Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur"

Transkript

1 Översikt: tjänst Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur I den här tjänsten ingår Dells tjänster för fjärrövervakning av infrastrukturer (RIM-tjänsten, "tjänsten" eller "tjänsterna") som förklaras närmare i servicebeskrivningen och som identifieras med en individuell produktidentitet på kundens faktura. I tjänsten ingår nätverksbaserad åtkomst till Dells plattform för fjärrövervakning som hanteras på en anläggning hos Dell eller en av Dells partners, och gör det möjligt för kunderna, som kan vara leverantörer av hanterade tjänster, att använda RIM-plattformen för fjärrövervakning, rapportering, varningshantering, säkerhetshantering och åtgärder för att stödja kundens egen miljö eller slutanvändarens miljö om det rör sig om leverantörer av hanterade tjänster. Tjänsten omfattar följande funktionsområden: Upptäckt av program från Microsoft Windows, enheter och operativsystem med tillgångsinventering. Övervakning av fel och andra händelser som genereras via Microsoft Windows händelse- och systemlogg. Övervakning av en mängd tjänster i Windows. Övervakning av en mängd prestandaegenskaper för enheter som tillhör Microsoft Windows, operativsystem från Windows, program i Windows och SNMP-hanterade enheter. Långsiktig lagring och rapportering av prestandadata. Varningar baserade på tröskelvärden för prestanda. Utförande av fjärråtgärder på enheter som tillhör Microsoft Windows. Fjärråtkomst via tunnelprotokoll för en mängd program för fjärråtkomst såsom Telnet, VNC, RDP och http. Tillvalstjänster (ytterligare avgifter tillkommer) RIM-tjänsterna beskrivs i det här avtalet. Ytterligare tjänster, som extra RIM-tjänster, anpassad utbildning, anpassad hjälp för driftsättning, anpassat utvecklingsstöd för enheter och program, implementering av anpassade övervakningsprinciper eller inställningar för befintliga övervakningsprinciper, samt anpassad programintegrering som anges nedan kan finnas att köpa till på Tilläggstjänster kan kräva ett särskilt, undertecknat avtal med Dell. Egenskaper 1. Stöd för server/applikationsenheter typ A (ytterligare avgifter tillkommer) Stöd för server/applikationsenheter typ A-licensen tillhandahåller allmän funktionalitet i relation till en serverenhet med dess grundläggande operativsystem, en instans av ett serveroperativsystem i en virtuell maskin, eller ett program. Detta omfattar serverenheter som kör Microsoft Windows Server, UNIX och Linux. De omfattar även enheter som kör andra varianter av Microsoft Windows som av kunden specifikt klassificeras som servrar. Att klassificera en enhet som tillhör Microsoft Windows som en server har en betydande inverkan när det gäller hur noga enheten övervakas och hur pass omfattande prestandainformationen som samlas in är. Applikationer som kräver en övervakningslicens av typ A omfattar följande: Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server, och Cisco Unified Communications Manager (CallManager). 2. Stöd för nätverksenhet typ B (ytterligare avgifter tillkommer)

2 Fjärrövervakning av infrastruktur: Information om erbjudandet Sida 2av 6 Stöd för nätverksenhet typ B-licensen tillhandahåller allmän funktionalitet i relation till en nätverksenhet som en router, switch, brandvägg eller en IDS-enhet. 3. Stöd för klientenhet typ D (ytterligare avgifter tillkommer) Stöd för klientenhet typ D-licens tillhandahåller allmän funktionalitet i relation till en stationär dator eller klientenhet, som en stationär eller bärbar dator som kör en klientversion av Microsoft Windows. Detta omfattar även enheter som kör versioner av Microsoft Windows som inte är serverversioner och som av kunden specifikt klassificeras som stationära datorer. Att klassificera en enhet som tillhör Microsoft Windows som en stationär dator har en betydande inverkan när det gäller hur noga enheten övervakas och hur pass omfattande prestandainformationen som samlas in är. Andra enheter som stöds av den här funktionen omfattar skrivare, IPtelefoner, enheter där det enda nuvarande stödet är kontroll av tillgänglighet (ping-tester), samt kringutrustning som videokameror och nätaggregat. 4. Sökning och driftsättning av korrigeringsfiler (ytterligare avgifter tillkommer) Sökning och driftsättning av korrigeringsfiler är en tilläggsfunktion till Dells fjärrövervakning och måste köpas till för varje enhet. Denna funktion gör att du via fjärråtkomst kan skanna enheter som tillhör Windows som stöds och söka efter saknade korrigeringsfiler till operativsystemet plus en stor mängd vanliga applikationer. Funktionen täcker fler än 400 programvaruprodukter och programversioner, inklusive Microsoft Windows, Microsoft Exchange, SQL Server, Microsoft Outlook, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Firefox, Macromedia Flash och Apache. Möjligheten att söka efter korrigeringsfiler köps till separat för servrar (via SKU:er av typ A) och stationära datorer (via SKU:er av typ D). 5. Sårbarhetsavsökning (ytterligare avgifter tillkommer) Sårbarhetsavsökning är en tilläggsfunktion till Dells fjärrövervakning och måste köpas till för varje enhet. Via denna funktion kan du via fjärråtkomst avsöka enheter efter en mängd kända säkerhetsproblem. Listan på över kända säkerhetsproblem uppdateras regelbundet allteftersom nya upptäcks. Kapacitet för sårbarhetsavsökning köps separat för servrar och nätverksenheter (via SKU:er av typ A/B/C) och stationära datorer (via SKU:er av typ D). 6. Administrativa rapporter (ytterligare avgifter tillkommer) Administrativa rapporter är en tilläggsfunktion till Dells fjärrövervakning som säljs baserat på per-kund-basis. Med denna funktion kan du generera och distribuera fyra integrerade rapporter enligt följande: Ett tvåsidigt prestandaprotokoll som omfattar server- och nätverksanvändning samt sammanfattningar av tillgångar, fel, sårbarhet och korrigeringsfiler. Ett tvåsidigt säkerhetsprotokoll som omfattar tillgång och sammanfattning av kontoanvändning och misslyckade inloggningar, sårbarhet, händelser för korrigeringsfiler till brandvägg samt händelser för system för intrångsupptäckt ( IDS ). En flersidig månatlig prestandarapport med allt som nämnts ovan, men med mer utförlig beskrivning i berättande form. En flersidig, inledande och utvärderande rapport vars format påminner om den månatliga rapporten. 7. Prioriterad support (ytterligare avgifter tillkommer)

3 Fjärrövervakning av infrastruktur: Information om erbjudandet Sida 3av 6 Prioriterad support är en uppgradering för den normala tekniska supporten för Dells fjärrövervakning som ingår i tjänsten enligt tabellen nedan. Den säljs baserat på per-kund-basis. Tillgänglighet Standardsupport 8:00 till 20:00. EST (Eastern Standard Time), måndag till fredag med undantag för amerikanska helgdagar Prioriterad support Tillgänglighet dygnet runt alla dagar i veckan för svar på nödsituationer eller problem av stor betydelse 8:00 till 20:00. EST (Eastern Standard Time), måndag till fredag med undantag för amerikanska helgdagar för svar på vanliga supportfrågor Kommunikationsmetoder E-post och telefon E-post och telefon 8. Driftutbildning (ytterligare avgifter tillkommer) Driftutbildningen för Dells fjärrövervakning säljs baserat på per-student- och per-klass-basis. Utbildningen kan fås som ett webbseminarium eller i klassrumsmiljö hos Dell. Vi fokuserar på leverantörer av hanteringstjänster och visar eleverna hur de genomför en lyckad drift som leverantörer av hanteringstjänster. Utbildningen riktar sig till personal som arbetar med försäljning, implementering och driftsättning av hanterade tjänster. Särskilda koncept och områden som ingår är de som krävs för att planera en ny kundinstallation och för att utveckla de driftprinciper och rutiner som behövs för att sköta tjänsteleveransen. Detta är inte en praktisk kurs i användningen av RIM-verktyget. På kursen behandlas följande ämnen: Driftprocesser för hanterade tjänster Ny driftsättning av kundens system Uppbyggnad och användning av "drifthandboken" Leverans av en effektiv analystjänst Bästa praxis före försäljning 9. Utbildning för plattformen (ytterligare avgifter tillkommer) Utbildningen för Dells plattform för fjärrövervakning säljs baserat på per-student- och per-klass-basis. Utbildningen lär eleverna från leverantörer av hanteringstjänster de viktigaste koncepten och områdena som ingår i tjänsten. Utbildningen är indelad i två delar. Första delen omfattar driftutbildningen som beskrivs ovan. Den andra delen är en fristående online-kurs från Dell som eleverna kan delta i när de själva har möjlighet. Det finns ingen handledare men det är en praktisk kurs i hur man hanterar den webbaserade RIM-tjänsten. Eleverna lär sig viktiga kunskaper för att effektivt tillhandahålla nya webbplatser, hantera befintliga webbplatser, tillgångar och varningar samt för att framställa rapporter. Kursen riktar sig till den som kommer att använda RIM-tjänsten, oavsett om det är elever från leverantörer av hanteringstjänster eller vanliga elever. Den andra delen omfattar följande ämnen:

4 Fjärrövervakning av infrastruktur: Information om erbjudandet Sida 4av 6 Tjänstens arkitektur Användargränssnitt Verktyg för driftsättning av fjärranslutna platser Hanteringsdomäner Tillgångar och gruppering av tillgångar Övervakningsprinciper, principkomponenter och mallar Fjärråtkomst, filöverföring och fjärråtgärder Korrigeringshantering Sårbarhetsavsökning Administration av system och användare Övervakning av händelser och meddelanden Enhetsidentifiering Rapportering 10. BusinessBuilder för administratörer (ytterligare avgifter tillkommer) BusinessBuilder för administratörer är en rådgivningstjänst som ger dig rätt prissättning, förpackning, rapportmaterial, förslagsunderlag och annat material för tjänsterna från leverantörer av hanteringstjänster till en slutkund vilket gör det enklare att snabbt komma igång och skapa nya vinstgivande tjänster. Följande aktiviteter erbjuds i samarbete med leverantören för hanteringstjänster: Framställning av paket för tjänster. Utveckling av marknadsföringsmaterial som baseras på de unika verksamhetsmålen och möjligheterna för leverantörerna av hanteringstjänster. Försäljningsutbildning för den första lanseringen. Hjälp med identifiering, målgrupp och framgångsrik marknadsföring för viktiga vertikala marknader. Säker åtkomst till kunskapscenter för partners online. 11. BusinessBuilder Academy (ytterligare avgifter tillkommer) BusinessBuilder Academy är en tjänst som erbjuder företagsutbildning för leverantörer av hanteringstjänster via webbseminarier. Den här tjänsten ger dig även åtkomst till mallar och marknadsföringsverktyg som kan användas för att starta en verksamhet för leverans av hanteringstjänster, vilket gör det enklare att skapa nya vinstgivande tjänster. Den innehåller följande: Webbseminarium för leverantörer av hanteringstjänster om hur man skapar erbjudanden Webbseminarium för leverantörer av hanteringstjänster om hur man marknadsför och säljer sina erbjudanden Mallar för marknadsföringsmaterial inklusive exempel på tjänster, mallar för datablad samt förslagsmallar Åtkomst till kunskapscenter för partners online 12. BusinessBuilder-granskning (ytterligare avgifter tillkommer) En BusinessBuilder-granskning är en bedömningstjänst som består av en utvärdering av ett stort utbud av material för leverantörer av hanteringstjänster för att bedöma beredskapen för leverantörer av hanteringstjänster. Följande objekt granskas: Plattformar för maskinvara och programvara som används Certifieringar för personalen Drifthandböcker Rapporter från slutkunder Försäljnings- och marknadsföringsmaterial Prissättning och serviceavtal

5 Fjärrövervakning av infrastruktur: Information om erbjudandet Sida 5av 6 Supportförfaranden För teknisk support för den här tjänsten kan kunderna kontakta Dells tekniska support för fjärrövervakning: E-post: Ring Dells support för fjärrövervakning på från 8:00 till 20:00. EST (Eastern Standard Time), måndag till fredag med undantag för amerikanska helgdagar. Följande ingår inte i den här tjänsten: Observera att supporttjänster omfattar användningen av tjänsten men att de inte omfattar enheter och program som hanteras av den. Följande ingår inte i den här tjänsten: Datormaskinvara Datorprogramvara för media Andra programlicenser eller rätt till åtkomst, hämtning eller användning av tredje parts programvara utan tillämplig licens. KUNDEN MÅSTE HA ELLER ERHÅLLA ALLA LICENSER FÖR DE PROGRAM SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS MED TJÄNSTEN. Tillgängliga på alla språk. Kundgränssnittet finns för närvarande enbart på engelska. Övervakning eller åtgärder för fel eller problem hos slutkunden Specialanpassade rapporter i ett annat format än det normala formatet för leveransrapporter. Hjälp med felsökning eller åtgärder på grund av fel som identifierats av tjänsten. Åtgärder för säkerhetsproblem som identifierats av tjänsten. Hjälp med driftsättning av korrigeringsfiler eller för att utföra fjärråtgärder. Deltagande i kundernas försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter. Andra aktiviteter än de som anges i denna servicebeskrivning. Åtkomst till tjänsten Dell kan inte garantera fullständig åtkomst till tjänstens funktioner vid alla tidpunkter. Ibland kan åtkomsten till tjänsten utan förvarning vara begränsad på grund av olika orsaker, som t.ex. underhåll, uppgraderingar och omständigheter som ligger utanför Dells kontroll. Dell ansvarar inte för eventuella förseningar, fel, begränsad användning eller förlorad information som orsakas av att kunden inte har åtkomst till tjänsten under schemalagda eller icke schemalagda driftstopp. Kundens ansvar Kunden ansvarar för att uppfylla följande krav: Kommunikation och kontaktpersoner En kontaktperson ska utses som ansvarar för att ta beslut och representera kunden i alla frågor som rör tjänsten. Kontrollera att namnet på Dells projektledare finns med på alla skriftliga överenskommelser som görs mellan kunden och Dell. Kontrollera att frågor eller förfrågningar om verksamheten går till Dells projektledare. Ge snabb åtkomst till kontaktpersoner för teknik och verksamhet samt bistå med information som rör tjänstens omfattning. Kontrollera att viktiga kundkontakter medverkar vid kundmöten och bedömningspresentationer. Beredskap för webbplats

6 Fjärrövervakning av infrastruktur: Information om erbjudandet Sida 6av 6 Erbjuda en funktionell klientmaskin för åtkomst till plattformen för tjänsten via Internet. Kontrollera obegränsad åtkomst (brandvägg) mellan klientmaskinen och tjänsteplattformen. En förteckning över portar kan lämnas på begäran. Om du vill ha mer information om någon av våra tjänster kan du kontakta den som ansvarar för ditt Dell-konto eller gå till dell.com/services Tillgängligheten varierar beroende på land. Kontakta en lokal säljare om du som kund eller Dell-kanalpartner vill veta mer Dell Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och varunamn kan användas i detta dokument för att hänvisa till antingen enheterna som äger märkena och namnen eller deras produkter. Specifikationerna är korrekta vid publiceringen men beror på tillgänglighet och kan ändras utan föregående meddelande. Dell och Dells dotterbolag ansvarar inte för fel eller utelämnanden i fråga om typografi eller fotografier. Dells villkor för försäljning och service gäller och tillhandahålls på begäran. Dells serviceerbjudanden påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter. i Fjärrövervakning av infrastruktur: Information om erbjudandet:

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL DITT TJÄNSTEAVTAL : Detta är ett servicepaket som syftar till att minska avbrottstiden och hjälpa till att optimera din IT miljö med hjälp av funktioner för

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Bästa metoder för partners

Bästa metoder för partners T Bästa metoder för partners Bygga upp ett tjänsteerbjudande som levererar mervärde med hjälp av Cisco Smart Care Utkast 1.0 Cisco Huvudkontor 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Teknisk information Översikt Med HP Hardware Support Onsite Service får du support av hög kvalitet för de hårdvaruprodukter som omfattas av avtalet,

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid

HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid HP Care Pack Services HP Hardware Support Onsite med garanterad åtgärdstid ger IT-chefen tillgång till ett team av supportspecialister från HP som snabbt

Läs mer

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga Tjänstekatalog Vad gör sunet? Sunet (Swedish University Computer Network) har funnits sedan början av 1980-talet. Från att inledningsvis ha varit ett forsknings- och utvecklingsprojekt har Sunet utvecklats

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION

TJÄNSTEBESKRIVNING KAMMARKOLLEGIETS ANVÄNDNINGSFALL ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION KAMMARKOLLEGIET TJÄNSTEBESKRIVNING ARBETSPLATS SOM FUNKTION SAMT UTSKRIFT SOM FUNKTION DOKUMENT INFORMATION Referens: Tjänstebeskrivning Kammarkollegiets användningsfall Arbetsplats som funktion samt utskrift

Läs mer

Servicebeskrivning: ImageDirect

Servicebeskrivning: ImageDirect Dells tjänstertjänster Servicebeskrivning: ImageDirect Översikt: allmänna villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee-logotypen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

RIM:s riktlinjer för integritet

RIM:s riktlinjer för integritet RIM:s riktlinjer för integritet Research In Motion Limited och dess dotterbolag och associerade företag ( RIM ) har ett engagemang i och sedan länge etablerade riktlinjer rörande bibehållandet av integritet

Läs mer

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015 Volume Licensing Villkor för Onlinetjänster 1 April 2015 Onlinetjänstvillkor för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, april 2015) 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 TIDIGARE VERSIONER... 3 FÖRTYDLIGANDEN

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer