Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby"

Transkript

1 Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby

2 BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret Datum 11 april 2014 Diarienr/Dplankd Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Det är en mskakande situatin när någn har avlidit. Många saker måste rdnas. Det här häftet handlar m dödsbanmälan. För allt annat kring ett dödsfall hänvisar vi till att söka hjälp av andra, t ex en begravningsbyrå. När ett dödsfall inträffar ansvarar anhöriga för att en buppteckning eller en dödsbanmälan görs. Huvudregeln är att en buppteckning skall göras efter den avlidne. En buppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar ch skulder ( dödsbet ). I enklare fall kan dödsbdelägarna själva rdna buppteckningen, men det är vanligt att man tar hjälp av begravningsbyrå eller bank. Dödsbdelägare är de sm har en laglig rätt till en andel av dödsbets tillgångar ( arvingar ). HEBY100 v , C:\Users\helwl\Desktp\_Pågående\Dödsbanmälan\Infrmatin ch blankett för ansökan m dödsbanmälan (NY).dc Om dödsbet har så lite pengar att det bara räcker till begravningen, kan kmmunen göra en så kallad dödsbanmälan i stället för en buppteckning. Det är bara kmmunen sm kan göra en dödsbanmälan. Om pengarna inte ens räcker till en begravning kan kmmunen ckså bevilja bidrag till begravningen. Förutsättningar för dödsbanmälan Ansökan m dödsbanmälan lämnas till Medbrgarkntret. Medbrgarkntret undersöker m förutsättningar finns för en dödsbanmälan: Tillgångarna i dödsbet, tillsammans med den dödes andel i eventuellt efterlevandes makes/makas gifträttsgds, får inte räcka till annat än begravningskstnader ch andra utgifter sm uppstått med anledning av dödsfallet. Några tillgångar i frm av fast egendm eller tmträtt får inte finnas. Pstadress Besöksadress Telefn Fax Internet Bankgir Org.nr Heby kmmun Tingsgatan Heby

3 Datum 2 (3) 11 april 2014 Arbetsgång Det är viktigt att betalningar sm skett med autgir stppas ch att inga andra räkningar sm kmmer till den avlidna betalas. Först ska begravning rdnas. De flesta väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå. Därefter lämnas ansökan m dödsbanmälan in. Den ska göras på blanketten sm finns i det här häftet. Om det finns flera delägare i dödsbet, måste alla ge sitt samtycke till att en dödsbanmälan görs istället för buppteckning. En dödsbanmälan ska göras inm två månader efter dödsfallet. För att kunna göra en dödsbanmälan måste en tjänsteman från kmmunen göra ett hembesök. Man får inte göra några förändringar i bstaden förrän detta är gjrt. (Gäller inte m den avlidne har btt på ett äldrebende el dyl.) Till ansökan ska vissa handlingar lämnas. Den sm gör ansökan ska rdna fram dessa. Se längre fram i texten. Den sm gör ansökan ska ckså undersöka m det finns försäkringar i dödsbet sm innefattar begravningshjälp, till exempel tjänstegrupplivförsäkringar (TGL). Den avlidnes senaste arbetsplats kan ge upplysningar m eventuella försäkringar. Medbrgarkntret kan hjälpa till med att reda ut vilka dkument sm behöver bifgas till ansökan. Den sm gjrt ansökan får tillbaka kpir av den registrerade anmälan. Dessa kan användas för att förklara för frdringsägare att de inte kmmer att få några pengar eftersm dödsbet saknar pengar. I de fall med kmplicerade värderingsfrågr eller när mer mfattande efterfrskningar av dödsbets tillgångar krävs, bör en buppteckning göras. Eventuellt eknmiskt bistånd Om dödsbet saknar medel att täcka begravningskstnaderna kan scialnämnden bevilja eknmiskt bistånd till dödsbet. Biståndet är tänkt att täcka upp kstnader för en enkel men värdig begravning, inklusive enklare förtäring i samband med begravningen. Ansökan görs genm kntakt med biståndshandläggare på telefn Det finns en gräns för hur strt bistånd sm kan betalas ut. Först ska tillgångarna i dödsbet användas till begravningskstnaden. Kstnader därutöver kan täckas av bidrag. Det är därför viktigt att inga andra räkningar betalas med den dödas pengar.

4 Datum 3 (3) 11 april 2014 Uppgifter för dödsbanmälan För att kunna genmföra dödsbanmälan behöver vi få in följande uppgifter/ handlingar: Släktintyg eller dödsfallsintyg (beställs från Skattemyndigheten tfn ) Kpia av senaste deklaratinen, alla sidr inklusive specifikatin (beställs från Skattemyndigheten tfn ) ch uppgifter m innevarande år. Aktuella namn ch adresser till samtliga dödsbdelägare Uppgifter m försörjning (lön, pensin, sjukersättning, annat) Vilken typ av bstad den döde bdde i (hyresrätt, äldrebende etc) Ev. fdringar p.g.a. fastighetsöverlåtelser (sålts eller givits brt) Uppgifter m kntanter på dödsdagen Kntutdrag från bank/banker på kntn från dödsdagen till dess ansökan m dödsbanmälan lämnas in på kmmunen. Inventeringsprtkll från ev bankfack Uppgift m eventuella försäkringar Uppgift m eventuella bligatiner, aktier, reverser ch andra värdehandlingar Medlemskap i eknmiska föreningar ex Knsum, OK med medlemskntn Uppgifter m skulder på dödsdagen t.ex. vårdkstnader, hyra, telefn mm Kpia av räkning för begravningskstnad Kpia av räkning för gravsten Testamente, äktenskapsförrd, sambavtal Buppteckning sm visar den avlidne eventuella andel i annat skiftat dödsb. Buppteckning efter tidigare avliden make/maka Knst, smycken (bifga värderingsintyg) Bil/båt/mc (ntera märke ch årsmdell) Har du frågr kntakta medbrgarkntren i Heby kmmun eller växeln, Medbrgarkntret i Heby, Tingsgatan 11, Medbrgarkntret i Östervåla, Östervåla biblitek Besök bkas in efter överenskmmelse.

5 - MEDBORGARKONTORET - BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (2) Ansökan m dödsbanmälan till Skattemyndighet jml 8 a ärvdabalken då den avlidnes tillgångar icke förslår till annat än begravningskstnader ch dyl. i samband med dödsfallet. Uppgifter m den avlidne Persnnummer Dödsdag Bstadsadress Pstadress Dödsbdelägare I första hand make/maka ch barn. Om make/maka ch barn saknas: Föräldrar m även föräldrar saknas: syskn ch barn till avlidna syskn Persnnummer Telefn Bstadsadress Pstadress Släktskap till den avlidne Persnnummer Telefn Bstadsadress Pstadress Släktskap till den avlidne Heby Kmmun Besöksadress: Telefn: Fax: HEBY Tingsgatan

6 SKRIVELSE 2 (2) - MEDBORGARKONTORET - Persnnummer Telefn Bstadsadress Pstadress Släktskap till den avlidne Om blanketten inte räcker till bifga en bilaga Intyg angående den avlidnes tillgångar Undertecknad intygar på heder ch samvete att såvitt jag/vi känner till den avlidnes efterlämnade tillgångar jämte ev. andel i makes gifträttsgds ej förslår till annat än begravningskstnader ch andra utgifter med anledning av dödsfallet. Vidare intygas att bland nämnda tillgångar ej ingår fast egendm eller tmträtt. Vidare intygas att kntakt tagits med övriga dödsbdelägare ch att de gdkänner en dödsbanmälan. Ort Underskrift Namnförtydligande Bstadsadress Pstadress Telefn Släktskap/förhållande till den avlidne Datum Underskrift Namnförtydligande Bstadsadress Pstadress Telefn Släktskap/förhållande till den avlidne Ansökan undertecknas beträffande barn av båda föräldrarna eller vårdnadshavare ch/eller särskild förrdnad förmyndare eller anhörig sm väl känner den avlidnes förhållanden. Jag gdkänner att ansökan m dödsbanmälan, tillsammans med bifgade handlingar, får överlämnas till biståndsenheten i Heby kmmun. Om du har frågr, ring Skickas till eller lämnas in till: Heby kmmun Medbrgarkntret Heby

7 Heby kmmun, Tingsgatan 11, Heby, , Bilden är tagen i Buckarby, Tärnsjö (Heby kmmun)

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. När en person avlider måste vissa saker ordnas Begravning, dödsboet ska förvaltas och

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1

INLEDNING.1 ALLMÄN...1. Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 1 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING.1 ALLMÄN...1 Socialtjänstens ansvar.1 Dödsboanmälan...1 Dödsboförvaltning. 1 Begravning..2 Ekonomiskt bistånd till begravningskostnad..2 Internationella

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

Riktlinjer för dödsbohandläggning

Riktlinjer för dödsbohandläggning Styrdokument, riktlinjer Individ- och familjeomsorgen 2013-08-12 Mikael Sjöberg 08-590 970 00 Dnr SÄN/2009:78 Mikael.sjoberg@upplandsvasby.se Riktlinjer för dödsbohandläggning Nivå: Individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN BESLUTADE AV KOMMUNSTYRELSEN 2006-06-14 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-09-04 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV DÖDSBOÄRENDEN INLEDNING... 3 ALLMÄNT... 3 Socialtjänstens ansvar... 4 Dödsboanmälan... 4 Dödsboförvaltning...

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Överförmyndarna i Uddevalla och Munkedals kommuner Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att

Läs mer

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs

Överförmyndarnämnd. Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Ställföreträdarskap Översiktlig kurs Innehållsförteckning 1 God man (FB 11:4)... 4 2 Förvaltare (FB 11:7)... 4 3 Innan åtagande av uppdrag som god man eller förvaltare... 5 4 Hur påbörjas ett uppdrag?...

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Sida 1(8) Anvisningar för års- och sluträkning Dokumenttyp Anvisning Beslutad av Administrativ chef Fastställd 2011-12-16 Granskad Dokumentansvarig Kommunledningskontoret Gäller för Ställföreträdare Reviderad

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon

Innehåll Brev om början Vilka bör få veta Hämta tillhörigheter Tillse bostad och djur Dödsbevis, dödsorsaksintyg Brev om sorg Att inte lämna någon STÖTTEBREV Till: Dig som måste ordna Sova är viktigt, att orka somna kan vara svårt när känslorna stannat i tomhet. Sova en stund är ändå viktigt. Kanske är du den som mitt i sorgen måste försöka vara

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer