Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection"

Transkript

1 Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin. Ditt försäkringsbrev ch Dells faktura till dig visar m du har köpt 1. enbart Accidental Damage Prtectin eller 2. Accidental Damage with Theft Prtectin. Vilken ersättning du är berättigad till berr på vilken försäkring du har valt, enligt vad sm anges i ditt försäkringsbrev ch på fakturan från Dell. Detta avtal för Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin ( avtalet ) är utfärdat av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , vars registrerade adress är Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, England. Denna försäkringsgivare har utsett Dell Prducts, vars huvudkntr ligger i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, sm mbud för att sälja försäkringen ch behandla ersättningsanspråk vid avsiktlig skada. Genm att gdkänna försäkringen Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin enligt din faktura från Dell förbinder du dig att följa ch gdkänna villkren i detta dkument. Läs igenm hela avtalet. Dessa villkr kmpletterar villkren i eventuella andra undertecknade avtal mellan dig ch Dell eller, m inga sådana avtal har ingåtts, Dells standardförsäljningsvillkr. Avtalet ingås mellan dig ch Lndn General Insurance Cmpany Limited. Dell är mbud ch ansvarar för fakturering. Alla termer sm inte uttryckligen definieras i avtalet ska ha den innebörd sm definierats i vannämnda undertecknade avtal eller i Dells standardförsäljningsvillkr. Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin kan endast tecknas för maskinvaruprdukter, men du är inte skyldig att köpa Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin när du köper en prdukt från Dell. På Dells faktura till dig anges m du har köpt Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin. Denna faktura utgör ditt kvitt. Prdukten är försedd med ett serienummer ( Service Tag ) sm styrker ditt köp av Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin. Du måste betala en separat försäkringspremie för varje prdukt sm du vill att avtalet ska mfatta. En skrivare sm köps tillsammans med en bärbar datr mfattas exempelvis inte av avtalet för den bärbara datrn. Skrivaren ch den bärbara datrn behöver varsin försäkring. Förutm för datrer ch mbila prdukter, sm till exempel telefner ch smartphnes, så kan en försäkring även tecknas separat för vissa kringenheter. Om du har köpt en försäkring för en kringenhet gäller försäkringen endast delar sm är inbyggda i eller på kringenhetens huvudenhet, inklusive delar eller tillbehör sm behövs för att använda huvudenheten ch sm levererades vid försäljningen. Detta mfattar till exempel inbyggt minne, inbyggd LCD-skärm, interna kmpnenter/växlar, inbyggda knappar, lådr, lck ch paneler, fjärrkntrller, synkrniseringsvaggr ch kablar.

2 Försäkringens mfattning Accidental Damage Prtectin - gäller endast då Accidental Damage Prtectin har köpts ch relevant premie har betalats, i enlighet med uppgifterna i ditt försäkringsbrev eller på din faktura från Dell. Vad täcks av försäkringen? Om prdukten utsätts för avsiktlig skada under försäkringsperiden åtar vi ss att reparera eller ersätta prdukten i enlighet med dessa villkr. Reparatin Under försäkringsperiden ch i enlighet med begränsningarna i detta avtal åtar vi ss att reparera prdukten enligt behv för att krrigera skadr på prdukten sm uppstått genm avsiktlig skada vid vanlig användning av prdukten. Du är införstådd med att vi, m vi reparerar prdukten, kan ersätta riginaldelar med nya eller begagnade delar från riginaltillverkaren eller en annan tillverkare. Reservdelarna är funktinellt likvärdiga med riginaldelarna. Efter eget gttfinnande kan vi välja att låta ett närstående företag eller en tredje part reparera prdukten. Ersättning Om vårt mbud beslutar att prdukten måste ersättas i stället för att repareras ska ersättningsprdukten, närhelst så är möjligt, vara likvärdig med eller bättre än riginalprdukten från Dell, efter vårt mbuds skäliga gttfinnande. Du är införstådd med att ersättningsprdukten, m vi ersätter prdukten, kan innehålla riginaldelar eller begagnade delar från riginaltillverkaren eller någn annan tillverkare. Detta avtal täcker inte förebyggande underhåll. Du behöver inte genmföra någt förebyggande underhåll på prdukten för att en prdukt sm mfattas av detta avtal ska repareras eller ersättas. Svarsnivå Svarsnivån för reparatiner eller ersättning enligt detta avtal ska överensstämma med svarsnivån för din prdukts underliggande garanti eller servicepaket, förutsatt att svarsnivån inte överstiger svarsnivån för service på plats nästa arbetsdag efter fjärrdiagns i enlighet med beskrivningen av Dell PrSupprt-servicen på Om du befinner dig utmlands kan svarsnivån variera ch tillhandahålls i rimlig utsträckning. Reservdelar Oavsett vilken svarsnivå du har tecknat så har en del av prduktens delar utfrmats särskilt för att kunden själv ska kunna avlägsna ch byta ut dem. Sådana delar kallas CSR-delar (Custmer Self Replaceable). Om det framkmmer vid diagnsen att man på Dell anser att reparatinen kan utföras med hjälp av en CSR-del så kmmer denna CSR-del att skickas direkt till kunden. Det finns två lika kategrier av CSR-delar: Frivilliga CSR-delar dessa delar har utfrmats för att kunna bytas ut av kunden. Berende på vilken servicenivå sm tecknades när den understödda prdukten köptes så kan Dell eventuellt rdna med att en reparatör kmmer till dig för att byta ut delarna. Kntakta teknisk supprt för mer infrmatin m vilka frivilliga CSR-delar ch servicenivåer sm ger dig rätt till installatin på plats utan extra kstnad. Obligatriska CSR-delar dessa delar måste kunden byta ut själv. Dell rdnar inte med att någn installerar dem. Om kunden skulle be Dell att byta ut sådana delar så skulle kunden få betala en extra avgift för den här tjänsten. Gegrafiska begränsningar ch mlkalisering Reparatiner eller ersättning enligt detta avtal levereras till den eller de platser sm anges på din faktura. Svarsnivåer, öppettider för teknisk supprt ch svarstider på plats varierar mellan lika reginer. Vissa alternativ är kanske inte tillgängliga där du br. Skyldigheten att reparera eller ersätta en mlkaliserad prdukt gäller i mån av tillgång till lkal service ch kan medföra extra avgifter liksm inspektin ch mcertifiering av den mlkaliserade prdukten enligt då gällande priser för tidsåtgång ch material. Ersättning utanför det land där du köpte försäkringen görs i rimlig utsträckning ch är eventuellt inte tillgängligt för alla kunder. Dessutm mfattar inte supprt utmlandsersättning av hela enheter. Kntakta Dells tekniska supprt m du vill veta mer. Du samtycker till att ge Dell tillräcklig ch säker åtkmst till dina anläggningar utan kstnad för Dell så att Dell kan fullgöra sina skyldigheter.

3 Begränsningar Antalet Accidental Damage Prtectin-skadr är begränsat under försäkringsperiden. Ersättningsanspråk kan endas beviljas för maskinvara. Vad mfattas inte? Detta avtal mfattar inte ch mbudet är inte skyldigt att reparera eller ersätta följande: 1. Om du har tecknat en försäkring för en datrenhet eller mbilprdukt: avsiktlig skada på kringenheter eller kringkmpnenter, inklusive men inte begränsat till dckningsstatiner, externa mdem, externa högtalare, spelenheter, väskr, sekundära bildskärmar, extern mus till bärbar datr, externt tangentbrd till bärbar datr ch övriga kmpnenter sm inte är interna delar i datrprdukten. 2. Om du har tecknat en försäkring för en kringenhet eller mbilprdukt: avsiktlig skada på externt anslutna datrer, kringenheter eller andra enheter sm kan användas tillsammans med den försäkrade kringenheten, kmpnenter, fdral, väggfästen för tv-apparater eller bildskärmar, kablar eller föremål sm betraktas sm tillbehör eller förbrukningsvarr ch sm inte är inbyggda i eller på huvudenheten, till exempel batterier, glödlampr, återanvändbara bläckpatrner, bläckpatrner för engångsbruk, skrivar- ch ftpapper, minnesdiskar, engångsminnen, kabelanslutningar, väskr, pekpennr, dckningsstatiner, externa mdem, externa högtalare, spelenheter, speldiskar, sekundära bildskärmar, extern mus eller andra indata-/utdataenheter, andra kmpnenter sm inte är interna delar i den prdukt sm du tecknat försäkring för, eller andra delar/kmpnenter sm kräver regelbundet underhåll av användaren. 3. Prgramvara, inklusive men inte begränsat till följande: (1) fel eller skadr (inklusive men inte begränsat till skadr sm rsakats av virus) på prgramvara sm förinstallerats på, köpts med eller på annat vis installerats på prdukten, ch (2) prgramvara sm installerats på prdukten via anpassad fabriksintegrering (Custm Factry Integratin) eller andra bjekt sm lagts till via anpassad fabriksintegrering. Skäliga insatser kmmer att göras för att reparera eller ersätta kmpnenter utöver prgramvara sm installerats via anpassad fabriksintegrering ch sm i annat fall exkluderas, men detta garanteras inte i avtalet. 4. Prdukter sm finns utanför det land, den plats eller de platser sm anges på din faktura eller annan rderbekräftelse. 5. Skadr eller fel på prdukten sm endast är ksmetiska eller sm på annat vis inte påverkar prduktens funktinsduglighet. Enligt detta avtal finns det ingen skyldighet att reparera skälig naturlig förslitning av prdukten eller andra ytliga skadr, till exempel repr eller märken, sm inte nämnvärt inverkar på din användning av prdukten. 6. Prdukter sm någn annan än mbudet har försökt reparera. Om någn annan än vi eller vårt mbud reparerar eller försöker reparera den prdukt sm mfattas av detta avtal giltigförklaras avtalet. Vi ersätter inte dig för reparatiner sm du eller någn annan persn utför eller försöker utföra av prdukten. 7. Prdukter sm skadas i samband med eller till följd av felaktig eller lämplig kundinstallatin. Kundinstallatin mfattar allt av följande sm genmförs av dig eller tredje part på dina vägnar: (1) uppackning eller flytt av prdukten, (2) installatin eller mntering av prdukten på en vägg eller annan struktur (eller brttagning av prdukten efter installatin) samt (3) mntering av fästen eller andra bärande anrdning sm utfrmats för mntering eller fäste på en vägg eller annan struktur (eller brttagning därav). Kundinstallatin mfattar inte installatinstjänster sm köpts från Dell. 8. Prdukter sm förlrats eller stulits (m inte Theft Prtectin ckså har köpts, vilket i så fall anges i ditt försäkringsbrev). För att en prdukt ska repareras eller ersättas måste du returnera hela den skadade prdukten till ss. 9. Prdukter sm skadats till följd av brand från en extern källa eller sm skadats med uppsåt. Om vi hittar belägg för avsiktlig skada är vi inte skyldiga att reparera eller ersätta prdukten. 10. Återställning eller överföring av data sm lagrats på prdukten. Du är ensamt ansvarig för alla data sm lagrats på prdukten. Vi tillhandahåller inga återställningstjänster under detta avtal. Om hårddisken på en prdukt måste bytas ut kmmer mbudet dck att kstnadsfritt installera m den dåvarande versinen av större prgramvara ch perativsystem sm du ursprungligen köpte från Dell, inklusive eventuella prgram sm installerats via anpassad fabriksintegrering. Vi ger dck inga garantier ch detta avtal förpliktigar ss inte att se till att prgram sm eventuellt har installerats via anpassad fabriksintegrering är kmpatibla med ersättningsprdukten. 11. Skadr till följd av krig, upplpp, terrrism eller frce majeure, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, översvämning, trnad, jrdbävning ch rkan.

4 Hur du gör en Accidental Damage Prtectin-skadeanmälan För att göra ett Accidental Damage Prtectin-skadeanmälan skall du ringa avdelningen för Accidental Damage Prtectin-ersättningsanspråk på +46 (0) Vad behöver jag göra? När du ringer frågar vår tekniker efter Service Tag-numret, sm anges på baksidan eller undersidan av din prdukt, på din Dell-faktura ch på första sidan av försäkringsbrevet. När teknikern har bekräftat att du har tecknat Accidental Damage Prtectin får du svara på några frågr i syfte att utvärdera prduktskadans mfattning ch rsak. För att försäkringen ska gälla enligt detta avtal måste du samarbeta med mbudet för att se till att prdukten repareras krrekt. Teknikern ställer några frågr för att utvärdera prduktskadans mfattning ch rsak. Det kan behövas mer än ett samtal eller en förlängd sessin för dessa diagnstik- ch felsökningssteg, ch du mbeds eventuellt att se efter inuti prdukten m det inte medför fara. Om prdukten har utsatts för avsevärd skada (till följd av utspilld vätska, fall från hög höjd.d.) kan vårt mbud kmma att be dig att lämna tillbaka den till en av våra depåer, även m du har rätt till supprt på plats. Detta berr på att prdukten skulle ha kunnat åsamkats skadr sm inte kan upptäckas förrän mer uppenbara skadr har reparerats. Så länge du följer vårt mbuds anvisningar står vi för alla kstnader för att skicka prdukten till det reparatinscenter sm mbudet utser. När prdukten har kmmit fram till det reparatinscenter sm vårt mbud har utsett utvärderas skadan på prdukten. Sedan repareras prdukten eller så skickar vårt mbud en ersättningsprdukt till dig. Det går i vissa fall att knstatera per telefn att prdukten måste bytas ut. Vårt mbud kan då efter eget gttfinnande besluta att medelbart skicka en ersättningsprdukt till dig. Om du inte skickar tillbaka hela den skadade prdukten till ss är du dck införstådd med att du är skyldig att betala fullt detaljhandelspris för ersättningsprdukten. Öppettiderna för vår supprt mfattar inte rdinarie, allmänt erkända helgdagar i det land där service utförs. Varken vi eller vårt mbud ansvarar för utebliven eller försenad service till följd av mständigheter sm ligger utanför vår kntrll. Försäkringens mfattning Theft Prtectin - gäller endast då Accidental Damage with Theft Prtectin har köpts ch relevant premie har betalats, i enlighet med uppgifterna i ditt försäkringsbrev eller på din faktura från Dell. Vad täcks av försäkringen? Ersättning Om prdukten stjäls under försäkringsperiden ch i enlighet med dessa villkr tillhandahåller vi en ersättningsprdukt med likvärdiga specifikatiner sm den prdukt du ursprungligen köpte (i enlighet med vårt mbuds beslut efter eget ch skäligt gttfinnande). Om det inte längre finns någn prdukt med likvärdiga specifikatiner kan vi efter eget ch skäligt gttfinnande erbjuda kntantersättning upp till det ursprungliga inköpspriset för den prdukt du köpte från Dell. Glbal täckning Detta avtal mfattar stöldskydd i hela världen. Vi kan dck bara ersätta prdukten när du befinner dig i ett av följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Nrge, Plen, Prtugal, Slvakien, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Strbritannien. Om du råkar ut för en stöld sm mfattas av detta avtal i ett annat land än vanstående länder kan vi endast skicka en ersättningsprdukt till någt av dessa länder. Begränsningar Ersättning begränsas till ett gdkänt stöldanspråk under Theft Prtectin-försäkringens giltighetstid. Endast maskinvara mfattas.

5 Vad täcks inte? Detta avtal mfattar inte följande: 1. Kstnaden för att ersätta prgramvara. Däremt kmmer den dåvarande versinen av större prgramvara ch perativsystem sm du ursprungligen köpte från Dell att installeras på eller levereras tillsammans med en prdukt sm ersätts enligt denna stöldförsäkring utan extra kstnad. 2. Återställning eller överföring av data sm lagrats på prdukten. Du är ensamt ansvarig för alla data sm lagrats på prdukten. Vi tillhandahåller inga återställningstjänster under detta avtal. Däremt kmmer mbudet att utan extra kstnad installera m den dåvarande versinen av större prgramvara ch perativsystem sm du ursprungligen köpte från Dell, inklusive eventuella prgram sm installerats via anpassad fabriksintegrering. Vi ger dck inga garantier ch detta avtal förpliktigar ss inte att se till att prgram sm eventuellt har installerats via anpassad fabriksintegrering är kmpatibla med ersättningsprdukten. 3. Stöld sm sker på annat sätt än genm överfall eller inbrtt av tredje part. 4. Stöld av tillbehör ch förbrukningsvarr. 5. Stöld där inte alla rimliga åtgärder har vidtagit för att förebygga stöld av prdukten. 6. Stöld av prdukten då prdukten har anförtrtts tredje part för förvaring eller användning. 7. Stöld av prdukten från ett frdn, såvida prdukten inte har förvarats utm synhåll i ett låst bagageutrymme eller handskfack ch någn har brutit sig in i frdnet, ch bevis på detta kan tillhandahållas vid anspråket. 8. Stöld sm inträffar då prdukten lämnats kvar på din arbetsplats eller annan arbetsplats, skla eller ffentlig plats, såvida den inte låsts fast med en säkerhetskabel eller låsts in i ett skåp, kassaskåp eller liknande låsbart förvaringsutrymme sm endast du har åtkmst till, ch säkerhetskabeln, det låsta skåpet, kassaskåpet eller det liknande låsta förvaringsutrymmet med våld lösgjrts eller öppnats, ch bevis på detta kan tillhandahållas. 9. Stöld sm inte anmäls till plisen inm 72 timmar från upptäckten av stölden. 10. Ersättning av prdukten då den har förlrats eller förlagts även m detta sker på grund av frce majeure (undviklig ch förutsägbar extern händelse). 11. Stöld sm inträffat på grund av (eller sm kan anses ber på) avsiktlig försummelse från din sida. Hur du gör ett Theft Prtectin-anspråk Du kan framföra ett Theft Prtectin-anspråk genm att gå till vår anspråksavdelning nline på Om du gör ditt anspråk nline behandlas det på krtast möjliga tid. Du måste uppge prduktens Service Tag/försäkringsnummer i enlighet med ditt försäkringsbrev ch fylla i ch skicka in anspråksfrmulären nline. Mer infrmatin m hur du gör ett anspråk finns nline. Du kan även ringa avdelningen för Theft Prtectin-ersättningsanspråk på +46 (0) När du ringer frågar en skadereglerare efter infrmatin sm krävs för att bekräfta att du har köpt stöldförsäkring. Du får även infrmatin m hur du skickar in ditt anspråk ch/eller får ett anspråksfrmulär att fylla i. För att ditt anspråk ska behandlas så snabbt sm möjligt bör du skicka all dkumentatin per fax eller sm skannad elektrnisk kpia. Vad behöver jag göra? 1. Meddela plisen inm 72 timmar från det att du upptäcker stölden ch uppge följande infrmatin: Infrmatin m den stulna prdukten, inklusive varumärke, mdell ch Service Tag-nummer, sm anges på baksidan eller undersidan av prdukten, på din Dell-faktura ch på första sidan av ditt försäkringsbrev. En detaljerad redgörelse för stölden.

6 2. Meddela avdelningen för Theft Prtectin-ersättningsanspråk inm ti arbetsdagar från stöldtillfället ch lämna följande dkument till avdelningen: Ett fullständigt ifyllt anspråksfrmulär. Du kan hämta ett anspråksfrmulär på En kpia av plisrapprten för stölden av prdukten, inklusive referensnummer för plisanmälan. Bevis på inbrtt, intrång eller överfall. 3. Dessutm kan du bli mbedd att tillhandahålla följande: a. Läkarintyg eller vittnesmål m det rör sig m stöld genm överfall. Vi förbehåller ss rätten att begära riginalhandlingar för att utvärdera anspråk. b. Kstnadsberäkning eller kvitt för reparatiner vid egendmsskada i samband med stölden, inklusive men inte begränsat till skadr på frdn, säkerhetskabel, låst skåp, kassaskåp eller mtsvarande låsbart förvaringsutrymme m det rör sig m inbrtt av tredje part. Vi förbehåller ss rätten att begära riginalhandlingar för att utvärdera anspråk. c. Bekräftelse på att de försäkringsblag sm du använder för dina persnliga, yrkesmässiga eller frdns försäkringar har underrättats m inbrttet. Allmänna villkr Definitin av termer Oavsiktlig skada: Oavsiktlig, plötslig ch förutsedd skada sm åsamkats prdukten till följd av extern åverkan ch sm påverkar prduktens funktin. Accidental Damage with Theft Prtectin: Gäller m du har köpt försäkringen Accidental Damage with Theft Prtectin. Ombud: Dell Prducts eller annan part sm vi har gett i uppdrag att reparera, ersätta eller tillhandahålla tjänster enligt detta avtal. Överfall: Fysiskt ht eller våldshandling sm begåtts av tredje part i syfte att stjäla prdukten. Inbrtt: Våld, skada eller förstörelse sm åsamkats en låst enhet i en byggnad eller ett frdn. Försäkring: Försäkringens mfattning ch förmåner enligt detta avtal i enlighet med vad du själv valt ch vad sm anges i ditt försäkringsbrev, ch där Accidental Damage Prtectin försäkrar mt avsiktlig skada, i enlighet med relevant avsnitt i avtalet, ch Theft Prtectin försäkrar mt stöld, i enlighet med relevant avsnitt i avtalet, ch sm relevanta försäkringspremier har betalats för. Dell: Dell Prducts ch eventuella hldingblag eller dtterblag till Dell Prducts eller dtterblag till ett sådant hldingblag sm är ett mbud. Prdukt: Den prdukt eller de prdukter sm beskrivs i försäkringsbrevet ch på Dells faktura till dig ch sm du har betalat relevant försäkringspremie för. Premie: Det pris du betalade för avtalet. Försäkringsbrev: Det dkument sm styrker din försäkring i enlighet med detta avtal. Stöld: Förlust av prdukten till följd av överfall eller inbrtt av tredje part. Tredje part: Någn annan persn än du, din make/maka eller samb, dina släktingar i upp- eller nedstigande led, eller dina anställda m du är en juridisk persn, eller någn annan persn sm inte fått tillstånd av dig att använda prdukten. Vi/ss/vår: Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer: Du/din: Den persn, det företag eller annan part sm anges sm försäkringstagare i försäkringsbrevet. Ansvarsbegränsning Varken vi eller våra dtterblag, samarbetspartners, chefer, anställda eller mbud är ansvariga gentemt dig, eller någn efterföljande ägare eller annan användare av prdukten, för förutsedda skadr eller följdskadr, inklusive men inte begränsat till ersättning eller skadestånd för att prdukten inte är tillgänglig för användning, för förlust av eller skadr på data eller prgramvara, persnskadr, dödsfall, annan indirekt förlust till följd av prduktfel, eller andra typer av förutsedda eller indirekta skadr eller följdskadr till följd av eller i samband med användning av prdukten eller prduktens prestanda. Detta gäller även m du har infrmerat ss m risken för sådana skadr. Genm att ingå detta avtal frånsäger du dig uttryckligen all rätt till anspråk sm beskrivs i detta stycke. Du är införstådd med ch samtycker till att vi för varje enskilt anspråk i enlighet med detta avtal inte är skyldiga att betala skadestånd sm överstiger kstnaden för att ersätta prdukten med en prdukt med likvärdiga specifikatiner. Vi är inte skyldiga att betala mms m du är mmsregistrerad.

7 Giltighetstid ch förnyelse Försäkringen börjar gälla den senare dagen av antingen den dag du får prdukten från Dell eller den dag du köper avtalet. Försäkringen upphör att gälla efter den perid sm anges i ditt försäkringsbrev eller, m du har köpt Accidental Damage with Theft Prtectin, då prdukten ersatts i enlighet med Theft Prtectin-försäkringen. Det är då endast Theft Prtectin-försäkringen sm upphör. Accidental Damage Prtectin-försäkringen frtsätter att gälla fram till slutet av den perid sm anges i försäkringsbrevet. Ingen av parterna i detta avtal är skyldig att förlänga eller förnya avtalet. Sekretess ch äganderätt Du är införstådd med att infrmatin eller data sm utlämnas eller skickas till vårt mbud eller till ss, antingen per telefn, på elektrnisk väg eller på annat vis, inte är sekretessbelagd eller din exklusiva egendm. Överlåtbarhet Återstående försäkringsskydd kan överlåtas till efterföljande ägare av prdukten under förutsättning att vi infrmeras ch ger vårt tillstånd till det. Ytterligare villkr ch avgifter kan tillkmma vid en sådan överlåtelse. Uppsägning Denna försäkring börjar gälla den senare dagen av antingen den dag du får prdukten från Dell eller den dag du köper avtalet. Du kan säga upp detta avtal inm fjrtn (14) dagar från det att du har fått avtalet genm att meddela ss skriftligen på följande adress: Dell Accidental Damage Prtectin and Accidental Damage with Theft Prtectin Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited The Aspen Building Flr 2 Vantage Pint Business Village Mitcheldean Glucestershire GL17 0AF England Om du säger upp avtalet inm fjrtn (14) dagar från det att du har fått det får du alla pengarna tillbaka. Detta gäller inte m du framgångsrikt har gjrt ett anspråk med stöd av avtalet, då du inte får några pengar tillbaka ch försäkringen sägs upp autmatiskt. Om du säger upp avtalet när det har gått mer än fjrtn (14) dagar från det att du fått avtalet kan du inte få pengarna tillbaka för premien. Vi kan säga upp detta avtal m du inte betalar försäkringspremien liksm eventuella gällande skatter för avtalet i enlighet med Dells standardförsäljningsvillkr, m du lämnar felaktiga uppgifter till ss eller vårt mbud, eller m du på annat vis bryter mt villkren i detta avtal. Vi kmmer inte att säga upp avtalet av andra skäl. Om vi säger upp avtalet skickar vi ett skriftligt besked till dig på den adress sm finns i våra register. Beskedet innehåller anledningen till uppsägningen ch datumet då försäkringen upphör att gälla. Eventuell återbetalning av försäkringspremier sker efter vårt eget gttfinnande. Avtalet måste sägas upp separat för varje prdukt. Obs: I enlighet med lagen m försäkringsavtal (SFS 2005:104) har knsumenter sm valt att köpa Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin för en avtalsperid sm överskrider 12 månader (sm anges på ditt schema ch din faktura från Dell) rätt att avbryta detta försäkringsskydd efter den inledande 12-månadsperiden ch erhålla en prprtinell återbetalning av erlagd premie. Uppsägningen av detta försäkringsskydd påverkar inte andra delar av din underliggande maskinvarugaranti, grundläggande maskinvaruservice eller Dell PrSupprt-service, sm frtsätter att gälla under avtalad tid. Fullständigt avtal Dessa villkr utgör hela avtalet mellan dig ch ss med avseende på föremålet för avtalet. Varken våra anställda eller vårt mbud kan muntligen ändra eller anpassa villkren i detta avtal.

8 Bedrägeri Ingenting i detta avtal ska begränsa eller utesluta ansvarsskyldighet för bedrägeri eller bedräglig framställning. Varken vi eller vårt mbud kmmer att gdkänna ditt anspråk m vi har rimliga skäl att tr att du är inblandad i bedrägliga eller på annat vis lagliga aktiviteter i samband med detta avtal. Rätt till subrgatin Vi förbehåller ss rätten att söka gttgörelse på dina vägnar eller föra talan i ditt namn till vår egen förmån för varje ersättningsanspråk, ch vi ska ha fullständig handlingsfrihet att besluta hur sådana mål ska drivas. Om detta skulle ske är du skyldig att förse ss med all den infrmatin ch det bistånd sm vi kan kmma att behöva. Innehållande av infrmatin Om du har gett ss felaktig infrmatin eller m du underlåter att uppge infrmatin sm rimligen kan kmma att påverka vårt beslut att bevilja försäkring åt dig eller regleringen av ditt anspråk, ska din försäkring enligt detta avtal avslutas ch inga förmåner eller återbetalningar ska tillhandahållas. Ytterligare kmpensatin Denna försäkring ger dig vissa juridiska rättigheter, ch du kan även ha ytterligare juridiska rättigheter. Denna försäkring utgör ingen garanti. Den prdukt sm du köper från Dell mfattas även av en begränsad garanti från Dell eller tredjepartstillverkare av de prdukter sm Dell distribuerar. Mer infrmatin m dina rättigheter ch ersättningsmöjligheter enligt dessa begränsade garantier finns i villkren för Dells begränsade garantier. Tillämplig rätt Om inget annat uttryckligen har avtalats ska engelsk rätt gälla för detta avtal ch engelska dmstlar ska ha ickeexklusiv jurisdiktin. Dataskydd Du har rätt att mt en avgift få en kpia av de persnuppgifter sm vi lagrar m dig. Alla persnuppgifter skyddas enligt lag. Vi behandlar endast dina persnuppgifter i syfte att handlägga ditt anspråk ch/eller administrera din försäkring. Vi lagrar dina uppgifter på rimligt sätt. Kunder med särskilda behv Vi kan på begäran tillhandahålla vissa tjänster för att hjälpa kunder med särskilda behv. Kntakta ss m du behöver några av dessa tjänster så att vi kan kmmunicera på lämpligt sätt. Kundtjänst Om du har några frågr eller klagmål i samband med försäljningen av denna försäkring kan du kntakta Dell enligt uppgifterna på Dells webbplats i ditt land eller på din faktura. Om du har några frågr eller klagmål i samband med handläggningen av Accidental Damage-anspråk kan du skriva till Dell enligt uppgifterna på Dells webbplats i ditt land eller på din faktura. Om du har frågr eller klagmål i samband med handläggningen av Theft Prtectin-anspråk kan du skriva till Custmer Care Manager, Lndn General Insurance, The Aspen Building, Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean, Glucestershire GL17 0AF, England. Om du inte är nöjd med svaret kan du skriva till Custmer Services Directr på samma adress. Om du har frågr eller klagmål i samband med försäkringsvillkren kan du skriva till Lndn General Insurance Cmpany Limited, A & T Custmer Services Manager, The Aspen Building, Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean, Glucestershire GL17 0AF, England. Om du inte är nöjd med svaret kan du skriva till Managing Directr på samma adress. Om ditt klagmål till vanstående parter inte hanteras så att du blir nöjd eller m du vill ha berende rådgivning angående ditt klagmål kan du kntakta Financial Ombudsman Service, Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn, E14 9SR, England. Beskriv klagmålet i detalj ch ange vem du först skickade klagmålet till.

9 Försäkringsgivare Detta avtal m Accidental Damage Prtectin eller Accidental Damage with Theft Prtectin ( avtalet ) utfärdas av Lndn General Insurance Cmpany Limited, registreringsnummer , vars registrerade adress är Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, England. Ersättning Det är finansrganets FSCS uppgift att säkerställa att en viss andel av de belpp sm ett försäkringsblag i likvidatin är skyldigt dess avtalsinnehavare betalas m blaget inte kan fullgöra sina åtaganden. Under FSCS täcks allmän försäkring till 90 prcent av hela anspråket utan övre gräns. Vissa begränsningar gäller för detta ersättningssystem ch det mfattar inte alla försäkringshavare. Du kan få mer infrmatin av FSCS på följande adress: 7 th Flr, Llyds Chambers, Prtsken Street, Lndn, E1 8DN, England. Det går även bra att ringa FSCS på

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015

American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 American Express SafetyFirst villkor 1 januari 2015 Dessa försäkringsvillkor gäller för avtalet om medlemskap i SafetyFirst. Avtalet har ingåtts mellan Affinion International AB, Box 19154, Birger Jarlsgatan

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +6 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring

Extra trygghet? Ingen självrisk Kostnadsfria reparationer Inget åldersavdrag Trygghetsförsäkring t? e h g g y r t Extra lvrisk ä j s n e g n tioner a I r a p e r dsfria Kostna rsavdrag lde Inget å Trygghetsförsäkring VARFÖR TRYGGHETSFÖRSÄKRING? Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör

Trygghet. för din produkt. Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör Trygghet för din produkt Skydd mot otursskador, Inget åldersavdrag, Täcker tillbehör 7 STARKA FÖRDELAR 1. Skydd mot olyckshändelser Tappskador, vätskeskador, otur & blixtnedslag. 2. Ingen självrisk vid

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Båtförsäkring För dig och din båt

Båtförsäkring För dig och din båt Sida 1/6 I Båtförsäkring Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Sjöassistans: 0752-434 000 Fullständiga villkor:

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer