Oavsiktliga skador och stöld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oavsiktliga skador och stöld"

Transkript

1 CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för både avsiktlig skada ch stöld). Ditt försäkringsbrev ch Dells faktura till dig bevisar m du har inhandlat 1. bara försäkringsskydd för avsiktlig skada eller 2. bara skydd för stöld eller 3. skydd för både avsiktlig skada ch stöld. Det stöd du är berättigad till berr på det skydd du har valt ch sm anges i ditt försäkringsbrev. Detta CmpleteCare avtal ( Avtalet ) är utfärdat av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , med registrerad adress Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, vilket har utsett Dell Prducts vars huvudsakliga säte är beläget i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland sm sitt mbud för att sälja denna försäkringsprdukt ch behandla de anspråk för ersättning för avsiktlig skada sm uppkmmer inm ramen för denna försäkring. Denna försäkringsprdukt regleras av myndigheten för finansiella tjänster. Genm att acceptera den CmpleteCare försäkring sm står angiven på din faktura förbinder du dig att följa ch gdkänna de villkr sm anges i detta dkument. Läs igenm detta Avtal i dess helhet. Dessa villkr kmpletterar villkren för andra gällande, undertecknande avtal, vilka har företräde framför detta avtal, sm har träffats mellan dig ch Dell (inklusive, men dck inte begränsat till, Dells allmänna köpeavtal för nyckelkunder) eller m ett sådant avtal inte har träffats, Dells allmänna fakturerings- ch försäljningsvillkr. Föreliggande avtal har ingåtts mellan dig ch Lndn General Insurance Cmpany Limited ch Dell är mbudet sm fakturerar. Alla termer sm inte är uttryckligen definierade i detta avtal skall ha samma innebörd sm specificeras i det van nämnda undertecknade avtalet eller i Dells allmänna fakturerings- ch försäljningsvillkr. Försäkringsskydd under CmpleteCare kan endast tecknas för prdukter sm bär Dells varumärke, men du är inte skyldig att köpa CmpleteCare försäkringsskydd när du köper en prdukt från Dell. Din faktura från Dell kmmer att ange m du har valt CmpleteCare täckning eller ej ch utgör ditt kvitt. Prdukten kmmer att förses med ( Service Tag ) på vilken anges ett serienummer sm styrker ditt köp av CmpleteCare täckning. Uppgifter m försäkringstäckning CmpleteCare täckning vid avsiktlig skada - gäller endast m CmpleteCare täckning vid avsiktlig skada har köpts ch relevant premie erlagts, i enlighet med vad sm anges i ditt försäkringsbrev. Vad sm ersätts Om din prdukt utsätts för avsiktlig skada under denna försäkrings giltighetstid åtar vi ss att reparera eller byta ut prdukten sm är föremål för dessa villkr. Reparatin Om prdukten repareras kan den kmma att repareras med nya eller begagnade delar från någn tillverkare. Alla utbytta delar ska ha samma funktin sm riginaldelarna. Ersättning Om vårt mbud beslutar att prdukten behöver ersättas ska den ersatta prdukten mtsvara eller vara bättre än riginalprdukten sm köpts från Dell.

2 Om en likvärdig ersättningspecifikatin inte längre finns tillgänglig, kan vi erbjuda kntantersättning upp till ursprungligt köppris av Er prdukt köpt från Dell, i enlighet med vårt eget ch skäliga beslut. Världsmfattande täckning Detta Avtal ger försäkringstäckning för alla avsiktliga skadehändelser överallt i världen, men (i) (ii) Om det krävs reparatin kmmer din prdukt att repareras enbart i följande länder - Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Förenade kungariket. Om det krävs en ersättning kmmer din prdukt att levereras till ett av följande länder - Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Förenade kungariket. Om du är på resa utanför dessa länder ch behöver lämna in ett ersättningsanspråk kan du kntakta antingen landet där du köpte prdukten eller landet där du befinner dig på resa (så länge det finns uppgivet van). Begränsningar. Anspråk är begränsade till tre accepterade anspråk för avsiktlig skada under denna försäkrings giltighetstid. Försäkringen täcker endast hårdvara. Vad sm inte mfattas När det gäller försäkringsskydd för avsiktlig skada täcker detta Avtal inte: 1. Kringutrustning såsm dckningsstatiner, externa mdem, spelenheter, spelskivr, sekundära skärmar, externa möss ch externa tangentbrd (för Ntebks eller Mbile Wrkstatins ch detta även där dessa fakturerats sm kmpnenter ingående i ett köp av ett system), etuier eller andra tillbehör eller knsumtinsvarr så sm t.ex. batterier, glödlampr, prjektrlampr, engångs- eller återanvändbara bläckpatrner eller tnerkassetter, skrivareller ftpapper, minnesskivr, engångsminnen, väskr, stylus pennr, externa högtalare, andra delar/kmpnenter vilka kräver regelbundet underhåll av användaren liksm andra datrkmpnenter sm inte är att betrakta sm interna delar i prdukten. 2. Defekter eller skadr (exempelvis skadr sm rsakats av datavirus) sm uppstått på prgramvara avsett m denna är förinstallerad, har köpts tillsammans med prdukten eller på annat vis installerats på prdukten, inklusive men inte begränsat till specialtillverkade integratinsartiklar. CmpleteCare mfattar inte prgramvara sm levererats tillsammans med kringutrustning. 3. Skadr eller defekter på prdukten sm endast är ytliga eller ksmetiska men sm inte påverkar prduktens sätt att fungera; exempel härpå är repr eller märken sm inte nämnvärt inverkar menligt på din användning av prdukten. 4. Skadr sm uppstått sm en följd av naturlig förslitning. 5. Prdukter sm någn annan än vårt mbud eller persner sm vi eller vårt mbud har utsett har försökt reparera. Vi kmmer inte att ersätta dig för reparatiner av prdukten sm du eller tredje part utför, eller försöker utföra. 6. Förlust av prdukten. 7. Stöld av prdukten (såvida du inte aven har köpt CmpleteCare Stöldtäckning, i enlighet med vad sm anges i ditt försäkringsbrev). 8. Skada på prdukten sm åsamkats sm en följd av brand rsakad av en intern eller extern källa. 9. Skada sm rsakats avsiktligen. Om vi eller vårt mbud finner belägg för att en skada är avsiktlig är vi inte skyldiga ett reparera eller ersätta prdukten. 10. Prdukter m skadats sm en följd av terrrhandlingar eller krig. 11. Återställning eller överföring av data sm lagrats på prdukten. Du är ensamt ansvarig för data sm lagrats på prdukten. Vi tillhandahåller inga återställningstjänster under detta Avtal. Om det skulle vara nödvändigt att byta ut hårddisken kmmer dck de senaste versinerna av de prgramvarr, liksm det perativsystem sm du ursprungligen köpte från Dell att installeras på nytt utan extra kstnad för dig. Att framföra ersättningsanspråk för avsiktlig skada För att framföra ett anspråk för avsiktlig skada måste du ringa till vår avdelning för Anspråk för avsiktliga skadr på telefn Vad krävs att jag gör? +46 (0)

3 När du ringer kmmer vår tekniker att fråga efter det Service Tag numer sm står angivet på baksidan eller undersidan av din Dell prdukt ch det står angivet på din faktura från Dell liksm på första sidan av ditt försäkringsbrev. Så snart vår tekniker har verifierat att du har köpt CmpleteCare skadetäckning kmmer du att behöva svara på en rad frågr i syfte att utvärdera mfattningen av ch rsakerna till de skadr sm prdukten åsamkats. För att få skadetäckning enligt detta Avtal måste du samarbeta med vårt mbud för att se till att prdukten repareras på rätt sätt. Vårt mbud skall efter eget beslut antingen rdna så att ersättningsdelar levereras till dig för att installeras i prdukten, eller ge dig anvisningar m hur prdukten skall fraktas eller hämtas upp. Så länge du följer vårt mbuds anvisningar kmmer vi att stå för alla kstnader för att skicka prdukten till det reparatinscenter sm vi angivit. När prdukten har kmmit fram till det reparatinscenter sm vårt mbud angivit kmmer vi, efter att ha utvärderat prduktens skadr, att antingen reparera prdukten eller uppdra åt vårt mbud att skicka en ersättningsprdukt till dig. Det är i vissa fall möjligt att knstatera per telefn att prdukten måste bytas ut, ch m så skulle vara fallet kan vårt mbud efter eget gdtycke besluta att medelbart skicka en ersättningsprdukt till dig. Om du inte skickar tillbaka den skadade prdukten i dess helhet till ss är du dck införstådd med att du är skyldig att betala fullt detaljhandelspris för ersättningsprdukten. Öppettiderna för vår supprt mfattar inte rdinarie, allmänt erkända helgdagar sm bserveras i det land där servicen kmmer att utföras. Varken vi eller vårt mbud är ansvariga för utebliven eller försenad service sm är berende på mständigheter sm ligger utanför vår kntrll. Uppgifter m försäkringstäckning CmpleteCare Stöldtäckning Försäkringen för stöld gäller endast m CmpleteCare stöldtäckning har köpts, i enlighet med vad sm anges i ditt försäkringsbrev. Vad sm ersätts Ersättning Om prdukten stjäls under försäkringens giltighetstid, vilken anges i ditt försäkringsbrev, ch med förbehåll för vad sm anges i dessa villkr kmmer vi att tillhandahålla en ersättningsprdukt med likvärdiga specifikatiner jämfört med den prdukt sm du ursprungligen köpte från Dell, detta efter mbuds egna ch skäliga beslut. Om en likvärdig ersättningspecifikatin inte längre finns tillgänglig, kan vi erbjuda kntantersättning upp till ursprungligt köppris av Er prdukt köpt från Dell, i enlighet med vårt eget ch skäliga beslut Världsmfattande täckning Detta Avtal ger täckning för stöld i hela världen. Vi kmmer dck endast att ersätta prdukten när du befinner dig i ett av följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Förenade kungariket. Om du råkar ut för en stöld sm mfattas av detta Avtal i ett annat land än de sm anges van kmmer vi endast att ge dig en ersättningsprdukt då du befinner dig i ett av de van angivna länderna. Begränsningar Ersättning i enlighet med denna försäkring är begränsad till ett gdkänt anspråk rörande stöld under försäkringens giltighetstid. Försäkringen täcker endast hårdvara. Vad sm inte mfattas Detta Avtal täcker inte: 1. Kstnaden för att ersätta prgramvara. Emellertid kmmer de senaste versinerna av de prgramvarr, liksm det perativsystem sm du ursprungligen köpte från Dell att installeras på nytt eller tillhandahållas i enlighet med denna stöldtäckning utan extra kstnad för dig. 2. Stöld sm sker på annat sätt än sm en följd av överfall eller inbrtt begånget av tredje man. 3. Stöld av tillbehör eller kringutrustning. 4. Stöld av prdukten under tid då prdukten anförtrtts tredje part för förvaring eller användning. 5. Stöld av prdukten från ett frdn, såvida inte frdnet frcerats med våld.

4 6. Stöld sm inträffar då prdukten lämnats kvar i ett utrymme på din arbetsplats, eller på annan liknande plats, skla eller ffentlig plats, såvida inte utrymmet frcerats med våld. 7. Ersättning av prdukten m prdukten har tappats brt eller förkmmit även m detta sker på grund av en frce majeure händelse (undviklig ch förutsebar extern händelse). 8. Stöld sm inträffar på grund av (eller sm kan anses ber på) uppsåt från din sida. Vid stöld sm inträffar på grund av (eller sm kan anses ber på) grv vårdslöshet från din sida kan rätten till försäkringsersättning sättas ned eller helt brtfalla. Aktsamhetskrav Du skall vidta alla åtgärder sm skäligen kan krävas för att förhindra skada ch stöld Säkerhetsföreskrifter Prdukt sm förvaras i ett frdn skall vara fullständigt dld, exempelvis i ett låst bagageutrymme eller handskfack. Prdukt sm lämnats kvar på din arbetsplats, eller på annan liknande plats, skla eller ffentlig plats skall låsas in ett säkert skåp, kassaskåp eller mtsvarande låsbart utrymme till vilket endast du har tillgång. Att framföra ersättningsanspråk för stöld Du kan framföra ett anspråk genm att gå till vår anspråksavdelning nline via Om du framför ditt anspråk nline kmmer det att behandlas inm krtast möjliga tid. Du kmmer att behöva uppge prduktens Service Tag/försäkringsnummer i enlighet med vad sm anges i ditt försäkringsbrev samt fylla i ett anspråksfrmulär nline. Mer utförliga detaljer m hur anspråk riktas ges nline. Du kan även ringa till Avdelningen för stöldanspråk på +46 (0) När du ringer kmmer en skadereglerare att be dig m viss infrmatin för att verifiera att du köpt stöldtäckning ch vi kmmer därefter att skicka en anspråksblankett att fylla i. Du kan skicka tillbaka blanketten till ss per fax eller pst. I syfte att säkerställa att ditt anspråk behandlas så skyndsamt sm möjligt rekmmenderar vi att du översänder all dkumentatin per fax. Vad krävs att jag gör? 1. Plisanmäler det inträffade inm 72 timmar från stöldtillfället ch därvid uppge följande infrmatin: Uppgifter m den stulna prdukten inklusive mdell Service Tag nummer - sm står angivet på baksidan eller undersidan av din Dell prdukt, på din faktura från Dell liksm på första sidan av ditt försäkringsbrev. Detaljer m mständigheterna kring stölden. 2. Infrmerar Avdelningen för stöldanspråk inm 10 arbetsdagar från stöldtillfället, ch lämnar följande dkument till avdelningen för stöldanspråk. En fullständigt ifylld anspråksblankett. En anspråksblankett kan hämtas hem från En kpia av plisanmälan beträffande stölden av prdukten varpå även skall stå angivet brttets referensnummer. Bevis på inbrtt eller tillträde med våld eller överfall.

5 Vid stöld av prdukt i frdn skall du förete bevis m att stölden har skett genm att frdnet har frcerats med våld. Beviset skall företes i samband med att ersättningsanspråk framförs. Vid stöld av prdukt sm inträffat på arbetsplats, eller på annan liknande plats, skla eller ffentlig plats, skall du förete bevis m att stölden har skett genm att utrymme där prdukten förvarats har frcerats med våld. Beviset skall företes i samband med att ersättningsanspråk framförs 3. Därutöver kmmer du att bli mbedd att tillhandahålla a. Läkarintyg eller vittnesmål m det rör sig m stöld genm överfall. Vi förbehåller ss rätten att begära dessa handlingar i riginal för att utvärdera eventuella anspråk. b. En kstnadsberäkning eller ett kvitt för reparatiner vid egendmsskada sm är förbunden med stölden, till exempel skada på ett frdn, säkerhetsledning, säkert skåp, kassaskåp eller mtsvarande låsbart förvaringsutrymme m det rör sig m ett inbrtt begånget av en tredje man enbart i bevissyfte. Vi förbehåller ss rätten att begära dessa handlingar i riginal för att utvärdera eventuella anspråk. c. Bekräftelse på att de försäkringsblag sm du använder för din persnliga, yrkesmässiga eller frdns försäkringar har infrmerats m inbrttet. Allmänna villkr Ordförklaringar Oavsiktlig skada: Varje avsiktlig, plötslig ch förutsedd skada sm åsamkas prdukten sm en följd av yttre åverkan vilken påverkar prduktens funktin. Ombud: Ombud för Dell prdukter eller annan part sm vi givit i uppdrag att reparera, byta ut eller tillhandahålla tjänster i enlighet med detta Avtal. Överfall: Ett fysiskt ht riktat av eller en våldshandling sm begåtts av tredje man i syfte att frånhända dig prdukten. Inbrtt: Frcering av, skada på eller förstörelse av en byggnads eller ett frdns låsmekanism. Täckning: Den försäkringstäckning ch de förmåner sm tillhandahålles enligt detta Avtal i enlighet med dina val ch med vad sm anges i försäkringsbrevet, ch där: CmpleteCare Skadetäckning ger skydd för avsiktlig skada på prdukten i enlighet med vad sm anges i lämpligt stycke i detta Avtal. CmpleteCare Stöldtäckning ger skydd för stöld i enlighet med vad sm anges i Avsnitt 4 nedan ch för vilket tillämpliga försäkringspremier har betalts. Prdukten: Den prdukt eller de prdukter sm anges såväl i ditt försäkringsbrev sm på din faktura från Dell ch för vilka de tillämpliga försäkringspremierna har betalts. Premie: Det pris du betalade för ditt Avtal. Försäkringsbrev: Det dkument sm beskriver din försäkringstäckning i enlighet med föreliggande Avtal. Stöld: Förlust av prdukten sm en följd av ett överfall eller ett inbrtt begånget av tredje man. Tredje man: Varje annan persn än du själv, din make/maka, registrerade partner eller samb dina släktingar i uppeller nedstigande led, eller, m du är en juridisk persn, dina anställda, eller annan persn sm inte givits tillstånd av dig att använda prdukten. Vi/ss/vår: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer: Gdkänt ch reglerat av myndigheten för finansiella tjänster FRN Du/din/dig: Den persn, det företag eller annan part sm anges sm försäkringstagare i försäkringsbrevet. Ansvarsbegränsning Varken vi eller våra dtterblag, samarbetspartners, chefer, anställda eller mbud är ansvariga mt dig eller någn efterföljande ägare eller annan användare av prdukten, för följdskadr, inklusive exempelvis skadestånd för att prdukten inte är tillgänglig för användning, förlust av eller skadr på data eller prgramvarr, persnskadr, dödsfall, annan indirekt förlust till följd av prduktfel eller andra typer av följdskadr eller indirekta skadr till följd av eller i samband med prduktens användning eller prestanda, även m du har infrmerat ss m risken för sådana skadr. Genm att ingå denna överenskmmelse frånsäger du dig uttryckligen all rätt till de anspråk sm beskrivs i detta stycke. Du accepterar ch är införstådd med att vi för varje enskilt anspråk i enlighet med detta Avtal inte är skyldiga att betala ett skadeståndsbelpp sm överstiger kstnaden för att ersätta din prdukt med en prdukt med likvärdiga prestanda. Vi är inte skyldiga ett betala mms m du är mmsregistrerad. CmpleteCare giltighetstid ch förnyelse; Oavsiktlig skada ch stöld

6 Denna försäkring börjar gälla antingen (i) samma dag sm du erhåller prdukten från Dell, eller (ii) den dag då du köper Avtalet ch har erlagt relevant premie, berende på vilken sm infaller senare, ch upphör att gälla efter den perid sm anges i ditt försäkringsbrev eller då ditt tredje ersättningsanspråk för avsiktlig skada reglerats, eller då prdukten ersatts i enlighet med stöldtäckningen i denna försäkring, berende på vad sm inträffar först. Ingen av parterna till denna försäkring är skyldig att förlänga eller förnya detta Avtal. Krav på sekretess ch äganderätt Du är införstådd med att infrmatin eller data sm utlämnas eller skickas till vårt mbud eller till ss, antingen per telefn, på elektrnisk väg eller på annat vis, inte är sekretessbelagd eller är din exklusiva egendm. Överlåtbarhet Återstående försäkringsskydd kan överlåtas till efterföljande ägare av prdukten under förutsättning av vi infrmeras ch ger vårt tillstånd därtill. Uppsägning Denna försäkring börjar gälla antingen samma dag sm du erhåller prdukten från Dell, eller den dag då du köper Avtalet, berende på vilken sm infaller senare. Du kan säga upp detta Avtal inm fjrtn (14) dagar från det att du har fått Avtalet genm att meddela ss detta skriftligen till följande adress. CmpleteCare Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited Integra Huse Vicarage Rad Egham Surrey TW20 9JZ United Kingdm Om du säger upp Avtalet inm fjrtn (14) dagar efter att du har erhållit försäkringen, kmmer vi att ge dig full återbetalning, förutsatt att du inte framgångsrikt riktat anspråk med stöd av detta Avtal; m så skulle vara fallet kmmer ingen återbetalning att göras ch försäkringen sägs upp autmatiskt. Om du säger upp Avtalet när det har gått mer än fjrtn (14) dagar från den dag du erhöll Avtalet kmmer ingen återbetalning av premien att ske. Vi kan säga upp detta Avtal antingen (i) m du inte betalar försäkringspremien plus gällande skatter för Avtalet i enlighet med vårt mbuds betalningsvillkr ch dröjsmålet inte är ringa eller (ii) m du lämnar felaktiga uppgifter till ss eller vårt mbud eller på annat vis bryter mt villkren för detta Avtal ch de felaktiga uppgifterna eller avtalsbrttet innebär att du grvt har åsidsatt dina förpliktelser mt ss eller (iii) m det annars finns synnerliga skäl. Vi kmmer inte att säga upp Avtalet av några andra skäl. Om vi säger upp detta Avtal, kmmer vi att skicka ett skriftligt uppsägningsbesked till den adress sm finns i vårt register. Beskedet skall ange rsaken till uppsägningen ch från vilket datum försäkringen upphör att gälla. Det står ss fritt att besluta m eventuell återbetalning av erlagda premier. Fullständigt Avtal: Dessa villkr utgör avtalet mellan dig ch ss i dess helhet med avseende på vad sm är föremål för avtalet, ch varken våra anställda eller vårt mbud kan muntligen ändra eller anpassa villkren för detta Avtal. Rätt till subrgatin Vi förbehåller ss rätten att söka gttgörelse på dina vägnar eller föra talan i ditt namn till vår egen förmån för varje ersättningsanspråk ch vi skall ha fullständig handlingsfrihet att besluta hur sådana mål skall drivas. Om detta skulle ske är du skyldig att förse ss med all den infrmatin ch den assistans sm vi kan kmma att behöva. Innehållande av infrmatin Om du uppsåtligen eller av grv vårdslöshet har lämnat ss infrmatin sm är riktig eller m du uppsåtligen eller av grv vårdslöshet underlåter att uppge eller tillhandahålla infrmatin sm rimligen kan kmma att påverka vårt beslut att

7 bevilja ersättning till dig eller regleringen av ditt anspråk kan din rätt till försäkringsersättning sättas ned eller helt brtfalla. Ytterligare kmpensatin Denna försäkring tillerkänner dig vissa juridiska rättigheter, men det är tänkbart att du har ytterligare rättigheter. Försäkringen är inte en garanti. Prdukter sm du köper från Dell kan ckså innehålla en begränsad garanti sm ges av Dell eller tredje part, d.v.s. tillverkare av prdukter sm distribueras av Dell. Se Dells begränsade garantibevis för mer infrmatin m dina rättigheter ch ersättningsmöjligheter enligt dessa begränsade garantier. Tillämplig Rätt Om inget annat uttryckligen har avtalats skall svensk rätt gälla för detta Avtal ch svenska dmstlar skall ha ickeexklusiv jurisdiktin Skydd av persnuppgifter Försäkringsgivaren är persnuppgiftsansvarig. Vi behandlar de persnuppgifter sm lämnas av dig eller annat blag sm vi samarbetar med samt även andra persnuppgifter sm är relevanta för försäkringsförhållandet för att kunna administrera försäkringen ch fullgöra våra förpliktelser mt dig enligt Avtalet ch enligt lag. Persnuppgifterna utgör vidare underlag för vår marknads- ch kundanalys, affärs- ch metdutveckling, statistik ch riskhantering, marknadsföring ch service i övrigt. Persnuppgifterna kan för angivet ändamål kmma att lämnas ut till annat blag sm vi samarbetar med eller till myndighet sm har begärt uppgift. Du har enligt persnuppgiftslagen rätt att på begäran få en gratis kpia per år av de persnuppgifter sm vi behandlar m dig. Mt erläggande av en avgift har du rätt att erhålla ytterligare kpir. Sådan begäran skall vara skriftlig ch ställas till PUL-ansvarig på vår adress. Du kan även när sm helst vända dig till ss för att begära rättelse av felaktig persnuppgift. Kunder med särskilda behv Vi kan på begäran tillhandahålla tjänster för att hjälpa kunder med särskilda behv. Kntakta ss m du behöver några av dessa tjänster så att vi kan kmmunicera på lämpligt sätt. Kundtjänst Om du har ett klagmål sm du vill framföra bör du först kntakta antingen avdelningen för anspråk för avsiktliga skadr (se avsnittet Att framföra ersättningsanspråk för avsiktlig skada) eller avdelningen för stöld (se avsnittet Att framföra ersättningsanspråk för stöld). Om frågan förblir löst, kan du kntakta, Lndn General Insurance Cmpany Limited på följande adress: Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Om du vill ha berende hjälp med ditt klagmål, kan du kntakta the Financial Ombudsman Service på följande adress: Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn E14 9SR. Det faktum att du begagnar dig av dessa förfaranden påverkar inte dina lagliga rättigheter. Vår försäkringsverksamhet står under tillsyn av Financial Services Authrity. Vår marknadsföring av försäkring i Sverige står under tillsyn av Finansinspektinen, besöksadress Brunnsg. 3, pstadress Bx 7821, Stckhlm. Försäkringsgivare Detta CmpleteCare Avtal ( Avtalet ) utfärdas av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , vars fficiella adress är belägen på Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ. Ersättning Det är Financial Services Cmpensatin Schemes uppgift att se till att en viss prcentandel av belpp sm ett försäkringsblag i likvidatin är skyldigt dess Avtalsinnehavare betalas i händelse av att blaget inte är i stånd att till full möta dess åtaganden gentemt Avtalsinnehavarna. Detta ersättningssystem är föremål för vissa restriktiner ch inte alla Avtalsinnehavare är berättigade att delta. Mer infrmatin härm kan lämnas på begäran.

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer