ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mondo 2.0 Version 1"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL TEST OCH QUIZ för Mnd 2.0 Versin 1 Stckhlms universitet Avdelningen för IT ch media Oktber 2008

2 Innehållsförteckning Dkument Sida Test ch Quiz: En översikt 3 Sex nödvändiga steg för att skapa ett test 5 Skapa ett nytt test 6 Skapa frågr för ett test 10 Förhandsgranska ett test 18 Begränsa åtkmst till publicerade test 19 Sätta rdningen på frågr 20 Inställningar för test 21 Frågetyper tillängliga för test 24 För- respektive nackdelar med de lika frågetyperna 25 Använda frågeeditrn 26 Lägga till/skapa, mdifiera, eller ta brt en testtyp 27 Att ge ett test 30 Publicera ett test 31 Mdifiera ett existerande test 32 Ändringar i publicerade test 35 Dra tillbaka ett publicerat test 36 Ta brt ett test 37 Imprtera eller exprtera ett test 38 Frågebanker 39 Lägga till, flytta, kpiera eller ta brt en frågebank eller underavdelning 40 Lägga till frågr i en frågebank eller underavdelning till frågebank 43 Kan jag dela med mig utav mina frågebanker? 44 Flytta frågr 45 Mdifiera metadata i test 46 Skapa en undersökning 47 Ta ett test 48 Frtsätta att ta ett sparat test 49 Se deltagares päng ch svar till individuella frågr i Test & Quiz 50 2

3 Test ch quiz: En översikt Vad är Test ch quiz? Detta verktyg tillåter dig skapa tester nline (alltså tester, quizzer ch undersökningar/enkäter) för distributin via webben till dina studenter eller andra grupper. Du använder det huvudsakligen för att administrera tester, men kan ckså skapa undersökningar för att samla in infrmatin eller infrmell feedback på en kurs. Du kan inkludera lika slags frågetyper i ett test, ckså sådana sm kräver att studenter laddar upp filer. Du kan sedan bestämma hur du rganiserar ch levererar testet ch samlar in resultatet. Du kan välja att slumpa frågr så de kmmer i lika rdning för lika studenter. Frågr kan rganiseras i frågebanker, sm tillåter att du återanvänder frågr. Du kan ckså imprtera tidigare skapade test ch undersökningar/enkäter. Det mesta av rättningen sker autmatiskt. Genm att knfigurera inställningarna för ett test så kan du kntrllera en mängd villkr för ett test. Till exempel så kan man, för att specificera platsen där ett visst test tillåts tas, ange en räckvidd av IP-adresser. Via inställningarna kan du bestämma när ett test skall göras tillgängligt, sätta tidsramar, bestämma hur många gånger en student tillåts göra ett test ch indikera m sena inlämningar är tillåtna eller inte. Nyckelbegrepp Skapa ett test: När du klickar Skapa på översiktssidan, så sätter du upp ch namnger testet, ch går in i test-editrn. Därifrån så skapar du testets innehåll, inkluderande frågrna ch delarna sm skall innehålla frågrna. Frågeeditr: I frågeeditrn så skapar du inte bara frågrna ch de möjliga svaren, utan du kan dessutm kppla frågan till en del eller till en frågebank, lägga till feedback ch metadata ch välja m den sm tar testet skall mtivera sitt svar eller inte (fylla i en 'ratinale'). Delar: Varje test måste innehålla minst en del. Varje nytt test skapas autmatiskt med en del sm kallas "Default". Om du inte ändrar detta namn så kmmer dess titel (på grå bakgrund) inte att synas i testet. Alla frågr eller bilder sm du placerar i denna del kmmer att synas, det är alltså bara namnet sm inte visas. Inställningar: Från översiktssidan över dina test så kan du se ch mdifiera inställningarna för alla dina test. I inställningarna så kan du skapa en intrduktin för ditt test, bestämma datum för dess tillgänglighet ch till vem sm det skall ges till, sätta säkerhetsnivåer, specificera tidsbegränsningar ch antal tillåtna inlämningar, lägga till grafik, feedback ch metadata ch bestämma hur testet skall rättas. 3

4 Frågebanker: Du kan spara ch rganisera dina frågr i frågebanker så du kan återanvända dem i andra tester. Du kan dela in frågebanker i underavdelningar ch rganisera frågr i ämnen ch frågetyper eller efter andra kriterier. Till exempel, så kan in lärare skapa en frågebank sm kallas "Bilgi 105", ch däri skapa underavdelningar sm kallas "Grundläggande kncept", "Cellbilgi", ch "Genetik". Saker att tänka på Det kan ta ett par test för studenter att känna sig kmfrtabla att ta nlinetester. Överväg att sätta upp ett test där studenterna kan öva. Anta att egenskaper ch knsekvenser för t.ex. hemtentamen ckså gäller för nline-tester. Överväg att länka testet eller undersökningen till Schedule/Kalendern. Feedback-inställningarna för ditt test kan vara viktiga. Verktyget kan bara rätta frågetyperna sant/falskt, flervalsalternativ ch fyll i luckrna; det kan inte rätta krtsvar/essä eller filuppladdning. Om ditt test inkluderar de frågetyperna så måste du rätta manuellt. Du kan ckså vilja att dina studenter inte ser resultatet av deras autmatiskt rättade frågr förrän du har gått igenm hela testet. Observera: Du bör inte använda feedbackfunktinen i en examinatinssituatin, då det kan ge studenterna infrmatin m krrekt svar innan de lämnar in ett test. Om applikatinen timar ut då en student gör ett test så finns det en risk att studentens arbete går förlrat. Inställningen för "time ut" för applikatinen bestäms av systemadministratören. Observera: För att kunna göra många av de saker sm beskrivs i denna manual måste den rll du tilldelats ha rätt behörighet. För att ta reda på vilken rll du har, titta på sajtens Sajtinfrmatin. 4

5 Sex nödvändiga steg för att skapa ett test Här hittar du en krt lista över de sex essentiella steg du behöver genmföra när du skapar ditt test. Var nga med att se till att du kan bcka av dem alla. Du kan läsa mer m varje steg längre fram i manualen. 1. Tänk igenm vad du vill uppnå med testet, dvs. vilka lärandemål testet ska uppfylla, vem testet är till för ch hur svaren ska bedömas. 2. Välj testtyp använd en redan existerande eller skapa en ny. Det är en bra idé att skapa en egen testtyp med de inställningar du brukar vilja ha. Denna kan du sedan återanvända när du skapar nya test. (Läs mer på sidan 6) 3. Gå igenm testtypens inställningar ch fyll i dem så att de svarar på de behv du har i just det här testet. Inställningarna är många ch det krävs att du går igenm dem nga för att inte få någn behaglig överraskning. (Läs mer på sidan 21) 4. Lägg in dina frågr. Här kan du välja mellan att skapa helt nya frågr eller plcka redan färdiga från en av dina frågebanker. (Läs mer på sidan 10) 5. Förhandsgranska testet. Du kan då se testet så sm det kmmer se ut för studenten. (Läs mer på sidan 18) 6. Publicera testet. Innan du publicerat testet är det inte synligt för studenterna. (Läs mer på sidan 31) 5

6 Skapa ett nytt test Klicka på verktyget Test & Quiz i vänstermenyn på den relevanta kurs- eller prjektsajten. Från sidan med listan över test så kan du skapa ett nytt test från grunden eller genm att använda en mall. (För mer infrmatin m användandet av mallar, se dkumentet Lägg till/skapa, mdifiera eller ta brt testtyper) Du kan ckså imprtera ett test genm att använda imprt-funktinen. För mer infrmatin, se Imprtera eller exprtera ett test. Det är fyra basala steg för att skapa ett nytt test: Namnge ditt test Knfigurera inställningar Skapa delar Skapa frågr Namnge ditt test I sektinen Nytt test, under "Skapa ett nytt test", ange ett namn för ditt test i fältet "Titel" ch klicka sedan Skapa. Detta tar dig till editeringssidan. Ntera: Du kan ckså klicka Snabbskapa, vilket tillåter dig att skriva eller kpiera ch klistra in en förfrmaterad text för ditt test. Knfigurera inställningar På länken Inställningar, sm är tillgänglig från startsidan, kan du ange varierande parametrar för ditt test (t.ex. mellan vilka datum testet skall vara tillgängligt ch säkerhetsinställningar). För mer infrmatin, se Inställningar för test. Skapa delar Då du skapar ett nytt test, så skapas en del (alltså en sektin i testet) sm kallas "Default" autmatiskt. Om du lämnar namnet sm "Default" så kmmer dess namn inte att synas i testet (för att ändra namnet på delen så klicka på Mdifiera ). Du kan börja lägga till frågr direkt till "Default", eller så kan du lägga till ytterligare delar. För att lägga till en del i ditt test: 1. Klicka Lägg till del på editeringssidan. 2. På sidan för att editera delen, intill "Titel", ange ett namn för denna del. 3. Under "Infrmatin" så kan du använda en texteditr för att ange en krt beskrivning eller instruktin. 6

7 4. Om du vill bifga några filer, klicka Lägg till bilagr. 5. Under "Typ" anger radiknapparna m du kmmer att skriva frågr en ch en eller m du väljer att slumpvis dra frågr från en av dina frågebanker. För det senare alternativet, använd rullgardinsmenyn för att välja namnet på frågebanken sm du vill dra frågr ifrån ch använd den intilliggande textbxen för att indikera antal samt päng för frågrna. Använd radiknapparna för att välja typ av slumpning. 6. Under "Frågerdning" väljer du radiknapparna för att antingen styra rdningen på frågrna eller tillåta en slumpvis rdning inm denna del. 7. Under "Metadata" så kan du i textfälten ange syfte, nyckelrd ch matris. 8. För att spara dina ändringar, klicka Spara, för att avbryta, klicka Avbryt. Nya delar listas i den rdning sm du skapar dem. För att skifta rdning på två delar, ändra numret i rullgardinsmenyn framför delens namn. Till exempel, m du har tre delar ch du vill att den tredje delen skall kmma först, använd rullgardinsmenyn för att ändra 3 till 1. Den tredje delen blir nu den första delen, den första blir den andra ch den andra blir den nya tredje delen. För att mdifiera namnet ch den andra infrmatinen ch inställningarna asscierade med den delen, klicka Mdifiera intill delens namn. Ditt test måste alltid innehålla minst en del, men du kan alltid ta brt alla de delar du skapat. Du kan ckså ta brt delen "Default", så länge sm du skapat en annan del sm ersätter den. För att ta brt en del: 1. Klicka på Ta brt intill en dels namn. 2. På den följande knfirmatinssidan, använd radiknapparna för att välja mellan: Ta brt del ch alla frågr Ta brt delen men flytta frågrna till (använd rullgardinen för att välja en annan del) 3. Klicka Ta brt. Ntera: Den första delen sm visas i listan på sidan har inte valet Ta brt. För att ta brt denna del så måste du först skifta rdning på delen mt en annan del (m du inte har en andra del måste du först skapa en) ch sedan klicka Ta brt. 7

8 Skapa frågr Du kan antingen skapa en ny fråga att lägga till testet eller lägga till en fråga från en frågebank. För att lägga till din första fråga, skapa ett test, ch välj sedan den typ av fråga du vill skapa från rullgardinsmenyn. När du har valt frågetypen, så öppnas sidan där du editerar frågan. För att lägga till en fråga från frågebanken, klicka på rullgardinsmenyn intill Lägg till fråga ch välj "Kpiera från frågebank". På editeringssidan för frågan kmmer de tillgängliga inställningarna ber på typen av fråga du valt att lägga till. Om du vill ändra frågetypen så kan du välja en annan typ från rullgardinsmenyn "Ändra frågetyp". Vanliga inställningar för de flesta frågetyperna inkluderar: Pängvärde för svar: Specificera pängvärdet för varje delsvar på en fråga eller 0 (nll) för en enkät/undersökningsfråga eller pänglös fråga. Ntera: Det ttala antalet päng sm du ger på en fråga kmmer att distribueras jämnt mellan alla luckrna i frågan. Sm exempel, ta följande fråga: Rsr är {röda} ch viler är {blå}, men inte alltid. Om du sätter 10 päng på denna fråga så kmmer studenterna att få 5 päng per svar då de fyller i "röda" ch "blå". Frågans text: Själva frågetexten. Svar: Indikerar krrekt svar. Du har möjlighet att inkludera feedback för specifika delsvar. Assciera till del: Om du har skapat egna delar, så kan du assciera en fråga till valfri del; m inte, så kmmer den att asscieras till Default-delen. Assciera till frågebank: Lägg till frågan till en frågebank sm du skapat. Feedback (frivillig): Ge feedback för ett krrekt eller inkrrekt svar till frågan (feedback på frågenivå). Spara: Klicka Spara för att lägga till frågan till ditt test eller spara ändringar till frågan. Avbryt: Klicka Avbryt för att avsluta utan att spara ch återgå till sidan med listan. Efter att du lagt till en första fråga i ditt nya test så kmmer rullgardinsmenyn Lägg till ny fråga dyka upp på editeringssidan för testet på slutet av varje del. Använd 8

9 denna för att direkt lägga till en ny fråga till en specifik del. Genm att klicka på Förhandsgranska test i testverktygets hrisntella meny kan du förhandsgranska testet sm det ser ut just nu. Efter att du har sparade frågr i ditt test kan du använda de krrespnderande knapparna Mdifiera ch Ta brt för att ändra eller ta brt frågr. 9

10 Skapa frågr för ett test Du kan välja mellan flera lika typer av frågr när du sätter samman ett test. Innan du börjar lägga till frågr bör du titta igenm de lika möjliga frågetyperna. I menyn på den aktuella kurs- eller prjektsajten väljer du Test & Quiz. För att skapa ett nytt test, gå in under "Nytt test" ch skriv in ett namn på ditt test i fältet "Namn". Du kan även använda rullgardinsmenyn bredvid Välj ett existerande test för att välja en mall för ditt test. Vidare kan du imprtera ett test genm att använda imprtfunktinen. Du hittar mer infrmatin m detta längre fram i manualen. När du har gjrt dina val väljer du Snabbskapa eller Skapa för att skapa testet. Valet Snabbskapa låter dig skriva in dina frågr eller klippa ch klistra in dem från en textfil. Du måste följa frmateringsinstruktinerna du hittar längst ned på sidan. Valet Skapa tar dig till frågeeditrn. För att börja lägga till frågr till ett nytt test måste du först välja vilken typ av frågr du vill lägga till. Detta gör du i rullgardinsmenyn Lägg till fråga Nedan finner du instruktiner för varje frågetyp: Flervalsfråga För att skapa en flervalsfråga: 1. I rullgardinsmenyn Lägg till fråga väljer du Flervalsfråga. Detta tar dig till editeringsläget. 2. I fältet "Svarspäng" skriv in det pängvärde frågan skall ha. Skriv 0 (nll) m frågan inte skall pängsättas. 3. I fältet "Frågetext" skriver du in frågetexten. Välj Visa/Dölj Fulltext-editr för att visa frågeeditrns verktygsfält. 4. Om du vill lägga till en bilaga väljer du Lägg till bilaga ch skriver in eller bläddrar fram ett filnamn eller skriver in en URL. 5. I sektinen "Svar", klicka på radiknapparna för att välja mellan Enbart ett rätt svar (grundinställningen) ch Flera rätta svar. Medan du ändrar urvalet kmmer skärmen uppdateras utefter dina val. 6. Om det är enbart ett rätt svar kmmer du att se fyra uppsättningar med textrutr för möjliga svar ch valfri feedback. För att visa vilket sm är det rätta svaret, klicka på radiknappen invid detta. Om det finns flera rätta svar, markera rutrna bredvid de rätta svaren. Om du vill ha ett färre antal rätta svar, välj Ta brt under de textrutr du vill ta brt. Om du istället vill ha fler svarsmöjligheter, använd 10

11 Enkät rullgardinsmenyn invid Lägg till ytterligare svar för att välja antal svarsmöjligheter du vill lägga till. 7. Om du vill att svarsmöjligheterna skall visas i slumpvis rdning väljer du Ja under "Slumpa svar". För att ha dem i den rdning du lägger in dem (grundinställningen), klicka Nej. 8. Om du vill att användarna skall lämna en mtivering till varför de valt ett visst svar, väljer du Ja under "Kräv mtivering". Om du inte kräver en mtivering (grundinställningen), väljer du Nej. 9. I rullgardinsmenyn Tilldela till del, välj till vilken del du vill föra frågan. Lämna detta sm grundinställning m du inte har skapat några delar. 10. Om du vill tilldela denna fråga till en frågebank väljer du önskad frågebank från rullgardinsmenyn Tilldela till frågebank. 11. Under "Feedback för rätt/fel svar", kan du ge feedback på frågenivå för krrekta ch/eller felaktiga svar. 12. När du är klar, välj Spara för att kmma tillbaka till testets editeringsläge. Du kmmer då att se att din nya fråga har lagts till testet. För att skapa en enkätfråga går du tillväga på i strt sett samma sätt sm för en flervalsfråga, förutm följande skillnader: Fältet "Svarspäng" har grundinställning 0 (nll). För att ange möjliga svar måste du välja mellan förinställda skalr sm vanligen används för enkäter. För att välja den skala du vill använda klickar du på mtsvarande radiknapp. Valen är följande: Ja, Nej Håller inte med, Håller med Håller inte med, Osäker, Håller med Under medel -> Över medel Håller abslut inte med -> Håller abslut med Oacceptabelt -> Excellent 1 -> 5 1 -> 10 Du har inte möjlighet att slumpa svaren eller kräva en mtivering. Krt svar /Uppsats För att skapa en Krt svar/uppsats-fråga: 1. I rullgardinsmenyn Lägg till fråga väljer du Krt svar/ Uppsats. 11

12 2. I fältet "Svarspäng" skriv in det pängvärde frågan skall ha. Skriv 0 (nll) m frågan inte skall pängsättas. 3. I fältet "Frågetext" skriver du in frågetexten. Välj Visa/Dölj Fulltext-editr för att visa frågeeditrns verktygsfält. 4. Om du vill lägga till en bilaga väljer du Lägg till bilaga ch skriver in eller bläddrar fram ett filnamn eller skriver in en URL. 5. I rullgardinsmenyn Tilldela till del, välj till vilken del du vill föra frågan. Lämna detta sm grundinställning m du inte har skapat några delar. 6. Om du vill tilldela denna fråga till en frågebank väljer du önskad frågebank från rullgardinsmenyn Tilldela till frågebank. 7. I sektinen "Svar:", kan du m du vill ge ett mdellsvar för "krt svar" eller feedback på frågenivå genm att fylla i de lika fälten. 8. När du är klar, välj Spara för att kmma tillbaka till testets editeringsläge. Du kmmer då att se att din nya fråga har lagts till testet. Lucktext För att skapa en lucktext-fråga: 1. I rullgardinsmenyn Lägg till fråga väljer du Lucktext. 2. I fältet "Svarspäng" skriv in det pängvärde frågan skall ha. Skriv 0 (nll) m frågan inte skall pängsättas. Ntera: Det ttala antalet päng du anger kmmer fördelas bland alla luckr i texten. Till exempel: Rsr är {röda} ch viler är {blå}, men inte alltid. Om du ger denna fråga 10 päng kmmer studenterna få 5 päng för "röd" ch 5 päng för "blå". 3. I fältet "Frågetext" skriver du in frågetexten. Välj Visa/Dölj Fulltext-editr för att visa frågeeditrns verktygsfält. Sätt krullparenteser ( { } ) runt de rd sm ska utgöra en lucka, till exempel: In Unix, t find the current directry path, type {pwd} at the prmpt. Andra möjligheter för en lucktext-fråga inkluderar: 12

13 Wildcards: Använd en asterisk ( * ) för att representera ett eller flera tecken i ett svar. Till exempel: Ett adverb, såsm {*t}, bestämmer ett verb. Antingen Eller: Om två eller fler specifika svar kan passa i en lucka kan du använda ett ldstreck ( ) för att åtskilja dem. Till exempel: {röd gul blå} är den grundfärg jag gillar bäst. Känslig för stra ch små bkstäver: Markera rutan vid Känslig för stra ch små bkstäver m stra ch små bkstäver är av betydelse i svaret. Till exempel: Huvudstaden i Kalifrnien är {Sacrament}. Ömsesidigt uteslutande: Markera rutan vid Ömsesidigt uteslutande m din fråga har två eller flera luckr med identiska svarsmöjligheter där studenten måste fylla i varje lucka med lika svar. Till exempel: När du kastar upp ett mynt landar det med {krna klave} eller {krna klave} upp. Om svaren är ömsesidigt uteslutande måste studenten skriva "krna" i en lucka ch "klave" i den andra för att besvara frågan krrekt. Om svaren inte var ömsesidigt uteslutande skulle det anses krrekt m studenten skrev "klave" i båda luckrna. Du kan enbart använda detta val när det gäller alla luckrna i en fråga. Till exempel: Vi blandade {röd blå} ch {röd blå} färg för att göra {lila}. Om du markerar rutan "Ömsesidigt uteslutande" för denna fråga kmmer den autmatiskt avmarkeras när du sparar frågan. 4. Om du vill lägga till en bilaga väljer du Lägg till bilaga ch skriver in eller bläddrar fram ett filnamn eller skriver in en URL. 5. Om ditt test har flera delar använder du rullgardinsmenyn Tilldela till del för att tilldela frågan till en specifik del. 6. För att spara frågan i en frågebank för senare användning välj önskad frågebank i rullgardinsmenyn Tilldela till frågebank. För att kunna göra detta måste du ha skapat åtminstne en frågebank. I fälten "Feedback för Rätt/fel svar" kan du ange valfria meddelanden till studenterna. Använd testets feedbackinställningar för att ange m ch när studenterna skall se dessa meddelanden. 7. När du är klar, välj Spara för att kmma tillbaka till testets editeringsläge. Du kmmer då att se att din nya fråga har lagts till testet. 13

14 Numeriskt svar För att skapa en fråga med Numeriskt svar: 1. I rullgardinsmenyn Lägg till fråga väljer du Numeriskt svar. 2. I fältet "Svarspäng" skriv in det pängvärde frågan skall ha. Skriv 0 (nll) m frågan inte skall pängsättas. 3. I fältet "Frågetext" skriver du in frågetexten. Välj Visa/Dölj Fulltext-editr för att visa frågeeditrns verktygsfält. Sätt krullparenteser ( { } ) runt de tecken sm ska utgöra en lucka, till exempel: 4*4={16} Sätt ett ldstreck ( ) mellan mfångsvärden, till exempel: Trädets ålder är { } år. Varje värde mellan 121 ch 145 kmmer vara ett giltigt svar. 4. Om du vill lägga till en bilaga väljer du Lägg till bilaga ch skriver in eller bläddrar fram ett filnamn eller skriver in en URL. 5. I rullgardinsmenyn Tilldela till del, välj till vilken del du vill föra frågan. Lämna detta sm grundinställning m du inte har skapat några delar. 6. Om du vill tilldela denna fråga till en frågebank väljer du önskad frågebank från rullgardinsmenyn Tilldela till frågebank. 7. Under "Feedback för Rätt/fel svar", kan du ge feedback på frågenivå för krrekta ch/eller felaktiga svar. 8. När du är klar, välj Spara för att kmma tillbaka till testets editeringsläge. Du kmmer då att se att din nya fråga har lagts till testet. Matchning För att skapa en Matchings-fråga: 1. I rullgardinsmenyn Lägg till fråga väljer du Matchning. 2. I fältet "Svarspäng" skriv in det pängvärde frågan skall ha. Skriv 0 (nll) m frågan inte skall pängsättas. 3. I fältet "Frågetext" skriver du in frågetexten. Välj Visa/Dölj Fulltext-editr för att visa frågeeditrns verktygsfält. 4. I fälten "Val" ch "Match", skapar du ett krrekt par. Klicka därefter Spara par för att spara det. Du kan göra detta hur många gånger du vill, ch du kan även klicka Ändra eller Ta brt bredvid par du redan skapat. 14

15 5. Om du vill lägga till en bilaga väljer du Lägg till bilaga ch skriver in eller bläddrar fram ett filnamn eller skriver in en URL. 6. I rullgardinsmenyn Tilldela till del, välj till vilken del du vill föra frågan. Lämna detta sm grundinställning m du inte har skapat några delar. 7. Om du vill tilldela denna fråga till en frågebank väljer du önskad frågebank från rullgardinsmenyn Tilldela till frågebank. 8. Under "Feedback för Rätt/fel svar", kan du ge feedback på frågenivå för krrekta ch/eller felaktiga svar. 9. När du är klar, välj Spara för att kmma tillbaka till testets editeringsläge. Du kmmer då att se att din nya fråga har lagts till testet. Sant/Falskt För att skapa en Sant/Falskt-fråga: 1. I rullgardinsmenyn Lägg till fråga väljer du Sant/Falskt. 2. I fältet "Svarspäng" skriv in det pängvärde frågan skall ha. Skriv 0 (nll) m frågan inte skall pängsättas. 3. I fältet "Frågetext" skriver du in frågetexten. Välj Visa/Dölj Fulltext-editr för att visa frågeeditrns verktygsfält. 4. I fältet "Svar" väljer du antingen Sant eller Falskt. 5. Om du vill lägga till en bilaga väljer du Lägg till bilaga ch skriver in eller bläddrar fram ett filnamn eller skriver in en URL. 6. Under "Krävd mtivering" kan du välja att kräva en förklaring till svaret genm att välja Ja. 7. I rullgardinsmenyn Tilldela till del, välj till vilken del du vill föra frågan. Lämna detta sm grundinställning m du inte har skapat några delar. 8. Om du vill tilldela denna fråga till en frågebank väljer du önskad frågebank från rullgardinsmenyn Tilldela till frågebank. 9. Under "Feedback för Rätt/fel svar", kan du ge feedback på frågenivå för krrekta ch/eller felaktiga svar. 10. När du är klar, välj Spara för att kmma tillbaka till testets editeringsläge. Du kmmer då att se att din nya fråga har lagts till testet tillsammans med radiknappar för att kunna välja krrekt svar. 15

16 Ljudinspelning För att skapa en Ljudinspelningsfråga: 1. I rullgardinsmenyn Lägg till fråga väljer du Ljudinspelning. 2. I fältet "Svarspäng" skriv in det pängvärde frågan skall ha. Skriv 0 (nll) m frågan inte skall pängsättas. 3. I fältet "Frågetext" skriver du in frågetexten. Välj Visa/Dölj Fulltext-editr för att visa frågeeditrns verktygsfält. 4. Om du vill lägga till en bilaga väljer du Lägg till bilaga ch skriver in eller bläddrar fram ett filnamn eller skriver in en URL. 5. Under "Tillåten tid (sekunder):" skriver du in antalet sekunder studenten har på sig för att spela in sitt svar. 6. Under Antal försök: välj i rullgardinsmenyn antalet gånger studenten kan spela in sitt svar på nytt. 7. I rullgardinsmenyn Tilldela till del, välj till vilken del du vill föra frågan. Lämna detta sm grundinställning m du inte har skapat några delar. 8. Om du vill tilldela denna fråga till en frågebank väljer du önskad frågebank från rullgardinsmenyn Tilldela till frågebank. 9. Under "Feedback för Rätt/fel svar", kan du ge feedback på frågenivå för krrekta ch/eller felaktiga svar. 10. När du är klar, välj Spara för att kmma tillbaka till testets editeringsläge. Du kmmer då att se att din nya fråga har lagts till testet. Filuppladdning För att skapa en fråga, sm kräver att användaren laddar upp en fil sm svar: 1. I rullgardinsmenyn Lägg till fråga väljer du Filuppladdning. 2. I fältet "Svarspäng" skriv in det pängvärde frågan skall ha. Skriv 0 (nll) m frågan inte skall pängsättas. 3. I fältet "Frågetext" skriver du in frågetexten. Välj Visa/Dölj Fulltext-editr för att visa frågeeditrns verktygsfält. 4. Om du vill lägga till en bilaga väljer du Lägg till bilaga ch skriver in eller bläddrar fram ett filnamn eller skriver in en URL. 16

17 5. I rullgardinsmenyn Tilldela till del, välj till vilken del du vill föra frågan. Lämna detta sm grundinställning m du inte har skapat några delar. 6. Om du vill tilldela denna fråga till en frågebank väljer du önskad frågebank från rullgardinsmenyn Tilldela till frågebank. 7. Under "Feedback för Rätt/fel svar", kan du ge feedback på frågenivå för krrekta ch/eller felaktiga svar. 8. När du är klar, välj Spara för att kmma tillbaka till testets editeringsläge. Du kmmer då att se att din nya fråga har lagts till testet tillsammans med iknen Ladda upp fil. Kpia från frågebank För att kpiera en fråga från en frågebank: 1. I rullgardinsmenyn Lägg till fråga väljer du Kpia från frågebank. 2. Klicka på namnet på den frågebank från vilken du vill imprtera frågan. 3. Gå till en eventuell underbank ch/eller använd markeringsrutan/-rna för att välja den fråga/de frågr du vill imprtera till ditt nya test. Klicka därefter Kpiera. 17

18 Förhandsgranska ett test För att förhandsgranska ett test, d v s se det så sm det kmmer att se ut för de sm gör testet, följ följande steg: 1. I menyn på relevant kurs- eller prjektsajt, klicka på Test ch quiz. I översiktsvyn, under rubriken "Alla dina test", sök reda på det test du önskar förhandsgranska ch klicka på dess namn. 2. Klicka på Förhandsgranska test ; därefter kan du under rubriken "Börja test" läsa igenm den infrmatin sm visas m testet. 3. Klicka på knappen Börja test. Berende på hur du har knfigurerat inställningarna för navigering genm testet kmmer du att se följande: Om du har valt tillgång till frågrna en ch en kmmer du att se den första frågan i den första delen av testet. Klicka på Spara ch frtsätt för att frtsätta genm resten av testet. Om du har valt slumpvis åtkmst till frågrna kmmer du att se en innehållsförteckning där frågrna rganiserats i testets lika delar. Klicka på en del för att visa dess frågr ch klicka på en fråga för att läsa den. För att återgå till föregående fråga, klicka på Föregående. För att återgå till innehållsförteckningen, klicka på Innehållsförteckning. För mer infrmatin m inställningarna för navigering, läs dkumentet Inställningar för test. 4. Klicka på Klar för att återgå till testets frågr. 18

19 Begränsa åtkmst till publicerade test Du kan inte mdifiera åtkmsträttigheterna för ett redan publicerat test. Du kan däremt ta brt ett publicerat test, mdifiera dess åtkmstinställningar i riginaltestet under "Alla dina test" ch sedan återigen publicera det. För att ta brt ett publicerat test, se dkumentet Ta brt ett test. För att mdifiera åtkmsträttigheterna, se dkumentet Inställningar för test. Du kan mdifiera inställningarna, delar ch frågr i alla test sm listas under "Alla dina test". När du publicerar ett test skapas en kpia av testet sm listas under "Publicerade test". För publicerade test kan du enbart mdifiera inställningar för "Utlämningsdatum". Ntera: När du har publicerat ett test ch sedan mdifierar dess riginal under "Alla dina test", måste du ändra riginaltestets namn innan du publicerar det. När du sedan publicerar det igen, kmmer en ny kpia skapas under "Publicerade test" ch den ursprungliga kpian (med gamla namnet) ersätts då inte. 19

20 Bestämma rdning på testets frågr På sidan med listan över test, klicka på det test sm du vill arbeta med. Från listan över frågr i testet, så kan du nu för varje fråga, från rullgardinsmenyn "Fråga", välja den numeriska rdning i vilken du vill att just den frågan skall kmma i. Till exempel, m du vill ha en fråga sm den tredje, välj 3. Då du ändrar rdningen på en fråga så flyttar frågr sm ursprungligen var vanför den, neråt i listan ch frågr sm var under den uppåt i listan. Till exempel, m du använder rullgardinslistan för att ändra fråga 3 till fråga 1 så flyttas fråga 1 till fråga 2 ch fråga 2 blir den nya fråga 3. Om du använder rullgardinsmenyn till att ändra fråga 3 till fråga 5 då blir fråga 4 den nya fråga 3 ch fråga 5 blir den nya fråga 4. Ntera: Du kan inte sätta rdningen på frågr m just den delen är inställd på slumpvis rdning av frågrna. 20

21 Inställningar för test För att kmma åt inställningssidan för ett test, klicka på Test ch quiz i menyn på relevant sajt. På sidan för test, klicka på Inställningar under testets rubrik. Klicka vidare på den svarta triangeln för en typ av inställningar för att se vilka val sm finns tillgängliga. Observera: När du ändrar inställningarna för ett test påverkar det inte inställningarna för andra test sm du har skapat. Att justera valen i ett tests inställningar påverkar inte andra val. De inställningar sm är tillgängliga berr på huruvida ditt test har publicerats eller ej. De berr ckså på vilken typ av test du har skapat. Den förvalda testtypen inkluderar inte samtliga tillgängliga inställningsval. När ett test har publicerats går det enbart att justera inställningarna för inlämningsdatum. Om du önskar inkludera inställningar utöver de sm är tillgängliga för ett publicerat test kan du göra det genm att skapa ch mdifiera en ny testtyp. För att göra det, se dkumentet Lägga till/skapa, mdifiera eller ta brt en testtyp. Inställningar för test Observera: Du bör inte använda valet att visa feedback i Test ch quiz när du genmför ett prv eftersm studenterna då kan rätta sina svar innan de lämnar in uppgiften. Följande är en lista med alla möjliga inställningar. Infrmatin m testtyp: Om du väljer att basera ditt test på en existerande mall sm du skapat själv, visas testets titel, författare ch en krt beskrivning av testet här. Intrduktin till test: Ange titel ch författare för ett test ch lägg till en beskrivning av testet eller en intrduktin till detsamma. Den sm skapar testet (d v s den persn sm var inlggad när testet skapades) visas dessutm alltid ch den infrmatinen kan du inte ändra. Utlämningsdatum: Ange när (datum ch tid) ett test ska göras tillgängligt, när det ska lämnas in ch när det dras tillbaka. Klicka på kalenderiknen bredvid varje fält för att välja datum ch tider. Test släppt till: Välj huruvida testet ska släppas till annyma användare eller enbart till deltagare på sajten. 21

22 Observera: Så snart sm ett test har publicerats erhåller dess författare testets URL (internetadress). Det är upp till författaren att distribuera URL:en till persner sm ej är sajtdeltagare men sm ändå förväntas ta testet. Högre säkerhet: Här kan man specificera att enbart vissa IP-adresser ska få tillgång till testet. Alternativt kan du skapa ett särskilt användarnamn ch lösenrd sm krävs för att få tillgång till testet. Ett sådant måste sajtdeltagarna ange även m de redan har lggat in i Mnd. Tidsbegränsat test: Du kan bestämma att ett test är tidsbegränsat ch anger då hur mycket tid sm studenterna har på sig för att göra testet. Du kan även bestämma att ett test autmatiskt ska lämnas in när tiden går ut. Teststruktur: Bestäm ditt tests utseende ch beteende. Följande val är tillgängliga: Navigering: Välj någt av följande: Fastställd rdning: Begränsar användarna till att gå igenm testet från början till slut utan möjlighet att kmma tillbaka till innehållsförteckningen. Slumpvis rdning: Låter användarna navigera fritt mellan frågr genm testet genm användning av knapparna Föregående ch Spara ch frtsätt, eller genm att navigera via innehållsförteckningen. Frågelayut: Välj mellan att visa varje fråga på en separat webbsida, varje del av testet på en separat webbsida eller testet i sin helhet på en webbsida. Numrering: Välj mellan kntinuerlig numrering mellan delar eller att starta m numreringen för varje del. Inlämningar: Ange hur många inlämningar sm tillåts samt hur du vill hantera sena inlämningar, d v s huruvida du accepterar inlämningar efter senaste inlämningsdatum eller inte. Om du väljer att tillåta sena inlämningar kmmer sådana sena inlämningar att markeras särskilt när du rättar testet. Inlämningsmeddelande: Skriv ett meddelande eller ange en URL (internetadress) sm visas för användaren när testet lämnas in. Feedback: Välj ett av följande alternativ: Omedelbar feedback Feedback vid inlämning (Observera: Används bäst med bedömningsalternativet "Spara det senaste resultatet".) Feedback visas för studenten vid det angivna tillfället (klicka på kalenderiknen för att ange datum) Ingen feedback kmmer att visas för studenten 22

23 Du kan dessutm välja valfri kmbinatin av följande sm inkluderas i feedbackmeddelandet: Studentsvar Krrekt svar Studentens testpäng Studentens frågepäng Feedback på frågenivå Feedback på svarsalternativsnivå Kmmentarer från rättaren Statistik ch histgram Rättning: Ange huruvida rättning ska vara annym ch vilket resultat sm ska användas m flera inlämningar tillåts. Om du väljer annym rättning kmmer rättaren inte att kunna se vilket användarnamn sm hör ihp med vilken inlämning. Grafik: Ändra utseendet på ditt test. Gör så här: Klicka på palettiknen bredvid "bakgrundsfärg" för att öppna färgpaletten. Från rullgardinsmenyn, välj den palett du önskar använda ( Webbsäker palett, Palett för Windws-system, eller Palett med gråskala ) ch klicka sedan på den färg du önskar ha sm bakgrundsfärg för testet. Färgkden för den färg du väljer kmmer autmatiskt att anges i frmulärfältet för "bakgrundsfärg". I frmulärfältet "bakgrundsbild" kan du ange en URL (internetadress) till en bildfil sm du vill använda sm bakgrundsbild för testet. Metadata: Ange nyckelrd, mål ch matriser för att underlätta sökning ch kategrisering av ditt test. Du har dessutm möjlighet att samla in metadata för frågr. För att spara inställningarna för ditt test, klicka på Spara inställningar längst ner på sidan. Klicka på Avbryt för att avbryta utan att spara ändringarna. Observera: Ett test måste innehålla minst en fråga för att kunna publiceras. 23

24 Frågetyper tillängliga för test Du har en str frihet att skapa innehåll i tester. Du kan använda alla frågetyper nedan i valfri rdning i ett test. Följande är en översikt över tillgängliga frågetyper: Flervalsfråga: Visar användarna en fråga tillsammans med en lista över tänkbara svarsmöjligheter. Du kan välja att ha antingen ett eller flera krrekta svar. Enkät: Designad för att samla enkätliknande svar, ger användarna en fråga eller påstående att svara på genm att använda en skala du valt: Diktmisk: Välj från "Ja, Nej" eller "Håller ej med, Håller med". Likert-skala: Välj från semantiska eller numeriska skalr (t.ex. Håller inte alls med - Håller med helt, 1-5) Krtsvar/Uppsats: Visar användare en fråga där de anger sitt svar i en textruta. Fyll i luckrna: Visar användarna frågan tillsammans med textfält där de anger sitt svar, varje användares svar jämförs med en lista över tillåtna svar. Numeriskt svar: Visar användarna frågan tillsammans med ett textfält där de anger ett numeriskt svar, varje användares svar jämförs med en lista över tillåtna svar. Matchning: Visar användarna en serie utav val ch möjliga matchningar. Sant/Falskt: Visar användarna ett påstående sm de måste säga är sant eller falskt. Ljudinspelning: Visar användarna en fråga sm de måste besvara med ljud. En ljudinspelnings-applet öppnas upp ch tillåter användaren att spela in ett svar med hjälp av en mikrfn. Filuppladdning: Visar användaren en fråga eller uppgift sm besvaras genm att ladda upp en fil. Kpiera från frågebank: Tillåter dig att imprtera frågr från en existerande frågebank sm du tidigare skapat. Du kan sätta ett pängvärde på varje fråga. Enkätfrågr är autmatiskt satta till 0 (nll) päng, men du kan, m du vill, sätta päng även på en enkätfråga. Alla frågetyper van rättas autmatiskt, utm krtfråga/uppsats, ljudinspelning ch filuppladdningsfrågr. 24

25 För- respektive nackdelar med de lika frågetyperna De tillgängliga frågetyperna fungerar lika bra för lika ändamål. Här nedan följer några för- respektive nackdelar med de lika frågetyperna: Flervalsfråga: Passar bra för enkel faktakntrll ch stöd för inlärning, t.ex. diagnstiskt test eller inför ett seminarium. Mindre bra för skarp examinatin eftersm den enbart testar punktkunskap ch att det alltid finns en möjlighet att chansa. Enkät: Passar för undersökningar/utvärderingar. Krtsvar/Uppsats: Denna frågetyp ger studenten möjlighet att själv frmulera ett längre svar. Med denna frågetyp måste vara nga med att infrmera studenten m det finns någn tidsgräns för testet. Fyll i luckrna: Passar bra sm stöd för inlärning. Numeriskt svar: Till denna frågetyp är det klkt att välja att kräva en mtivering till svaret, för att m möjligt undvika rena chansningar. Matchning: Passar bra för enkel faktakntrll ch stöd för inlärning. Sant/Falskt: Passar bra för enkel faktakntrll ch stöd för inlärning. Ljudinspelning: Passar bra för språkstudier. Filuppladdning: Passar bra för längre ch mer kmplexa frågr. 25

26 Använda texteditrn I vissa verktyg kan du kntrllera din texts utseende genm att använda WYSIWYGeditrn ("What Yu See Is What Yu Get"). I verktygsfältet till editrn hittar du ikner för att editera din text. Ntera: Du kan klistra in redan frmaterad text från ett Micrsft Wrd-dkument i editrn. För att göra detta, klicka på iknen Klistra in från Wrd, sätt din markör i den följande textrutan ch tryck därefter Ctrl-v i Windws, eller Cmd-v på en Macintsh, för att klistra in din kpierade text. Att använda Ctrl-v (eller Cmd-v) för att klistra in är det bästa sättet för att bevara riginalets frmatering. Klicka OK för att lägga till texten till det du håller på med. Denna editr är baserad på en applikatin, sm heter FCKeditr, skapad med öppen källkd. För att se vad varje ikn i verktygsfältet kan användas till, se sidan "Overview" på Angående webbläsare För att vara säker på att editrn dyker upp ch fungerar krrekt måste du använda en webbläsare den stödjer. Kntrllera aktuell infrmatin m detta i hjälpavsnittet till Mnd, För närvarande är Internet Explrer den enda webbläsare sm stödjer klistra infunktinen i editrn. Dessutm är Internet Explrer för närvarande den enda webbläsare sm stödjer stavningskntrllen. 26

27 Lägga till /skapa, mdifiera, eller ta brt en testtyp Om testtyper En testtyp är en förvald uppsättning parametrar sm gör det enklare att skapa tester. Testtyperna är autmatiskt tillgängliga på alla dina kurs- ch prjektsajter. När du skapar eller mdifierar en testtyp så kan du bestämma vilka parametrar sm du kan ändra på då du skapar ett test utifrån en testtyp. Detta gör du i testets inställningar. Skapa en testtyp Ntera: Du bör inte använda feedback-funktinen i testverktyget i en examinatinssituatin, då den kan ge studenter infrmatin m det krrekta svaret innan de lämnar in ett test. För att skapa en testtyp, gå genm följande steg: 1. Klicka på Test & Quiz i vänstermenyn. 2. På sidan med listan över test, klicka på Testtyper. 3. Under "Ny testtyp" i fältet "Titel", ange ett namn för din testtyp ch klicka Skapa. 4. Under "Mdifiera testtyp" ser du en lista med inställningar. För att öppna upp en avdelning ch se dess parametrar, klicka på dess namn eller på triangeliknen intill namnet. Därefter kan du markera de rutr ch inställningar sm du vill kunna mdifiera. Du kan ckså sätta vissa förvalda värden på vissa av inställningarna. För infrmatin m inställningarna ch tillgängliga parametrar, se sektinen m Inställningar för testtyper nedan. 5. Då du är klar, klicka på Spara. Du kmmer att se din nya testtyp i listan under "Sparade testtyper". Mdifiera en testtyp För att mdifiera en testtyp, klicka på namnet under "Sparade testtyper" på sidan med listan över testtyper. För infrmatin m inställningarna ch tillgängliga parametrar, se sektinen m Inställningar för testtyper nedan. Då du är klar, klicka på Spara. 27

28 Ta brt en testtyp För att ta brt en testtyp, klicka på Ta brt-länken under testtypen du vill ta brt på sidan med listan över testtyper. Klicka Ta brt igen för att knfirmera ditt val. Inställningar för testtyper När du skapar en testtyp bestämmer du vilka ändringar av inställningarna sm du kan göra senare då du skapar ett test utifrån denna testtyp. Följande inställningar ch parametrar är tillgängliga: Infrmatin m testtyp: I dessa fält anges titeln, författare ch beskrivningen för din testtyp. För att göra så att denna infrmatin visas i inställningarna för ett test sm använder denna testtyp markera rutan Kan visas?. Intrduktin till test: Markera dessa rutr för att göra det möjligt att mdifiera fälten "Författare" ch "Beskrivning". Test släppt till: Om du markerar dessa rutr så kan du bestämma vilka sm har rätt att ta ett test sm baseras på denna testtyp. Högre säkerhet: Markera dessa rutr för att göra det möjligt att sätta extra säkerhetsrestriktiner på tester. Om du lämnar rutrna markerade så kmmer inte en högre säkerhet att vara ett tillgängligt val på ett test sm skapas med denna testtyp. Tidsstyrt test: Om du markerar dessa rutr så har du möjlighet att göra ett test tidstyrt med autmatisk inlämning då tiden gått ut. Om du lämnar rutrna markerade så kmmer inte tidstyrning att vara ett tillgängligt val på ett test sm skapas med denna testtyp. Testindelning: Dessa inställningar styr flödet i ett test då en student gör det. Använd radiknapparna för att styra det förvalda värdet för inställningarna, använd markeringsrutrna för att tillåta ändringar. Om du lämnar rutrna markerade så kmmer alltid de förvalda inställningarna att gälla i ett test sm skapas med denna testtyp. Inlämningar: Dessa inställningar kntrllerar hur många gånger studenter kan göra testet ch m de är tillåtna att ta testet efter inlämningsdatum. Använd radiknapparna för att styra det förvalda värdet för inställningarna, använd markeringsrutrna för att tillåta ändringar. Om du lämnar rutrna markerade så kmmer alltid de förvalda inställningarna att gälla i ett test sm skapas med denna testtyp. Inlämningsmeddelande: Inlämningsmeddelandet ch URL:en till Frtsättningssidan finns på sista sidan av testet, efter det att studenten klickat Lämna in för rättning. Markera dessa rutr för att tillåta tillägg av meddelanden ch URL:er här. Om du lämnar rutrna markerade så kmmer 28

29 inte dessa inställningar att vara ett tillgängligt val på ett test sm skapas med denna testtyp. Feedback: Under "Ge feedback", så kan du välja m ch när studenter får feedback. Under "Välj kmpnenter för feedback" så väljer du vilken typ av feedback sm de skall få se. Du kan ckså välja m du skall få ändra dessa inställningar för ett visst test. Rättning: Inställningarna för rättning kntrllerar följande: Om den sm rättar kan se studenters namn eller m rättningen är annym Om pängen skall skickas till Gradebk/Resultat-verktyget Hur pängen för multipla inlämningar skall hanteras Använd radiknapparna för att styra det förvalda värdet för inställningarna, använd markeringsrutrna för att tillåta ändringar. Om du lämnar rutrna markerade så kmmer alltid de förvalda inställningarna att gälla i ett test sm skapas med denna testtyp. Grafik: Markera dessa rutr för att tillåta ändringar i ett tests bakgrundsfärg eller bakgrundsbild. Om du lämnar rutrna markerade så kmmer inte dessa grafiska inställningar att vara ett tillgängligt val på ett test sm skapas med denna testtyp. Metadata: Inställningar för metadata är textfält för att ange användbar infrmatin m ett test, en del eller en enskild fråga. Det finns tre fält med metadata tillgängliga, dessa är "Nyckelrd", "Mål" ch "Matriser". Om du lämnar rutrna markerade så kmmer inte metadata att vara möjligt att ange för ett test sm skapas med denna testtyp. 29

30 Att ge ett test För att kunna ge ett test så måste du först publicera det. För instruktin, se Publicera ett test. När testet är publicerat så berr dess tillgänglighet på hur du knfigurerat vissa inställningar: Testet kmmer bara att vara tillgängligt i det tidsfönster sm du angivit i inställningen för leveransdatum. Om du lämnar datum för leveransdatum tm(ma) kmmer ditt test att vara tillgängligt för alltid tills du drar tillbaka det. För mer infrmatin, se Dra tillbaka ett publicerat test. Om du i inställningen "Test släppt till:" har valt Annyma användare kan alla sm du givit URL:en till ta testet. Om du istället enbart har valt din sajt kan bara sajtens medlemmar ta testet; antingen via en utskickad länk, eller via sajten. Om du har skapat ett andra användarnamn ch lösenrd i inställningen "Högre säkerhet", så måste flk explicit ange det användarnamnet ch lösenrdet för att få tillgång till testet. 30

31 Publicera ett test Att publicera ett test innebär att det görs tillgängligt för användarna. Användarna kmmer inte ha tillgång till ditt test förrän det publiceras. Du bör färdigställa testet helt ch hållet innan du publicerar det. Om det ändå uppstår behv av att mdifiera ett test sm redan har publicerats, se följande dkument: Ändringar i publicerade test Mdifiera ett existerande test För att publicera ett test sm du har skapat: 1. I menyn på relevant kurs- eller prjektsajt, klicka på Test ch quiz. 2. I översiktsvyn, under rubriken "Alla dina test", klicka på länken Inställningar asscierad med testet du vill publicera. 3. I inställningsvyn, se till att alla inställningar har gjrts enligt dina önskemål ch klicka sedan Spara inställningar ch publicera. 4. I nästföljande vy mbeds du bekräfta att du vill publicera testet. Du kmmer här att se inställningarna så sm de har gjrts för testet samt en URL (internetadress) sm du kan använda för att distribuera testet. Klicka på Publicera igen för att bekräfta, eller Avbryt för att avbryta utan att genmföra publiceringen. I översiktsvyn visas nu ditt nyligen publicerade test under rubriken "Publicerade test"; ett riginal finns även kvar under "Alla dina test" där eventuella framtida mdifieringar av testet kan göras. 31

32 Mdifiera ett existerande test Du kan mdifiera inställningar, delar ch frågr i de test sm listas under "Alla dina test". När du publicerar ett test skapas en kpia sm visas under rubriken "Publicerade test". Vad gäller den publicerade versinen av test kan du endast mdifiera inställningarna för "Utlämningsdatum". Ntera: Om du mdifierar ett riginaltest under "Alla dina test" efter att du publicerat en kpia av testet i fråga, behöver du döpa m riginaltestet innan du publicerar det på nytt. När du sedan återigen publicerar riginaltestet (nu med nytt namn), kmmer du att skapa en helt ny kpia sm visas under rubriken "Publicerade test" ch du ersätter därmed inte det redan existerande publicerade testet. Mdifiera inställningarna Inställningarna för ett enskilt test mdifieras under någn av rubrikerna "Alla dina test" eller "Publicerade test": 1. Under testets namn, klicka på Inställningar. 2. På sidan för inställningar sm visas, klicka på triangeln bredvid varje inställningsval för att visa vilka alternativ sm finns. För mer infrmatin m inställningarna ch val sm kan göras, se Inställningar för test. 3. När du är klar med ändringarna, klicka på Spara inställningar för att spara dina ändringar ch återgå till översiktsvyn. För att behålla de ursprungliga inställningarna ch avfärda eventuella ändringar du gjrt, klicka på Avbryt. Ntera: Du kan ckså ändra inställningarna genm att klicka på Inställningar i redigeringsvyn för ett test. Mdifiera delar Du kan mdifiera delar i ett test sm listas under "Alla dina test". För att göra det: 1. Klicka på testets namn för att kmma till redigeringsvyn. Högst upp ser du en list sm innehåller tre val; Lägg till del, Inställningar ch Förhandsgranska test. Klicka på Lägg till del för att skapa ch mdifiera en del. Klicka på Inställningar för att mdifiera inställningarna enligt van. För att se hur testet kmmer att se ut för dem sm ska ta det, klicka på Förhandsgranska test. 32

33 2. Varje test måste innehålla minst en del. Delar inm ett test utmärks av att de ramas in av en ruta sm innehåller delens namn, en rullgardinsmeny för att ange delens relativa placering i testet, plus tre val; Kpiera till frågebank, Ta brt ch Ändra (m det enbart finns en del i testet syns inte valet Ta brt ). Varje nytt test kmmer att innehålla en autmatiskt skapad del med namnet "Del 1 (grundinställning)". Du har följande val: För att ändra rdningen i vilken en del visas i ditt test, ändra siffran i rullgardinsmenyn bredvid delens namn. För att ta brt en del, klicka på Ta brt. Du kmmer ha möjlighet att välja mellan att enbart ta brt delen (ch flytta dess frågr till en annan del) eller att ta brt delen ch alla dess frågr. För att mdifiera en del, klicka på Ändra. Du kan sedan göra följande: Ändra delens namn. Om du inte ändrar namnet på den autmatiskt skapade (första) delen kmmer dess namn inte att synas i ditt test. Alla frågr eller bilder sm du placerar i den här delen kmmer att visas; enbart själva namnet kmmer att döljas. Mdifiera fältet "Infrmatin". Välj mellan att skapa frågr individuellt eller att få dem att tas i slumpmässig rdning från en frågebank. Om du väljer att ta frågr slumpmässigt från en frågebank måste du även ange hur många frågr sm ska tas från frågebank, från vilken frågebank de ska tas, pängvärde för frågrna samt på vilket sätt de ska slumpas från frågebanken. Ändra rdningen på frågrna inm en del; välj mellan någt av alternativen Såsm listat på testets frågesida eller Slumpvis inm delen. Mdifiera metadatafälten "Mål", "Nyckelrd" ch "Matris". Klicka på Spara för att spara dina ändringar. Mdifiera frågrna Gör så här för att mdifiera ett tests frågr under rubriken "Alla dina test": 1. Klicka på testets namn för att kmma till redigeringsvyn. 2. Varje fråga presenteras med frågans nummer, frågetyp, pängvärde samt två länkar, Ta brt ch Ändra. Du har följande val: Använd rullgardinsmenyn Fråga för att ändra rdningen i vilken frågrna visas. För att ta brt en fråga från testet, klicka på Ta brt. Om du gör så, kmmer du bli mbedd att bekräfta ditt val. Om du är säker på att du vill ta brt frågan, klicka på Ta brt. Om du vill behålla frågan, klicka på Avbryt. 33

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version:

Kravspecifikation Batchbeställningar 2008-03-25 Version: Kravspecifikatin Batchbeställningar 2008-03-25 Versin: 1.00 Ändringshistrik Revisin Datum Av Kmmentar 1.00 2008-03-25 Maria Valterssn Första versin efter prjektavslut. Kravspecifikatinen har bara funnits

Läs mer

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Skapa frågebank... 1 Importera en frågebank... 3 Lägg till frågor i frågebank... 3 Skapa frågeuppsättning... 3 Skapa slumpvist

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Övningar i JavaScript del 7

Övningar i JavaScript del 7 Övningar i JavaScript del 7 I denna labratin återanvänder vi bilderna på frukter, sm vi haft i ett par tidigare labratiner. Denna gång ska vi lägga till visuella effekter då en frukt väljs. Klickar man

Läs mer

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg

ARKIV DIGITAL - att släktforska i färg ARKIV DIGITAL - att släktfrska i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade bken

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Övningar i JavaScript del 2

Övningar i JavaScript del 2 Övningar i JavaScript del 2 Genm dessa övningar frtsätter intrduktinen av JavaScript. Vi tar nu upp if-satser ch lite mer m funktiner. Vi kmmer ckså in på tillämpningar sm att byta en bild på webbsidan

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg

2016-01-15.kl.08-13. Tentaupplägg Tentaupplägg TIPS 1: Läs igenm ALLA uppgifterna. Välj den du känner är lättast först. Det kan gärna ta 10-20 minuter. Försök skriva saker sm kan vara prblem i uppgifterna. Är det någt du abslut kmmer att

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner

Integrationshandledning eped - läkemedelsinstruktioner Integratinshandledning eped - Sid 1/13 Innehåll Syfte... 3 Terminlgi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Syfte med en läkemedelsinstruktin... 4 Hur är en läkemedelsinstruktin uppbyggd?... 4 Arbetsprcess inm

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Gymnasieskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Gymnasieskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Förändringar vid betygshantering Adela är nu uppdaterat ch följer

Läs mer

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning

Kom-i-gång med Movie Maker: Programmet finns under Program -> Tillbehör -> Underhållning Redigering Ett av de mest lättjbbade prgrammen för videredigering är Micrsft Mvie Maker, sm ingår gratis i Windws XP. För Mac-datrer finns mtsvarande prgramvara sm är imvie. Km-i-gång med Mvie Maker: Prgrammet

Läs mer

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid

TLV:s omprövning av subvention för läkemedel som innehåller losartan eller kombinationen losartan och hydroklortiazid Frågr ch svar TLV:s mprövning av subventin för läkemedel sm innehåller lsartan eller kmbinatinen lsartan ch hydrklrtiazid Offentliggörs 9 mars 2011 TLV:s utredning ch beslut m läkemedel sm innehåller lsartan

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Administrera filmer på Tandberg Content Server

Administrera filmer på Tandberg Content Server Administrera filmer på Tandberg Cntent Server 11/10/2010 Karlstads universitetsbiblitek, Lärstöd Julia Nyberg ch Kenneth Bström På Tandberg Cntent Server lagras alla filmer sm är inspelade via telebildsystemen.

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

världen & vi Lärarhandledning b/c

världen & vi Lärarhandledning b/c världen & vi Lärarhandledning b/c Världen&vi, nr 3, 2013 Vi har till detta nummer gjrt två varianter av lärarhandledning. Den här handledningen lämpar sig för elever sm har en hörförståelse ch läsförståelse

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015

Instruktioner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 2015-06-25 Prjekt Ny eknmi 2016 Instruktiner samt tidplan för hantering av kapital under 2015 Regelverk gällande kapital (t..m. 2015)... 2 Hantering av kapital på avslutade verksamheter... 3... 3 Institutinernas

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Anvisning Registreringsteknik

Anvisning Registreringsteknik Anvisning Registreringsteknik För att den digitala pennan ska registrera krrekt, följ nedan anvisning: 1 Krk = av/på-knapp Krken fungerar sm en av/på-knapp på den digitala pennan. För att pennan ska fungera

Läs mer

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Administrera serier Version 2.0, 2013-10-03 Syfte Guiden beskriver hur serier och cuper, allt ifrån Silva League till lokala ungdomsserier, hanteras i Eventor. Den riktar sig till användare

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Övningar i JavaScript del 3

Övningar i JavaScript del 3 Övningar i JavaScript del 3 I dessa övningar tar vi upp datumbjektet Date, arrayer ch lpar. Du utgår från ett prgram där man kan klicka på små bilder ch mtsvarande stra bild visas. Detta är i princip samma

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

Innan du använde din Gear VR:

Innan du använde din Gear VR: * De här häls- ch säkerhetsvarningar uppdateras regelbundet för att säkerställa deras riktighet ch fullständighet. Besök culus.cm/warnings för den senaste versinen. HÄLSO- OCH SÄKERHETSVARNINGAR: Se till

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig

Tillgänglighet för oss, tillgängligt för dig Tillgänglighet för ss, tillgängligt för dig Vilka är UA? Riksförbundet Unga Allergiker är en rganisatin för unga ch av unga sm finns till för att upplysa ch påverka, men framförallt för att inspirera,

Läs mer

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan Lathund för Sundbybergs IK rienteringssektinen Att arbeta med hemsidan Webbadress för hemsidan http://www.idrttnline.se/sundbyberg/sundbybergsik-rientering Inlggning sker genm att klicka på hänglåssymblen

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång

Genombrottsprogram IV, Bättre vård Mindre tvång Prjektrapprt Genmbrttsprgram IV, Bättre vård Mindre tvång Team 68 Avdelning 90 ch akutmttagningen, Säters Sjukhus, Allmänpsykiatriska kliniken Falun ch Säter, Landstinget Dalarna. Deltagande team Ann-Chaltte

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 8 (av 11) Grupper 0470-708897 1 Grupper... 1 1.1 Aktivera verktyget Grupper... 2 1.2 Skapa Grupp... 2 1.2.1 Skapa enstaka grupp med manuell inskrivning...

Läs mer

Manual för att importera referenser till DiVA

Manual för att importera referenser till DiVA Manual för att imprtera referenser till DiVA Du kan imprtera referenser från PubMed, Web f Science, Libris ch referenshanteringsprgrammet EndNte. Även referenser i frmaten XML, EndNte XML, Endnte Referer

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Digitala verktyg i musik

Digitala verktyg i musik DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Digitala verktyg i musik I Lgr 11, del 2.2 m kunskaper står det att sklan ska ansvara för att varje elev efter genmgången grundskla kan använda mdern teknik

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Värjan

Bostadsrättsföreningen Värjan Viktig infrmatin m brandskyddet ch säkerheten i din bstad BRANDSKYDDSUTRUSTNING I BRF VÄRJAN Varje lägenhet i BRF värjan är utrustad med brandvarnare, brandsläckare ch brandfilt. Utrustningen tillhör lägenheten

Läs mer

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN Teknikinlärning ch fysisk aktivitet Tekniksklan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, sm genm målrelaterade lekar ch övningar vidareutvecklar grunderna

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8

Brf Herden 8 www.brfherden.se www.sbc.se/herden8 Infrmatin till alla hyresgäster ch bstadsrättsinnehavare Oktber 2013 Innehåll Balkngerna en lägesrapprt Källarrensning cntainer på gården helgen 9-10 nvember Kallt i lägenheten Cyklar Inget 20-årsjubileum

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Seglarskolehandbok för RÖSS:are

Seglarskolehandbok för RÖSS:are Seglarsklehandbk för RÖSS:are Målet med RÖSS seglarskla är att alla ska tycka att segling är rligt ch känna sig trygga ch vilja frtsätta segla! På seglarsklan lära du dig grunderna i segling ch det har

Läs mer

Skapa test med fritextfrågor

Skapa test med fritextfrågor Dokumentnamn lathund_skapa_test_fritext_fråga_pingpong_12april Datum Sida 12 april 2012 1 / 6 Skapa test med fritextfrågor Ett test kan innehålla testfrågor med fritext-fält. Dessa rättas inte automatiskt.

Läs mer

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin.

Designprocessdagbok. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Flink- Sundin. Designprcessdagbk. Grupp 3; Maria Törnkvist, Ida Gustafssn, Mikael Karlssn, Jnas Lind, Hanne Flink- Sundin. Krt intrduktin Under hela vår designprcess har vi fört dagbk över våra möten, dagbken har vi

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025

DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Statens museer för världskultur 2015-12-21 Dnr 467/2015 DIGITALISERINGSPLAN 2016-2025 Plan för digitalisering av Världskulturmuseernas samlingar Södra vägen 54 Bx 5306, 402 27 Götebrg Telefn: 010-456 11

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas

GEOSECMA for ArcGIS GSD datastruktur och import i en SDE geodatabas GEOSECMA fr ArcGIS GSD datastruktur ch imprt i en SDE gedatabas ÖVERSIKT Det här dkumentet ger imprtinstruktiner ch en rekmmenderad struktur för Gegrafiska Sverige Data (GSD) i en SDE gedatabas sm ska

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

Känguru 2011 Student (gymnasiet åk 2 och 3)

Känguru 2011 Student (gymnasiet åk 2 och 3) Känguru 011 Student sida 1 / 8 NAMN KLASS / GRUPP Pängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tm m du inte vill besvara den frågan. Gissa

Läs mer

Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan

Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan Institutionsrollen, uppdaterad 09/2010 Innehåll 1. Information... 1 1.1 Mina meddelanden... 1 1.2 Aktuella kurser... 1 1.3 Studieplanering... 1 2. Våra studerande...

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer