Arsredovisning. for Rakenskapsaret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. for 866601-1591. Rakenskapsaret"

Transkript

1 Arsredvisning fr Caravan Club R-Sektinen Rakenskapsaret 2014

2 Caravan Club R-Sektinen 1 (8) Styrelsen fr Caravan Club R-Sektinen far harmed avge arsredvisuing fr rakenskapsaret Frvaltnlngsberattelse Infrmatin m verksamheten Freningens verksamhet bestar av att upplata campingplatser till klubbens medlemmar ch vriga, Dessa campingplatser firms pa Hkensas ch vid sjn Orlen, Campingplatsema upplates pa den agda fastigheten Hakangen i Tidahlm samt den med tmtratt innehavda fastigheten Sjblet i Tibr. I vrigt hanvisas till styrelsens verksamhetsberattelse, Frslag till vinstdispsitin Styrelsen freslar att till frfgande staende vinstmedel (krnr): balanserad vinst arets vinst dispneras sa att i ny rakning verfres Fretagets resultat ch stallning i vrigt framgar av efterfljande resultat- ch balansrakning med tillaggsupp lysningar.

3 Caravan Club R-Sektinen 2 (8) Resultatrakning Nt Nettmsattning Ovriga rrelseintakter Rrelsens kstnader Handelsvarr Ovriga ext em a kstnader Persnalkstnader Avskrivningar av materiella anlaggningstillgangar Rdrelseresultat Resultat fran finansiella pster Ranteintakter Rantekstnader Resultat efter finansiella pster Bkslutsdispsitiner Resultat fre skatt Skatt pa arets resultat Arets resultat

4 Caravan Club R-Sektinen 3 (8) Balansrakning Nt TILLGANGAR Anlaggningstlllgangar Materiella anliiggningstillgdngar Byggnader eh mark Inventarier, verktyg eh installatiner Summa anlaggnlngstlllgangar Omsattniugstlllgangar Varulager m m Ravarr eh frndenheter Krtfristiga frdringar Ovriga frdringar Frutbetalda kstnader Krtfristiga placeringar Ovriga krtfristiga plaeeringar Kassa ch bank Summa rnsattningstillgangar SUMMA TILLGANGAR

5 Caravan Club R-Sektinen Org.nr ] 4 (8) Balansrakning Nt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller frlust Arets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Langfrtstiga skulder 9 Skulder till kreditinstitut Ovriga skulder Summa langfristiga skulder Krtfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantrsskulder Aktuella skatteskulder Ovriga skulder Upplupna kstnader ch frutbetalda intakter Summa krtfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stallda sakerheter 10 Fr egna skulder ch avsiittningar Fastighetsinteckningar Ansvarsfdrbindelser Inga Inga

6 Caravan Club R-Sektinen 5 (8) TilHiggsupplysningar Redvisnings.. ch vardcringsprinciper Allmanna upplysningar Frdringar har upptagits till de belpp varmed de beraknas inflyta. Ovriga tillgangar ch skulder har upptagits till anskaffningsvarden dar inget annat anges. Redvisningsprinciperna ar frandrade jamfrt med fregaende ar. Intaktsredvisning Inkmsten red visas till verkligt varde av vad freningen fatt eller kmmer att fa. Det innebar att freningen redvisar inkmsten till nmine lit varde (fakturabelpp) m freningen far ersattning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag grs fr lamnade rabatter. Nter Nt 1 Anstallda ch persnalkstnader Medelantalet Kvinnr Man anstallda 1 Lner ch andra ersattningar samt sciala kstnader inklusive pensinskstnader Lner ch andra ersattningar Sciala kstnader ch pensinskstnader Ttala lner, andra ersattningar, sciala kstnader ch pensinskstnader Nt 2 Avskrivningar ch nedskrivningar Anlaggningstillgangar skrivs av enligt plan ver den frvantade nyttjandeperiden med hansyn till vasentligt restvarde. Fljande avskrivningsprcent tillampas: MaterieIIa anlaggningstillgangar Byggnader Markanlaggningar Inventarier 2-5 % 5% %

7 Caravan Club R-Sektinen 6 (8) Nt 3 Bkslutsdispsitiner Avsattning till peridiseringsfnd Frandring av vcravskrivningar Nt 4 Byggnader ch mark Ingaende anskaffningsvarden Inkp Utgaende ackumulerade anskaffningsvarden Ingaende avskrivningar Arets avskrivningar Utgaende ackumulerade avskrivningar Utgaende redvisat varde Nt 5 Inventarier, verktyg ch installatiner Ingaende anskaffningsvarden Inkp Frsaljningar lutrangeringar 0 0 Utgaende ackumulerade anskaffningsvardcn Ingaende avskrivningar Frsaljningar lutrangeringar 0 0 Arets avskrivningar Utgaende ackumulerade avskrivningar Utgaende redvisat varde

8 Caravan Club R-Sektinen 7 (8) Nt 6 Aktier ch andelar, msattnlngstlllgangar Anskaffn. Namn yarde Nrdea Likvidi tetsinvest Bkfrt yarde Marknadsyarde Nt 7 Fiirandrlng av eget kapital Balanserat resuitat Belpp vid arets ingang Dispsitin enligt beslut av arets arsstamma: Arets resultat Belpp vid arets utgang Arets resultat Nt 8 Obeskattade reserver Ackumulerade veravskrivningar Peridiseringsfnd 2013 Peridiseringsfnd Uppskjuten skatt avseende beskattade reserver Nt 9 Langfrlstlga skulder Fiirfaller senare an ett ar men inm fern ar efter balansdagen Kreditinstitut Ovriga skulder Fdrfaller senare an fern ar efter balansdagen Kreditinstitut Ovriga skulder

9 Caravan Club R-Sektinen 8 (8) Nt 10 Stallda sakerheter Fr skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar Mariestad ~ffs~l Thmas Andreassn ~.--hlttwt/u{i( Anette Rudh < ~7J);~., \. Leinart Nielsen ~. Niklas Jhanssn Christer Lundahl :JI.if.ritU/II k/uvrz,) M~r~na Anderssn Var revisinsberattelse hal' lamnats /7 r, ;;",./ "., I..',.,./._ I /,''1 //,.r,4.-'.'~ ~,/ /' Ak~n _. ;;:.-===~_~::::::.;> Revisr._

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Kävlinge Golfklubb Org.nr 845002-0246 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer