FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM"

Transkript

1 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell, de allmänna villkr ch evtuellt andra bilagr hittar Du ytterligare infrmatin m Din försäkring. sgivare AmTrust Eurpe Limited Registreringsnummer; th Flr Market Square Huse Saint James s Street Nttingham Nttinghamshire NG1 6FG England Tel. +44 (0) AmTrust Eurpe Limited är försäkringsgivare sm står under tillsyn av Bank f England Prudtial Regulatin Authrity (PRA) ch Financial Cnduct Authrity (FCA).AmTrust Eurpe har rätt att bedriva gränsöverskridande verksamhet i Sverige. Marknadsföring av dna försäkring sker ligt svsk lag. svillkr tillhandahålles på svska ch all kntakt med d försäkrade sker på svska. Vad täcker försäkring? Dna försäkring har utfrmats i syfte att kmplettera det statliga tandvårdsstödet (STS) gm att ge ersättning för tandvårdskstnader avsede följande åtgärdskategrier: kntrll, rgöring, diagnstik/röntg, behandling av sjukdm, fyllningar, uttagningar ch mindre kirurgiska åtgärder, rtkanal, fasta prteser ch akut tandvård samt akut tandvård utmlands. Du ersätts för det belpp sm tandläkare debiterar Dig för behandlingar sm mfattas av dna försäkring. ar sm ersätts exempelvis gm annan försäkring eller gm det statliga tandvårdsstödet ersätts dck inte. För att exakt förstå vilka behandlingar sm ingår, hänvisas till d bifgade ersättningstabell. De behandlingar sm inte finns angivna där mfattas inte av dna försäkring. för varje åtgärdskategri utbetalas upp till ett fastställt maxbelpp. för åtgärdskategri kntrll ch rgöring är dck begränsad till åtgärdskd per försäkringsår upp till ett fastställt maxbelpp. för akut tandvård (i Sverige eller utmlands) är dessutm begränsat till ett maxbelpp per akut tandvårdsåtgärd, sm inte får överstiga ett fastställt maxbelpp. Tillämpliga begränsningar ch maxbelpp för varje åtgärdskategri framgår av ersättningstabell. Din tandvårdsförsäkring gäller hs alla tandläkare i Sverige, 24 timmar m dygnet, 365 dagar m året. Du är äv skyddad utanför Sverige m Du skulle drabbas akut tandvård utanför Sverige. I sådant fall ersätts Du för kstnader för behandling sm är nödvändig för att lindra uppkmm tandskada till dess d akuta tandvårdssituatin är över. Slutliga tandvårdsåtgärder, såsm exempelvis fyllningar, krnr, rtbehandlingar eller andra långtidsbehandlingar ersätts inte sm akut tandvård.

2 2 Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1. En kntrll ch rgöring är avgörande för att upprätthålla gd munhälsa. Det statliga stödet för tandvård vad gäller förebyggande behandling är väldigt begränsat, (150 krnr per år eller 300 krnr m Du här särskilda skäl). För att kunna upprätthålla gd munhälsa måste Du betala merpart av kstnaderna själv. Om Du besöker Din tandläkare för första gång i år, för kntrll sm inkluderar rgöring ch röntg, skulle Du betala ca krnr, någt lägre med det Ditt a bidrag stat på 150 krnr, då skulle Din slutgiltiga kstnad bli 950 krnr. Med Allras tandvårdsförsäkring Premium skulle vi i fallet van ersätta Dig med hela belppet, d.v.s. 100 % av kstnaderna sm visas i tabell nedan: Ref kd rs pris * stöd kstnad för ersättning: 101 Basundersökning 730 kr -150 kr 580 kr 580 kr 750 kr 205 Flurbehandling 140 kr 140 kr 140 kr 500 kr 122 Röntg 230 kr 230 kr 230 kr 500 kr kr -150 kr 0 kr 950 kr * Exempelpriserna är tagna slumpvist utvalda tandläkare i Stckhlmsmrådet. 2. Många vuxna har minst ett hål i tand (sm behöver åtgärdas gm fyllning), så sannlikhet är väldigt att Du någn gång i livet kmmer att behöver göra fyllning. I exemplet nedan så har vi utgått i att Du behöver laga två hål, i baktand ch i framtand, vi förutsätter vidare att Du inte har nått upp till högkstnadsskyddet på krnr då d statliga ersättning träder in. I det fallet skulle Du behöva betala ca krnr själv. Allras tandvårdsförsäkring Premium skulle ersätta Dig med krnr av dna kstnad. Ref. kd rs pris* stöd kstnad för 701 Fyllning 625 kr kr 625 kr 705 Fyllning två ytr kr kr 875 kr kr kr kr * Exempelpriserna är tagna slumpvist utvalda tandläkare i Stckhlmsmrådet ersättning kr Skulle Du redan ha kmmit upp till krnr ch då vara berättigad till statligt stöd, skulle Du behöva betala ca hälft av kstnaderna själv dvs. 900 krnr.

3 3 Ref. kd rs pris* stöd** kstnad för 701 Fyllning 625 kr kr 312,5 kr 312,5 kr 705 Fyllning två ytr kr kr 587,5 kr 587,5 kr kr -900 kr 0 kr 900 kr ersättning kr * Exempelpriserna är tagna slumpvist utvalda tandläkare i Stckhlmsmrådet ** Exempel på högkstnads bidrag stat 3. När tand har brutits av eller alvarligt skadats är det nödvändigt att sätta på krna på tand. Detta kräver fta rtbehandling eller att man tar brt rtkanal för att förhindra infektin. Eftersm kstnad för dessa behandlingar är höga, har Du sannlikt kvalificerat Dig för statligt stöd, m Du kmmer frtfarande att behöva betala str del själv. Med Allras tandvårdsförsäkring Premium får Du ersättning för Dina utlägg ligt tabell nedan: Ref kd rs pris* stöd** kstnad för ersättning 501 Rtfyllning kr kr kr kr kr 803 Klinikframställd pelare kr -700 kr 700 kr 700 kr 801 Krna kr kr kr kr kr kr 0 kr 5450 kr kr * Exempelpriserna är tagna slumpvist utvalda tandläkare i Stckhlmsmrådet ** Exempel på högkstnads bidrag stat 4. Om Du skulle behöva ytterligare ny krna inm några månader med kstnad för Dig på krnr, skulle Allras tandvårdsförsäkring ersätta Dig med krnr. Skälet till detta är att d högsta a ersättning för dna behandling är kr. Eftersm Du redan har fått ersättning med krnr är utrymmet för ersättning begränsat till krnr. Skälet till detta är att Du bara har rätt till maxersättning under Ditt försäkringsår. Efter 12 månader har Du rätt att återig få ersättning för samma behandling. Vem kan teckna dna försäkring? För att kunna försäkra sig skall man ha fyllt 20 år m inte 70 år på begynnelsedag av försäkring ch man skall ha sin hemvist i Sverige under d tid då försäkring gäller. upphör autmatiskt på årsdag efter d försäkrade fyllt 75 år.

4 4 Några viktiga undantag tillhandahåller inte försäkringsskydd till följd av t.ex: ch material sm är experimtella, prövade eller sm inte uppfyller kravet på gd tandvårdsstandard av tandskada sm Du har vållat dig själv av tandskada eller sjukdm sm rsakats av Ditt brttsliga betede eller till följd av drg- eller alkhlpåverkan eller missbruk sm är rt ksmetisk. Farmaklgiprdukter ch sådana sm används för tandrgöring, såsm tandbrste, tandkräm etc. sm inte anses nödvändig för frtsatt munhälsa sm sker utanför Sverige, med undantag för akut tandvård sm äger rum utmlands All behandling för att ersätta brygga, krna eller prtes inm fem år d ursprungliga mntering, sm är eller kan göras användbar ligt gd tandvårdsstandard sm ersätts gm annan försäkring för vilk Du har blivit ersatt gm det statliga tandvårdsstödet sm hänför sig till vissa sprtskadr sm inte framgår av ersättningstabell ch försäkringsvillkr Mer infrmatin m undantag i försäkring finns i de allmänna villkr. Under vilk tid är försäkring giltig gäller d första dag sm anges i försäkringsbrevet. frtsätter att gälla så länge Du frtsätter att uppfylla försäkringsvillkr ch det inte föreligger någn anledning för uppsägning av försäkring. Kan jag säga upp försäkring Du har 30 dagar d dag Du får Din försäkringsinfrmatin att säga upp Din försäkring m Du ångrar dig (ångerrätt). Du har då rätt att få tillbaka inbetald premie. Efter dna perid kan Du när sm helst skriftlig säga upp försäkring gm att meddela Allra sförmedling AB, Sveaväg tr, STOCKHOLM, Hur mycket kstar dna försäkring? Premi sm Du skall betala samt premieperid för dna försäkring framgår av Ditt försäkringsbrev. Nedan finner Du priset per plan ch ålder:

5 5 Månadspremier Ålder Skydda Vårda Premium Vad händer m jag inte betalar premi? Om Du inte betalar premi har försäkringsgivar rätt att säga upp försäkring. upphör att gälla 14 dagar efter d dag då meddelande m uppsägning avsändes till Dig, m inte premi har betalats under tid. Under vissa förutsättningar kan Du dck återuppliva försäkring. Kmmer mitt försäkringsskydd förändras med tid? Refersprislistan kan kmma att ändras i lighet med de ändringar sm Tandvårds- ch läkemedelsförmånsverket (TLV) kan kmma att göra. Vänlig gå till för aktuell prislista. Allra kmmer att infrmera Dig m TLVs refersprislista ändras, under förutsättning att ändring påverkar Ditt försäkringsskydd. När kan jag göra anspråk på ersättning? Det finns karsperid på 90 dagar sm löper d dag Du tecknar dna försäkring. Under dna perid är Du inte berättigad till ersättning, med undantag för akut tandvård i Sverige eller akut tandvård utmlands. Hur gör jag skadeanmälan? Du kan göra skadeanmälan m karsperid på 90 dagar har löpt ut ch m Du har fått tandvårdsbehandling sm mfattas av dna försäkring.

6 6 För att Din skadeanmälan ska kunna behandlas så snabbt sm möjligt, måste Du skicka in 1. ifylld ch undertecknad skadeanmälan 2. kvitt eller liknande verifikatin 3. ett av nedanståde dkumt: jurnalutskrift faktura/specifikatin tandvårdsfaktura kntantfaktura, eller sammanställning av vård Dkumtet måste innehålla klar beskrivning av samtliga tandvårdsåtgärder (med åtgärdskd) samt infrmatin m evtuell erhåll ersättning ligt det statliga tandvårdsstödet, avgift sm tandläkar har debiterat Dig samt Dina egna kstnader. Utan dna infrmatin kan Du inte få ut någn ersättning. All skadereglering sköts av Crawfrd & Cmpany AB, sm sköter handläggning av Ditt ärde på uppdrag av försäkringsgivar. Din skadeanmälan ska skickas till: Crawfrd & Cmpany AB Bx SOLNA Tel E-pst: Klagmål Om Du anser att Ditt ärde har handlagts fel ska Du i första hand kntakta Crawfrd & Cmpany AB. Vid övriga klagmål kan Du kntakta försäkringsgivars klagmålsansvarige: Om Du frtfarande inte är nöjd, har Du möjlighet att: kntakta Knsumternas sbyrå, Bx 24215, Stckhlm, tel för att få råd ch vägledning, få Ditt ärde prövat av Allmänna reklamatinsnämnd (ARN). Bx 1 74, Stckhlm, tel , kntakta Persnförsäkringsnämnd, Bx 24067, Stckhlm, tel , eller väcka talan vid allmän dmstl savtalslag Svsk lag gäller för försäkring. De viktigaste bestämmelserna finns i försäkringsavtalslag (2005:104).

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Innehållsförteckning Produktblad 3 Ersättningstabell 6 Allmänna villkor 7 1. Definitioner 2. Försäkringens omfattning 3. Försäkringens syfte 4. Försäkringsskydd 5.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Detta försäkringsavtal avseende Allra tandvårdsförsäkring består av dessa allmänna villkor, Försäkringsbrevet, ersättningstabellen samt andra eventuella

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer Styrande Dkumentinfrmatin Referenser: Nej Förändringar sedan senaste utgåva: Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 ch 2013 års tandvårdsrefrmer för Nödvändig tandvård (N) ch Uppsökande verksamhet, Tandvård

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder Försäkringsvillkr För persnbil ch lätt lastbil Gäller från 2015-01-01 2009-11-01 För privat- ch företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NnStp... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid...

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över.

Vår månadstidning fick ett bra mottagande och vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få information. Det blev vi väldigt glada över. Infbladet Juni 2013 Huvudartiklar: Förhandlingarna Turlistr Skyddsmbuden Inledning Vår månadstidning fick ett bra mttagande ch vi har hört att många var nöjda med detta sätt att få infrmatin. Det blev

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring

Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION FRÅN 1 JANUARI 2015 Trygghet vid arbetslöshet med Journalistförbundets inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET I förköpsinformationen framgår den information som Bliwa enligt lag ska lämna innan

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1 FÖRSÄKRINGSBEVIS DETTA ÄR ETT BEVIS PÅ ATT Försäkringsgivaren, efter mottagande av Premien, härmed är bunden i förhållande till Dig för de ersättningar som anges i detta Försäkringsbevis, i enlighet med

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring

Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JULI 2014 Ökad trygghet med Ledarnas inkomstförsäkring ARBETSLÖSHET BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Du som är medlem i Ledarna har genom ett samarbete mellan

Läs mer

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015

LIV. Försäkringsvillkor januari 2015 LIV Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat det som vår livförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller för dig. Ring oss

Läs mer

SJUKVÅRDS- FÖRSÄKRING

SJUKVÅRDS- FÖRSÄKRING SJUKVÅRDS- FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor januari 2015 Här har vi samlat allt som vår sjukvårdsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas.

Förköpsinformation. forenadeliv.se HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA. Automatisk anslutning OM FÖRSÄKRINGARNA. Sjukvårdsförsäkring Bas. Förköpsinformation HUR DU ANSLUTS TILL FÖRSÄKRINGARNA Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring,

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF

Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Inkomstförsäkring för medlemmar i FTF ETT SAMARBETE MELLAN FTF OCH BLIWA Innehåll Inledning 2 Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1 om gruppavtalet

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 04 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 06 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 08 Viktig information 10 Försäkringsvillkor 15 Om du inte tycker som vi 16 Kontakta

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer