Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring"

Transkript

1 Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

2 Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är en förmån för dig som driver UF Företag. Den är framtagen i samarbete med Ung Företagsamhet, Protector Försäkring och försäkringsförmedlaren Nordic Försäkring och Riskhantering. Broschyren hjälper dig att få en överblick över försäkringens innehåll. Om du vill ha mer information om ditt försäkringspaket kan du läsa gällande försäkringsvillkor som finns på vår hemsida. Detta ingår i företagsförsäkringen: Egendomsförsäkring med allriskomfattning Avbrottsförsäkring inklusive extra kostnader Entreprenad Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Olycksfallsförsäkring Transportförsäkring

3 Egendomsförsäkring - Allrisk Försäkringen gäller med allriskomfattning vilket betyder att den gäller för plötsliga och oförutsedda fysiska skador på, eller förlust av, försäkrad egendom. Vad omfattar försäkringen? Försäkringen gäller till exempel för inventarier, maskiner, varor och kunders egendom som du har hemma, på kontoret eller i verkstaden. Egendomen kan vara hyrd, lånad eller leasad. Försäkringen gäller utan angiven adress och omfattar därför försäkrad egendom även då den förvaras i din (försäkringstagarens) bostad. För att försäkringen ska gälla krävs att säkerhetsföreskrifter enligt normala försäkringsvillkor för inbrott följs. Till exempel ska ytterdörr och fönster vara låsta och egendomen skall förvaras utom synhåll. Försäkringen täcker även transport- och utställningsskador. Läs mer om det under Transportförsäkring. Försäkringsbelopp: Maximalt försäkringsbelopp är kr, Första risk* och gäller för maskinerier, inventarier, varor samt kunders egendom. Fribelopp* enligt villkor. * Första risk: betyder att om skada sker betalas det satta försäkringsbeloppet ut, oavsett egendomens värde. * Fribelopp: standardiserade försäkringsbelopp per specifikt moment som ingår i försäkringen, enligt villkoret.

4 Transportförsäkring När du är ute och reser kan det hända saker du inte räknar med. Du kan bli bestulen, råka ut för överfall eller bli sjuk. Försäkringen ger ersättning för förlorad egendom och försening vid transport samt till och från och under utställningar. Vad omfattar försäkringen? Försäkringen gäller oavsett om du transporterar egendom med egen, lånad eller hyrt fordon. Egendom som omfattas är alla varuslag som kan förekomma inom ditt UF- företags verksamhet. Med utställning omfattas mässor som anordnas för UF-företagen i Sverige. Försäkringen gäller för transport i hela världen och för utställning i Sverige. Försäkringsbelopp: Transport kr Utställning kr Entreprenadförsäkring Försäkringen är en allriskförsäkring som täcker entreprenörers och leverantörers behov av försäkringsskydd enligt de avtal som finns på marknaden inom bygg-, installations- och montageverksamhet. Ditt UF-företag behöver den här försäkringen för att skydda nedlagt arbete, material och hjälpmedel. Försäkringen gäller för byggnads-, anläggningsoch/eller installationsarbeten för permanent bruk eller montage av mekanisk utrustning eller elektrisk utrustning. Exempel på begränsningar Försäkringen ger inte ersättning för kostnader för att åtgärda felaktigt arbete och felaktigt material i arbeten och inte heller skada på arbeten som orsakats av sådant fel. Undantaget avser endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felaktigheten eller bristen hade åtgärdats omedelbart före skadans uppkomst. Säkerhetsföreskrifter för stöld enligt försäkringsvillkor måste vara uppfyllda. Försäkringsbelopp: Befintlig egendom kr Röjningskostnad kr Lokalisering, friläggning och återställande kr Av beställaren tillhandahållen egendom kr Största enskilda entreprenad kr Hjälpmedel kr

5 Avbrottsförsäkring Om verksamheten drabbas av egendomsskada, Företaget får även ersättning för kund- eller leve- till exempel brand eller stöld, blir ofta följden rantörsavbrott. Avbrottet kan exempelvis bero på en ekonomisk förlust. Avbrottsförsäkringen ger brandskada hos din kund eller leverantör som gör ersättning för den driftstörning som uppstår efter att de inte kan leverera enligt ert avtal. en ersättningsbar egendomsskada. Ersättning lämnas för fasta kostnader och utebliven vinst. Försäkringen gäller för skada inom Europa. För kund- och leverantörsavbrott gäller försäkringen inom Norden. Försäkringsbelopp m.m. Maximalt kr Ansvarstid: 12 månader Karens: 24 timmar

6 Olycksfallsförsäkring Om du som elev under verksamhetstid eller under resa till och från arbetet drabbas av olycksfall täcker försäkringen kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård och resor samt ger ersättning vid invaliditet. Försäkringsbelopp Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader obegränsat Medicinsk invaliditet kr Ekonomisk invaliditet kr Dödsfall kr Merkostnader kr Kristerapi 10 behandlingstillfällen Självrisk: försäkringen gäller utan självrisk Ansvarsförsäkring Ansvarsförsäkringen skyddar ditt företag gentemot skadeståndsanspråk för sak- och personskador. Som UF-företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar andra personer eller andras egendom. Om detta ändå skulle inträffa hjälper vi dig med att utreda vem som är ansvarig för skadan enligt gällande skadeståndsregler. Vi förhandlar också med den som kräver skadestånd och för din talan vid rättegång samt betalar eventuellt skadestånd. Vad omfattar försäkringen? Försäkringen omfattar både verksamhetsansvar och skadestånd till följd av levererad produkt produktansvar. Produktansvarsförsäkringen gäller även efter att din UF-verksamhet har upphört, i enlighet med lagenliga krav och försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkringen ger även ett utökat skydd för omhändertagen egendom. För dig som har konsultverksamhet ingår ett skydd för ren förmögenhetsskada gentemot kontraktspart, till exempel för felaktig rådgivning. Försäkringen ger verksamhetsansvar och produktansvar i hela världen med undantag för USA och Kanada. Den gäller för ren förmögenhetsskada (konsultation, programmering etc.) inom Norden och för tillfällig verksamhet inom Europa. Exempel på begränsningar Försäkringen gäller inte för skador på levererade produkter eller för arbeten som du har gjort fel och därför måste göras om. För skador på grund av fel som du har känt till men inte åtgärdat. För skador på egendom som du har hyrt eller leasat. Försäkringsbelopp Verksamhets- samt produktansvar kr per skada, kr per år. Nyckelförlust samt omhändertagen egendom kr per skada och år. Skada på hyrd lokal kr Ren förmögenhetsskada kr

7 Rättsskyddsförsäkring Vid tvist som kan prövas i tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringen gäller även för skattemålstvister. Försäkringen gäller inom Europa. För skattemålstvister gäller försäkringen inom Sverige. Exempel på begränsningar Försäkringen gäller inte för tvister som handlar om anställningsförhållanden, konkurser eller brottmål. Försäkringsbelopp 5 Prisbasbelopp* per skada. Maximalt försäkringsbelopp per försäkringsår 10 Prisbasbelopp * Prisbasbelopp: Med prisbasbelopp menas det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år eventuell skada inträffade. För år 2013 är 1 pbb kr.

8 Vill du veta mer? Skadeanmälan och frågor skickas till: E-post: Telefon: Besöksadress: Västra Esplanaden 8B, Växjö Ansvarig kontaktperson: Paul Persson E-post: Telefon: Vid skada, uppge försäkringsnr:

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen.

Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Förköpsinformation Förköpsinformationen för Medlemsföretagsförsäkring SFKM är en förenklad information som förklarar innehållet i försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns att rekvirera hos Söderberg

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen

Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Försäkring för bygg- och anläggningsbranschen Det här är en branschanpassad försäkring för bygg- och anläggningsbranschen. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och

Läs mer

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet

Trygga Firman. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Trygga Firman En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för kontors- eller konsultverksamhet Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr.

Vem kan teckna försäkringen? KontorsPlus kan tecknas av verksamheter med en årsomsättning på upp till 20 miljoner kr. Kontorsplus 2 Kontorsplus Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när vi utformar innehållet

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring

Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Biodlingsföretagarna Företagsförsäkring Här har vi gjort en översiktlig sammanställning av Biodlingsföretagarnas Företagsförsäkring. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren,

Läs mer

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring

Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring Det här är en branschanpassad försäkring för Svensk Handels medlemmar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för din butik eller partihandel och kan byggas

Läs mer

Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet

Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet Försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för installations-, reparations- och underhållsverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat

Läs mer

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang

Hotell och restaurang. En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Hotell och restaurang En branschanpassad och skräddarsydd försäkringslösning för hotell och restaurang Sidan 2 Så gäller försäkringen Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar,

Läs mer

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet

Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Försäkring för bokförings- och redovisningsverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för bokförings- och redovisningsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag

Läs mer

Försäkring för revisorer

Försäkring för revisorer Försäkring för revisorer Det här är en branschanpassad försäkring för revisionsföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för serviceverksamhet

Försäkring för serviceverksamhet Försäkring för serviceverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för serviceverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet

Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Försäkring för hotell och restaurangverksamhet Det här är en branschanpassad försäkring för hotell och restaurangverksamhet. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda

Läs mer

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag Försäkring för tjänsteföretag Det här är en branschanpassad försäkring för tjänsteföretag. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för ditt företag och dina anställda och kan byggas på med olika

Läs mer

Butiks- och Partihandelsförsäkring

Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med Sidan 2 Håll verksamheten igång med ett starkt försäkringsskydd Vad händer

Läs mer

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel

En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Butiks- och Partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel I samarbete med 2 Butiks- och Partihandelsförsäkring Butiks- och Partihandelsförsäkring 3

Läs mer

Företagets egendom och ansvar m.m.

Företagets egendom och ansvar m.m. Företagets egendom och ansvar m.m. företagsmotor åkarförsäkring, rörelseförsäkring, transportöransvarsförsäkring, bulkansvarsförsäkring och entreprenöransvarsförsäkring. Åkerier och maskinentreprenörer

Läs mer

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl

VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl VVS-Försäkring för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och dina anställda.

Läs mer

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl

ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl ENTREPRENAD- FÖRSÄKRING för medlemmar i Club Dahl Genom samarbete med Club Dahl erbjuder vi dig en förmånlig och branschanpassad entreprenadförsäkring, som ger ett väl anpassat skydd för ditt företag och

Läs mer

Sveland Hemförsäkring

Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Sveland Hemförsäkring Hemförsäkring en trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du

Läs mer

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien.

Hemförsäk ring. En trygghet i vardagen. Var försäkringen gäller. Försäkringens giltighet. För vem försäkringen gäller. Premien. Hemförsäkring Hemförsäk ring hemförsäkring En trygghet i vardagen Hemförsäkringen ger dig en bra säkerhet för dina ägodelar, både i och utanför ditt hem och gäller även för saker som du hyr eller lånar.

Läs mer

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på

Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på Här får du viktig information om din taxiförsäkring i Svetax Taxiförsäkring. Du når oss på 0771 36 00 00. Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på vår försäkringsgivares hemsida www.gjensidige.se. Villkoren

Läs mer

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös

12 november 2014. Omsättningen. Försäkringen är beloppslös Försäkringsbevis 1 (6) Fritzes Måleri & Golv AB Lavettvägen 45 174 59 Sundbyberg Försäkringstagare: Organisationsnummer: Försäkringsnummer: Avtalstid: Omfattning: Fritzes Måleri & Golv AB 556978-7632 SP880598

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat skydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på med olika

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Försäkring för bostadsrättsföreningar

Försäkring för bostadsrättsföreningar Försäkring för bostadsrättsföreningar Det här är en branschanpassad försäkring för bostadsrättsföreningar. Försäkringen ger ett väl anpassat försäkringsskydd för bostadsrättsföreningar och kan byggas på

Läs mer

BUSS. Försäkring för både fordon och verksamhet. Ett tryggt skydd för ditt fordon och din verksamhet. Branschkännedom och anpassade försäkringar

BUSS. Försäkring för både fordon och verksamhet. Ett tryggt skydd för ditt fordon och din verksamhet. Branschkännedom och anpassade försäkringar BUSS Försäkring för både fordon och verksamhet Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Trygg-Hansa när

Läs mer