Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell."

Transkript

1 Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd Försäkringsvillkor Översikt Detta dokument innehåller information om två olika försäkringar: Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd. Ditt försäkringsbrev och Dells faktura till dig visar om du har köpt 1. enbart Skadeförsäkring eller 2. Skadeförsäkring med Stöldskydd. Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell. Detta avtal för Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd ( avtalet ) är utfärdat av London General Insurance Company Limited, registreringsnummer , vars registrerade adress är Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, England. Denna försäkringsgivare har utsett Dell Products, vars huvudkontor ligger i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, som ombud för att sälja försäkringen och behandla ersättningsanspråk vid oavsiktlig skada. Genom att godkänna försäkringen Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd enligt din faktura från Dell förbinder du dig att följa och godkänna villkoren i detta dokument. Läs igenom hela avtalet. Dessa villkor kompletterar villkoren i eventuella andra undertecknade avtal mellan dig och Dell eller, om inga sådana avtal har ingåtts, Dells standardförsäljningsvillkor. Avtalet ingås mellan dig och London General Insurance Company Limited. Dell är ombud och ansvarar för fakturering. Alla termer som inte uttryckligen definieras i avtalet ska ha den innebörd som definierats i ovannämnda undertecknade avtal eller i Dells standardförsäljningsvillkor. Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd kan endast tecknas för maskinvaruprodukter, men du är inte skyldig att köpa Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd när du köper en produkt från Dell. På Dells faktura till dig anges om du har köpt Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd. Denna faktura utgör ditt kvitto. Produkten är försedd med ett serienummer ( Service Tag ) som styrker ditt köp av Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd. Du måste betala en separat försäkringspremie för varje produkt som du vill att avtalet ska omfatta. En skrivare som köps tillsammans med en bärbar dator omfattas exempelvis inte av avtalet för den bärbara datorn. Skrivaren och den bärbara datorn behöver varsin försäkring. Förutom för datorer och mobila produkter, som till exempel telefoner och smartphones, så kan en försäkring även tecknas separat för vissa kringenheter. Om du har köpt en försäkring för en kringenhet gäller försäkringen endast delar som är inbyggda i eller på kringenhetens huvudenhet, inklusive delar eller tillbehör som behövs för att använda huvudenheten och som levererades vid försäljningen. Detta omfattar till exempel inbyggt minne, inbyggd LCD-skärm, interna komponenter/växlar, inbyggda knappar, lådor, lock och paneler, fjärrkontroller, synkroniseringsvaggor och kablar.

2 Försäkringens omfattning Försäkringstäckningens Omfattning Du är berättigad att ta ut skydd om: - Den försäkrade produkten är en Dell-märkt produkt; och - Du på inköpsdatum är 18 år gammal eller äldre; och - Den försäkrade produkten är en maskinvaru- eller mobilitetsprodukt t.ex. surfplatta. - Du har köpt den försäkrade produkten inte mer än 90 dagar innan du först köpte denna försäkring. - Om du köpte denna försäkring på datum efter det datum du köpte den försäkrade produkten då måste den fungera normalt så vitt du vet på startdatum. Obs: - Vi förbehåller oss rätten att genomföra en inspektion på platsen av den försäkrade produkten för att bekräfta att den är i normalt driftstillstånd. Det är ditt ansvar att få eventuell service som behövs för att återföra den försäkrade produkten till normalt driftstillstånd i början av täckningsperioden för att göra det möjligt att kvalificera Produkten för täckning. - Om vi, vid inspektion av våra tekniker, avgör att skadan i den försäkrade produkten uppstod innan policyn inköptes kan det påverka giltigheten för din policy. - Anspråk avseende Produkt med försäkringsskydd kan inte inlämnas förrän 30 dagar efter datum för först inköp av täckning, vilket indikeras på din faktura eller annan orderbekräftelse. Skadeförsäkring - gäller endast då Skadeförsäkring har tecknats och relevant premie har betalats, i enlighet med uppgifterna i ditt försäkringsbrev eller på din faktura från Dell. Vad omfattas av försäkringen? Om produkten utsätts för oavsiktlig skada under försäkringsperioden åtar vi oss att reparera eller ersätta produkten i enlighet med dessa villkor. Reparation Under försäkringsperioden och i enlighet med begränsningarna i detta avtal åtar vi oss att reparera produkten enligt behov för att korrigera skador på produkten som uppstått genom oavsiktlig skada vid vanlig användning av produkten. Du är införstådd med att vi, om vi reparerar produkten, kan ersätta originaldelar med nya eller begagnade delar från originaltillverkaren eller en annan tillverkare. Reservdelarna är funktionellt likvärdiga med originaldelarna. Efter eget gottfinnande kan vi välja att låta ett närstående företag eller en tredje part reparera produkten. Ersättning Om vårt ombud beslutar att produkten måste ersättas i stället för att repareras ska ersättningsprodukten, närhelst så är möjligt, vara likvärdig med eller bättre än originalprodukten från Dell, efter vårt ombuds skäliga gottfinnande. Du är införstådd med att ersättningsprodukten, om vi ersätter produkten, kan innehålla originaldelar eller begagnade delar från originaltillverkaren eller någon annan tillverkare. Detta avtal täcker inte förebyggande underhåll. Du behöver inte genomföra något förebyggande underhåll på produkten för att en produkt som omfattas av detta avtal ska repareras eller ersättas.

3 Svarsnivå Svarsnivån för reparationer eller ersättning enligt detta avtal ska överensstämma med svarsnivån för din produkts underliggande garanti eller servicepaket, förutsatt att svarsnivån inte överstiger svarsnivån för service på plats nästa arbetsdag efter fjärrdiagnos i enlighet med beskrivningen av Dell ProSupport-servicen på Om du befinner dig utomlands kan svarsnivån variera och tillhandahålls i rimlig utsträckning. Reservdelar Oavsett vilken svarsnivå du har tecknat så har en del av produktens delar utformats särskilt för att kunden själv ska kunna avlägsna och byta ut dem. Sådana delar kallas CSR-delar (Customer Self Replaceable). Om det framkommer vid diagnosen att man på Dell anser att reparationen kan utföras med hjälp av en CSR-del så kommer denna CSR-del att skickas direkt till kunden. Det finns två olika kategorier av CSRdelar: Frivilliga CSR-delar dessa delar har utformats för att kunna bytas ut av kunden. Beroende på vilken servicenivå som tecknades när den understödda produkten köptes så kan Dell eventuellt ordna med att en reparatör kommer till dig för att byta ut delarna. Kontakta teknisk support för mer information om vilka frivilliga CSR-delar och servicenivåer som ger dig rätt till installation på plats utan extra kostnad. Obligatoriska CSR-delar dessa delar måste kunden byta ut själv. Dell ordnar inte med att någon installerar dem. Om kunden skulle be Dell att byta ut sådana delar så skulle kunden få betala en extra avgift för den här tjänsten. Geografiska begränsningar och omlokalisering Reparationer eller ersättning enligt detta avtal levereras till den eller de platser som anges på din faktura. Svarsnivåer, öppettider för teknisk support och svarstider på plats varierar mellan olika regioner. Vissa alternativ är kanske inte tillgängliga där du bor. Skyldigheten att reparera eller ersätta en omlokaliserad produkt gäller i mån av tillgång till lokal service och kan medföra extra avgifter liksom inspektion och omcertifiering av den omlokaliserade produkten enligt då gällande priser för tidsåtgång och material. Ersättning utanför det land där du köpte försäkringen görs i rimlig utsträckning och är eventuellt inte tillgängligt för alla kunder. Dessutom omfattar inte support utomlandsersättning av hela enheter. Kontakta Dells tekniska support om du vill veta mer. Du samtycker till att ge Dell tillräcklig och säker åtkomst till dina anläggningar utan kostnad för Dell så att Dell kan fullgöra sina skyldigheter. Begränsningar Antalet Skadeförsäkringsskador är obegränsat under försäkringsperioden. Ersättningsanspråk kan endas beviljas för maskinvara. Begränsningar för mobila produkter Antalet ersättningsanspråk för Skadeförsäkringsskador är obegränsat under försäkringsperioden för produkter som Dell klassar som mobila produkter (till exempel smartphones och pekdatorer), med följande begränsning: Försäkringen ersätter en enhet maximalt två gånger under en tolvmånadersperiod eller, om den är kortare än tolv månader, under den kvarvarande försäkringsperioden, om en mobil produkt inte anses vara möjlig att reparera utan helt måste ersättas. Om du till exempel tecknar en Skadeförsäkring för en tvåårsperiod som påbörjas i januari och begär en ersättningsenhet i maj, är du endast berättigad till en ytterligare ersättningsenhet under de kommande tolv månaderna från och med maj. Du har inte rätt till ytterligare ersättningsenheter före maj månad under försäkringens andra år. Vad omfattas inte? Detta avtal omfattar inte och ombudet är inte skyldigt att reparera eller ersätta följande: 1. Om du har tecknat en försäkring för en datorenhet eller mobilprodukt: oavsiktlig skada på kringenheter eller kringkomponenter, inklusive men inte begränsat till dockningsstationer, externa modem, externa högtalare, spelenheter, väskor, sekundära bildskärmar, extern mus till bärbar dator, externt tangentbord till bärbar dator och övriga komponenter som inte är interna delar i datorprodukten.

4 2. Om du har tecknat en försäkring för en kringenhet eller mobilprodukt: oavsiktlig skada på externt anslutna datorer, kringenheter eller andra enheter som kan användas tillsammans med den försäkrade kringenheten, komponenter, fodral, väggfästen för tv-apparater eller bildskärmar, kablar eller föremål som betraktas som tillbehör eller förbrukningsvaror och som inte är inbyggda i eller på huvudenheten, till exempel batterier, glödlampor, återanvändbara bläckpatroner, bläckpatroner för engångsbruk, skrivar- och fotopapper, minnesdiskar, engångsminnen, kabelanslutningar, väskor, pekpennor, dockningsstationer, externa modem, externa högtalare, spelenheter, speldiskar, sekundära bildskärmar, extern mus eller andra indata-/utdataenheter, andra komponenter som inte är interna delar i den produkt som du tecknat försäkring för, eller andra delar/komponenter som kräver regelbundet underhåll av användaren. 3. Programvara, inklusive men inte begränsat till följande: (1) fel eller skador (inklusive men inte begränsat till skador som orsakats av virus) på programvara som förinstallerats på, köpts med eller på annat vis installerats på produkten, och (2) programvara som installerats på produkten via anpassad fabriksintegrering (Custom Factory Integration) eller andra objekt som lagts till via anpassad fabriksintegrering. Skäliga insatser kommer att göras för att reparera eller ersätta komponenter utöver programvara som installerats via anpassad fabriksintegrering och som i annat fall exkluderas, men detta garanteras inte i avtalet. 4. Skador eller fel på produkten som endast är kosmetiska eller som på annat vis inte påverkar produktens funktionsduglighet. Enligt detta avtal finns det ingen skyldighet att reparera skälig naturlig förslitning av produkten eller andra ytliga skador, till exempel repor eller märken, som inte nämnvärt inverkar på din användning av produkten. 5. Produkter som någon annan än ombudet har försökt reparera. Om någon annan än vi eller vårt ombud reparerar eller försöker reparera den produkt som omfattas av detta avtal ogiltigförklaras avtalet. Vi ersätter inte dig för reparationer som du eller någon annan person utför eller försöker utföra av produkten. 6. Produkter som skadas i samband med eller till följd av felaktig eller olämplig kundinstallation. Kundinstallation omfattar allt av följande som genomförs av dig eller tredje part på dina vägnar: (1) uppackning eller flytt av produkten, (2) installation eller montering av produkten på en vägg eller annan struktur (eller borttagning av produkten efter installation) samt (3) montering av fästen eller andra bärande anordning som utformats för montering eller fäste på en vägg eller annan struktur (eller borttagning därav). Kundinstallation omfattar inte installationstjänster som köpts från Dell. 7. Produkter som förlorats eller stulits (om inte Stöldskydd också har tecknats, vilket i så fall anges i ditt försäkringsbrev). För att en produkt ska repareras eller ersättas måste du returnera hela den skadade produkten till oss. 8. Produkter som skadats till följd av brand från en extern källa eller som skadats med uppsåt. Om vi hittar belägg för avsiktlig skada är vi inte skyldiga att reparera eller ersätta produkten. 9. Återställning eller överföring av data som lagrats på produkten. Du är ensamt ansvarig för alla data som lagrats på produkten. Vi tillhandahåller inga återställningstjänster under detta avtal. Om hårddisken på en produkt måste bytas ut kommer ombudet dock att kostnadsfritt installera om den dåvarande versionen av större programvara och operativsystem som du ursprungligen köpte från Dell, inklusive eventuella program som installerats via anpassad fabriksintegrering. Vi ger dock inga garantier och detta avtal förpliktigar oss inte att se till att program som eventuellt har installerats via anpassad fabriksintegrering är kompatibla med ersättningsprodukten. 10. Skador till följd av krig, upplopp, terrorism eller force majeure, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, översvämning, tornado, jordbävning och orkan. Hur du gör en skadeanmälan på Skadeförsäkring För att göra en skadeanmälan skall du ringa på följande telefonnummer +46 (0)

5 Vad behöver jag göra? När du ringer frågar vår tekniker efter Service Tag-numret, som anges på baksidan eller undersidan av din produkt, på din Dell-faktura och på första sidan av försäkringsbrevet. När teknikern har bekräftat att du har tecknat Skadeförsäkring får du svara på några frågor i syfte att utvärdera produktskadans omfattning och orsak. För att försäkringen ska gälla enligt detta avtal måste du samarbeta med ombudet för att se till att produkten repareras korrekt. Teknikern ställer några frågor för att utvärdera produktskadans omfattning och orsak. Det kan behövas mer än ett samtal eller en förlängd session för dessa diagnostik- och felsökningssteg, och du ombeds eventuellt att se efter inuti produkten om det inte medför fara. Om produkten har utsatts för avsevärd skada (till följd av utspilld vätska, fall från hög höjd o.d.) kan vårt ombud komma att be dig att lämna tillbaka den till en av våra depåer, även om du har rätt till support på plats. Detta beror på att produkten skulle ha kunnat åsamkats skador som inte kan upptäckas förrän mer uppenbara skador har reparerats. Så länge du följer vårt ombuds anvisningar står vi för alla kostnader för att skicka produkten till det reparationscenter som ombudet utser. När produkten har kommit fram till det reparationscenter som vårt ombud har utsett utvärderas skadan på produkten. Sedan repareras produkten eller så skickar vårt ombud en ersättningsprodukt till dig. Det går i vissa fall att konstatera per telefon att produkten måste bytas ut. Vårt ombud kan då efter eget gottfinnande besluta att omedelbart skicka en ersättningsprodukt till dig. Om du inte skickar tillbaka hela den skadade produkten till oss är du dock införstådd med att du är skyldig att betala fullt detaljhandelspris för ersättningsprodukten. Öppettiderna för vår support omfattar inte ordinarie, allmänt erkända helgdagar i det land där service utförs. Varken vi eller vårt ombud ansvarar för utebliven eller försenad service till följd av omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Försäkringens omfattning Stöldskydd - gäller endast då Skadeförsäkring med Stöldskydd har tecknats och relevant premie har betalats, i enlighet med uppgifterna i ditt försäkringsbrev eller på din faktura från Dell. Vad omfattas av försäkringen? Ersättning Om produkten stjäls under försäkringsperioden och i enlighet med dessa villkor tillhandahåller vi en ersättningsprodukt med likvärdiga specifikationer som den produkt du ursprungligen köpte (i enlighet med vårt ombuds beslut efter eget och skäligt gottfinnande). Om det inte längre finns någon produkt med likvärdiga specifikationer kan vi efter eget och skäligt gottfinnande erbjuda kontantersättning upp till det ursprungliga inköpspriset för den produkt du köpte från Dell. Global täckning Detta avtal omfattar stöldskydd i hela världen. Vi kan dock bara ersätta produkten när du befinner dig i ett av följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Storbritannien. Om du råkar ut för en stöld som omfattas av detta avtal i ett annat land än ovanstående länder kan vi endast skicka en ersättningsprodukt till något av dessa länder. Begränsningar Ersättning begränsas till en godkänd skada under Stöldskyddets giltighetstid. Endast maskinvara omfattas.

6 Vad omfattas inte? Detta avtal omfattar inte följande: 1. Kostnaden för att ersätta programvara. Däremot kommer den dåvarande versionen av större programvara och operativsystem som du ursprungligen köpte från Dell att installeras på eller levereras tillsammans med en produkt som ersätts enligt denna stöldförsäkring utan extra kostnad. 2. Återställning eller överföring av data som lagrats på produkten. Du är ensamt ansvarig för alla data som lagrats på produkten. Vi tillhandahåller inga återställningstjänster under detta avtal. Däremot kommer ombudet att utan extra kostnad installera om den dåvarande versionen av större programvara och operativsystem som du ursprungligen köpte från Dell, inklusive eventuella program som installerats via anpassad fabriksintegrering. Vi ger dock inga garantier och detta avtal förpliktigar oss inte att se till att program som eventuellt har installerats via anpassad fabriksintegrering är kompatibla med ersättningsprodukten. 3. Stöld som sker på annat sätt än genom överfall eller inbrott av tredje part. 4. Stöld av tillbehör och förbrukningsvaror. 5. Stöld där inte alla rimliga åtgärder har vidtagit för att förebygga stöld av produkten. 6. Stöld av produkten då produkten har anförtrotts tredje part för förvaring eller användning. 7. Stöld av produkten från ett fordon, såvida produkten inte har förvarats utom synhåll i ett låst bagageutrymme eller handskfack och någon har brutit sig in i fordonet, och bevis på detta kan tillhandahållas vid anspråket. 8. Stöld som inträffar då produkten lämnats kvar på din arbetsplats eller annan arbetsplats, skola eller offentlig plats, såvida den inte låsts fast med en säkerhetskabel eller låsts in i ett skåp, kassaskåp eller liknande låsbart förvaringsutrymme som endast du har åtkomst till, och säkerhetskabeln, det låsta skåpet, kassaskåpet eller det liknande låsta förvaringsutrymmet med våld lösgjorts eller öppnats, och bevis på detta kan tillhandahållas. 9. Stöld som inte anmäls till polisen inom 72 timmar från upptäckten av stölden. 10. Ersättning av produkten då den har förlorats eller förlagts även om detta sker på grund av force majeure (oundviklig och oförutsägbar extern händelse). 11. Stöld som inträffat på grund av (eller som kan anses bero på) avsiktlig försummelse från din sida. Hur du gör ett skadeanmälan på Stöldskydd Du kan göra en skadeanmälan online på Om du gör din skadeanmälan online behandlas det på kortast möjliga tid. Du måste uppge produktens Service Tag/försäkringsnummer i enlighet med ditt försäkringsbrev och fylla i och skicka in anspråksformulären online. Mer information om hur du gör en skadeanmälan finns online. För att göra en skadeanmälan skall du ringa på följande telefonnummer +46 (0) När du ringer frågar en skadereglerare efter information som krävs för att bekräfta att du har tecknat stöldförsäkring. Du får även information om hur du skickar in ditt anspråk och/eller får ett anspråksformulär att fylla i. För att ditt anspråk ska behandlas så snabbt som möjligt bör du skicka all dokumentation per fax eller som skannad elektronisk kopia. Vad behöver jag göra? 1. Meddela polisen inom 72 timmar från det att du upptäcker stölden och uppge följande information: Information om den stulna produkten, inklusive varumärke, modell och Service Tag-nummer, som anges på baksidan eller undersidan av produkten, på din Dellfaktura och på första sidan av ditt försäkringsbrev. En detaljerad redogörelse för stölden.

7 2. Inkomma med skadeanmälan snarast möjligt men dock senast inom ett år från stöldtillfället och lämna följande dokumentation till skadereglerarna: En fullständigt ifylld skadeanmälan. Du kan hämta ett formulär för skadeanmälan på En kopia av polisrapporten för stölden av produkten, inklusive referensnummer för polisanmälan. Bevis på inbrott, intrång eller överfall. 3. Dessutom kan du bli ombedd att tillhandahålla följande: a. Läkarintyg eller vittnesmål om det rör sig om stöld genom överfall. Vi förbehåller oss rätten att begära originalhandlingar för att utvärdera anspråk. b. Kostnadsberäkning eller kvitto för reparationer vid egendomsskada i samband med stölden, inklusive men inte begränsat till skador på fordon, säkerhetskabel, låst skåp, kassaskåp eller motsvarande låsbart förvaringsutrymme om det rör sig om inbrott av tredje part. Vi förbehåller oss rätten att begära originalhandlingar för att utvärdera anspråk. c. Bekräftelse på att de försäkringsbolag som du använder för dina personliga, yrkesmässiga eller fordons försäkringar har underrättats om inbrottet. Allmänna villkor Definition av termer Oavsiktlig skada: Oavsiktlig, plötslig och oförutsedd skada som åsamkats produkten till följd av extern åverkan och som påverkar produktens funktion. Skadeförsäkring med Stöldskydd: Gäller om du har köpt försäkringen Skadeförsäkring med Stöldskydd. Ombud: Dell Products eller annan part som vi har gett i uppdrag att reparera, ersätta eller tillhandahålla tjänster enligt detta avtal. Överfall: Fysiskt hot eller våldshandling som begåtts av tredje part i syfte att stjäla produkten. Inbrott: Våld, skada eller förstörelse som åsamkats en låst enhet i en byggnad eller ett fordon. Försäkring: Försäkringens omfattning och förmåner enligt detta avtal i enlighet med vad du själv valt och vad som anges i ditt försäkringsbrev, och där Skadeförsäkring försäkrar mot oavsiktlig skada, i enlighet med relevant avsnitt i avtalet, och Theft Protection försäkrar mot stöld, i enlighet med relevant avsnitt i avtalet, och som relevanta försäkringspremier har betalats för. Dell: Dell Products och eventuella holdingbolag eller dotterbolag till Dell Products eller dotterbolag till ett sådant holdingbolag som är ett ombud. Produkt: Den produkt eller de produkter som beskrivs i försäkringsbrevet och på Dells faktura till dig och som du har betalat relevant försäkringspremie för. Premie: Det pris du betalade för avtalet. Försäkringsbrev: Det dokument som styrker din försäkring i enlighet med detta avtal. Stöld: Förlust av produkten till följd av överfall eller inbrott av tredje part. Tredje part: Någon annan person än du, din make/maka eller sambo, dina släktingar i upp- eller nedstigande led, eller dina anställda om du är en juridisk person, eller någon annan person som inte fått tillstånd av dig att använda produkten. Vi/oss/vår: London General Insurance Company Limited, registreringsnummer: Du/din: Den person, det företag eller annan part som anges som försäkringstagare i försäkringsbrevet. Ansvarsbegränsning Varken vi eller våra dotterbolag, samarbetspartners, chefer, anställda eller ombud är ansvariga gentemot dig, eller någon efterföljande ägare eller annan användare av produkten, för oförutsedda skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till ersättning eller skadestånd för att produkten inte är tillgänglig för användning, för förlust av eller skador på data eller programvara, personskador, dödsfall, annan indirekt förlust till följd av produktfel, eller andra typer av oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador till följd av eller i samband med användning av produkten eller produktens prestanda. Detta gäller även om du har informerat oss om risken för sådana skador.

8 Genom att ingå detta avtal frånsäger du dig uttryckligen all rätt till anspråk som beskrivs i detta stycke. Du är införstådd med och samtycker till att vi för varje enskilt anspråk i enlighet med detta avtal inte är skyldiga att betala skadestånd som överstiger kostnaden för att ersätta produkten med en produkt med likvärdiga specifikationer. Vi är inte skyldiga att betala moms om du är momsregistrerad. Giltighetstid och förnyelse Försäkringen börjar gälla den senare dagen av antingen den dag du får produkten från Dell eller den dag du köper avtalet. Försäkringen upphör att gälla efter den period som anges i ditt försäkringsbrev eller, om du har tecknat Skadeförsäkring med Stöldskydd, då produkten ersatts i enlighet med försäkringen för Stöldskydd. Det är då endast försäkringen för Stödskydd som upphör. Skadeförsäkringen fortsätter att gälla fram till slutet av den period som anges i försäkringsbrevet. Ingen av parterna i detta avtal är skyldig att förlänga eller förnya avtalet. Sekretess och äganderätt Du är införstådd med att information eller data som utlämnas eller skickas till vårt ombud eller till oss, antingen per telefon, på elektronisk väg eller på annat vis, inte är sekretessbelagd. Överlåtbarhet Återstående försäkringsskydd kan överlåtas till efterföljande ägare av produkten under förutsättning att vi informeras och ger vårt tillstånd till det. Ytterligare villkor och avgifter kan tillkomma vid en sådan överlåtelse. Uppsägning Denna försäkring börjar gälla den senare dagen av antingen den dag du får produkten från Dell eller den dag du köper avtalet. Du kan säga upp detta avtal inom fjorton (14) dagar från det att du har fått avtalet genom att meddela oss skriftligen på följande adress: Dell Skadeförsäkring and Skadeförsäkring med Stöldskydd Service Department London General Insurance Company Limited The Aspen Building Floor 2 Vantage Point Business Village Mitcheldean Gloucestershire GL17 0AF England Om du säger upp avtalet inom fjorton (14) dagar från det att du har fått det får du hela premien tillbaka. Detta gäller inte om du har blivit beviljad ersättning efter skadeanmälan med stöd av avtalet, varvid premien inte återbetalas och försäkringen sägs upp automatiskt. Om du säger upp avtalet när det har gått mer än fjorton (14) dagar från det att du tecknat avtalet återbetalas inte premien. Vi kan säga upp detta avtal om du inte betalar försäkringspremien liksom eventuella gällande skatter för avtalet i enlighet med Dells standardförsäljningsvillkor, om du lämnar felaktiga uppgifter till oss eller vårt ombud, eller om du på annat vis bryter mot villkoren i detta avtal. Vi kommer inte att säga upp avtalet av andra skäl. Om vi sager upp avtalet skickar vi ett skriftligt besked till dig på den adress som finns i våra register. Beskedet innehåller anledningen till uppsägningen och datumet då försäkringen upphör att gälla. Eventuell återbetalning av försäkringspremier sker efter vårt eget gottfinnande. Avtalet måste sägas upp separat för varje produkt. Obs: I enlighet med lagen om försäkringsavtal (SFS 2005:104) har konsumenter som valt att köpa Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd för en avtalsperiod som överskrider 12 månader (som anges i ditt försäkringsbrev och på din faktura från Dell) rätt att avbryta detta försäkringsskydd efter den inledande 12-månadsperioden och erhålla en proportionell återbetalning av erlagd premie. Uppsägningen av detta försäkringsskydd påverkar inte andra delar av din underliggande maskinvarugaranti, grundläggande maskinvaruservice eller Dell ProSupport-service, som fortsätter att gälla under avtalad tid.

9 Fullständigt avtal Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på föremålet för avtalet. Varken våra anställda eller vårt ombud kan muntligen ändra eller anpassa villkoren i detta avtal. Bedrägeri Ingenting i detta avtal ska begränsa eller utesluta ansvarsskyldighet för bedrägeri eller bedräglig framställning. Varken vi eller vårt ombud kommer att godkänna ditt anspråk om vi har rimliga skäl att tro att du är inblandad i bedrägliga eller på annat vis olagliga aktiviteter i samband med detta avtal. Rätt till subrogation Vi förbehåller oss rätten att söka gottgörelse på dina vägnar eller föra talan i ditt namn till vår egen förmån för varje ersättningsanspråk, och vi ska ha fullständig handlingsfrihet att besluta hur sådana mål ska drivas. Om detta skulle ske är du skyldig att förse oss med all den information och det bistånd som vi kan komma att behöva. Innehållande av information Om du har gett oss felaktig information eller om du underlåter att uppge information som rimligen kan komma att påverka vårt beslut att bevilja försäkring åt dig eller regleringen av ditt anspråk, ska din försäkring enligt detta avtal avslutas och inga förmåner eller återbetalningar ska tillhandahållas. Ytterligare kompensation Denna försäkring ger dig vissa juridiska rättigheter, och du kan även ha ytterligare juridiska rättigheter. Denna försäkring utgör ingen garanti. Den produkt som du köper från Dell omfattas även av en begränsad garanti från Dell eller tredjepartstillverkare av de produkter som Dell distribuerar. Mer information om dina rättigheter och ersättningsmöjligheter enligt dessa begränsade garantier finns i villkoren för Dells begränsade garantier. Tillämplig rätt Svensk lagstiftning skall tillämpas för detta avtal och en eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol. Dataskydd Du har rätt att mot en avgift få en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig. Alla personuppgifter skyddas enligt lag. Vi behandlar endast dina personuppgifter i syfte att handlägga ditt anspråk och/eller administrera din försäkring. Vi lagrar dina uppgifter på rimligt sätt. Kunder med särskilda behov Vi kan på begäran tillhandahålla vissa tjänster för att hjälpa kunder med särskilda behov. Kontakta oss om du behöver några av dessa tjänster så att vi kan kommunicera på lämpligt sätt. Kundtjänst Om du har några frågor eller klagomål i samband med försäljningen av denna försäkring kan du kontakta Dell enligt uppgifterna på Dells webbplats i ditt land eller på din faktura. Om du har några frågor eller klagomål i samband med handläggningen av ersättningsanspråk kan du skriva till Dell enligt uppgifterna på Dells webbplats i ditt land eller på din faktura. Om du har frågor eller klagomål i samband med handläggningen av skadeanmälan kan du skriva till Customer Care Manager, London General Insurance, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, England. Om du inte är nöjd med svaret kan du skriva till Customer Services Director på samma adress. Om du har frågor eller klagomål i samband med försäkringsvillkoren kan du skriva till London General Insurance Company Limited, A & T Customer Services Manager, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, England. Om du inte är nöjd med svaret kan du skriva till Managing Director på samma adress. Om ditt klagomål till ovanstående parter inte hanteras så att du blir nöjd eller om du vill ha oberoende rådgivning angående ditt klagomål kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du kan också vända dig till allmän domstol för att få tvisten prövad. (Allmänna Reklamationsnämnden, Box Stockholm Telefon )

10 Försäkringsgivare Detta avtal om Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd ( avtalet ) utfärdas av London General Insurance Company Limited, registreringsnummer , vars registrerade adress är Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, England. London General Insurance Company Limited ärgodkänts av Prudential Regulation Authority och reglerade av Financial Genomför myndigheten och Prudential Regulation Authority, (Financial Services registreringsnummer ) Ersättning Det är finansorganets FSCS uppgift att säkerställa att en viss andel av de belopp som ett försäkringsbolag i likvidation är skyldigt dess avtalsinnehavare betalas om bolaget inte kan fullgöra sina åtaganden. Under FSCS täcks allmän försäkring till 90 procent av hela anspråket utan övre gräns. Vissa begränsningar gäller för detta ersättningssystem och det omfattar inte alla försäkringshavare. Du kan få mer information av FSCS på följande adress: 7th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London, E1 8DN, England. Det går även bra att ringa FSCS på

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor CompleteCare 1. Inledning De förmåner du har rätt till beror på vilket försäkringsskydd du valt detta framgår av ditt försäkringsbrev. Denna CompleteCare

Läs mer

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag.

Tandvårdsförsäkring. Förebygga. Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Tandvårdsförsäkring Förebygga Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag. Detta produktblad innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna från försäkringsvillkoren avseende

Läs mer

Förköpsinformation Information vid distansavtal

Förköpsinformation Information vid distansavtal Förköpsinformation Information vid distansavtal Delkasko/Vagnskadeförsäkring Förköpsinformation och Information vid distansavtal Detta är en kort sammanfattning av det försäkringsvillkor som gäller för

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER ID-HANDLING IDSE2011:1 Försäkringens omfattning 1. Kostnader för att återanskaffa ID-handling Försäkringen ersätter kostnader för att återanskaffa stulna ID handlingar, körkort,

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1 FÖRSÄKRINGSBEVIS DETTA ÄR ETT BEVIS PÅ ATT Försäkringsgivaren, efter mottagande av Premien, härmed är bunden i förhållande till Dig för de ersättningar som anges i detta Försäkringsbevis, i enlighet med

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Allriskförsäkring för Elev-PC,

Allriskförsäkring för Elev-PC, 2012-10-11 Allriskförsäkring för Elev-PC, 2010-06-01 Försäkringen gäller för dator i skolverksamhet, som har ett värde understigande 10 000 kr. 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för lease-/hyrestagare/köpare,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal

Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2010-12-01 Vi, New Technology Insurance ( NTI ), utfärdar denna försäkring i samarbete med The Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Ersättningsanspråk: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=se Uppsägning av försäkringar: via webbplatsen på www.ticketmaster.se/help/customerservice.html eller

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01

Babyproffsens Barnvagnsförsäkring. Villkor 2010-03-01 Babyproffsens Barnvagnsförsäkring Villkor 2010-03-01 Barnvagnsförsäkring 2 Barnvagnsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. Försäkringens omfattning...3 3. Säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav...3

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2

Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2 Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2 Olycksförsäkring och utökad garanti för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 8 Olycksförsäkring för din produkt från Sony

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL

PatientSafe. Coverage. Information om. FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL Information om PatientSafe Begränsad garanti Coverage FöR BRöSTIMPLANTAT MED SILIKONGEL För säkerhets skull. För din skönhet. För din säkerhet. Försäkra dig om att det bröstimplantat som ska bli en del

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20

VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 VILLKORSSAMMANFATTNING Kawasaki MX-försäkring Kawasaki enduroförsäkring 2015-04-20 Allmän information Det här är en sammanfattning av vad försäkringen innehåller. De fullständiga försäkringsvillkoren finns

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti:

Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti: VELUX Garanti Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti: VELUX garanti omfattar Garantiperiod VELUX takfönster och installationsprodukter

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300

Din manual HP DVD WRITER DVD300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DVD WRITER DVD300 instruktionsbok

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com

Bosch Kundtjänst, telefon: 0140-38 45 66 eller e-post: forsakringar_varme@se.bosch.com 6 års fabriksgaranti med Bosch VärmePartner Vår garanti utökas från 3 till 6 år om anläggningen sålts och installerats av en godkänd installatör t.ex. certifierad Bosch VärmePartner. Förutsättningarna

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Försäkringsvillkor 2012-11-08

Försäkringsvillkor 2012-11-08 Försäkringsvillkor 2012-11-08 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är den person som tecknat HemGaranti24 försäkring och fått denna bekräftad genom att motta försäkringsbevis från försäkringsgivaren.

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

Självriskeliminering För Hyrbil

Självriskeliminering För Hyrbil Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål

Läs mer

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den

Försäkringsvillkor. Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den Försäkringsvillkor Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2015-08-26 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare

INLEDNING 2.0 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT BEVILJA FÖRSÄKRINGSSKYDD 1.0 DEFINITIONER. Försäkringsgivare SBAB Låneskydd Liv Försäkringsvillkor nr 1-2010 i utdrag från gruppförsäkring SBSWL0110 så som den överenskommits mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren Stockholm, Maj 2011 INLEDNING SBAB Låneskydd

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16

Försäkringsvillkor. Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsvillkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2 Gäller från den 2013-04-16 Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer