Administratör IT-system Kursplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administratör IT-system Kursplan"

Transkript

1 Administratör IT-system Kursplan

2 Administratör IT-system Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng Advanced Enterprise System Administration 25 CCNA 45 CCNA Security 20 Drift i virtuella miljöer 20 Hårdvara och operativsystem 15 Kundhantering och kommunikation 20 LIA 100 Linux 25 Windows Server Systemadministration 30 Summa: 300 Valbara kurser {Det finns inga valbara kurser} Kurser Utbildningen har 9 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Advanced Enterprise System Administration Yh-poäng: 25 Beskrivning: Kursen behandlar de vanligaste IT-tjänsterna och hur dessa fungerar i såväl i drift som vid installation. Kunna konfigurera och administrera avancerade nätverkstjänster som tex: Implementera en Advanced Server infrastruktur Kunna planera serveruppgradering och migration Kunna planera och genomföra en server deployment strategy Kunna planera och driftsätta servrar med hjälp av System Center Virtual Machine Manager (VMM) Kunna designa och upprätthålla en IP-konfiguration och adress lösning. Implementera en Advanced Server infrastruktur Kunna beskriv ett datacentret Kunna planera och genomföra en servervirtualiseringsstrategi med hjälp av System Center Kunna planera och genomföra nätverksinfrastruktur och lagring som krävs för at driftsätta en virtualiserad serverinfrastruktur Kunna planera och driftsätta virtuella maskiner på Windows Hyper-V Kursens namn: CCNA Yh-poäng: 45 Beskrivning: Målet med kursen är att ge en god grund i de fundamentala networking konceptet och de grundläggande komponenter som ingår i en modern nätverksarkitektur. Kursen avslutats med certifikat i varje semester del. Kursen innehåller protokoll och gränssnitt för säker kommunikation mellan olika datorsystem inom och utom en organisation och innehåller därmed moment som ligger till grund för CCNA certifiering. Kursplan enligt Cisco Efter kursen skall den studerande: Ha grundläggande kunskaper om innebörden av de vanligast förekommande termerna i nätverkssammanhang samt kunna tillämpa dessa i enklare nätverksmodeller

3 Ha goda kunskaper om vanligen förekommande teknisk utrustning i nätverkssammanhang, ha en god blick över dessa samt kunna tillämpa dessa i modeller och verklig design Utifrån erhållna kunskaper kunna analysera behov, och ta fram kravspecifikationer, för mindre komplexa nätverk samt kunna realisera dessa Vara förberedda för sin nätverkscertifiering (CCNA) Kursens namn: CCNA Security Beskrivning: Säkerhetshot i moderna nätverk, säkerställande av nätverksenheter, autentisering, auktorisering och kontohantering, implementering av brandväggar, implementering av intrångsförebyggande åtgärder, säkerställa LAN, Kryptering, implementering av VPN. Kursplan enligt Cisco Efter kursen skall den studerande kunna: Beskriva olika typer av nätverksattacker Förklara symmetriska och asymmetriska krypterings tekniker Identifiera och analysera säkerhetsproblem i datornät verk Hantera, konfigurera och felsöka virtuella privata nätverk (VPN) Konfigurera brandväggar Analysera säkerhetsrisker och planera en strukturerad säkerhetspolicy Värdera och tillämpa intrångsdetektering Kursens namn: Drift i virtuella miljöer Beskrivning: Studenterna ska få kunskap i hur på en och samma virtuella plattform och inom samma nätverk man får olika operativsystem på klienter och servrar att samexistera och samverka. Efter kursen skall den studerande: Kunna hantera virtuella maskiner i klient- och servermiljö Kunna skapa virtuella maskiner och hårddiskar Kunna konfigurera VM hårdvara, Värd och Användarroller Kunna konfigurera självhanteringsportal och bibliotek Kunna rulla ut och hantera Virtuella maskiner Kunna hantera checkpoints och patchning Kunna implementera övervakning och rapporter Kunna hantera powershell och disaster recovery Känna till IT Service Management Känna till The Service Lifecycle: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement Kunna funktioner enligt ITIL: Service Desk, Application Management, Operations Management, Technical Management Kunna hantera Linux och Windows på gemensam virtuell plattform Kursens namn: Hårdvara och operativsystem Yh-poäng: 15 Beskrivning: Kursen ska ge grundläggande kunskaper i att installera, konfigurera och felsöka vanligt förekommande hårdvara och mjukvara för PC, samt installera, konfigurera och administrera de vanligaste operativsystemen.

4 Efter kursen skall den studerande: Känna till datorns hårdvara såväl själva datorn som in och ut enheter, svarar mot modul 1-2 cisco Kunna installera klient operativsystem, uppgradera och migrera till Windows och konfigurering, modul 3 cisco i virtuell miljö Kunna konfigurera Peer to Peer lösningar samt trådlösa nät i hemmiljö, modul 4-8 cisco Kunna föra en relevant diskussion av olika aspekter på framtida utveckling av IT området Kunna konfigurera filaccess och skrivare på Windows -klienter Kunna konfigurera nätverksanslutningar Kunna hantera säkerhet i Windows Kunna optimera och underhålla Windows -datorer Kunna konfigurera bärbara datorer och Remote Access i Windows Kunna installera, konfigurera och felsöka operativsystem Kursens namn: Kundhantering och kommunikation Beskrivning: Kursen behandlar presentationsteknikens grunder såväl teoretiskt som praktiskt. Kursen tar också upp strukturering, anpassning och framförande av ett budskap till mottagaren på såväl svenska som engelska. Kursen utvecklar de studerandes förmåga att redovisa åsikter och tankar samt att arbeta med olika medier för kom munikation. I kursen diskuteras även konsultrollen i relation till beställare, kunder och leverantörer. Kunna göra muntliga presentationer och redovisningar med och utan tekniska hjälpmedel på såväl svenska som engelska Kunna framföra sina argument på ett övertygande sätt och med hjälp av retorikens medel fånga och hålla kvar åhörarens Kunna ledigt och stringent uttrycka sig i skrift på såväl svenska som engelsk Kunna skapa en tydlig struktur som lyfter fram budskapet och gör att åhöraren kan följa resonemanget Känna till hur man förstärker sitt budskap med hjälp av kroppsspråk, gester och mimik Kursens namn: LIA Kurstyp: LIA Yh-poäng: 100 Beskrivning: Den studerande ska lära känna arbetsplatsen, företaget och branschen. Under LIA perioden strävar vi efter att den studerande ska kunna ingå i ett pågående projekt eller på annat vis delta i företagets dagliga arbete. Under LIA perioden ska den studerande också kartlägga organisationens fysiska säkerhet och licenshantering. Den studerande ska dessutom granska organisationens nätverkspolicys samt undersöka vilka projektmetoder som används. Mot slutet av LIA perioden skall studenten nått en hög grad av anställningsbarhet och kan delta i företagets arbete som fullgod resurs. Under slutet av LIA perioden arbetar den studerande bland annat med en fördjupad uppgift exempelvis inom något av följande områden: virtuella maskiner, brandväggar, klienthantering eller säkerhet. Uppgiften redovisas muntligt och skriftligt.

5 Kursens namn: Linux Yh-poäng: 25 Beskrivning: Analys av vanligt förekommande nätverkssäkerhetsbrister och hur dessa kan åtgärdas. Skydd för Enterprise Servrar från både externa och interna angrepp, installation, konfiguration och administration av Linux baserade brandväggar, NATgate WAYs och NIDS samt säkring av vanligt förekommande Enterprisetjänster såsom Web, SQL och eposttjänster. Känna till säkerhetsproblemen med vanliga protokoll som ftp telnet, rsh, http, https, ssh, nfs, dns med flera Känna till vikten av en korrekt tid i nätverket. Både juridiskt och tekniskt Kunna filsystemsäkerhet med behörighet, grupper, ACL, extended attributes och bland annat monteringsparametrar, men även kryptering Kunna grundläggande begrepp som PKI, kryptologiska hashfunktioner, samt skillnaden på symetrisk och asymmetrisk kryptering Kunna vad och hur en brandvägg fungerar, hur man sätter upp en sådan med Linux samt hur rotningen fungerar under detta operativsystem samt likheter med andra op Kursens namn: Windows Server Systemadministration Yh-poäng: 30 Beskrivning: I denna kurs läggs tyngdpunkten på hur man med hjälp av olika typer av underhållsoch paketeringsprogramvaror underlättar driften på klientsidan. Drift av trådlösa nät och hantering av säkerhet ingår i kursen. I kursen ingår dessutom installation, administration och säkerhetsanpassning av serveropera-tivsystem. Utformning av lokala och globala policys, script hantering för inloggning och distribution av program i olika operativsystem behandlas. Kursen innehåller moment som ligger till grund för MCSA eller motsvarande certifiering samt för CCNA certifiering. Efter kursen skall den studerande kunna: Installera och konfigurera Windows Server Administering Windows Server Configuring Advanced Windows Server Services

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola

Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola Gör mer med mindre Motorola: att spara tid och pengar Motorola, Inc. utvecklar kommunikationselektronik som har hjälpt företag att bli mer effektiva i flera årtionden. Företaget förbättrade sin egen IT-miljö

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildning som leder till arbete

Utbildning som leder till arbete Hösten 2011 / Våren 2012 Utbildning som leder till arbete 1 Välkommen till JENSEN yrkeshögskola JENSEN yrkeshögskola är en del av JENSEN education, ett av Sveriges största privata utbildningsföretag. Vårt

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning

Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning Handledning Lärande i Arbete (LIA) Redovisningsekonom med IT-inriktning 1 Innehåll Kort om yrkeshögskoleutbildning... 3 Arbetslivsanknytning... 3 LIA - Lärande i arbete... 3 Kursmål för LIA 1 och 2...

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 Förord En väl fungerande elförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett modernt samhälle. Företag

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst

Förtydliganden. 1. Volymer och förändringar av volymer. 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Förtydliganden 1. Volymer och förändringar av volymer. Bild 1: Volymer och förändringar av volymer 2. Kravspecifikation: flik Etablering och Huvudtjänster PC-arbetsplats som tjänst Cell C7: här ska summan

Läs mer

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Ämnet dator- och kommunikationsteknik ger en grund för yrkesmässig verksamhet med installationer och underhåll av hård- och mjukvara. Ämnet behandlar också grundläggande

Läs mer

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015.

SKOLFS. beslutade den -- maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:148) om ämnesplan för ämnet dator- och kommunikationsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Utbildningens mål och inriktning Yrkesroller Produktions- och projektledare Projektledare, festival, konsert, utställning, temadag Eventarrangör Marknadskommunikatör Marknadsförare, säljare Projektledare,

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Clavister DoS och DDos skydd

Clavister DoS och DDos skydd clavister WhitePaper Clavister DoS och DDoS skydd Hur man skyddar sig mot DoS och DDoS attacker med hjälp av Clavister Översikt Denial of Service (DoS) attack är, precis som namnet antyder, en form av

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Anders Berndt Arena College Höstterminen 2002 Introduktion till Informationssäkerhet Sammanfattning Den här rapporten belyser olika faktorer inom informationssäkerhet. Utvecklingen rusar framåt, systemen

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Vägledning för införande av IPv6

Vägledning för införande av IPv6 Vägledning för införande av IPv6 Framtagen i samarbete mellan e-delegationen, Sveriges kommuner och Landsting samt Kommunförbundet i Stockholm Län IT-FORUM 2 (19) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer