Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner"

Transkript

1 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare Ver. A: generell versin utifrån tidigare dkument Jhan Grth Innehållsförteckning 1Inledning Läsanvisning Allmänna riktlinjer...3 4Inköp, utlägg etc...4 5Insättningar, fakturr etc Anmälan ch receptin Medlemskap, medlemsregister m.m Butiker...6 9Spnsrer Kisk Gruntar Bkföring ch eknmihantering Skatter Mallar m.m Inledning Åren 2006 ch 2007 var jag kassör i Föreningen Stckhlms spelknvent. Jag kände då ett behv av att samla all infrmatin sm har att göra med ett spelknvents eknmi i en enkel ch överskådlig text. Orsakerna till detta var enkla: ett knvent msätter fta mycket pengar ch det känns rätt att deltagare, medlemmar i föreningen, bidragsgivare etc. kan känna sig trygga i att pengarna används på rätt sätt. Jag förelägger nu bken för en bredare krets. Jag hppas den blir till nytta ch nöje. Eventuella synpunkter emttages tacksamt, till exempel via mail till Djurshlm den 20 nvember 2009 /Jhan Grth PS Du kan antingen använda bken rätt upp ch ned eller ta brt detta kapitel ch fylla i markerade fält nedan ch på sätt göra en versin sm gäller för just din förening. 1 (22)

2 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 2 Läsanvisning I detta dkument finns riktlinjer för hantering av eknmiska frågr i Föreningen Spelknvent. Vissa frågr sm ligger nära eknmihantering (t.ex. medlemsregistret) berörs ckså. Varje kapitel tar upp en viss fråga (t.ex. hur fakturr ska hanteras). De första kapitlen bör intressera flera läsare. Övriga kapitel är i första hand avsedda för de närmast berörda (t.ex. kiskansvarig eller kassören). På slutet har ett antal mallar m.m. samlats. Man kan även göra cut and paste ch använda mallarna för att ta fram lika dkument. I vissa mallar finns det fält sm ska fyllas i. De är markerade med krkdilgap (t.ex. betyder <adress> att man ska fylla i en adress när mallen används). Ansvariga uppmanas kpiera hela eller delar av dkumentet ch dela ut till sina medarbetare. Särskilt anbefalles Mini-guide eknmi sm sammanfattar de viktigaste punkterna i eknmihandbk. Klipp ur ch spara! Dkumentet är fastställt av styrelsen i Föreningen Spelknvent. Dkumentägare är kassören i föreningen. 2 (22)

3 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 3 Allmänna riktlinjer 1.1 Hanteringen av eknmin inm föreningen ska vara enkel ch lätt att förstå men samtidigt uppfylla alla de krav sm lagen, revisrn, banken, eventuella bidragsgivare ch spnsrer etc. ställer. 1.2 Hanteringen av kntanter ska minimeras. Detta minskar risken för felräkningar, stölder etc. Detta innebär t.ex. att inköp, m möjligt, ska ske mt faktura sm skickas till föreningen ch att inbetalningar, m möjligt, ska ske i försktt ch till föreningens bankgir. 1.3 Fakturr, underlag för utbetalning etc. sm ej inkmmit till föreningen senast den 31 december samma år sm knventet infaller kmmer ej att betalas av föreningen. Detta berr på att vi måste kunna avsluta verksamhetsåret på ett krrekt sätt. 1.4 Frågr kring eknmin besvaras av, i första hand, kassören ch, i andra hand, knventsgeneralen. 1.5 Under årets knvent är <namn>, (<telefn>, <mail>) kassör ch <namn>, (<telefn>, <mail>) knventsgeneral. 1.6 Vissa persner är attestansvariga. Detta innebär att de kan gdkänna utgifter etc. inm sitt ansvarsmråde. I attestansvaret ingår ckså att hålla kassören infrmerad i lika eknmiska frågr (t.ex. m ett knt riskerar att överskridas eller m ett knt inte kmmer att användas i den mfattning sm antagits i budgeten). Attestansvariga är: Knventsgeneralen Vice knventsgeneralen Ansvarig för marknadsföring Ansvarig för arrangemang Ansvarig för kisk 1.7 Föreningens rdförande ch kassör är firmatecknare ch har därför autmatisk attesträtt. 1.8 Attest sker i första hand genm underskrift på faktura eller mtsvarande underlag ch i andra hand via daterat mail från attestinnehavare. 1.9 Vissa persner är utkvitteringsansvariga. Detta innebär att de kan kvittera ut matkupnger, fribiljetter etc. för sina gruntar etc. Huvudansvarig för ett visst mråde (t.ex. kisk, receptin ch gruntar) är utkvitteringsansvarig Fakturr, underlag för utbetalningar ch övriga eknmiska handlingar hanteras (i priritetsrdning) enligt nedan: lämnas direkt till kassören skickas till föreningens fakturaadress: <adress> skickas sm (daterat) till kassören 1.11 Fakturr, underlag för utbetalningar ch övriga eknmsiska handlingar ska, m möjligt, vara attesterade av attestansvariga innan de lämnas eller skickas till kassören. Om de inte är attesterade rdnar kassören detta i efterhand. 3 (22)

4 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 4 Inköp, utlägg etc Alla utbetalningar från föreningens knt hanteras av kassören ch sker mt underlag Underlaget kan antingen vara en faktura eller ett annat underlag I första hand sker utbetalning mt faktura. Fakturan skickas av leverantören till föreningens fakturaadress (se Allmänna riktlinjer). Kassören betalar sedan fakturan Om leverantören inte vill skicka en faktura måste den sm gör inköpet lägga ut pengar. Det är i så fall viktigt att ta ett kvitt sm visar vad inköpet handlar m. Kvittt ska minst ange vad sm köpts in, vem sm är leverantören ch datum för inköp Kvittt skickas tillsammans med uppgifter m vem sm lagt ut pengar till kassören. För att kunna betala ut ersättning måste kassören veta vad kvittt handlar m vem sm lagt ut pengarna vart kassören ska betala ut pengar (kntnummer eller, m knt saknas, adressen sm utbetalningsavin ska skickas till). Underlaget ska vara undertecknat av den sm ligger ute med pengarna För att vara säker på att få tillbaka pengar man lagt ut ska underlaget vara attesterat av en attestansvarig. Om man inte vet vem sm är attestansvarig så tala med kassören. 5 Insättningar, fakturr etc Inbetalning till föreningen sker genm insättning på föreningens bankgir <nummer> Den sm tar emt kntanter å föreningens vägnar ska, utan nödigt dröjsmål, överlämna dessa till kassören eller betala in pengarna på föreningens bankgir. I samband med överlämnandet eller insättning ska ett underlag lämnas till kassören. Underlaget ska innehålla uppgift m aktuellt belpp inbetalarens namn rsak till inbetalning när sådana finns ska tillhörande underlag (kvittn, deltagarlistr etc.) bifgas 1.20 Om föreningen ska skicka en faktura (t.ex. för hyra av butiksplats) så skickar man ett fakturaunderlag till kassören. Fakturaunderlag ska innehålla följande uppgifter mttagare av fakturan (namn, adress ch pstadress) beskrivning av vad fakturan mfattar ttalpris eller antal enheter ch pris per enhet 1.21 Föreningen är inte mmsregistrerad. Detta innebär att mms inte finns med på föreningens fakturr. 6 Anmälan ch receptin 1.22 I första hand bör deltagare i knventet uppmanas att anmäla sig i förväg. Det förenklar registreringen, minskar de eknmiska riskerna, riskerna för stölder etc. 4 (22)

5 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 1.23 Föranmälan sker via knventets anmälningssystem. I anmälningssystemet lagras alla uppgifter sm behövs för knventet ch för medlemsregistret (se nedan) Vid anmälan får anmälaren även en uppmaning att betala in pengar för inträde. Eventuellt kan inbetalningen även mfatta andra pster (t.ex. t-shirt eller övernattning). Detta anges i så fall särskilt. Inbetalning sker till förenings bankgir <nummer> Anmälningsansvarig tar löpande fram en lista över föranmälda deltagare. Denna lista används i receptinen för att kunna bcka av föranmälda deltagare. Anmälningsansvarig skickar en kpia på listan till kassören Registrering i receptinen mfattar ett antal lika mment varav erläggande av betalningen är en. Betalningen kan i dagsläget ske enbart med kntanter Med jämna mellanrum ska kassan i receptinen tömmas. Lämpliga tider kan vara fredag kl. 21 ch 24, lördag kl. 9, 12, 18 ch 24 samt söndag kl. 9, 12 ch 15. Detta sker genm att ett lämpligt belpp överlämnas till kassören sm lämnar ett kvitt på mttaget belpp till receptinen Vissa persner kan ha fribiljett, finnas med på en s.k. trustlista eller av annat skäl vara befriade från inträdesavgift. Om en persn inte ska erlägga inträdesavgift ska en nterig göras i kassan (t.ex. kan en fribiljett lägga i kassan). Nteringarna överlämnas till kassören tillsammans med kntanterna Efter knventet stämmer kassören av förskttsinbetalda avgifter ch från receptinen överlämnande belpp med medlemslistan (se nedan). Kassören gör i samband med detta nödvändiga justeringar (t.ex. för gruntar, fribiljetter). 7 Medlemskap, medlemsregister m.m Medlemsregistret är föreningens viktigaste register. Det utgör underlag för bl.a. utskick inför nästa års knvent ch för utbetalningar från lika bidragsgivare (t.ex. Sverk). Registret innebär även en viktig källa för statistik sm kan vara ett viktigt underlag för spnsrer (t.ex. hur många besökare i lika åldersgrupper har knventet) Medlemsregistret ska mfatta den infrmatin sm bidragsgivare ch andra ställer på registret (jämför t.ex. Sverks regler för medlemsbidrag) Medlemskap i föreningen är en förutsättning för att få delta i knventet. (Detta berr bl.a. på villkren för föreningens försäkring, behvet av listr över närvarande i samband med utrymning etc.) 1.33 Vissa medlemmar (t.ex. gruntar) kan erhålla rabatt på sin inträdesavgift. Detta har dck inget att göra med kravet på medlemsskap i föreningen. (Det kan i sammanhanget vara värt att ntera att föreningen inte har någn medlemsavgift.) 1.34 Medlem ska med sin underskrift bekräfta sitt medlemskap För den sm så önskar ska det vara möjligt att lämna föreningen efter knventet Medlemsregistret är en sammanställning av den infrmatin sm i anmälningssystemet ch övriga listr (t.ex. den s.k. trust-listan) Föreningen bör även föra listr över eventuella övriga närvarande (t.ex. representanter för företag, spnsrer etc.). Detta underlättar framtida utskick etc Listr sm beskriver lika funktiner (t.ex. listan över gruntar) förs separat från medlemsregistret. Detta berr på att de lika registren fyller lika funktin. 5 (22)

6 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 1.39 Ansvarig för medlemsregistret är föreningens sekreterare. Sekreteraren bör ha ett nära samarbete med anmälningsansvarig Förenings sekreterare är ansvarig för att skicka in den årliga ansökan m medlemsbidrag till Sverk Medlemsregistret ska vara aktuellt ch uppdaterat. Medlemmar ska årligen städas så det inte innehåller inaktiva medlemmar. Sådana medlemmar ska strykas ur registret Det ska vara möjligt att ta fram adressetiketter etc. baserat på medlemsregistret 8 Butiker 1.43 Butiker är en viktig del av knventet. De lckar besökare ch ger viktiga intäkter Ansvarig för kntakterna med butiker är arrangemangsansvarig Butikerna erlägger en rums- eller brdshyra Hyran erläggs, i första hand, mt faktura från föreningen. I andra hand kan hyran erläggas kntant på själva knventet Ansvarig för arrangemang ansvarar för att fakturaunderlag eller lista på vilka butiker sm ska erlägga hyra kntant når kassören. Denne skickar sedan ut faktura eller samlar in hyran. 9 Spnsrer 1.48 Spnsrer är en viktig del av knventet. De gör det möjligt att arrangera saker sm inte ryms inm rdinarie budget eller att öka intäkter i t.ex. kisken I dagsläget är kassören ansvarig för kntakterna med spnsrerna. 10 Kisk 1.50 Kisken hanterar ett antal lika verksamheter, bl.a. försäljning av mat ch dryck, försäljning av PR-material samt eventuellt spelbasaren Betalningen kan i dagsläget enbart ske med kntanter Med jämna mellanrum ska kassan i kisken tömmas. Detta sker genm att ett lämpligt belpp överlämnas till kassören tillsammans med en lapp sm talar m hur strt belppet är, datum ch tid, vilken del av försäljningen (mat ch dryck, PR-material etc.) försäljningen avser samt vem sm överlämnar belppet Vissa persner kan ha matkupng eller mtsvarande. Om en persn har matkupng eller mtsvarande ska denna läggas i kassan ch överlämnas till kassören tillsammans med kntanterna Efter knventet stämmer kassören av intäkterna från kisken. Kassören gör i samband med detta nödvändiga justeringar (t.ex. för matkupnger). 11 Gruntar 1.55 Persner sm arbetar på knventet ( gruntar ) kan erhålla rabatt på inträdet samt på mat ch dryck m.m. i kisken Gruntar betalar in inträdesavgift etc. i förväg eller i dörren. I samband med registreringen erhåller grunten sin utrustning (t.ex. t-shirt) samt ett krt på vilket ansvarig persn kryssar när grunten utfört ett arbetspass. 6 (22)

7 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, 1.57 Vissa gruntar finns på en s.k. trust-lista. Dessa behöver inte betala in inträdesavgift etc. De får precis sm alla gruntar ett krysskrt. Detta fylls emellertid i från början utifrån det åtagande grunten har gjrt Efter genmfört arbete erhåller grunten kryss eller kupnger sm ger rabatt i kisken eller återbäring på inbetald inträdesavgift 1.59 Följande regler gäller för rabatt ch återbäring (ett arbetspass är 4 timmar): 1 arbetspass: matkupng 2 arbetspass: 50:- återbäring /pass + 1 matkupng /pass 3 arbetspass: hela inträdesavgiften betalas tillbaka + matkupng Fler pass: 1 matkupng /pass 1.60 När grunten lämnar knventet ska krtet med kryss lämnas in i receptinen. Härigenm blir det möjligt att följa upp kstnaderna för gruntarna. 12 Bkföring ch eknmihantering Allmänt 1.61 Huvudansvarig för all eknmi är kassören Föreningen ska följa gd redvisningssed Föreningen ska ha tydliga ch välkända rutiner vad gäller eknmi Föreningen är ej mmsregistrerad. Detta innebär att föreningen ej ska debitera mms på utgående fakturr ch att föreningen inte kan lyfta mms på gjrda inköp Bkföringen är sm mest intensiv i samband med knventet. Under övriga delar av året är insatsen ringa. Antalet verifikat ligger på runt 100 per år (räknat föranmälningar till knventet) Eknmihanteringen ska göra det möjligt att följa upp föreningens eknmi på ett enkelt sätt. Det ska ckså vara möjligt att på ett enkelt sätt göra prgns ch budget inför kmmande år Föreningen håller inget lager i bkföringsmässigt hänseende. Detta innebär att hela kstnaden för PR-material, kisk etc. belastar föreningen fullt ut när inköpet sker. När försäljning av PR-material eller varr ur kisken sker uppstår en intäkt. Det innebär även att föreningen ska sälja av kvarvarande kiskvarr etc. efter knventet. PRmaterial etc. sm finns kvar ch säljs senare ger en intäkt när det säljs Föreningen äger ett antal inventarier ch har vanligen ett restlager av sålt PR-material etc. En förteckning ska finnas över inventarier ch restlager. Förteckningen ska mfatta vad föreningen äger ch var sakerna finns Ansvarig för inventarielistan ch listan över restlagret är föreningens sekreterare Föreningen har ett knt i <banken>.. Till kntt är knutet ett bankgir (<nummer>.) ch Internettjänst (nås via länk från <länk>.). Kntaktpersn är <namn> (<nummer>, <mailadress>. Arbetsuppgifter före ch efter knventet 1.71 I kassörens arbetsuppgifter ingår bl.a. 7 (22)

8 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, betala räkningar, kstnadsersättningar etc., skicka fakturr, underlag för bidragsutbetalningar etc., bkföra gjrda in- ch utbetalningar, ta fram listr över vilka anmälda sm betalat in pengar. Dessa uppgifter stäms sedan av med anmälningssystemet, stämma av intäkter från receptin ch kisk med tillhörande underlag, ta fram rapprter till styrelsemöten, ta fram eknmisk redvisning inför årsmötet (se bilaga), lämna underlag till revisrn Kassörens bör ha tillgång till följande verktyg: Internet för hantering av e-pst ch bankknt/bankgir, Bkföringsprgram. Arbetsuppgifter under knventet 1.73 Under knventet ska kassören finnas tillhands för att svara på frågr ch stötta de lika verksamheterna i deras eknmihantering Kassören ska med jämna mellanrum tömma ch säkert förvara kassan från receptinen ch kisken Kassören har ansvaret för att växel finns i receptinen ch kisken. 13 Skatter 1.76 Föreningen är, sm alla arbetsgivare, skyldig att betala sciala avgifter ch skicka in kntrlluppgifter för alla sm får ersättning för arbete eller arvde av föreningen. Ersättning för arbete har bl.a. betalats ut för arbetet att göra knventsaffischen. Arvde har betalats ut till bl.a. föreläsare Kntrlluppgift ska lämnas m det sammanlagda värdet av ersättningar ch förmåner till en persn är 100 kr eller mer för hela året Om det sammanlagda belppet av ersättningar ch förmåner till en persn under året uppgår till minst kr ska skatteavdrag göras Om företaget betalar ersättning för arbete med minst kr per år till en fysisk persn med A-skattsedel eller sm saknar skattsedel ska företaget betala sciala avgifter Den sm betalar ut ersättning för utfört arbete med minst 1000 kr till en persn sm har A-skattsedel är arbetsgivare ch är alltid skyldig att göra skatteavdrag enligt skattetabell. Är utbetalningen sidinkmst görs skatteavdrag med 30% av ersättningen. Huvudsaklig inkmst har man nrmalt hs den arbetsgivare eller utbetalare sm betalar den högsta ersättningen. All annan inkmst är sidinkmst En sak sm är klar (ch sm bör utredas) är m den ersättning gruntar får (rabatt på inträde ch matkupnger) egentligen är att betrakta sm skattepliktig förmån. 14 Mallar m.m. I detta kapitel samlas ett antal mallar. 8 (22)

9 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, MINI-GUIDE EKONOMI...10 FAKTURA Betalning till <föreningens namn> Återbetalning utlägg...13 Återbetalning utlägg...14 Återbäring grunt...15 Tömning handkassa Uttag handkassa EXEMPEL PÅ KONTOPLAN...18 EXEMPEL PÅ RESULTATRÄKNING EXEMPEL PÅ BALANSRÄKNING (22)

10 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, MINI-GUIDE EKONOMI Nedan samlas i punktfrm de viktigaste frågrna inm föreningens eknmihantering. Målgruppen är i första hand huvudarrangörer ch gruntar sm har att hantera pengar underknventet, enkannerligen de sm arbetar i receptinen ch kisken. En kmplett sammanställning finns i Eknmihandbken. Frågr ch förslag ställs till föreningens kassör. För eknmihantering inm <föreningen>.spelknvent gäller att hanteringen av kntanter ska minimeras (det minskar risken för fel ch stölder) att m någn betalar med någt annat än kntanter (t.ex. fribiljett) ska denna läggas i kassan att endast de sm finns med på fastställd lista över avgiftsbefriade slipper betala inträde. Dessa persner ska bckas av på listan. När knventet är slut lämnas listan till kassören tillsammans med kassan att när en större mängd kntanter samlats i kassan ska lämplig del av dessa (t.ex. alla större sedlar) överlämnas till kassören sm lämnar ett kvitt i kassan att begäran m ersättning för utlägg må tas emt ch läggas i kassan för senare utbetalning via bank (se till att namn, belpp, rsak ch knt finns angivet) att utlägg ej får betalas med pengar sm finns i kassan utan att kassören ger sitt explicita gdkännande att behv av mer växel anmäls till kassören att man kntaktar kassören m någt är klart eller knstigt (se aktuell telefnlista). 10 (22)

11 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, FAKTURA <Företag eller persn> <Ev. attentin> <Fakturaadress> <Pstnummer ch rt> Fakturanummer: <ÅÅÅÅ-NR> Vår referens: <Namn>, <telefn> Fakturadatum: <ÅÅÅÅ-MM-DD> Er referens: <Namn>, <telefn> Betalningsvillkr: 10 dagar Förfalldag: <ÅÅÅÅ-MM-DD> BG-knt: <akutellt nummer> Fakturaspecifikatin Beskrivning Antal à-pris Pris <Beskrivning> <antal> <Belpp> <Belpp> <Beskrivning> <antal> <Belpp> <Belpp> Att betala: <Summan av van> Anmärkning mt fakturan ska göras inm 5 dagar. Vid betalning efter förfalldagen debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 8% per år. 11 (22)

12 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Betalning till <föreningens namn>. <Föreningens namn> har emttagit... krnr sm ersättning för vilket härmed kvitteras. Datum Underskrift Namnförtydligande 12 (22)

13 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Återbetalning utlägg Undertecknad har haft egna utlägg enligt bifgade kvittn. Summan av utläggen är... krnr. Belppet emtses tacksamt på följande knt: Datum Underskrift Namnförtydligande 13 (22)

14 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Återbetalning utlägg Undertecknad har haft egna utlägg enligt bifgade kvittn. Summan av utläggen är... krnr. Belpp har emttagits ch kvitteras. Datum Underskrift Namnförtydligande 14 (22)

15 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Återbäring grunt <Föreningens namn> har till undertecknad mttagare utbetalat... krnr sm återbäring på tidigare inbetald deltagaravgift. Ovanstående belpp har emttagits Datum Gruntens underskrift Namnförtydligande 15 (22)

16 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Tömning handkassa Undertecknad, kassör i <föreningens namn>, har emttagit... krnr ur [ ] receptinens kassa [ ] kiskens kassa Datum Underskrift Namnförtydligande 16 (22)

17 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, Uttag handkassa Undertecknad har emttagit... krnr ur [ ] receptinens kassa [ ] kiskens kassa Belppet ska återbetalas till den kassa ur vilket belppet erhölls senast den <datum ch tid> varvid undertecknad återfår detta kvitt. Om belppet inte är återbetalat enligt van ska belppet återbetalas till föreningens bankgir <nummer> senast den <datum>. Är belppet inte inbetalat senast denna dag kmmer föreningen att överlämna ärendet till inkass. Belpp enligt van kvitteras. Undertecknad har läst ch gdkänt villkren enligt van. Datum Underskrift Namnförtydligande 17 (22)

18 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, EXEMPEL PÅ KONTOPLAN Kntplanen är indelad efter kstnadsslag. Detta innebär att m man t.ex. vill veta hur resekstnader eller lkalkstnader fördelas på spel ch seminarier så måste man införa kstnadsställen eller bjekttyper. TILLGÅNGAR FORDRINGAR 1500 Krtfristiga frdringar KASSA OCH BANK 1910 Kassa 1930 Checkräkningsknt EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 2060 Eget kapital vid årets början 2069 Årets resultat ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 2860 Krfristiga skulder RÖRELSENS INKOMSTER/INTÄKTER HUVUDINTÄKTER 3030 Deltagaravgifter (fördelat) 3040 Deltagaravgifter (tredagarskrt) 3041 Deltagaravgifter (tredagarskrt med ungdmsrabatt) 3042 Deltagaravgifter (endagskrt) 3043 Deltagaravgifter (endagskrt med ungdmsrabatt) 3044 Deltagaravgifter (föranmälan) 3045 Deltagaravgifter (föranmälan med ungdmsrabatt) 3046 Deltagaravgifter (gruntar) 3049 Försäljning kisk (fördelat) 3050 Försäljning kisken (mat ch dryck) 3051 Försäljning kisken (PR-material) 3061 Intäkter för arrangemang (brädspel) 3062 Intäkter för arrangemang (figurspel) 3063 Intäkter för arrangemang (rllspel) 3064 Intäkter för arrangemang (övriga spel) INTÄKTSKORRIGERINGAR 3730 Lämnade rabatter (inträde) 3731 Lämnade rabatter (mat ch dryck) 3732 Lämnade rabatter (PR-material) 18 (22)

19 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 3910 Hyra större butiker 3911 Hyra mindre butiker 3920 Annnser 3930 Bidrag Sverk 3931 Bidrag Sverk Stckhlm 3932 Bidrag Studiefrämjandet 3999 Övriga rörelseintäkter UTGIFTER/KOSTNADER FÖR VAROR/TJÄNSTER INKÖP AV VAROR OCH MATERIAL 4010 Inköp kisk (mat ch dryck) 4011 Inköp kisk (PR-material) ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER LOKALKOSTNADER 5010 Lkalhyra 5090 Övriga lkalkstnader FÖRBRUKNINGSINV OCH FÖRBRUKNINGSMTRL 5410 Förbrukningsinventarier 5420 Dataprgram 5460 Förbrukningsmaterial KOSTNADER FÖR TRANSPORTMEDEL 5610 Persnbilskstnader 5620 Lastbils- ch släpkstnader 5630 Busskstnader RESEKOSTNADER 5800 Resekstnader REKLAM OCH PR 5910 Annnsering 5930 Reklamtrycksaker ch direktreklam KONTORSMATERIEL OCH TRYCKSAKER 6110 Kntrsmateriel 6150 Trycksaker (prgram etc.) TELE OCH POST 6211 Telefn 6212 Mbiltelefn 6230 Data- ch radikmmunikatin 6250 Pstbefrdran 19 (22)

20 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR OCH ÖVRIGA RISKKOSTNADER 6310 Företagsförsäkringar ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER 6550 Ersättning externa föreläsare m.m. ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 6960 Kstnader för arrangemang (brädspel) 6961 Kstnader för arrangemang (figurspel) 6962 Kstnader för arrangemang (krtspel) 6963 Kstnader för arrangemang (rllspel) 6964 Kstnader för arrangemang (övriga spel) 6970 Tidningar, tidskrifter ch facklitteratur 6983 Förfriskningar 6991 Övriga externa kstnader, avdragsgilla UTG/KOSTN FÖR PERSONAL, AVSKR MM LÖNER TILL KOLLEKTIVANSTÄLLDA 7000 Löner FINANSIELLA OCH ANDRA INTÄKTER OCH KOSTNADER ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 8311 Ränteintäkter från bank RÄNTEKOSTNADER/LIKNANDE RESULTATPOSTER 8485 Kstnader för bankknt 8490 Övriga finansiella kstnader SKATTER OCH ÅRETS RESULTAT 8999 Årets resultat 20 (22)

21 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, EXEMPEL PÅ RESULTATRÄKNING 21 (22)

22 Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, EXEMPEL PÅ BALANSRÄKNING 22 (22)

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte- och avgiftsanmälan Skatte ch avgiftsanmälan 1/9 Uppgifter I din skatte ch avgiftsanmälan lämnar du uppgifter sm ligger till grund för din Fskatt, arbetsgivarregistrering, mmsregistrering ch preliminärskatt. Du kan välja

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Lathund för redovisningar

Lathund för redovisningar Lathund för redvisningar Årsräkning Sluträkning Trsby kmmun 4. Överförmyndarnämnden 680 60 Sysslebäck 0560-160 94 www.trsby.se fn@trsby.se Tillgångar per 1 januari eller förrdnandedagen. Under (A) tillgångar

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: K-Skla ch GPUntis Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: NvaSchem (utan elever) Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår: 5 januari En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bkförd på Skatteverkets knt m du räknar med ett undersktt av slutlig skatt på mer än 30 000 krnr, vill undvika kstnadsränta ch har ett företag med

Läs mer

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret SA Page 1 (1) Saab TranspnderTech Blagsverket Årsredvisningar 851 98 SUNDSVALL Dcument Id PX -05-0005 Yur Referanca Yur Data Handled by Versin Date 2005-06- 10 Telephne E-Mall ffice Saab TranspnderTech,

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Intern kontroll inom Försörjningsstöd

Intern kontroll inom Försörjningsstöd Revisinsrapprt Intern kntrll inm Försörjningsstöd Inger Kullberg Cert. kmmunal revisr Anna Gröndahl Stadsrevisinen i Örebr kmmun Intern kntrll inm försörjningsstöd Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser

Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser 1(5) Bidrag för tillgänglighetsanpassning av lekplatser Syftet med bidraget framgår av bifgat infrmatinsbrev. Läs gärna igenm det innan ansökningsblanketten fylls i. Sista ansökningsdag är den 31 ktber

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot

äga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AB RONNEBYHUS ANSLAG/BEVIS Ronny Pettersson, 2:e V ordf Mats Karlsson, ledamot Thomas Svensson, ledamot Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-02 Plats ch tid Beslutande Jhan Sandberg, rdförande Mats Paulssn, 1:e V rdf Rnny Petterssn, 2:e V rdf Bengt-Christer Nilssn, ledamt Kenth Zickbauer, ledamt Charltte

Läs mer

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06

1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 1 (2) Landstingets revisrer 2006-12-19 Dnr REV/31/06 Revisinschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen VAS eknmirutiner Revisinskntret har på uppdrag av ss granskat ch bedömt m det vårdadministrativa

Läs mer

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ Stadgar 1 Stadgar för partiet Aktiv Demkrati Detta är stadgarna för rikspartiet Aktiv Demkrati, i det följande mnämnt sm partiet. Stadgarnas funktin är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005 kl 17.00 Myndighetsnämndens för teknik ch miljö AU Myndighetsnämndens för teknik ch miljö Plats ch tid för sammanträdet Arbetsutskttet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna trg 2, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015

Anslagshandbok för Stiftelsen Skogssällskapet och närstående stiftelser Ansökan, granskning och kommunikation, utlysningsår 2015 Läs m Stiftelsen Skgssällskapets ch närstående stiftelsers anslag för frskning ch kunskapsutveckling, kmmunikatin ch kunskapsspridning; m ansökan, granskning av ansökningar ch kmmunikatin kpplad till prjekten.

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

KARLEBY STAD Idrottstjänster UNDERSTÖDS- ANVISNINGAR

KARLEBY STAD Idrottstjänster UNDERSTÖDS- ANVISNINGAR KARLEBY STAD Idrttstjänster UNDERSTÖDS- ANVISNINGAR Gdkänd i Idrttsnämnden 7.12.2016 68 2 UNDERSTÖDSANVISNINGAR 1. ALLMÄNT Karleby stads understödsverksamhet regleras av en understödsstadga (stadsstyrelsen

Läs mer

Jin skatteverket Obligatoriskt omprövningsbeslut. Christina Ingbrant E-postadress. Grundläggande beslut om årlig taxering

Jin skatteverket Obligatoriskt omprövningsbeslut. Christina Ingbrant E-postadress. Grundläggande beslut om årlig taxering Jin skatteverket l ( 5) Obligatriskt mprövningsbeslut Handläggare i detta ärende Christina Ingbrant 010-575 75 36 E-pstadress christina.ingbrant@skatteverket.se ÄGELHOLMs KOMMU 262 80 ÄGELHOLM 2013-12-

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan

Lathund för Sundbybergs IK orienteringssektionen Att arbeta med hemsidan Lathund för Sundbybergs IK rienteringssektinen Att arbeta med hemsidan Webbadress för hemsidan http://www.idrttnline.se/sundbyberg/sundbybergsik-rientering Inlggning sker genm att klicka på hänglåssymblen

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Europa Automatic Delivery Rewards Programme (ADR)

Europa Automatic Delivery Rewards Programme (ADR) Eurpa Autmatic Delivery Rewards Prgramme () Fördelar med är en autmatisk månadsbeställning för distributörer, fördelskunder ch detaljkunder. Prgrammet främjar inköp av prdukter från Nu Skin, Pharmanex

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud.dc SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet Allmänna Villkr (AV) för kurser inm EcEducateserien, miljöutbildning på nätet Preduct AB (556465-8189) 2017-01-01 Detta avtal utgör avtalet sm gäller för tjänsten EcEducatemiljöutbildningar på nätet ch

Läs mer

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital

Läs mer