Oavsiktliga skador och stöld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oavsiktliga skador och stöld"

Transkript

1 CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för både avsiktlig skada ch stöld). Ditt försäkringsbrev ch Dells faktura till dig bevisar m du har inhandlat 1. bara försäkringsskydd för avsiktlig skada eller 2. bara skydd för stöld eller 3. skydd för både avsiktlig skada ch stöld. Det stöd du är berättigad till berr på det skydd du har valt ch sm anges i ditt försäkringsbrev. Detta CmpleteCare avtal ( Avtalet ) är utfärdat av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , med registrerad adress Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, vilket har utsett Dell Prducts vars huvudsakliga säte är beläget i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland sm sitt mbud för att sälja denna försäkringsprdukt ch behandla de anspråk för ersättning för avsiktlig skada sm uppkmmer inm ramen för denna försäkring. Denna försäkringsprdukt regleras av myndigheten för finansiella tjänster. Genm att acceptera den CmpleteCare försäkring sm står angiven på din faktura förbinder du dig att följa ch gdkänna de villkr sm anges i detta dkument. Läs igenm detta Avtal i dess helhet. Dessa villkr kmpletterar villkren för andra gällande, undertecknande avtal, vilka har företräde framför detta avtal, sm har träffats mellan dig ch Dell (inklusive, men dck inte begränsat till, Dells allmänna köpeavtal för nyckelkunder) eller m ett sådant avtal inte har träffats, Dells allmänna fakturerings- ch försäljningsvillkr. Föreliggande avtal har ingåtts mellan dig ch Lndn General Insurance Cmpany Limited ch Dell är mbudet sm fakturerar. Alla termer sm inte är uttryckligen definierade i detta avtal skall ha samma innebörd sm specificeras i det van nämnda undertecknade avtalet eller i Dells allmänna fakturerings- ch försäljningsvillkr. Försäkringsskydd under CmpleteCare kan endast tecknas för prdukter sm bär Dells varumärke, men du är inte skyldig att köpa CmpleteCare försäkringsskydd när du köper en prdukt från Dell. Din faktura från Dell kmmer att ange m du har valt CmpleteCare täckning eller ej ch utgör ditt kvitt. Prdukten kmmer att förses med ( Service Tag ) på vilken anges ett serienummer sm styrker ditt köp av CmpleteCare täckning. Uppgifter m försäkringstäckning CmpleteCare täckning vid avsiktlig skada - gäller endast m CmpleteCare täckning vid avsiktlig skada har köpts ch relevant premie erlagts, i enlighet med vad sm anges i ditt försäkringsbrev. Vad sm ersätts Om din prdukt utsätts för avsiktlig skada under denna försäkrings giltighetstid åtar vi ss att reparera eller byta ut prdukten sm är föremål för dessa villkr. Reparatin Om prdukten repareras kan den kmma att repareras med nya eller begagnade delar från någn tillverkare. Alla utbytta delar ska ha samma funktin sm riginaldelarna. Ersättning Om vårt mbud beslutar att prdukten behöver ersättas ska den ersatta prdukten mtsvara eller vara bättre än riginalprdukten sm köpts från Dell.

2 Om en likvärdig ersättningspecifikatin inte längre finns tillgänglig, kan vi erbjuda kntantersättning upp till ursprungligt köppris av Er prdukt köpt från Dell, i enlighet med vårt eget ch skäliga beslut. Världsmfattande täckning Detta Avtal ger försäkringstäckning för alla avsiktliga skadehändelser överallt i världen, men (i) (ii) Om det krävs reparatin kmmer din prdukt att repareras enbart i följande länder - Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Förenade kungariket. Om det krävs en ersättning kmmer din prdukt att levereras till ett av följande länder - Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Förenade kungariket. Om du är på resa utanför dessa länder ch behöver lämna in ett ersättningsanspråk kan du kntakta antingen landet där du köpte prdukten eller landet där du befinner dig på resa (så länge det finns uppgivet van). Begränsningar. Anspråk är begränsade till tre accepterade anspråk för avsiktlig skada under denna försäkrings giltighetstid. Försäkringen täcker endast hårdvara. Vad sm inte mfattas När det gäller försäkringsskydd för avsiktlig skada täcker detta Avtal inte: 1. Kringutrustning såsm dckningsstatiner, externa mdem, spelenheter, spelskivr, sekundära skärmar, externa möss ch externa tangentbrd (för Ntebks eller Mbile Wrkstatins ch detta även där dessa fakturerats sm kmpnenter ingående i ett köp av ett system), etuier eller andra tillbehör eller knsumtinsvarr så sm t.ex. batterier, glödlampr, prjektrlampr, engångs- eller återanvändbara bläckpatrner eller tnerkassetter, skrivareller ftpapper, minnesskivr, engångsminnen, väskr, stylus pennr, externa högtalare, andra delar/kmpnenter vilka kräver regelbundet underhåll av användaren liksm andra datrkmpnenter sm inte är att betrakta sm interna delar i prdukten. 2. Defekter eller skadr (exempelvis skadr sm rsakats av datavirus) sm uppstått på prgramvara avsett m denna är förinstallerad, har köpts tillsammans med prdukten eller på annat vis installerats på prdukten, inklusive men inte begränsat till specialtillverkade integratinsartiklar. CmpleteCare mfattar inte prgramvara sm levererats tillsammans med kringutrustning. 3. Skadr eller defekter på prdukten sm endast är ytliga eller ksmetiska men sm inte påverkar prduktens sätt att fungera; exempel härpå är repr eller märken sm inte nämnvärt inverkar menligt på din användning av prdukten. 4. Skadr sm uppstått sm en följd av naturlig förslitning. 5. Prdukter sm någn annan än vårt mbud eller persner sm vi eller vårt mbud har utsett har försökt reparera. Vi kmmer inte att ersätta dig för reparatiner av prdukten sm du eller tredje part utför, eller försöker utföra. 6. Förlust av prdukten. 7. Stöld av prdukten (såvida du inte aven har köpt CmpleteCare Stöldtäckning, i enlighet med vad sm anges i ditt försäkringsbrev). 8. Skada på prdukten sm åsamkats sm en följd av brand rsakad av en intern eller extern källa. 9. Skada sm rsakats avsiktligen. Om vi eller vårt mbud finner belägg för att en skada är avsiktlig är vi inte skyldiga ett reparera eller ersätta prdukten. 10. Prdukter m skadats sm en följd av terrrhandlingar eller krig. 11. Återställning eller överföring av data sm lagrats på prdukten. Du är ensamt ansvarig för data sm lagrats på prdukten. Vi tillhandahåller inga återställningstjänster under detta Avtal. Om det skulle vara nödvändigt att byta ut hårddisken kmmer dck de senaste versinerna av de prgramvarr, liksm det perativsystem sm du ursprungligen köpte från Dell att installeras på nytt utan extra kstnad för dig. Att framföra ersättningsanspråk för avsiktlig skada För att framföra ett anspråk för avsiktlig skada måste du ringa till vår avdelning för Anspråk för avsiktliga skadr på telefn Vad krävs att jag gör? +46 (0)

3 När du ringer kmmer vår tekniker att fråga efter det Service Tag numer sm står angivet på baksidan eller undersidan av din Dell prdukt ch det står angivet på din faktura från Dell liksm på första sidan av ditt försäkringsbrev. Så snart vår tekniker har verifierat att du har köpt CmpleteCare skadetäckning kmmer du att behöva svara på en rad frågr i syfte att utvärdera mfattningen av ch rsakerna till de skadr sm prdukten åsamkats. För att få skadetäckning enligt detta Avtal måste du samarbeta med vårt mbud för att se till att prdukten repareras på rätt sätt. Vårt mbud skall efter eget beslut antingen rdna så att ersättningsdelar levereras till dig för att installeras i prdukten, eller ge dig anvisningar m hur prdukten skall fraktas eller hämtas upp. Så länge du följer vårt mbuds anvisningar kmmer vi att stå för alla kstnader för att skicka prdukten till det reparatinscenter sm vi angivit. När prdukten har kmmit fram till det reparatinscenter sm vårt mbud angivit kmmer vi, efter att ha utvärderat prduktens skadr, att antingen reparera prdukten eller uppdra åt vårt mbud att skicka en ersättningsprdukt till dig. Det är i vissa fall möjligt att knstatera per telefn att prdukten måste bytas ut, ch m så skulle vara fallet kan vårt mbud efter eget gdtycke besluta att medelbart skicka en ersättningsprdukt till dig. Om du inte skickar tillbaka den skadade prdukten i dess helhet till ss är du dck införstådd med att du är skyldig att betala fullt detaljhandelspris för ersättningsprdukten. Öppettiderna för vår supprt mfattar inte rdinarie, allmänt erkända helgdagar sm bserveras i det land där servicen kmmer att utföras. Varken vi eller vårt mbud är ansvariga för utebliven eller försenad service sm är berende på mständigheter sm ligger utanför vår kntrll. Uppgifter m försäkringstäckning CmpleteCare Stöldtäckning Försäkringen för stöld gäller endast m CmpleteCare stöldtäckning har köpts, i enlighet med vad sm anges i ditt försäkringsbrev. Vad sm ersätts Ersättning Om prdukten stjäls under försäkringens giltighetstid, vilken anges i ditt försäkringsbrev, ch med förbehåll för vad sm anges i dessa villkr kmmer vi att tillhandahålla en ersättningsprdukt med likvärdiga specifikatiner jämfört med den prdukt sm du ursprungligen köpte från Dell, detta efter mbuds egna ch skäliga beslut. Om en likvärdig ersättningspecifikatin inte längre finns tillgänglig, kan vi erbjuda kntantersättning upp till ursprungligt köppris av Er prdukt köpt från Dell, i enlighet med vårt eget ch skäliga beslut Världsmfattande täckning Detta Avtal ger täckning för stöld i hela världen. Vi kmmer dck endast att ersätta prdukten när du befinner dig i ett av följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakia, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Förenade kungariket. Om du råkar ut för en stöld sm mfattas av detta Avtal i ett annat land än de sm anges van kmmer vi endast att ge dig en ersättningsprdukt då du befinner dig i ett av de van angivna länderna. Begränsningar Ersättning i enlighet med denna försäkring är begränsad till ett gdkänt anspråk rörande stöld under försäkringens giltighetstid. Försäkringen täcker endast hårdvara. Vad sm inte mfattas Detta Avtal täcker inte: 1. Kstnaden för att ersätta prgramvara. Emellertid kmmer de senaste versinerna av de prgramvarr, liksm det perativsystem sm du ursprungligen köpte från Dell att installeras på nytt eller tillhandahållas i enlighet med denna stöldtäckning utan extra kstnad för dig. 2. Stöld sm sker på annat sätt än sm en följd av överfall eller inbrtt begånget av tredje man. 3. Stöld av tillbehör eller kringutrustning. 4. Stöld av prdukten under tid då prdukten anförtrtts tredje part för förvaring eller användning. 5. Stöld av prdukten från ett frdn, såvida inte frdnet frcerats med våld.

4 6. Stöld sm inträffar då prdukten lämnats kvar i ett utrymme på din arbetsplats, eller på annan liknande plats, skla eller ffentlig plats, såvida inte utrymmet frcerats med våld. 7. Ersättning av prdukten m prdukten har tappats brt eller förkmmit även m detta sker på grund av en frce majeure händelse (undviklig ch förutsebar extern händelse). 8. Stöld sm inträffar på grund av (eller sm kan anses ber på) uppsåt från din sida. Vid stöld sm inträffar på grund av (eller sm kan anses ber på) grv vårdslöshet från din sida kan rätten till försäkringsersättning sättas ned eller helt brtfalla. Aktsamhetskrav Du skall vidta alla åtgärder sm skäligen kan krävas för att förhindra skada ch stöld Säkerhetsföreskrifter Prdukt sm förvaras i ett frdn skall vara fullständigt dld, exempelvis i ett låst bagageutrymme eller handskfack. Prdukt sm lämnats kvar på din arbetsplats, eller på annan liknande plats, skla eller ffentlig plats skall låsas in ett säkert skåp, kassaskåp eller mtsvarande låsbart utrymme till vilket endast du har tillgång. Att framföra ersättningsanspråk för stöld Du kan framföra ett anspråk genm att gå till vår anspråksavdelning nline via Om du framför ditt anspråk nline kmmer det att behandlas inm krtast möjliga tid. Du kmmer att behöva uppge prduktens Service Tag/försäkringsnummer i enlighet med vad sm anges i ditt försäkringsbrev samt fylla i ett anspråksfrmulär nline. Mer utförliga detaljer m hur anspråk riktas ges nline. Du kan även ringa till Avdelningen för stöldanspråk på +46 (0) När du ringer kmmer en skadereglerare att be dig m viss infrmatin för att verifiera att du köpt stöldtäckning ch vi kmmer därefter att skicka en anspråksblankett att fylla i. Du kan skicka tillbaka blanketten till ss per fax eller pst. I syfte att säkerställa att ditt anspråk behandlas så skyndsamt sm möjligt rekmmenderar vi att du översänder all dkumentatin per fax. Vad krävs att jag gör? 1. Plisanmäler det inträffade inm 72 timmar från stöldtillfället ch därvid uppge följande infrmatin: Uppgifter m den stulna prdukten inklusive mdell Service Tag nummer - sm står angivet på baksidan eller undersidan av din Dell prdukt, på din faktura från Dell liksm på första sidan av ditt försäkringsbrev. Detaljer m mständigheterna kring stölden. 2. Infrmerar Avdelningen för stöldanspråk inm 10 arbetsdagar från stöldtillfället, ch lämnar följande dkument till avdelningen för stöldanspråk. En fullständigt ifylld anspråksblankett. En anspråksblankett kan hämtas hem från En kpia av plisanmälan beträffande stölden av prdukten varpå även skall stå angivet brttets referensnummer. Bevis på inbrtt eller tillträde med våld eller överfall.

5 Vid stöld av prdukt i frdn skall du förete bevis m att stölden har skett genm att frdnet har frcerats med våld. Beviset skall företes i samband med att ersättningsanspråk framförs. Vid stöld av prdukt sm inträffat på arbetsplats, eller på annan liknande plats, skla eller ffentlig plats, skall du förete bevis m att stölden har skett genm att utrymme där prdukten förvarats har frcerats med våld. Beviset skall företes i samband med att ersättningsanspråk framförs 3. Därutöver kmmer du att bli mbedd att tillhandahålla a. Läkarintyg eller vittnesmål m det rör sig m stöld genm överfall. Vi förbehåller ss rätten att begära dessa handlingar i riginal för att utvärdera eventuella anspråk. b. En kstnadsberäkning eller ett kvitt för reparatiner vid egendmsskada sm är förbunden med stölden, till exempel skada på ett frdn, säkerhetsledning, säkert skåp, kassaskåp eller mtsvarande låsbart förvaringsutrymme m det rör sig m ett inbrtt begånget av en tredje man enbart i bevissyfte. Vi förbehåller ss rätten att begära dessa handlingar i riginal för att utvärdera eventuella anspråk. c. Bekräftelse på att de försäkringsblag sm du använder för din persnliga, yrkesmässiga eller frdns försäkringar har infrmerats m inbrttet. Allmänna villkr Ordförklaringar Oavsiktlig skada: Varje avsiktlig, plötslig ch förutsedd skada sm åsamkas prdukten sm en följd av yttre åverkan vilken påverkar prduktens funktin. Ombud: Ombud för Dell prdukter eller annan part sm vi givit i uppdrag att reparera, byta ut eller tillhandahålla tjänster i enlighet med detta Avtal. Överfall: Ett fysiskt ht riktat av eller en våldshandling sm begåtts av tredje man i syfte att frånhända dig prdukten. Inbrtt: Frcering av, skada på eller förstörelse av en byggnads eller ett frdns låsmekanism. Täckning: Den försäkringstäckning ch de förmåner sm tillhandahålles enligt detta Avtal i enlighet med dina val ch med vad sm anges i försäkringsbrevet, ch där: CmpleteCare Skadetäckning ger skydd för avsiktlig skada på prdukten i enlighet med vad sm anges i lämpligt stycke i detta Avtal. CmpleteCare Stöldtäckning ger skydd för stöld i enlighet med vad sm anges i Avsnitt 4 nedan ch för vilket tillämpliga försäkringspremier har betalts. Prdukten: Den prdukt eller de prdukter sm anges såväl i ditt försäkringsbrev sm på din faktura från Dell ch för vilka de tillämpliga försäkringspremierna har betalts. Premie: Det pris du betalade för ditt Avtal. Försäkringsbrev: Det dkument sm beskriver din försäkringstäckning i enlighet med föreliggande Avtal. Stöld: Förlust av prdukten sm en följd av ett överfall eller ett inbrtt begånget av tredje man. Tredje man: Varje annan persn än du själv, din make/maka, registrerade partner eller samb dina släktingar i uppeller nedstigande led, eller, m du är en juridisk persn, dina anställda, eller annan persn sm inte givits tillstånd av dig att använda prdukten. Vi/ss/vår: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer: Gdkänt ch reglerat av myndigheten för finansiella tjänster FRN Du/din/dig: Den persn, det företag eller annan part sm anges sm försäkringstagare i försäkringsbrevet. Ansvarsbegränsning Varken vi eller våra dtterblag, samarbetspartners, chefer, anställda eller mbud är ansvariga mt dig eller någn efterföljande ägare eller annan användare av prdukten, för följdskadr, inklusive exempelvis skadestånd för att prdukten inte är tillgänglig för användning, förlust av eller skadr på data eller prgramvarr, persnskadr, dödsfall, annan indirekt förlust till följd av prduktfel eller andra typer av följdskadr eller indirekta skadr till följd av eller i samband med prduktens användning eller prestanda, även m du har infrmerat ss m risken för sådana skadr. Genm att ingå denna överenskmmelse frånsäger du dig uttryckligen all rätt till de anspråk sm beskrivs i detta stycke. Du accepterar ch är införstådd med att vi för varje enskilt anspråk i enlighet med detta Avtal inte är skyldiga att betala ett skadeståndsbelpp sm överstiger kstnaden för att ersätta din prdukt med en prdukt med likvärdiga prestanda. Vi är inte skyldiga ett betala mms m du är mmsregistrerad. CmpleteCare giltighetstid ch förnyelse; Oavsiktlig skada ch stöld

6 Denna försäkring börjar gälla antingen (i) samma dag sm du erhåller prdukten från Dell, eller (ii) den dag då du köper Avtalet ch har erlagt relevant premie, berende på vilken sm infaller senare, ch upphör att gälla efter den perid sm anges i ditt försäkringsbrev eller då ditt tredje ersättningsanspråk för avsiktlig skada reglerats, eller då prdukten ersatts i enlighet med stöldtäckningen i denna försäkring, berende på vad sm inträffar först. Ingen av parterna till denna försäkring är skyldig att förlänga eller förnya detta Avtal. Krav på sekretess ch äganderätt Du är införstådd med att infrmatin eller data sm utlämnas eller skickas till vårt mbud eller till ss, antingen per telefn, på elektrnisk väg eller på annat vis, inte är sekretessbelagd eller är din exklusiva egendm. Överlåtbarhet Återstående försäkringsskydd kan överlåtas till efterföljande ägare av prdukten under förutsättning av vi infrmeras ch ger vårt tillstånd därtill. Uppsägning Denna försäkring börjar gälla antingen samma dag sm du erhåller prdukten från Dell, eller den dag då du köper Avtalet, berende på vilken sm infaller senare. Du kan säga upp detta Avtal inm fjrtn (14) dagar från det att du har fått Avtalet genm att meddela ss detta skriftligen till följande adress. CmpleteCare Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited Integra Huse Vicarage Rad Egham Surrey TW20 9JZ United Kingdm Om du säger upp Avtalet inm fjrtn (14) dagar efter att du har erhållit försäkringen, kmmer vi att ge dig full återbetalning, förutsatt att du inte framgångsrikt riktat anspråk med stöd av detta Avtal; m så skulle vara fallet kmmer ingen återbetalning att göras ch försäkringen sägs upp autmatiskt. Om du säger upp Avtalet när det har gått mer än fjrtn (14) dagar från den dag du erhöll Avtalet kmmer ingen återbetalning av premien att ske. Vi kan säga upp detta Avtal antingen (i) m du inte betalar försäkringspremien plus gällande skatter för Avtalet i enlighet med vårt mbuds betalningsvillkr ch dröjsmålet inte är ringa eller (ii) m du lämnar felaktiga uppgifter till ss eller vårt mbud eller på annat vis bryter mt villkren för detta Avtal ch de felaktiga uppgifterna eller avtalsbrttet innebär att du grvt har åsidsatt dina förpliktelser mt ss eller (iii) m det annars finns synnerliga skäl. Vi kmmer inte att säga upp Avtalet av några andra skäl. Om vi säger upp detta Avtal, kmmer vi att skicka ett skriftligt uppsägningsbesked till den adress sm finns i vårt register. Beskedet skall ange rsaken till uppsägningen ch från vilket datum försäkringen upphör att gälla. Det står ss fritt att besluta m eventuell återbetalning av erlagda premier. Fullständigt Avtal: Dessa villkr utgör avtalet mellan dig ch ss i dess helhet med avseende på vad sm är föremål för avtalet, ch varken våra anställda eller vårt mbud kan muntligen ändra eller anpassa villkren för detta Avtal. Rätt till subrgatin Vi förbehåller ss rätten att söka gttgörelse på dina vägnar eller föra talan i ditt namn till vår egen förmån för varje ersättningsanspråk ch vi skall ha fullständig handlingsfrihet att besluta hur sådana mål skall drivas. Om detta skulle ske är du skyldig att förse ss med all den infrmatin ch den assistans sm vi kan kmma att behöva. Innehållande av infrmatin Om du uppsåtligen eller av grv vårdslöshet har lämnat ss infrmatin sm är riktig eller m du uppsåtligen eller av grv vårdslöshet underlåter att uppge eller tillhandahålla infrmatin sm rimligen kan kmma att påverka vårt beslut att

7 bevilja ersättning till dig eller regleringen av ditt anspråk kan din rätt till försäkringsersättning sättas ned eller helt brtfalla. Ytterligare kmpensatin Denna försäkring tillerkänner dig vissa juridiska rättigheter, men det är tänkbart att du har ytterligare rättigheter. Försäkringen är inte en garanti. Prdukter sm du köper från Dell kan ckså innehålla en begränsad garanti sm ges av Dell eller tredje part, d.v.s. tillverkare av prdukter sm distribueras av Dell. Se Dells begränsade garantibevis för mer infrmatin m dina rättigheter ch ersättningsmöjligheter enligt dessa begränsade garantier. Tillämplig Rätt Om inget annat uttryckligen har avtalats skall svensk rätt gälla för detta Avtal ch svenska dmstlar skall ha ickeexklusiv jurisdiktin Skydd av persnuppgifter Försäkringsgivaren är persnuppgiftsansvarig. Vi behandlar de persnuppgifter sm lämnas av dig eller annat blag sm vi samarbetar med samt även andra persnuppgifter sm är relevanta för försäkringsförhållandet för att kunna administrera försäkringen ch fullgöra våra förpliktelser mt dig enligt Avtalet ch enligt lag. Persnuppgifterna utgör vidare underlag för vår marknads- ch kundanalys, affärs- ch metdutveckling, statistik ch riskhantering, marknadsföring ch service i övrigt. Persnuppgifterna kan för angivet ändamål kmma att lämnas ut till annat blag sm vi samarbetar med eller till myndighet sm har begärt uppgift. Du har enligt persnuppgiftslagen rätt att på begäran få en gratis kpia per år av de persnuppgifter sm vi behandlar m dig. Mt erläggande av en avgift har du rätt att erhålla ytterligare kpir. Sådan begäran skall vara skriftlig ch ställas till PUL-ansvarig på vår adress. Du kan även när sm helst vända dig till ss för att begära rättelse av felaktig persnuppgift. Kunder med särskilda behv Vi kan på begäran tillhandahålla tjänster för att hjälpa kunder med särskilda behv. Kntakta ss m du behöver några av dessa tjänster så att vi kan kmmunicera på lämpligt sätt. Kundtjänst Om du har ett klagmål sm du vill framföra bör du först kntakta antingen avdelningen för anspråk för avsiktliga skadr (se avsnittet Att framföra ersättningsanspråk för avsiktlig skada) eller avdelningen för stöld (se avsnittet Att framföra ersättningsanspråk för stöld). Om frågan förblir löst, kan du kntakta, Lndn General Insurance Cmpany Limited på följande adress: Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Om du vill ha berende hjälp med ditt klagmål, kan du kntakta the Financial Ombudsman Service på följande adress: Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn E14 9SR. Det faktum att du begagnar dig av dessa förfaranden påverkar inte dina lagliga rättigheter. Vår försäkringsverksamhet står under tillsyn av Financial Services Authrity. Vår marknadsföring av försäkring i Sverige står under tillsyn av Finansinspektinen, besöksadress Brunnsg. 3, pstadress Bx 7821, Stckhlm. Försäkringsgivare Detta CmpleteCare Avtal ( Avtalet ) utfärdas av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , vars fficiella adress är belägen på Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ. Ersättning Det är Financial Services Cmpensatin Schemes uppgift att se till att en viss prcentandel av belpp sm ett försäkringsblag i likvidatin är skyldigt dess Avtalsinnehavare betalas i händelse av att blaget inte är i stånd att till full möta dess åtaganden gentemt Avtalsinnehavarna. Detta ersättningssystem är föremål för vissa restriktiner ch inte alla Avtalsinnehavare är berättigade att delta. Mer infrmatin härm kan lämnas på begäran.

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor CompleteCare 1. Inledning De förmåner du har rätt till beror på vilket försäkringsskydd du valt detta framgår av ditt försäkringsbrev. Denna CompleteCare

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Försäkringsvillkor Dolda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bostads- eller fastighetsaktiebolag

Försäkringsvillkor Dolda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bostads- eller fastighetsaktiebolag Försäkringsvillkr Dlda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bstads- eller fastighetsaktieblag Dlda Fel Försäkring 1. Försäkringsgivare Denna försäkring erbjuds av

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder Försäkringsvillkr För persnbil ch lätt lastbil Gäller från 2015-01-01 2009-11-01 För privat- ch företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NnStp... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid...

Läs mer

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell.

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell. Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd Försäkringsvillkor Översikt Detta dokument innehåller information om två olika försäkringar: Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd. Ditt

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Användarvillkor. SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012

Användarvillkor. SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Användarvillkr För att ha tillgång till denna Webbplats måste du vara över den tillåtna åldern för alkhlknsumtin i det land du br i. Vänligen lämna denna Webbplats genast

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562 (nedan kallad Nätägaren),

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet (Avtalet gäller fiberpjektet: Nrr ch Sör Limsta ) Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer:

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud.dc SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

HANDHÅLLNA PRODUKTER INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

HANDHÅLLNA PRODUKTER INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT HANDHÅLLNA PRODUKTER INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkr Denna Fabriksgaranti för maskinvara från HP ger dig (Kunden) uttryckliga garantirättigheter från HP (Tillverkaren).

Läs mer

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet Allmänna Villkr (AV) för kurser inm EcEducateserien, miljöutbildning på nätet Preduct AB (556465-8189) 2017-01-01 Detta avtal utgör avtalet sm gäller för tjänsten EcEducatemiljöutbildningar på nätet ch

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll PerkinElmer Singapre Pte Ltd 28 Ayer Rajah Crescent #04-01/08 Singapre 139959 C. Reg. N. 199707113D Phne 65 6868 1688 Fax 65 6779 6567 www.perkinelmer.cm Den 13en Maj 2015 Kära Kund, BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE

Läs mer

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG Hur ska jag använda detta dkument? Detta dkument förser dig med infrmatin m väsentliga egenskaper ch risker för en investering i Certifikat Turb Lng

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Roller och funktioner

Roller och funktioner Central signering Hur fungerar lösningen tekniskt ch juridiskt Stefan Santessn, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.cm Per Furberg, Setterwalls Per.Furberg@Setterwalls.se Rller ch funktiner Signeringsfunktin

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning:

Så fyller du i ansökan om andrahandsuthyrning: Så fyller du i ansökan m andrahandsuthyrning: Tänk på att en kmplett ansökan måste innehålla blanketterna Ansökan m andrahandsuthyrning (alternativt Ansökan m enkel andrahandsuthyrning) samt Avtal m andrahandsuthyrning.

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande Pressmeddelande 27 april 2017 Uttalande från styrelsen för Caperi Hlding med anledning av Advanias ffentliga kntanterbjudande De berende styrelseledamöterna 1 för Caperi Hlding rekmmenderar enhälligt aktieägarna

Läs mer

Logistikvillkor för leverantörer

Logistikvillkor för leverantörer Lgistikvillkr för leverantörer Utg. 2008-10-09 Lgistikvillkr 1.1 Syfte Dessa generella tilläggskrav avseende lgistik har till syfte att undvika missförstånd samt klargöra förväntningar ch ansvar. 1.2 Ansvarsmråde

Läs mer

Upphovsrättsliga frågor kring Plattform för internetbaserade tjänster för stöd och behandling

Upphovsrättsliga frågor kring Plattform för internetbaserade tjänster för stöd och behandling Upphvsrättsliga frågr kring Plattfrm för internetbaserade tjänster för stöd ch behandling Seminarium, Sveriges kmmuner ch landsting 2014-08-26, Vår Gård, Saltsjöbaden Jhan Kahn 2 Vem är jag? Advkat Verksam

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet (Klckestrand) Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Kramfrs Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan

Scouternas stipendier till världsscoutjamboree 2015 i Japan Scuternas stipendier till världsscutjambree 2015 i Japan Scuterna har ett antal helstipendier ch ett antal delstipendier till världsscutjambreen 2015 i Japan. Man kan läsa mer m stipendierna här. För att

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

Konsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 och 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkomst)

Konsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 och 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkomst) Servicebeskrivning Knsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 ch 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkmst) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

I. Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap

I. Förklaring om artikel 7 i konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap PROTOKOLL FRÅN UNDERTECKNANDET AV KONVENTIONEN OM REPUBLIKEN TJECKIENS, REPUBLIKEN ESTLANDS, REPUBLIKEN CYPERNS, REPUBLIKEN LETTLANDS, REPUBLIKEN LITAUENS, REPUBLIKEN UNGERNS, REPUBLIKEN MALTAS, REPUBLIKEN

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015

Ordningsföreskrifter för Brf. Flamingo senast ändrade den 4/12-2015 Ordningsföreskrifter för Brf. Flaming senast ändrade den 4/12-2015 Anmärkning: Brättshavarens ansvar för skötsel ch nrmalt underhåll av den egna lägenheten framgår av stadgarna. Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Affärssystemsanalys och processer Tricati

Affärssystemsanalys och processer Tricati Affärssystemsanalys ch prcesser Tricati Ett sammandrag av Andreas Anderssn (33500) ch Sören Jnssn (32661) ch Wilhelm Törnrs (32378) Kurs: Integrerade affärsprcesser Kursansvarig: Franck Tétard Ämne: Infrmatinssystem

Läs mer