Servicebeskrivning ProSupport för IT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning ProSupport för IT"

Transkript

1 Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning ) till den kund som ingått köp vartill denna Servicebeskrivning hör ( Kunden ). Tjänsten omfattar: Direkt telefontillgång för Kundens utbildade IT-personal dygnet runt och sju dagar i veckan, inklusive helgdagar, till Dells globala Expert Center som har kunniga analytiker med omfattande erfarenhet för felsökning vid problem med maskin- och programvara. Servicetekniker på plats och/eller reservdelar som ingår i garantin skickas till Kunden under kontorstid (efter behov och i enlighet med nivå av serviceavtal) för reparationer och åtgärder som behövs på grund av defekt material eller felaktigt utfört arbete i de produkter som stöds. Berättigande att registrera sig för Fast-Track-utsändning för Kundens Dell-certifierade tekniker som begär en utsändning av reservdelar och/eller arbetskraft via Dells webbplats, elektroniska gränssnitt eller telefon till Kundens företagsadress (efter behov och i enlighet med servicenivån) för nödvändiga reparationer och problemlösningar som beror på materialfel eller tillverkningsfel hos en produkt som stöds. Se Fast-Trackutsändning och Servicebeskrivning för fullständiga villkor. Tekniska onlineutbildningar för att uppnå den Dell-certifiering som krävs för åtkomst av egen Fast-Trackutsändning. Tillgång till supportforum online, alla dagar, dygnet runt. Global Command Centers: Hanterar kritiska situationer, övervakar alla uppdragskritiska utskick på plats och tillhandahåller proaktiv koordinering av krishantering och kommunikation (vid händelser som till exempel naturkatastrofer). Fallhantering för att spåra lösning och eskalering av problem. Eskaleringshantering för att tillhandahålla en enda kontaktpunkt för problemhantering, eskalering och status för problem som ingår i den här tjänsten. Felsökning via DellConnect för många vanliga supportproblem när det är möjligt och med Kundens medgivande. I dessa fall ansluter Dells tekniker direkt till användarens system över en säker Internetanslutning för att snabba upp och förbättra felsökningsprocessen. Produkter: är tillgänglig på utvalda standardkonfigurerade system ur serierna Dell PowerEdge, PowerVault, PowerConnect och Dell EMC Enterprise Storage, och även standardkonfigurerade datorsystem ur serierna OptiPlex, Precision, Latitude och Vostro samt utvalda standardkonfigurerade Dell-skrivare ( produkter som stöds ). Produkt i enlighet med den här servicebeskrivningen anges på Kundens faktura från Dell. Det åligger Kunden att köpa ett separat -avtal för varje Produkt. (Till exempel täcks INTE skrivaren som är ansluten till ett system som stöds av avtalet såvida det inte har tecknats ett separat avtal för skrivaren.) Varje produkt som stöds kommer att märkas med ett serienummer ( Servicemärke ). Läs igenom den här Servicebeskrivningen noggrant och notera att Dell förbehåller sig rätten att när som helst genomföra ändringar i de villkor som tas upp i den här Servicebeskrivningen och att avgöra om och när sådana ändringar gäller för såväl befintliga som framtida kunder. Supportförfaranden Kontakta Dell för service Fast-Track-utsändning: För kunder som registrerats i Fast-Track-utsändning kan behöriga problem hanteras av Kundens egna kvalificerade och certifierade tekniker genom att en serviceförfrågan skickas online via aktuell regions -webbplats. (Se Fast-Track-utsändning och Servicebeskrivning för fullständiga villkor och förfaranden.) v 1.0, Sida 1 av 8

2 Ej brådskande supportärenden: För ärenden som ej är brådskande kan Kunden skicka en förfrågan online via webbplatsen för för aktuell region: Webbplats: o Europa Chat (där det finns tillgängligt): Europa Support via e-post: Alternativt kan kunden även skicka en e-postförfrågan till adressen nedan: Europa - Supportärenden med hög prioritet: Dell kommer att lägga ned kommersiellt försvarbara ansträngningar på att se till att Tjänstens telefonnummer är tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt inklusive helgdagar. 1. Ringa efter hjälp För supportärenden med hög prioritet, ring -tjänstens telefonnummer: +46 (0) Ring från en plats där du har fysisk tillgång till produkten som stöds, om detta skulle behövas under den telefonbaserade felsökningen. Ge analytikern servicemärkets nummer och annan information vid förfrågan. Analytikern kontrollerar supportnivån och att serviceavtalet fortfarande är giltigt. 2. Hjälpa till med telefonbaserad felsökning Vid förfrågan skall följande anges: vilka felmeddelanden som tagits emot och när de har uppstått samt vilka aktiviteter som har föregått ett felmeddelande och vilka åtgärder Kunden har vidtagit för att lösa problemet. Analytikern går igenom en stegvis felsökning för att hjälpa till att diagnostisera problemet. Om det är nödvändigt att skicka ut en tekniker ger analytikern ytterligare instruktioner till Kunden. Prioritetsnivåer och Dells åtgärder för Produkter med Mission Critical-tillägg: Kunder som ringer in kan avgöra incidentens prioritetsnivå och de omständigheter detta medför med hjälp av nedanstående tabell. Prioritetsnivå Omständigheter Dells respons Kundens roll 1 Totalt driftavbrott för en verksamhetskritisk funktion, som kräver omedelbar respons. Nödutsändning parallellt med omedelbar felsökning per telefon, snabbt ingripande från eskaleringsansvarig. Tillhandahålla utsändning, dygnet runt alla dagar, av lämplig personal/lämpliga resurser för support. Informera ledningen på plats och låta dem delta i arbetet. 2 Hög Prioritetsnivå, men det går att arbeta runt problemet eller lösa det. Dells respons innefattar inte resursutsändning dygnet runt. 3 Minimal inverkan på verksamheten. Omedelbar felsökning över telefon, ingripande från eskaleringsansvarig om fjärrdiagnostik inte har åstadkommits inom 90 minuters kontakt. Delar/personal skickas ut efter att en felsökning per telefon har gjorts. Felsökning per telefon, delar/personal skickas ut efter felsökning per telefon och man kommer gemensamt fram till vilken status ärendet har. Tillhandahålla lämplig personal och lämpliga resurser för att upprätthålla kontinuerlig kommunikation och arbetsinsatser. Informera ledningen på plats och låta dem delta i arbetet. Tillhandahålla information om kontaktpunkt för ärendet och svara på Dells förfrågan inom ett dygn. v 1.0, Sida 2 av 8

3 Prioritetsnivåer och Dells åtgärder för produkter utan Mission Critical-tillägg: Kunder som ringer in kan avgöra incidentens prioritetsnivå och de omständigheter detta medför med hjälp av nedanstående tabell. Prioritetsnivå Omständigheter Dells respons Kundens roll 2 Hög Prioritetsnivå, men det går att arbeta runt problemet eller lösa det. Dells respons innefattar inte resursutsändning dygnet runt. Omedelbar felsökning över telefon, ingripande från eskaleringsansvarig om fjärrdiagnostik inte har åstadkommits inom 90 minuters kontakt. Delar/personal skickas ut efter att en felsökning per telefon har gjorts. Tillhandahålla lämplig personal och lämpliga resurser för att upprätthålla kontinuerlig kommunikation och arbetsinsatser. Informera ledningen på plats och låta dem delta i arbetet. 3 Minimal inverkan på verksamheten. Felsökning per telefon, delar/personal skickas ut efter felsökning per telefon och man kommer gemensamt fram till vilken status ärendet har. Tillhandahålla information om kontaktpunkt för ärendet och svara på Dells förfrågan inom ett dygn. Support på plats Alternativ för åtgärder på plats varierar beroende på vilken typ av tjänst som har köpts och om Mission Critical-tillägg har köpts tillsammans med. På Kundens faktura står angivet vilken typ av åtgärder på plats som ingår, och under förutsättning att alla tillämpbara villkor som framgår i den här Servicebeskrivningen, kommer Dell att skicka ut en servicetekniker till Kundens företag (i enlighet med Kundens faktura eller Kundens tillämpbara separata underskrivna avtal med Dell) om detta behövs i enlighet med nedanstående tabell för service på plats: A. På-plats-service med Mission Critical-tillägg: När den här tjänsten köps med Mission Critical-tillägg tillhandahåller den snabbare svarstider och kan initiera en process för kritiska situationer ( Crit Sit ) för problem av prioritetsnivå 1 och nödutsändning av tekniker vid behov. Nödutsändning för verksamhetskritiska problem av prioritetsnivå 1. Vid problem med produkter som stöds där det både finns avtal för och Mission Critical-tillägg med 2 timmars eller 4 timmars på-platsservice skickas, vid behov, en tekniker ut parallellt med telefonbaserad felsökning. Efter att problemet har definierats avgör analytikern om det krävs att reservdelar skickas ut. På-plats-service med Mission Critical-tillägg: Typ av på-platsservice Svarstid för på-plats-service Begränsningar/specialvillkor Responstid för påplats-service inom 2 timmar, reparation inom 6 timmar Teknikern finns normalt sett på plats inom 2 timmar efter att en telefonbaserad felsökning har genomförts. Maskinvaran är vanligtvis reparerad inom 6 timmar efter utsändning. Tillgänglig alla dagar, dygnet runt inklusive helgdagar. Tillgänglig inom ett definierat område för responstid inom 2 timmar. Endast tillgänglig för utvalda Dell-modeller. Nödutsändning parallellt med felsökning tillgänglig för Prioritetsnivå 1. På-plats-service inom 4 timmar På-plats-service inom 8 timmar Teknikern är vanligtvis på plats inom 4 timmar efter att telefonbaserad felsökning har genomförts. Teknikern är vanligtvis på plats inom 8 timmar efter att telefonbaserad felsökning har genomförts. Tillgänglig alla dagar, dygnet runt inklusive helgdagar. Tillgänglig inom ett definierat område för responstid inom 4 timmar. Endast tillgänglig för utvalda Dell-modeller. Nödutsändning parallellt med felsökning tillgänglig för Prioritetsnivå 1. Tillgänglig alla dagar, dygnet runt inklusive helgdagar. Tillgänglig inom ett definierat område för responstid inom 8 timmar. Endast tillgänglig för utvalda Dell-produkter. Nödutsändning parallellt med felsökning tillgänglig för Prioritetsnivå 1. För alla övriga alternativ för svarsservice: Efter att en telefonbaserad felsökning har genomförts och problemet har definierats avgör analytikern om det krävs att tekniker och/eller delar skickas ut eller om problemet kan lösas via telefon. v 1.0, Sida 3 av 8

4 Missat servicebesök. Om Kunden eller en auktoriserad representant för denna inte är på plats när serviceteknikern anländer kan inte serviceteknikern genomföra service på den produkt som stöds. Serviceteknikern lämnar då ett kort för att meddela Kunden om att han/hon har varit där. Om detta sker kan det hända att Kunden måste betala en extra avgift för ett nytt uppföljande servicebesök. B. På-plats-service utan Mission Critical-tillägg: På-plats-service av standardtyp optioner (utan Mission Critical-tillägg) Typ av på-platsservice Svarstid för på-plats-service Begränsningar/specialvillkor På-plats-service inom 4 timmar Responstid med service på plats nästa arbetsdag Kunder inom USA som inte befinner sig på fastlandet ( OCONUS ) Teknikern är vanligtvis på plats inom 4 timmar efter att telefonbaserad felsökning har genomförts. Efter en telefonbaserad felsökning kan en tekniker vanligtvis skickas ut för att vara på plats nästa arbetsdag. Reservdelar kan skickas efter felsökning via telefon. Leveranstiden beror på var Kunden befinner sig och om det finns tillgängliga reservdelar. Tillgänglig alla dagar, dygnet runt inklusive helgdagar. Tillgänglig inom ett definierat område för responstid inom 4 timmar. Endast tillgänglig för utvalda Dell-modeller. Tillgänglig 5 dagar/vecka, 10 timmar/dygn exklusive helgdagar. Begränsad till platser som ligger utanför responstid inom 4 timmar. Om samtal mottas av Dell Expert Center efter kl lokal tid för Kunden (måndag fredag) och/eller tekniker skickas efter den tiden kan det ta en extra arbetsdag innan teknikern är på plats. Endast tillgänglig för utvalda Dell-modeller. Gäller endast för Dell-godkända OCONUS-kunder. Tillgängligheten är begränsad till utvalda system och platser. Mer information finns på Amerikanska kunder ska kontakta de OCONUSserviceställen som anges i Kundens tillämpbara, separata avtal som tecknats med Dell. För alla övriga alternativ för svarsservice: Efter att en telefonbaserad felsökning har genomförts och problemet har definierats avgör analytikern om det krävs att tekniker och/eller delar skickas ut eller om problemet kan lösas via telefon. Missat servicebesök. Om Kunden eller en auktoriserad representant för denna inte är på plats när serviceteknikern anländer kan inte serviceteknikern genomföra service på den produkt som stöds. Serviceteknikern lämnar då ett kort för att meddela Kunden om att han/hon har varit där. Om detta sker kan det hända att Kunden måste betala en extra avgift för ett nytt uppföljande servicebesök. Support i samarbete: Om ett problem uppstår med vissa tredjepartsprodukter som normalt sett används tillsammans med Kundens Produkt tillhandahåller Dell en enda kontaktpunkt, som definieras i det här dokumentet, tills problemen har identifierats och eskalerats till återförsäljaren av tredjepartsprodukten. Mer specifikt kontaktar Dell återförsäljaren av tredjepartsprodukten och rapporterar problemet å Kundens vägnar genom att tillhandahålla nödvändig problemdokumentation. När en återförsäljare har börjat arbeta med att lösa problemet kommer Dell att övervaka problemlösningsprocessen och begära in information om status och hur man planerar lösa problemet från återförsäljaren tills dess att återförsäljaren tillhandahåller en lösning på problemet, åtgärder för att lösa problemet, ett sätt att lösa problemet, konfigurationsförändringar eller eskalering av en buggrapport. På Kundens begäran kan Dell inleda eskaleringsprocesser inom Dell och/eller återförsäljarens organisation. För att kunna välja Support i samarbete måste Kunden ha lämpligt aktivt supportavtal med respektive återförsäljare av tredjepartsprodukter. När ett problem har definierats och rapporterats tillhandahåller återförsäljaren av tredjepartsprodukten teknisk support och en lösning på Kundens problem. DELL ANSVARAR INTE FÖR PRESTANDAN HOS ANDRA ÅTERFÖRSÄLJARES PRODUKTER ELLER SERVICE. Kunden accepterar att gottgöra och hålla Dell skadeslöst från alla anspråk som kan relateras till sådana tredjepartsprodukter. v 1.0, Sida 4 av 8

5 Se vilka våra aktuella samarbetspartners är på Observera att dessa partners kan ändras när som helst utan föregående meddelande till kunder. Felsökning i programvara omfattar felsökning av programvara med Support i samarbete (enligt beskrivningen ovan) för utvalda program, operativsystem och firmware på produkter som stöds ( Programvaruprodukter som täcks ) via telefon, genom att skicka program eller annan information elektroniskt eller genom att skicka program och/eller annan information till Kunden med post. De programvaruprodukter som täcks innefattar de viktigaste operativsystemen (Microsoft, Novell och Red Hat ), viktig Dell EMC-programvara (som Navisphere Manager, Access Logic, Navisphere Agent och PowerPath ) och viktiga program (som Dell Client Manager och OpenManage). Begränsningar av service för felsökning av programvara. Dell garanterar inte att alla problem löses eller att den programvaruprodukt som täcks ger något specifikt resultat. Situationer som ger upphov till frågor från Kunden måste kunna reproduceras på ett enskilt system (dvs. en central processorenhet med arbetsstation och annan kringutrustning). Dell kan komma fram till att en fråga är så pass komplex eller att Kundens Produkt som stöds är sådan att det inte går att genomföra en effektiv analys av frågan över telefon. Kunden förstår och medger att Dell kanske inte kan lösa problem av den här typen och Kunden förstår och medger att Kunden kanske måste vidta separata åtgärder för att lösa sådana problem. Dell EMC viktiga uppdateringar av programvara inkluderar följande uppdateringar av viktig Dell EMC-programvara som Navisphere Manager, Access Logix, Navisphere Agent och PowerPath (med den giltighetstid som anges på fakturan): Patchar och buggfixar mindre ändringar som EMC har införlivat i Enterprise-lagringsprogrammet för att upprätthålla kompatibilitet för operativsystem och/eller databas, och eventuella åtgärdade problem och/eller patchar som behövs för att upprätthålla överensstämmande med aktuellt Enterprise-lagringsprogram. Alla nya versioner av aktuellt Enterprise-lagringsprogram som generellt sett görs tillgängliga från EMC utan extra kostnad för de som redan har en licens för Enterprise-lagringsprogrammet som täcks av en EMCgaranti eller med ett årligt underhållsavtal mellan EMC och licensinnehavaren. Dessa består vanligtvis av nya versioner med patchar och buggfixar, ändringar för att bygga ut befintliga funktioner eller ändringar som innefattar helt nya funktioner eller egenskaper. Kan kräva ytterligare köp. Dell EMC viktiga uppdateringar av programvara kan kräva att man köper en separat på-plats-installation från Dell eller Dell EMC Underhållstjänster enligt instruktioner från Dell för att det system som stöds fortfarande ska kunna användas med tjänsten. Förnyelse. Kunden kan ha rätt att förlänga giltighetstiden och/eller köpa ytterligare Dell EMC viktiga programuppdateringar beroende på tillgängliga aktuella alternativ, i enlighet med Dells aktuella priser och allmänna villkor, genom att skicka en inköpsorder till Dell. Dell kan ändra sina priser och allmänna villkor för support när som helst. En lista över priser för att förnya Dell EMC viktiga uppdateringar av programvara finns här: Förnyelse av Dell EMC Priser (Bilaga A): omfattar ej: Övriga uppgifter såsom, installation, avinstallation, överföring, förebyggande underhåll, utbildning, fjärradministrering eller andra uppgifter eller tjänster som inte uttryckligen beskrivs i den här Servicebeskrivningen. Tillbehör, förbrukningsartiklar, reservmedia, driftutrustning, kringutrustning eller delar som batterier, ramar och höljen eller support för dessa. v 1.0, Sida 5 av 8

6 Direkt support för tredjepartsprodukter eller support för versioner som för närvarande inte stöds av tillverkare, återförsäljare eller partner. (Den här tjänsten inkluderar Support i samarbete. Se Supportförfaranden ovan.) Stöd för utrustning som har skadats på grund av naturkatastrofer (såsom, men inte begränsat till, blixtnedslag, översvämning, virvelstorm, jordbävning och orkan), felaktig användning, olyckshändelser, missbruk av produkt som stöds eller komponenter (såsom, men inte begränsat till, användning med felaktig spänning eller felaktig säkring, användning av icke kompatibla enheter eller tillbehör, felaktig eller otillräcklig ventilation eller underlåtelse att följa bruksanvisningarna), ändringar, olämplig fysisk miljö eller operativmiljö, otillräckligt underhåll från Kundens sida (eller Kundens agent), flytt av den produkt som stöds, borttagning eller ändring av identifieringsetiketter för utrustning eller delar eller fel som har orsakats av en produkt som Dell inte ansvarar för. Installation av programvara, hjälp med Hur gör jag? -frågor eller användarutbildning som hur man tar bort spionprogram/virus eller gör säkerhetskopiering av data. Avancerad installation, inställning, optimering, konfigurering, skriptprogrammering, vanlig programmering, databasdesign/implementering, utveckling av webbtillämpningar eller omkompilerade kärnor via trådlös nätverksanslutning, nätverk eller fjärranslutning. Kundens ansvar Säkerhetskopiering av programvara och data. Det är Kundens ansvar att göra en fullständig säkerhetskopiering av alla befintliga data, programvaror och program på den produkt som stöds innan Dell utför någon service. DELL ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST AV ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAM, ELLER FÖR TID SOM SYSTEM ELLER NÄTVERK INTE KAN ANVÄNDAS. Behörighet att godkänna åtkomst. Kunden står för och garanterar att tillstånd för Kunden själv och Dell har erhållits för tillgång till och användning av Produkten, data som finns där och alla maskinvaru- och programvarukomponenter som inkluderas i det, för att service ska kunna genomföras. Om Kunden inte redan har det tillståndet är det Kundens ansvar att erhålla detta och betala för det, innan Kunden ber Dell utföra någon service. Samarbeta med telefonanalytiker och tekniker på plats. Kunden godkänner att samarbeta med Dells telefonanalytiker och tekniker på plats och att följa de instruktioner de får av dem. Enligt erfarenhet kan de flesta systemproblem och fel lösas över telefon i nära samarbete mellan användaren och analytikern eller teknikern. Versioner som stöds. Kunden måste underhålla programvara och Produkt(er) enligt Dells specificerade lägsta versionsnivå eller konfigurationer som anges på PowerLink för Dell EMC-lagringslösningar eller på för Produkter. Kunden måste även installera nödvändiga reservdelar, patchar, programuppdateringar eller nya versioner som lanseras i enlighet med instruktioner från Dell för att Produkten ska kunna användas med den här Tjänsten. Tredjepartsgarantier. Dessa Tjänster kan kräva att Dell får tillgång till hårdvara eller programvara som inte har tillverkats av Dell. En del tillverkares garantier kan bli ogiltiga om Dell eller någon annan utöver tillverkaren utför arbeten på maskinvara eller programvara. Det är Kundens ansvar att säkerställa att Dells serviceutförande inte påverkar sådana garantier eller, om så sker, att inverkan är godtagbar för Kunden. DELL ANSVARAR INTE FÖR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER FÖR NÅGON INVERKAN SOM DELLS SERVICE KAN HA PÅ SÅDANA GARANTIER. Skyldigheter på plats. Om service på plats krävs måste Kunden tillhandahålla kostnadsfri, säker och tillräcklig tillgång till Kundens anläggningar och Produkten. Tillräcklig tillgång innefattar rymligt arbetsområde, strömförsörjning och en telefonlinje för lokala samtal. En skärm eller display, en mus (eller pekdon) och tangentbord måste också tillhandahållas (helt UTAN kostnad för Dell) om systemet inte redan har detta. OBSERVERA: Om Kunden inte uppfyller de villkor som definieras i den här servicebeskrivningen så är inte Dell skyldig att tillhandahålla Tjänsten. Ytterligare viktig information Cisco. Dell har kontrakt med Cisco och använder Ciscos tekniska resurser till att tillhandahålla pågående support för utvalda Cisco-produkter som en del av Dells totala servicelösning. v 1.0, Sida 6 av 8

7 Tilldelning. Dell kan överlåta denna service och eller servicebeskrivning till kvalificerade tredjepartsleverantörer. Ersättning av hela enheten. Om analytikern anser att komponenten i den defekta Produkten är sådan att den lätt kan kopplas ur och in igen (t.ex. tangentbord eller skärm), eller om analytikern anser att den produkt som stöds är en produkt som bör ersättas som en hel enhet, förbehåller sig Dell rätten att skicka kunden en hel ersättningsenhet. Om en Dell-tekniker levererar en ersättningsenhet till Kunden måste Kunden överlämna det defekta systemet eller komponenten till Dell-teknikern, utom i de fall då Kunden har köpt Keep Your Hard Drive för det aktuella systemet, vilket ger Kunden rätt att behålla de aktuella hårddiskarna. Om Kunden inte överlämnar den defekta enheten till Dell-teknikern enligt ovan, eller (om ersättningsenheten inte levererades personligen av en Dell-tekniker) om den defekta enheten inte återlämnas inom tio (10) dagar, accepterar Kunden att betala Dell för ersättningsenheten vid mottagande av faktura. Om Kunden inte betalar denna faktura inom tio (10) dagar efter mottagande kan Dell, i tillägg till andra åtgärder som är tillgängliga för Dell enligt lag, avsluta detta serviceavtal efter att ha meddelat om detta. Ägande av delar. Alla Dells reservdelar som avlägsnas från den produkt som stöds och återlämnas till Dell blir Dells egendom. Kunden måste betala Dell aktuellt återförsäljarpris för alla reservdelar som avlägsnas från systemet och behålls av Kunden (utom för hårddiskar som tas bort från system som täcks av tjänsten Keep Your Hard Drive) om de har fått reservdelar från Dell. Dell använder nya och upprustade reservdelar från olika tillverkare när garantireparationer utförs. Delar på lager. Dell har för närvarande lager för reservdelar på flera olika platser i världen. En del reservdelar kanske inte finns i det lager som ligger närmast Kunden. Om en del som behövs för att reparera en produkt som stöds inte finns på något Dell-lager nära Kunden och måste skickas från ett annat lager kommer den att skickas med leverans nästa dag. Supportbegränsningar. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar av service som uppstår på grund av faktorer som ligger utanför deras kontroll. Support gäller endast för användning som den produkt som stöds är avsedd för. Giltighet och förnyande. Kunden erhåller service under den giltighetstid som anges på kundens faktura. Innan serviceavtalet upphör att gälla kan Kunden ha rätt att förlänga perioden beroende på tillgängliga alternativ som fortfarande gäller och i enlighet med Dells då aktuella förfaranden. Dessutom kan Dell välja att föreslå ett förnyande av Tjänsten genom att skicka Kunden en faktura för att förnya tjänsten. Kunden kan välja, om de så vill och om detta tillåts av lagen, att förnya serviceavtalet på detta sätt genom att betala fakturan innan sista betalningsdag. Betalning av förnyelsefaktura skall utgöra Kundens godkännande av förlängning av serviceavtalet för den period som täcks av en sådan faktura. Om Kunden väljer att inte betala förnyelsefakturan kommer servicen att upphöra från och med det datum som anges på originalet eller på den senaste faktura som betalats av Kunden. Flytt. Tjänsten levereras på den plats som anges på Kundens faktura eller på Kundens separata undertecknade avtal med Dell. Kunden accepterar att meddela Dell minst 30 dagar innan flytt av något av de system som stöds online på Tjänsten är inte tillgängligt överallt. Dells skyldighet att leverera Tjänsterna till Produkter som har flyttats beror på om denna Tjänst är lokalt tillgänglig, och det kan krävas extra avgifter och en inspektion och ny certifiering av de flyttade produkterna som stöds i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Kunden tillhandahåller Dell med tillräcklig, kostnadsfri och säker tillgång till sina anläggningar för att uppfylla dessa skyldigheter. Tjänsten inkluderar inte stöd för skador som uppstår på grund av att Produkten har flyttats från en geografisk plats till en annan eller från en enhet till en annan. Avbokning. Kunden kan avsluta denna Tjänst inom trettio (30) dagar från att Kunden har mottagit Produkten genom att skriftligen meddela Dell att Tjänsten avbokas. Om Kunden avbokar denna Tjänst inom trettio (30) dagar från att Produkten har tagits emot återbetalar vi avgiften till fullo minus kostnaden för de eventuella supportanspråk som har gjorts i enlighet med denna Servicebeskrivning. Om däremot mer än trettio (30) dagar har förflutit sedan Kunden tog emot Produkten, kan inte Kunden avboka den här Tjänsten såvida det inte medges av tillämpbar lokal eller nationell lagstiftning som inte kan förändras genom ingångna avtal. v 1.0, Sida 7 av 8

8 Dell kan när som helst häva denna Tjänst under tiden för serviceavtalet av någon av följande orsaker: Kunden underlåter att betala hela avgiften för tjänsten enligt villkoren på fakturan. Kunden förser Dell eller dess agenter med falsk information. Kunden vägrar att samarbeta med eller hotar på något sätt analytikern eller den utskickade teknikern. Kundens upprepade missbruk av tjänsten för problem som inte omfattas av densamma. Kunden underlåter på något annat sätt att följa villkoren som anges i denna Servicebeskrivning. Om Dell häver denna Tjänst kommer vi att skriftligen meddela kunden om detta genom ett uppsägningsbrev som skickas till den adress som finns i våra register. Brevet kommer att ange orsaken till att avtalet hävs och datum för upphävning, som kommer att vara minst tio (10) dagar från datumet då vi skickar uppsägningsbrevet till kunden, såvida lokala lagar och förordningar kräver andra åtgärder av hävning, som inte kan förändras genom ingångna avtal. OM DELL HÄVER DENNA TJÄNST I ENLIGHET MED DENNA PARAGRAF HAR KUNDEN INTE RÄTT TILL ÅTERBETALNING AV DE AVGIFTER SOM HAR BETALATS ELLER SKA BETALAS TILL DELL. Dell kan, om vi så bestämmer, häva denna Servicebeskrivning med trettio (30) dagars meddelande till kunder. I sådana fall har Kunden rätt till en återbetalning som baseras på eventuella innestående supportavgifter som Kunden har betalat. Återbetalningen beräknas av Dell utifrån tiden som har förflutit och/eller antalet supportincidenter och bestäms av Dell. Överföring av service. I enlighet med de begränsningar som definieras i den här Servicebeskrivningen kan Kunden överföra den här Tjänsten till en tredje part som köper hela Kundens Produkt innan Tjänstens giltighetstid har utlöpt, förutsatt att Kunden är den första ägaren av Produkten och denna Tjänst, eller om Kunden köpte Produkten och denna Tjänst från den första ägaren (eller någon som Tjänsten har överförts till) och alla överföringsprocedurer som beskrivs här och online på har uppfyllts (inklusive de villkor för flytt som beskrivs ovan). En avgift för överföringen kan tillkomma. Observera att om Kunden eller den som Kunden har överfört Tjänsten till flyttar Produkten till en geografisk plats där dessa Tjänster inte finns tillgängliga eller inte finns tillgängliga till samma pris som Kunden betalade för Tjänsten kan detta innebära att Kunden inte har samma skydd eller kan bli skyldig att betala ytterligare avgifter för att upprätthålla samma supportnivå på den nya platsen. Om Kunden väljer att inte betala dessa extraavgifter kan Kundens Tjänst automatiskt ändras till supportnivåer som finns tillgängliga till det aktuella priset eller lägre på den nya platsen utan någon återbetalning. Förutom i enlighet med beskrivningen ovan kan Kunden inte överlåta eller på något annat sätt överföra denna Tjänst eller Kundens medföljande rättigheter, eller delegera Kundens skyldigheter utan föregående skriftligt tillstånd från Dell. Alla sådana försök är ogiltiga. Allmänna villkor. Dell tillhandahåller dessa Tjänster i enlighet med den här Servicebeskrivningen och antingen i de allmänna villkor för Dells standardkundavtal som finns på eller i separata undertecknade avtal mellan Kunden och Dell. PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OptiPlex, Precision, Latitude, och Vostro är registrerade varumärken som tillhör Dell, Inc. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Red Hat är ett registrerat varumärke som tillhör Red Hat, Inc. Novell är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. EMC, Navisphere, PowerPath, Access Logix är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör EMC, Corp. v 1.0, Sida 8 av 8

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Dell ProSupport Servicebeskrivning

Dell ProSupport Servicebeskrivning Dell ProSupport Servicebeskrivning 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( servicebeskrivning ) gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dell-enhet som anges på kundens faktura över köpet

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Inledning 'Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) ( tjänst/tjänster ) i enlighet

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Service

Servicebeskrivning Basic Hardware Service Servicebeskrivning Basic Hardware Service Villkorsöversikt Det här avtalet ( avtalet eller servicebeskrivningen ) träffas mellan kunden ( du eller kunden ) och Dell. Genom att köpa dessa tjänster (så som

Läs mer

HP teknisk programvarusupport

HP teknisk programvarusupport HP teknisk programvarusupport HP Technology Services avtalstjänster Teknisk information HP teknisk programvarusupport erbjuder omfattande fjärrsupporttjänster för HP:s programvaruprodukter och utvalda

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna Tjänstebeskrivning Dell Compellent SAN Health Check Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering Teknisk information HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering HP Services Tjänstens fördelar Firmwareuppdateringar tillhandahålls på ett sätt som orsakar minsta möjliga avbrott i IT-miljön. Tjänsten

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrupgradering av mjukvara på en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärruppdatering av mjukvara på en enskild Dell Compellent

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Inledning Dell tillhandahåller Batteribytesservice för förseglade batterier ( Service ) i enlighet med Servicebeskrivningen

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance Översikt av tjänst Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura ("Dell"). Genom

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger fysisk installation samt

Läs mer

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service")

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad CAR-service) Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service") i. Översikt över CAR-service Den europeiska hämt- och returservicen innebär att du får en supportservice när produkten levererats som

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Tjänstens fördelar Ökad driftstid i IT-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Tjänstens fördelar Ökad driftstid i IT-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består av heltäckande hårdvaruoch programvaruservice som hjälper dig att öka tillgängligheten hos din IT-infrastruktur. HP:s tekniker samarbetar med

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor 1. Inledning 2. Ansvarsbegränsning 3. Leveransförseningar 4. Produktbeskrivningar & anvisningar 5. Returhantering 6. Garantireparationer 7. Krediteringar 8.

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser Uppdaterad: 1 mars 2015 Autodesk flyttar gradvis över nya inköp av våra programvaruprodukter till rena prenumerationstjänster. Under den första fasen av den här övergången kommer nya licenser för de flesta

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m.

Allmänna villkor. 1. Tillämplighet. 2. Nyttjanderätt. 3. Avhämtning och återlämnande. För uthyrning av maskiner m.m. Allmänna villkor För uthyrning av maskiner m.m. 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning eller liknande som Uthyraren tillhandahåller Hyrestagaren.

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika ("EMEA") som köper produkter och tjänster med varumärket Dell från en återförsäljare eller distributör:

Kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) som köper produkter och tjänster med varumärket Dell från en återförsäljare eller distributör: Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Introduktion till tjänsteavtalet Dell är glad över att kunna leverera Dell ProSupport ("tjänsten/tjänsterna") till utvalda servrar, lagringssystem, desktops och notebooks,

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER...

1 Suunto Cadence POD Om Suunto Cadence POD INTRODUKTION ANVISNINGAR UNDERHÅLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER... Användarguide sv 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Om Suunto Cadence POD............................................... 5 2.1 INTRODUKTION...............................................

Läs mer

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Inledning Dell tillhandahåller tjänsten Dell Compellent SAN Health Check ("tjänsten") enligt denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

ASUS Garanti Informationsformulär

ASUS Garanti Informationsformulär ASUS Garanti Informationsformulär Hr/Fru/Frk: Telefonnummer: Adress: E-postadress: Inköpsdatum: / / (DD/MM/ÅÅ) Säljarens namn: Återförsäljarens telefonnummer: Säljarens adress: Serienummer: Viktigt! Spara

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Servicebeskrivning Proactive Maintenance

Servicebeskrivning Proactive Maintenance Översikt över tjänster Dell är glada att kunna erbjuda proaktivt underhåll med tjänsten Service i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ). ger Dell-kunder en årlig hälsokontroll ( tjänsten

Läs mer

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Den här tjänsten ger installation av en avancerad systemuppgradering för PowerEdge

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor

hp Technical Phone Support serviceavtal (avtalet) villkor hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor Tack för att du har köpt ett HP Technical Phone Support Service-serviceavtal. Servicebeskrivningar med mer detaljerad information kan erhållas

Läs mer

Support och Programvaruunderhåll

Support och Programvaruunderhåll Support och Programvaruunderhåll Copyright 2005 - Xware AB. Alla rättigheter reserverade. xtrade är ett registrerat varumärke som ägs av Xware AB. Symphonia is a trademark of Orion Systems New Zealand

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE

AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE AFFÄRSVILLKOR FÖR LANGUAGEWIRE 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Avtal gällande datorutrustning för studerande

Avtal gällande datorutrustning för studerande Avtal gällande datorutrustning för studerande 1. Avtalsparter Optima (nedan benämnd Optima ) Undertecknad myndig studerande i Optima, eller undertecknade vårdnadshavare till omyndig studerande i Optima

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11)

Allmänna villkor. för Mina meddelanden. Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) Allmänna villkor för Mina meddelanden Bilaga 4 Servicenivåer (SLA) version 1.0 (Gäller fr.o.m. 2015-11-11) 2 1. Bakgrund och syfte Skatteverket tillhandahåller en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra

Läs mer