AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor"

Transkript

1 AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t", "oss" eller "vi"). Dessa regler och villkor som avser webbplatsen för affärspartners ( webbplatsen för affärspartners regler ) reglerar hur du och ditt företag får använda American Express webbplats för affärspartners på och även hur du och ditt företag använder sektionen försäljningsmaterial på webbplatsen för affärspartners (respektive webbplatsen för affärspartners ) Din tillgång till och användning av webbplatsen för affärspartners regleras också av våra regler och föreskrifter för webbplatsen, vår online sekretesspolicy och regler och villkor för att ta emot kort som tillsammans utgör en del av villkoren på webbplatsen för affärspartners och är ett juridiskt bindande avtal med dig. OBS! Genom att ha tillgång till och använda webbplatsen för affärspartners visar du att du har läst, förstått och godkänt dessa villkor som gäller på webbplatsen för affärspartners. Läs igenom dessa regler noga innan du registrerar dig på webbplatsen för affärspartners. Om du inte förstår eller samtycker till någon del av dessa villkor för webbplatsen för affärspartners, MÅSTE DU sluta använda webbplatsen för affärspartners. De angivna reglerna gäller enligt vad som anges i webbplatsen för affärspartners villkor och regler och villkor för att ta emot kort. Innehåll A. Webbplatsen för affärspartners B. Befogenhet och bemyndigande C. Ditt affärspartnersavtal D. Ändringar av regler på webbplatsen för affärspartners E. Skapa profil/kontosäkerhet F. Användning av webbplatsen för affärspartners G. Överträdelse av regler H. Rapporter I. Sekretess J. Avgifter K. Immateriella tillgångar

2 L. Webbplatsens tillgänglighet M. Ansvarsfrihet och inga garantier N. Ersättning/skadestånd O. Systemkrav och åtkomst P. Reklamationsbeslut online och papperslösa kontoutdrag Q. Force majeure R. Rättslig överlåtelse S. Hela avtalet/avtalsbestämmelsers ogiltighet/ansvarsfrihet T. Andra reklamationsbeslut U. Andra programregler A. Webbplatsen för affärspartners På webbplatsen för affärspartners kan du få information om våra tjänster för affärspartners, kommunicera med oss och hantera vissa delar av ditt anslutningskonto. Du kan till exempel: i. se och hantera uppgifterna i ditt anslutningskonto inklusive relevant information om debiteringar du har skickat, räkningsförfrågningar/ersättningsförfrågningar från kortmedlemmar, reklamationer/återbetalningar, bankkontoinformation ( Kontoinformation ), ii. få tillgång till olika försäljningsmaterial, iii. se industrirapporter och industrihandlingar ( Rapporter ) för angivna affärspartners och iv. få mer information om andra produkter och tjänster, kampanjer och marknadsföringserbjudanden. Vi förändrar funktionerna på webbplatsen för affärspartners då och då, och alla funktioner som tjänsterna har kommer inte att finnas tillgängliga för alla affärspartners. Tjänster innebär att affärspartners har tillgång till och kan använda olika försäljningsmaterial, marknadsföringsprogram för registrering och annat innehåll som information, produkter och tjänster. Informationen och rapporterna som finns tillgängliga på webbplatsen för affärspartners är endast för ditt eget bruk och inte för återförsäljning eller vidare distribution. Efter att du har gjort en beställning i sektionen försäljningsmaterial på webbplatsen för affärspartners får du ett e-postmeddelande från oss om att din beställning är mottagen. Tänk på att detta inte betyder att din beställning är godkänd. Alla beställningar måste godkännas av oss, och vi kommer att bekräfta detta genom att e-posta en bekräftelse. Om din beställning är godkänd kommer vi att skicka de eller den delar/del av produkten om och när de/n finns i lager.

3 B. Befogenhet och bemyndigande Du intygar och försäkrar att: i. du är minst arton (18) år, ii. iii. iv. du har befogenhet och bemyndigande att godkänna dessa villkor på webbplatsen för affärspartners, om du använder webbplatsen för affärspartners å ditt företags vägnar (till exempel å din arbetsgivares vägnar), så har företaget gett dig tillstånd att ha tillgång till och använda webbplatsen för affärspartners och handla i enlighet med detta, du kommer inte att använda webbplatsen för affärspartners på något olagligt sätt, för något olagligt syfte eller bryta någon av reglerna på webbplatsen för affärspartners eller tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, v. all information du ger American Express är riktig, aktuell och fullständig, vi. du kommer att uppdatera din information vid behov, så att den är riktig, aktuell och fullständig. C. Ditt affärspartnersavtal Reglerna på webbplatsen för affärspartners rättar, ändrar eller kompletterar ditt avtal för att ta emot American Express -kort ("Affärspartners avtal"). I händelse av bristande överensstämmelse eller motsättning mellan eller i ditt affärspartnersavtal, reglerna på webbplatsen för affärspartners, reglerna och föreskrifterna på webbplatsen och/eller online sekretesspolicyn, kommer rangordningen att vara följande: först ditt affärspartnersavtal, sedan reglerna på webbplatsen för affärspartners, därefter reglerna och föreskrifterna för webbplatsen och slutligen online sekretesspolicyn. Du kan få information om andra regler och sekretessavtal när du registrerar dig för att aktivera, få tillgång till eller använda vissa funktioner på webbplatsen för affärspartners (som till exempel meddelanden som dyker upp på skärmen i ett pop-up-fönster). Dessa tilläggsregler kommer att bli en del av ditt avtal med oss om du använder dessa funktioner. D. Ändringar av regler på webbplatsen för affärspartners American Express kan ändra reglerna på webbplatsen för affärspartners närsomhelst utan att meddela dig, av till exempel säkerhetsskäl, driftsskäl, eller lagskäl, eller för att göra förbättringar eller förändringar på webbplatsen för affärspartners eller för att förtydliga reglerna på webbplatsen för affärspartners. Vi kommer att meddela att ändringar av dessa regler på webbplatsen för affärspartners har gjorts genom att uppdatera datumet angivet efter senast ändrad längst upp på sidan webbplatsen för affärspartners regler. Om du fortsätter använda webbplatsen för affärspartners efter senast

4 ändrad -datumet, godkänner du de nya reglerna på webbplatsen för affärspartners. Om du inte samtycker till några ändringar, bör du inte använda tjänsterna. Vi kan även närsomhelst göra ändringar på webbplatsen för affärspartners och av funktionerna på denna utan att meddela dig (exempelvis kan vi ta bort några rapporter eller kommunikationsmöjligheter på webbplatsen för affärspartners). Vi ansvarar inte för någon/några förluster eller skador som du kan drabbas av när vi gör ändringar på webbplatsen för affärspartners eller ändringar av reglerna för affärspartners på det sätt som beskrivs ovan. E. Skapa profil/kontosäkerhet Du måste registrera dig och skapa en kontoprofil (inklusive användar-id och lösenord) för att kunna få tillgång till webbplatsen för affärspartners och tjänsterna. Du måste lämna den information som krävs för din profil och denna information måste vara riktig och aktuell. Din profil kommer att innehålla personuppgifter och företagsinformation. Om vi misstänker att någon information du har lämnat har lämnats utan tillåtelse, inte är riktig, aktuell eller fullständig, kan vi neka dig tillgång till webbplatsen för affärspartner eller någon av dess resurser. Underordnade anslutningskonton Om ett anslutningskonto är registrerat för att även omfatta relaterade underordnade anslutningskonton (till exempel underordnade försäljningsställen), kommer dessa underordnade anslutningskonton automatiskt att registreras under anslutningskontot. När anslutningskontot är registrerat måste man logga in på det inom 60 dagar för att bekräfta dess registrering. Om detta inte görs kan åtkomsten till webbplatsen för affärspartners bli återkallad och kontoprofilen annulleras. Alla funktioner på webbplatsen för affärspartners kommer inte att vara tillgängliga direkt efter att registreringen är klar. Det kan ta 1-2 dagar innan en del information på anslutningskontot visas. Under denna tid kommer man inte att kunna se eller hantera informationen på anslutningskontot via tjänsterna. För att avbryta din registrering av onlinetjänsterna för affärspartners hos American Express måste du ringa (måndag till fredag, och lördag ). Observera att om du avbeställer abonnemanget hos din internetleverantör, så avbryter det inte automatiskt din registrering av denna tjänst. Man måste logga in på webbplatsen för affärspartners minst 1 gång om året för att hålla kontot aktivt. I annat fall kommer åtkomsten till webbplatsen för affärspartners och dess funktioner att annulleras och man kommer att behöva registrera sig igen och skapa ett nytt konto. Förvara ditt användar-id och lösenord på ett säkert sätt Du måste skydda ditt användar-id och lösenord. Du får inte dela ditt användar-id eller lösenord med någon annan, visa ditt användar-id eller lösenord för någon annan eller tillåta någon annan att använda

5 ditt användar-id och lösenord för att komma åt tjänster eller din kontoprofil. Du måste genast meddela oss om ditt användar-id eller lösenord har använts på ett otillbörligt sätt. Endast du själv är ansvarig för all aktivitet på webbplatsen för affärspartners, inklusive, utan inskränkningar, din användning av tjänsterna med ditt lösenord och/eller användning av ditt konto, inklusive alla tillämpliga köp och betalningar gjorda fram till den tidpunkten då du slutar använda tjänsterna. Även om American Express använder sig av affärsmässigt rimliga satsningar för att upprätthålla säkerheten och integriteten på webbplatsen för affärspartners, så bekräftar och samtycker du till att fullständig säkerhet av information som kommuniceras genom webbplatsen för affärspartner via internet inte kan garanteras. F. Användning av webbplatsen för affärspartners Du får endast logga in på och använda webbplatsen för affärspartners enligt vad som avses enligt reglerna på webbplatsen för affärspartners. Du samtycker till att använda webbplatsen för affärspartners i endast lagligt syfte och endast för ditt företags användning och nytta och inte för återförsäljning, vidare distribution, överföring eller överlåtelse, användning av eller till nytta för någon annan person eller juridisk person. Du godkänner att inte använda, överföra, distribuera eller slänga något innehåll, information eller material som du har tillgång till på webbplatsen för affärspartners på något sätt som kan konkurrera med vår verksamhet. G. Överträdelse av regler Om du överträder reglerna på webbplatsen för affärspartners, kan vi komma att blockera din åtkomst till webbplatsen för affärspartners eller stänga ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller begränsa din åtkomst till webbplatsen för affärspartners eller någon annan tjänst, utan att meddela dig, om vi misstänker olaglig aktivitet eller missbruk, eller för att säkerställa säkerhet och integritet på webbplatsen för affärspartners eller någon/några av tjänsterna. H. Rapporter Du samtycker till att behandla alla rapporter och innehållet i dessa ("konfidentiell information ) konfidentiellt. Du får inte avslöja konfidentiell information till någon annan person eller juridisk person, eller (ii) att direkt eller indirekt använda sådan information till din egen eller någon annan parts fördel, om inte du har skriftligt samtycke. Tillgång till konfidentiell information bör vara begränsad och ges till anställda och företagets ombud behöver denna information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Du ansvarar för överträdelse i konfidentialitet av annan person eller juridisk person till vilken du har gett konfidentiell information. I. Sekretess

6 Vi samlar olika typer av information från dig som en del av registreringen på webbplatsen för affärspartners inklusive ditt namn och e-postadress. En del av denna information kan vara personuppgifter. Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din identitet, säkerställa att du har befogenhet att registrera dig på webbplatsen för affärspartners och för att hantera din åtkomst till innehållet på webbplatsen för affärspartners. Vi använder dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig om anslutningskontot och din användning av webbplatsen för affärspartners. Vi kan också skicka information om nya produkter, tjänster, olika erbjudanden och kampanjer. Du kan välja att avstå från att få direkt marknadsföringskommunikation genom att: ringa American Express på telefonnummer , , måndag till fredag (förutom helgdagar) eller klicka på länken AVANMÄL DIG i våra e-postmeddelanden med marknadsföring. För mer information om vår sekretesstillämpning, gå till vår sekretesspolicy online. J. Avgifter Just nu finns det inga avgifter vid registrering på webbplatsen för affärspartners. American Express granskar sina policyer gällande avgifter då och då och förbehåller sig rätten att, när man så önskar, justera avgifterna som gäller din användning av webbplatsen för affärspartners. K. Immateriella tillgångar Du får inga rättigheter eller licenser på eller till webbplatsen för affärspartners annat än den begränsade och icke exklusiva rätten att använda webbplatsen för affärspartners i enlighet med reglerna på webbplatsen för affärspartners. Skulle du välja att få tillgång till, beställa eller ladda ned innehåll från webbplatsen för affärspartners (till exempel rapporter), kan du göra det i enlighet med reglerna på webbplatsen för affärspartners. Immaterialrätt skyddar information och innehåll som finns på eller som kan kommas åt via webbplatsen för affärspartners. Immaterialrätt omfattar rapporter, alla mjukvaruprogram, dokument, grafik, information, innehåll eller annat material, utöver dina poster ( innehållet i tjänster ). Med avseende på webbplatsen för affärspartners och innehållet i tjänsterna, förutom vad som är tillåtet nedan, får du inte göra något av följande: - ändra, - återge eller kopiera, - distribuera, - sända, visa eller publicera, - sälja, - licensiera eller underlicensiera, - bakåtutveckla, - skapa imitationer, - lägga till det i något inhämtningssystem för information

7 - direktlänka, "frama" eller - på annat sätt använda i kommersiellt eller offentlig syfte. Med förbehåll för att du följer reglerna på webbplatsen för affärspartners och immaterialrätten, får du begränsad, icke exklusiv, rätt att ha tillgång till och kunna använda webbplatsen för affärspartners och innehållet av tjänsterna i syften endast relaterade till att ditt företag tar emot American Express-kort som betalning. Vi kan återkalla dessa rättigheter och du kan inte överföra eller underlicensiera dem. Bortsett från de begränsade rättigheterna som ges här förbehåller vi oss alla rättigheter, titlar och intressen i och för innehållet i tjänsterna och webbplatsen för affärspartners. L. Webbplatsens tillgänglighet Det kan uppstå situationer när webbplatsen för affärspartners är tillfälligt otillgänglig på grund av återkommande underhåll av hårdvara och/eller mjukvara. American Express ansvarar inte för avbrott eller förseningar på webbplatsen och din enda utväg är att komma tillbaka till webbplatsen för affärspartners när den åter är tillgänglig. M. Ansvarsfrihet och inga garantier Åtkomst till webbplatsen för affärspartners och innehållet i tjänsterna är en kostnadsfri del av ditt företags relation med oss i din roll som affärspartner. American Express kommer att använda skälig teknik och aktsamhet i tillhandahållandet av webbplatsen för affärspartners och innehållet i tjänsterna för dig, men i övrigt tillhandahålls dessa i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. Till den största utsträckningen som lagen tillåter, tillhandahåller vi dessa utan några som helst ansvarsförbindelser, garantier eller villkor. American Express kan inte garantera att säkerhetsöverträdelser inte kommer att ske. Du måste inte använda webbplatsen för affärspartners och kan fortsätta att ha kontakt med oss utan tillgång till internet. Men om du väljer att använda webbplatsen för affärspartners, samtycker du uttryckligen till att du använder webbplatsen för affärspartners och innehållet i tjänsterna på egen risk. N. Ersättning/skadestånd Du samtycker till att hålla följande skadeslösa: American Express, dess moderbolag, dotterbolag, licensinnehavare och deras respektive kontor, anställda och ombud från ersättning, krav, skador, skadeståndsskyldighet, kostnader och utgifter, inklusive skäliga juridiska kostnader som resulterar i eller uppstår av din användning av tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till: (i) överträdelse av reglerna på webbplatsen för affärspartners, (ii) försummelse med hänseende till din användning av tjänsterna, (iii) ersättning eller skador av tredje part orsakade av din användning av tjänsterna, så som den relevanta ägarens brott mot immaterialrätten eller överträdelse av personuppgiftslagen, (iv) ändringar eller otillbörlig användning av tjänsterna av dig eller någon som använder ditt konto. O. Systemkrav och åtkomst

8 Du ansvarar för att få och ha tillräcklig tillgång till internet, all telekommunikation, datorhårdvara och utrustning som behövs för att komma åt och kunna använda webbplatsen för affärspartners. Du måste ansvara för att din internetuppkoppling är säker och utan störningar. Du ansvarar för att din mjuk- och hårdvara är kompatibel med tjänsterna. Något av innehållet på webbplatsen för affärspartners kräver Adobe Reader för att kunna visas. Innan du laddar ned sådant material, om du inte har den versionen av Adobe som krävs, gå till att ladda ned mjukvaran som följer den webbplatsens regler och villkor. Vi är inte ansvariga om någonting avbryter, hindrar eller påverkar någon av dina överföringar, kommunikation, poster, transaktioner eller andra aktiviteter på eller genom webbplatsen för affärspartners; eller om någonting stör eller påverkar integriteten av någon överföring. Vi ansvarar till exempel inte för: - uppkoppling eller trådlöst internet som inte fungerar/är tillgängligt - misslyckad, avbruten eller feladresserad kommunikation, - nätverksförseningar, - täckningsbegränsningar, - driftavbrott i systemet eller - anslutningsavbrott. P. Reklamationsbeslut online och papperslösa kontoutdrag På webbplatsen för affärspartners kan du välja att: i) få kontoutdrag online ( papperslösa kontoutdrag ) och ii) hantera dina reklamationer med oss online ( reklamationsbeslut online ). Papperslösa kontoutdrag Genom att välja papperslösa kontoutdrag kommer vi inte länge att skicka dina kontoutdrag i pappersformat med posten. Underordnade anslutningskonton Om du (som moderförsäljningsstället), har anslutningskontoåtkomst som inkluderar relaterade underordnade anslutningskonton (till exempel underordnade försäljningsställen), då gäller följande om du registrerar dig för att få papperslösa kontoutdrag: i) För underordnade anslutningskonton som är avtalade av oss var för sig, kommer det underordnade anslutningskontot att fortsätta få kontoutdrag i pappersformat som vanligt. Varje underordnat anslutningskonto måste registreras separat för att få papperslösa kontoutdrag. ii) För underordnade anslutningskonton som är centralt avtalade med dig kommer dessa att registreras för att få papperslösa kontoutdrag och kommer att sluta få kontoutdrag i pappersformat.

9 I alla fall kommer moderförsäljningsstället att kunna se betalningsinformation för alla underordnade försäljningsställen som tillhör kontot moderförsäljningsstället. Reklamationsbeslut online Om du väljer reklamationsbeslut online kommer vi inte längre att skicka reklamationsmeddelanden i pappersformat med posten och du samtycker till att kommunicera med oss endast online via webbplatsen för affärspartners. Det är ditt ansvar att gå in på webbplatsen för affärspartners för att visa nya reklamationer och att svara på dessa genom att ge oss all nödvändig information. All reklamationsinformation måste skickas till oss online via webbplatsen för affärspartners. All bestyrkande dokumentation måste lämnas till oss i enlighet med de satta tidsramarna i ditt affärspartnersavtal. Om du inte kan använda webbplatsen för affärspartners för att kommunicera med oss eller för att hantera dina reklamationer, måste du kontakta oss skriftligen i enlighet med de satta tidsramarna i ditt affärspartnersavtal. Din användning av webbplatsen för affärspartners påverkar inte på något sätt vår rätt till återbetalning i ditt affärspartnersavtal. Underordnade anslutningskonton Om du har anslutningskontoåtkomst som inkluderar relaterade underordnade anslutningskonton (till exempel underordnade försäljningsställen), har du möjlighet att registrera ett underordnat anslutningskonto för reklamationsbeslut online och välja det underordnade försäljningsstället som ansvarig part i hanteringen av reklamationer för det underordnade försäljningsstället. Q. Force majeure American Express ansvarar inte för underlåtenhet på grund av yttre omständigheter, terrorism, upplopp, strejker, elavbrott, avbrott i telekommunikationen, ändringar i tillämpade lagar eller föreskrifter, eldsvådor eller andra händelser som vi inte kan förhindra eller förutse. R. Rättslig överlåtelse American Express kan överlåta alla eller delar av sina rättigheter eller förpliktelser avseende reglerna på webbplatsen för affärspartners utan att sådan överlåtelse anses som en ändring av reglerna på webbplatsen för affärspartners och utan att meddela dig. S. Hela avtalet/avtalsbestämmelsers ogiltighet/ansvarsfrihet Reglerna på webbplatsen för affärspartners och de samlade reglerna och föreskrifterna för webbplatsen liksom online sekretesspolicyn utgör hela avtalet mellan American Express och dig med avseende på webbplatsen för affärspartners. Om någon av dessa regler förklaras ogiltiga av en behörig domstol, i strid med lag eller av någon annan anledning inte kan verkställas, kommer bestämmelserna tolkas så lagenligt som möjligt, för att återspegla parternas avsikter och den övervägande delen i de återstående reglerna på webbplatsen för

10 affärspartners kommer att verkställas. Avlägsnandet av ogiltig, olaglig eller på annat sätt icke verkställningsbar del i dessa regler på webbplatsen för affärspartners kommer inte att påverka giltigheten eller de återstående reglerna i häri. Vår underlåtenhet att utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa villkor på webbplatsen för affärspartners ska inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse om inte erkänt och accepterat av oss skriftligen. T. Andra reklamationsbeslut American Express kommer att försöka hantera alla ersättningskrav och reklamationer som uppstår eller är relaterade till reglerna på webbplatsen för affärspartners så effektivt och rättvist som möjligt. Du samtycker till att förhandla med oss i god tro och, om överenskommelse inte kan uppnås, gå med på en medling utan någon förbindelse. Om en reklamation inte går att lösa genom medling kan den komma att hanteras i enlighet med bestämmelserna i reklamationsbeslutet angivna i affärspartnersavtalet.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, D-47533 Kleve (i fortsättnignen Medline ) erbjuder sina kunder att använda

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Din integritet är viktig för oss Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C. Vi inser behovet av lämpligt skydd

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Villkor för resenärer

Villkor för resenärer Villkor för resenärer Ladda ner i PDF-format Senast uppdaterad: 10 juni 2016 1. HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. ( Expedia ) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning Kundportal Kundportal - Användarhandledning Version 1.0 Status Preliminär Datum 2014-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen... 3 Support - Time Care Support Team... 3 Begränsat

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13 Allmänna villkor Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13 Personer som ännu inte har fyllt 18 år får inte använda sig av denna tjänst. Denna tjänst får inte heller användas i

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Affiliate Avtal 2012-01-12

Affiliate Avtal 2012-01-12 Affiliate Avtal 2012-01-12 ingås mellan Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 Ombud: Karatbars International GmbH kallad vidare "Säljaren" och / född:, bostadsadress:...,

Läs mer

INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015

INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015 INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015 1 TILLÄMPLIGHET 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) är tillämpliga då Instabox AB, 556831-5393, Sandelsgatan 27, 115 34 Stockholm

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret

SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret SÖDERTÄLJE KOMMUN Utbildningskontoret 2007-09-28 RevA1 Hantering av personuppgifter i Södertälje kommuns Skolportal Inledning Införandet av Skolportalen som administrativt verktyg i utvecklingen av Södertäljes

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DIBS Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DIBS Version: 12.1 Innehåll BETALNINGSTJÄNSTER FÖR BETALNING I WEBBUTIK...

Läs mer

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Vi respekterar integriteten av varje person som besöker våra webbplatser. Integritetspolicyn och Säkerhetsdeklarationen ("Integritetspolicyn")

Läs mer

Innehåll. Liber AB Version 1.0 Sida 1

Innehåll. Liber AB Version 1.0 Sida 1 LIBER ONLINE MANUAL Innehåll Om Liber Online...2 Kom igång med Liber Online...2 Mina digitala produkter...2 Aktivera digital produkt...2 Mina grupper...2 Mina grupper historik... 3 Hjälp och support...

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPEN NORDEA PAY 05.2016 Nordea Pay är en app som laddas ned på mobila enheter och förmedlas av Nordea Bank Finland Abp (nedan banken). Appen innehåller tjänster som banken tillhandahåller.

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

Allmänna villkor (2016:1)

Allmänna villkor (2016:1) Allmänna villkor (2016:1) 1 Tillämpning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB tillhandahåller sina klienter. 1.2 När vi anlitas för att tillhandahålla

Läs mer

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning

Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag. Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Stöd till god man/sfvh inför ensamkommande barns 18-årsdag Konsument Halmstad, budget- och skuldrådgivning Informationsmaterial för gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn I

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016 Malmö by bike Användningsvillkor Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Malmö by bike Användningsvillkor... 1 1 Inledning... 2 2 Rättigheter vi ger dig... 2 3 Ändringar av Avtalet... 2 4 Användning

Läs mer

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Vår sekretessöverenskommelse Vilken typ av personliga uppgifter som vi samlar in Med vilka vi delar informationen? Val: Tackar Nej/Tackar Ja Noggrannhet och

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Vanliga frågor om Staples EthicsLink.

Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Introduktion Syftet med detta dokument är att informera Staples medarbetare om företagets hjälptelefon, känd som Staples EthicsLink" (Staples etiklänk), för etik och

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2016-03-18 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

(a) Användarpolicy eller AUP avser vår användarpolicy som finns tillgänglig på Kundportalen.

(a) Användarpolicy eller AUP avser vår användarpolicy som finns tillgänglig på Kundportalen. Dessa Standardvillkor tillämpas på ACN:s tjänster som beskrivs i Punkt 2. Ytterligare villkor kan gälla för tillhandahållande av vissa specifika ACN-tjänster. Definitioner 1. Vid tillämpningen av detta

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder KARIS TELEFON AB 1.1.2004 Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av xdsl-bredbandstjänster och Fastighetstjänster

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

TellerAvtal Fysisk Handel

TellerAvtal Fysisk Handel FÖR INTERNT BRUK (FYLLS I AV TELLER): ANSÖKNINGSNUMMER: REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: PARTNER-ID: TellerAvtal Fysisk Handel Avtalet gäller för följande kortprodukter: Visa / Electron / V PAY

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Bakgrund Ystad Gymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn ANSÖKAN OM INDIVIDUELL FÖRSÄKRING - Privat BANKENS NOTERINGAR Ombud nr P-id Handläggare Telefonnr dagtid (även riktnr) Försäkringshandlingar sänds via BANKEN - (Om ja, fyll i adressen nedan) Bankens adress

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-10-04 1823-2010 AAA Soliditet AB Box 1396 171 27 SOLNA Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut IT-säkerhet Datainspektionen

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT Innehållsförteckning: REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 GRUNDKRAV... 4 SÅHÄR SÖKER DU STUDENTLÄGENHET... 6 VISNING OCH KONTRAKTSSKRIVNING...

Läs mer

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY Svenska Bostadsfonden har policys för hantering av cookies och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill

Läs mer

3. Fyll i din e-postadress, det viktigt att den stavas exakt rätt (se bild 1 nedan, pil 3)

3. Fyll i din e-postadress, det viktigt att den stavas exakt rätt (se bild 1 nedan, pil 3) Undrar du något? Projektledare, Miljötinget: Hana Muliqi: 026-15 hana.muliqi@lg.se Välkommen till Miljötinget! Therese Metz: 026-153557 therese.metz@lg.se Vi hoppas den här manualen kan hjälpa dig komma

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare

Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare Undervisningsstödsenheten 1 (7) Frågor i anmälan till handledarutbildningen för matematiklärare och lärare i naturvetenskap och teknik 2016/17 Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick

Läs mer