LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2"

Transkript

1 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig. Läs dem nga. Detta avtal gäller framför eventuella licensvillkr sm är inkluderade i prgramvaran. Det gäller för vanstående prgramvara ch mfattar alla eventuella media sm prgramvaran levereras på. Detta avtal gäller ckså för eventuella uppdateringar tillägg Internetbaserade tjänster supprttjänster från Micrsft sm avser denna prgramvara m inga andra villkr medföljer dessa prdukter eller tjänster. I sådant fall gäller de medföljande villkren. Genm att installera, låta installera eller använda prgramvaran accepterar du detta avtal. Om du inte accepterar detta avtal ska du inte installera, låta installera eller använda prgramvaran. Om du accepterar detta avtal har du rättigheterna nedan. 1. ÖVERSIKT. a. Prgramvara. Prgramvaran kan mfatta serverprgramvara klientprgramvara sm kan installeras på enheter ch/eller användas med serverprgramvaran, tilläggskmpnenter sm kan licensieras separat ch eventuella uppdateringar eller tillägg för prgramvaran. b. Licensmdell. Prgramvaran licensieras baserat på: 2. DEFINITIONER. antalet instanser av ERP-lösningar sm du kör, hur många av dina användare eller enheter sm har åtkmst till ERP-lösningen ch de uppgifter sm aktiveras av dina användare eller enheter i serverprgramvaran. Med kncernblag avses en juridisk persn sm äger, sm ägs av eller sm har gemensamma ägare med en part. Med affärsprcesser på entreprenad avses att för en specifik kritisk eller icke kritisk affärsuppgift, funktin eller prcess anlita en tredjepartstjänsteleverantör där (i) tjänsterna sm tillhandahålls mfattar direkt eller indirekt åtkmst till prgramvaran ch (ii) prgramvarulicensen inte beviljas från Micrsft. Med CAL avses klientåtkmstlicens. Med klientprgramvara avses kmpnenterna i prgramvaran sm beviljar en enhet åtkmst till eller rätten att använda serverprgramvaran eller att använda vissa aspekter av serverprgramvaran. Med enhet avses en enskild persndatr, arbetsstatin, terminal, handdatr, mbiltelefn, persnlig digital assistent eller annan elektrnisk enhet, inklusive ecmmerce-servrar. Med ecmmerce avses köp ch försäljning av prdukter eller tjänster via elektrniska system, såsm Internet ch andra datrnätverk. Med ecmmerce-server avses en server sm antingen är en frntprtal, webbplats eller sökserver sm bereder sig åtkmst till en ecmmerce-kmpnent. Med ERP avses resursplanering inm företag. Med ERP-lösning avses den prgramvara sm kntrllerar dina användare ch finansiella rapprteringsenheter.

2 Med instans avses en avbildning av prgramvara sm skapats i prgramvarans installatinsprcedur eller genm att duplicera en befintlig instans. Med ägande avses en större ägarandel än 50 prcent. Med partner avses den kanalpartner sm har undertecknat ett avtal med Micrsft sm gdkänner att partnern marknadsför ch distribuerar exemplar av prgramvaran. Med försäljningsenhet avses en enhet sm används av en användare för att bereda sig åtkmst till din systemdatabas i syfte att slutföra försäljnings- eller tjänstetransaktiner sm riktar sig mt kunder. Med köra en instans avses att ladda en instans av prgramvaran till minnet ch köra en eller flera av dess instruktiner. När en instans körs anses den köras (avsett m dess instruktiner frtsätter att utföras eller inte) tills den tas brt från minnet. Med server avses ett fysiskt maskinvarusystem sm kan köra serverprgramvara. En maskinvarupartitin eller blad anses vara ett separat fysiskt maskinvarusystem. Med serverprgramvara avses kmpnenterna i prgramvaran sm tillhandahåller tjänster eller funktiner på din server. Med tredjepartsanvändare avses varje användare sm inte är anställd, uppdragstagare eller mbud hs dig. Med du eller din avses den juridiska persn sm har accepterat detta avtal ch dess kncernblag. 3. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. a. Licensnycklar. Du har inte rätt att duplicera licensnycklar utan ett skriftligt förhandsmedgivande från Micrsft. b. Serverprgramvara. Innan du kör en instans av serverprgramvaran enligt en serverlicens måste du tilldela någn av dina servrar den licensen. Den servern är den licensierade servern för den särskilda licensen. Du kan tilldela andra serverlicenser till samma server, men du får inte tilldela samma licens till mer än en server. c. Klientprgramvara. Du får köra ett begränsat antal instanser av klientprgramvaran. Du får dck endast använda klientprgramvaran med serverprgramvaran. d. Utökade kmpnenter för detaljhandeln i. ecmmerce-kmpnenter. Prgramvaran kan mfatta vissa plugin-kmpnenter, runtimekmpnenter eller andra ecmmerce-kmpnenter sm anges i tryckt dkumentatin eller nlinedkumentatin ( ecmmerce-kmpnenter ) sm gör att du (eller en tredje man sm agerar i ditt ställe) kan utöka deras funktiner för att skapa ecmmerce-applikatiner till dina kunder sm innefattar ecmmerce-kmpnenter ( ecmmerce-applikatiner ). Mer infrmatin m ecmmercekmpnenterna finns på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Under alla mständigheter är ecmmerce-kmpnenterna endast de filer sm Micrsft specifikt har angivit sm sådana. Du måste skaffa en separat serverlicens för varje instans av ecmmerce-kmpnenterna sm körs. Om ecmmerce-kmpnenterna följer med prgramvaran: ii. Du får: (i) kpiera, ändra, anpassa eller skapa härledda verk av ecmmerce-kmpnenterna endast för användning i dina ecmmerce-applikatiner; (ii) installera, testa, utveckla ch driftsätta dina ecmmerce-applikatiner endast med prgramvaran ch Micrsft SharePint; eller (iii) använda dina ecmmerce-applikatiner endast med prgramvaran ch Micrsft SharePint. Du får inte, ch ska inte ge någn tredje man tillåtelse att: (i) använda ecmmercekmpnenterna (eller någn del därav) i någt annat syfte än de licensierats för i avsnitt 3(d)(i); (ii) använda ecmmerce-kmpnenterna för att utveckla ecmmerce-applikatiner för någn annan plattfrm än prgramvaran ch Micrsft SharePint; eller (iii) distribuera någn av ecmmerce-kmpnenterna. Försäljningskmpnenter. Prgramvaran kan mfatta vissa plugin-kmpnenter, runtime-kmpnenter eller andra försäljningskmpnenter sm anges i tryckt dkumentatin eller nlinedkumentatin ( POS-kmpnenter ) sm gör att du (eller en tredje man sm agerar i ditt ställe) kan utöka deras funktiner för att skapa applikatiner till dina försäljningsenheter sm innefattar POS-kmpnenter ( POS-applikatiner ). Mer infrmatin m POS-kmpnenter finns på

3 iii. iv. g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Under alla mständigheter är POS-kmpnenterna endast de filer sm Micrsft specifikt har angivit sm sådana. Om POS-kmpnenterna följer med prgramvaran: Du får: (i) kpiera, ändra, anpassa eller skapa härledda verk av POS-kmpnenterna endast för användning i dina POS-applikatiner, (ii) installera, testa, utveckla ch driftsätta dina POSapplikatiner endast med prgramvaran, eller (iii) använda dina POS-applikatiner endast med prgramvaran. Du får inte, ch ska inte ge någn tredje man tillåtelse att: (i) använda POS-kmpnenterna (eller någn del därav) i någt annat syfte än de licensierats för i avsnitt 3(d)(ii); (ii) använda POSkmpnenterna för att utveckla POS-applikatiner för någn annan plattfrm än prgramvaran; eller (iii) distribuera POS-kmpnenterna. Mbila försäljningskmpnenter. Prgramvaran kan mfatta vissa plugin-kmpnenter, runtimekmpnenter eller andra mbila försäljningskmpnenter sm anges i tryckt dkumentatin eller nlinedkumentatin (Mbila POS-kmpnenter ) sm gör att du (eller en tredje man sm agerar i ditt ställe) kan utöka deras funktiner för att skapa applikatiner till dina mbila försäljningsenheter sm innefattar Mbila POS-kmpnenter (Mbila POS-applikatiner ). Mer infrmatin m de Mbila POSkmpnenterna finns på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Under alla mständigheter är de Mbila POS-kmpnenterna endast de filer sm Micrsft specifikt har angivit sm sådana. Om Mbila POS-kmpnenter följer med prgramvaran: Du får: (i) kpiera, ändra, anpassa eller skapa härledda verk av de Mbila POS-kmpnenterna endast för användning i dina Mbila POS-applikatiner; (ii) installera, testa, utveckla ch driftsätta dina Mbila POS-applikatiner endast med prgramvaran; eller (iii) använda dina Mbila POSapplikatiner endast med prgramvaran. Du får inte, ch ska inte ge någn tredje man tillåtelse att: (i) använda de Mbila POSkmpnenterna (eller någn del därav) i någt annat syfte än de licensierats för i avsnitt 3(d)(ii), (ii) använda de Mbila POS-kmpnenterna för att utveckla Mbila POS-applikatiner för någn annan plattfrm än prgramvaran eller (iii) distribuera någn av de Mbila POS-kmpnenterna. Serverkmpnenter för detaljhandeln. Serverprgramvaran kan innehålla vissa serverkmpnenter för detaljhandeln ( Serverkmpnenter för detaljhandeln ) sm gör det möjligt för dig (eller en tredje man sm agerar i ditt ställe) att utöka dessa kmpnenters funktiner. Serverkmpnenterna för detaljhandeln identifieras i prgramvarans tryckta dkumentatin eller nlinedkumentatin. Under alla mständigheter är Serverkmpnenterna för detaljhandeln endast de filer sm Micrsft specifikt har angivit sm sådana. Mer infrmatin m Serverkmpnenterna för detaljhandeln finns på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Du måste skaffa en separat serverlicens för varje instans av Serverkmpnenterna för detaljhandeln sm körs. Om Serverkmpnenterna för detaljhandeln följer med prgramvaran: Du får: kpiera, ändra, anpassa, mdifiera eller skapa härledda verk av Serverkmpnenterna för detaljhandeln för användning endast med prgramvaran i den interna verksamheten. Du får inte, ch ska inte ge någn tredje man tillåtelse att: (i) använda Serverkmpnenterna för detaljhandeln (eller någn del därav) i någt annat syfte än de licensierats för i avsnitt 3(d)(iv); eller (ii) distribuera någn av Serverkmpnenterna för detaljhandeln. v. Tjänstekmpnenter för detaljhandeln. Prgramvaran kan innehålla vissa tjänstekmpnenter för detaljhandeln ( Tjänstekmpnenter för detaljhandeln ) sm gör det möjligt för dig (eller en tredje man sm agerar i ditt ställe) att utöka dessa kmpnenters funktiner. En instans av Tjänstekmpnenterna för detaljhandeln kan användas endast för en enskild fysisk plats ch åtkmst till instansen är endast möjlig genm en försäljningsenhet. Tjänstekmpnenterna för detaljhandeln identifieras i prgramvarans tryckta dkumentatin eller nlinedkumentatin. Under alla mständigheter är Tjänstekmpnenterna för detaljhandeln endast de filer sm Micrsft specifikt har angivit sm sådana. Mer infrmatin m Tjänstekmpnenterna för detaljhandeln finns på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Du måste skaffa en separat enhets-cal för varje instans av Tjänstekmpnenterna för detaljhandeln sm körs. Om Tjänstekmpnenterna för detaljhandeln följer med prgramvaran: Du får: kpiera, ändra, anpassa, mdifiera eller skapa härledda verk av Tjänstekmpnenterna för detaljhandeln för användning endast med prgramvaran i den interna verksamheten.

4 Du får inte, ch ska inte ge någn tredje man tillåtelse att: (i) använda Tjänstekmpnenterna för detaljhandeln (eller någn del därav) i någt annat syfte än de licensierats för i avsnitt 3(d)(v); eller (ii) distribuera någn av Tjänstekmpnenterna för detaljhandeln. e. Tilläggskmpnenter. Om tilläggskmpnenter finns tillgängliga kan du köra ett begränsat antal instanser av tilläggskmpnenterna sm du har licensierat för ERP-lösningen. Du måste förvärva en separat licens för varje ERP-lösning m du vill installera en tilläggskmpnent för flera ERP-lösningar. Mer infrmatin ch licensrestriktiner angående tilläggskmpnenter finns på 4. SERVER + KLIENTÅTKOMSTLICENSMODELL. a. Klientåtkmstlicenser (CALs). Du måste förvärva ch tilldela en CAL för varje enhet eller användare sm direkt eller indirekt har åtkmst till dina serverprgramvaruinstanser. Du behöver inga CALs för de av dina servrar sm är licensierade att köra instanser av ERP-lösningen. Du behöver inga CALs för den första användaren sm bereder sig åtkmst till dina instanser av ERPlösningen endast i administratinssyfte. Dina CALs ger dig åtkmst till dina instanser av tidigare, men inte senare versiner, av serverprgramvaran. Om du har åtkmst till instanser av en tidigare versin kan du även använda de CALs sm mtsvarar den versinen. Du behöver inte några CALs för tredjepartsanvändare sm bereder sig åtkmst till ERP-lösningen. Dina CALs ärver rättigheterna sm tillhör CALs på lägre nivå (inm samma CAL-typ, dvs. användare eller enhet). b. Typer av CALs. Det finns två typer av CALs: en för enheter ch en för användare. Varje enhets-cal beviljar en enhet, sm används av valfri användare, åtkmst till instanser av serverprgramvaran på dina licensierade servrar. Varje användar-cal beviljar en användare, sm använder valfri enhet, åtkmst till instanser av serverprgramvaran på dina licensierade servrar. Du får använda en kmbinatin av enhets- ch användar-cals i ERP-lösningen. De uppgifter en CAL ger dig rätt att utföra bestäms på varje CAL-nivå ch är knutna till en specifik grupp av menypster, grupperade i säkerhetsrller, i ERP-lösningen. c. Med Menypst avses ett bjekt sm tillåter användare att utföra någn av följande handlingar inm ERP-lösningen (i) visa eller se ett frmulär, underfrmulär eller URL ( Unifrm Resurce Lcatr ) i ett webbläsarprgram, (ii) köra en uppgift sm triggar en systemklass, funktin, arbetsflöde eller handling på webben sm initierats av en användare eller (iii) rsaka en utmatning i ERP-lösningen eller en separat enhet. Menypstbjekten kan köras i 2 lägen: endast läsläge (visa infrmatin) eller underhåll (uppdatera, lägga till, ta brt eller auktrisera infrmatin). Om en användare eller enhet utför uppgifter sm kör menypster sm mtsvarar en CAL-nivå med fler funktiner än den CAL du har köpt måste du uppgradera din CAL till en högre CAL-nivå sm mtsvarar den menypst du körde. Vid tvekan m beskrivningen av uppgifterna sm utförs av varje CAL-nivå, eller vid avvikelser mellan de uppgifter en användare eller enhet har rätt att utföra ch de menypster sm faktiskt körs, avgör listan över menypster sm körs av varje användare vilken CAL-nivå du måste licensiera, enligt beskrivningen i mbs.micrsft.cm/custmersurce/dcumentatin/userguides/msdyax2012_sftwarelicensingtermsaddend um ( Mappningsguide för menypster ). Mappningsguiden för menypster införlivas i detta avtal genm denna referens ch styr tilldelningen av användar-cals i händelse av inknsekvens med uppgiftsbeskrivningen sm finns i detta avtal. d. CALs. De lika nivåerna av CALs i hierarkisk rdning är: (i) Enterprise CAL, denna CAL beviljar en användare eller enhet begränsad åtkmst till alla funktiner i serverprgramvaran, inklusive installatin, administratin ch hantering av alla parametrar eller funktinsprcesser inm ERP-lösningen. (ii) Funktins-CAL, denna CAL beviljar en persn eller enhet åtkmst till begränsade funktiner i serverprgramvaran för att utföra listan med uppgifter sm beskrivs nedan: hantera ett verkstadsglv inm en prduktins- eller tillverkningscykel, hantera prjekt ch resurser,

5 hantera persnalcyklar, hantera budgetöverföringar ch rganisatinsbegäranden, skapa huvuddataregister över sökanden ch anställda, skapa ett jbb eller en psitinsrekvisitin, höja eller begära gdkännande av fakturr sm hänför sig till deras kunder, gdkänna fakturr eller kupnger från säljare för utförda tjänster, skapa ch hantera huvuddataregister sm hänför sig till kunder, säljare, prduktinventering eller katalger ch/eller gdkänna begäranden från användare av självbetjänings-cals eller uppgifts-cals. (iii) Uppgifts-CAL, denna CAL beviljar en persn eller enhet åtkmst till begränsade funktiner i serverprgramvaran för att utföra listan med uppgifter sm beskrivs nedan: ange tid för fakturering, ange faktureringskstnader, hantera prestanda ch årsrapprter, fastställa mål ch kmpetenser, sköta en försäljningsenhet inm detaljhandeln, gdkänna fakturr från säljare sm hänför sig till indirekt förvärv ch användare av uppgifts-cals kan inte gdkänna arbetsflöden. (iv) Självbetjänings-CAL, denna CAL beviljar en persn eller enhet åtkmst till begränsade funktiner i serverprgramvaran i syfte att utföra listan med uppgifter sm beskrivs nedan: skapa utgiftsrapprter, hantera persnlig infrmatin sm förmånsregister, ntera tid ch närvar sm att registrera timmar, instämpling ch utstämpling, ange de anställdas servicerekvisitiner, förbereda indirekta rekvisitiner för förvärv sm hänför sig till prdukter eller tjänster för den anställde användaren sm resr, kntrsmaterial, pappersvarr ch/eller begära att lägga till eller värva säljare. e. Överlåtelse av CALs. Du får: (i) permanent vidareöverlåta din enhets-cal från en enhet till en annan, så länge sm den nya enheten uppfyller begränsningarna sm är tillämpliga för den specifika CAL-nivån, (ii) permanent vidareöverlåta din användar-cal från en användare till en annan eller (iii) tillfälligt överlåta din enhets-cal till en alternativ enhet medan den första enheten är ur funktin eller din användar-cal till en tillfälligt anställd persn medan den rdinarie användaren är brta. Mer infrmatin m CAL-nivåer ch licensrestriktiner angående CAL finns på 5. YTTERLIGARE LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER. a. Multiplexing. Maskinvara, prgramvara eller en annan manuell mekanism sm används för att sammankppla grupper, mdirigera infrmatin minska antalet enheter eller användare sm har direkt eller indirekt åtkmst till eller använder prgramvaran eller minska antalet enheter eller användare sm hanteras direkt av prgramvaran (det sm ibland betecknas sm multiplexing eller pling ) minskar inte antalet licenser sm du behöver.

6 b. Hsting från tredje part. Du får låta en tredje part agera värd för prgramvaran i ditt ställe endast för åtkmst av dig. Du får inte tillåta din leverantör av hsting från tredje part att medge åtkmst till prgramvaran för utmstående tredje part med undantag för vad sm tillåts genm detta avtal. Din leverantör av hsting från tredje part måste acceptera de allmänna villkren i detta avtal. Du har inte rätt att använda prgramvaran i syfte att lägga ut affärsprcesser på entreprenad. Du får dck använda prgramvaran för att lägga ut affärsprcesser på entreprenad till tredjepartsanvändare förutsatt att de inte bereder sig åtkmst till prgramvaran. c. Beviljande av licens för mallar. Du får kpiera ch använda mallar sm medföljde prgramvaran ch identifierades för sådan användning i dkument ch prjekt sm du skapar. Du får distribuera dessa dkument ch prjekt i icke-kmmersiellt syfte. d. Friskrivning från mdifieringar. Du får endast mdifiera prgramvaran i den utsträckning sm är nödvändigt för dina interna affärssyften m den levererades i källkdsfrm eller m du eller en tredje part sm agerar å dina vägnar har licensierat verktyg från Micrsft sm tillåter att du eller den tredje part sm agerar å dina vägnar mdifierar bjektkdfrmen. Du accepterar att Micrsft inte ansvarar för några prblem sm uppstår på grund av mdifieringar sm du, en partner eller en annan tredje part sm agerar å dina vägnar har gjrt eller eventuella prblem sm rsakas av maskin- eller prgramvara från tredje part. Micrsft tillhandahåller inte, ch har ingen skyldighet att tillhandahålla, teknisk eller annan supprt för mdifieringar sm har gjrts av dig, en partner eller en tredje part. Micrsft lämnar inga utfästelser, åtaganden, garantier eller försäkringar gällande prgramvarans lämplighet för din affärsverksamhet, lämpligheten för partnern eller annan tredje part att göra mdifieringar eller införa mdifieringarna eller prgramvaran, eller för att eventuella mdifieringar sm skapas, införs, stöds ch/eller får service, å dina eller en tredje parts vägnar, uppfyller dina affärsbehv eller fungerar krrekt med prgramvaran. Micrsft ch dess partner är berende enheter ch Micrsft ansvarar inte för eller är bundet av sådana affärspartners handlingar. e. Ytterligare Funktiner. Micrsft kan tillhandahålla ytterligare funktiner för prgramvaran, inklusive vissa nlinetjänster. Andra licensvillkr ch avgifter kan tillämpas. f. Kmplex prgramvara. Prgramvaran är kmplex datrprgramvara. Dess prestanda kmmer att variera berende på maskinvaruplattfrm, interaktin mellan prgramvara, prgramvarans knfiguratin ch andra faktrer. Prgramvaran är varken feltlerant eller fri från felaktigheter, knflikter eller avbrtt. g. Begränsningar avseende användningen av följande Micrsft-prgramvara: SQL Server 2008-kmpnenter. Prgramvaran medföljs av Micrsft SQL Serverprgramvarukmpnenter, sm licensieras enligt villkren för respektive SQL Server-licens sm finns på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Du får endast använda dessa kmpnenter i samband med prgramvaran sm licensieras här. Om du inte gdkänner SQL Server-licenserna får du inte använda respektive kmpnenter. Windws Identity Fundatin. Prgramvaran innehåller prgramvaran Micrsft Windws Identity Fundatin (KB974405) (WIF). Denna prgramvara är en del av Windws. Du får använda WIF med varje licensierat exemplar av Windws. Du får inte använda WIF m du inte har någn licens för Windws. Sekretessplicy: g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Prgramvaran Micrsft.NET Framewrk ch benchmark-testning. Prgramvaran innehåller en eller flera kmpnenter av prgramvaran.net Framewrk sm är en del av Windws (.NETkmpnenter ). Licensvillkren för Windws gäller för din användning av prgramvaran.net Framewrk. Du får genmföra interna benchmark-tester av.net-kmpnenterna. Du har rätt att röja resultaten för varje benchmark-test av dessa kmpnenter, förutsatt att du följer villkren på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= Oaktat alla andra avtal sm du eventuellt har med Micrsft har Micrsft rätt att, m du röjer resultaten från benchmark-testerna, själv röja resultaten av benchmarktester sm Micrsft genmför av dina prdukter sm knkurrerar med den tillämpliga.netkmpnenten, förutsatt att detta görs enligt villkren på g.micrsft.cm/fwlink/?linkid= INTERNETBASERADE TJÄNSTER. Micrsft tillhandahåller Internetbaserade tjänster med prgramvaran. Micrsft kan när sm helst ändra eller ta brt dem. a. Medgivande för Internetbaserade Tjänster. Vissa funktiner i prgramvaran kan ansluta till datrsystem hs Micrsft eller en tredje parts tjänsteleverantör via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. Du kan stänga av dessa funktiner eller välja att inte använda dem. För ytterligare infrmatin m dessa funktiner hänvisar vi till dkumentatinen för prgramvaran. Genm att använda dessa funktiner accepterar du att denna infrmatin överförs. Micrsft använder inte infrmatinen

7 i syfte att identifiera eller kntakta dig. b. Datrinfrmatin. Vissa funktiner i prgramvaran använder Internetprtkll för överföring av datrinfrmatin till de aktuella systemen, till exempel IP-adressen, typen av perativsystem, webbläsare ch namn ch versin på prgramvaran sm du använder samt språkkden för den enhet på vilken prgramvaran är installerad. Micrsft använder denna infrmatin för att göra de Internetbaserade tjänsterna tillgängliga för dig. Vissa av dessa funktiner mfattar, men är inte begränsade till: Funktiner för Webbinnehåll. Prgramvarans funktiner kan hämta relaterat innehåll från Micrsft ch tillhandahålla dig det. För att tillhandahålla innehållet måste funktinerna skicka infrmatin till Micrsft m typ av perativsystem, namn ch versin på prgramvaran sm du använder, typ av webbläsare ch språkkd för den enhet på vilken prgramvaran finns installerad. Exempel på dessa funktiner är clip artbilder, mallar, nlineutbildning, användarstöd nline ch Appshelp. Du kan välja att inte använda dessa funktiner för webbinnehåll. c. Användning av Infrmatin. Micrsft kan använda enhetsinfrmatin, felrapprter ch rapprter m skadlig prgramvara för att förbättra prgramvaran ch tjänsterna. Vi kan ckså dela med ss av denna infrmatin till exempelvis maskin- ch prgramvaruleverantörer. De kan använda infrmatinen för att förbättra sina prdukters kmpatibilitet med Micrsfts prgramvara. d. Missbruk av Internetbaserade Tjänster. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt sm kan skada dem eller sm kan hindra någn annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på någt sätt försöka bereda dig tillåten åtkmst till tjänster, data, kntn eller nätverk. 7. BENCHMARK-TESTNING. Du måste erhålla ett skriftligt medgivande från Micrsft för att få röja resultat från benchmark-tester av prgramvaran för tredje man. 8. LICENSENS OMFATTNING. Prgramvaran säljs inte, den licensieras. Detta avtal ger dig endast vissa rättigheter att använda prgramvaran. Micrsft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om inte tillämplig lag eller ett separat skriftligt avtal med Micrsft trts denna begränsning beviljar dig ytterligare rättigheter får du endast använda prgramvaran på det sätt sm uttryckligen anges i detta avtal. Du måste då följa alla tekniska begränsningar i prgramvaran sm endast tillåter att du använder den på ett visst sätt. Du har endast rätt att använda prgramvaran för dina interna affärssyften. Du har inte rätt att: kringgå någn av prgramvarans tekniska begränsningar, utföra reverse engineering på, dekmpilera eller ta isär kden för prgramvaran, förutm ch endast i den utsträckning detta, trts denna begränsning, är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag, framställa fler instanser av prgramvaran än vad sm specifikt anges i detta avtal eller sm trts denna begränsning tillåts enligt tillämplig lag ffentliggöra prgramvaran så att den kan kpieras av andra, Distribuera, hyra ut, leasa eller låna ut prgramvaran eller använda prgramvaran för kmmersiella hstingtjänster. Dina rättigheter att använda prgramvaran är eviga men kan återkallas m du inte uppfyller villkren i detta avtal. Åtkmsträttigheter för serverprgramvaran medför ingen rättighet att implementera Micrsfts patent eller andra immateriella rättigheter sm tillhör Micrsft i prgramvara eller enheter sm har åtkmst till servern. 9. SÄKERHETSKOPIERING. Du får skapa flera instanser av prgramvaran för säkerhetskpierings-, utvecklingsch testsyften så länge sådana instanser inte används i prduktin ch utvecklingen endast är för internt bruk. En tredje part får agera värd åt dina instanser i ditt ställe. 10. FAILOVER-RÄTTIGHETER. Du får köra flera passiva failver-instanser av din ERP-lösning för tillfälligt stöd. 11. LICENSÖVERFÖRING. Du har inte rätt att överföra prgramvaran till en tredje man utan föregående skriftligt medgivande från Micrsft. Om det medges kan ytterligare avgifter för att överföra prgramvaran till tredje man förekmma. 12. DOKUMENTATION. Varje persn med giltig åtkmst till en datr sm tillhör dig eller till ditt interna nätverk får kpiera ch använda prgramvarudkumentatinen för internt, icke-kmmersiellt bruk. 13. UTBILDNINGSPROGRAMVARA ( Academic Editin eller AE ). Du måste vara en Kvalificerad utbildningsanvändare för att använda prgramvara angiven sm utbildningsprgramvara ( Academic Editin eller AE ). Om du inte vet m du är en Kvalificerad utbildningsanvändare kan du besöka

8 eller kntakta Micrsfts kncernblag i ditt land. 14. NEDGRADERING. Du har inga rättigheter att använda tidigare versiner av prgramvaran ch Micrsft har ingen skyldighet att tillhandahålla tidigare versiner. 15. EXPORTRESTRIKTIONER. Amerikansk exprtlagstiftning gäller för prgramvaran. Du måste följa all inhemsk ch internatinell exprtlagstiftning sm gäller för prgramvaran. Denna lagstiftning innehåller restriktiner avseende destinatiner, slutanvändare ch slutanvändning. Mer infrmatin finns på 16. SUPPORTTJÄNSTER. Micrsft tillhandahåller supprt- ch underhållstjänster för prgramvaran enligt beskrivningen på 17. LOKALISERING OCH ÖVERSÄTTNING. Micrsft tillhandahåller lkalisering ch översättning av prgramvaran enligt beskrivningen på Dynamics AX&SrtField2=Licensing&SrtField3=Fact sheet. I vissa gegrafiska mråden kan prgramvaran tillsammans med tillhörande användardkumentatin översättas ch/eller lkaliseras av en partner för att följa vissa tillämpliga lagstadgade krav. Användningen av sådana partneröversatta ch/eller lkaliserade versiner av prgramvaran styrs av villkren i det tillämpliga kundgdkännandeavtalet mellan dig ch partnern ch prgramvarulicensavtalet sm medföljer sådan lkaliserad ch/eller översatt prgramvara. Det här avtalet gäller inte för någn versin av prgramvaran sm har lkaliserats ch/eller översatts av en partner. 18. MEDDELANDEN TILL TREDJE PART. Prgramvaran kan innehålla material från tredje part (dvs. kd eller dkumentatin) sm Micrsft licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden till material från tredje part inkluderas endast sm infrmatin till dig. 19. AVTALET I DESS HELHET. Detta avtal (inklusive garantin nedan) samt villkren för tillägg, uppdateringar, Internetbaserade tjänster ch supprttjänster sm du använder utgör hela avtalet för prgramvaran ch supprttjänsterna. 20. TILLÄMPLIG LAG. a. USA. Om du har förvärvat prgramvaran i USA ska den amerikanska delstaten Washingtns lagar styra tlkningen av avtalet ch gälla för anspråk vid brtt mt avtalet, avsett lagvalsprinciper. Lagarna i den stat där du är belägen reglerar övriga anspråk, inklusive anspråk sm åberpas enligt knsumentskyddslagstiftning, knkurrensrättsliga lagar ch handlingar sm ger rätt till utmbligatriskt skadeståndsansvar. b. Utanför USA. Om du har förvärvat prgramvaran i någt annat land gäller lagarna i det landet. c. Advkatsarvden ch kstnader. Om du eller Micrsft väcker talan, inleder en prcess mt eller på annat sätt gör ett anspråk gällande mt den andre i anslutning till eller till följd av detta avtal eller prgramvaran skall den vinnande parten kmpenseras för rimliga advkatarvden, kstnader ch andra utgifter (inklusive eventuellt överklagande). 21. JURIDISK VERKAN. I detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt lagstiftningen i ditt land. Du kan även ha rättigheter i förhållande till den part sm du förvärvade prgramvaran från. Detta avtal påverkar inte de rättigheter du har enligt lagstiftningen i ditt land, m lagstiftningen i ditt land inte tillåter sådan påverkan. 22. FÖRSVAR MOT ANSPRÅK PÅ INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER OCH FÖRSKINGRING. Micrsft kmmer att försvara dig mt anspråk från en utmstående tredje man på att prgramvaran gör intrång i tredje mans patent, cpyright eller varumärke eller förskingrar tredje mans affärshemlighet ch kmmer att betala eventuella summr sm härrör från en fällande slutgiltig dm (eller förlikning sm Micrsft samtycker till). Du måste medelbart meddela ss skriftligen m ett sådant anspråk ch ge ss ensam bestämmanderätt över dess försvarstalan eller förlikning. Du samtycker till att tillhandahålla ss rimlig hjälp med att bestrida anspråket ch Micrsft kmmer att ersätta dig för rimliga kstnader sm du ådrar dig i samband med att du tillhandahåller hjälpen. Termerna förskingring ( misapprpriatin ) ch affärshemlighet ( trade secret ) används såsm de definieras i Unifrm Trade Secrets Act, förutm i det fall att anspråket uppstår utanför USA, då förskingring betyder uppsåtlig laglig användning ch affärshemlighet betyder icke ffentliggjrd infrmatin ( undisclsed infrmatin ) såsm detta definieras i artikel 39.2 i TRIPS-avtalet. Våra förpliktelser kmmer inte att gälla m anspråket eller den fällande slutgiltiga dmen baseras på (i) din användning av prgramvaran efter att Micrsft underrättat dig m att upphöra med användningen på grund av ett sådant anspråk, (ii) du har kmbinerat prgramvaran med prdukt, data eller affärsprcess sm inte kmmer från

9 Micrsft, inklusive tillägg ch prgram från tredje part, (iii) skadr sm kan tillskrivas användningen av prdukt, data eller affärsprcess sm inte kmmer från Micrsft, (iv) din ändring eller mdifiering av prgramvaran, inklusive mdifieringar av tredje part, (v) din distributin av prgramvaran till, eller användning till förmån för någn tredje part, (vi) din användning av Micrsfts varumärke(n) utan uttryckligt skriftligt medgivande att göra detta, eller (vii) för varje anspråk gällande affärshemlighet, ditt förvärvande av en affärshemlighet (a) på tillåtet sätt, (b) under mständigheter sm ger upphv till en skyldighet att upprätthålla dess sekretess eller begränsa dess användning, eller (c) från en persn (annan än Micrsft eller dess kncernblag) sm var skyldig den part sm hävdar anspråket att upprätthålla sekretessen eller begränsa användningen av affärshemligheten. Du ska ersätta ss för alla kstnader ch skadr sm härrör från dessa handlingar. Om Micrsft får infrmatin m ett anspråk på intrång i tredje mans rättighet eller förskingring sm är relaterat till prgramvaran kan Micrsft, på egen bekstnad ch utan skyldighet att göra detta, antingen (i) utverka rättighet för dig att frtsätta köra prgramvaran, eller (ii) mdifiera prgramvaran eller ersätta den med en ändamålsenlig mtsvarighet så att den inte gör intrång på tredje mans rättighet, i vilket fall du medelbart ska upphöra att köra prgramvaran. Om din användning av prgramvaran förbjuds av en behörig dmstl till följd av ett anspråk på intrång i tredje mans rättighet eller förskingring, kmmer Micrsft, efter eget gttfinnande, antingen utverka rättighet för att frtsätta med dess användning, ersätta den med en ändamålsenlig mtsvarighet, mdifiera den så att den inte gör intrång i tredje mans rättighet eller återbetala köpesumman ch avsluta denna licens. Om någn annan slags anspråk från tredje man förs fram mt dig avseende Micrsfts immateriella rättigheter måste du medelbart meddela ss skriftligen. Micrsft kan, efter eget gttfinnande, välja att behandla dessa anspråk sm m de täcktes av detta stycke. Detta avsnitt 22 ger dig din enda rätt till ersättning för anspråk på intrång i tredje mans rättighet ch anspråk på förskingring av affärshemlighet. 23. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. Du kan endast få ersättning från Micrsft ch dess leverantörer för direkta skadr upp till det belpp sm du faktiskt betalade för prgramvaran, med undantag för anspråk sm täcks av stycke 22. Du kan inte få ersättning för andra skadr, inklusive följdskadr, utebliven vinst, indirekta skadr eller förutsedda skadr. Denna begränsning gäller för: allt sm är relaterat till: (i) prgramvaran, (ii) tjänster, (iii) innehåll (inklusive kd) på tredje parts webbsidr eller (iv) i tredje parts prgram ch anspråk med avseende på avtalsbrtt, brtt mt garantin, strikt ansvar, skada rsakad av vårdslöshet, förlust av infrmatin, skada på register eller infrmatin, förlust av gdwill, driftavbrtt eller andra handlingar sm ger rätt till utmbligatriskt skadestånd i den utsträckning tillämplig lagstiftning medger det. Den gäller även m reparatin, ersättningsvara eller återbetalning för prgramvaran inte helt kmpenserar dig för de förluster du har lidit eller Micrsft kände till eller brde ha känt till risken för sådan skada. Eftersm lagstiftningen i vissa jurisdiktiner inte tillåter friskrivning från eller begränsning av ansvar för följdskadr eller förutsedda skadr är det inte säkert att vanstående begränsning gäller dig. 24. SJÄLVGRANSKNING. Prgramvaran innehåller funktiner sm identifierar antalet användare sm bereder sig åtkmst till ERP-lösningen, åtkmsträttigheter ch vilka uppgifter sm körs av varje användare jämfört med licenserna sm du har förvärvat (åtkmst- ch användningsrapprt). Du måste köra åtkmst- ch användningsrapprten med den senaste versinen av verktyget för användningsrapprt åtminstne en gång m året med början från det datum då du först licensierade prgramvaran. Du får frivilligt dela med dig av resultaten från åtkmst- ch användningsrapprten, men du måste inte göra det m det inte krävs enligt avsnitt 25(a) nedan. 25. VERIFIERING AV EFTERLEVNAD. a. Rätt att verifiera efterlevnad. Du måste upprätthålla register (inklusive inköpskvittt) sm har samband med den prgramvara sm du använder enligt detta avtal. Micrsft har rätt att verifiera att detta avtal efterlevs, till egen kstnad. Du samtycker till att medverka i rimlig mfattning vid en efterlevnadsgranskning. Micrsft kan begära att du lämnar ditt samtycke till att bevilja åtkmst till verktyget för åtkmst- ch användningsrapprt i samband med granskningen.

10 b. Verifieringsprcess ch begränsningar. För att verifiera efterlevnad anlitar Micrsft en berende revisr från en internatinellt erkänd börsnterad revisinsbyrå sm måste följa sekretessbestämmelser. Verifieringen sker tidigast efter 30 dagars meddelande, under vanliga arbetstider ch på ett sätt sm inte rimligt påverkar din verksamhet. Sm ett alternativ kan Micrsft kräva att du fyller i Micrsfts frågefrmulär för självgranskning sm har samband med den prgramvara sm du använder enligt detta avtal, men förbehåller sig rätten att använda den verifieringsprcess sm anges van. c. Verifieringsfrekvens. Om Micrsft utför en granskning ch inte hittar någn betydande licensierad användning (licensundersktt på 5 % eller mer), kmmer Micrsft inte att utföra en ny verifiering av samma blag förrän efter tidigast ett år. d. Användning av resultat. Micrsft ch Micrsfts revisrer använder endast infrmatinen sm erhålls vid verifiering av efterlevnad för att göra gällande Micrsfts rättigheter ch för att fastställa m du följer villkren i detta avtal. Genm att åberpa rättigheterna ch prcedurerna sm beskrivs van frånsäger sig inte Micrsft sina rättigheter att göra detta avtal gällande eller att skydda sina immateriella rättigheter på andra sätt sm tillåts enligt lag. e. Kmpensatin vid icke-efterlevnad. Om verifiering eller självgranskning avslöjar licensierad användning måste du medelbart beställa tillräckligt många licenser för att täcka din användning. Om betydande licensierad användning upptäcks måste du ersätta Micrsft för kstnaderna sm Micrsft har ådragit sig genm verifieringen ch förvärva de nödvändiga tilläggslicenserna till en enda återförsäljarlicenskstnad inm 30 dagar. f. Funktiner för skydd av immateriella rättigheter. Prgramvaran kan aktivera funktiner för skydd av tredje parts immateriella rättigheter sm begränsar din åtkmst till tredjepartslösningar sm du använder, men sm inte inkluderas i prgramvaran. Din användning av sådana tredjepartslösningar styrs av licensvillkren sm medföljer dessa lösningar. Du samtycker till att Micrsft inte är ansvarigt för några fel eller prblem sm har samband med sådana funktiner för skydd av immateriella rättigheter. Micrsft har ingen skyldighet att tillhandahålla teknisk eller annan supprt för sådana funktiner för skydd av immateriella rättigheter. Micrsft lämnar inga sm helst utfästelser eller garantier för funktiner sm rör dessa funktiner för skydd av immateriella rättigheter.

11 ********************************************************************************** BEGRÄNSAD GARANTI A. BEGRÄNSAD GARANTI. Om du följer instruktinerna kmmer prgramvaran i allt väsentligt att fungera på det sätt sm beskrivs i Micrsfts material sm ingår i eller medföljer prgramvaran. Referenser till begränsad garanti är referenser till den uttryckliga garantin sm Micrsft tillhandahåller. Den här garantin ges utöver de rättigheter du kan ha enligt lag, inklusive dina rättigheter i enlighet med de lagstadgade garantierna i lkal knsumentlagstiftning. B. GARANTIVILLKOR, GARANTIMOTTAGARE, VARAKTIGHET FÖR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. Den begränsade garantin gäller för prgramvaran under ett år efter det att den första användaren förvärvade prgramvaran. Garantin mfattar även tillägg, uppdateringar eller ersättningsprgramvara förvärvade under detta år under återstden av garantitiden eller 30 dagar, berende på vilket sm är längst. Om den första användaren överför prgramvaran gäller återstden av garantitiden för den nya användaren. I den utsträckning lagen tillåter gäller alla underförstådda garantier endast under den begränsade garantins löptid. Vissa stater tillåter inte att giltighetstiden för underförstådda garantier begränsas. I sådana fall gäller inte dessa begränsningar för dig. De kan ckså vara giltiga därför att vissa länder inte tillåter begränsningar av den underförstådda garantins varaktighet. C. GARANTIFRISKRIVNING. Denna garanti täcker inte prblem sm rsakats av ditt eget handlande (eller brist på handlande), andras handlande eller händelser sm skäligen ligger utanför Micrsfts kntrll. D. PÅFÖLJD FÖR BROTT MOT GARANTIN. Micrsft reparerar eller ersätter prgramvaran utan kstnad. Om Micrsft inte kan reparera eller ersätta den återbetalar Micrsft det belpp sm anges på inköpskvittt för prgramvaran. Micrsft reparerar eller ersätter även tillägg, uppdateringar ch ersättningsprgramvara utan kstnad. Om Micrsft inte kan reparera eller ersätta dem återbetalar Micrsft det inköpsbelpp du eventuellt betalat för dem. För att få pengarna tillbaka måste du avinstallera prgramvaran ch returnera alla media ch annat tillhörande material till Micrsft samt bifga inköpskvittt. Ovanstående utgör dina enda rättigheter till kmpensatin vid brtt mt den begränsade garantin. E. KONSUMENTRÄTTEN PÅVERKAS INTE. Du kan ha ytterligare rättigheter sm knsument enligt lkal lagstiftning vilka detta avtal inte kan ändra. F. GARANTIPROCEDURER. Du måste kunna uppvisa inköpskvittt för att utnyttja garantin. 1. USA ch Kanada. För garantiservice ch infrmatin m hur du gör för att få pengarna tillbaka för prgramvara sm har förvärvats i USA ch Kanada kntaktar du Micrsft på (800) MICROSOFT, Micrsft Custmer Service and Supprt, One Micrsft Way, Redmnd, WA , USA eller besök 2. Eurpa, Mellanöstern ch Afrika. Om du har förvärvat prgramvaran i Eurpa, Mellanöstern eller Afrika ansvarar Micrsft Ireland Operatins Ltd för den begränsade garantin. För eventuella anspråk gällande denna garanti kntaktar du Micrsft Ireland Operatins Limited, Custmer Care Centre, Atrium Building Blck B, Carmanhall Rad, Sandyfrd Industrial Estate, Dublin 18, Irland eller Micrsfts kncernblag i ditt land (se 3. Australien. Om du har förvärvat prgramvaran i Australien kntaktar du Micrsft för att begära ersättning på eller Micrsft Pty Ltd, 1 Epping Rad, Nrth Ryde NSW 2113, Australien. 4. Utanför USA, Kanada, Eurpa, Mellanöstern, Afrika ch Australien. Om du har förvärvat prgramvaran utanför USA, Kanada, Eurpa, Mellanöstern, Afrika ch Australien kntaktar du Micrsfts kncernblag i ditt land (se G. INGA ANDRA GARANTIER. Den begränsade garantin är den enda direkta garanti sm Micrsft lämnar. Micrsft lämnar inga andra garantier. I den utsträckning lkal lagstiftning medger det

12 friskriver sig Micrsft från alla underförstådda garantier för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål ch frånvar av intrång i tredje parts rättigheter. Om den lkala lagstiftningen trts detta berättigar dig till underförstådda garantier beskrivs din rätt till påföljd i paragrafen Påföljd för Brtt mt Garantin van, i den utsträckning den lkala lagstiftningen medger det. ENDAST FÖR AUSTRALIEN. I denna paragraf avser varr prgramvaran sm Micrsft lämnar uttrycklig garanti för. Våra varr har garantier sm inte kan undantas enligt den australiska knsumentlagstiftningen. Du har rätt till en ersättningsvara eller återbetalning för ett större fel ch kmpensatin för andra rimligt förutsebara förluster eller skadr. Du har ckså rätt till att få varrna reparerade eller ersatta m varrna inte har acceptabel kvalitet ch felet inte är strt. Varr sm lämnas in för reparatin kan ersättas av renverade varr av samma typ istället för att bytas ut. Renverade delar kan användas för att reparera varrna. H. BEGRÄNSNING AV OCH FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR TILL FÖLJD AV BROTT MOT GARANTIN. Paragrafen Begränsning av ch Friskrivning från Ansvar för Skadr van gäller för brtt mt den begränsade garantin. Denna garanti ger dig särskilda legala rättigheter ch du kan ckså ha andra rättigheter sm varierar berende på stat. Du kan ckså ha andra rättigheter sm varierar berende på land. *****************************************************************************

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015 Volume Licensing Villkor för Onlinetjänster 1 April 2015 Onlinetjänstvillkor för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, april 2015) 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 TIDIGARE VERSIONER... 3 FÖRTYDLIGANDEN

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå

Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Kursplan REQB Certifierad Kravhanterare Grundnivå Ver 1.0 Sftware Quality Engineering Bard (SQEB) Tillkännagivanden Det engelska riginalet (Syllabus, Certified Prfessinal fr Requirements Engineering) till

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide DS1511+20111103 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer