Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data"

Transkript

1 Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av bärbar dator samt tjänsten för fjärradering av data ("tjänsten" eller "tjänsterna") för utvalda berättigade produkter (produkter som omfattas enligt definitionen nedan) i enlighet med det här dokumentet ("servicebeskrivningen"). Tjänsten för spårning och återställning av bärbar dator erbjuder tjänster för spårning och återställning av produkter som omfattas under den period som anges på fakturan. Tjänsten för fjärradering av data erbjuder berättigade kunder tjänsten för fjärradering av data för deras berättigade produkt under den period som anges på fakturan. Produkter som omfattas: Den här tjänsten är tillgänglig för utvalda Dell Precision bärbara datorer och Dell Latitude datorsystem. Den produkt som omfattas av den här servicebeskrivningen anges på kundens faktura från Dell. Kunden måste köpa ett separat avtal för varje produkt som omfattas. Läs den här servicebeskrivningen noggrant och notera att Dell förbehåller sig rätten att när som helst genomföra ändringar av de villkor som anges här, och att bestämma om och när sådana ändringar ska gälla för befintliga och framtida kunder. Detaljerade anvisningar för tjänsten och ytterligare krav för nyttjande av tjänsten för återställning av bärbar dator och tjänsten för återställning av bärbar dator med fjärradering av data finns på Dells onlineportal på adressen Den här tjänsten tillhandahålls av Dell via en tredjeparts tjänsteleverantör. Översikt: allmänna villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura ("Dell") Genom att köpa dessa tjänster (enligt definition häri) från Dell godkänner kunden att följa de allmänna villkor som anges i detta dokument. Kunden godkänner att om tjänsterna förnyas, ändras, utökas eller används längre än den inledande avtalsperioden, träder villkoren i då gällande servicebeskrivning i kraft. Servicebeskrivningen finns tillgänglig på den plats som anges i tabellen Global webbplatsinformation nedan. Standardavtal Dell tillhandahåller den här servicebeskrivningen i anslutning till kundens separata undertecknade standardavtal med Dell. I den händelse sådant avtal saknas är följande avtal i sin helhet införlivat som referens: Direktkunder och slutanvändare: Dells standardavtal finns tillgängliga för granskning på den plats som anges i informationstabellen på den globala webbplatsen nedan; eller Registrerade och certifierade PartnerDirect-partners och -återförsäljare: Dells villkor för försäljning för personer eller återförsäljande enheter finns tillgängliga för granskning på den plats som anges i informationstabellen på den globala webbplatsen nedan. Policy för användning av Dells tjänster All kundens användning av programvara, onlinetjänster eller programvarutjänster i samband med tjänsterna ska ske i enlighet med villkoren i policyn för godtagbar användning av Dells tjänster, som finns tillgänglig på den plats som anges i informationstabellen på den globala webbplatsen nedan och som i sin helhet ingår här som referens. Certifierade PartnerDirect-partners eller registrerade PartnerDirect-användare, -återförsäljare och -serviceleverantörer är ansvariga för att säkerställa att Sida 1 av5

2 deras slutkunder samtycker till att vara bundna av villkoren i policyn för godtagbar användning innan de använder tjänsterna. Supportförfaranden Kunder som har tjänsten för spårning och återställning av bärbar dator Datorerna levereras med programvaruagenten för spårning och återställning av bärbar dator samt en beständighetsmodul inbyggda i datorns BIOS. Det gör att programvaruagenten förblir intakt vid ominstallation av operativsystem, omformatering av hårddisk och till och med vid byte av hårddisk. Programvaruagenten kan då ansluta via Internet när systemet rapporteras vara frånvarande. För system som innehåller GPS-teknik samlar tjänsten för spårning och återställning av bärbar dator dessutom in och rapporterar platsinformation. Tjänsten möjliggörs genom ett programvarubaserat verktyg för datorsäkerhet och spårning samt en övervakningsserver. Övervakning av alla datorer sker via ett övervakningscenter. För att säkerställa full funktionalitet kan regelbundna uppdateringar av programvaruagenten förekomma när denna kommunicerar med övervakningscentret. Serviceperioden börjar det datum som tjänsten för spårning och återställning av bärbar dator köptes för den period som anges på fakturan. Programvaruagenten för spårning och återställning av bärbar dator sparar ett elektroniskt serienummer för unik identifiering av datorn. När en dator där programvaruagenten installerats ansluter till Internet eller använder en direkt, uppringd modemanslutning, kontaktar agenten övervakningscentret för att rapportera datorns plats (antingen dess Internet-protokolladress (IP-adress) eller telefonnumret som datorn ringer ifrån). Meddelandet är kortfattat och ljudlöst och kräver ingen aktiv åtgärd från eller interaktion med kunden. All information som tillhandahålls av agenten arkiveras och sparas konfidentiellt på en fysiskt säker plats och används endast om det krävs för att utföra den här tjänsten. Kunden kan komma åt kontodetaljerna för sin dator dygnet runt på en lösenordsskyddad SSL-webbplats (Secure Socket Layer) på adressen Kunden accepterar att programvaran och tjänsterna har utformats för att spåra platsen för en bärbar dator, och att de därigenom i förlängningen kan spåra var personen som använder den bärbara datorn befinner sig. Det är kundens ansvar att endast använda tjänsten i enlighet med gällande dataskydds- och sekretesslagstiftning och att erhålla alla tillstånd och medgivanden som behövs eller krävs under gällande dataskydds- och sekretesslagstiftning för att kunden ska kunna anlita Dell för spårning av bärbara datorer i enlighet med villkoren härunder. Vid förlust eller stöld av en bärbar dator ska kunden kontakta Dells support för spårning och återställning av bärbar dator eller garantisupporten för maskinvara enligt kundens gällande serviceavtal. Kontaktinformation finns på Tjänsten för spårning och återställning träder i kraft när en kund sparar en rapport online på adressen En fullständigt ifylld rapport innehåller detaljerad information om stöldrapporten som inlämnats till kundens lokala polismyndighet. Om kunden av någon anledning inte kan spara rapporten online, kan kunden ringa till Dells support för spårning och återställning för att faxa eller uppge informationen via telefon. Dells avdelning för spårning och återställning granskar informationen som registrerats av vårt övervakningscenter. Om ett svar erhålls från den bärbara datorn försöker Dell att identifiera datorns plats genom att spåra platsen för IP-adressen, GPS-platsen (om tillgänglig på produkten som omfattas) osv. Dell garanterar inte att varje dator som omfattas av den här tjänsten kan återfinnas. Avdelningen för spårning och återställning av bärbara datorer tillhandahåller information som kan hjälpa den lokala polismyndigheten att återfinna datorn. Kunden informeras om status för datorns återfinnande via e-post eller webbaserad spårning på adressen Kunder som har tjänsten för fjärradering av data Tjänsten möjliggörs genom ett programvarubaserat verktyg för datorsäkerhet och spårning samt en övervakningsserver. Övervakning av alla datorer sker via ett övervakningscenter. För att säkerställa full funktionalitet kan regelbundna uppdateringar av programvaruagenten förekomma när denna kommunicerar Sida 2 av5

3 med övervakningscentret. Serviceperioden börjar det datum när tjänsten för fjärradering av data inköptes för den period som anges på fakturan. All information som tillhandahålls av agenten arkiveras och sparas konfidentiellt på en fysiskt säker plats och används endast om det krävs för att utföra den här tjänsten. Kunden kan komma åt kontodetaljerna för sin dator dygnet runt på en lösenordsskyddad SSL-webbplats (Secure Socket Layer) på adressen Kunden kan skapa en förfrågan om radering av data från en annan dator, så att känsliga data på en stulen eller förlorad dator raderas nästa gång datorn ringer in till övervakningscentret. Då initieras en algoritm som påbörjar borttagningen av data. När informationen har tagits bort kan den inte återställas på något sätt. När en funktion för radering av data slutförs kan en loggfil visas på webbplatsen för Kundtjänst som bekräftelse på att all känslig information har raderats, vilket hjälper företag och organisationer att efterleva lagar och regler för dataskydd. Kunden kan också använda tjänsten när en dator har nått slutet på livscykeln och radering av säker information krävs. Ingår inte i den här tjänsten: Försäkring för stulna bärbara datorer Garanti att alla produkter som omfattas av tjänsten återställs Återställning av fjärraderade data Kundens ansvar Kunder som har tjänsten för spårning och återställning av bärbar dator För att få använda tjänsten för spårning och återställning av bärbar dator måste kunden installera programvaruagenten för spårning och återställning av bärbar dator, som levereras vid köp av tjänsten för spårning och återställning av bärbar dator. Kunden måste godkänna villkoren i licensavtalet för spårning och återställning av bärbar dator på adressen Kunden måste aktivera tjänsten online på adressen och ansluta till Internet med jämna mellanrum. Kunden är skyldig att hemlighålla alla lösenord som används för åtkomst till webbplatsen för hantering av tjänsten, och måste förvara lösenord och annan information för aktivering av tjänsten separat från den skyddade datorn. För spårnings- och återställningstjänsten måste kunden fylla i och sända in en officiell polisrapport till polismyndigheten i den jurisdiktion där datorn blev stulen och erhålla en kopia av rapporten, inklusive polisens ärendenummer, inom 7 dagar efter att stölden upptäcktes och aldrig mer än fjorton (14) dagar efter datumet för stölden. Kunden kan komma åt rapporten genom att logga in på kundkontot online på adressen eller genom att ringa Dells support för spårning och återställning av bärbar dator. Ytterligare krav för nyttjande av tjänsten för återställning av bärbar dator och tjänsten för återställning av Kunden måste granska och följa alla sådana krav för att få inleda en begäran om återställning av bärbar dator från Dell. Kunder som har tjänsten för fjärradering av data För att få använda tjänsten för fjärradering av data måste kunden installera programvaruagenten för fjärradering av data som medföljer vid köp av tjänsten för fjärradering av data. Kunden måste godkänna villkoren i licensavtalet för fjärradering av data på adressen Kunden måste aktivera tjänsten online på adressen och ansluta till Internet med jämna mellanrum. Kunden är skyldig att hemlighålla alla lösenord som används för åtkomst till webbplatsen för hantering av tjänsten, och måste förvara lösenord och annan information för aktivering av tjänsten separat från den skyddade datorn. Sida 3 av5

4 Ytterligare krav för nyttjande av tjänsten för återställning av bärbar dator och tjänsten för återställning av Kunden måste granska och följa alla sådana krav för att få inleda en begäran om fjärradering av data från Dell. Kunden ser till att gällande dataskydds- och sekretesslagstiftning för anskaffande av den här tjänsten efterlevs, inklusive men inte begränsat till eventuella krav på informerande av anställda som påverkas. Alla kunder som har tjänsten för spårning och återställning av bärbar dator och tjänsten för fjärradering av data Utför en säkerhetskopiering av alla befintliga data och program på alla de system som påverkas innan den här tjänsten levereras. DELL ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAM eller för eventuell tid som systemen inte kan användas, som uppstår i samband med tjänster eller support eller någon handling eller utebliven handling, inklusive försumlighet, som utförts av Dell eller tredjepartsserviceleverantör. Ytterligare krav för nyttjande av tjänsten för återställning av bärbar dator och tjänsten för återställning av Kunden måste granska och följa alla sådana krav för att få inleda en begäran om återställning av bärbar dator eller fjärradering av data från Dell. Kunden ansvarar för att gällande dataskydds- och sekretesslagstiftning för anskaffande av den här tjänsten efterlevs, inklusive men inte begränsat till eventuella krav på informerande av anställda som påverkas. Viktig ytterligare information Överlåtelse Dell kan överlåta dessa tjänster eller servicebeskrivningen till kvalificerade tredjepartsleverantörer. Uppsägning Beroende på den returpolicy för produkter och tjänster som gäller för kundens geografiska plats kan kunden, inom det antal dagar som står på kundens kvitto, avsluta den här tjänsten för den produkt som tjänsten omfattar genom att förse Dell med en skriftlig uppsägning. Om däremot perioden har löpt ut räknat från den tidpunkt då kunden erhöll produkten i fråga kan kunden inte säga upp den här tjänsten, med undantag av om sådan lagstiftning tillämpas i staten/landet/provinsen som inte nämns i avtalet. Dell kan säga upp den här tjänsten när som helst under serviceperioden om något av följande skäl föreligger: Kunden betalar inte hela priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren; Kunden vägrar att samarbeta med assisterande analytiker eller tekniker på plats; Kunden följer inte de villkor som anges i den här servicebeskrivningen. Om Dell säger upp den här tjänsten, ska Dell skicka en skriftlig uppsägning till den adress som anges på kundens faktura. Uppsägningen ska innehålla orsak samt datum för ikraftträdande, vilket inte får vara mindre än tio (10) dagar från det datum som Dell skickar uppsägningen till kunden, om inte lagstiftningen kräver andra uppsägningsvillkor som inte kan modifieras i avtal. OM DELL SÄGER UPP DEN HÄR TJÄNSTEN I ENLIGHET MED DEN HÄR PARAGRAFEN HAR KUNDEN INTE RÄTT TILL ÅTERBETALNING AV DE AVGIFTER SOM BETALATS ELLER SOM FÖRFALLIT TILL BETALNING TILL DELL. Flytt Den här tjänsten levereras till den plats eller de platser som anges på kundens faktura. Den här tjänsten är inte tillgänglig överallt. Dells skyldighet att leverera tjänsterna till system som stöds men som har flyttats är beroende av om denna tjänst är tillgänglig på platsen ifråga, och det kan även komma att krävas extra avgifter, en inspektion och en ny certifiering av de flyttade produkterna som omfattas i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Kunden ska utan kostnad förse Dell med tillräcklig och säker åtkomst till kundens anläggningar så att Dell kan fullfölja sina skyldigheter. Giltighet och förnyande Kunden får tjänsterna under den period som anges på kundens faktura från Dell. Innan serviceavtalet upphör att gälla kan kunden ha rätt att förlänga avtalet, beroende på tillgängliga alternativ som fortfarande gäller och i enlighet med Dells förfaranden vid den aktuella tidpunkten. Sida 4 av5

5 Dessutom kan Dell välja att föreslå ett förnyande av den här tjänsten genom att skicka kunden en faktura för att förnya tjänsten. Kunden kan välja (där så är tillåtet enligt lag) att förnya tjänsten på detta sätt genom att betala fakturan före förfallodatum. Betalning av förnyelsefaktura skall utgöra kundens godkännande av förlängning av den här tjänsten. Genom att förnya den här tjänsten, samtycker kunden till att aktuella villkor kommer att gälla under den förnyade perioden. Om kunden väljer att inte betala en faktura för förnyande kommer tjänsten att upphöra från och med det datum som anges på originalet eller på den faktura som kunden senast betalat. Överföring av tjänsten I enlighet med de begränsningar som definieras i den här servicebeskrivningen kan kunden överföra den här tjänsten till tredje part som köper hela kundens produkt som omfattas innan tjänstens giltighetstid har utlöpt, förutsatt att kunden är den ursprunglige köparen av produkten som omfattas och denna tjänst, eller att kunden köpte den produkt som omfattas och denna tjänst från sin ursprunglige ägare (eller någon som tjänsten har överförts till) och alla överföringsprocedurer som följer. En avgift för överföringen kan tillkomma. Observera att om kunden eller någon som tjänsten har överförts till flyttar den produkt som omfattas av avtalet till en geografisk plats där tjänsten inte är tillgänglig till samma pris som kunden betalade för den här tjänsten, har kunden eventuellt inte täckning för, eller kan åläggas en extra avgift för att behålla samma supportkategorier på den nya platsen. Om kunden väljer att inte betala sådana extra kostnader kan kundens tjänst automatiskt ändras till supportkategorier som går att få till det pris eller ett lägre pris på den nya platsen. Det går inte att få pengarna tillbaka. Global webbplatsinformation Kundens placering Standardavtal och servicekontrakt PartnerDirect och återförsäljare Villkor Policy för godtagbar användning av Dells tjänster USA, Latinamerika och Västindien Kanada Europa, Mellanöstern och Afrika Asien, Stilla havet och Japan euro.dell.com/service-descriptions * Använd listrutan Choose a Country/Region (Välj land/region) på Dell Precision och Dell Latitude är varumärken som tillhör Dell, Inc. Sida 5 av5

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter Inledning Dell erbjuder installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter ("tjänsten/tjänsterna")

Läs mer

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten.

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell.

Vilken ersättning du är berättigad till beror på vilken försäkring du har valt, enligt vad som anges i ditt försäkringsbrev och på fakturan från Dell. Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd Försäkringsvillkor Översikt Detta dokument innehåller information om två olika försäkringar: Skadeförsäkring och Skadeförsäkring med Stöldskydd. Ditt

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup

NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup NORTONS LICENSAVTAL Norton Security / Norton Security with Backup VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN).

Läs mer

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL DITT TJÄNSTEAVTAL : Detta är ett servicepaket som syftar till att minska avbrottstiden och hjälpa till att optimera din IT miljö med hjälp av funktioner för

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

Servicebeskrivning: ImageDirect

Servicebeskrivning: ImageDirect Dells tjänstertjänster Servicebeskrivning: ImageDirect Översikt: allmänna villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY MOBILE

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst Introduktion till ditt tjänsteavtal Fjärrkonsulttjänst ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter ("Tjänst" eller

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Teknisk information Översikt Med HP Hardware Support Onsite Service får du support av hög kvalitet för de hårdvaruprodukter som omfattas av avtalet,

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se Allmänna villkor programvara från Visma Spcs AB Dokumentversion 2015:1 Senast ändrat 2015-05-25 1 Inledning 1.1 Definitioner mm Dessa Allmänna Villkor (AV) reglerar dels nyttjandet av programvaran (Licensavtal)

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer