Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection"

Transkript

1 Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin. Ditt försäkringsbrev ch Dells faktura till dig visar m du har köpt 1. enbart Accidental Damage Prtectin eller 2. Accidental Damage with Theft Prtectin. Vilken ersättning du är berättigad till berr på vilken försäkring du har valt, enligt vad sm anges i ditt försäkringsbrev ch på fakturan från Dell. Detta avtal för Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin ( avtalet ) är utfärdat av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , vars registrerade adress är Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, England. Denna försäkringsgivare har utsett Dell Prducts, vars huvudkntr ligger i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, sm mbud för att sälja försäkringen ch behandla ersättningsanspråk vid avsiktlig skada. Genm att gdkänna försäkringen Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin enligt din faktura från Dell förbinder du dig att följa ch gdkänna villkren i detta dkument. Läs igenm hela avtalet. Dessa villkr kmpletterar villkren i eventuella andra undertecknade avtal mellan dig ch Dell eller, m inga sådana avtal har ingåtts, Dells standardförsäljningsvillkr. Avtalet ingås mellan dig ch Lndn General Insurance Cmpany Limited. Dell är mbud ch ansvarar för fakturering. Alla termer sm inte uttryckligen definieras i avtalet ska ha den innebörd sm definierats i vannämnda undertecknade avtal eller i Dells standardförsäljningsvillkr. Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin kan endast tecknas för maskinvaruprdukter, men du är inte skyldig att köpa Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin när du köper en prdukt från Dell. På Dells faktura till dig anges m du har köpt Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin. Denna faktura utgör ditt kvitt. Prdukten är försedd med ett serienummer ( Service Tag ) sm styrker ditt köp av Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin. Du måste betala en separat försäkringspremie för varje prdukt sm du vill att avtalet ska mfatta. En skrivare sm köps tillsammans med en bärbar datr mfattas exempelvis inte av avtalet för den bärbara datrn. Skrivaren ch den bärbara datrn behöver varsin försäkring. Förutm för datrer ch mbila prdukter, sm till exempel telefner ch smartphnes, så kan en försäkring även tecknas separat för vissa kringenheter. Om du har köpt en försäkring för en kringenhet gäller försäkringen endast delar sm är inbyggda i eller på kringenhetens huvudenhet, inklusive delar eller tillbehör sm behövs för att använda huvudenheten ch sm levererades vid försäljningen. Detta mfattar till exempel inbyggt minne, inbyggd LCD-skärm, interna kmpnenter/växlar, inbyggda knappar, lådr, lck ch paneler, fjärrkntrller, synkrniseringsvaggr ch kablar.

2 Försäkringens mfattning Accidental Damage Prtectin - gäller endast då Accidental Damage Prtectin har köpts ch relevant premie har betalats, i enlighet med uppgifterna i ditt försäkringsbrev eller på din faktura från Dell. Vad täcks av försäkringen? Om prdukten utsätts för avsiktlig skada under försäkringsperiden åtar vi ss att reparera eller ersätta prdukten i enlighet med dessa villkr. Reparatin Under försäkringsperiden ch i enlighet med begränsningarna i detta avtal åtar vi ss att reparera prdukten enligt behv för att krrigera skadr på prdukten sm uppstått genm avsiktlig skada vid vanlig användning av prdukten. Du är införstådd med att vi, m vi reparerar prdukten, kan ersätta riginaldelar med nya eller begagnade delar från riginaltillverkaren eller en annan tillverkare. Reservdelarna är funktinellt likvärdiga med riginaldelarna. Efter eget gttfinnande kan vi välja att låta ett närstående företag eller en tredje part reparera prdukten. Ersättning Om vårt mbud beslutar att prdukten måste ersättas i stället för att repareras ska ersättningsprdukten, närhelst så är möjligt, vara likvärdig med eller bättre än riginalprdukten från Dell, efter vårt mbuds skäliga gttfinnande. Du är införstådd med att ersättningsprdukten, m vi ersätter prdukten, kan innehålla riginaldelar eller begagnade delar från riginaltillverkaren eller någn annan tillverkare. Detta avtal täcker inte förebyggande underhåll. Du behöver inte genmföra någt förebyggande underhåll på prdukten för att en prdukt sm mfattas av detta avtal ska repareras eller ersättas. Svarsnivå Svarsnivån för reparatiner eller ersättning enligt detta avtal ska överensstämma med svarsnivån för din prdukts underliggande garanti eller servicepaket, förutsatt att svarsnivån inte överstiger svarsnivån för service på plats nästa arbetsdag efter fjärrdiagns i enlighet med beskrivningen av Dell PrSupprt-servicen på Om du befinner dig utmlands kan svarsnivån variera ch tillhandahålls i rimlig utsträckning. Reservdelar Oavsett vilken svarsnivå du har tecknat så har en del av prduktens delar utfrmats särskilt för att kunden själv ska kunna avlägsna ch byta ut dem. Sådana delar kallas CSR-delar (Custmer Self Replaceable). Om det framkmmer vid diagnsen att man på Dell anser att reparatinen kan utföras med hjälp av en CSR-del så kmmer denna CSR-del att skickas direkt till kunden. Det finns två lika kategrier av CSR-delar: Frivilliga CSR-delar dessa delar har utfrmats för att kunna bytas ut av kunden. Berende på vilken servicenivå sm tecknades när den understödda prdukten köptes så kan Dell eventuellt rdna med att en reparatör kmmer till dig för att byta ut delarna. Kntakta teknisk supprt för mer infrmatin m vilka frivilliga CSR-delar ch servicenivåer sm ger dig rätt till installatin på plats utan extra kstnad. Obligatriska CSR-delar dessa delar måste kunden byta ut själv. Dell rdnar inte med att någn installerar dem. Om kunden skulle be Dell att byta ut sådana delar så skulle kunden få betala en extra avgift för den här tjänsten. Gegrafiska begränsningar ch mlkalisering Reparatiner eller ersättning enligt detta avtal levereras till den eller de platser sm anges på din faktura. Svarsnivåer, öppettider för teknisk supprt ch svarstider på plats varierar mellan lika reginer. Vissa alternativ är kanske inte tillgängliga där du br. Skyldigheten att reparera eller ersätta en mlkaliserad prdukt gäller i mån av tillgång till lkal service ch kan medföra extra avgifter liksm inspektin ch mcertifiering av den mlkaliserade prdukten enligt då gällande priser för tidsåtgång ch material. Ersättning utanför det land där du köpte försäkringen görs i rimlig utsträckning ch är eventuellt inte tillgängligt för alla kunder. Dessutm mfattar inte supprt utmlandsersättning av hela enheter. Kntakta Dells tekniska supprt m du vill veta mer. Du samtycker till att ge Dell tillräcklig ch säker åtkmst till dina anläggningar utan kstnad för Dell så att Dell kan fullgöra sina skyldigheter.

3 Begränsningar Antalet Accidental Damage Prtectin-skadr är begränsat under försäkringsperiden. Ersättningsanspråk kan endas beviljas för maskinvara. Vad mfattas inte? Detta avtal mfattar inte ch mbudet är inte skyldigt att reparera eller ersätta följande: 1. Om du har tecknat en försäkring för en datrenhet eller mbilprdukt: avsiktlig skada på kringenheter eller kringkmpnenter, inklusive men inte begränsat till dckningsstatiner, externa mdem, externa högtalare, spelenheter, väskr, sekundära bildskärmar, extern mus till bärbar datr, externt tangentbrd till bärbar datr ch övriga kmpnenter sm inte är interna delar i datrprdukten. 2. Om du har tecknat en försäkring för en kringenhet eller mbilprdukt: avsiktlig skada på externt anslutna datrer, kringenheter eller andra enheter sm kan användas tillsammans med den försäkrade kringenheten, kmpnenter, fdral, väggfästen för tv-apparater eller bildskärmar, kablar eller föremål sm betraktas sm tillbehör eller förbrukningsvarr ch sm inte är inbyggda i eller på huvudenheten, till exempel batterier, glödlampr, återanvändbara bläckpatrner, bläckpatrner för engångsbruk, skrivar- ch ftpapper, minnesdiskar, engångsminnen, kabelanslutningar, väskr, pekpennr, dckningsstatiner, externa mdem, externa högtalare, spelenheter, speldiskar, sekundära bildskärmar, extern mus eller andra indata-/utdataenheter, andra kmpnenter sm inte är interna delar i den prdukt sm du tecknat försäkring för, eller andra delar/kmpnenter sm kräver regelbundet underhåll av användaren. 3. Prgramvara, inklusive men inte begränsat till följande: (1) fel eller skadr (inklusive men inte begränsat till skadr sm rsakats av virus) på prgramvara sm förinstallerats på, köpts med eller på annat vis installerats på prdukten, ch (2) prgramvara sm installerats på prdukten via anpassad fabriksintegrering (Custm Factry Integratin) eller andra bjekt sm lagts till via anpassad fabriksintegrering. Skäliga insatser kmmer att göras för att reparera eller ersätta kmpnenter utöver prgramvara sm installerats via anpassad fabriksintegrering ch sm i annat fall exkluderas, men detta garanteras inte i avtalet. 4. Prdukter sm finns utanför det land, den plats eller de platser sm anges på din faktura eller annan rderbekräftelse. 5. Skadr eller fel på prdukten sm endast är ksmetiska eller sm på annat vis inte påverkar prduktens funktinsduglighet. Enligt detta avtal finns det ingen skyldighet att reparera skälig naturlig förslitning av prdukten eller andra ytliga skadr, till exempel repr eller märken, sm inte nämnvärt inverkar på din användning av prdukten. 6. Prdukter sm någn annan än mbudet har försökt reparera. Om någn annan än vi eller vårt mbud reparerar eller försöker reparera den prdukt sm mfattas av detta avtal giltigförklaras avtalet. Vi ersätter inte dig för reparatiner sm du eller någn annan persn utför eller försöker utföra av prdukten. 7. Prdukter sm skadas i samband med eller till följd av felaktig eller lämplig kundinstallatin. Kundinstallatin mfattar allt av följande sm genmförs av dig eller tredje part på dina vägnar: (1) uppackning eller flytt av prdukten, (2) installatin eller mntering av prdukten på en vägg eller annan struktur (eller brttagning av prdukten efter installatin) samt (3) mntering av fästen eller andra bärande anrdning sm utfrmats för mntering eller fäste på en vägg eller annan struktur (eller brttagning därav). Kundinstallatin mfattar inte installatinstjänster sm köpts från Dell. 8. Prdukter sm förlrats eller stulits (m inte Theft Prtectin ckså har köpts, vilket i så fall anges i ditt försäkringsbrev). För att en prdukt ska repareras eller ersättas måste du returnera hela den skadade prdukten till ss. 9. Prdukter sm skadats till följd av brand från en extern källa eller sm skadats med uppsåt. Om vi hittar belägg för avsiktlig skada är vi inte skyldiga att reparera eller ersätta prdukten. 10. Återställning eller överföring av data sm lagrats på prdukten. Du är ensamt ansvarig för alla data sm lagrats på prdukten. Vi tillhandahåller inga återställningstjänster under detta avtal. Om hårddisken på en prdukt måste bytas ut kmmer mbudet dck att kstnadsfritt installera m den dåvarande versinen av större prgramvara ch perativsystem sm du ursprungligen köpte från Dell, inklusive eventuella prgram sm installerats via anpassad fabriksintegrering. Vi ger dck inga garantier ch detta avtal förpliktigar ss inte att se till att prgram sm eventuellt har installerats via anpassad fabriksintegrering är kmpatibla med ersättningsprdukten. 11. Skadr till följd av krig, upplpp, terrrism eller frce majeure, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, översvämning, trnad, jrdbävning ch rkan.

4 Hur du gör en Accidental Damage Prtectin-skadeanmälan För att göra ett Accidental Damage Prtectin-skadeanmälan skall du ringa avdelningen för Accidental Damage Prtectin-ersättningsanspråk på +46 (0) Vad behöver jag göra? När du ringer frågar vår tekniker efter Service Tag-numret, sm anges på baksidan eller undersidan av din prdukt, på din Dell-faktura ch på första sidan av försäkringsbrevet. När teknikern har bekräftat att du har tecknat Accidental Damage Prtectin får du svara på några frågr i syfte att utvärdera prduktskadans mfattning ch rsak. För att försäkringen ska gälla enligt detta avtal måste du samarbeta med mbudet för att se till att prdukten repareras krrekt. Teknikern ställer några frågr för att utvärdera prduktskadans mfattning ch rsak. Det kan behövas mer än ett samtal eller en förlängd sessin för dessa diagnstik- ch felsökningssteg, ch du mbeds eventuellt att se efter inuti prdukten m det inte medför fara. Om prdukten har utsatts för avsevärd skada (till följd av utspilld vätska, fall från hög höjd.d.) kan vårt mbud kmma att be dig att lämna tillbaka den till en av våra depåer, även m du har rätt till supprt på plats. Detta berr på att prdukten skulle ha kunnat åsamkats skadr sm inte kan upptäckas förrän mer uppenbara skadr har reparerats. Så länge du följer vårt mbuds anvisningar står vi för alla kstnader för att skicka prdukten till det reparatinscenter sm mbudet utser. När prdukten har kmmit fram till det reparatinscenter sm vårt mbud har utsett utvärderas skadan på prdukten. Sedan repareras prdukten eller så skickar vårt mbud en ersättningsprdukt till dig. Det går i vissa fall att knstatera per telefn att prdukten måste bytas ut. Vårt mbud kan då efter eget gttfinnande besluta att medelbart skicka en ersättningsprdukt till dig. Om du inte skickar tillbaka hela den skadade prdukten till ss är du dck införstådd med att du är skyldig att betala fullt detaljhandelspris för ersättningsprdukten. Öppettiderna för vår supprt mfattar inte rdinarie, allmänt erkända helgdagar i det land där service utförs. Varken vi eller vårt mbud ansvarar för utebliven eller försenad service till följd av mständigheter sm ligger utanför vår kntrll. Försäkringens mfattning Theft Prtectin - gäller endast då Accidental Damage with Theft Prtectin har köpts ch relevant premie har betalats, i enlighet med uppgifterna i ditt försäkringsbrev eller på din faktura från Dell. Vad täcks av försäkringen? Ersättning Om prdukten stjäls under försäkringsperiden ch i enlighet med dessa villkr tillhandahåller vi en ersättningsprdukt med likvärdiga specifikatiner sm den prdukt du ursprungligen köpte (i enlighet med vårt mbuds beslut efter eget ch skäligt gttfinnande). Om det inte längre finns någn prdukt med likvärdiga specifikatiner kan vi efter eget ch skäligt gttfinnande erbjuda kntantersättning upp till det ursprungliga inköpspriset för den prdukt du köpte från Dell. Glbal täckning Detta avtal mfattar stöldskydd i hela världen. Vi kan dck bara ersätta prdukten när du befinner dig i ett av följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakien, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Strbritannien. Om du råkar ut för en stöld sm mfattas av detta avtal i ett annat land än vanstående länder kan vi endast skicka en ersättningsprdukt till någt av dessa länder. Begränsningar Ersättning begränsas till ett gdkänt stöldanspråk under Theft Prtectin-försäkringens giltighetstid. Endast maskinvara mfattas.

5 Vad täcks inte? Detta avtal mfattar inte följande: 1. Kstnaden för att ersätta prgramvara. Däremt kmmer den dåvarande versinen av större prgramvara ch perativsystem sm du ursprungligen köpte från Dell att installeras på eller levereras tillsammans med en prdukt sm ersätts enligt denna stöldförsäkring utan extra kstnad. 2. Återställning eller överföring av data sm lagrats på prdukten. Du är ensamt ansvarig för alla data sm lagrats på prdukten. Vi tillhandahåller inga återställningstjänster under detta avtal. Däremt kmmer mbudet att utan extra kstnad installera m den dåvarande versinen av större prgramvara ch perativsystem sm du ursprungligen köpte från Dell, inklusive eventuella prgram sm installerats via anpassad fabriksintegrering. Vi ger dck inga garantier ch detta avtal förpliktigar ss inte att se till att prgram sm eventuellt har installerats via anpassad fabriksintegrering är kmpatibla med ersättningsprdukten. 3. Stöld sm sker på annat sätt än genm överfall eller inbrtt av tredje part. 4. Stöld av tillbehör ch förbrukningsvarr. 5. Stöld där inte alla rimliga åtgärder har vidtagit för att förebygga stöld av prdukten. 6. Stöld av prdukten då prdukten har anförtrtts tredje part för förvaring eller användning. 7. Stöld av prdukten från ett frdn, såvida prdukten inte har förvarats utm synhåll i ett låst bagageutrymme eller handskfack ch någn har brutit sig in i frdnet, ch bevis på detta kan tillhandahållas vid anspråket. 8. Stöld sm inträffar då prdukten lämnats kvar på din arbetsplats eller annan arbetsplats, skla eller ffentlig plats, såvida den inte låsts fast med en säkerhetskabel eller låsts in i ett skåp, kassaskåp eller liknande låsbart förvaringsutrymme sm endast du har åtkmst till, ch säkerhetskabeln, det låsta skåpet, kassaskåpet eller det liknande låsta förvaringsutrymmet med våld lösgjrts eller öppnats, ch bevis på detta kan tillhandahållas. 9. Stöld sm inte anmäls till plisen inm 72 timmar från upptäckten av stölden. 10. Ersättning av prdukten då den har förlrats eller förlagts även m detta sker på grund av frce majeure (undviklig ch förutsägbar extern händelse). 11. Stöld sm inträffat på grund av (eller sm kan anses ber på) avsiktlig försummelse från din sida. Hur du gör ett Theft Prtectin-anspråk Du kan framföra ett Theft Prtectin-anspråk genm att gå till vår anspråksavdelning nline på Om du gör ditt anspråk nline behandlas det på krtast möjliga tid. Du måste uppge prduktens Service Tag/försäkringsnummer i enlighet med ditt försäkringsbrev ch fylla i ch skicka in anspråksfrmulären nline. Mer infrmatin m hur du gör ett anspråk finns nline. Du kan även ringa avdelningen för Theft Prtectin-ersättningsanspråk på +46 (0) När du ringer frågar en skadereglerare efter infrmatin sm krävs för att bekräfta att du har köpt stöldförsäkring. Du får även infrmatin m hur du skickar in ditt anspråk ch/eller får ett anspråksfrmulär att fylla i. För att ditt anspråk ska behandlas så snabbt sm möjligt bör du skicka all dkumentatin per fax eller sm skannad elektrnisk kpia. Vad behöver jag göra? 1. Meddela plisen inm 72 timmar från det att du upptäcker stölden ch uppge följande infrmatin: Infrmatin m den stulna prdukten, inklusive varumärke, mdell ch Service Tag-nummer, sm anges på baksidan eller undersidan av prdukten, på din Dell-faktura ch på första sidan av ditt försäkringsbrev. En detaljerad redgörelse för stölden.

6 2. Meddela avdelningen för Theft Prtectin-ersättningsanspråk inm ti arbetsdagar från stöldtillfället ch lämna följande dkument till avdelningen: Ett fullständigt ifyllt anspråksfrmulär. Du kan hämta ett anspråksfrmulär på En kpia av plisrapprten för stölden av prdukten, inklusive referensnummer för plisanmälan. Bevis på inbrtt, intrång eller överfall. 3. Dessutm kan du bli mbedd att tillhandahålla följande: a. Läkarintyg eller vittnesmål m det rör sig m stöld genm överfall. Vi förbehåller ss rätten att begära riginalhandlingar för att utvärdera anspråk. b. Kstnadsberäkning eller kvitt för reparatiner vid egendmsskada i samband med stölden, inklusive men inte begränsat till skadr på frdn, säkerhetskabel, låst skåp, kassaskåp eller mtsvarande låsbart förvaringsutrymme m det rör sig m inbrtt av tredje part. Vi förbehåller ss rätten att begära riginalhandlingar för att utvärdera anspråk. c. Bekräftelse på att de försäkringsblag sm du använder för dina persnliga, yrkesmässiga eller frdns försäkringar har underrättats m inbrttet. Allmänna villkr Definitin av termer Oavsiktlig skada: Oavsiktlig, plötslig ch förutsedd skada sm åsamkats prdukten till följd av extern åverkan ch sm påverkar prduktens funktin. Accidental Damage with Theft Prtectin: Gäller m du har köpt försäkringen Accidental Damage with Theft Prtectin. Ombud: Dell Prducts eller annan part sm vi har gett i uppdrag att reparera, ersätta eller tillhandahålla tjänster enligt detta avtal. Överfall: Fysiskt ht eller våldshandling sm begåtts av tredje part i syfte att stjäla prdukten. Inbrtt: Våld, skada eller förstörelse sm åsamkats en låst enhet i en byggnad eller ett frdn. Försäkring: Försäkringens mfattning ch förmåner enligt detta avtal i enlighet med vad du själv valt ch vad sm anges i ditt försäkringsbrev, ch där Accidental Damage Prtectin försäkrar mt avsiktlig skada, i enlighet med relevant avsnitt i avtalet, ch Theft Prtectin försäkrar mt stöld, i enlighet med relevant avsnitt i avtalet, ch sm relevanta försäkringspremier har betalats för. Dell: Dell Prducts ch eventuella hldingblag eller dtterblag till Dell Prducts eller dtterblag till ett sådant hldingblag sm är ett mbud. Prdukt: Den prdukt eller de prdukter sm beskrivs i försäkringsbrevet ch på Dells faktura till dig ch sm du har betalat relevant försäkringspremie för. Premie: Det pris du betalade för avtalet. Försäkringsbrev: Det dkument sm styrker din försäkring i enlighet med detta avtal. Stöld: Förlust av prdukten till följd av överfall eller inbrtt av tredje part. Tredje part: Någn annan persn än du, din make/maka eller samb, dina släktingar i upp- eller nedstigande led, eller dina anställda m du är en juridisk persn, eller någn annan persn sm inte fått tillstånd av dig att använda prdukten. Vi/ss/vår: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer: Du/din: Den persn, det företag eller annan part sm anges sm försäkringstagare i försäkringsbrevet. Ansvarsbegränsning Varken vi eller våra dtterblag, samarbetspartners, chefer, anställda eller mbud är ansvariga gentemt dig, eller någn efterföljande ägare eller annan användare av prdukten, för förutsedda skadr eller följdskadr, inklusive men inte begränsat till ersättning eller skadestånd för att prdukten inte är tillgänglig för användning, för förlust av eller skadr på data eller prgramvara, persnskadr, dödsfall, annan indirekt förlust till följd av prduktfel, eller andra typer av förutsedda eller indirekta skadr eller följdskadr till följd av eller i samband med användning av prdukten eller prduktens prestanda. Detta gäller även m du har infrmerat ss m risken för sådana skadr. Genm att ingå detta avtal frånsäger du dig uttryckligen all rätt till anspråk sm beskrivs i detta stycke. Du är införstådd med ch samtycker till att vi för varje enskilt anspråk i enlighet med detta avtal inte är skyldiga att betala skadestånd sm överstiger kstnaden för att ersätta prdukten med en prdukt med likvärdiga specifikatiner. Vi är inte skyldiga att betala mms m du är mmsregistrerad.

7 Giltighetstid ch förnyelse Försäkringen börjar gälla den senare dagen av antingen den dag du får prdukten från Dell eller den dag du köper avtalet. Försäkringen upphör att gälla efter den perid sm anges i ditt försäkringsbrev eller, m du har köpt Accidental Damage with Theft Prtectin, då prdukten ersatts i enlighet med Theft Prtectin-försäkringen. Det är då endast Theft Prtectin-försäkringen sm upphör. Accidental Damage Prtectin-försäkringen frtsätter att gälla fram till slutet av den perid sm anges i försäkringsbrevet. Ingen av parterna i detta avtal är skyldig att förlänga eller förnya avtalet. Sekretess ch äganderätt Du är införstådd med att infrmatin eller data sm utlämnas eller skickas till vårt mbud eller till ss, antingen per telefn, på elektrnisk väg eller på annat vis, inte är sekretessbelagd eller din exklusiva egendm. Överlåtbarhet Återstående försäkringsskydd kan överlåtas till efterföljande ägare av prdukten under förutsättning att vi infrmeras ch ger vårt tillstånd till det. Ytterligare villkr ch avgifter kan tillkmma vid en sådan överlåtelse. Uppsägning Denna försäkring börjar gälla den senare dagen av antingen den dag du får prdukten från Dell eller den dag du köper avtalet. Du kan säga upp detta avtal inm fjrtn (14) dagar från det att du har fått avtalet genm att meddela ss skriftligen på följande adress: Dell Accidental Damage Prtectin and Accidental Damage with Theft Prtectin Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited The Aspen Building Flr 2 Vantage Pint Business Village Mitcheldean Glucestershire GL17 0AF England Om du säger upp avtalet inm fjrtn (14) dagar från det att du har fått det får du alla pengarna tillbaka. Detta gäller inte m du framgångsrikt har gjrt ett anspråk med stöd av avtalet, då du inte får några pengar tillbaka ch försäkringen sägs upp autmatiskt. Om du säger upp avtalet när det har gått mer än fjrtn (14) dagar från det att du fått avtalet kan du inte få pengarna tillbaka för premien. Vi kan säga upp detta avtal m du inte betalar försäkringspremien liksm eventuella gällande skatter för avtalet i enlighet med Dells standardförsäljningsvillkr, m du lämnar felaktiga uppgifter till ss eller vårt mbud, eller m du på annat vis bryter mt villkren i detta avtal. Vi kmmer inte att säga upp avtalet av andra skäl. Om vi säger upp avtalet skickar vi ett skriftligt besked till dig på den adress sm finns i våra register. Beskedet innehåller anledningen till uppsägningen ch datumet då försäkringen upphör att gälla. Eventuell återbetalning av försäkringspremier sker efter vårt eget gttfinnande. Avtalet måste sägas upp separat för varje prdukt. Obs: I enlighet med lagen m försäkringsavtal (SFS 2005:104) har knsumenter sm valt att köpa Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin för en avtalsperid sm överskrider 12 månader (sm anges på ditt schema ch din faktura från Dell) rätt att avbryta detta försäkringsskydd efter den inledande 12-månadsperiden ch erhålla en prprtinell återbetalning av erlagd premie. Uppsägningen av detta försäkringsskydd påverkar inte andra delar av din underliggande maskinvarugaranti, grundläggande maskinvaruservice eller Dell PrSupprt-service, sm frtsätter att gälla under avtalad tid. Fullständigt avtal Dessa villkr utgör hela avtalet mellan dig ch ss med avseende på föremålet för avtalet. Varken våra anställda eller vårt mbud kan muntligen ändra eller anpassa villkren i detta avtal.

8 Bedrägeri Ingenting i detta avtal ska begränsa eller utesluta ansvarsskyldighet för bedrägeri eller bedräglig framställning. Varken vi eller vårt mbud kmmer att gdkänna ditt anspråk m vi har rimliga skäl att tr att du är inblandad i bedrägliga eller på annat vis lagliga aktiviteter i samband med detta avtal. Rätt till subrgatin Vi förbehåller ss rätten att söka gttgörelse på dina vägnar eller föra talan i ditt namn till vår egen förmån för varje ersättningsanspråk, ch vi ska ha fullständig handlingsfrihet att besluta hur sådana mål ska drivas. Om detta skulle ske är du skyldig att förse ss med all den infrmatin ch det bistånd sm vi kan kmma att behöva. Innehållande av infrmatin Om du har gett ss felaktig infrmatin eller m du underlåter att uppge infrmatin sm rimligen kan kmma att påverka vårt beslut att bevilja försäkring åt dig eller regleringen av ditt anspråk, ska din försäkring enligt detta avtal avslutas ch inga förmåner eller återbetalningar ska tillhandahållas. Ytterligare kmpensatin Denna försäkring ger dig vissa juridiska rättigheter, ch du kan även ha ytterligare juridiska rättigheter. Denna försäkring utgör ingen garanti. Den prdukt sm du köper från Dell mfattas även av en begränsad garanti från Dell eller tredjepartstillverkare av de prdukter sm Dell distribuerar. Mer infrmatin m dina rättigheter ch ersättningsmöjligheter enligt dessa begränsade garantier finns i villkren för Dells begränsade garantier. Tillämplig rätt Om inget annat uttryckligen har avtalats ska engelsk rätt gälla för detta avtal ch engelska dmstlar ska ha ickeexklusiv jurisdiktin. Dataskydd Du har rätt att mt en avgift få en kpia av de persnuppgifter sm vi lagrar m dig. Alla persnuppgifter skyddas enligt lag. Vi behandlar endast dina persnuppgifter i syfte att handlägga ditt anspråk ch/eller administrera din försäkring. Vi lagrar dina uppgifter på rimligt sätt. Kunder med särskilda behv Vi kan på begäran tillhandahålla vissa tjänster för att hjälpa kunder med särskilda behv. Kntakta ss m du behöver några av dessa tjänster så att vi kan kmmunicera på lämpligt sätt. Kundtjänst Om du har några frågr eller klagmål i samband med försäljningen av denna försäkring kan du kntakta Dell enligt uppgifterna på Dells webbplats i ditt land eller på din faktura. Om du har några frågr eller klagmål i samband med handläggningen av Accidental Damage-anspråk kan du skriva till Dell enligt uppgifterna på Dells webbplats i ditt land eller på din faktura. Om du har frågr eller klagmål i samband med handläggningen av Theft Prtectin-anspråk kan du skriva till Custmer Care Manager, Lndn General Insurance, The Aspen Building, Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean, Glucestershire GL17 0AF, England. Om du inte är nöjd med svaret kan du skriva till Custmer Services Directr på samma adress. Om du har frågr eller klagmål i samband med försäkringsvillkren kan du skriva till Lndn General Insurance Cmpany Limited, A & T Custmer Services Manager, The Aspen Building, Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean, Glucestershire GL17 0AF, England. Om du inte är nöjd med svaret kan du skriva till Managing Directr på samma adress. Om ditt klagmål till vanstående parter inte hanteras så att du blir nöjd eller m du vill ha berende rådgivning angående ditt klagmål kan du kntakta Financial Ombudsman Service, Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn, E14 9SR, England. Beskriv klagmålet i detalj ch ange vem du först skickade klagmålet till.

9 Försäkringsgivare Detta avtal m Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin ( avtalet ) utfärdas av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , vars registrerade adress är Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, England. Ersättning Det är finansrganets FSCS uppgift att säkerställa att en viss andel av de belpp sm ett försäkringsblag i likvidatin är skyldigt dess avtalsinnehavare betalas m blaget inte kan fullgöra sina åtaganden. Under FSCS täcks allmän försäkring till 90 prcent av hela anspråket utan övre gräns. Vissa begränsningar gäller för detta ersättningssystem ch det mfattar inte alla försäkringshavare. Du kan få mer infrmatin av FSCS på följande adress: 7 th Flr, Llyds Chambers, Prtsken Street, Lndn, E1 8DN, England. Det går även bra att ringa FSCS på

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell.

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell. Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd Försäkringsvillkor Översikt Detta dokument innehåller information om två olika försäkringar: Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd. Ditt

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor CompleteCare 1. Inledning De förmåner du har rätt till beror på vilket försäkringsskydd du valt detta framgår av ditt försäkringsbrev. Denna CompleteCare

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER SV_Annex III_mnbeneficiary_2015_pa vitetty.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Datum 2014-05-15 Avtalsnr. 201401 Sklförvaltningen Bilaga 2 B B Låneavtal för persnlig elevdatr Kristinehamns kmmun 1 Allmänna förutsättningar Kristinehamns kmmun erbjuder eleverna att under sin studietid,

Läs mer

Försäkringsvillkor Dolda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bostads- eller fastighetsaktiebolag

Försäkringsvillkor Dolda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bostads- eller fastighetsaktiebolag Försäkringsvillkr Dlda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bstads- eller fastighetsaktieblag Dlda Fel Försäkring 1. Försäkringsgivare Denna försäkring erbjuds av

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER E+ YiA Spimus LIITE III_KA105_rahitus- ja spimussäännöt_sv.dc I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER I. INLEDNING BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Denna bilaga kmpletterar reglerna för bidragets användning inm de lika budgetpsterna sm tillämpas på prjektet enligt avtalet. Dessa regler förtydligas

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder

Försäkringsvillkor. För personbil och lätt lastbil. Gäller från 2015-01-01. För privat- och företagskunder Försäkringsvillkr För persnbil ch lätt lastbil Gäller från 2015-01-01 2009-11-01 För privat- ch företagskunder Innehållsförteckning A. Förutsättning för NnStp... 3 B.. Premiebetalning... 4 C. Giltighetstid...

Läs mer

Användarvillkor. SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012

Användarvillkor. SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Användarvillkr För att ha tillgång till denna Webbplats måste du vara över den tillåtna åldern för alkhlknsumtin i det land du br i. Vänligen lämna denna Webbplats genast

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kommunfullmäktige. Datum 2011-10-28 ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkmma med anbud på webb-tv lösning för sändning av kmmunfullmäktige Köpare Ängelhlms kmmun, rg.nr 212000-0977 Sista anbudsdag 2010-11-16 Anbudet ska vara giltigt till 2012-01-31

Läs mer

Fältmeddelande (återkallelse)

Fältmeddelande (återkallelse) Kundkdnummer: «Custmer_Cde» «CUSTOMER_NAME» «ADDRESS» «CITY», «STATE», «CODE» «COUNTRY» Till: Riskansvariga Till: Referens: Fältmeddelande (återkallelse) 2921578: 2921578-7/29/2011-001-C 29 juli 2011 Riskansvariga,

Läs mer

Konsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 och 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkomst)

Konsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 och 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkomst) Servicebeskrivning Knsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 ch 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkmst) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

HANDHÅLLNA PRODUKTER INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

HANDHÅLLNA PRODUKTER INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT HANDHÅLLNA PRODUKTER INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkr Denna Fabriksgaranti för maskinvara från HP ger dig (Kunden) uttryckliga garantirättigheter från HP (Tillverkaren).

Läs mer

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2008-11-20 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2008-11-20 Energibranschens Infrmatins- & IT-säkerhetsgrupp Samtrafik i gemensam utrustning Syfte EBITS har sett ett behv av ett klargörande dkument när frågan m samtrafik i egen ptfiber blivit allt vanligare.

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta avtal, sm är upprättat mellan Kramfrs Mediateknik AB ch (nedan kallad fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.blagsverket.se Nyregistrering 816 Aktieblag 1 (7) Fyll i blanketten på din datr eller texta tydligt. Underteckna blanketten ch skicka in den i riginal. Skicka till: Blagsverket

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562 (nedan kallad Nätägaren),

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet (Avtalet gäller fiberpjektet: Nrr ch Sör Limsta ) Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Mediateknik AB, rganisatinsnummer:

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll PerkinElmer Singapre Pte Ltd 28 Ayer Rajah Crescent #04-01/08 Singapre 139959 C. Reg. N. 199707113D Phne 65 6868 1688 Fax 65 6779 6567 www.perkinelmer.cm Den 13en Maj 2015 Kära Kund, BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI

CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI 2014-09-25 CHECKLISTA FÖR NYA MEDARBETARE VID ONKOLOGI-PATOLOGI Krav för inträde till institutinen Grund för vistelse ch typ av finansiering (sida 2) Dkument till HR-enheten på Z1:00 (sida 2) Närmaste

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.cm Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö ch arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni sm leverantör till ss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till Siemens

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet.

Yttrande rörande PTS omarbetade förslag till beslut avseende grossistmarlmaden för programutsändningstjänster i marknätet. TV4-GRUPPEN Kmmunikatinsmyndigheten PTS Enheten för samtrafik Bx 5398 102 49 Stckhlm Attn: Ylva Mälarstig Stckhlm den 20 augusti 2009 Yttrande rörande PTS marbetade förslag till beslut avseende grssistmarlmaden

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet

Allmänna Villkor (AV) för kurser inom EcoEducateserien, miljöutbildning på nätet Allmänna Villkr (AV) för kurser inm EcEducateserien, miljöutbildning på nätet Preduct AB (556465-8189) 2017-01-01 Detta avtal utgör avtalet sm gäller för tjänsten EcEducatemiljöutbildningar på nätet ch

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011.

1. Anteckna era produktionsinriktningar och bruttoinkomsterna från dem för 2011. Basuppgifter m företaget 1. Anteckna era prduktinsinriktningar ch bruttinkmsterna från dem för 2011. 1. 2. 3. 4. 2. Om ni bedriver växtdling eller vattendling, ange vilka växt- eller djurarter det rör

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F)

Informationssäkerhetsinstruktion: Förvaltning (Infosäk F) EXEMPEL 1 Infrmatinssäkerhetsinstruktin: Förvaltning (Infsäk F) Innehållsförteckning 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2 ORGANISATION OCH ANSVAR...2 2.1 LEDNINGEN...2 2.2 IT-BEREDNINGSGRUPP...2

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA,

Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, och lärande i arbete, LIA, 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Persnal ch utbildning Handläggare E-pst Mary Flkessn mary.c.flkessn@sll.se Riktlinjer för vårdyrken, för arbetsplatsförlagt lärande, APL, ch lärande i arbete,

Läs mer

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6

Hur man skapar ett test i Test och quiz i Mondo 2.6 Hur man skapar ett test i Test ch quiz i Mnd 2.6 Snabbstart Under Test ch quiz, namnge ditt test under fältet Namn ch klicka senare på Skapa. Börja sedan med att gå igenm inställningarna, för att kmma

Läs mer

Affärssystemsanalys och processer Tricati

Affärssystemsanalys och processer Tricati Affärssystemsanalys ch prcesser Tricati Ett sammandrag av Andreas Anderssn (33500) ch Sören Jnssn (32661) ch Wilhelm Törnrs (32378) Kurs: Integrerade affärsprcesser Kursansvarig: Franck Tétard Ämne: Infrmatinssystem

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillator) Programvaruuppgradering VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (Offentlig defibrillatr) Prgramvaruuppgradering Bästa ägare till samaritan PAD 500P, Anledningen till att du får detta brev är att HeartSine

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Processbeskrivning ITIL Change Management

Processbeskrivning ITIL Change Management PrcIT-P-012 Prcessbeskrivning ITIL Change Management Lednings- ch kvalitetssystem Fastställt av IT-chef/biträdande IT-chef 2014-02-06 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symbler i prcessbeskrivningarna

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER

SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER SAHLGRENSKA ACADEMY PRAKTISK INFORMATION FÖR UTRESANDE STUDENTER INNEHÅLLSFÖRTECKNING: FÖRE UTRESA Finansiering Bende Försäkringsskydd Försäkring vid egen praktikplats Om du behöver sjukvård Vaccinatiner

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG Hur ska jag använda detta dkument? Detta dkument förser dig med infrmatin m väsentliga egenskaper ch risker för en investering i Certifikat Turb Lng

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i

Producenter: anvisning om hur checklistan för kontroll av planen för egenkontroll och hur denna omsätts i praktiken fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidr 1 / 7 Prducenter: anvisning m hur checklistan för kntrll av planen för egenkntrll ch hur denna Syftet med kntrllen är att utreda m prducenten i sin plan för egenkntrll

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma Riktlinjer ch rekmmendatiner Riktlinjer för peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma 23/06/15 ESMA/2015/609 Innehållsförteckning 1 Omfattning... 3 2 Definitiner... 3 3 Syftet

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet

Risk- och sårbarhetsanalys av SUNET Box för Karolinska Institutet Risk- ch sårbarhetsanalys av SUNET Bx för Karlinska Institutet 2015-01-19 Dnr: 1-35/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund. 4 3. Nuläge..... 4 4. SUNET Bx i krthet... 5 5. Juridiska aspekter.

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet

Anslutningsavtal för fiberinkoppling till fastighet 1(3) Anslutningsavtal för fiberinkppling till fastighet (Klckestrand) Genm detta Avtal, sm är upprättat mellan (nedan kallad Fastighetsägaren) ch Kramfrs Mediateknik AB, rganisatinsnummer: 556534-3562

Läs mer

UTHYRNINGSPOLICY. för. Vilhelmina kommun

UTHYRNINGSPOLICY. för. Vilhelmina kommun UTHYRNINGSPOLICY för Vilhelmina kmmun Uthyrningsplicyn gäller för alla sm söker bstad hs ss Vilhelmina Bstäder ch Vilhelmina kmmun ch både nya ch befintliga kunder. Utgångspunkten för vår plicy är gällande

Läs mer

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner

Läs mer

Krav på installationsplatsen

Krav på installationsplatsen Krav på installatinsplatsen MEDIVATORS, RAPICIDE ch ADVANTAGE är registrerade varumärken sm tillhör Medivatrs Inc. ADASPOR är ett registrerat varumärke sm tillhör Medivatrs Inc. Windws är ett registrerat

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud.dc SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Vuxenutbildningsavdelningen S SID 1 (13) 2011-04-20 Kvalitetsredvisning Läsåret 2010/2011 Anrdnare ABF Stckhlm Vux Inledning ABF Stckhlm har sedan 2003 genmfört vuxenutbildning på grundläggande - ch gymnasial

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet

ABB Sverige har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljöoch säkerhet ABB Sverige har fattat beslut m att samtliga entreprenörer ch knsulter skall certifieras i arbetsmiljöch säkerhet Genmförd SSG Entré är en förutsättning för att arbeta åt ABB. Bakgrund Brister i arbetsmiljökmpetens

Läs mer

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011

Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Södra Älvsbrgs Ansökan tillstånd brandfarlig vara - enligt lag m brandfarliga ch explsiva varr SFS 2010:1011 Blanketten skickas till: Tranem kmmun Medbrgarservice ch prcesstöd 514 80 Tranem Anvisningar

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver

Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin, en nationell PKI betroddhetsserver Jan Bergström 2015-08-29 S:t Eriksgatan 48 112 34 Stckhlm 08-6505553 070-7559494 (GSM) janbm70@gmail.cm Näringsdepartementet Remissvar eidas Vad är direktivet/eidas? en beskrivning av en teknisk maskin,

Läs mer

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20

... 18... 19 Skicka. Skapa läkarintyg... 20 15 februari i 2013 1 Center för ehälsa i samverkan Hrnsgatan 20, 118 82 Stckhlm Peter Lindgren, 070-661 62 59 www.cehis.se inf@cehis.se Krav på landsting ch jurnalsystemsleverantörer Intygstjänster 2013

Läs mer