Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell."

Transkript

1 Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd Försäkringsvillkor Översikt Detta dokument innehåller information om två olika försäkringar: Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd. Ditt försäkringsbrev och Dells faktura till dig visar om du har köpt 1. enbart Skadeförsäkring eller 2. Skadeförsäkring med Stöldskydd. Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell. Detta avtal för Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd ( avtalet ) är utfärdat av London General Insurance Company Limited, registreringsnummer , vars registrerade adress är Integra House, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, England. Denna försäkringsgivare har utsett Dell Products, vars huvudkontor ligger i Raheen Industrial Estate, Limerick, Irland, som ombud för att sälja försäkringen och behandla ersättningsanspråk vid oavsiktlig skada. Genom att godkänna försäkringen Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd enligt din faktura från Dell förbinder du dig att följa och godkänna villkoren i detta dokument. Läs igenom hela avtalet. Dessa villkor kompletterar villkoren i eventuella andra undertecknade avtal mellan dig och Dell eller, om inga sådana avtal har ingåtts, Dells standardförsäljningsvillkor. Avtalet ingås mellan dig och London General Insurance Company Limited. Dell är ombud och ansvarar för fakturering. Alla termer som inte uttryckligen definieras i avtalet ska ha den innebörd som definierats i ovannämnda undertecknade avtal eller i Dells standardförsäljningsvillkor. Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd kan endast tecknas för maskinvaruprodukter, men du är inte skyldig att köpa Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd när du köper en produkt från Dell. På Dells faktura till dig anges om du har köpt Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd. Denna faktura utgör ditt kvitto. Produkten är försedd med ett serienummer ( Service Tag ) som styrker ditt köp av Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd. Du måste betala en separat försäkringspremie för varje produkt som du vill att avtalet ska omfatta. En skrivare som köps tillsammans med en bärbar dator omfattas exempelvis inte av avtalet för den bärbara datorn. Skrivaren och den bärbara datorn behöver varsin försäkring. Förutom för datorer och mobila produkter, som till exempel telefoner och smartphones, så kan en försäkring även tecknas separat för vissa kringenheter. Om du har köpt en försäkring för en kringenhet gäller försäkringen endast delar som är inbyggda i eller på kringenhetens huvudenhet, inklusive delar eller tillbehör som behövs för att använda huvudenheten och som levererades vid försäljningen. Detta omfattar till exempel inbyggt minne, inbyggd LCD-skärm, interna komponenter/växlar, inbyggda knappar, lådor, lock och paneler, fjärrkontroller, synkroniseringsvaggor och kablar.

2 Försäkringens omfattning Försäkringstäckningens Omfattning Du är berättigad att ta ut skydd om: - Den försäkrade produkten är en Dell-märkt produkt; och - Du på inköpsdatum är 18 år gammal eller äldre; och - Den försäkrade produkten är en maskinvaru- eller mobilitetsprodukt t.ex. surfplatta. - Du har köpt den försäkrade produkten inte mer än 90 dagar innan du först köpte denna försäkring. - Om du köpte denna försäkring på datum efter det datum du köpte den försäkrade produkten då måste den fungera normalt så vitt du vet på startdatum. Obs: - Vi förbehåller oss rätten att genomföra en inspektion på platsen av den försäkrade produkten för att bekräfta att den är i normalt driftstillstånd. Det är ditt ansvar att få eventuell service som behövs för att återföra den försäkrade produkten till normalt driftstillstånd i början av täckningsperioden för att göra det möjligt att kvalificera Produkten för täckning. - Om vi, vid inspektion av våra tekniker, avgör att skadan i den försäkrade produkten uppstod innan policyn inköptes kan det påverka giltigheten för din policy. - Anspråk avseende Produkt med försäkringsskydd kan inte inlämnas förrän 30 dagar efter datum för först inköp av täckning, vilket indikeras på din faktura eller annan orderbekräftelse. Skadeförsäkring - gäller endast då Skadeförsäkring har tecknats och relevant premie har betalats, i enlighet med uppgifterna i ditt försäkringsbrev eller på din faktura från Dell. Vad omfattas av försäkringen? Om produkten utsätts för oavsiktlig skada under försäkringsperioden åtar vi oss att reparera eller ersätta produkten i enlighet med dessa villkor. Reparation Under försäkringsperioden och i enlighet med begränsningarna i detta avtal åtar vi oss att reparera produkten enligt behov för att korrigera skador på produkten som uppstått genom oavsiktlig skada vid vanlig användning av produkten. Du är införstådd med att vi, om vi reparerar produkten, kan ersätta originaldelar med nya eller begagnade delar från originaltillverkaren eller en annan tillverkare. Reservdelarna är funktionellt likvärdiga med originaldelarna. Efter eget gottfinnande kan vi välja att låta ett närstående företag eller en tredje part reparera produkten. Ersättning Om vårt ombud beslutar att produkten måste ersättas i stället för att repareras ska ersättningsprodukten, närhelst så är möjligt, vara likvärdig med eller bättre än originalprodukten från Dell, efter vårt ombuds skäliga gottfinnande. Du är införstådd med att ersättningsprodukten, om vi ersätter produkten, kan innehålla originaldelar eller begagnade delar från originaltillverkaren eller någon annan tillverkare. Detta avtal täcker inte förebyggande underhåll. Du behöver inte genomföra något förebyggande underhåll på produkten för att en produkt som omfattas av detta avtal ska repareras eller ersättas.

3 Svarsnivå Svarsnivån för reparationer eller ersättning enligt detta avtal ska överensstämma med svarsnivån för din produkts underliggande garanti eller servicepaket, förutsatt att svarsnivån inte överstiger svarsnivån för service på plats nästa arbetsdag efter fjärrdiagnos i enlighet med beskrivningen av Dell ProSupport-servicen på Om du befinner dig utomlands kan svarsnivån variera och tillhandahålls i rimlig utsträckning. Reservdelar Oavsett vilken svarsnivå du har tecknat så har en del av produktens delar utformats särskilt för att kunden själv ska kunna avlägsna och byta ut dem. Sådana delar kallas CSR-delar (Customer Self Replaceable). Om det framkommer vid diagnosen att man på Dell anser att reparationen kan utföras med hjälp av en CSR-del så kommer denna CSR-del att skickas direkt till kunden. Det finns två olika kategorier av CSRdelar: Frivilliga CSR-delar dessa delar har utformats för att kunna bytas ut av kunden. Beroende på vilken servicenivå som tecknades när den understödda produkten köptes så kan Dell eventuellt ordna med att en reparatör kommer till dig för att byta ut delarna. Kontakta teknisk support för mer information om vilka frivilliga CSR-delar och servicenivåer som ger dig rätt till installation på plats utan extra kostnad. Obligatoriska CSR-delar dessa delar måste kunden byta ut själv. Dell ordnar inte med att någon installerar dem. Om kunden skulle be Dell att byta ut sådana delar så skulle kunden få betala en extra avgift för den här tjänsten. Geografiska begränsningar och omlokalisering Reparationer eller ersättning enligt detta avtal levereras till den eller de platser som anges på din faktura. Svarsnivåer, öppettider för teknisk support och svarstider på plats varierar mellan olika regioner. Vissa alternativ är kanske inte tillgängliga där du bor. Skyldigheten att reparera eller ersätta en omlokaliserad produkt gäller i mån av tillgång till lokal service och kan medföra extra avgifter liksom inspektion och omcertifiering av den omlokaliserade produkten enligt då gällande priser för tidsåtgång och material. Ersättning utanför det land där du köpte försäkringen görs i rimlig utsträckning och är eventuellt inte tillgängligt för alla kunder. Dessutom omfattar inte support utomlandsersättning av hela enheter. Kontakta Dells tekniska support om du vill veta mer. Du samtycker till att ge Dell tillräcklig och säker åtkomst till dina anläggningar utan kostnad för Dell så att Dell kan fullgöra sina skyldigheter. Begränsningar Antalet Skadeförsäkringsskador är obegränsat under försäkringsperioden. Ersättningsanspråk kan endas beviljas för maskinvara. Begränsningar för mobila produkter Antalet ersättningsanspråk för Skadeförsäkringsskador är obegränsat under försäkringsperioden för produkter som Dell klassar som mobila produkter (till exempel smartphones och pekdatorer), med följande begränsning: Försäkringen ersätter en enhet maximalt två gånger under en tolvmånadersperiod eller, om den är kortare än tolv månader, under den kvarvarande försäkringsperioden, om en mobil produkt inte anses vara möjlig att reparera utan helt måste ersättas. Om du till exempel tecknar en Skadeförsäkring för en tvåårsperiod som påbörjas i januari och begär en ersättningsenhet i maj, är du endast berättigad till en ytterligare ersättningsenhet under de kommande tolv månaderna från och med maj. Du har inte rätt till ytterligare ersättningsenheter före maj månad under försäkringens andra år. Vad omfattas inte? Detta avtal omfattar inte och ombudet är inte skyldigt att reparera eller ersätta följande: 1. Om du har tecknat en försäkring för en datorenhet eller mobilprodukt: oavsiktlig skada på kringenheter eller kringkomponenter, inklusive men inte begränsat till dockningsstationer, externa modem, externa högtalare, spelenheter, väskor, sekundära bildskärmar, extern mus till bärbar dator, externt tangentbord till bärbar dator och övriga komponenter som inte är interna delar i datorprodukten.

4 2. Om du har tecknat en försäkring för en kringenhet eller mobilprodukt: oavsiktlig skada på externt anslutna datorer, kringenheter eller andra enheter som kan användas tillsammans med den försäkrade kringenheten, komponenter, fodral, väggfästen för tv-apparater eller bildskärmar, kablar eller föremål som betraktas som tillbehör eller förbrukningsvaror och som inte är inbyggda i eller på huvudenheten, till exempel batterier, glödlampor, återanvändbara bläckpatroner, bläckpatroner för engångsbruk, skrivar- och fotopapper, minnesdiskar, engångsminnen, kabelanslutningar, väskor, pekpennor, dockningsstationer, externa modem, externa högtalare, spelenheter, speldiskar, sekundära bildskärmar, extern mus eller andra indata-/utdataenheter, andra komponenter som inte är interna delar i den produkt som du tecknat försäkring för, eller andra delar/komponenter som kräver regelbundet underhåll av användaren. 3. Programvara, inklusive men inte begränsat till följande: (1) fel eller skador (inklusive men inte begränsat till skador som orsakats av virus) på programvara som förinstallerats på, köpts med eller på annat vis installerats på produkten, och (2) programvara som installerats på produkten via anpassad fabriksintegrering (Custom Factory Integration) eller andra objekt som lagts till via anpassad fabriksintegrering. Skäliga insatser kommer att göras för att reparera eller ersätta komponenter utöver programvara som installerats via anpassad fabriksintegrering och som i annat fall exkluderas, men detta garanteras inte i avtalet. 4. Skador eller fel på produkten som endast är kosmetiska eller som på annat vis inte påverkar produktens funktionsduglighet. Enligt detta avtal finns det ingen skyldighet att reparera skälig naturlig förslitning av produkten eller andra ytliga skador, till exempel repor eller märken, som inte nämnvärt inverkar på din användning av produkten. 5. Produkter som någon annan än ombudet har försökt reparera. Om någon annan än vi eller vårt ombud reparerar eller försöker reparera den produkt som omfattas av detta avtal ogiltigförklaras avtalet. Vi ersätter inte dig för reparationer som du eller någon annan person utför eller försöker utföra av produkten. 6. Produkter som skadas i samband med eller till följd av felaktig eller olämplig kundinstallation. Kundinstallation omfattar allt av följande som genomförs av dig eller tredje part på dina vägnar: (1) uppackning eller flytt av produkten, (2) installation eller montering av produkten på en vägg eller annan struktur (eller borttagning av produkten efter installation) samt (3) montering av fästen eller andra bärande anordning som utformats för montering eller fäste på en vägg eller annan struktur (eller borttagning därav). Kundinstallation omfattar inte installationstjänster som köpts från Dell. 7. Produkter som förlorats eller stulits (om inte Stöldskydd också har tecknats, vilket i så fall anges i ditt försäkringsbrev). För att en produkt ska repareras eller ersättas måste du returnera hela den skadade produkten till oss. 8. Produkter som skadats till följd av brand från en extern källa eller som skadats med uppsåt. Om vi hittar belägg för avsiktlig skada är vi inte skyldiga att reparera eller ersätta produkten. 9. Återställning eller överföring av data som lagrats på produkten. Du är ensamt ansvarig för alla data som lagrats på produkten. Vi tillhandahåller inga återställningstjänster under detta avtal. Om hårddisken på en produkt måste bytas ut kommer ombudet dock att kostnadsfritt installera om den dåvarande versionen av större programvara och operativsystem som du ursprungligen köpte från Dell, inklusive eventuella program som installerats via anpassad fabriksintegrering. Vi ger dock inga garantier och detta avtal förpliktigar oss inte att se till att program som eventuellt har installerats via anpassad fabriksintegrering är kompatibla med ersättningsprodukten. 10. Skador till följd av krig, upplopp, terrorism eller force majeure, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, översvämning, tornado, jordbävning och orkan. Hur du gör en skadeanmälan på Skadeförsäkring För att göra en skadeanmälan skall du ringa på följande telefonnummer +46 (0)

5 Vad behöver jag göra? När du ringer frågar vår tekniker efter Service Tag-numret, som anges på baksidan eller undersidan av din produkt, på din Dell-faktura och på första sidan av försäkringsbrevet. När teknikern har bekräftat att du har tecknat Skadeförsäkring får du svara på några frågor i syfte att utvärdera produktskadans omfattning och orsak. För att försäkringen ska gälla enligt detta avtal måste du samarbeta med ombudet för att se till att produkten repareras korrekt. Teknikern ställer några frågor för att utvärdera produktskadans omfattning och orsak. Det kan behövas mer än ett samtal eller en förlängd session för dessa diagnostik- och felsökningssteg, och du ombeds eventuellt att se efter inuti produkten om det inte medför fara. Om produkten har utsatts för avsevärd skada (till följd av utspilld vätska, fall från hög höjd o.d.) kan vårt ombud komma att be dig att lämna tillbaka den till en av våra depåer, även om du har rätt till support på plats. Detta beror på att produkten skulle ha kunnat åsamkats skador som inte kan upptäckas förrän mer uppenbara skador har reparerats. Så länge du följer vårt ombuds anvisningar står vi för alla kostnader för att skicka produkten till det reparationscenter som ombudet utser. När produkten har kommit fram till det reparationscenter som vårt ombud har utsett utvärderas skadan på produkten. Sedan repareras produkten eller så skickar vårt ombud en ersättningsprodukt till dig. Det går i vissa fall att konstatera per telefon att produkten måste bytas ut. Vårt ombud kan då efter eget gottfinnande besluta att omedelbart skicka en ersättningsprodukt till dig. Om du inte skickar tillbaka hela den skadade produkten till oss är du dock införstådd med att du är skyldig att betala fullt detaljhandelspris för ersättningsprodukten. Öppettiderna för vår support omfattar inte ordinarie, allmänt erkända helgdagar i det land där service utförs. Varken vi eller vårt ombud ansvarar för utebliven eller försenad service till följd av omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Försäkringens omfattning Stöldskydd - gäller endast då Skadeförsäkring med Stöldskydd har tecknats och relevant premie har betalats, i enlighet med uppgifterna i ditt försäkringsbrev eller på din faktura från Dell. Vad omfattas av försäkringen? Ersättning Om produkten stjäls under försäkringsperioden och i enlighet med dessa villkor tillhandahåller vi en ersättningsprodukt med likvärdiga specifikationer som den produkt du ursprungligen köpte (i enlighet med vårt ombuds beslut efter eget och skäligt gottfinnande). Om det inte längre finns någon produkt med likvärdiga specifikationer kan vi efter eget och skäligt gottfinnande erbjuda kontantersättning upp till det ursprungliga inköpspriset för den produkt du köpte från Dell. Global täckning Detta avtal omfattar stöldskydd i hela världen. Vi kan dock bara ersätta produkten när du befinner dig i ett av följande länder: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sydafrika, Sverige, Schweiz eller Storbritannien. Om du råkar ut för en stöld som omfattas av detta avtal i ett annat land än ovanstående länder kan vi endast skicka en ersättningsprodukt till något av dessa länder. Begränsningar Ersättning begränsas till en godkänd skada under Stöldskyddets giltighetstid. Endast maskinvara omfattas.

6 Vad omfattas inte? Detta avtal omfattar inte följande: 1. Kostnaden för att ersätta programvara. Däremot kommer den dåvarande versionen av större programvara och operativsystem som du ursprungligen köpte från Dell att installeras på eller levereras tillsammans med en produkt som ersätts enligt denna stöldförsäkring utan extra kostnad. 2. Återställning eller överföring av data som lagrats på produkten. Du är ensamt ansvarig för alla data som lagrats på produkten. Vi tillhandahåller inga återställningstjänster under detta avtal. Däremot kommer ombudet att utan extra kostnad installera om den dåvarande versionen av större programvara och operativsystem som du ursprungligen köpte från Dell, inklusive eventuella program som installerats via anpassad fabriksintegrering. Vi ger dock inga garantier och detta avtal förpliktigar oss inte att se till att program som eventuellt har installerats via anpassad fabriksintegrering är kompatibla med ersättningsprodukten. 3. Stöld som sker på annat sätt än genom överfall eller inbrott av tredje part. 4. Stöld av tillbehör och förbrukningsvaror. 5. Stöld där inte alla rimliga åtgärder har vidtagit för att förebygga stöld av produkten. 6. Stöld av produkten då produkten har anförtrotts tredje part för förvaring eller användning. 7. Stöld av produkten från ett fordon, såvida produkten inte har förvarats utom synhåll i ett låst bagageutrymme eller handskfack och någon har brutit sig in i fordonet, och bevis på detta kan tillhandahållas vid anspråket. 8. Stöld som inträffar då produkten lämnats kvar på din arbetsplats eller annan arbetsplats, skola eller offentlig plats, såvida den inte låsts fast med en säkerhetskabel eller låsts in i ett skåp, kassaskåp eller liknande låsbart förvaringsutrymme som endast du har åtkomst till, och säkerhetskabeln, det låsta skåpet, kassaskåpet eller det liknande låsta förvaringsutrymmet med våld lösgjorts eller öppnats, och bevis på detta kan tillhandahållas. 9. Stöld som inte anmäls till polisen inom 72 timmar från upptäckten av stölden. 10. Ersättning av produkten då den har förlorats eller förlagts även om detta sker på grund av force majeure (oundviklig och oförutsägbar extern händelse). 11. Stöld som inträffat på grund av (eller som kan anses bero på) avsiktlig försummelse från din sida. Hur du gör ett skadeanmälan på Stöldskydd Du kan göra en skadeanmälan online på Om du gör din skadeanmälan online behandlas det på kortast möjliga tid. Du måste uppge produktens Service Tag/försäkringsnummer i enlighet med ditt försäkringsbrev och fylla i och skicka in anspråksformulären online. Mer information om hur du gör en skadeanmälan finns online. För att göra en skadeanmälan skall du ringa på följande telefonnummer +46 (0) När du ringer frågar en skadereglerare efter information som krävs för att bekräfta att du har tecknat stöldförsäkring. Du får även information om hur du skickar in ditt anspråk och/eller får ett anspråksformulär att fylla i. För att ditt anspråk ska behandlas så snabbt som möjligt bör du skicka all dokumentation per fax eller som skannad elektronisk kopia. Vad behöver jag göra? 1. Meddela polisen inom 72 timmar från det att du upptäcker stölden och uppge följande information: Information om den stulna produkten, inklusive varumärke, modell och Service Tag-nummer, som anges på baksidan eller undersidan av produkten, på din Dellfaktura och på första sidan av ditt försäkringsbrev. En detaljerad redogörelse för stölden.

7 2. Inkomma med skadeanmälan snarast möjligt men dock senast inom ett år från stöldtillfället och lämna följande dokumentation till skadereglerarna: En fullständigt ifylld skadeanmälan. Du kan hämta ett formulär för skadeanmälan på En kopia av polisrapporten för stölden av produkten, inklusive referensnummer för polisanmälan. Bevis på inbrott, intrång eller överfall. 3. Dessutom kan du bli ombedd att tillhandahålla följande: a. Läkarintyg eller vittnesmål om det rör sig om stöld genom överfall. Vi förbehåller oss rätten att begära originalhandlingar för att utvärdera anspråk. b. Kostnadsberäkning eller kvitto för reparationer vid egendomsskada i samband med stölden, inklusive men inte begränsat till skador på fordon, säkerhetskabel, låst skåp, kassaskåp eller motsvarande låsbart förvaringsutrymme om det rör sig om inbrott av tredje part. Vi förbehåller oss rätten att begära originalhandlingar för att utvärdera anspråk. c. Bekräftelse på att de försäkringsbolag som du använder för dina personliga, yrkesmässiga eller fordons försäkringar har underrättats om inbrottet. Allmänna villkor Definition av termer Oavsiktlig skada: Oavsiktlig, plötslig och oförutsedd skada som åsamkats produkten till följd av extern åverkan och som påverkar produktens funktion. Skadeförsäkring med Stöldskydd: Gäller om du har köpt försäkringen Skadeförsäkring med Stöldskydd. Ombud: Dell Products eller annan part som vi har gett i uppdrag att reparera, ersätta eller tillhandahålla tjänster enligt detta avtal. Överfall: Fysiskt hot eller våldshandling som begåtts av tredje part i syfte att stjäla produkten. Inbrott: Våld, skada eller förstörelse som åsamkats en låst enhet i en byggnad eller ett fordon. Försäkring: Försäkringens omfattning och förmåner enligt detta avtal i enlighet med vad du själv valt och vad som anges i ditt försäkringsbrev, och där Skadeförsäkring försäkrar mot oavsiktlig skada, i enlighet med relevant avsnitt i avtalet, och Theft Protection försäkrar mot stöld, i enlighet med relevant avsnitt i avtalet, och som relevanta försäkringspremier har betalats för. Dell: Dell Products och eventuella holdingbolag eller dotterbolag till Dell Products eller dotterbolag till ett sådant holdingbolag som är ett ombud. Produkt: Den produkt eller de produkter som beskrivs i försäkringsbrevet och på Dells faktura till dig och som du har betalat relevant försäkringspremie för. Premie: Det pris du betalade för avtalet. Försäkringsbrev: Det dokument som styrker din försäkring i enlighet med detta avtal. Stöld: Förlust av produkten till följd av överfall eller inbrott av tredje part. Tredje part: Någon annan person än du, din make/maka eller sambo, dina släktingar i upp- eller nedstigande led, eller dina anställda om du är en juridisk person, eller någon annan person som inte fått tillstånd av dig att använda produkten. Vi/oss/vår: London General Insurance Company Limited, registreringsnummer: Du/din: Den person, det företag eller annan part som anges som försäkringstagare i försäkringsbrevet. Ansvarsbegränsning Varken vi eller våra dotterbolag, samarbetspartners, chefer, anställda eller ombud är ansvariga gentemot dig, eller någon efterföljande ägare eller annan användare av produkten, för oförutsedda skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till ersättning eller skadestånd för att produkten inte är tillgänglig för användning, för förlust av eller skador på data eller programvara, personskador, dödsfall, annan indirekt förlust till följd av produktfel, eller andra typer av oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador till följd av eller i samband med användning av produkten eller produktens prestanda. Detta gäller även om du har informerat oss om risken för sådana skador.

8 Genom att ingå detta avtal frånsäger du dig uttryckligen all rätt till anspråk som beskrivs i detta stycke. Du är införstådd med och samtycker till att vi för varje enskilt anspråk i enlighet med detta avtal inte är skyldiga att betala skadestånd som överstiger kostnaden för att ersätta produkten med en produkt med likvärdiga specifikationer. Vi är inte skyldiga att betala moms om du är momsregistrerad. Giltighetstid och förnyelse Försäkringen börjar gälla den senare dagen av antingen den dag du får produkten från Dell eller den dag du köper avtalet. Försäkringen upphör att gälla efter den period som anges i ditt försäkringsbrev eller, om du har tecknat Skadeförsäkring med Stöldskydd, då produkten ersatts i enlighet med försäkringen för Stöldskydd. Det är då endast försäkringen för Stödskydd som upphör. Skadeförsäkringen fortsätter att gälla fram till slutet av den period som anges i försäkringsbrevet. Ingen av parterna i detta avtal är skyldig att förlänga eller förnya avtalet. Sekretess och äganderätt Du är införstådd med att information eller data som utlämnas eller skickas till vårt ombud eller till oss, antingen per telefon, på elektronisk väg eller på annat vis, inte är sekretessbelagd. Överlåtbarhet Återstående försäkringsskydd kan överlåtas till efterföljande ägare av produkten under förutsättning att vi informeras och ger vårt tillstånd till det. Ytterligare villkor och avgifter kan tillkomma vid en sådan överlåtelse. Uppsägning Denna försäkring börjar gälla den senare dagen av antingen den dag du får produkten från Dell eller den dag du köper avtalet. Du kan säga upp detta avtal inom fjorton (14) dagar från det att du har fått avtalet genom att meddela oss skriftligen på följande adress: Dell Skadeförsäkring and Skadeförsäkring med Stöldskydd Service Department London General Insurance Company Limited The Aspen Building Floor 2 Vantage Point Business Village Mitcheldean Gloucestershire GL17 0AF England Om du säger upp avtalet inom fjorton (14) dagar från det att du har fått det får du hela premien tillbaka. Detta gäller inte om du har blivit beviljad ersättning efter skadeanmälan med stöd av avtalet, varvid premien inte återbetalas och försäkringen sägs upp automatiskt. Om du säger upp avtalet när det har gått mer än fjorton (14) dagar från det att du tecknat avtalet återbetalas inte premien. Vi kan säga upp detta avtal om du inte betalar försäkringspremien liksom eventuella gällande skatter för avtalet i enlighet med Dells standardförsäljningsvillkor, om du lämnar felaktiga uppgifter till oss eller vårt ombud, eller om du på annat vis bryter mot villkoren i detta avtal. Vi kommer inte att säga upp avtalet av andra skäl. Om vi sager upp avtalet skickar vi ett skriftligt besked till dig på den adress som finns i våra register. Beskedet innehåller anledningen till uppsägningen och datumet då försäkringen upphör att gälla. Eventuell återbetalning av försäkringspremier sker efter vårt eget gottfinnande. Avtalet måste sägas upp separat för varje produkt. Obs: I enlighet med lagen om försäkringsavtal (SFS 2005:104) har konsumenter som valt att köpa Skadeförsäkring eller Skadeförsäkring med Stöldskydd för en avtalsperiod som överskrider 12 månader (som anges i ditt försäkringsbrev och på din faktura från Dell) rätt att avbryta detta försäkringsskydd efter den inledande 12-månadsperioden och erhålla en proportionell återbetalning av erlagd premie. Uppsägningen av detta försäkringsskydd påverkar inte andra delar av din underliggande maskinvarugaranti, grundläggande maskinvaruservice eller Dell ProSupport-service, som fortsätter att gälla under avtalad tid.

9 Fullständigt avtal Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på föremålet för avtalet. Varken våra anställda eller vårt ombud kan muntligen ändra eller anpassa villkoren i detta avtal. Bedrägeri Ingenting i detta avtal ska begränsa eller utesluta ansvarsskyldighet för bedrägeri eller bedräglig framställning. Varken vi eller vårt ombud kommer att godkänna ditt anspråk om vi har rimliga skäl att tro att du är inblandad i bedrägliga eller på annat vis olagliga aktiviteter i samband med detta avtal. Rätt till subrogation Vi förbehåller oss rätten att söka gottgörelse på dina vägnar eller föra talan i ditt namn till vår egen förmån för varje ersättningsanspråk, och vi ska ha fullständig handlingsfrihet att besluta hur sådana mål ska drivas. Om detta skulle ske är du skyldig att förse oss med all den information och det bistånd som vi kan komma att behöva. Innehållande av information Om du har gett oss felaktig information eller om du underlåter att uppge information som rimligen kan komma att påverka vårt beslut att bevilja försäkring åt dig eller regleringen av ditt anspråk, ska din försäkring enligt detta avtal avslutas och inga förmåner eller återbetalningar ska tillhandahållas. Ytterligare kompensation Denna försäkring ger dig vissa juridiska rättigheter, och du kan även ha ytterligare juridiska rättigheter. Denna försäkring utgör ingen garanti. Den produkt som du köper från Dell omfattas även av en begränsad garanti från Dell eller tredjepartstillverkare av de produkter som Dell distribuerar. Mer information om dina rättigheter och ersättningsmöjligheter enligt dessa begränsade garantier finns i villkoren för Dells begränsade garantier. Tillämplig rätt Svensk lagstiftning skall tillämpas för detta avtal och en eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol. Dataskydd Du har rätt att mot en avgift få en kopia av de personuppgifter som vi lagrar om dig. Alla personuppgifter skyddas enligt lag. Vi behandlar endast dina personuppgifter i syfte att handlägga ditt anspråk och/eller administrera din försäkring. Vi lagrar dina uppgifter på rimligt sätt. Kunder med särskilda behov Vi kan på begäran tillhandahålla vissa tjänster för att hjälpa kunder med särskilda behov. Kontakta oss om du behöver några av dessa tjänster så att vi kan kommunicera på lämpligt sätt. Kundtjänst Om du har några frågor eller klagomål i samband med försäljningen av denna försäkring kan du kontakta Dell enligt uppgifterna på Dells webbplats i ditt land eller på din faktura. Om du har några frågor eller klagomål i samband med handläggningen av ersättningsanspråk kan du skriva till Dell enligt uppgifterna på Dells webbplats i ditt land eller på din faktura. Om du har frågor eller klagomål i samband med handläggningen av skadeanmälan kan du skriva till Customer Care Manager, London General Insurance, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, England. Om du inte är nöjd med svaret kan du skriva till Customer Services Director på samma adress. Om du har frågor eller klagomål i samband med försäkringsvillkoren kan du skriva till London General Insurance Company Limited, A & T Customer Services Manager, The Aspen Building, Floor 2, Vantage Point Business Village, Mitcheldean, Gloucestershire GL17 0AF, England. Om du inte är nöjd med svaret kan du skriva till Managing Director på samma adress. Om ditt klagomål till ovanstående parter inte hanteras så att du blir nöjd eller om du vill ha oberoende rådgivning angående ditt klagomål kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden. Du kan också vända dig till allmän domstol för att få tvisten prövad. (Allmänna Reklamationsnämnden, Box Stockholm Telefon )

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor

Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor Försäkring för Persondatorutrustning - Villkor CompleteCare 1. Inledning De förmåner du har rätt till beror på vilket försäkringsskydd du valt detta framgår av ditt försäkringsbrev. Denna CompleteCare

Läs mer

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal

Läs mer

Oavsiktliga skador och stöld

Oavsiktliga skador och stöld CmpleteCare Översikt Oavsiktliga skadr ch stöld Försäkringsvillkr Detta dkument lämnar uppgifter m tre nivåer av försäkringsskydd täckning för avsiktlig skada, för stöld ch multitäckning (täckning för

Läs mer

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka.

Phone House Phone House, bolaget är registrerat i Sverige, org.nr: 556107-3841. Adressen är: Marcusplatsen 9, Box 4161, 131 04 Nacka. Försäkringsvillkor - Online Trygghetsavtal Gällande från och med 2012-04-01 Vi, Aviva Insurance Limited (Aviva), utfärdar denna försäkring i samarbete med Phone House. Försäkringen vi erbjuder omfattar

Läs mer

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1

Microsoft UK Consumer online 130503 - Swedish Translation Sida 1 FÖRSÄKRINGSBEVIS DETTA ÄR ETT BEVIS PÅ ATT Försäkringsgivaren, efter mottagande av Premien, härmed är bunden i förhållande till Dig för de ersättningar som anges i detta Försäkringsbevis, i enlighet med

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal Innehåll 02 Om försäkringsbolaget 03 Trygghetsavtalets omfattning i korthet 05 Hur du går tillväga för att anmäla en skada 07 Viktig information 09 Försäkringsvillkor 15 Om du inte

Läs mer

Online Trygghetsavtal

Online Trygghetsavtal Online Trygghetsavtal En extra trygghet om något oförutsett skulle hända din mobiltelefon, din laptop eller ditt mobila bredband. Vilka är vi? Försäkringsbolaget New Technology Insurance är försäkringsgivare

Läs mer

Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2

Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2 Olycksförsäkring för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 2 Olycksförsäkring och utökad garanti för din produkt från Sony... REGLER OCH VILLKOR... 8 Olycksförsäkring för din produkt från Sony

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL 1 VÅRT TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering

Läs mer

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL

TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL TRYGGHETs- AVTAL INFORMATION OCH VILLKOR DITT SKYDD VID OLYCKSHÄNDELSER ELLER FUNKTIONSFEL 1 VÅRT TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring

Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Trygga Tänder Total Din Tandförsäkring Innehållsförteckning Produktblad 3 Ersättningstabell 6 Allmänna villkor 7 1. Definitioner 2. Försäkringens omfattning 3. Försäkringens syfte 4. Försäkringsskydd 5.

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel

TRYGGHETS- AVTAL. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel TRYGGHETS- AVTAL Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel 1 ELECTRO WORLDS TRYGGHETSAVTAL Nöjda kunder är det viktigaste för oss och det får man genom en snabb och smidig hantering samt genom att erbjuda

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt

Happy CARE. Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Produktförsäkring. Extra trygghet för dina produkt Happy CARE Produktförsäkring Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Extra trygghet för dina produkt VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador,

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt

trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt trygghetsavtal Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Varför Trygghetsavtal? En trygghet för din nya produkt som innebär: Elgigantens Trygghetsavtal Din räddning när oturen

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro

MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET För en bekymmersfri tillvaro INNEHÅLL 1. MARKANTALOS TRYGGHETSPAKET 3 DIN RÄDDNING NÄR OTUREN ÄR FRAMME 2. EXTRA TRYGGHET FÖR DIG 4 3. BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGSSKYDDET 6 4.

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1

Lloyd s Insurance. V-SE-Inside-14-01-27 1 Lloyd s Insurance Härmed intygas att i enlighet med den auktorisering som beviljats undertecknad enligt Avtalet (vars nummer specificeras i Tillägget) av vissa Försäkringsgivare på Lloyds, vars definitiva

Läs mer

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter.

Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. Produktförsäkring Extra trygghet för dina produkter. 1 INNEHÅLL 1. EXTRA TRYGGHET MED HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING 3 2. VARFÖR VÄLJA HAPPY CARE PRODUKTFÖRSÄKRING? 3 3. SNABB OCH PROFESSIONELL HJÄLP VID

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer