Åtagandet, MA/070028

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtagandet, MA/070028"

Transkript

1 Bilaga 1 Åtagandet, MA/ Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation, verksamhet eller yrkestillhörighet, till så god kvalitet och kostnad som möjligt. Medarbetare ska kunna välja allt från bas- till specialkurser beroende på sina tidigare kunskaper för att kunna använda datorn som en resurs i det dagliga arbetet. Förutom de fastställda kurserna ska det finnas möjlighet att designa utbildningar för olika verksamheters behov. En inventering av medarbetarnas kompetensbehov inom olika förvaltningar ligger till grund för kursutbudet, vilket även är anpassat till koncernens nuvarande programvaror. Kontinuerlig utvärdering kommer att ligga till grund för fortsatt förbättring av kursutbud samt anpassning till framtida programvaror. Kurserna ska tillhandahållas på fyra orter inom koncernen. Mål IT-utbildning skall genomföras enligt ett kursprogram som utifrån den studerandes tidigare förkunskaper omfattar bas-, grund-, fortsättnings- och fördjupningskurser. Självtester skall finnas mellan kursnivåerna. Även specialkurser ingår i kursprogrammet. Omfattning Baskurser skall ge en kort introduktion av datorn och dess delar, nätverk (Region Skånes interna nätverk) samt ge grundläggande kunskaper om operativsystem. Utbildningen skall fokusera på ordbehandling, informationssökning på intranät-internet, hantering av elektronisk post (webbaserad) samt informationssäkerhet. Efter avslutad basutbildning skall deltagarna ha erhållit goda kunskaper i ordbehandling, samt kunna söka information och kommunicera via e-post och webbplatser, internt och externt, med beaktande av nödvändig säkerhet (bilaga 2). Grundkurser skall omfatta Acrobat, Bildhantering med Photoshop Elements, Effektiva kontoret - användning av grupprogramvara, Excel, Informationssökning via webben, Outlook inkl Webbaccess, PowerPoint, SharePoint Arbeta effektivt, SharePoint Dokumenthantering, SharePoint Portal, Visio, samt Word (bilaga 2). Fortsättningskurser skall omfatta Excel, Outlook, PowerPoint, Word, Tips och Tricks i Office (bilaga 1) samt SharePoint Administration enkel (bilaga 2).

2 Fördjupningskurser skall omfatta Excel, PowerPoint Multimedia, Word, SharePoint Administration fördjupad samt SharePoint Designer (bilaga 2). Specialkurser skall omfatta Beslutsstödssystem (Qlikview och Diver, användarinriktning), ITIL för Region Skåne - introduktion, IT-stöd för projektarbete, IT-säkerhet, Open Office Writer, Open Office Calc, Open Office Impress och Skånekatalogen administratörskurs (bilaga 2). Andra specialkurser kan också komma ifråga i samråd med beställaren. Några exempel är Microsofts Reporting Services, Region Skånes journalsystem t ex Melior, Orbit, PASiS och Provisio. Region Skåne har, i ett partneravtal med Microsoft, tillgång till licenser avseende nätbaserad, standard och avancerad, utbildning för Microsoft Office med avtalsperiod till och 1 års möjlig förlängning. Dessa kurser kommer att användas parallellt med lärarledda kurser enligt detta avtal. 1. Leverantörens åtagande Leverantören skall åtaga sig att genomföra IT-utbildningar avseende lärarledd arbetsform om ca 2000 kursdeltagare per år enligt följande ungefärliga omfattning: BasIT (del 1) 300 BasIT (del 2) 300 Grundkurser 800 Fortsättningskurser 200 Fördjupningskurser 200 Specialkurser 200 Enbart kursadministration (kan efterfrågas, se punkt 5) Var god se bilaga 2, Program för IT-utbildning. Möjlighet till revision av kursinnehållet skall finnas om utbudet eller andra behov aktualiserar detta. Avtalet omfattar option på ytterligare 1000 kursdeltagare. Region Skåne ansvarar inte för några volymer i avtalet men beräknat på erfarenhet från tidigare uppskattas volymen enligt ovan. Uppföljning av volymer skall ske halvårsvis. Leverantören skall publicera kursprogrammet på Region Skånes webbplats samt i pappersform med Region Skånes grafiska form, se Leverantören skall tillhandahålla ett förkunskapstest för bas, grund, fortsättnings- och fördjupningskurser för att den studerande ska kunna välja rätt nivå. Specialkurser skall designas avseende innehåll och utbildningsnivå för olika målgrupper

3 i samråd med beställaren. Beställaren skall även kunna erbjudas leverantörens övriga kursutbud avseende ITutbildningar. Antal deltagare per kurs skall maximalt vara 10 med en PC per deltagare. Lärarna skall ha dokumenterad kompetens avseende ämneskunskaper och pedagogik. Region Skånes koncernspråk är svenska. Dokumentation skall vara på svenska. 2. Utbildningstid Utbildningarna skall starta i augusti Kurserna skall erbjudas som hel- respektive halvdagarsutbildning, förlagda till dagtid. För specialkurser kan även annan omfattning överenskommas. 3. Mål Var god se bilaga 2, avseende utbildningsmål för baskurserna. För grund-, fortsättnings-, fördjupnings- och specialkurserna skall leverantören formulera utbildningsmål tillsammans med beställaren. 4. Organisation och miljö Utbildningar skall genomföras i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Utbildningar skall i första hand genomföras i leverantörens lokaler. Annat kan överenskommas med beställaren. Leverantören skall tillhandahålla lokaler tillgängliga för funktionshindrade (tillgängliga för rullstolsburna). Parkering skall finnas tillgänglig för funktionshindrade kursdeltagare i anslutning till utbildningslokalen. 5. Administration Leverantören skall sköta all administration avseende marknadsföring (inklusive webbinformation), förfrågningar, utskick av kursprogram, anmälningsförfarande, kallelser, schemaläggning, ombokningar, fakturering, intygsutskrift samt utvärdering. Leverantören skall följa upp antalet anmälningar och kurser som genomförs med deltagare från respektive förvaltning eller motsvarande. Administrationen skall skötas med korta svars- och ledtider enligt överenskommelse med beställaren. Leverantören skall använda Regions Skånes webbaserade beställningssystem för anmälan, se bilaga 3. Leverantören skall tillhandahålla enbart kursadministration vid behov som t ex för kurs i sam-

4 ordnad vårdplanering. Regelbundna planerings- och uppföljningsmöten med beställaren skall genomföras minst en gång per halvår. 6. Teknik och programversioner PC-utrustningen skall vara ändamålsenlig och lokalerna skall vara försedda med bildkanon. Utbildning skall ges i programversioner som ingår i Region Skånes standard för klientplattform, se bilaga Pris/ersättning Pris anges per deltagare, med minimum 7 och maximum 10 deltagare per kurs. I kurskostnad skall ingå kursdokumentation, lunch (endast heldag) samt fika förmiddag- och eftermiddag. BasIt (del 1) BasIt (del 2) Grundkurs - heldag Grundkurs - halvdag Fortsättningskurs - heldag Fortsättningskurs - halvdag Fördjupningskurs - heldag Fördjupningskurs - halvdag Specialkurs - heldag Specialkurs - halvdag Enbart kursadministration (se punkt 5) 765 kr 765 kr 645 kr 395 kr 200 kr Prissättning av ev tillkommande specialkurser sker i överenskommelse med beställaren. Prisnivån skall ligga i överensstämmelse med övriga kurser. Samma överensstämmelse avseende prissättning skall gälla för leverantörens övriga utbud av IT-utbildningar. 8. Kursutvärdering Utvärdering, som skall ske elektroniskt och genomförs sista kursdagen skall ingå i kurskostnad och skall genomföras efter varje kurs. Region Skånes kontaktpersoner, se punkt 11, skall, efter begäran, ha omedelbar tillgång till resultatet av utvärderingarna. Kriterier för utvärdering skall omfatta Lärarens pedagogik och kunskaper i ämnet, Utbildningens måluppfyllelse, Svars- och ledtider samt Miljö. Ovanstående kriterier skall bedömas utifrån en femgradig skala (som motsvarar 5 = Utmärkt, 4 = Mycket bra 3 = Bra, 2 = Mindre bra och 1 = Dåligt).

5 Utvärderingen skall ligga till grund för ständiga förbättringar inom ovanstående områden. 9. Kvalitetsgaranti Om genomsnittsbetyget totalt i en kurs är lägre än 3,5 (utvärdering för miljö inräknas ej om utbildningen sker i Beställarens egna lokaler) skall kursen ges om utan ny kurskostnad för beställaren. I detta fall skall sammanställning av kursutvärderingar meddelas avtalets berörda kontaktpersoner (se punkt 11) snarast dock senast inom tio arbetsdagar. 10. Support Support, kopplad till kursinnehållet i genomförd kurs, skall ges till och med en månad efter avslutad kurs per telefon och under kontorstid. 11. Kontaktpersoner Kontaktpersoner (lokalt IT-utvecklingsansvarig) kommer att finnas inom varje förvaltning och svarar för kontinuerlig inventering av utbildningsbehov bedömning av kursdeltagares utvärdering att bistå leverantörens informationsarbete inom den egna förvaltningen möjliggöra distribution av kurskataloger och kursinformation kontakt med leverantören i uppkommande frågor som berör den egna förvaltningen

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information Kur s k at al og2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information GRUNDUTBILDNING 3. Redovisning 4. Grundläggande straffrätt och straffprocessrätt

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014

Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 Stockholm i december 2013 Nr. 19/2013 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Inbjudan till facklig utbildning - Kursprogram 2014 I bifogade kursprogram presenteras förbundets centralt arrangerade

Läs mer

InfoMediaTech. klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster

InfoMediaTech. klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster InfoMediaTech klassrum - anpassat - produktion - konsulttjänster W W W. I N F O M E D I AT E C H. C O M - i n f o @ i n f o m e d i a t e c h. c o m Innehåll: Investera i din framtid - du behöver bara

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver.

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Bilaga Kravspecifikation 1-1

Bilaga Kravspecifikation 1-1 Bilaga Kravspecifikation 1-1 2012-11-23 2 (30) Innehåll 1 Krav på utbildningsinsatser & pedagogiskt stöd... 3 1.1 Övergripande krav... 3 1.2 Utbildningskoncept... 4 1.2.1 Utbildning för politiker och förvaltningsledning...

Läs mer

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

74 och ANBUDSFORMULÄR. Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. Bulaga. 1 ANBUDSFORMULÄR Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134713 Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbucl Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Innehåll rmation... 4 Företagsanpassade kurser... 6 Seminarium Seminarium - Årsrutiner i Agda PS... 7 Seminarium Semesterrutiner i Agda PS... 8

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola

En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att lyckas med sin skola Första upplagan 16 februari 2012 Andra upplagan 3 september 2012 Denna upplaga är den tredje och gavs ut mars 2015 RAMVERK SKOLFAM En arbetsmodell för att öka familjehemsplacerade barns möjligheter att

Läs mer

Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie

Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie Revisionskontoret PM NR 4/2014 Patientsäkerhet vid distansarbeteförstudie Helena Olsson Augusti 2014 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen,

Läs mer