Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare"

Transkript

1 Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens faktura över köpet av denna service (enligt definitionen nedan). Genom att köpa dessa tjänster av Dell åtar sig kunden att följa de allmänna villkor som anges i det här dokumentet. Kunden godkänner att om tjänsterna förnyas, ändras, utökas eller används längre än den inledande avtalsperioden, träder villkoren i den vid tidpunkten gällande servicebeskrivningen i kraft. Servicebeskrivningen finns tillgänglig på 1 Den här tjänsten tillhandahålls i samband med det separata standardavtal med Dell som kunden undertecknat, eller, om sådant avtal ej finns, Dells standardkundavtal (CMSA) som kan hämtas på och som här införlivas i sin helhet som referens. 2. ÖVERSIKT AV TJÄNST Dell är glada att kunna tillhandahålla Dell ProSupport för slutanvändare ("tjänsten" eller "tjänsterna") för utvalda serversystem, lagringssystem, stationära och bärbara system samt skrivare ("Produkter som omfattas" enligt definitionen nedan) i enlighet med denna servicebeskrivning. Utöver funktionerna nedan erbjuder den här tjänsten alternativ för teknisk support (telefon, Internet osv.) och reservdelar och servicearbete som krävs för att reparera och/eller byta ut defekta enheter som omfattas av och uppträder under den begränsade garantin för den eller de av kundens produkter som omfattas ("Kvalificerade ärenden"). Denna tjänst omfattar: Direkt tillgång till Dells globala Expert Center via telefon dygnet runt, sju dagar i veckan (inklusive helgdagar)*. Centrets personal utgörs av experter som kan analysera problem och hjälpa till med felsökning som rör maskin- och programvara. Utsändning av tekniker och/eller servicedelar till kundplatsen (efter behov och i enlighet med köpt servicenivå) för att utföra nödvändig reparation och lösning av problem som beror på material- eller tillverkningsfel i en produkt som omfattas. Felsökning för vanliga supportproblem via fjärråtkomst när detta är tillgängligt och kunden så tillåter, varvid Delltekniker ansluter direkt till ditt system via en säker Internet-anslutning för att utföra felsökning. Programassistans med frågor eller problem som rör vanliga OEM-program från Dell för slutanvändare, såsom programmet Norton AntiVirus, programvarupaketet Microsoft Office, lösningen Microsoft Small Business Server, redovisningsprogrammet Intuit QuickBooks, samt programmen Adobe Photoshop och Adobe Acrobat. Stöd kan finnas för ytterligare programvarutitlar. Kontakta din säljare eller tekniska supportanalytiker om du vill ha mer information. Komma igång-råd eller konfigurationshjälp i samband med driftsättning av enkla nätverk (inklusive trådlösa) och konfigurationshjälp (fjärrkonfiguration när detta är tillgängligt, och med kundens medgivande) för vanliga aktivitetsprogam och OEM-program från Dell för små företag som exempelvis de som listats ovan. Tillgång till supportforum online dygnet runt, sju dagar i veckan (inklusive helgdagar). Tillgång till Global Command Centers som hjälper till att hantera kritiska situationer i kundmiljöer, övervakar alla verksamhetskritiska utsändningar av tekniker på plats och erbjuder proaktiv koordinering och kommunikation för krishantering i samband med händelser såsom naturkatastrofer. 1 Webbadressen länkar kunden till Dells globala webbsida för serviceavtal, från vilken kunden väljer sitt geografiska område, sitt språk (om så är tillämpligt) och det företagssegment från vilket kunden köpte tjänsten (t.ex. storföretag, mindre och medelstora företag eller offentlig sektor). Kunden kan sedan välja lämpligt serviceavtal för granskning. Du kan även kontakta din Dell-säljare eller teknisk support för att få hjälp med att ta fram det serviceavtal du behöver. Kunder i USA kan även hämta sitt standardavtal direkt från Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 1 av 13

2 Fallhantering för att hjälpa till att spåra lösningar och eskalering av kvalificerade ärenden. Eskaleringshantering för att erbjuda en enda kontaktpunkt för ärendehantering, eskalering och status för ärenden som omfattas av den här tjänsten. Dells internationella serviceprogram. Detta program tillhandhåller service- och supportmöjligheter när du är ute och reser utanför ditt hemland med din bärbara Dell-dator av affärsklass. Ytterligare villkor gäller, gå till om du vill ha mer information. OpenManage CD-prenumerationsservice, som hjälper till att säkerställa att de senaste versionerna av Dells systemhanteringsprogramvara OpenManage skickas ut till kunden eller görs tillgängliga så att kunden kan hämta dem via Internet. Produkter som omfattas: Den här tjänsten är tillgänglig för utvalda, standardkonfigurerade Dell PowerEdge -, PowerVault -, PowerConnect -, Dell EqualLogic - och Dell EMC Enterprise Storage -system samt OptiPlex -, Dell Precision -, Latitude - och Vostro -datorsystem och utvalda, standardkonfigurerade Dell-skrivare (Produkter som omfattas). Produkten som omfattas och täcks av den här servicebeskrivningen finns angiven på kundens Dell-faktura. Programvara och kringutrustning som inhandlas via Dells butik för programvara och kringutrustning omfattas däremot inte av den här servicebeskrivningen. Kunden måste köpa ett separat serviceavtal för varje produkt som stöds (exempelvis omfattas INTE en skrivare som är ansluten till ett system som omfattas, såvida inte skrivaren har ett eget, separat supportavtal). Varje produkt som omfattas kommer att vara märkt med ett serienummer ( Service Tag ). Ytterligare produkter kan omfattas av den här servicebeskrivningen eller läggas till i listan över produkter som omfattas beroende på region, plats eller språk. Kontakta din säljkontakt hos Dell om du vill ha mer information. 3. SUPPORTFÖRFARANDEN Metoder för att kontakta Dell för service A. Supportprogram med egen utsändning (Self-Dispatch): Kunder som är med i Warranty Parts Directprogrammet för servicedelar kan via Fast-Track-utsändning eller Dell Online Self Dispatch (DOSD) få kvalificerade ärenden hanterade av kundens egna, certifierade tekniker genom att begära service via Self-Dispatch-tjänstens webbsida eller telefonkö för din egen region. B. Dell ProSupport via webbplats, chatt och e-post finns tillgänglig på C. Begäran om telefonsupport: Tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan (inklusive helgdagar). Tillgängligheten kan variera utanför USA och begränsas till affärsmässigt rimliga insatser. Kontakta din säljare eller tekniska supportanalytiker om du vill ha mer information. Steg 1: Begär hjälp via telefon För att begära telefonsupport kontaktar du ditt regionala Dell ProSupport-supportcenter och ber att få prata med en teknisk supportanalytiker. Regionala telefonnummer finns på Ring från en plats där du har fysisk tillgång till produkten som omfattas. Uppge Service Tag-numret och annan information som analytikern efterfrågar. Analytikern kommer att verifiera om kundens produkt omfattas, verifiera gällande service- och åtgärdsnivåer, samt kontrollera giltighetstiden för tjänsterna. Steg 2: Hjälp genom telefonbaserad felsökning När det efterfrågas, uppge eventuella felmeddelanden som har visats och när de visades, ange vilka åtgärder som utfördes innan felmeddelande visades och vilka åtgärder du redan har vidtagit för att försöka lösa problemet. Analytikern kommer i samarbete med dig att gå igenom en serie felsökningssteg för att fastställa vari problemet ligger. Om det blir nödvändigt att skicka ut servicetekniker på plats kommer analytikern att ge dig vidare instruktioner. Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 2 av 13

3 Allvarlighetsgrader och Dells åtgärder för produkter som köpts med Mission Critical -support: Kunder som ringer Dell med ett kvalificerat ärende kan välja allvarlighetsgrad samt associerat tillstånd för ärendet med hjälp av tabellen nedan. Allvarlig hetsgrad Tillstånd Dells åtgärd Kundens ansvar 1 Fullständig förlust av kritisk verksamhetsfunktion som kräver omedelbar åtgärd. 2 Allvarligt, men det går att hitta en tillfällig lösning eller att lösa problemet; resurstilldelning dygnet runt alla dagar i veckan inte tillgängligt för att stödja Dells åtgärd 3 Minimal inverkan på verksamheten Nödutsändning i kombination med omedelbar felsökning via telefon; snabb insats av eskaleringsansvarig. Omedelbar felsökning via telefon; insats av eskaleringsansvarig om fjärrdiagnos inte har fastställts inom 90 minuter efter kontakt. Utsändning av delar/tekniker efter felsökning och diagnos via telefon. Felsökning via telefon, utsändning av delar/tekniker efter felsökning och diagnos via telefon och överenskommen ärendestatus. Erbjuda stödpersonal/-resurser dygnet runt alla dagar i veckan. Högre ledning på platsen informerad och engagerad. Erbjuda lämplig personal och resurser för att upprätthålla fortsatt kommunikation och arbete. Högre ledning på platsen informerad och engagerad. Erbjuda kontaktinformation för ärendet och svara på Dells begäran inom 24 timmar. Allvarlighetsgrader och Dells åtgärder för produkter som köpts med Mission Critical -support: Kunder som ringer Dell med ett kvalificerat ärende kan välja allvarlighetsgrad samt associerat tillstånd för ärendet med hjälp av tabellen nedan. Allvarlig hetsgrad Tillstånd Dells åtgärd Kundens ansvar 2 Allvarligt, men det går att hitta en tillfällig lösning eller att lösa problemet; resurstilldelning dygnet runt alla dagar i veckan inte tillgängligt för att stödja Dells åtgärd Omedelbar felsökning via telefon; insats av eskaleringsansvarig om fjärrdiagnos inte har fastställts inom 90 minuter efter kontakt. Utsändning av delar/tekniker efter felsökning och diagnos via telefon. Erbjuda lämplig personal och resurser för att upprätthålla fortsatt kommunikation och arbete. Högre ledning på platsen informerad och engagerad. 3 Minimal inverkan på verksamheten Felsökning via telefon, utsändning av delar/tekniker efter felsökning och diagnos via telefon och överenskommen ärendestatus. Erbjuda kontaktinformation för ärendet och svara på Dells begäran inom 24 timmar. 4. RESERVDELAR Oavsett vilken servicenivå som har köpts är vissa delar tillverkade så att kunden enkelt kan ta bort och byta ut delar. Sådana delar klassificeras som utbytbara av kund (CSR-delar). Om Dell-analytikern under diagnosen bedömer att ett kvalificerat ärende kan hanteras med hjälp av en CSR-del, kommer Dell att skicka CSR-delen direkt till kunden. CSR-delar kan delas in i följande två kategorier: CSR-delar som tillval Dessa delar har utformats för att kunna bytas av kunden. Beroende på vilken typ av service som har köpts tillsammans med produkten som omfattas kan Dell erbjuda en tekniker på plats för att byta ut delarna. Kontakta en teknisk supportanalytiker om du vill ha mer information om vilka delar som kvalificerar för CSR-delar som tillval, och vilka servicenivåer som kvalificerar för installation på plats utan extra kostnad. Obligatoriska CSR-delar Dell tillhandahåller inte automatiskt en tekniker på plats för installation av Obligatoriska CSR-delar, men Dell ProSupport-kunder som behöver hjälp med att installera obligatoriska CSRdelar kan begära och få hjälp på plats utan extra kostnad. Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 3 av 13

4 Vilken fraktmetod som används för att leverera CSR-delen beror på vilken servicenivå kunden har köpt. Reservdelar för kunder med svarstiden Service nästa arbetsdag kommer att levereras med en fraktmetod för leverans nästa arbetsdag. Reservdelar för kunder med Returservice för reparation kommer att levereras med landfrakt. När Dells analytiker väl har fastställt om det är nödvändigt att byta ut en del eller att returnera systemet, informeras du om nästa steg som ska vidtas. Beroende på vilken servicenivå du har köpt, gäller följande förfaranden för reparation på plats eller reparation genom returnering. 5. ALTERNATIV FÖR SERVICE PÅ PLATS Åtgärdsalternativen för service på plats varierar beroende på vilken typ av service du har köpt, och om den förbättrade servicen Mission Critical har köpts tillsammans med Dell ProSupport för slutanvändare. Om du köpte ProSupport med servicenivån Support på plats, så finns gällande servicenivå för support på plats angiven på fakturan i enlighet med tabellen nedan. Om alla tillämpliga villkor som anges i denna servicebeskrivning uppfylls, kommer Dell att skicka ut en servicetekniker till kundplatsen för att åtgärda ett kvalificerat ärende. Om kunden eller kundens utsedda representant inte finns på plats när serviceteknikern anländer till platsen, kan teknikern inte utföra service på produkten som omfattas. Teknikern lämnar ett kort för att informera kunden om att han eller hon har varit där eller försöker att kontakta kunden via telefon eller e-post. Kunden kan debiteras en extraavgift för ett uppföljande serviceärende. A. Dell ProSupport för slutanvändare med utsändning av tekniker till platsen och MED den förbättrade servicen Mission Critical-support När denna tjänst köps tillsammans med den förbättrade tjänsten Mission Critical erhålls snabbare svarstider, och Dell kan starta en process för kritiska situationer för problem med allvarlighetsgrad ett (1) och utföra nödutsändningar när så krävs. 2 Åtgärdsnivåer med service på plats kan köpas till med den förbättrade supporttjänsten Mission Critical Typ av Service på plats Svarstid för service på plats Begränsningar/särskilda villkor Service på plats inom 2 timmar med reparationsservi ce inom 6 timmar* Tekniker bör anlända till platsen inom 2 timmar efter det att telefonbaserad felsökning utförts. Oftast repareras maskinvaran inom 6 timmar efter utsändningen. Tillgängligt dygnet runt, alla dagar, inklusive helgdagar. Tillgängligt för platser definierade för åtgärd inom 2 timmar. Tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Nödutsändning i kombination med felsökning tillgängligt för verksamhetskritiska problem med allvarlighetsgrad 1. Service på plats inom 4 timmar* Teknikern bör komma ut på plats 4 timmar efter att telefonbaserad felsökning slutförts. Tillgängligt dygnet runt, alla dagar, inklusive helgdagar. Tillgängligt för platser definierade för åtgärd inom 4 timmar. Tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Nödutsändning i kombination med felsökning tillgängligt för verksamhetskritiska problem med allvarlighetsgrad 1. 2 Nödutsändning för verksamhetskritiska problem med allvarlighetsgrad 1: För produkter som omfattas och som täcks av både ett Dell ProSupport för slutanvändare-avtal och ett Mission Critical-avtal med service på plats inom två (2) eller fyra (4) timmar, sänds en tekniker ut till platsen kombinerat, om nödvändigt, med telefonbaserad felsökning. Efter att problemet fastställts kommer analytikern att avgöra om problemet kräver att delar skickas ut. Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 4 av 13

5 Service på plats inom 8 timmar* Teknikern bör komma ut på plats 8 timmar efter att telefonbaserad felsökning slutförts. Tillgängligt dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, inklusive helgdagar. Tillgängligt för platser definierade för åtgärd inom åtta (8) timmar. Endast tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Nödutsändning i kombination med felsökning tillgängligt för verksamhetskritiska problem med allvarlighetsgrad 1. B. Dell ProSupport för slutanvändare med utsändning av tekniker till platsen UTAN Mission Critical-support Standardåtgärdsnivåer med service på plats som finns att köpa Typ av Service på plats Service på plats inom 4 timmar* Service på plats nästa arbetsdag* Svarstid för service på plats Teknikern bör komma ut på plats 4 timmar efter att telefonbaserad felsökning slutförts. Efter telefonbaserad felsökning och diagnos kan en tekniker sändas ut för att anlända på platsen nästa arbetsdag. Begränsningar/särskilda villkor Tillgängligt dygnet runt, sju (7) dagar i veckan, inklusive helgdagar. Tillgängligt för platser definierade för åtgärd inom fyra (4) timmar. Endast tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Tillgängligt fem (5) dagar i veckan, tio (10) timmar om dagen exklusive helgdagar. Begränsat till platser som inte erbjuder service på plats inom 4 timmar. För samtal som mottas av Dell Expert Center efter 17.00** lokal tid hos kunden (måndag fredag) och/eller utsändningar gjorda av Dell efter den tidpunkten, kan det ta ytterligare en arbetsdag innan serviceteknikern anländer till kundplatsen. Endast tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Kunder utanför USA:s fastland (OCONUSkunder) * Efter telefonbaserad felsökning kan delar sändas ut. Ankomsttiderna varierar beroende på plats och delarnas tillgänglighet. Begränsat till OCONUS-kunder (endast USA) som godkänts av Dell. Tillgängligheten begränsad till utvalda system och platser. Mer information finns på Statliga myndigheter i USA: Se serviceplatserna för OCONUS i kundens gällande, separat tecknade avtal med Dell. Hela enhetsbyten av skrivare på plats* På kundens begäran kan en tekniker oftast anlända till platsen nästa arbetsdag efter att ett helt enhetsbyte av skrivare har anlänt. Tillgängligt fem (5) dagar i veckan, tio (10) timmar om dagen exklusive helgdagar. Endast tillgängligt för utvalda modeller av produkter som omfattas. Inte tillgängligt för OCONUS-kunder C. För alla andra servicealternativ med utsändning av tekniker till platsen: Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 5 av 13

6 Efter slutförd fjärrfelsökning, diagnos och fastställande av problemet avgör en av Dells analytiker om problemet kräver utsändning av tekniker och/eller delar till platsen eller om problemet kan lösas på distans. Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 6 av 13

7 6. RETURSERVICE FÖR REPARATION ALTERNATIV Det finns tre (3) alternativ för Returservice för reparation: insändningsservice, inlämningsservice och hämta/lämna-service. Om du köpt ProSupport med svarsnivån Returservice för reparation, anges tillämpligt alternativ för Returservice för reparation på fakturan enligt nedan. A. Mail-in-service (MIS-/insändningsservice) Insändningsservice initierar du genom att kontakta Dells tekniska support. Under den telefonbaserade felsökningen kommer Dells analytiker att bedöma om problemet kräver att produkten som omfattas ska skickas till ett reparationscenter som Dell utsett för kvalificerade ärenden. Om det visar sig att produkten som stöds behöver skickas in till reparationscentret för reparation, kommer en Dell-analytiker att förklara returneringsförfarandet. Normal tidslängd, inklusive leverans till och från reparationscentret, är tio (10) arbetsdagar från det datum kunden skickar produkten till Dell. Leveransförfarande: Under den telefonbaserade felsökningen kommer Dells analytiker att lämna instruktioner för hur kunden ska returnera produkten till det reparationscenter Dell valt ut. Produkten som omfattas måste levereras till adressen som kunden får av analytikern. Ange returauktoriseringsnumret tydligt på utsidan av transportlådan. Returauktoriseringsnumret tillhandahålls av Dells analytiker. För att underlätta reparationen eller bytet bör en kort beskrivning av problemet bifogas. Packa produkten som stöds i den ursprungliga förpackningen. Om den ursprungliga förpackningen saknas kan Dells analytiker hjälpa till med förpackningsmaterial, men en ytterligare avgift kan då tillkomma. Leveransinstruktioner: Skicka inte med handböcker, konfidentiell, tillverkarspecifik eller privat information eller löstagbara medier såsom disketter, DVD-skivor, PC-kort osv. Dell ansvarar inte för förlorade eller skadade data, skadade eller borttappade medier eller kundens konfidentiella eller privata information. B. Carry-in-service (CIS-/inlämningsservice) CIS-service är en inlämningsservice som du initierar genom att kontakta Dells tekniska support. Under felsökning via telefon kommer en av Dells analytiker att diagnostisera ärendet och avgöra om kundens problem utgör ett kvalificerat ärende. Om så är fallet kommer kunden att bli ombedd att lämna in produkten som stöds till ett reparationscenter eller en leveransplats som Dell utsett (på kundens bekostnad). Service ges under kontorstid i landet i fråga, fem (5) dagar i veckan, exklusive nationella helgdagar. Kvalificerade ärenden kommer att hanteras i enlighet med den svarstid som är angiven på kundens beställningskvitto, faktura eller kvitto. När produkten som omfattas har reparerats kommer kunden att kontaktas så att kunden kan hämta produkten. Reparationsservicenivå kan variera globalt beroende på land och ort. C. Collect and return-service (CAR-/Hämta/lämna-service) Hämta/lämna-service initieras genom att du kontaktar Dells tekniska support. Om kundens problem klassas som ett kvalificerat ärende som inte kan lösas via telefonbaserad felsökning, kommer en Dell-representant att hämta den berörda produkten hos dig och ta den till ett reparationscenter som Dell valt ut. Det här servicealternativet omfattar arbete och reparation eller byte av delar i systemets huvudenhet, inklusive bildskärm, tangentbord och mus om inte detta har beställts separat. Kvalificerade ärenden kommer att hanteras i enlighet med den svarstid som är angiven på kundens beställningskvitto, faktura eller kvitto. När produkten som omfattas har reparerats kommer den att returneras till kunden. Reparationsservicenivå kan variera globalt beroende på land och ort. 7. SUPPORT I SAMARBETE Om det skulle uppstå problem med vissa tredjepartsprodukter som ofta används ihop med kundprodukten som omfattas, erbjuder Dell en enda kontaktpunkt, enligt beskrivningen häri, till dess att problemen har isolerats och eskalerats till tredjepartsleverantören. Dell kommer att kontakta tredjepartsleverantören och skapa ett problemärende åt kunden och tillhandahålla nödvändig problemdokumentation. När en leverantör har engagerats kommer Dell att övervaka Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 7 av 13

8 problemlösningen och få status och lösningsplaner från leverantören tills leverantören löser problemet genom att antingen tillhandahålla en lösning, steg som leder till en lösning, en tillfällig lösning, konfigurationsändringar eller eskalering av en felrapport. På kundens begäran kommer Dell att inleda hanteringseskalering inom Dell och/eller leverantörsföretaget. För att vara berättigad till support genom samarbete måste kunden ha lämpliga gällande supportavtal och behörighet hos tredjepartsleverantören i fråga. När det tekniska problemet har isolerats och rapporterats tillhandahåller tredjepartsleverantören support och en lösning på kundens problem. DELL ANSVARAR INTE FÖR HUR ANDRA LEVERANTÖRERS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FUNGERAR. Kunden samtycker till att gottgöra och hålla Dell skadeslöst för eventuella krav som rör sådana tredjepartsprodukter som kunden har begärt att Dell ska koordinera support genom samarbete för. Information om aktuella partners för support i samarbete finns på Observera att partners när som helst kan ändras utan föregående meddelande till kunder. 8. FELSÖKNING AV PROGRAMVARA Dell ProSupport för slutanvändare omfattar felsökning av Dell OEM-programvara med support genom samarbete (enligt beskrivningen ovan) för utvalda Dell OEM-program, operativsystem och inbyggd programvara i produkter som omfattas (programvaruprodukterna som omfattas) via telefon, eller genom överföring av programvara och annan information med elektroniska medel, eller genom frakt av programvara och/eller annan information till kunden. Programvaruprodukter som omfattas inkluderar klientprogram för slutanvändare, till exempel Norton AntiVirus -programvara, Microsoft Officeprogramsvit, Intuit QuickBooks -bokföringsprogramvara, Adobe Photoshop -programvara och Adobe Acrobat programvara. Vissa serverprogram, till exempel Microsoft Small Business Server, omfattas också. Kontakta av Dells tekniska supportanalytiker om du vill ha en uppdaterad lista över Programvaruprodukter som omfattas. Begränsningar av felsökningstjänsten för Dell OEM-programvara Dell garanterar inte att en specifik fråga kommer att lösas eller att programvaruprodukten som omfattas kommer att ge ett visst resultat. Situationer som uppstår och skapar problem för kunden måste kunna gå att återskapa på ett enskilt system (dvs. en CPU med en arbetsstation och annan kringutrustning). Dell kan komma fram till att ett programvaruproblem är så pass komplext eller att kundprodukten som omfattas är av en sådan art att det inte går att effektivt analysera frågan över telefon. Kunden är införstådd med och godkänner att Dell kanske inte kan lösa frågor av denna art. Kunden är vidare införstådd med att kunden själv måste vidta egna åtgärder tillsammans med utgivaren av programvaran som problemet berör för att lösa sådana frågor. 9. DELL PROACTIVE SYSTEMS MANAGEMENT (PROAKTIV SYSTEMHANTERING) Under giltighetstiden för deras Dell ProSupport-serviceavtal har Dells ProSupport-kunder rätt att använda Dells verktyg för proaktiv systemhantering, som kan förinstalleras på produkter som omfattas eller hämtas från Tillgängliga funktioner varierar beroende på vilken av de produkter som omfattas det gäller, och beroende på var kunden befinner sig. Dells programverktyg för proaktiv systemhantering licensieras till kunden i enlighet med de licensvillkor som medföljer programvaran. Men, i de fall inga separata villkor medföljer programvaran, gäller följande licensvillkor för kundens användande av programverktygen Dell Proactive Systems Management för proaktiv systemhantering (i detta avsnitt kallat Programvaran ), Dell ger dig härmed personlig, icke-exklusiv licens att använda och få tillgång till Programvaran nedan som tillhandahålls av Dell under tjänstens giltighetsperiod, dock endast i den utsträckning som behövs för att du ska kunna använda tjänsterna i enlighet med beskrivningen i tillämplig servicebeskrivning. Såvida du inte erhållit skriftligt tillstånd från Dell, får du inte kopiera, modifiera, skapa härledda verk, kollektiva verk eller kompileringar av programvaran, eller utföra "reverse engineering", dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera programvarans kod eller någon del av denna; du får ej heller licensiera, sälja, tilldela, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller inteckna programvaran; du får inte använda programvaran i ett arrangemang för hanterade tjänster; och utöver vad den licensen medger får du ej överskrida antalet auktoriserade samtidiga användare, platser eller andra kriterier som anges i tillämplig servicebeskrivning. Dessutom får du inte använda programvaran för att övervaka dess tillgänglighet, prestanda eller användbarhet, eller i andra utvärderings- eller konkurrenssyften. Vidare godtar du att inte använda programvaran för att: (i) försöka använda eller få otillbörlig tillgång till Dells eller tredje parts nätverk eller utrustning; (ii) tillåta andra individer eller enheter att använda eller kopiera tjänsterna; (iii) försöka tränga in i, genomsöka eller testa sårbarheten hos ett system, konto eller nätverk tillhörande Dell eller någon av Dells kunder eller leverantörer; (iv) störa, eller på något sätt försöka störa Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 8 av 13

9 tjänsten för användare, värd eller nätverk; (v) delta i bedrägeriverksamhet av någon art; (vi) överföra ej begärda massutskick eller kommersiella meddelanden eller liknande meddelanden; (vii) begränsa, hindra eller på annat sätt störa någon annan persons möjligheter oavsett avsikter, ändamål eller vetskap att använda eller nyttja tjänsten (förutom då det gäller verktyg för säkerhets- och skyddsfunktioner); eller (viii) begränsa, hindra, störa eller på annat sätt rubba eller orsaka en prestandaförsämring av någon av de hjälpmedel Dell (eller Dells partner som tillhandahåller tjänsten) använder för att tillhandahålla tjänsten. 10. PROGRAMVARUUPPDATERINGAR FÖR DELL EQUALLOGIC Dell ProSupport för utvalda Dell EqualLogic-produkter som stöds, inklusive Dell EqualLogic PS-serien, omfattar både uppdateringar för programvaruunderhåll och introduktion av nya funktioner till firmware och viktig programvara såsom SAN HQ, Auto Snapshot Manager och Host Integration Toolkit (under den serviceperiod som anges på fakturan). Korrigeringsfiler och programfelskorrigeringar. Dell kommer regelbundet att släppa korrigeringsfiler och programkorrigeringar för den gällande lagringsprogramvaran för företag i syfte att upprätthålla kompatibilitet med operativsystem och/eller databaser, samt eventuella felkorrigeringar, tillfälliga lösningar och/eller korrigeringsfiler som behövs för att uppfylla dokumentationen för gällande lagringsprogramvara för företag. Nya versioner. Nya versioner av den gällande lagringsprogramvaran för företag tillhandahålls vanligtvis av Dell utan extra kostnad för licensinnehavare för den lagringsprogramvara för företag som är installerad på en produkt som omfattas och som täcks av Dells begränsade garanti eller ett årligt service- eller underhållsavtal. Nya versioner består normalt av versioner som innehåller korrigeringsfiler och felkorrigeringar, ändringar som motsvarar en utökning eller ett tillägg till befintliga funktioner samt ändringar som avser omfattande nya funktioner. Priser för att förnya Dells support för EqualLogic: 11. UPPDATERINGAR AV CENTRAL DELL EMC-PROGRAMVARA Dell ProSupport för slutanvändare omfattar även följande programvaruuppdateringar för central Dell EMC-programvara såsom Navisphere Manager, Navisphere Manager Express (endast AX-serien), Access Logix (endast CX-serien), PowerPath och SnapView Express (endast AX-serien) (för serviceperioden som finns angiven på fakturan): Korrigeringsfiler och programfelskorrigeringar. Dell kommer regelbundet att släppa programkorrigeringar och smärre programfelskorrigeringar som återspeglar mindre ändringar som EMC gör i den gällande lagringsprogramvaran för företag i syfte att upprätthålla kompatibilitet av operativsystem och/eller databaser, samt eventuella felkorrigeringar, tillfälliga lösningar och/eller korrigeringsfiler som behövs för att uppfylla dokumentationen för gällande lagringsprogramvara för företag. Nya versioner. Alla nya versioner av den gällande lagringsprogramvaran för företag tillhandahålls normalt av EMC utan extra kostnad till övriga licenstagare för lagringsprogramvara för företag som täcks av en EMC-garanti eller av ett årligt underhållsavtal mellan EMC och licenstagaren. Dessa består normalt av versioner som innehåller korrigeringsfiler och felkorrigeringar, ändringar som motsvarar en utökning eller ett tillägg till befintliga funktioner samt ändringar som avser omfattande nya funktioner. Kan kräva ytterligare köp. Uppdateringar av central Dell EMC-programvara kan kräva köp av en separat Dell-tjänst för installation på plats eller proaktivt underhåll beroende på vad Dell anger för att produkten eller produkterna som omfattas ska fortsätta att vara berättigade till den här tjänsten. Förnyande. Kunder kan vara berättigade till att förlänga och/eller inhandla ytterligare uppdateringar för central Dell EMCprogramvara beroende på vilka alternativ som då gäller och i enlighet med Dells då gällande priser och villkor genom att skicka en inköpsorder till Dell. Dell kan när som helst ändra sina priser och villkor för tillhandahållande av support. Priser för att förnya Dell EMC-support: Dell ProSupport för slutanvändare v /21//2010 Sidan 9 av 13

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Dell ProSupport Servicebeskrivning

Dell ProSupport Servicebeskrivning Dell ProSupport Servicebeskrivning 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( servicebeskrivning ) gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dell-enhet som anges på kundens faktura över köpet

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna Tjänstebeskrivning Dell Compellent SAN Health Check Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster Tjänstebeskrivning Implementering av Microsoft-kluster Inledning Dell har till nöje att erbjuda implementering av Microsoft-kluster ( tjänsten eller tjänsterna ) i enlighet med denna tjänstebeskrivning

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service")

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad CAR-service) Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service") i. Översikt över CAR-service Den europeiska hämt- och returservicen innebär att du får en supportservice när produkten levererats som

Läs mer

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten.

Läs mer

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

3. GARANTINS OMFATTNING

3. GARANTINS OMFATTNING PACKARD BELL-GARANTI Tack för att du har valt en Packard Bell-produkt! Syftet med det här dokumentet är att tillhandahålla villkor för Packard Bell-garantin. 1. DEFINITIONER Med Packard Bell avses NEC

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter Inledning Dell erbjuder installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter ("tjänsten/tjänsterna")

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Tjänstens fördelar Ökad driftstid i IT-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Tjänstens fördelar Ökad driftstid i IT-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består av heltäckande hårdvaruoch programvaruservice som hjälper dig att öka tillgängligheten hos din IT-infrastruktur. HP:s tekniker samarbetar med

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst Introduktion till ditt tjänsteavtal Fjärrkonsulttjänst ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter ("Tjänst" eller

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

Tjänstbeskrivning. Fjärrådgivningstjänst. Beskrivning av tjänstavtalet. Omfattningen av tjänstavtalet. Tillgängliga fjärrådgivningstjänster

Tjänstbeskrivning. Fjärrådgivningstjänst. Beskrivning av tjänstavtalet. Omfattningen av tjänstavtalet. Tillgängliga fjärrådgivningstjänster Tjänstbeskrivning Fjärrådgivningstjänst Beskrivning av tjänstavtalet Fjärrådgivningstjänster, Remote Advisory Services, ( RAS ) omfattar fjärrådgivning med vissa uppdrag gällande den IT-relaterade infrastrukturen

Läs mer

hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor

hp Technical Phone Support serviceavtal (avtalet) villkor hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor Tack för att du har köpt ett HP Technical Phone Support Service-serviceavtal. Servicebeskrivningar med mer detaljerad information kan erhållas

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010

DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT DESKTOPAPPLIKATIONSPROGRAMVARA FÖR MICROSOFT OFFICE 2010 Nedan finns två separata uppsättningar licensvillkor. Endast en uppsättning gäller för dig. Om du använder

Läs mer

Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon

Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon Servicebeskrivning Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon Översikt av tjänst Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon är en supporttjänst utöver dina lagstadgade rättigheter

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser Uppdaterad: 1 mars 2015 Autodesk flyttar gradvis över nya inköp av våra programvaruprodukter till rena prenumerationstjänster. Under den första fasen av den här övergången kommer nya licenser för de flesta

Läs mer

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor 1. Inledning 2. Ansvarsbegränsning 3. Leveransförseningar 4. Produktbeskrivningar & anvisningar 5. Returhantering 6. Garantireparationer 7. Krediteringar 8.

Läs mer

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur Översikt: tjänst Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur I den här tjänsten ingår Dells tjänster för fjärrövervakning av infrastrukturer (RIM-tjänsten, "tjänsten" eller "tjänsterna")

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida.

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Köp av produkter direkt av Dell regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa

Läs mer

Partners in Care AVTAL OM PREVENTIV SUPPORT

Partners in Care AVTAL OM PREVENTIV SUPPORT Welch Allyn, Inc. eller den undertecknande Welch Allyn-enheten ( WA ) och den undertecknande Kunden godkänner de allmänna villkoren i detta Avtal om preventiv support ( Avtal ) med verkan från ikraftträdandedatumet

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 034/Mac HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 034/Mac Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare

ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare ActivEngages licens- och supporttjänstavtal för slutanvändare Detta ActivEngage licens- och supporttjänstavtal (fortsättningsvis kallat avtalet ) ingås mellan användaren av ActivEngage-programvaran (fortsättningsvis

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR

Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR Norrköping 2010-09-03 1 (13) LICENSVILLKOR 2 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DEFINITIONER 3 2 LICENS 3 3 LEVERANSVILLKOR 4 4 PRIS- OCH BETALNINGSVILLKOR 5 5 AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING 5 6 SEKRETESS, SÄKERHET

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Avtal gällande datorutrustning för studerande

Avtal gällande datorutrustning för studerande Avtal gällande datorutrustning för studerande 1. Avtalsparter Optima (nedan benämnd Optima ) Undertecknad myndig studerande i Optima, eller undertecknade vårdnadshavare till omyndig studerande i Optima

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer