Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna"

Transkript

1 Dnr: Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna kommer att genomföra under våren 2014 från januari till och med april. Kurserna som avses finner ni på hemsidan Under fliken Kurskatalog VT 2014 hittar ni de kurser som kommer att genomföras. Varje kurs har en informationssida där följande anges: Kursnamn Kursbeskrivning med en kort summering Kursinnehåll i punktform med samtliga huvuddelar Kurslängd i hel och halvdagar Kursnivå enligt tre kategorier orientering, fördjupning och spets Målgrupp i besöksnäringen Kursmål i kort sammanfattning Antal kursdeltagare med maximalt antal per grupp Varje kurs går att skriva ut i pdf-form från hemsidan Beställare Besöksnäringscollege Dalarna Ekonomisk Förening genom Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand, org.nr: I anbudsförfrågan benämns Besöksnäringscollege Dalarna Ekonomisk Förening som beställaren och ni som anbudsgivare som leverantören. Upplysningar utöver anbudsförfrågan lämnas för kommersiella frågor och sakfrågor av Hans From tfn: , e-post:

2 2(5) Anbud Anbud skall vara Besöksnäringscollege tillhanda under adress: Besöksnäringscollege Dalarna Ekonomisk Förening Entreprenörskolan Hjortnäsvägen Leksand Anbudet skall: - insändas skriftligt - vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren - innehålla uppgift om kontaktperson för anbudet - utgå från hela anbudsunderlaget - vara bindande för anbudsgivaren i en månad från sista anbudsdag Dessutom gäller följande: * Anbud kan som komplement skickas via e-post. * För sent anbud kommer inte att prövas. * Ersättning för lämnat anbud utgår inte. * Expeditions- eller faktureringskostnader accepteras inte. * Anbud som inte uppfyller samtliga skall-krav kan underkännas och inte prövas. Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som förenklad upphandling enligt LOU - lagen om offentlig upphandling. Upphandling kan komma att ske utan föregående förhandling. Beställaren kan medge att anbudsgivare får rätta uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. Beställaren får begära att ett anbud förtydligas om det kan ske utan särbehandling eller konkurrensbegränsning. I övrigt gäller svensk rätt och lagstiftning för lämnat anbud. Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras inte.

3 3(5) Anbudstid Anbudet skall vara anbudsgivaren tillhanda senast Tillkännagivande av vem som erhållit anbudet på respektive kurs sker Avtalsperiod Avtal tecknas snarast efter slutförd upphandling och gäller projektperioden från till och med Teknisk förmåga, kapacitet och ekonomisk ställning Det skall av anbudet tydligt framgå att leverantören har tillräckliga resurser för att utföra uppdraget. Leverantören skall ha den bakgrund och de kunskaper som behövs för att klara uppdraget. Detta styrks genom referenser. Leverantören skall ha en stabil ekonomisk ställning. Beställaren kommer att inhämta uppgift om risk för obestånd hos UC. Bakgrund Beställaren har beviljats stöd från Europeiska socialfonden för projektet Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna. Se bilaga 1. Målet med projektet är att genom kompetensutveckling få ökad professionaliseringen och effektiviseringen hos företag i besöksnäringen. Kompetensutvecklingen vänder sig till fast anställda och återkommande säsongsanställda som arbetar aktivt i besöksnäringen. Anbudsinnehåll Konsulten skall i anbud acceptera följande för genomförande av uppdraget. Uppdraget skall omfatta: Genomföra de utvalda kurser som kursanordnare lagt anbud på. Genomföra kurserna i Siljanstrakten, Sälen eller i södra Dalarna. Göra en egen kursinformation som beskriver hur ni tänker genomföra kursen med det innehåll som finns beskrivet i anbudet. Ange vem/vilka som blir kursledare för respektive kurs och som därmed genomför kursen. Ansvara för att deltagarna i kursen får den undervisning/färdighetsträning som är beskriven i kursinformation.

4 4(5) Ansvarar för att de kursdeltagare som närvarar på hela kursen blir noterade med namn, arbetsplats, kön och adress. Ansvara för att varje deltagare fyller i den utvärdering som ingår. Kompetens Kursanordnaren skall i anbud beskriva sitt företag och redogöra för sin erfarenhet av efterfrågade tjänster. Uppdraget skall utföras av namngivna personer och personens CV bifogas anbudet. Byte av namngiven person får inte ske utan beställarens godkännande. Namngivna personer skall ha relevant kompetens för uppdraget, dokumenterade. Referenser Konsulten skall till anbudet bifoga förteckning över minst två referensuppdrag som är vidtalade. Ange företag eller organisation, personnamn och telefonnummer. De två referensuppdragen skall i anbudet beskrivas med typ av uppdrag som genomförts. Pris Priser utgår från omfattning och villkor som anges ovan. Pris skall anges som nettopris per kurs med maximalt antal deltagare samt även ett nettopris per deltagare med minimalt antal deltagare för att kursen ska kunna genomföras. En angiven avbokningstid för antal dagar före kursstart då avbokning kan ske utan kostnad. Nettopris för hel kurs respektive deltagare skall inkludera samtliga overhead- och kursmaterielskostnader samt även rese-, traktamentes och restidsersättning. Priset skall gälla fast för hela avtalsperioden. Fakturering skall ske månadsvis med 30 dagars betalningstid. Faktureringsavgifter är inte godkända. Vid leveranstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer. Anbudsprövning Anbudsprövning genomförs i ett steg där beställaren kommer att anta det mest fördelaktiga anbudet utifrån de utvärderingskriterier som satts upp: Prisnivå, referenser, erfarenhet, anknytning till besöksnäringen och utvärderingar av tidigare uppdrag.

5 5(5) Sekretess Vi ber anbudsgivarna uppmärksamma eventuella affärshemligheter och personliga uppgifter i lämnade anbud. Efter tilldelningsbeslut kan anbudshandlingar på begäran lämnas ut. Prövning enligt sekretess- och personuppgiftslagstiftning kommer att ske. För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som krävs för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen begäran om sådan. Hjälpmedel och förbrukningsmaterial Förbrukningsmaterial för de arbetsuppgifter som ingår i uppdraget anskaffas och bekostas av kursanordnaren. Alla övriga hjälpmedel bekostar anbudsgivaren såsom: kurslokal, teknisk utrustning, skrivmaterial till deltagarna, och annat som tillhör en normal konferens samt kaffe och kaka i pausen. Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut är inte en accept utan bindande avtal kommer till stånd först när ett upphandlingskontrakt tecknats mellan parterna. Övrigt Svensk rätt och lagstiftning gäller för lämnade anbud. Beställaren äger rätt att förkasta samtliga anbud och upphäva anbudsförfrågan om anbud inte uppfyller kraven eller av annan anledning kan anses oförmånliga eller på grund av ändrade verksamhetsdirektiv. Hans From Projektledare Leksand Besöksnäringscollege Dalarna/ Stiftelsen Hantverk & Utbildning

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer