Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport"

Transkript

1 Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ ELLER SEPARAT TECKNADE AVTAL MELLAN KUNDEN OCH DELL. Översikt Enterprise Guldsupport för server- och lagringsprodukter (tidigare Premier Enterprise Guldsupport eller Guld PESS) omfattar: Telefonsupport med direkt tillgång till erfaren supporttekniker på Dells Enterprise Expert Center för felsökning/problemlösning av maskinvara och programvara problem dygnet runt, sju dagar i veckan, även helgdagar. Tillgång till servicetekniker på plats. Vid defekta komponenter eller tillverkningsfel som omfattas av detta serviceavtal tillhandahålls även reservdelar. Tillgång till support från Enterprise Command Center för omedelbar krishantering och leverans av reservdelar och utsändande av servicetekniker. Rutiner för hantering av kritiska situationer och nödutryckning parallellt med den telefonbaserade felsökningen. Möjlighet för kunden att själv prioritera angelägenhetsgrad med utgångspunkt från problemets påverkan på verksamheten. Kunden får sedan support i enlighet med angiven angelägenhetsgrad. Teknisk Account Manager (TAM) för ärendehantering och eventuell vidarebefordran av ärenden till mer avancerad support. Registrering av tidigare incidenter för snabbare och effektivare problemlösning och eventuell vidarebefordran av ärenden till mer avancerad support. Möjlighet att registrera sig för viktiga e-postmeddelanden, bland annat om ändringar i program och firmware genom Dells tekniska uppdatering. Produkter som omfattas av serviceavtalet: Enterprise Guldsupport erbjuds för utvalda Dellprodukter i produktserierna PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect och Dell EMC lagringssystem med standardkonfiguration. De produkter som omfattas av Guldsupportavtalet i enlighet med detta dokument anges på fakturan från Dell och märks med serienummer ( servicemärke ). Följande ingår inte i Enterprise Guldsupport: Support för tillbehör, förbrukningsmaterial, kringutrustning och delar som t.ex. batterier och dylikt. Extra CD/DVD-skivor för program som inte längre medföljer nya Dell-produkter. Extra CD/DVD-skivor för program som inte tillhör Dell (till exempel Microsoft Office). Hårdvaru- och programvarusupport för CFI-produkter (Customer Factory Integration). Hårdvaru- och programvarusupport för tillbehör kringutrustning som inte sålts under varumärket Dell. I sådant fall hänvisas kunden direkt till berörd leverantör. Förebyggande underhåll. Installation, avinstallation eller flytt av produkter. Direkt support för produkter från tredje part. (Guldsupport omfattar Support i samarbete med utvalda tredjepartsleverantörer se Supportrutiner nedan.) Reparationer av fel som orsakats av programvaruproblem eller ändringar, justeringar eller reparationer som inte genomförts av Dell (eller av representant auktoriserad av Dell). Support för utrustning som har skadats på grund av felaktig användning (bland annat men inte begränsat till felaktig spänning eller felaktig säkring, användning av ej kompatibla enheter eller tillbehör, felaktig eller otillräcklig ventilation eller användning som avviker från bruksanvisningarna), Enterprise Guldsupport v 2.3 Sida 1 av 8

2 olyckshändelser, ändringar, olämplig fysisk miljö eller driftsmiljö, otillräckligt underhåll av kunden (eller av den utför detta för kundens räkning), flytt av produkten, borttagning eller ändring av identifieringsetiketter för utrustning eller delar eller fel som har orsakats av en produkt som Dell inte ansvarar för. Support vid fel som beror på orsaker som står utanför Dells kontroll, bland annat men inte begränsat till, blixtnedslag, översvämning, orkan eller jordbävning. Åtgärder eller tjänster som inte uttryckligen beskrivs i detta dokument. Läs igenom detta dokument noggrant. Dell förbehåller sig rätten att när som helst genomföra ändringar i villkoren i den här tjänstebeskrivningen. Dell garanterar att eventuella ändringar inte medför några försämringar av tjänstens kvalitet och kommer inte att genomföra några viktiga ändringar utan kundens godkännande. Supportrutiner Så här kontaktar du Dell för service Mindre brådskande supportärenden: För ärenden som är mindre brådskande kan kunden göra en felanmälan på webbplatsen för Enterprise-support för aktuell region, Dells målsättning är att besvara alla felanmälningar som görs online senast påföljande arbetsdag. Supportärenden med hög prioritet: Dell kommer att inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart se till att Guldsupport är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt inklusive helgdagar. 1. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar Dell: Servicemärkets nummer och/eller ärendenummer. Problemets allvarlighetsgrad. Se tabellen nedan för mer information. Produktens order- och serienummer. Produktens namn och modellnummer. Namn på aktuell version av operativsystemet. Fabrikat och modellnamn för kringutrustning (modem etc.). Beskrivning av problemet och eventuell gjord felsökning. Fysisk tillgång till systemet. Allvarlighetsgrad Beskrivning Dells insatser Kundens roll 1 Totalt driftavbrott av Nödutryckning parallellt med Tillhandahålla verksamhetskritisk omedelbar felsökning per personal/resurser på plats funktion, omedelbara telefon, snabbt ingripande vid behov. Informera berörd åtgärder krävs från Teknisk Account chefspersonal. Manager. Begäran om service från kund 2 Hög allvarlighetsgrad, men det går att arbeta runt problemet eller lösa det. Dells insatser omfattar inte utryckning dygnet runt. 3 Minimal påverkan på verksamheten Rutinfrågor, rådgivning eller förfrågningar om projekt Omedelbar felsökning per telefon, ingripande från Teknisk Account Manager inom 90 minuter efter att kontakt har tagits. Delar/personal skickas ut efter att en felsökning per telefon har genomförts. Felsökning via telefon, delar/personal skickas ut efter felsökning per telefon och gemensamt fastställande av ärendets status. Supporten samordnas av Teknisk Account Manager. Tillhandahålla lämplig personal och resurser för att bistå Dells supportpersonal. Informera berörd chefspersonal. Anvisa kontaktperson för ärendet och svara på Dells frågor. Anvisa kontaktperson för ärendet och svara på Dells frågor. Enterprise Guldsupport v 2.3 Sida 2 av 8

3 2. Telefonnummer till Enterprise Guldsupport Tjänsten är tillgänglig på engelska, franska, tyska, italienska och spanska mån fre, exklusive helgdagar. Under övriga tider och under helgdagar ges support endast på engelska. Översättning erbjuds dygnet runt, sju dagar i veckan vid behov. Sverige Övriga länder: Österrike +43 (0) Belgien +32 (0) Tjeckien Danmark Finland +358 (0) Frankrike +33 (0) Tyskland +49 (0) Grekland Irland +353 (0) Italien +39 (0) Luxemburg Nederländerna +31 (0) Norge Polen Portugal Slovakien Sydafrika +27 (0) Spanien Schweiz +41 (0) Storbritannien +44 (0) Felsökning per telefon Ange om så begärs vilka felmeddelanden du har fått och när du fått dem, vilka aktiviteter som pågick före felmeddelandet och hur du har försökt åtgärda felet. Supportpersonalen går igenom en serie felsökningssteg via telefon för att hjälpa till att diagnostisera felet. Eventuellt kan systemloggar behövas under felsökningen. Eventuellt kan fjärranslutning till systemet också behövas under felsökningen. Om det är nödvändigt att skicka ut en tekniker ger supportpersonalen kunden de instruktioner som krävs. Support på plats Efter genomförd telefonbaserad felsökning och identifiering av problemet bedömer supportpersonalen om problemet kan lösas via telefon eller om det krävs att en tekniker besöker kunden och åtgärdar problemet på plats. Vilka alternativ för på-platsen-service som finns beror på kundens serviceavtal. På fakturan anges vilken typ av på-platsen-service kunden har. Förutsatt att alla bestämmelser och villkor enligt detta dokument har uppfyllts skickar Dell en servicetekniker till kundens företagsadress (som anges på kundens faktura eller kundens separat tecknade avtal med Dell) enligt nedanstående. Typ av på-platsenservice På-platsen-service inom 2 timmar Inställelsetid Efter felsökning via telefon är en tekniker normalt på plats inom 2 timmar (med Begränsningar/villkor Tillgänglig alla dagar dygnet runt inklusive helgdagar. Tillgänglig inom definierat område för service inom 2 timmar. Tillgänglig för utvalda modeller av Dell PowerEdge, PowerConnect Enterprise Guldsupport v 2.3 Sida 3 av 8

4 reservation för tillgången på reservdelar och tekniker). och PowerVault. Nödutryckning parallellt med felsökning tillgänglig för Allvarlighetsgrad 1 (se nedan). På-platsen-service inom 4 timmar På-platsen-service inom 8 timmar Efter felsökning via telefon är en tekniker normalt på plats inom 4 timmar (med reservation för tillgången på reservdelar och tekniker). Efter felsökning via telefon är en tekniker normalt på plats inom 8 timmar (med reservation för tillgången på reservdelar och tekniker) Tillgänglig alla dagar dygnet runt inklusive helgdagar. Tillgänglig inom definierat område för service inom 4 timmar. Tillgänglig för utvalda modeller av Dell PowerEdge, PowerConnect Dell EMC och PowerVault. Nödutryckning parallellt med felsökning tillgänglig för Allvarlighetsgrad 1 (se nedan). Tillgänglig alla dagar dygnet runt inklusive helgdagar. Tillgänglig inom definierat område för service inom 8 timmar. Tillgänglig för utvalda lagringssystem från Dell EMC. Nödutryckning vid problem av allvarlighetsgrad 1: För produkter med Guldsupport och påplatsen-service inom 2 eller 4 timmar skickas en servicetekniker ut till kunden, parallellt med att felsökningen per telefon genomförs. Efter att problemet har definierats bedömer supportpersonalen om det krävs att delar skickas ut. Allvarlighetsgrad 1 definieras som totalt driftavbrott för en verksamhetskritisk funktion. Kunden ska tillhandahålla personal/resurser på plats vid behov. Övriga allvarlighetsgrader och alternativ för på-platsen-service: Efter genomförd telefonbaserad felsökning och identifiering av problemet bedömer supportpersonalen om problemet kan lösas via telefon eller om det krävs att en tekniker besöker kunden och åtgärdar problemet på plats. Missat servicebesök. Om kunden eller dennes auktoriserade representant inte är på plats när serviceteknikern anländer och därför inte kan utföra servicen lämnar denne ett meddelande till kunden om att han eller hon har varit där. I sådant fall kan kunden bli debiterad en extra avgift på grund av att serviceteknikern tvingas göra ett extra besök. Felsökning av programvara Kunder med Guldsupportavtal är berättigade till programvarusupport dygnet runt, sju dagar i veckan för operativsystem och program som omfattas av serviceavtalet. Supporten tillhandahålls i samarbete med respektive programvaruleverantör via telefon, genom att program eller annan information överförs elektroniskt eller genom att program och/eller annan information skickas till kunden med post. Support ges för utvalda programvaruprodukter, bla. operativsystem (Microsoft, Novell och Red Hat ), Dell EMC-programvara (som Navisphere Manager, Access Logic, Navisphere Agent och PowerPath ) och andra viktiga tillämpningar. Det programvaruprodukter som täcks innefattar de viktigaste operativsystemen (Microsoft, Novell och Red Hat ), viktig Dell EMC-programvara (som Navisphere Manager, Access Logic, Navisphere Agent och PowerPath ) och viktiga program. Observera att programvarusupport i samarbete med tredjapartsleverantör utanför normal kontorstid endast är tillgänglig på engelska. Support i samarbete med utvalda tredjepartsleverantörer Om ett problem uppstår med en produkt från annan tillverkare än Dell och produkten normalt sett används tillsammans med den Dell-produkt som omfattas av serviceavtalet, sker all support via ett enda telefonnummer hos Dell till dess att problemen har identifierats och vidarebefordrats för support från leverantören av tredjepartsprodukten. Dell kontaktar leverantören av tredjepartsprodukten och rapporterar problemet å kundens vägnar och tillhandahåller nödvändig dokumentation. Dell följer processen för problemlösning och begär in information om status och hur leverantören planerar lösa Enterprise Guldsupport v 2.3 Sida 4 av 8

5 problemet tills dess att denne tillhandahåller en acceptabel lösning eller meddelar att problemet kräver mer avancerad support. På kundens begäran kan Dell vidarebefordra ärendet för mer avancerad support hos Dell och/eller leverantören. Support i samarbete med utvalda tredjepartsleverantörer förutsätter att kunden har ett giltigt supportavtal med leverantören av den aktuella produkten. DELL ANSVARAR INTE FÖR KVALITETEN PÅ PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN ANDRA LEVERANTÖRER. Kunden accepterar att ersätta och hålla Dell skadeslösa med hänsyn till alla anspråk som kan relateras till sådana tredjepartsprodukter. Mer information om vilka programvaruprodukter som omfattas och aktuella samarbetspartners finns på c=uk&l=en&s=gen. Observera att informationen om vilka programvaruprodukter som omfattas kan ändras utan föregående meddelande. Felsökning av programvara omfattar inte: Produktversioner som för närvarande inte stöds av tillverkare, återförsäljare eller partner Hjälp med installation eller optimering På-platsen-service Utbildning på plats eller distans Fjärradministration av Dell-produkter Skriptprogrammering, vanlig programmering, databasdesign/implementering eller utveckling av webbtillämpningar Rådgivning eller konsulttjänster såsom nätverksdesign, driftsättning, framtagning av arkitektur för lösningar eller IT-policy, projektledning i samband med flytt av data Omkompilerade kärnor Felsökning av programvara begränsningar Dell lämnar inga garantier för att alla problem kan åtgärdas eller att de programvaror som omfattas av serviceavtalet ger specifika resultat. Den situation som föranleder en viss fråga från kunden måste kunna återskapas på ett enskilt system (dvs. en processor och dess arbetsstationer och annan kringutrustning). I vissa fall kan ett ärende vara så komplext eller produktkonfigurationen vara av sådan art att effektiv felsökning inte kan göras via telefon. Kunden är införstådd med och godkänner att det kan inträffa att Dell eventuellt inte kan lösa problem av den här typen och att separata avtal därför i sådant fall måste tecknas. Dell EMC viktiga uppdateringar av programvara I Guldsupportavtalet ingår följande uppdateringar av Dell EMC-programvara såsom Navisphere Manager, Access Logix, Navisphere Agent och PowerPath (under den avtalsperiod som anges på fakturan): Patchar och buggfixar dvs. mindre ändringar som EMC har gjort i lagringsprogramvaran för att säkra kompatibiliteten med operativsystem och/eller databaser, och eventuella åtgärdade problem och/eller patchar som behövs för överensstämmelse med aktuellt lagringsprogram. Alla nya versioner av det aktuella lagringsprogrammet som EMC erbjuder utan extra kostnad till de som redan har en licens för lagringsprogram som omfattas av EMC:s garanti eller årliga underhållsavtal. Dessa består vanligtvis av nya versioner med patchar och buggfixar, eller ändringar som utökar befintliga funktioner eller innehåller helt nya funktioner eller egenskaper. Eventuellt ytterligare köp. För uppdateringar av Dell EMC-programvara kan det eventuellt krävas köp av separat installationstjänst från Dell eller underhållstjänst från Dell EMC i enlighet med vad Dell rekommenderar för att Guldsupport ska kunna tillhandahållas. Förlängning av avtal. Kunden äger i vissa fall rätt att förlänga giltighetstiden och/eller köpa ytterligare Dell EMC programuppdateringar beroende på tillgängliga alternativ, i enlighet med Dells priser och allmänna villkor, genom att skicka en inköpsorder till Dell. Dell kan vid varje Enterprise Guldsupport v 2.3 Sida 5 av 8

6 tillfälle ändra sina priser och allmänna villkor för support. En lista över priser för att förnya Dell EMC viktiga uppdateringar av programvara finns här: A_SEK.pdf Tillvalstjänster Vissa tillvalstjänster för Guldsupport kan beställas mot en extra avgift. För mer information om dessa tjänster, besök och/eller fråga Dells försäljningsrepresentant eller din tekniska Account Manager hos Dell. Tillvalstjänster: Programvarusupport: En tillvalstjänst som ger snabb tillgång till rådgivning och support från Dell för OEM-program, utöver normal felsökning/problemlösning. Tjänsten omfattar support inom följande områden: - Uppgraderingar och installationer - Konfiguration - Grundläggande prestandaoptimering Programvarusupporten erbjuds som tillvalspaket och anpassas efter den typ av programvarusupport kunden behöver. För mer information och tillgång till den senaste tjänstebeskrivningen, se Dell EMC underhållstjänster o SAN Healthcheck regelbundna hälsokontroller och programuppdateringar för kundens SAN-system. o Enterprise Assistance telefonbaserad hjälp vid installation och konfiguration av vissa SAN-komponenter. Reservdelar på plats tjänsten gör det möjligt för kunden att planera och hålla ett eget lager med reservdelar. I tjänsten kan ingå att kunden får en lista över rekommenderade reservdelar ( RSL ) och hjälp med hantering av reservdelar. Kunder som beställer denna tillvalstjänst ska iordningställa ett säkert förvaringsutrymme för alla delar, reservdelar, utrustning och material som Dell lämnar över till kunden. Kunden ansvarar för inköp av alla nödvändiga reservdelar samt för förvaring, planering, beställning och inventering. Teknisk Account Manager på plats arbetar på plats hos kunden och hanterar kritiska situationer samt identifierar områden där tillgängligheten kan förbättras. Tekniker på plats en Dell-certifierad tekniker med kunskap om Dells processer och teknologi samt insyn i kundens specifika miljö arbetar på plats hos kunden. Felsökning på plats en av Dells Master-certifierade experter utför felsökning på plats istället för att felsökningen genomförs per telefon. Behåll hårddisken kunden har rätt att behålla defekta hårddiskar och får samtidigt ersättningshårddiskar. Viktig information Kundens ansvar: Säkerhetskopiering av programvara och data. Det är kundens ansvar att säkerhetskopiera all befintlig data och programvara innan Dell genomför något servicearbete. DELL ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST AV ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAM, ELLER FÖR TIDSFÖRLUSTER I SAMBAND MED SERVICE. Åtkomstbehörighet. Kunden ansvarar för att han/hon och Dell har åtkomstbehöriget till de produkter som serviceavtalet avser, inklusive befintliga data och alla program- och Enterprise Guldsupport v 2.3 Sida 6 av 8

7 maskinvarukomponenter. Vid saknad behörighet åligger det kunden att skaffa sådan och betala för detta innan Dell påbörjar servicearbetet. Att samarbeta med telefonsupportpersonal och tekniker. Kunden är införstådd med att han/hon ska samarbeta med Dells supportpersonal och följa givna instruktioner. Av erfarenhet vet vi att de flesta systemproblem och fel kan lösas via telefon. Lyssna därför noga på vad supportpersonalen säger, följ deras instruktioner och lämna all information som efterfrågas i samband med felsökningen. Om möjligt bör en tekniskt kunnig medarbetare från kunden som är insatt i produkternas användning bistå under felsökningen. Versioner och uppdateringar. Kunden ska ha programvaru- och hårdvaruversioner enligt Dells specifikationer eller med de konfigurationer som anges på PowerLink för Dell EMClagringslösningar eller på c=uk&l=en&s=gen för PowerEdge, PowerEdge SC, PowerConnect och PowerVault-system. Kunden ska installera nödvändiga reservdelar, patchar, programuppdateringar eller nya versioner enligt Dells anvisningar för att Dell ska kunna ge Guldsupport till systemet. Garantier från tredje part. För att kunna utföra service måste Dell i vissa fall få tillgång till maskinvara eller program från andra tillverkare. Garantin för vissa av dessa produkter kan eventuellt bli ogiltiga om någon annan än tillverkaren utför arbeten på hårdvaran eller programvaran. Kunden ansvarar för att Dell i samband med servicearbete inte gör sådant intrång, alternativt ger sitt godkännande till detta. DELL ANSVARAR INTE FÖR TREDJE PARTS GARANTIER ELLER FÖR EVENTUELL INVERKAN PÅ SÅDANA GARANTIER GENOM SITT SERVICEARBETE. Skyldigheter på plats. Vid service på plats ska kunden se till att Dells representant får säker och kostnadsfri tillgång till kundens anläggningar och system i den omfattning som krävs för att kunna göra sitt arbete, dvs. tillräckligt stort arbetsområde, strömförsörjning och en telefonlinje för lokala samtal. Bildskärm, mus (eller pekdon) och tangentbord ska också finnas till hands (utan kostnad för Dell). Överlåtelse. Dell kan överlåta dessa tjänster och/eller denna tjänstebeskrivning till annan auktoriserad serviceleverantör. Ersättning av hel enhet. Om supportpersonalen anser att den defekta produkten är enkel att koppla ur och montera (som t.ex. tangentbord eller skärm), eller om produkten bör ersättas i sin helhet, förbehåller sig Dell rätten att skicka kunden en ersättningsprodukt av motsvarande eller nyare modell. Om en Dell-tekniker levererar en ersättningsprodukt till kunden ska den defekta produkten eller komponenten överlämnas till Dells tekniker, såvida inte kunden har köpt tjänsten Behåll hårddisken för produkten. I sådant fall har kunden rätt att behålla de aktuella hårddiskarna. Om kunden inte överlämnar den defekta produkten till Dells tekniker som anges ovan, eller (om ersättningsenheten inte levererades av en tekniker från Dell) inte återlämnar den inom tio dagar, faktureras kunden för ersättningsprodukten. Om fakturan inte betalas inom tio dagar efter mottagandet kan Dell, förutom att vidta rättsliga åtgärder, säga upp detta serviceavtal genom att skicka skriftligt meddelande. Äganderätt till delar. Alla Dell-reservdelar som avlägsnas från produkten och återlämnas till Dell blir Dells egendom. Kunden ska betala Dell aktuellt återförsäljarpris för alla reservdelar som avlägsnas från systemet och som kunden behåller (utom för hårddiskar som tas bort från system som omfattas av tjänsten Behåll hårddisken). Dell använder nya och reparerade delar från olika tillverkare vid garantireparationer. Delar på lager. Dell har för närvarande lager för reservdelar på flera olika platser i världen. Vissa delar kanske inte finns på det lager som ligger närmast kunden. Om en del som behövs för att reparera ett system som har Guldsupport inte finns på något Dell-lager nära kunden och måste skickas från ett annat lager kommer den att skickas med leverans nästa dag. Begränsningar av support. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar av service som uppstår på grund av faktorer som ligger utanför deras kontroll. Support lämnas endast vid fel som uppstått då produkten använts för avsett ändamål. Giltighetstid och förnyelse av serviceavtal. Serviceavtalet gäller under den period som anges på fakturan. Innan serviceavtalet upphör att gälla kan kunden eventuellt förlänga giltighetstiden beroende på Enterprise Guldsupport v 2.3 Sida 7 av 8

8 vilka alternativ som gäller och i enlighet med Dells regler för förlängning av serviceavtal vid det aktuella tillfället. Dell kan alternativt föreslå kunden att förnya Guldsupportavtalet genom att skicka ut en faktura till kunden. Kunden kan, om lagen så medger, välja att förnya tjänsten på detta sätt genom att innan förfallodagen betala fakturan. På så sätt godkänner kunden att avtalet förlängs för den period som anges i fakturan. Om kunden väljer att inte betala fakturan upphör avtalet att gälla från och med det datum som anges på originalet eller på den senaste faktura som betalats av kunden. Flytt. Guldsupporttjänsten tillhandahålls på den plats som anges på kundens faktura eller på kundens separat tecknade avtal med Dell. Kunden ska via underrätta Dell minst 30 dagar innan flytt av någon av de produkter som omfattas av supportavtalet. Dells Guldsupport är inte tillgänglig överallt. Dells skyldighet att leverera Guldsupport för produkter som har flyttats är beroende av om denna tjänst finns tillgänglig lokalt. Det kan krävas extra avgifter och en inspektion samt ny certifiering av de flyttade produkterna i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Kunden ska se till att Dells representant får säker och kostnadsfri tillgång till kundens anläggningar och system i den omfattning som krävs för att kunna utföra dessa uppgifter. Guldsupporttjänsten omfattar inte skador som uppstår på grund av att produkten har flyttats från en geografisk plats till en annan eller från en enhet till en annan. Överlåtelse av tjänsten. I enlighet med de begränsningar som definieras i denna tjänstebeskrivning kan kunden överlåta denna tjänst till en tredje part som köper kundens samtliga produkter som omfattas av serviceavtalet innan tjänstens giltighetstid har löpt ut. Detta förutsätter att kunden är den ursprunglige ägaren till produkterna och denna tjänst, eller att kunden har köpt produkterna och denna tjänst från den ursprunglige ägaren (eller någon tjänsten har överförts till) och alla överföringsrutiner som beskrivs här och på har uppfyllts (inklusive de villkor för flytt som anges ovan). Eventuellt tillkommer avgifter för överföringen Dell Inc. Alla rättigheter förbehålles. Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden. Dell, Dell-logon, PowerEdge, PowerVault och PowerConnect är varumärken eller registrerade varumärken som innehas av Dell Inc. Microsoft är ett varumärke som innehas av Microsoft Corporation. Övriga namn och varumärken tillhör respektive rättighetshavare. Enterprise Guldsupport v 2.3 Sida 8 av 8

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

HP teknisk programvarusupport

HP teknisk programvarusupport HP teknisk programvarusupport HP Technology Services avtalstjänster Teknisk information HP teknisk programvarusupport erbjuder omfattande fjärrsupporttjänster för HP:s programvaruprodukter och utvalda

Läs mer

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering Teknisk information HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering HP Services Tjänstens fördelar Firmwareuppdateringar tillhandahålls på ett sätt som orsakar minsta möjliga avbrott i IT-miljön. Tjänsten

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance Översikt av tjänst Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura ("Dell"). Genom

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300

Din manual HP DVD WRITER DVD300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DVD WRITER DVD300 instruktionsbok

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER

PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER 1. Allmänt Detta avtal/produktbeskrivning ( Produktbeskrivningen ) fastställer härmed villkoren och bestämmelserna för de av Ipeer tillhandahållna

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+

HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ Datablad HP OS migrationstjänst för Windows 10: På plats, På distans, och På distans+ HP konfigurations- och distributionstjänster Fördelar med tjänsten Du får problemfri migration till Windows 10-miljön

Läs mer

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat Teknisk support Vår målsättning är att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen genom att tillhandahålla ett omfattande paket med eservice-alternativ, som kompletteras med telefonsupport. Med

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm SID 1 (17) Bilaga 4g Servicenivåer Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Sko l- plattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

November 2003 Med början den 1:a januari 2004 inför vi nya, och för dig som återförsäljare, förbättrade rutiner för hanteringen av garanti- och reklamationsärenden. Den här broshyren ger dig all information

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Inledning 'Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) ( tjänst/tjänster ) i enlighet

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

ASUS Garanti Informationsformulär

ASUS Garanti Informationsformulär ASUS Garanti Informationsformulär Hr/Fru/Frk: Telefonnummer: Adress: E-postadress: Inköpsdatum: / / (DD/MM/ÅÅ) Säljarens namn: Återförsäljarens telefonnummer: Säljarens adress: Serienummer: Viktigt! Spara

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1

SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1 SVENSK STANDARD SS-EN 50134-1 Fastställd Utgåva Sida Ingår i Svenska Elektriska Kommissionen, SEK 2003-05-26 1 1 (9) SEK Område 79 Copyright SEK. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begränsad garanti och teknisk support Svenska

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begränsad garanti och teknisk support Svenska space HP StorageWorks Division (SWD) Global begränsad garanti och teknisk support Svenska 538641-109 Juni 2010 Global begränsad garanti och teknisk support Denna begränsade garanti gäller för produkter

Läs mer

HP Proactive Essentials Service: SW Unlimited. och SW Incident. Översikt. HP Technology Services avtalstjänster

HP Proactive Essentials Service: SW Unlimited. och SW Incident. Översikt. HP Technology Services avtalstjänster HP Proactive Essentials Service: SW Unlimited och SW Incident HP Technology Services avtalstjänster Översikt HP Proactive Essentials Service: SW Unlimited och SW Incident (PE) ger heltäckande programvarusupport

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

QuarkXPress 8.5 Informationsfil

QuarkXPress 8.5 Informationsfil QuarkXPress 8.5 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 8.5 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...6 Utföra en tyst installation...6

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy utförs implementering

Läs mer

Garantibevis. Audi förlängd garanti. Audi Service

Garantibevis. Audi förlängd garanti. Audi Service Garantibevis Audi förlängd garanti Audi Service Garantibevis Audi förlängd garanti Chassinummer och reg. nr Modell Leverans till första kund Typ av Audi förlängd garanti (garantiperiod/kilometerantal)

Läs mer

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-12-16 Dnr: 14-11014 20 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Telenor Sverige AB Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Read me. Quark Print Collection 1.1 Informationsfil INLEDNING 2 SYSTEMKRAV 2. INSTALLATION: Mac OS 2. INSTALLATION: Windows 3 UPPDATERA 3

Read me. Quark Print Collection 1.1 Informationsfil INLEDNING 2 SYSTEMKRAV 2. INSTALLATION: Mac OS 2. INSTALLATION: Windows 3 UPPDATERA 3 Quark Print Collection 1.1 Informationsfil Quark Print Collection innehåller fyra programmoduler som hjälper dig att omvandla färdiga projekt från QuarkXPress 7 och QuarkXPress Passport 7 och PDF-filer

Läs mer

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara Fråga/Svar 1 Fråga: I anbudsinbjudan skriver ni att ni har för avsikt att teckna avtal med (3) leverantörer. Kan ni förtydliga er gällande detta? Ska en leverantör leverera alla tillverkare eller ska en

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Gällande: 2 Mbit Internet 10 Mbit Internet 15-30/10Mbit Internet PappersFaktura 19 kr E-Postfaktura/Autogiro Gratis Personnummer / Organisationsnummer:

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Dell ProSupport Servicebeskrivning

Dell ProSupport Servicebeskrivning Dell ProSupport Servicebeskrivning 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( servicebeskrivning ) gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dell-enhet som anges på kundens faktura över köpet

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder KARIS TELEFON AB 1.1.2004 Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av xdsl-bredbandstjänster och Fastighetstjänster

Läs mer

Kravspecifikation avseende Tunna klienter

Kravspecifikation avseende Tunna klienter Sida1 av 10 Kravspecifikation avseende Tunna klienter Sida2 av 10 1 KRAVSPECIFIKATION... 4 1.1 KRAVSPECIFIKATION... 4 1.1.1 Specifika krav för typkonfiguration A... 4 1.1.1.1 Flash-minne... 4 1.1.1.2 Primärminne...

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual

performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual performance by NEXUS NETWORK GPS Antenn Installation Manual GPS Antenna Svenska 14-1 Svenska GPS Antenna 1 Introduktion... 3 2 Montering... 3 2.1 Placering... 3 3 Installation... 4 4 Specifikationer...

Läs mer

Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Villkor för alla beställningar lagda av konsumenter 1. 1Bearbetning av ordern 2. 2Återkallade instruktioner 3. 3Kostnader, leverans och frakt 4. 4Betalningsvillkor 5. 5Äganderättsförbehåll

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer