Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om."

Transkript

1 Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter") enligt den detaljerade beskrivningen i den här servicebeskrivningen ("tjänsten" eller "tjänsterna"). Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Tjänsten gör det möjligt för Dells kunder som har utfört den fysiska installationen av sin KACE-dator att samarbeta med Dell via telefon och en säker Internetuppkoppling (förutom i fall då lagen ej tillåter detta). När det gäller virtuella datorer hjälper Dell kunden med installation av programvara. Den här tjänsten inbegriper implementering av en (1) av följande: K1xxx Produktgenomgång Tillgångshantering Korrigeringshantering Distribution och licensiering av programvara Upp till fyra timmar konfigurationshjälp/konsultation för den omfattade produkten K2xxx/K3xxx Produktgenomgång Uppdateringar och uppgraderingar av system Upp till fyra timmar konfigurationshjälp/konsultation för den omfattade produkten En Dell-representant kommer att kontakta kunden för att planera in denna tjänst, som förutsätter minst tio arbetsdagars ledtid innan tjänsten inleds enligt en ömsesidig överenskommelse baserad på tillgängliga resurser. Tjänsten tillhandahålls under Dells ordinarie kontorstid, måndag till fredag (08:00 till 18:00, kundens lokala tid) om inget annat anges i Bilaga B. Tjänster som utförs utanför Dells ordinarie kontorstid visas på kundens faktura. Tjänsten utförs ej under lokala, nationella och/eller riksomfattande helger såvida inte annat överenskommits med försäljningsteamet eller Dells projektkoordinator. 1 Fjärrimplementering av en Dell KACE v augusti 2013

2 Denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning") gäller för kunden ("du" eller "kunden") och den Dellenhet som anges på din faktura över köpet av denna tjänst. Den här tjänsten tillhandahålls i samband med det separata standardavtal med Dell som kunden undertecknat, och som uttryckligen tillåter försäljningen av denna tjänst (enligt definitionen i det här dokumentet) eller, om sådant avtal ej finns, Dells försäljningsvillkor för kommersiella kunder, som finns på (i USA på adressen eller på Dells webbplats för det land du bor i, och som här införlivas i sin helhet som referens. Genom att beställa dessa tjänster, använda tjänsterna eller tillhörande programvara eller genom att klicka på knappen/markera kryssrutan "Jag godkänner" på Dells webbplats i samband med köpet eller i ett Dell-program förbinder du dig att följa denna servicebeskrivning och de avtal som införlivats häri som referens. Om du förbinder dig att följa denna servicebeskrivning på ett företags eller annan juridisk enhets vägnar garanterar du att du har behörighet att förpliktiga denna enhet att följa villkoren i denna servicebeskrivning. Med "du" eller "kunden" avses i så fall denna enhet. Lagerställeenheter för service Se Bilaga A De viktigaste servicestegen innefattar K1xxx Datorgenomgång: 1. Servergenomgång: a. Genomgång av befintliga konfigurationsinställningar och systemloggar. b. Genomgång av processer för säkerhetskopiering och återställning. c. Genomgång av incheckningsintervall och serveruppgiftsbegränsning. 2. Genomgång av agentdriftsättning: a. Genomgång av tidigare driftsättningsaktivitet. b. Genomgång av AMP-anslutning. c. Genomgång av driftsättningsprocess för nya tillgångar. d. Etablering av process för server- och klientuppdatering. e. Genomgång av process och metoder för felsökning. 3. Genomgång av underhåll: a. Etablering av process för server- och klientuppdatering. b. Genomgång av process och metoder för felsökning. Tillgångshantering: 1. Definition av upp till fem anpassade tillgångar och tillgångsrelationer. 2. Importering av tillgångar från befintliga kalkylark med hjälp av importguiden. 3. Definition av uppdateringsprocesser för tillgångar. 4. Genomgång av standardrapporter för tillgångar. Korrigeringshantering: 1. Etablering av fungerande korrigeringsmiljö för upp till 100 maskiner. 2. Etablering av korrigeringsprenumerationer. 3. Etablering av korrigeringsschema. 2 Fjärrimplementering av en Dell KACE v augusti 2013

3 4. Skapande av upp till fem anpassade etiketter och filter. 5. Skapande av upp till en replikeringsresurs. 6. Slutförande av en korrigeringscykel. 7. Genomgång av verifieringsrapporter och processer för korrigering. Distribution och licensiering av programvara: 1. Definition av licenstillgångar för huvudprogramvara inom KBOX. 2. Hantering av installationsutveckling för upp till tre standardprogram, som Microsoft Project, Visio och Adobe Acrobat med hjälp av deras verktyg. 3. Definition och konfigurering av uppdateringsprocesser för programvara. K2xxx Konfiguration: 1. Uppgradering av startmiljöer. 2. Inställningar och konfiguration av nätverk. 3. Konfiguration av Apple Push Notification Service (APNS) och Google Cloud Messaging (GCM). 4. Genomgång/finjustering av metoder för enhetshantering. 5. Skapande av en skriptbaserad installation för en datormodell. 6. Skapande av en tidigare förberedd bild med sysprep. K3xxx Konfiguration: 1. Etablering av konfiguration. 2. Profilhantering. 3. Inventeringshantering. 4. Programdriftsättning. 5. Integrering med K-serien. 6. Platstjänster. Avslutning av projekt: 1. Utför en kort session för produktorientering och granska tillhörande dokumentation med kunden. Denna översikt ersätter inte eventuell kundutbildning för den här produkten. 2. Erhåll kundens godkännande av tjänster som utförts. Tjänster som ej ingår Installation av eventuella program eller operativsystem på eventuella värdar. Fysisk installation av maskinvara. Installation och konfiguration av Active Directory, e-postservrar, nätverksenheter och andra tredjepartsprogram. Användning av KACE-produkter tillsammans med operativsystemsversioner, servicepack, webbläsare och andra tredjepartsprodukter som inte stöds. Konfiguration och administrering av virtuella infrastrukturservrar från tredje part, som kör en V-KBOX. Vi tillhandahåller inte SSL-certifikat. IP- och värdnamnroutning till KACE-datorn. Andra aktiviteter än de som anges i denna tjänstebeskrivning. 3 Fjärrimplementering av en Dell KACE v augusti 2013

4 Kundens ansvar i samband med tjänsten Kontrollera att den önskade konfigurationen uppfyller leverantörens minimisystemkrav för maskinvaru- och programvarukonfiguration (t.ex. Service Pack/kernel och BIOS). Att på installationsplatsen tillhandahålla en snabb och säker Internetanslutning och telefonförbindelse för kommunikation med Dell. Att tillhandahålla ordentliga möjligheter till nätverksanslutning för fjärrhanteringsfunktionen efter behov. Att tillhandahålla minst en kontaktperson för tekniska frågor som har systemadministrationsbehörighet och kan fungera som en resurs för Dell under tiden tjänsten utförs. Anpassning av diskar. Att anskaffa lämplig utrustning för den önskade maskin- och programvarukonfigurationen. Att säkerställa att alla berörda system är monterade i rack och felfria, samt att alla kablar har dragits innan tjänsten utförs. 4 Fjärrimplementering av en Dell KACE v augusti 2013

5 Villkor för tjänsten 1 Produkter som omfattas Denna tjänst är tillgänglig för utvalda Dell-produkter som stöds, t.ex. OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent, och utvalda Dell-skrivare som köpts med standardkonfiguration. Det tillkommer med jämna mellanrum fler produkter som omfattas, så kontakta din säljkontakt hos Dell om du vill ha den allra senaste listan över tillgängliga tjänster för dina Dell-produkter. Varje produkt som omfattas är märkt med ett serienummer ("servicenumret"). Ett separat serviceavtal måste tecknas av kunden för varje produkt som omfattas. Det innebär att om till exempel en skrivare köps tillsammans med en bärbar dator, så omfattas inte skrivaren av serviceavtalet för den bärbara datorn. Skrivaren och den bärbara datorn måste båda ha ett eget serviceavtal. Ha Servicenumret på den Produkt som omfattas till hands när du kontaktar Dell för denna Tjänst. 2 Prenumerationsperiod A Detta avtal börjar gälla det datum då du gör din beställning och är giltigt under hela prenumerationsperioden. "Prenumerationsperioden" börjar gälla från inköpsdatumet och är i kraft under den period som anges i beställningsformuläret. För vart och ett av det antal datorer, licenser, installationer, driftsättningar, hanterade slutpunkter och slutanvändare som kunden har köpt en eller flera tjänster för (enligt definitionen nedan) anges prenumerationskostnad eller pris, samt tillämplig prenumerationsperiod på kundens beställningsformulär eller annan överenskommen typ av faktura, beställningsbekräftelse eller inköpsbeställning (sammantaget benämnt "beställningsformulär"). Tjänster som köps enligt detta avtal får endast användas i kundens egen verksamhet och får inte försäljas vidare eller användas i någon servicebolagsverksamhet. 3 Kundens ansvar A Behörighet att bevilja åtkomst. Kund representerar och garanterar att den har erhållit tillstånd för både Kunden och Dell att nå och använda den Produkt som stöds, data på den och alla maskinvaru- och programvarukomponenter som ingår i den, för syftet att tillhandahålla dessa Tjänster. Om kunden inte redan har detta tillstånd är det kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan kunden ber Dell att utföra denna Tjänst. B Samarbete med telefonanalytiker och tekniker på plats. Kunden samtycker till att samarbeta med Dells telefonanalytiker och tekniker på plats och att följa de anvisningar som ges. Enligt erfarenhet kan de flesta datorproblem och fel lösas via telefon genom ett nära samarbete mellan användaren och analytikern eller teknikern. C Ansvar på platsen. Om service på plats krävs måste kunden tillhandahålla kostnadsfri, säker och tillräcklig tillgång till kundens anläggningar och till produkten/produkterna som omfattas. Tillräcklig åtkomst innefattar tillräcklig arbetsyta, elektricitet och fast telefonuppkoppling. En bildskärm, en mus (eller ett pekdon) och ett tangentbord måste också tillhandahållas (helt utan kostnad för Dell) om systemet inte redan har detta. D Upprätthållande av programvaru- och serviceversioner. Kunden måste upprätthålla programvara och en eller flera Produkter som stöds på Dell-angivna minimala versionsnivåer eller - konfigurationer enligt vad som anges på PowerLink för Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller enligt vad som anges på för ytterligare Produkter som stöds. Kunden måste även säkerställa installation av nödvändiga 5 Fjärrimplementering av en Dell KACE v augusti 2013

6 reservdelar, korrigeringsfiler, programuppdateringar eller nya versioner enligt Dells anvisningar för att berörd(a) produkt(er) ska omfattas av den här tjänsten. E Säkerhetskopiering av data. Kunden ska utföra en säkerhetskopiering av alla befintliga data och program på alla de system som berörs innan den här Delltjänsten nyttjas. DELL KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR FÖRLUST ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAMVARA eller att system upphör att fungera på grund av dessa tjänster eller relaterade supportärenden eller på grund av någon handling utförd eller ej utförd, inklusive försumlighet, av Dell eller en tredjepartsleverantör av tjänster. 4 Viktig ytterligare information. A Betalning för maskinvara som köpts med tjänster för installation och driftsättning. Om man inte skriftligen kommit överens om något annat ska betalningen för maskinvaran inte under några omständigheter vara knuten till resultat eller leverans av installations- eller driftsättningstjänster som köpts med sådan maskinvara. B Ekonomiskt försvarbara gränser för tjänstens omfattning. Dell kan vägra att tillhandahålla tjänsten om man anser att det innebär en oacceptabel risk för Dell eller Dells serviceleverantör att utföra tjänsten, eller om man anser att åtgärden ligger utanför tjänstens ramar. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar som orsakas av händelser bortom Dells kontroll. Tjänsten gäller endast för användningsområden som Produkten som omfattas är avsedd för. C Tillvalstjänster. Tillvalstjänster (inklusive support vid behov, installation, konsultering, hantering samt professionella supporteller utbildningstjänster) kan vara tillgängliga för köp från Dell och varierar beroende på var kunden befinner sig. Tillvalstjänster kan kräva ett särskilt avtal med Dell. Om ett sådant avtal saknas gäller detta avtal också för tillvalstjänster. D Överlåtelse. Dell kan överlåta denna tjänst och/eller servicebeskrivningen till behöriga tredjepartsleverantörer. E Uppsägning. Dell kan när som helst under tjänsteperioden säga upp tjänsten av samtliga nedanstående skäl: Kunden har inte betalat hela priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren. Kunden vägrar att samarbeta med assisterande analytiker eller tekniker på plats. Kunden misslyckas med att efterfölja villkoren som angetts i denna tjänstebeskrivning. Om Dell säger upp denna tjänst kommer Dell att skicka en skriftlig uppsägning till den adress som står angiven på kundens faktura. Bekräftelse ska innefatta orsaken till uppsägandet och det datum från vilket uppsägningen är giltig, som ska inträffa inte färre än tio (10) dagar från det datum då Dell skickar bekräftelsen på att tjänsten upphör till kunden, såvida inte lokal lagstiftning påbjuder andra uppsägningsregler som ej kan avtalas bort av detta avtal. OM DELL SÄGER UPP DENNA TJÄNST I ENLIGHET MED DENNA PARAGRAF SKA KUNDEN INTE VARA BERÄTTIGAD TILL NÅGON ÅTERBETALNING AV AVGIFTER SOM BETALATS ELLER SOM FÖRFALLIT TILL BETALNING TILL DELL. F Geografiska begränsningar och omlokalisering. Den här tjänsten levereras till den plats eller de platser som är angivna på kundens faktura. Den här tjänsten är inte tillgänglig överallt. Servicealternativ, inklusive servicenivåer, öppettider för teknisk support och tidsramar för service på plats varierar beroende på geografisk plats, och vissa alternativ kan kanske inte köpas för den plats där kunden befinner sig. Dells skyldighet att leverera tjänsterna för produkter som omfattas men som har flyttats är beroende av om denna tjänst är tillgänglig på platsen i fråga. Det kan även tillkomma extra avgifter, en inspektion och en ny certifiering av de flyttade 6 Fjärrimplementering av en Dell KACE v augusti 2013

7 produkterna som omfattas i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Kunden ska utan kostnad förse Dell med tillräcklig och säker tillgång till kundens anläggningar så att Dell kan fullfölja sina åtaganden. G Överföring av tjänsten. Kunden kan, i enlighet med de begränsningar som definieras i den här servicebeskrivningen, överföra den här tjänsten till tredje part som köper hela den omfattade produkten innan tjänstens giltighetstid har löpt ut, förutsatt att kunden är den ursprunglige köparen av den omfattade produkten och denna tjänst, eller att kunden köpt den omfattade produkten och denna tjänst från den ursprunglige ägaren (eller någon som tjänsten har överförts till) och iakttog de korrekta överföringsprocedurerna som finns på En avgift för överföringen kan tillkomma. Obs! Om kunden eller någon som tjänsten har överförts till flyttar den produkt som omfattas av avtalet till en geografisk plats där tjänsten inte är tillgänglig (eller inte är tillgänglig till samma pris som kunden betalade för den här tjänsten), har kunden eventuellt inte täckning för tjänsten, eller kan åläggas en extra avgift för att behålla samma supportkategorier på den nya platsen. Om kunden väljer att inte betala sådana extra kostnader kan kundens tjänst automatiskt ändras till supportkategorier som går att få till detta pris eller till ett lägre pris på den nya platsen. Avgiften för tjänsten kan inte återbetalas. Om du vill ha mer information om någon av våra tjänster kan du kontakta den som ansvarar för ditt Dell-konto eller gå till Tillgängligheten kan variera mellan olika länder. För att få vet mer kan kunder och Dell Channel Partners få mer information genom att kontakta sin säljrepresentant Dell Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och varunamn kan förekomma i detta dokument för att referera till antingen de organisationer som äger varumärkena och varunamnen eller deras produkter. Informationen stämmer vid publiceringsdatumet men gäller med förbehåll av tillgänglighet och kan komma att ändras utan förvarning när som helst. Dell och dess dotterbolag kan inte vara ansvariga för fel eller utelämnanden i text eller bild. Dells försäljningsvillkor gäller. Dessa kan fås på begäran eller läsas på 7 Fjärrimplementering av en Dell KACE v augusti 2013

8 Bilaga A Lagerställeenheter för service US SKU Fjärrimplementering av en Dell KACE-dator (för att boka tjänsten, skicka ett e-postmeddelande till LA SKU Fjärrimplementering av en Dell KACE-dator (för att boka tjänsten, skicka ett e-postmeddelande till AI BZ SKU Fjärrimplementering av en Dell KACE-dator (för att boka tjänsten, skicka ett e-postmeddelande till AI EMEA SKU Fjärrimplementering av en Dell KACE-dator (för att boka tjänsten, skicka ett e-postmeddelande till APJ POS SKU Fjärrimplementering av en Dell KACE-dator (för att boka tjänsten, skicka ett e-postmeddelande till APJ APOS SKU Fjärrimplementering av en Dell KACE-dator (för att boka tjänsten, skicka ett e-postmeddelande till 8 Fjärrimplementering av en Dell KACE v augusti 2013

9 Bilaga B Undantag från Dells kontorstid Land Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Trinidad, Jungfruöarna, resterande delar av det engelskspråkiga Karibien Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Dominikanska republiken, Surinam, Turks- och Caicosöarna Australien, Bermuda, Kina, Haiti, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Nederländska Antillerna, Nya Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand Dells kontorstid 07:00 till 16:00 08:00 till 17:00 09:00 till 17:00 Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay 09:00 till 18:00 Bolivia, Chile 09:00 till 19:00 9 Fjärrimplementering av en Dell KACE v augusti 2013

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL DITT TJÄNSTEAVTAL : Detta är ett servicepaket som syftar till att minska avbrottstiden och hjälpa till att optimera din IT miljö med hjälp av funktioner för

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Servicebeskrivning: ImageDirect

Servicebeskrivning: ImageDirect Dells tjänstertjänster Servicebeskrivning: ImageDirect Översikt: allmänna villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Teknisk information Översikt Med HP Hardware Support Onsite Service får du support av hög kvalitet för de hårdvaruprodukter som omfattas av avtalet,

Läs mer

HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid

HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid HP Care Pack Services HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid ger IT-chefen tillgång till ett team av supportspecialister från HP som snabbt

Läs mer

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur Översikt: tjänst Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur I den här tjänsten ingår Dells tjänster för fjärrövervakning av infrastrukturer (RIM-tjänsten, "tjänsten" eller "tjänsterna")

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd.

Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Skydd mot oavsiktliga skador eller Skydd mot oavsiktliga skador och stöld Försäkringsvillkor Dessa villkor, tillsammans med villkorsbilagan, beskriver ditt försäkringsskydd. Detta är ett försäkringsavtal

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida.

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Köp av produkter direkt av Dell regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa

Läs mer

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se

Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på www.vismaspcs.se Allmänna villkor programvara från Visma Spcs AB Dokumentversion 2015:1 Senast ändrat 2015-05-25 1 Inledning 1.1 Definitioner mm Dessa Allmänna Villkor (AV) reglerar dels nyttjandet av programvaran (Licensavtal)

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer