Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning Basic Hardware Support"

Transkript

1 Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post för Tjänsten som (eventuellt) köpts av kunden. Den här Tjänsten innebär support på fel som omfattas av kundens begränsade garanti som erhålls i samband med köptillfället, alternativt vid förlängning eller förnyelse av klient, server, lagring, nätverks- och lagringsprodukter av märket Dell. Basic omfattar följande support: Tillgång till Basic telefonsupport som ger grundläggande support för felsökning/åtgärdande av maskinvara för de system som stöds (enligt nedan). Supporten kan nås under kontorstid (måndag till fredag mellan 8.00 och 17.00, förutom helgdagar). Felsökning via fjärranslutning för många vanliga supportproblem när det är möjligt och med kundens medgivande. I dessa fall ansluter Dells tekniker direkt till användarens system över en säker Internetanslutning för att snabba på och förbättra felsökningsprocessen. Tillgång till support online på som dygnet runt ger tillgång till teknisk information. Servicetekniker på plats och/eller reservdelar som ingår i garantin skickas till kunden under kontorstid (efter behov och i enlighet med nivå av service på plats i avtalet) för reparationer och åtgärder som behövs på grund av defekt material eller felaktigt utfört arbete i de produkter som stöds. Service och support i enlighet med Tjänsten Collect-and-return (efter behov och i enlighet med nivån i serviceavtalet) för reparationer och åtgärder som behövs på grund av defekt material eller felaktigt utfört arbete i de produkter som stöds. Produkter som stöds: Den här Tjänsten är tillgänglig på utvalda Dell OptiPlex -, Latitude -, Dell Precision -, Vostro - datorer, Dell-skrivare, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect som är standardkonfigurerade ( Produkter som stöds ). Den Basic-produkt som stöds i enlighet med den här Servicebeskrivningen anges på kundens faktura från Dell. Kunden måste köpa ett separat avtal för grundläggande support för varje produkt som ska omfattas. (Till exempel omfattas INTE skrivaren som är ansluten till en Produtksom stöds av avtalet såvida det inte har tecknats ett separat avtal för skrivaren.) Varje Produkt som stöds kommer att märkas med ett serienummer ( Servicemärke eller Service Tag-nummer ). Läs igenom den här Servicebeskrivningen noggrant och notera att Dell förbehåller sig rätten att när som helst genomföra ändringar i de villkor som tas upp i den här Servicebeskrivningen och att avgöra om och när sådana ändringar gäller för såväl befintliga som framtida kunder. Supportförfaranden Kontakta Dell för service Ej brådskande supportärenden: För ärenden som ej är brådskande kan kunden skicka en förfrågan via support-webbplatsen för aktuell region: Webbplats: Europa Telefonsupport för maskinvara: Basic-support är avsedd att användas under kontorstid, måndag till fredag mellan 8.00 och 17.00, förutom helgdagar. 1. Innan kunden kontaktar Dell bör följande information finnas tillgänglig: Servicemärkets nummer och/eller ärendenummer. Faktura och serienummer för den Produkt som stöds. Modellnummer för Produkten som stöds. Aktuell operativsystemsversion Märkesnamn och modeller för eventuell kringutrustning (t.ex. modem) som används, och Beskrivning av problemet och felsökningsåtgärder som kunden redan har vidtagit. 2. Ringa efter hjälp v 1.0, Sida 1 av 7

2 Ring den här Tjänstens telefonnummer: (För det korrekta telefonnumret se: ct_us_options?c=se&l=sv&s=gen&~tab=1 ). Ring från en plats där du har fysisk tillgång till Produkten som stöds om detta skulle behövas under den telefonbaserade felsökningen. Samtal till supportnumret efter kontorstid (6.00 till 19.00, förutom helgdagar) kan ha betydligt längre väntetider och supportpersonalen kan behöva avtala tid för att ringa upp igen under ordinarie kontorstid. Ange Servicemärkets nummer och annan information om analytikern efterfrågar detta. Analytikern kontrollerar supportnivån och om serviceavtalet fortfarande är giltigt. Ange Servicemärkets nummer och annan information om analytikern efterfrågar detta. Analytikern kontrollerar supportnivå och när serviceavtalet för den Produkt som stöds går ut. 3. Hjälpa till med telefonbaserad felsökning Ange vilka felmeddelanden du har fått och när de har uppstått, vilka aktiviteter som har föregått ett felmeddelande och hur du har försökt åtgärda det, när informationen efterfrågas. Ange aktuell operativsystemsversion Ange märkesnamn och modeller för eventuell kringutrustning (t.ex. modem som används) Analytikern går igenom en serie standardiserade felsökningssteg via telefonen för att hjälpa till att diagnostisera felet. Om kund inte vill eller inte kan genomföra en telefonbaserad felsökning måste kund uppgradera Produkten som stöds och köpa felsökning på plats som tillval. Om det är nödvändigt att skicka ut en tekniker ger analytikern kunden de instruktioner som krävs. Support på plats Vilka alternativ som finns för service på plats beror vilket avtal kunden har tecknat. På kundens faktura står angivet vilken typ av åtgärder på plats som (eventuellt) ingår. Förutsatt att alla tillämpbara villkor i denna Servicebeskrivning är uppfyllda, och att kunden har köpt tjänsten service på plats, kommer en telefonbaserad felsökning samt fastställning av problemet att genomföras. Dells analytiker avgör sedan om det krävs att tekniker och/eller delar skickas ut. Dell kommer att skicka ut en servicetekniker till kundens företagsadress (i enlighet med kundens faktura eller kundens tillämpbara separata underskrivna avtal med Dell) om detta behövs i enlighet med nedanstående tabell. Arbetet kan komma att skjutas upp tillfälligt om ytterligare reservdelar eller resurser krävs. Det kommer dock att återupptas så snart dessa blir tillgängliga. Typ av service på plats Responstid med service på plats nästa arbetsdag Svarstid för service på plats Efter en telefonbaserad felsökning kan en tekniker vanligtvis skickas ut för att vara på plats nästa arbetsdag. Begränsningar/specialvillkor Tillgänglig fem dagar/arbetsvecka, förutom helgdagar. Lokal kontorstid. Om samtal tas emot och/eller tekniker skickas efter kl kan det ta en extra arbetsdag innan teknikern är på plats. Endast för utvalda Dell-modeller. På platser där service nästa arbetsdag inte är tillgänglig tecknas ett alternativt serviceavtal. Missat servicebesök. Om kunden eller en auktoriserad representant för denne inte är på plats när serviceteknikern anländer kan inte serviceteknikern genomföra service på produkten som stöds. Serviceteknikern lämnar då ett kort för att meddela kunden om att han/hon har varit där. Om detta sker kan det hända att kunden måste betala en extra avgift för ett nytt uppföljande servicebesök. Tjänsten Collect and Return Hämtservice i Europa med tjänsten Collect and Return innebär att du, utöver föreskrivna rättigheter, får en supporttjänst som kan ge dig en större trygghet från och med den dag produkten levereras. Om ett fel uppstår v 1.0, Sida 2 av 7

3 på datorn under avtalsperioden innebär Dells hämtservice att datorn hämtas, lagas och återlämnas efter att nedanstående supportförfaranden slutförts (vilket inbegriper diagnos av problemet via webb eller telefon). Tjänsten finns endast tillgänglig för Inspiron-, Value-, Latitude- och Dimension-system. *På fakturan står vilken giltighetstid som gäller för Tjänsten. När denna giltighetstid har gått ut debiteras utförd service med en viss avgift. Serviceavtalets giltighetstid påverkar inte den ettåriga support som inte kan förlängas som Dell tillhandahåller vid maskinvarufel. Supporten omfattar somliga förbrukningsartiklar och tillbehör som media, bärväskor, CMOS-batterier och batterier till bärbara datorer. Efter att avtalstiden gått ut finns det möjlighet att teckna annat serviceskydd mot en extra kostnad. ll. Supportförfaranden de fyra supportnivåerna Dells hämtservice ersätter till fullo reklamationsrätt som följer av svensk köplag och omfattar följande supporttjänster som standard, samt hämtning, lagning och återlämning vid behov: dagars komma-igång -assistans Dell erbjuder som standard 30 dagars telefonsupport utan extra kostnad, där frågor om installationsoptimering och konfigurering samt frågor om allmän användning i begränsad omfattning besvaras under de 30 första dagarna efter att datorn har levererats. Programmet finns tillgängligt för fabriksinstallerade operativsystem och applikationer för stationära och bärbara datorer. 2. Omfattande support online, dygnet runt Dells webbsida för standardsupport erbjuder assistans online med felsökningsinformation, problemdiagnosverktyg och nedladdningar. 3. Tekniksupport per telefon Dell erbjuder telefonsupport till alla kunder som vill ha hjälp med felsökning på Dells maskinvara. 4. Hämtservice i Europa med tjänsten Collect and Return omfattar arbete, reparation eller byte av delar i huvudsystemet, d.v.s. bildskärm, tangentbord och mus undantaget om de beställts separat. Servicearbete utförs först efter att en diagnos har ställts av Dells tekniska support inom 6 arbetsdagar. Basic-tjänsten omfattar ej: Support för operativsystem, programvara eller databaser. Ersättning av media för programvara som inte tillhör eller har tillverkats av Dell (d.v.s. Microsoft Office) eller programvara som inte längre medföljer nya Dell-system. Hjälp med konfigurering, optimering, förflyttning eller uppgraderingar. Tillgång till kunniga tekniker med omfattande erfarenhet. Fast-track-utsändning. Nödutsändning eller kundstyrda allvarlighetsnivåer. Fallhantering eller eskaleringshantering. Garanti, reparationer eller andra typer av tjänster för tredjepartsprodukter eller support i samarbete med tredjepartsleverantörer eller partner. Tillbehör, driftutrustning, kringutrustning eller delar som batterier, ramar och höljen. Förebyggande underhåll. Support eller reparationer av skada eller fel av kosmetisk karaktär men som inte i övrigt påverkar produktens funktion. Dell reparerar inte enheter p.g.a. normalt slitage, repor eller bucklor. Stöd för utrustning som har skadats på grund av felaktig användning, olyckshändelser, missbruk av produkten som stöds eller komponenter (som t.ex. användning med felaktig spänning eller felaktig säkring, användning av icke kompatibla enheter eller tillbehör, felaktig eller otillräcklig ventilation eller att inte följa bruksanvisningarna), ändringar, olämplig fysisk v 1.0, Sida 3 av 7

4 Kundens ansvar miljö eller operativmiljö, otillräckligt underhåll från kundens sida (eller kundens agent), flytt av det system som stöds, borttagning eller ändring av identifieringsetiketter för utrustning eller delar eller fel som har orsakats av en produkt som Dell inte ansvarar för. Reparationer som är nödvändiga på grund av problem med programvara eller på grund av ändringar, justeringar eller reparationer som har genomförts av någon annan än Dell (eller auktoriserad representant). Artiklar som köpts och/eller installerats genom Dells program och kringutrustning (Readyware). Produkter från anpassad fabriksintegrering för företagsanvändare stöds inte om det inte finns en särskild skriftlig överenskommelse med Dell om detta. Stöd för skada som har uppstått på grund av naturkatastrofer som t.ex. men inte begränsas till, blixtnedslag, översvämning, virvelstorm, jordbävning och orkan. All återställning eller överföring av data. Alla aktiviteter eller all service som inte uttryckligen beskrivs i den här Servicebeskrivningen. Säkerhetskopiering av programvara och data. Det är kundens ansvar att göra en fullständig säkerhetskopiering av all befintlig data, programvaror och program på den Produkt som stöds innan Dell utför någon service. DELL ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST AV ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAM, ELLER FÖR TID SOM SYSTEM ELLER NÄTVERK INTE KAN ANVÄNDAS. Behörighet att godkänna åtkomst. Kunden står för och garanterar att tillstånd för kunden själv och Dell har erhållits för tillgång till och användning av den Produkt som stöds, data som finns där och alla maskinvaru- och programvarukomponenter som inkluderas i den, för att service ska kunna genomföras. Om kunden inte redan har tillstånd är det dennes ansvar att erhålla detta och betala för det, innan kunden ber Dell utföra dessa Tjänster. Samarbeta med telefonanalytiker och tekniker på plats. Kunden godkänner att samarbeta med Dells telefonanalytiker och tekniker på plats och att följa de instruktioner som ges av dem. Enligt erfarenhet kan de flesta systemproblem och fel lösas över telefon i nära samarbete mellan användaren och analytikern eller teknikern. Versioner som stöds. Kunden måste underhålla programvara och Produkt(er) som stöds enligt Dells specificerade lägsta versionsnivå eller konfigurationer som anges på PowerLink för Dell EMClagringslösningar eller på för produkter som stöds. Kunden måste även installera nödvändiga reservdelar, patchar, programuppdateringar eller nya versioner som lanseras i enlighet med instruktioner från Dell för att den Produkt som stöds ska kunna användas med den här Tjänsten. Tredjepartsgarantier. Dessa tjänster kan kräva att Dell får tillgång till maskinvara eller programvara som inte har tillverkats av Dell. En del tillverkares garantier kan bli ogiltiga om Dell eller någon annan utöver tillverkaren utför arbeten på maskinvara eller programvara. Det är kundens ansvar att säkerställa att Dells serviceutförande inte påverkar sådana garantier eller, om så sker, att inverkan är godtagbar för kunden. DELL ANSVARAR INTE FÖR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER FÖR NÅGON INVERKAN SOM DELLS SERVICE KAN HA PÅ SÅDANA GARANTIER. Skyldigheter på plats. Om service på plats krävs måste kunden tillhandahålla kostnadsfri, säker och tillräcklig tillgång till kundens anläggningar och den Produkt som stöds. Tillräcklig tillgång innefattar rymligt arbetsområde, strömförsörjning och en telefonlinje för lokala samtal. En skärm eller display, en mus (eller pekdon) och tangentbord måste också tillhandahållas (helt UTAN kostnad för Dell) om systemet inte redan har detta. Support via Mail-In. För tjänster som kräver support via Mail-In-funktionen måste kunden följa bestämmelserna och villkoren för detta. OBSERVERA: Om kunden inte uppfyller de villkor som definieras i den här Servicebeskrivningen så är Dell inte skyldigt att tillhandahålla Tjänsten. v 1.0, Sida 4 av 7

5 Ytterligare viktig information Geografiska begränsningar. Tjänsterna som beskrivs i den här Servicebeskrivningen finns enbart tillgängliga för originalköpare av någon av Produkterna som stöds. Dessutom avser det enbart landet där inköpet sker, alternativt där motsvarande tjänst finns tillgänglig enligt Dells bestämmelser. Det gäller även personer som får denna Servicebeskrivning genom en överföring från originalköparen i enlighet med Dells överföringsbestämmelser. Vissa tjänster kan begränsas till produktens ursprungliga leveransort. Cisco. Dell har kontrakt med Cisco och använder Ciscos tekniska resurser för att tillhandahålla pågående support för utvalda Cisco-produkter som en del av Dells totala servicelösning. Tilldelning. Dell kan överlåta denna service och eller Servicebeskrivning till kvalificerade tredjepartsleverantörer. Ersättning av hela enheten. Om analytikern anser att komponenten i den defekta Produkten som stöds är sådan att den lätt kan kopplas ur och in igen (t.ex. tangentbord eller skärm), eller om analytikern anser att den Produkt som stöds är en produkt som bör ersättas som en hel enhet, förbehåller sig Dell rätten att skicka kunden en hel ersättningsenhet. Om en Dell-tekniker levererar en ersättningsenhet till kunden måste kunden överlämna det defekta systemet eller komponenten till Dell-teknikern, utom i de fall då kunden har köpt Keep Your Hard Drive för det aktuella systemet, vilket ger dem rätt att behålla de aktuella hårddiskarna. Om kunden inte överlämnar den defekta enheten till Dell-teknikern enligt ovan, eller (om ersättningsenheten inte levererades personligen av en Dell-tekniker) om den defekta enheten inte återlämnas inom tio (10) dagar, accepterar kunden att betala Dell för ersättningsenheten vid mottagande av faktura. Om kunden inte betalar denna faktura inom tio (10) dagar efter mottagande kan Dell, i tillägg till andra åtgärder som är tillgängliga för Dell enligt lag, avsluta detta serviceavtal efter att ha meddelat om detta. Ägande av delar. Alla Dells reservdelar som avlägsnas från den Produkt som stöds och återlämnas till Dell blir Dells egendom. Kunden måste betala Dell aktuellt återförsäljarpris för alla reservdelar som avlägsnas från Produkten som stöds och behålls av Kunden (utom för hårddiskar som tas bort från system som täcks av tjänsten Keep Your Hard Drive) om denne har fått reservdelar från Dell. Dell använder nya och upprustade reservdelar från olika tillverkare när garantireparationer utförs. Delar på lager. Dell har för närvarande lager för reservdelar på flera olika platser i världen. En del reservdelar kanske inte finns i det lager som ligger närmast kunden. Om en del som behövs för att reparera en Produkt som stöds inte finns på något Dell-lager nära kunden och måste skickas från ett annat lager kommer den att skickas med leverans nästa dag. Supportbegränsningar. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar av service som uppstår på grund av faktorer som ligger utanför deras kontroll. Support gäller endast för användning som den Produkt som stöds är avsedd för. Giltighet och förnyande. Kunden erhåller service under den giltighetstid som anges på kundens faktura. Innan serviceavtalet upphör att gälla kan kunden ha rätt att förlänga perioden beroende på tillgängliga alternativ som fortfarande gäller och i enlighet med Dells då aktuella förfaranden. Dessutom kan Dell välja att föreslå ett förnyande av denna Tjänst genom att skicka kunden en faktura för att förnya Tjänsten. Kunden kan välja, om de så vill och om detta tillåts av lag, att förnya serviceavtalet på detta sätt genom att betala fakturan innan sista betalningsdag. Betalning av förnyelsefaktura skall utgöra kundens godkännande av förlängning av serviceavtalet för den period som täcks av en sådan faktura. Om kunden väljer att inte betala förnyelsefakturan kommer servicen att upphöra från och med det datum som anges på originalet eller på den senaste faktura som betalats av kunden. Flytt. Tjänsten levereras på den plats som anges på kundens faktura eller på kundens separata undertecknade avtal med Dell. Kunden accepterar att meddela Dell online minst (30) dagar innan flytt av något av de Produtker v 1.0, Sida 5 av 7

6 som stöds på Tjänsten är inte tillgänglig överallt. Dells skyldighet att leverera Tjänsterna till Produkter som stöds som har flyttats beror på om denna Tjänst är lokalt tillgänglig, och det kan krävas extra avgifter och en inspektion och ny certifiering av de flyttade Produkterna som stöds i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Kunden tillhandahåller Dell med tillräcklig, kostnadsfri och säker tillgång till sina anläggningar för att uppfylla dessa skyldigheter. Tjänsten inkluderar inte stöd för skador som uppstår på grund av att den Produkt som stöds har flyttats från en geografisk plats till en annan eller från en enhet till en annan. Avbokning. Kunden kan avsluta denna Tjänst inom trettio (30) dagar från att kunden har mottagit den Produkt som stöds genom att skriftligen meddela Dell att Tjänsten avbokas. Om kunden avbokar denna Tjänst inom trettio (30) dagar från att produkten som stöds har tagits emot återbetalas avgiften till fullo minus kostnaden för de eventuella supportanspråk som har gjorts i enlighet med denna Servicebeskrivning. Om däremot mer än trettio (30) dagar har förflutit sedan kunden tog emot Produkten som stöds, kan inte kunden avboka den här Tjänsten såvida det inte medges av tillämpbar lokal eller nationell lagstiftning som inte kan förändras genom ingångna avtal. Dell kan när som helst häva denna Tjänst under tiden för serviceavtalet av någon av följande orsaker: (i) Kunden underlåter att betala hela avgiften för Tjänsten enligt villkoren på fakturan; (ii) Kunden förser Dell eller dess agenter med falsk information; (iii) Kunden vägrar att samarbeta med eller hotar på något sätt analytikern eller den utskickade teknikern; (iv) Kundens upprepade missbruk av Tjänsten för problem som inte omfattas av densamma; eller (v) Kunden underlåter på något annat sätt att följa villkoren som anges i denna Servicebeskrivning. Om Dell häver denna Tjänst kommer Dell att skriftligen meddela kunden om detta genom ett uppsägningsbrev som skickas till den adress som finns i Dells register. Brevet kommer att ange orsaken till att avtalet hävs och datum för upphävning, som kommer att vara minst tio (10) dagar från datumet då Dell skickar uppsägningsbrevet till kunden, såvida lokala lagar och förordningar inte kräver andra åtgärder av hävning, som inte kan förändras genom ingångna avtal. OM DELL HÄVER DENNA TJÄNST I ENLIGHET MED DENNA PARAGRAF HAR KUNDEN INTE RÄTT TILL ÅTERBETALNING AV DE AVGIFTER SOM HAR BETALATS ELLER SKA BETALAS TILL DELL. Dell kan, om de så bestämmer, häva denna Servicebeskrivning med trettio (30) dagars meddelande till kunden. I sådana fall har kunden rätt till en återbetalning som baseras på eventuella innestående supportavgifter som kunden har betalat. Återbetalningen beräknas av Dell utifrån tiden som har förflutit och/eller antalet supportincidenter och bestäms av Dell. Överföring av Tjänst. I enlighet med de begränsningar som definieras i den här Servicebeskrivningen kan kunden överföra den här Tjänsten till en tredje part som köper hela kundens Produkt som stöds innan Tjänstens giltighetstid har utlöpt, förutsatt att kunden är den första ägaren av den produkt som stöds och denna Tjänst, eller om kunden köpte den Produkt som stöds och denna Tjänst från den första ägaren (eller någon som Tjänsten har överförts till) och alla överföringsprocedurer som beskrivs här och online på har uppfyllts (inklusive de villkor för flytt som beskrivs ovan). En avgift för överföringen kan tillkomma. Observera att om kunden eller den som kunden har överfört Tjänsten till flyttar Produkten som stöds till en geografisk plats där dessa Tjänster inte finns tillgängliga eller inte finns tillgängliga till samma pris som kunden betalade för Tjänsten kan detta innebära att kunden inte har samma skydd eller kan bli skyldig att betala ytterligare avgifter för att upprätthålla samma supportnivå på den nya platsen. Om kunden väljer att inte betala dessa extraavgifter kan kundens tjänst automatiskt ändras till supportnivåer som finns tillgängliga till det aktuella priset eller lägre på den nya platsen utan någon återbetalning. Förutom det som ingår i beskrivningen ovan kan kunden inte överlåta eller på något annat sätt överföra denna Tjänst eller kundens medföljande rättigheter, eller delegera kundens skyldigheter utan föregående skriftligt tillstånd från Dell. Alla sådana försök är ogiltiga. v 1.0, Sida 6 av 7

7 Allmänna villkor. Dell tillhandahåller dessa Tjänster i enlighet med den här Servicebeskrivningen och/eller i de allmänna villkor för Dells standardkundavtal som finns på eller i separata undertecknade avtal mellan kunden och Dell. PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OptiPlex, Precision, Latitude, och Vostro är registrerade varumärken som tillhör Dell, Inc. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. v 1.0, Sida 7 av 7

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Inledning 'Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) ( tjänst/tjänster ) i enlighet

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service")

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad CAR-service) Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service") i. Översikt över CAR-service Den europeiska hämt- och returservicen innebär att du får en supportservice när produkten levererats som

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER

PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER 1. Allmänt Detta avtal/produktbeskrivning ( Produktbeskrivningen ) fastställer härmed villkoren och bestämmelserna för de av Ipeer tillhandahållna

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Service

Servicebeskrivning Basic Hardware Service Servicebeskrivning Basic Hardware Service Villkorsöversikt Det här avtalet ( avtalet eller servicebeskrivningen ) träffas mellan kunden ( du eller kunden ) och Dell. Genom att köpa dessa tjänster (så som

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ASUS Garanti Informationsformulär

ASUS Garanti Informationsformulär ASUS Garanti Informationsformulär Hr/Fru/Frk: Telefonnummer: Adress: E-postadress: Inköpsdatum: / / (DD/MM/ÅÅ) Säljarens namn: Återförsäljarens telefonnummer: Säljarens adress: Serienummer: Viktigt! Spara

Läs mer

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering Teknisk information HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering HP Services Tjänstens fördelar Firmwareuppdateringar tillhandahålls på ett sätt som orsakar minsta möjliga avbrott i IT-miljön. Tjänsten

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Gällande: 2 Mbit Internet 10 Mbit Internet 15-30/10Mbit Internet PappersFaktura 19 kr E-Postfaktura/Autogiro Gratis Personnummer / Organisationsnummer:

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Dell ProSupport Servicebeskrivning

Dell ProSupport Servicebeskrivning Dell ProSupport Servicebeskrivning 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( servicebeskrivning ) gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dell-enhet som anges på kundens faktura över köpet

Läs mer

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat Teknisk support Vår målsättning är att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen genom att tillhandahålla ett omfattande paket med eservice-alternativ, som kompletteras med telefonsupport. Med

Läs mer

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Inledning Dell tillhandahåller Batteribytesservice för förseglade batterier ( Service ) i enlighet med Servicebeskrivningen

Läs mer

November 2003 Med början den 1:a januari 2004 inför vi nya, och för dig som återförsäljare, förbättrade rutiner för hanteringen av garanti- och reklamationsärenden. Den här broshyren ger dig all information

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

HP teknisk programvarusupport

HP teknisk programvarusupport HP teknisk programvarusupport HP Technology Services avtalstjänster Teknisk information HP teknisk programvarusupport erbjuder omfattande fjärrsupporttjänster för HP:s programvaruprodukter och utvalda

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy utförs implementering

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrupgradering av mjukvara på en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärruppdatering av mjukvara på en enskild Dell Compellent

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0

Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Tjänstebeskrivning Integrationstjänsten - Anslutningstjänsten Version 1.0 Introduktion En Anslutning utgår från att två system vill kommunicera med varandra, det kan vara regelbundet eller vid valda tidpunkter.

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Bakgrund Ystad Gymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance Översikt av tjänst Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura ("Dell"). Genom

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara Fråga/Svar 1 Fråga: I anbudsinbjudan skriver ni att ni har för avsikt att teckna avtal med (3) leverantörer. Kan ni förtydliga er gällande detta? Ska en leverantör leverera alla tillverkare eller ska en

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

(a) Användarpolicy eller AUP avser vår användarpolicy som finns tillgänglig på Kundportalen.

(a) Användarpolicy eller AUP avser vår användarpolicy som finns tillgänglig på Kundportalen. Dessa Standardvillkor tillämpas på ACN:s tjänster som beskrivs i Punkt 2. Ytterligare villkor kan gälla för tillhandahållande av vissa specifika ACN-tjänster. Definitioner 1. Vid tillämpningen av detta

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual

performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual GPS Antenna Svenska 14-1 Svenska GPS Antenna 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering... 3 3 Installation... 4 4 Specifikationer...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering)

Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering) Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering) Dell tillhandahåller med nöje maskinvaruanpassning via sin CFI-tjänst. I den här tjänsten

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER FÖR PLASTBRANSCHEN Antagna år 2009 av Svensk Plastindustriförening och Plast- och Kemibranscherna Tillämplighet. 1.Dessa allmänna leveransbestämmelser skall tillämpas när

Läs mer

hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor

hp Technical Phone Support serviceavtal (avtalet) villkor hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor Tack för att du har köpt ett HP Technical Phone Support Service-serviceavtal. Servicebeskrivningar med mer detaljerad information kan erhållas

Läs mer

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND

BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING I BUNKEFLOSTRAND BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING Denna beställning avser en fiberinstallation till er fastighet och bör kopieras och förvaras

Läs mer

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM 1.1.2012 VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR Båt- och motorverkstäder samt måleriverkstäder, som tillhör Båtbranschens Centralförbund Finnboats rf:s

Läs mer

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Tjänstebeskrivning Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Inledning Dell erbjuder installation och implementering av tjänsten för Dell-nätverksswitch ("tjänsten/tjänsterna") i enlighet

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer