Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare"

Transkript

1 Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens faktura över köpet av denna service (enligt definitionen nedan). Genom att köpa dessa tjänster av Dell åtar sig kunden att följa de allmänna villkor som anges i det här dokumentet. Kunden godkänner att om tjänsterna förnyas, ändras, utökas eller används längre än den inledande avtalsperioden, träder villkoren i den vid tidpunkten gällande servicebeskrivningen i kraft. Servicebeskrivningen finns tillgänglig på 1 Den här tjänsten tillhandahålls i samband med det separata standardavtal med Dell som kunden undertecknat, eller, om sådant avtal ej finns, Dells standardkundavtal (CMSA) som kan hämtas på och som här införlivas i sin helhet som referens. 2. ÖVERSIKT AV TJÄNST Dell är glada att kunna tillhandahålla Dell ProSupport för slutanvändare ("tjänsten" eller "tjänsterna") för utvalda serversystem, lagringssystem, stationära och bärbara system samt skrivare ("Produkter som omfattas" enligt definitionen nedan) i enlighet med denna servicebeskrivning. Utöver funktionerna nedan erbjuder den här tjänsten alternativ för teknisk support (telefon, Internet osv.) och reservdelar och servicearbete som krävs för att reparera och/eller byta ut defekta enheter som omfattas av och uppträder under den begränsade garantin för den eller de av kundens produkter som omfattas ("Kvalificerade ärenden"). Denna tjänst omfattar: Direkt tillgång till Dells globala Expert Center via telefon dygnet runt, sju dagar i veckan (inklusive helgdagar)*. Centrets personal utgörs av experter som kan analysera problem och hjälpa till med felsökning som rör maskin- och programvara. Utsändning av tekniker och/eller servicedelar till kundplatsen (efter behov och i enlighet med köpt servicenivå) för att utföra nödvändig reparation och lösning av problem som beror på material- eller tillverkningsfel i en produkt som omfattas. Felsökning för vanliga supportproblem via fjärråtkomst när detta är tillgängligt och kunden så tillåter, varvid Delltekniker ansluter direkt till ditt system via en säker Internet-anslutning för att utföra felsökning. Programassistans med frågor eller problem som rör vanliga OEM-program från Dell för slutanvändare, såsom programmet Norton AntiVirus, programvarupaketet Microsoft Office, lösningen Microsoft Small Business Server, redovisningsprogrammet Intuit QuickBooks, samt programmen Adobe Photoshop och Adobe Acrobat. Stöd kan finnas för ytterligare programvarutitlar. Kontakta din säljare eller tekniska supportanalytiker om du vill ha mer information. Komma igång-råd eller konfigurationshjälp i samband med driftsättning av enkla nätverk (inklusive trådlösa) och konfigurationshjälp (fjärrkonfiguration när detta är tillgängligt, och med kundens medgivande) för vanliga aktivitetsprogam och OEM-program från Dell för små företag som exempelvis de som listats ovan. Tillgång till supportforum online dygnet runt, sju dagar i veckan (inklusive helgdagar). Tillgång till Global Command Centers som hjälper till att hantera kritiska situationer i kundmiljöer, övervakar alla verksamhetskritiska utsändningar av tekniker på plats och erbjuder proaktiv koordinering och kommunikation för krishantering i samband med händelser såsom naturkatastrofer. 1 Webbadressen länkar kunden till Dells globala webbsida för serviceavtal, från vilken kunden väljer sitt geografiska område, sitt språk (om så är tillämpligt) och det företagssegment från vilket kunden köpte tjänsten (t.ex. storföretag, mindre och medelstora företag eller offentlig sektor). Kunden kan sedan välja lämpligt serviceavtal för granskning. Du kan även kontakta din Dell-säljare eller teknisk support för att få hjälp med att ta fram det serviceavtal du behöver. Kunder i USA kan även hämta sitt standardavtal direkt från Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 1 av 13

2 Fallhantering för att hjälpa till att spåra lösningar och eskalering av kvalificerade ärenden. Eskaleringshantering för att erbjuda en enda kontaktpunkt för ärendehantering, eskalering och status för ärenden som omfattas av den här tjänsten. Dells internationella serviceprogram. Detta program tillhandhåller service- och supportmöjligheter när du är ute och reser utanför ditt hemland med din bärbara Dell-dator av affärsklass. Ytterligare villkor gäller, gå till om du vill ha mer information. OpenManage CD-prenumerationsservice, som hjälper till att säkerställa att de senaste versionerna av Dells systemhanteringsprogramvara OpenManage skickas ut till kunden eller görs tillgängliga så att kunden kan hämta dem via Internet. Produkter som omfattas: Den här tjänsten är tillgänglig för utvalda, standardkonfigurerade Dell PowerEdge -, PowerVault -, PowerConnect -, Dell EqualLogic - och Dell EMC Enterprise Storage -system samt OptiPlex -, Dell Precision -, Latitude - och Vostro -datorsystem och utvalda, standardkonfigurerade Dell-skrivare (Produkter som omfattas). Produkten som omfattas och täcks av den här servicebeskrivningen finns angiven på kundens Dell-faktura. Programvara och kringutrustning som inhandlas via Dells butik för programvara och kringutrustning omfattas däremot inte av den här servicebeskrivningen. Kunden måste köpa ett separat serviceavtal för varje produkt som stöds (exempelvis omfattas INTE en skrivare som är ansluten till ett system som omfattas, såvida inte skrivaren har ett eget, separat supportavtal). Varje produkt som omfattas kommer att vara märkt med ett serienummer ( Service Tag ). Ytterligare produkter kan omfattas av den här servicebeskrivningen eller läggas till i listan över produkter som omfattas beroende på region, plats eller språk. Kontakta din säljkontakt hos Dell om du vill ha mer information. 3. SUPPORTFÖRFARANDEN Metoder för att kontakta Dell för service A. Supportprogram med egen utsändning (Self-Dispatch): Kunder som är med i Warranty Parts Directprogrammet för servicedelar kan via Fast-Track-utsändning eller Dell Online Self Dispatch (DOSD) få kvalificerade ärenden hanterade av kundens egna, certifierade tekniker genom att begära service via Self-Dispatch-tjänstens webbsida eller telefonkö för din egen region. B. Dell ProSupport via webbplats, chatt och e-post finns tillgänglig på C. Begäran om telefonsupport: Tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan (inklusive helgdagar). Tillgängligheten kan variera utanför USA och begränsas till affärsmässigt rimliga insatser. Kontakta din säljare eller tekniska supportanalytiker om du vill ha mer information. Steg 1: Begär hjälp via telefon För att begära telefonsupport kontaktar du ditt regionala Dell ProSupport-supportcenter och ber att få prata med en teknisk supportanalytiker. Regionala telefonnummer finns på Ring från en plats där du har fysisk tillgång till produkten som omfattas. Uppge Service Tag-numret och annan information som analytikern efterfrågar. Analytikern kommer att verifiera om kundens produkt omfattas, verifiera gällande service- och åtgärdsnivåer, samt kontrollera giltighetstiden för tjänsterna. Steg 2: Hjälp genom telefonbaserad felsökning När det efterfrågas, uppge eventuella felmeddelanden som har visats och när de visades, ange vilka åtgärder som utfördes innan felmeddelande visades och vilka åtgärder du redan har vidtagit för att försöka lösa problemet. Analytikern kommer i samarbete med dig att gå igenom en serie felsökningssteg för att fastställa vari problemet ligger. Om det blir nödvändigt att skicka ut servicetekniker på plats kommer analytikern att ge dig vidare instruktioner. Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 2 av 13

3 Allvarlighetsgrader och Dells åtgärder för produkter som köpts med Mission Critical -support: Kunder som ringer Dell med ett kvalificerat ärende kan välja allvarlighetsgrad samt associerat tillstånd för ärendet med hjälp av tabellen nedan. Allvarlig hetsgrad Tillstånd Dells åtgärd Kundens ansvar 1 Fullständig förlust av kritisk verksamhetsfunktion som kräver omedelbar åtgärd. 2 Allvarligt, men det går att hitta en tillfällig lösning eller att lösa problemet; resurstilldelning dygnet runt alla dagar i veckan inte tillgängligt för att stödja Dells åtgärd 3 Minimal inverkan på verksamheten Nödutsändning i kombination med omedelbar felsökning via telefon; snabb insats av eskaleringsansvarig. Omedelbar felsökning via telefon; insats av eskaleringsansvarig om fjärrdiagnos inte har fastställts inom 90 minuter efter kontakt. Utsändning av delar/tekniker efter felsökning och diagnos via telefon. Felsökning via telefon, utsändning av delar/tekniker efter felsökning och diagnos via telefon och överenskommen ärendestatus. Erbjuda stödpersonal/-resurser dygnet runt alla dagar i veckan. Högre ledning på platsen informerad och engagerad. Erbjuda lämplig personal och resurser för att upprätthålla fortsatt kommunikation och arbete. Högre ledning på platsen informerad och engagerad. Erbjuda kontaktinformation för ärendet och svara på Dells begäran inom 24 timmar. Allvarlighetsgrader och Dells åtgärder för produkter som köpts med Mission Critical -support: Kunder som ringer Dell med ett kvalificerat ärende kan välja allvarlighetsgrad samt associerat tillstånd för ärendet med hjälp av tabellen nedan. Allvarlig hetsgrad Tillstånd Dells åtgärd Kundens ansvar 2 Allvarligt, men det går att hitta en tillfällig lösning eller att lösa problemet; resurstilldelning dygnet runt alla dagar i veckan inte tillgängligt för att stödja Dells åtgärd Omedelbar felsökning via telefon; insats av eskaleringsansvarig om fjärrdiagnos inte har fastställts inom 90 minuter efter kontakt. Utsändning av delar/tekniker efter felsökning och diagnos via telefon. Erbjuda lämplig personal och resurser för att upprätthålla fortsatt kommunikation och arbete. Högre ledning på platsen informerad och engagerad. 3 Minimal inverkan på verksamheten Felsökning via telefon, utsändning av delar/tekniker efter felsökning och diagnos via telefon och överenskommen ärendestatus. Erbjuda kontaktinformation för ärendet och svara på Dells begäran inom 24 timmar. 4. RESERVDELAR Oavsett vilken servicenivå som har köpts är vissa delar tillverkade så att kunden enkelt kan ta bort och byta ut delar. Sådana delar klassificeras som utbytbara av kund (CSR-delar). Om Dell-analytikern under diagnosen bedömer att ett kvalificerat ärende kan hanteras med hjälp av en CSR-del, kommer Dell att skicka CSR-delen direkt till kunden. CSR-delar kan delas in i följande två kategorier: CSR-delar som tillval Dessa delar har utformats för att kunna bytas av kunden. Beroende på vilken typ av service som har köpts tillsammans med produkten som omfattas kan Dell erbjuda en tekniker på plats för att byta ut delarna. Kontakta en teknisk supportanalytiker om du vill ha mer information om vilka delar som kvalificerar för CSR-delar som tillval, och vilka servicenivåer som kvalificerar för installation på plats utan extra kostnad. Obligatoriska CSR-delar Dell tillhandahåller inte automatiskt en tekniker på plats för installation av Obligatoriska CSR-delar, men Dell ProSupport-kunder som behöver hjälp med att installera obligatoriska CSRdelar kan begära och få hjälp på plats utan extra kostnad. Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 3 av 13

4 Vilken fraktmetod som används för att leverera CSR-delen beror på vilken servicenivå kunden har köpt. Reservdelar för kunder med svarstiden Service nästa arbetsdag kommer att levereras med en fraktmetod för leverans nästa arbetsdag. Reservdelar för kunder med Returservice för reparation kommer att levereras med landfrakt. När Dells analytiker väl har fastställt om det är nödvändigt att byta ut en del eller att returnera systemet, informeras du om nästa steg som ska vidtas. Beroende på vilken servicenivå du har köpt, gäller följande förfaranden för reparation på plats eller reparation genom returnering. 5. ALTERNATIV FÖR SERVICE PÅ PLATS Åtgärdsalternativen för service på plats varierar beroende på vilken typ av service du har köpt, och om den förbättrade servicen Mission Critical har köpts tillsammans med Dell ProSupport för slutanvändare. Om du köpte ProSupport med servicenivån Support på plats, så finns gällande servicenivå för support på plats angiven på fakturan i enlighet med tabellen nedan. Om alla tillämpliga villkor som anges i denna servicebeskrivning uppfylls, kommer Dell att skicka ut en servicetekniker till kundplatsen för att åtgärda ett kvalificerat ärende. Om kunden eller kundens utsedda representant inte finns på plats när serviceteknikern anländer till platsen, kan teknikern inte utföra service på produkten som omfattas. Teknikern lämnar ett kort för att informera kunden om att han eller hon har varit där eller försöker att kontakta kunden via telefon eller e-post. Kunden kan debiteras en extraavgift för ett uppföljande serviceärende. A. Dell ProSupport för slutanvändare med utsändning av tekniker till platsen och MED den förbättrade servicen Mission Critical-support När denna tjänst köps tillsammans med den förbättrade tjänsten Mission Critical erhålls snabbare svarstider, och Dell kan starta en process för kritiska situationer för problem med allvarlighetsgrad ett (1) och utföra nödutsändningar när så krävs. 2 Åtgärdsnivåer med service på plats kan köpas till med den förbättrade supporttjänsten Mission Critical Typ av Service på plats Svarstid för service på plats Begränsningar/särskilda villkor Service på plats inom 2 timmar med reparationsservi ce inom 6 timmar* Tekniker bör anlända till platsen inom 2 timmar efter det att telefonbaserad felsökning utförts. Oftast repareras maskinvaran inom 6 timmar efter utsändningen. Tillgängligt dygnet runt, alla dagar, inklusive helgdagar. Tillgängligt för platser definierade för åtgärd inom 2 timmar. Tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Nödutsändning i kombination med felsökning tillgängligt för verksamhetskritiska problem med allvarlighetsgrad 1. Service på plats inom 4 timmar* Teknikern bör komma ut på plats 4 timmar efter att telefonbaserad felsökning slutförts. Tillgängligt dygnet runt, alla dagar, inklusive helgdagar. Tillgängligt för platser definierade för åtgärd inom 4 timmar. Tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Nödutsändning i kombination med felsökning tillgängligt för verksamhetskritiska problem med allvarlighetsgrad 1. 2 Nödutsändning för verksamhetskritiska problem med allvarlighetsgrad 1: För produkter som omfattas och som täcks av både ett Dell ProSupport för slutanvändare-avtal och ett Mission Critical-avtal med service på plats inom två (2) eller fyra (4) timmar, sänds en tekniker ut till platsen kombinerat, om nödvändigt, med telefonbaserad felsökning. Efter att problemet fastställts kommer analytikern att avgöra om problemet kräver att delar skickas ut. Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 4 av 13

5 Service på plats inom 8 timmar* Teknikern bör komma ut på plats 8 timmar efter att telefonbaserad felsökning slutförts. Tillgängligt dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, inklusive helgdagar. Tillgängligt för platser definierade för åtgärd inom åtta (8) timmar. Endast tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Nödutsändning i kombination med felsökning tillgängligt för verksamhetskritiska problem med allvarlighetsgrad 1. B. Dell ProSupport för slutanvändare med utsändning av tekniker till platsen UTAN Mission Critical-support Standardåtgärdsnivåer med service på plats som finns att köpa Typ av Service på plats Service på plats inom 4 timmar* Service på plats nästa arbetsdag* Svarstid för service på plats Teknikern bör komma ut på plats 4 timmar efter att telefonbaserad felsökning slutförts. Efter telefonbaserad felsökning och diagnos kan en tekniker sändas ut för att anlända på platsen nästa arbetsdag. Begränsningar/särskilda villkor Tillgängligt dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, inklusive helgdagar. Tillgängligt för platser definierade för åtgärd inom fyra (4) timmar. Endast tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Tillgängligt fem (5) dagar i veckan, tio (10) timmar om dagen exklusive helgdagar. Begränsat till platser som inte erbjuder service på plats inom 4 timmar. För samtal som mottas av Dell Expert Center efter 17.00** lokal tid hos kunden (måndag fredag) och/eller utsändningar gjorda av Dell efter den tidpunkten, kan det ta ytterligare en arbetsdag innan serviceteknikern anländer till kundplatsen. Endast tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Kunder utanför USA:s fastland (OCONUSkunder) * Efter telefonbaserad felsökning kan delar sändas ut. Ankomsttiderna varierar beroende på plats och delarnas tillgänglighet. Begränsat till OCONUS-kunder (endast USA) som godkänts av Dell. Tillgängligheten begränsad till utvalda system och platser. Mer information finns på Statliga myndigheter i USA: Se serviceplatserna för OCONUS i kundens gällande, separat tecknade avtal med Dell. Hela enhetsbyten av skrivare på plats* På kundens begäran kan en tekniker oftast anlända till platsen nästa arbetsdag efter att ett helt enhetsbyte av skrivare har anlänt. Tillgängligt fem (5) dagar i veckan, tio (10) timmar om dagen exklusive helgdagar. Endast tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Inte tillgängligt för OCONUS-kunder C. För alla andra servicealternativ med utsändning av tekniker till platsen: Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 5 av 13

6 Efter slutförd fjärrfelsökning, diagnos och fastställande av problemet avgör en av Dells analytiker om problemet kräver utsändning av tekniker och/eller delar till platsen eller om problemet kan lösas på distans. Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 6 av 13

7 6. RETURSERVICE FÖR REPARATION ALTERNATIV Det finns tre (3) alternativ för Returservice för reparation: insändningsservice, inlämningsservice och hämta/lämna-service. Om du köpt ProSupport med svarsnivån Returservice för reparation, anges tillämpligt alternativ för Returservice för reparation på fakturan enligt nedan. A. Mail-in-service (MIS-/insändningsservice) Insändningsservice initierar du genom att kontakta Dells tekniska support. Under den telefonbaserade felsökningen kommer Dells analytiker att bedöma om problemet kräver att produkten som omfattas ska skickas till ett reparationscenter som Dell utsett för kvalificerade ärenden. Om det visar sig att produkten som stöds behöver skickas in till reparationscentret för reparation, kommer en Dell-analytiker att förklara returneringsförfarandet. Normal tidslängd, inklusive leverans till och från reparationscentret, är tio (10) arbetsdagar från det datum kunden skickar produkten till Dell. Leveransförfarande: Under den telefonbaserade felsökningen kommer Dells analytiker att lämna instruktioner för hur kunden ska returnera produkten till det reparationscenter Dell valt ut. Produkten som omfattas måste levereras till adressen som kunden får av analytikern. Ange returauktoriseringsnumret tydligt på utsidan av transportlådan. Returauktoriseringsnumret tillhandahålls av Dells analytiker. För att underlätta reparationen eller bytet bör en kort beskrivning av problemet bifogas. Packa produkten som stöds i den ursprungliga förpackningen. Om den ursprungliga förpackningen saknas kan Dells analytiker hjälpa till med förpackningsmaterial, men en ytterligare avgift kan då tillkomma. Leveransinstruktioner: Skicka inte med handböcker, konfidentiell, tillverkarspecifik eller privat information eller löstagbara medier såsom disketter, DVD-skivor, PC-kort osv. Dell ansvarar inte för förlorade eller skadade data, skadade eller borttappade medier eller kundens konfidentiella eller privata information. B. Carry-in-service (CIS-/inlämningsservice) CIS-service är en inlämningsservice som du initierar genom att kontakta Dells tekniska support. Under felsökning via telefon kommer en av Dells analytiker att diagnostisera ärendet och avgöra om kundens problem utgör ett kvalificerat ärende. Om så är fallet kommer kunden att bli ombedd att lämna in produkten som stöds till ett reparationscenter eller en leveransplats som Dell utsett (på kundens bekostnad). Service ges under kontorstid i landet i fråga, fem (5) dagar i veckan, exklusive nationella helgdagar. Kvalificerade ärenden kommer att hanteras i enlighet med den svarstid som är angiven på kundens beställningskvitto, faktura eller kvitto. När produkten som omfattas har reparerats kommer kunden att kontaktas så att kunden kan hämta produkten. Reparationsservicenivå kan variera globalt beroende på land och ort. C. Collect and return-service (CAR-/Hämta/lämna-service) Hämta/lämna-service initieras genom att du kontaktar Dells tekniska support. Om kundens problem klassas som ett kvalificerat ärende som inte kan lösas via telefonbaserad felsökning, kommer en Dell-representant att hämta den berörda produkten hos dig och ta den till ett reparationscenter som Dell valt ut. Det här servicealternativet omfattar arbete och reparation eller byte av delar i systemets huvudenhet, inklusive bildskärm, tangentbord och mus om inte detta har beställts separat. Kvalificerade ärenden kommer att hanteras i enlighet med den svarstid som är angiven på kundens beställningskvitto, faktura eller kvitto. När produkten som omfattas har reparerats kommer den att returneras till kunden. Reparationsservicenivå kan variera globalt beroende på land och ort. 7. SUPPORT I SAMARBETE Om det skulle uppstå problem med vissa tredjepartsprodukter som ofta används ihop med kundprodukten som omfattas, erbjuder Dell en enda kontaktpunkt, enligt beskrivningen häri, till dess att problemen har isolerats och eskalerats till tredjepartsleverantören. Dell kommer att kontakta tredjepartsleverantören och skapa ett problemärende åt kunden och tillhandahålla nödvändig problemdokumentation. När en leverantör har engagerats kommer Dell att övervaka Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 7 av 13

8 problemlösningen och få status och lösningsplaner från leverantören tills leverantören löser problemet genom att antingen tillhandahålla en lösning, steg som leder till en lösning, en tillfällig lösning, konfigurationsändringar eller eskalering av en felrapport. På kundens begäran kommer Dell att inleda hanteringseskalering inom Dell och/eller leverantörsföretaget. För att vara berättigad till support genom samarbete måste kunden ha lämpliga gällande supportavtal och behörighet hos tredjepartsleverantören i fråga. När det tekniska problemet har isolerats och rapporterats tillhandahåller tredjepartsleverantören support och en lösning på kundens problem. DELL ANSVARAR INTE FÖR HUR ANDRA LEVERANTÖRERS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FUNGERAR. Kunden samtycker till att gottgöra och hålla Dell skadeslöst för eventuella krav som rör sådana tredjepartsprodukter som kunden har begärt att Dell ska koordinera support genom samarbete för. Information om aktuella partners för support i samarbete finns på Observera att partners när som helst kan ändras utan föregående meddelande till kunder. 8. FELSÖKNING AV PROGRAMVARA Dell ProSupport för slutanvändare omfattar felsökning av Dell OEM-programvara med support genom samarbete (enligt beskrivningen ovan) för utvalda Dell OEM-program, operativsystem och inbyggd programvara i produkter som omfattas (programvaruprodukterna som omfattas) via telefon, eller genom överföring av programvara och annan information med elektroniska medel, eller genom frakt av programvara och/eller annan information till kunden. Programvaruprodukter som omfattas inkluderar klientprogram för slutanvändare, till exempel Norton AntiVirus -programvara, Microsoft Officeprogramsvit, Intuit QuickBooks -bokföringsprogramvara, Adobe Photoshop -programvara och Adobe Acrobat programvara. Vissa serverprogram, till exempel Microsoft Small Business Server, omfattas också. Kontakta av Dells tekniska supportanalytiker om du vill ha en uppdaterad lista över Programvaruprodukter som omfattas. Begränsningar av felsökningstjänsten för Dell OEM-programvara Dell garanterar inte att en specifik fråga kommer att lösas eller att programvaruprodukten som omfattas kommer att ge ett visst resultat. Situationer som uppstår och skapar problem för kunden måste kunna gå att återskapa på ett enskilt system (dvs. en CPU med en arbetsstation och annan kringutrustning). Dell kan komma fram till att ett programvaruproblem är så pass komplext eller att kundprodukten som omfattas är av en sådan art att det inte går att effektivt analysera frågan över telefon. Kunden är införstådd med och godkänner att Dell kanske inte kan lösa frågor av denna art. Kunden är vidare införstådd med att kunden själv måste vidta egna åtgärder tillsammans med utgivaren av programvaran som problemet berör för att lösa sådana frågor. 9. DELL PROACTIVE SYSTEMS MANAGEMENT (PROAKTIV SYSTEMHANTERING) Under giltighetstiden för deras Dell ProSupport-serviceavtal har Dells ProSupport-kunder rätt att använda Dells verktyg för proaktiv systemhantering, som kan förinstalleras på produkter som omfattas eller hämtas från Tillgängliga funktioner varierar beroende på vilken av de produkter som omfattas det gäller, och beroende på var kunden befinner sig. Dells programverktyg för proaktiv systemhantering licensieras till kunden i enlighet med de licensvillkor som medföljer programvaran. Men, i de fall inga separata villkor medföljer programvaran, gäller följande licensvillkor för kundens användande av programverktygen Dell Proactive Systems Management för proaktiv systemhantering (i detta avsnitt kallat Programvaran ), Dell ger dig härmed personlig, icke-exklusiv licens att använda och få tillgång till Programvaran nedan som tillhandahålls av Dell under tjänstens giltighetsperiod, dock endast i den utsträckning som behövs för att du ska kunna använda tjänsterna i enlighet med beskrivningen i tillämplig servicebeskrivning. Såvida du inte erhållit skriftligt tillstånd från Dell, får du inte kopiera, modifiera, skapa härledda verk, kollektiva verk eller kompileringar av programvaran, eller utföra "reverse engineering", dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera programvarans kod eller någon del av denna; du får ej heller licensiera, sälja, tilldela, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller inteckna programvaran; du får inte använda programvaran i ett arrangemang för hanterade tjänster; och utöver vad den licensen medger får du ej överskrida antalet auktoriserade samtidiga användare, platser eller andra kriterier som anges i tillämplig servicebeskrivning. Dessutom får du inte använda programvaran för att övervaka dess tillgänglighet, prestanda eller användbarhet, eller i andra utvärderings- eller konkurrenssyften. Vidare godtar du att inte använda programvaran för att: (i) försöka använda eller få otillbörlig tillgång till Dells eller tredje parts nätverk eller utrustning; (ii) tillåta andra individer eller enheter att använda eller kopiera tjänsterna; (iii) försöka tränga in i, genomsöka eller testa sårbarheten hos ett system, konto eller nätverk tillhörande Dell eller någon av Dells kunder eller leverantörer; (iv) störa, eller på något sätt försöka störa Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 8 av 13

9 tjänsten för användare, värd eller nätverk; (v) delta i bedrägeriverksamhet av någon art; (vi) överföra ej begärda massutskick eller kommersiella meddelanden eller liknande meddelanden; (vii) begränsa, hindra eller på annat sätt störa någon annan persons möjligheter oavsett avsikter, ändamål eller vetskap att använda eller nyttja tjänsten (förutom då det gäller verktyg för säkerhets- och skyddsfunktioner); eller (viii) begränsa, hindra, störa eller på annat sätt rubba eller orsaka en prestandaförsämring av någon av de hjälpmedel Dell (eller Dells partner som tillhandahåller tjänsten) använder för att tillhandahålla tjänsten. 10. PROGRAMVARUUPPDATERINGAR FÖR DELL EQUALLOGIC Dell ProSupport för utvalda Dell EqualLogic-produkter som stöds, inklusive Dell EqualLogic PS-serien, omfattar både uppdateringar för programvaruunderhåll och introduktion av nya funktioner till firmware och viktig programvara såsom SAN HQ, Auto Snapshot Manager och Host Integration Toolkit (under den serviceperiod som anges på fakturan). Korrigeringsfiler och programfelskorrigeringar. Dell kommer regelbundet att släppa korrigeringsfiler och programkorrigeringar för den gällande lagringsprogramvaran för företag i syfte att upprätthålla kompatibilitet med operativsystem och/eller databaser, samt eventuella felkorrigeringar, tillfälliga lösningar och/eller korrigeringsfiler som behövs för att uppfylla dokumentationen för gällande lagringsprogramvara för företag. Nya versioner. Nya versioner av den gällande lagringsprogramvaran för företag tillhandahålls vanligtvis av Dell utan extra kostnad för licensinnehavare för den lagringsprogramvara för företag som är installerad på en produkt som omfattas och som täcks av Dells begränsade garanti eller ett årligt service- eller underhållsavtal. Nya versioner består normalt av versioner som innehåller korrigeringsfiler och felkorrigeringar, ändringar som motsvarar en utökning eller ett tillägg till befintliga funktioner samt ändringar som avser omfattande nya funktioner. Priser för att förnya Dells support för EqualLogic: 11. UPPDATERINGAR AV CENTRAL DELL EMC-PROGRAMVARA Dell ProSupport för slutanvändare omfattar även följande programvaruuppdateringar för central Dell EMC-programvara såsom Navisphere Manager, Navisphere Manager Express (endast AX-serien), Access Logix (endast CX-serien), PowerPath och SnapView Express (endast AX-serien) (för serviceperioden som finns angiven på fakturan): Korrigeringsfiler och programfelskorrigeringar. Dell kommer regelbundet att släppa programkorrigeringar och smärre programfelskorrigeringar som återspeglar mindre ändringar som EMC gör i den gällande lagringsprogramvaran för företag i syfte att upprätthålla kompatibilitet av operativsystem och/eller databaser, samt eventuella felkorrigeringar, tillfälliga lösningar och/eller korrigeringsfiler som behövs för att uppfylla dokumentationen för gällande lagringsprogramvara för företag. Nya versioner. Alla nya versioner av den gällande lagringsprogramvaran för företag tillhandahålls normalt av EMC utan extra kostnad till övriga licenstagare för lagringsprogramvara för företag som täcks av en EMC-garanti eller av ett årligt underhållsavtal mellan EMC och licenstagaren. Dessa består normalt av versioner som innehåller korrigeringsfiler och felkorrigeringar, ändringar som motsvarar en utökning eller ett tillägg till befintliga funktioner samt ändringar som avser omfattande nya funktioner. Kan kräva ytterligare köp. Uppdateringar av central Dell EMC-programvara kan kräva köp av en separat Dell-tjänst för installation på plats eller proaktivt underhåll beroende på vad Dell anger för att produkten eller produkterna som omfattas ska fortsätta att vara berättigade till den här tjänsten. Förnyande. Kunder kan vara berättigade till att förlänga och/eller inhandla ytterligare uppdateringar för central Dell EMCprogramvara beroende på vilka alternativ som då gäller och i enlighet med Dells då gällande priser och villkor genom att skicka en inköpsorder till Dell. Dell kan när som helst ändra sina priser och villkor för tillhandahållande av support. Priser för att förnya Dell EMC-support: Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 9 av 13

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL DITT TJÄNSTEAVTAL : Detta är ett servicepaket som syftar till att minska avbrottstiden och hjälpa till att optimera din IT miljö med hjälp av funktioner för

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

Broschyr Håll igång verksamheten. HP-tjänster för persondatorer, dokumenthantering och utskrifter för användare i mindre företag

Broschyr Håll igång verksamheten. HP-tjänster för persondatorer, dokumenthantering och utskrifter för användare i mindre företag Broschyr Håll igång verksamheten HP-tjänster för persondatorer, dokumenthantering och utskrifter för användare i mindre företag Innehållsförteckning 3 Inledning 4 PC-tjänster som låter dig fokusera på

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Servicebeskrivning: ImageDirect

Servicebeskrivning: ImageDirect Dells tjänstertjänster Servicebeskrivning: ImageDirect Översikt: allmänna villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise FÖLJANDE VILLKOR ( VILLKOREN ) UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ( SYMANTEC ) OCH DIG OCH REGLERAR

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015 Volume Licensing Villkor för Onlinetjänster 1 April 2015 Onlinetjänstvillkor för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, april 2015) 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 TIDIGARE VERSIONER... 3 FÖRTYDLIGANDEN

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer