Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkomstdeklarera för lokalavdelning"

Transkript

1 Versin: Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna under det aktuella året. Blanketter för inkmstdeklaratinen skickas autmatisk till föreningen under februari månad. Är föreningen inte registrerad hs Skatteverket finns det inget krav på att deklarera, såvida det inte funnits skattepliktiga inkmster. Förenkla deklaratinen för föreningen Bedömer lkalavdelningen att den inte kmmer att ha några inkmster sm ska beskattas vilket i strt sett gäller alla lkalavdelningar med rdinära intäkter kan ni ansöka m att bli befriade från att behöva lämna särskild uppgift, det sm utgör huvuddelen av deklaratinen. Dispensen gäller vanligen i fem år ch kan därefter förlängas. Blanketten heter SKV 2501 Ansökan m befrielse avseende särskild uppgift. Allmännyttiga föreningar är (nästan) alltid skattebefriade Utgångspunkten är att en förening beskattas för sina inkmster. Men listan över skattefria inkmster i en allmännyttig ideell förening är så mfattande att en lkalavdelning i praktiken ftast är skattebefriad. Exempel på skattefria inkmster i en allmännyttig ideell förening: Medlemsavgifter Gåvr ch bidrag (även från ffentlig myndighet) avsedda för den ideella verksamheten Arv Löpande kapitalavkastning (t.ex. räntr ch aktieutdelning) ch kapitalvinster Inkmster kpplade till föreningens allmännyttiga ändamål, exempelvis inträdesavgift till arrangemang anrdnat av lkalavdelningen. Inkmster från verksamhet med syfte att sprida föreningens namn eller idéer, exempelvis försäljning av böcker, tidningar, affischer, eller märken Inkmster från verksamhet sm traditinellt, sett för föreningslivet i allmänhet, använts sm finansieringskälla för föreningar, exempelvis ltter ch fester Även i de fall lkalavdelningen har skattepliktiga inkmster, uppnås ändå fullständig skattebefrielse m minst 75% av intäkterna klassas sm skattefria. Annars gäller andra regler sm den här texten inte fördjupar sig i. Dessa förmånliga skatteregler gäller allmännyttiga ideella föreningar, dit Djurens Rätt räknas. Vi är vad sm kallas begränsat skattskyldiga, vilket i praktiken innebär befriade från inkmstskatt ch heller ej mmspliktiga. Det får psitiva sideffekter i frm av att deklaratin ch bkföring förenklas avsevärt. Sida 1 (6)

2 Versin: Mms det sm är så krångligt! Mmshanteringen för Djurens Rätt ch andra allmännyttiga föreningar är enkel. Vid försäljning av varr ch tjänster (t.ex. bkförsäljning eller inträde till en föreläsningskväll vi anrdnar) tar vi inte ut mms. För de inköp vi gör till vår verksamhet får vi heller inte dra av mms. Det kunde med andra rd inte vara enklare! Det finns fyra krav sm en förening måste leva upp till för att få kallas allmännyttig: Ändamålskravet: föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål. Verksamhetskravet: den verksamhet sm föreningen faktiskt bedriver ska till minst 90-95% tillgdse allmännyttiga ändamål. Öppenhetskravet: föreningen får inte vägra någn inträde eller utesluta någn sm delar föreningens målsättning ch följer dess stadgar. Fullföljdskravet: minst 80% av inkmsterna måste användas för den allmännyttiga verksamheten under en femårsperid. Sm regel har lkalavdelningar inga prblem med att uppfylla dessa krav. En lkalavdelning sm får stra intäkter (t.ex. betydande arv eller gåvr) bör dck vara vaksamma. Syftet med fullföljdskravet är att uppmuntra föreningar att använda sina inkmster till den allmännyttiga verksamheten. Men en lkalavdelning sm erhåller exempelvis ett arv på kr kan förlra sin status sm begränsat skattskyldig m den inte kan spendera minst kr under den närmaste femårsperiden. Föreningen kan då söka dispens avseende kravet på inkmstanvändning. Frmell blankett saknas. Istället skriver man ett brev till Skatteverket undertecknat av firmatecknaren där styrelsen infrmerar m sin plan för hur pengarna ska användas. Till vilket Skattekntr sm ansökan ska skickas hittar du på den här kartan. Sida 2 (6)

3 Versin: Hur inkmstdeklaratinen ska fyllas i Vi ska med ett exempel illustrera hur en typisk deklaratin för en lkalavdelning ser ut. Skatteverket har gett ut brschyren SKV 329 Skatteregler för ideella föreningar sm ger mer detaljerad infrmatin. Blanketter för inkmstdeklaratinen skickas autmatisk till föreningen under februari månad. Deklaratinen består av en huvudblankett ch fyra bilagr sm kmmer i två exemplar vardera. Endast huvudblanketten INK3 (Inkmstdeklaratin 3) ch bilaga INK3SU (Särskild uppgift Ideella föreningar) ska fyllas i ch skickas in till Skatteverket. I exemplet utgår vi från följande resultaträkning från lkalavdelningens årsbkslut. Ntera speciellt bkstavsetiketterna (A, B, C ) vid sidan m belppen. Dessa hjälper ss att följa hur siffrrna i resultaträkningen förs över till deklaratinen på sista sidan. Sida 3 (6)

4 Versin: Blanketten INK3 Inkmstdeklaratin 3 Den här blanketten ska alltid fyllas i, även m lkalavdelningen ansökt m ch beviljats dispens från att lämna särskild uppgift. Såväl rganisatinsnummer sm adressuppgifter bör vara förtryckta redan. Övriga uppgifter sm ska fyllas i är: Kryssa i att deklaratinen gäller helt kalenderår Fyll i dagens datum Längst ner i hörnet ska firmatecknaren skriva under Sida 4 (6)

5 Versin: Bilaga INK3SU Särskild uppgift Ideella föreningar Ntera att det är baksidan av blanketten INK3SU sm vi sm ideell förening ska fylla i. Ert rganisatinsnummer bör vara förtryckt på blanketten. Övriga uppgifter sm ska fyllas i är: Fyll i dagens datum Under Ändamål skriver ni: Förbundet Djurens Rätt är en allmännyttig förening sm verkar för ett samhälle fritt från djurförtryck. Under Intäkter fyller ni i era intäkter för förra året. Skriv 0 i de rutr där ni inte haft några intäkter. Intäktsslag sm understrukna är mest relevanta. Medlemsavgifter: endast m lkalavdelningen ansökt m 10% av medlemsavgifterna Bidrag ch gåvr: gåvr skänkta till lkalavdelningen i insamlingsbössr eller inbetalade direkt på ert bankknt/plusgir. Mttagna arv räknas sm en gåva. Kapitalavkastning: räntr från banken eller utdelning m ni sparar i fnder eller aktier Kapitalvinster: försäljning av aktier eller fastigheter Skattefri rörelse: inkmster sm inkmmit sm ett resultat av föreningens verksamhet, se de tre sista punkterna över skattefria inkmster på sid 1 i detta dkument för exempel Skattefri fastighet: m ni äger er föreningslkal ch har hyresintäkter ska detta redvisas här Övriga intäkter: intäkter sm inte passar in van, t.ex. egentligen skattepliktiga intäkter sm blir skattefria p.g.a. huvudsaklighetsbedömningen/75%-regeln (se sid 1) Under Kstnader fyller ni i föreningens utgifter. De kstnadsslag sm vanligtvis innehåller siffrr är understrukna. Ändamålsenlig verksamhet/medlemsverksamhet: större delen av era kstnader bör ingå i denna ruta; från djurrättslig verksamhet till lkalhyrr ch medlemsutskick ryms här Utdelade bidrag ch stipendier: bidrag, arvden ch annat sm delats ut till individer eller grupper Kapitalförvaltning: framförallt bankkstnader men kan även vara kstnader för revisr eller liknande Kapitalförluster: förluster i samband med t.ex. försäljning av aktier, fnder eller fastigheter Skattefri rörelse: kstnader kpplade till de skattefria rörelseintäkterna, exempelvis inköp av varr sm föreningen sålt (t.ex. böcker eller ingredienser till kafét) Skattefri fastighet: m ni äger er föreningslkal redvisar ni förvaltningskstnader ch avskrivningar på byggnaden här Övriga kstnader: allt övrigt sm inte passar under vanstående kstnadsslag. Sida 5 (6)

6 Versin: I exemplet nedan har vi hämtat siffrrna från resultaträkningen på sid 3 ch fört över dessa till mtsvarande rutr i blanketten. Medan vi i resultaträkningen har specificerat kstnaderna för ändamålsverksamhet, kntrskstnader ch medlemsutskick var för sig, ska vi i ruta 4.8, Ändamålsenlig verksamhet, summera ihp dessa kstnadspster till ett ttalbelpp. Sida 6 (6)

Deklarationsmall. för Ideella föreningar

Deklarationsmall. för Ideella föreningar Deklarationsmall för Ideella föreningar Denna mall kan du använda förutsatt att din förening INTE: har personal äger fastighet tjänar pengar på verksamhet eller varor som inte har med föreningens aktiviteter

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar

Skatteregler för ideella föreningar Skatteregler för ideella föreningar Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 19 TAXERINGSÅR 2012 Ideella föreningar Den här broschyren vänder sig till dig som ska fylla i Inkomst deklaration

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 16 TAXERINGSÅR 2009 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Med information om Inkomstdeklaration 3 SKV 324 utgåva 17 TAXERINGSÅR 2010 Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning

Läs mer

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser

Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Skatteregler för ideella föreningar och stiftelser Ideella föreningar Vad är en ideell förening? En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet.

Föreningen behöver inte vara registrerad hos någon myndighet för att ha rättskapacitet. Ideella föreningar En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell. En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

IDROTTENS SKATTER OCH AVGIFTER fördjupad information

IDROTTENS SKATTER OCH AVGIFTER fördjupad information IDROTTENS SKATTER OCH AVGIFTER fördjupad information Idrottens föreningslära är för alla organisationsledare vad körkortet är för alla bilister och är samlingsnamnet på allt som har att göra med föreningskunskap,

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om hur man startar en idrottsförening och vad som händer de två första åren. Innehåll Det första året 3 Idrottsföreningen bildas

Läs mer

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter

KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter KLARA, FÄRDIGA, GÅ! Idrott och skatter I den här broschyren kan du läsa om skatteregler för idrottsföreningar. Innehåll Idrottsföreningen bildas 3 Registrering hos Skatteverket 3 Det första årsmötet 3

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2014 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer