Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet"

Transkript

1 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet (Avtalet gäller fiberpjektet: Nrr ch Sör Limsta ) Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: (nedan kallad Nätägaren), har parterna kmmit överens m att ansluta fastigheten med fastighetsbeteckning...(nedan kallad Fastigheten) till Kramfrs kmmunnät Samtliga uppgifter måste vara ifyllda ch tydliga för att Avtalet skall vara giltigt. Uppgifter för fastighetsanslutningen För- ch efternamn Persnnummer 19xx-xx-xx-xxxx Adress Fastighetsbeteckning Pstrt Pstnummer Telefn Mbiltelefn E-pstadress Faktureringsuppgifter Faktura-adress (m annan adress än anslutningsadress) Pstnr Pstrt Land (m ej sverige) Jag är ägare till Fastigheten. Jag är inte ägare till Fastigheten men intygar att jag har fullmakt från samtliga ägare till Fastigheten. Jag har förstått ch accepterar kraven för tillgänglighet för entreprenörerna till fastigheten. Jag har förstått ch accepterar kraven för att strömtillförsel till CPE inte bryts under byggfasen Direkt fullbetalning: kr. Avbetalning med direktinsats: Direktinsats 5000 kr. 36mån 305 kr/mån. 48mån 229 kr/mån. (36 ch 48 månader, summa inklusive ränta kr) Jag har förstått ch accepterar kraven i bilaga 1. Jag har förstått ch accepterar kraven i bilaga 2. Jag har förstått ch accepterar förklaringarna i bilaga 3 ch 4. Förklaring av termer Signatur Fastighetsägare Signatur Nätägare Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina persnuppgifter skall hanteras av Mediateknik AB enligt PUL:lagen

2 Bilaga 1. Anslutningsvillkr 2(3) Nätägaren åtar sig att ansluta Fastigheten till kmmunnätet med överlämningspunkten vid fastighetsgränsen. I installatinen ingår anslutning till Fastigheten med överlämningspunkten vid fastighetsgränsen, inkppling ch mntering av fiberknverter (CPE) i bstaden samt mntering av servicebx på fasaden. Digitala tjänster beställs separat hs valfri tjänsteleverantör sm finns tillgänglig i kmmunnätet. Utsättning samt återställning på fastigheten ingår ej, detta mbesörjer Fastighetsägaren. Grävning på Fastigheten samt invändig kabeldragning ingår EJ i installatinen utan alla åtgärder från fastighetsgränsen till byggnaden skall mbesörjas av Fastighetsägaren på dennes bekstnad. Nätägaren bestämmer, eventuell i samråd med Fastighetsägaren, var överlämningspunkten skall upprättas men denna skall finnas strax utanför fastighetsgränsen. Grävning på Fastighetens mark utförs av Fastighetsägaren enligt Rbusta Nät, Utgåva 2, Anvisningar lämnas av prjektets styrgrupp, förbrukningsmaterialet kan hämtas ut hs Nätägarens materialhantering Grävning på egen fastighet skall utföras innan aviserat sista datum. Sista datum aviseras av Nätägaren när prjektplaneringen är klar av kntrakterad entreprenör. Schaktdiket på egen fastighet skall lämnas öppen tills kntrakterad entreprenör förlagt blåsröret ch sökband. Fastighetsägaren får välja intagsplats på valfri yttervägg, men det skall vara lättillgängligt på insida ch utsida av huskrppen för mntör att arbeta. Rekmmenderat vid befintlig kax spridningspunkt (befintligt tv uttag), strategisk spridningspunkt i huskrppen, alternativt nära den mest använda TV-apparaten CPE (brrhålets psitin) skall ha tillgång till el-ström inm en radie av 1 meter. Böj radien på blåsfiberröret är cirka 1 meter, större böjar ch svängar minimerar prblem sm kan uppstå vid installatin, detta gäller även höjdskillnader. Material tillhandahålls av prjektet, förläggning av fiberkanalisatin utförs av entreprenör. Igenfyllnad av schakt görs av Fastighetsägaren, det rekmmenderas att märkband även läggs i vid igenfyllnad. Brrhålet tätas vid installatin ch en fiberknverter placeras på insidan, en väderbeständig servicebx placeras även på utsidan av fasaden, över brrhålet, för att tekniker i framtiden skall kunna arbeta med service, utan att fastighetsägaren behöver närvara ch ge tillgång till insidan av byggnaden. Bxen är cirka 25x25x4cm, men kan variera mellan mdeller. Fastighetsägaren ansvarar för att utrustningen inne i Fastigheten inte tar skada, eventuella mkstnader för skadr på utrustningen kan kmma att faktureras Fastighetsägaren. Nätägaren ansvarar för att anslutningen blir enligt Rbusta Nät, Utgåva 2, Fastighetsägaren ansvarar för att utrustningen har el-ström inkpplad under prjektets gång. Detta för att felsökning, knfigurering ch tester utförs för att garantera en ptimal användarupplevelse för Fastighetsägaren. Kstnader till Nätägaren sm kan härledas till att strömmen varit urkpplad under prjektets byggnatin kmmer att faktureras Fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar för att kntrakterade entreprenörer får tillgång till Fastigheten under bkad installatinsperid. Ifall entreprenörerna inte får tillgång till Fastigheten på förbkat datum, faktureras Fastighetsägaren eventuell merkstnad. Nätägaren ansvarar inte för skadr sm uppstår pga yttre påverkan, från Nätägarens anvisade kpplingspunkt vid fastighetsgräns fram till mnterad CPE. Vid behv upplåter Fastighetsägaren, utan intrångsersättning, mark för Nätägarens ledningsdragning på Fastigheten Villkren för sådan upplåtelse regleras i särskilt markavtal mellan Nätägaren ch Fastighetsägaren. Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina persnuppgifter skall hanteras av Mediateknik AB enligt PUL:lagen

3 3(3) Bilaga 2. Avgifter Fastighetsägaren skall betala en anslutningsavgift. Anslutningsavgiften mtsvarar egenandelen i prjektet för att ansluta Fastigheten till kmmunnätet enligt van. För drift- ch underhåll av anläggningen har Nätägaren rätt att ta ut en nätavgift av Fastighetsägaren. Nätavgiften får inte vara skäligt hög enligt gällande regelverk. För nyttjande av tjänster i nätet hänvisar vi till de tjänsteleverantörer sm verkar i det kmmunala bredbandsnätet. Övrigt Varje part kan häva Avtalet på grund av upprepade brtt mt villkren i detta Avtal. Nätägaren har rätt att häva detta Avtal m det är uppenbart att anläggandet av kmmunikatinsnätet inte skulle kunna fullföljas inm de eknmiska ramarna sm förutsattes vid prjektplaneringen ch sm meddelades Fastighetsägaren. Fastighetsägaren kan bringa Avtalet att upphöra ifall Anslutningsavgiften sm Fastighetsägaren har infrmerats m vid tecknandet av Avtalet blir högre än den förutsatta. Part skall vara befriad från skadestånd ch andra påföljder m fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av mständighet sm Part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Tvister i anledning av detta Avtal skall avgöras av svensk allmän dmstl med Sundsvall tingsrätt sm första instans. Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt. Undertecknat avtal skickas till: Kramfrs Mediateknik AB Yrkesvägen KRAMFORS Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina persnuppgifter skall hanteras av Mediateknik AB enligt PUL:lagen

4 4(3) Bilaga 3. Förklaring av termer Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina persnuppgifter skall hanteras av Mediateknik AB enligt PUL:lagen

5 5(3) Bilaga 4. Förklaring av termer Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina persnuppgifter skall hanteras av Mediateknik AB enligt PUL:lagen

6 Undertecknad ger sitt tillstånd till att mina persnuppgifter skall hanteras av Mediateknik AB enligt PUL:lagen 6(3)

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Hej Fiberintressenter!

Hej Fiberintressenter! Hej Fiberintressenter! Nu har det blivit dags att teckna avtal om fiberanslutning. Bifogat finner du anslutningsavtal för den eller de anslutningar du anmält intresse för. Läs igenom och fyll i dina uppgifter

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer

Medlem och fakturaadress Personnummer eller organisationsnummer 1(5) PFEF_Avtal_FA_150604. Rev:0 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal är upprättat mellan (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (i fortsättningen kallad

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING

AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Avtal om fastighetsanslutning 2013-09-07 Sida 1(5) AVTAL OM FASTIGHETSANSLUTNING Mellan Siene-Horla-Kärtared Fiber ek. för. organisationsnummer 769626-8502 (i fortsättningen kallad föreningen ) och nedanstående

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening

Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening Sida 1 av 2 Bilaga 1 Ansökan om medlemskap i Bredbys fiberförening 2011-xx-xx Jag ansöker om medlemskap i Bredbys fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer xxxxxx (nedan kallad Föreningen).

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning

Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Detta är en instruktion för hur du som fastighetsägare på bästa sätt skall kunna ansluta din fastighet till bredband hos Utsikt Bredband AB (nedan

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Nu finns chans till fiber i Påarp!

Nu finns chans till fiber i Påarp! 2014-10-29 «Förnamn» «Efternamn» «Postadress» «Postnr» «Ort» Avser fastighet: Båstad, «Fastighets_bet». Nu finns chans till fiber i Påarp! Är du intresserad av att få driftsäkert och snabbt internet, TV

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Mer fiber till Svenstorp!

Mer fiber till Svenstorp! 2015-04-21 «FÖRNAMN_FASTÄGARE» «EFTERNAMN_FASTÄGARE» «LAGFAREN_ÄGARE_ADR» «POSTNR» «POSTORT» Mer fiber till Svenstorp! För det första vill jag passa på att tacka för att jag fick träffa er i Församlingshemmet

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer