Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport"

Transkript

1 Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ ELLER SEPARAT TECKNADE AVTAL MELLAN KUNDEN OCH DELL Översikt Enterprise Silversupport för server- och lagringsprodukter (tidigare Premier Enterprise Silversupport eller Silver PESS) omfattar: Telefonsupport med direkt tillgång till supporttekniker för felsökning/problemlösning av hårdvarurelaterade problem dygnet runt, sju dagar i veckan, även helgdagar. Tillgång till servicetekniker på plats. Vid defekta komponenter eller tillverkningsfel som omfattas av detta serviceavtal tillhandahålls även reservdelar. Tillgång till support från Enterprise Command Center för omedelbar krishantering och utsändning av reservdelar och servicetekniker. Ärendehantering för problemlösning eller vidarebefordran av ärenden till mer avancerad support. Meddelanden via e-post om viktiga uppdateringar av t.ex. program och firmware. (Registrering krävs). Produkter som omfattas av serviceavtalet: Enterprise Silversupport erbjuds för utvalda Dellprodukter i produktserierna PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect och Dell EMC AX lagringssystem med standardkonfiguration. De produkter som omfattas av Silversupportavtalet i enlighet med detta dokument anges på fakturan från Dell och märks med serienummer ( servicemärke ). Följande ingår inte i Enterprise Silversupport: Support för tillbehör, förbrukningsmaterial, kringutrustning och delar som t.ex. batterier och dylikt Extra CD/DVD-skivor för program som inte längre medföljer nya Dell-produkter Extra CD/DVD-skivor för program som inte tillhör Dell (till exempel Microsoft Office) Hårdvaru- och programvarusupport för CFI-produkter (Customer Factory Integration). Hårdvaru- och programvarusupport för tillbehör kringutrustning som inte sålts under varumärket Dell. I sådant fall hänvisas kunden direkt till berörd leverantör. Förebyggande underhåll. Installation, avinstallation eller flytt av produkter. Direkt support för produkter från tredje part. (Silversupport omfattar Support i samarbete med utvalda tredjepartsleverantörer se Supportrutiner nedan.) Reparationer av fel som orsakats av programvaruproblem eller ändringar, justeringar eller reparationer som inte genomförts av Dell (eller av representant auktoriserad av Dell). Support för utrustning som har skadats på grund av felaktig användning (bland annat men inte begränsat till felaktig spänning eller felaktig säkring, användning av ej kompatibla enheter eller tillbehör, felaktig eller otillräcklig ventilation eller användning som avviker från bruksanvisningarna), olyckshändelser, ändringar, olämplig fysisk miljö eller driftsmiljö, otillräckligt underhåll av kunden (eller av den utför detta för kundens räkning), flytt av produkten, borttagning eller ändring av identifieringsetiketter för utrustning eller delar eller fel som har orsakats av en produkt som Dell inte ansvarar för. Support vid fel som beror på orsaker som står utanför Dells kontroll, bland annat men inte begränsat till, blixtnedslag, översvämning, orkan eller jordbävning. Möjlighet för kunden att själv prioritera allvarlighetsgrad. Enterprise Silversupport v 2.2 Sid 1 av 7

2 Teknisk Account Manager (TAM). Åtgärder eller tjänster som inte uttryckligen beskrivs i detta dokument. Läs igenom detta dokument noggrant. Dell förbehåller sig rätten att när som helst genomföra ändringar i villkoren i den här tjänstebeskrivningen. Dell garanterar att eventuella ändringar inte medför några försämringar av tjänstens kvalitet och kommer inte att genomföra några viktiga ändringar utan kundens godkännande. Supportrutiner Så här kontaktar du Dell för service Mindre brådskande supportärenden: För ärenden som är mindre brådskande kan kunden göra en felanmälan på webbplatsen för Enterprise-support för aktuell region,. Dells målsättning är att besvara alla felanmälningar som görs online senast påföljande arbetsdag. Supportärenden med hög prioritet: Dell kommer att inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart se till att Silversupport är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt inklusive helgdagar. 1. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar Dell: Servicemärkets nummer och/eller ärendenummer. Produktens order- och serienummer. Produktens namn och modellnummer. Namn på aktuell version av operativsystemet Fabrikat och modellnamn för kringutrustning (modem etc.) Beskrivning av problemet och eventuell gjord felsökning. Fysisk tillgång till systemet 2. Telefonnummer till Enterprise Silversupport (Observera att support utanför normal kontorstid endast är tillgänglig på engelska.) Supportavdelning Öppettider Telefon Sverige Stockholm 08:00-18:00 (+46) Övriga länder Österrike Halle, Tyskland 08:00-18:00 (+43) Belgien Montpellier, Frankrike 09:00 18:00 (+32) Amsterdam, (+32) Nederländerna Tjeckien Prag 08:00-18:00 (+420) Danmark Stockholm, Sverige 08:00-18:00 ( +45) Finland Stockholm, Sverige 08:00-18:00 (+358) (0) Frankrike Montpellier, Frankrike 09:00 18:00 (+33) Tyskland Halle 08:00-18:00 (+49) Grekland Montpellier, Frankrike 09:00-17:00 (+30) Irland Dublin 08:00 20:00 (+353) Italien Montpellier, Frankrike 09:00 18:00 (+39) Luxemburg Montpellier, Frankrike 09:00 18:00 (+352) Amsterdam, (+352) Nederländerna Enterprise Silversupport v 2.2 Sid 2 av 7

3 Nederländerna Amsterdam 08:30 17:00 (+31) Norge Stockholm, Sverige 08:00 18:00 (+47) Polen Warszawa 08:00-18:00 (+48) Portugal Montpellier, Frankrike 08:30 19:00 (+351) Sydafrika Johannesburg 08:00-18:00 (+27) Spanien Montpellier, Frankrike 08:00 19:00 (+34) Schweiz Montpellier, Frankrike 09:00 18:00 HSB (+41) REL (+41) Storbritannien Dublin, Irland 08:00 18:00 HSB (+44) REL (+44) Felsökning per telefon Ange om så begärs vilka felmeddelanden du har fått och när du fått dem, vilka aktiviteter som pågick före felmeddelandet och hur du har försökt åtgärda felet. Supportpersonalen går igenom en serie felsökningssteg via telefon för att hjälpa till att diagnostisera felet. Eventuellt kan systemloggar behövas under felsökningen. Eventuellt kan fjärranslutning till systemet också behövas under felsökningen. Om det är nödvändigt att skicka ut en tekniker ger supportpersonalen kunden de instruktioner som krävs. Support på plats Efter genomförd telefonbaserad felsökning och identifiering av problemet bedömer supportpersonalen om problemet kan lösas via telefon eller om det krävs att en tekniker besöker kunden och åtgärdar problemet på plats. Vilka alternativ för på-platsen-service som finns beror på kundens serviceavtal. På fakturan anges vilken typ av på-platsen-service kunden har. Förutsatt att alla bestämmelser och villkor enligt detta dokument har uppfyllts skickar Dell en servicetekniker till kundens företagsadress (som anges på kundens faktura eller kundens separat tecknade avtal med Dell) enligt nedanstående. Typ av på-platsen service På-platsen-service inom 4 timmar Inställelsetid Efter felsökning via telefon är en tekniker normalt på plats inom 4 timmar (med reservation för tillgången på reservdelar och tekniker). Begränsningar/villkor Tillgänglig alla dagar dygnet runt inklusive helgdagar. Tillgänglig för utvalda modeller av Dell PowerEdge, PowerConnect, Dell EMC och PowerVault. Support på distans: Efter genomförd telefonbaserad felsökning och identifiering av problemet bedömer supportpersonalen om problemet kan lösas via telefon eller om det krävs att en tekniker besöker kunden och åtgärdar problemet på plats. Missat servicebesök. Om kunden eller dennes auktoriserade representant inte är på plats när serviceteknikern anländer och därför inte kan utföra servicen lämnar denne ett meddelande till kunden om att han eller hon har varit där. I sådant fall kan kunden bli debiterad en extra avgift på grund av att serviceteknikern tvingas göra ett extra besök. Enterprise Silversupport v 2.2 Sid 3 av 7

4 Felsökning av programvara Kunder med Silversupportavtal är berättigade till programvarusupport dygnet runt, sju dagar i veckan för operativsystem och program som omfattas av serviceavtalet. Supporten tillhandahålls i samarbete med respektive programvaruleverantör via telefon, genom att program eller annan information överförs elektroniskt eller genom att program och/eller annan information skickas till kunden med post. Support ges för utvalda programvaruprodukter, bl.a. operativsystem (Microsoft, Novell och Red Hat ), Dell EMC-programvara (som Navisphere Manager, Access Logic, Navisphere Agent och PowerPath ) och andra viktiga tillämpningar. Observera att programvarusupport i samarbete med tredjapartsleverantör utanför normal kontorstid endast är tillgänglig på engelska. Support i samarbete med utvalda tredjepartsleverantörer. Om ett problem uppstår med en produkt från annan tillverkare än Dell och produkten normalt sett används tillsammans med den Dell-produkt som omfattas av serviceavtalet, sker all support via ett enda telefonnummer hos Dell till dess att problemen har identifierats och vidarebefordrats för support från leverantören av tredjepartsprodukten. Dell kontaktar leverantören av tredjepartsprodukten och rapporterar problemet å kundens vägnar och tillhandahåller nödvändig dokumentation. Dell följer problemlösningsprocessen och begär in information om status och hur leverantören planerar lösa problemet tills dess att denne tillhandahåller en acceptabel lösning eller meddelar att problemet kräver mer avancerad support. På kundens begäran kan Dell vidarebefordra ärendet för mer avancerad support hos Dell och/eller leverantören. Support i samarbete med utvalda tredjepartsleverantörer förutsätter att kunden har ett giltigt supportavtal med leverantören av den aktuella produkten. DELL ANSVARAR INTE FÖR KVALITETEN PÅ PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN ANDRA LEVERANTÖRER. Kunden accepterar att ersätta och hålla Dell skadeslösa med hänsyn till alla anspråk som kan relateras till sådana tredjepartsprodukter. Mer information om vilka programvaruprodukter som omfattas och aktuella samarbetspartners finns på c=uk&l=en&s=gen. Observera att informationen om vilka programvaruprodukter som omfattas kan ändras utan föregående meddelande. Felsökning av programvara omfattar inte: Produktversioner som för närvarande inte stöds av tillverkare, återförsäljare eller partner Hjälp med installation eller optimering På-platsen-service Utbildning på plats eller distans Fjärradministration av Dell-produkter Skriptprogrammering, vanlig programmering, databasdesign/implementering eller utveckling av webbtillämpningar Rådgivning eller konsulttjänster såsom nätverksdesign, driftsättning, framtagning av arkitektur för lösningar eller IT-policy, projektledning i samband med flytt av data Omkompilerade kärnor Felsökning av programvara begränsningar Dell lämnar inga garantier för att alla problem kan åtgärdas eller att de programvaror som omfattas av serviceavtalet ger specifika resultat. Den situation som föranleder en viss fråga från kunden måste kunna återskapas på ett enskilt system (dvs. en processor och dess arbetsstationer och annan kringutrustning). I vissa fall kan ett ärende vara så komplext eller produktkonfigurationen vara av sådan art att effektiv felsökning inte kan göras via telefon. Kunden är införstådd med och godkänner att det kan inträffa att Dell eventuellt inte kan lösa problem av den här typen och att separata avtal därför i sådant fall måste tecknas. Enterprise Silversupport v 2.2 Sid 4 av 7

5 Dell EMC viktiga uppdateringar av programvara I Silversupportavtalet ingår följande uppdateringar av Dell/EMC-programvara såsom Navisphere Manager, Access Logix, Navisphere Agent och PowerPath (under den avtalsperiod som anges på fakturan): Patchar och buggfixar dvs. mindre ändringar som EMC har gjort i lagringsprogramvaran för att säkra kompatibiliteten med operativsystem och/eller databaser, och eventuella åtgärdade problem och/eller patchar som behövs för överensstämmelse med aktuellt lagringsprogram. Alla nya versioner av det aktuella lagringsprogrammet som EMC erbjuder utan extra kostnad till de som redan har en licens för lagringsprogram som omfattas av EMC:s garanti eller årliga underhållsavtal. Dessa består vanligtvis av nya versioner med patchar och buggfixar, eller ändringar som utökar befintliga funktioner eller innehåller helt nya funktioner eller egenskaper. Tillvalstjänster Eventuellt ytterligare köp. För uppdateringar av Dell/EMC-programvara kan det eventuellt krävas köp av separat installationstjänst från Dell eller underhållstjänst från Dell/EMC i enlighet med vad Dell rekommenderar för att Silversupport ska kunna tillhandahållas. Förlängning av avtal. Kunden äger i vissa fall rätt att förlänga giltighetstiden och/eller köpa ytterligare Dell/EMC programuppdateringar beroende på tillgängliga alternativ, i enlighet med Dells priser och allmänna villkor, genom att skicka en inköpsorder till Dell. Dell kan vid varje tillfälle ändra sina priser och allmänna villkor för support. Vissa tillvalstjänster för Silversupport kan beställas mot en extra avgift. För mer information om dessa tjänster, besök och/eller fråga Dells försäljningsrepresentant. Tillvalstjänster: Programvarusupport: En tillvalstjänst som ger snabb tillgång till rådgivning och support från Dell för OEM-program, utöver normal felsökning/problemlösning. Tjänsten omfattar support inom följande områden: - Uppgraderingar och installationer - Konfiguration - Grundläggande prestandaoptimering Programvarusupporten erbjuds som tillvalspaket och anpassas efter den typ av programvarusupport kunden behöver. För mer information och tillgång till den senaste tjänstebeskrivningen, se Behåll hårddisken Kunden har rätt att behålla defekta hårddiskar och får samtidigt ersättningshårddiskar. För Guld- och Platinum Plus Enterprise-support finns ytterligare tillvalstjänster. Viktig information Kundens ansvar: Säkerhetskopiering av programvara och data. Det är kundens ansvar att säkerhetskopiera all befintlig data och programvara innan Dell genomför något servicearbete. DELL ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST AV ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAM, ELLER FÖR TIDSFÖRLUSTER I SAMBAND MED SERVICE. Åtkomstbehörighet. Kunden ansvarar för att han/hon och Dell har åtkomstbehöriget till de produkter som serviceavtalet avser, inklusive befintliga data och alla program- och Enterprise Silversupport v 2.2 Sid 5 av 7

6 maskinvarukomponenter. Vid saknad behörighet åligger det kunden att skaffa sådan och betala för detta innan Dell påbörjar servicearbetet. Att samarbeta med telefonsupportpersonal och tekniker. Kunden är införstådd med att han/hon ska samarbeta med Dells supportpersonal och följa givna instruktioner. Av erfarenhet vet vi att de flesta systemproblem och fel kan lösas via telefon. Lyssna därför noga på vad supportpersonalen säger, följ deras instruktioner och lämna all information som efterfrågas i samband med felsökningen. Om möjligt bör en tekniskt kunnig medarbetare från kunden som är insatt i produkternas användning bistå under felsökningen. Versioner och uppdateringar. Kunden ska ha programvaru- och hårdvaruversioner enligt Dells specifikationer eller med de konfigurationer som anges på PowerLink för Dell/EMClagringslösningar eller på c=uk&l=en&s=gen för PowerEdge, PowerEdge SC, PowerConnect och PowerVault-system. Kunden ska installera nödvändiga reservdelar, patchar, programuppdateringar eller nya versioner enligt Dells anvisningar för att Dell ska kunna ge Silversupport till systemet. Garantier från tredje part. För att kunna utföra service måste Dell i vissa fall få tillgång till maskinvara eller program från andra tillverkare. Garantin för vissa av dessa produkter kan eventuellt bli ogiltiga om någon annan än tillverkaren utför arbeten på hårdvaran eller programvaran. Kunden ansvarar för att Dell i samband med servicearbete inte gör sådant intrång, alternativt ger sitt godkännande till detta. DELL ANSVARAR INTE FÖR TREDJE PARTS GARANTIER ELLER FÖR EVENTUELL INVERKAN PÅ SÅDANA GARANTIER GENOM SITT SERVICEARBETE. Skyldigheter på plats. Vid service på plats ska kunden se till att Dells representant får säker och kostnadsfri tillgång till kundens anläggningar och system i den omfattning som krävs för att kunna göra sitt arbete, dvs. tillräckligt stort arbetsområde, strömförsörjning och en telefonlinje för lokala samtal. Bildskärm, mus (eller pekdon) och tangentbord ska också finnas till hands (utan kostnad för Dell). Överlåtelse. Dell kan överlåta dessa tjänster och/eller denna tjänstebeskrivning till annan auktoriserad serviceleverantör. Ersättning av hel enhet. Om supportpersonalen anser att den defekta produkten är enkel att koppla ur och montera (som t.ex. tangentbord eller skärm), eller om produkten bör ersättas i sin helhet, förbehåller sig Dell rätten att skicka kunden en ersättningsprodukt av motsvarande eller nyare modell. Om en Dell-tekniker levererar en ersättningsprodukt till kunden ska den defekta produkten eller komponenten överlämnas till Dells tekniker, såvida inte kunden har köpt tjänsten Behåll hårddisken för produkten. I sådant fall har kunden rätt att behålla de aktuella hårddiskarna. Om kunden inte överlämnar den defekta produkten till Dells tekniker som anges ovan, eller (om ersättningsenheten inte levererades av en tekniker från Dell) inte återlämnar den inom tio dagar, faktureras kunden för ersättningsprodukten. Om fakturan inte betalas inom tio dagar efter mottagandet kan Dell, förutom att vidta rättsliga åtgärder, säga upp detta serviceavtal genom att skicka skriftligt meddelande. Äganderätt till delar. Alla Dell-reservdelar som avlägsnas från produkten och återlämnas till Dell blir Dells egendom. Kunden ska betala Dell aktuellt återförsäljarpris för alla reservdelar som avlägsnas från systemet och som kunden behåller (utom för hårddiskar som tas bort från system som omfattas av tjänsten Behåll hårddisken). Dell använder nya och reparerade delar från olika tillverkare vid garantireparationer. Begränsningar av support. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar av service som uppstår på grund av faktorer som ligger utanför deras kontroll. Support lämnas endast vid fel som uppstått då produkten använts för avsett ändamål. Giltighetstid och förnyelse av serviceavtal. Serviceavtalet gäller under den period som anges på fakturan. Innan serviceavtalet upphör att gälla kan kunden eventuellt förlänga giltighetstiden beroende på vilka alternativ som gäller och i enlighet med Dells regler för förlängning av serviceavtal vid det aktuella tillfället. Enterprise Silversupport v 2.2 Sid 6 av 7

7 Dell kan alternativt föreslå kunden att förnya Silversupportavtalet genom att skicka ut en faktura till kunden. Kunden kan, om lagen så medger, välja att förnya tjänsten på detta sätt genom att innan förfallodagen betala fakturan. På så sätt godkänner kunden att avtalet förlängs för den period som anges i fakturan. Ytterligare villkor kan eventuellt gälla. Om kunden väljer att inte betala fakturan upphör avtalet att gälla från och med det datum som anges på originalet eller på den senaste faktura som betalats av kunden. Flytt. Silversupporttjänsten tillhandahålls på den plats som anges på kundens faktura eller på kundens separat tecknade avtal med Dell. Kunden ska via underrätta Dell minst 30 dagar innan flytt av någon av de produkter som omfattas av supportavtalet. Dells Silversupport är inte tillgänglig överallt. Dells skyldighet att leverera Silversupport för produkter som har flyttats är beroende av om denna tjänst finns tillgänglig lokalt. Det kan krävas extra avgifter och en inspektion samt ny certifiering av de flyttade produkterna i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Kunden ska se till att Dells representant får säker och kostnadsfri tillgång till kundens anläggningar och system i den omfattning som krävs för att kunna utföra dessa uppgifter. Silversupporttjänsten omfattar inte skador som uppstår på grund av att produkten har flyttats från en geografisk plats till en annan eller från en enhet till en annan. Överlåtelse av tjänsten. I enlighet med de begränsningar som definieras i denna tjänstebeskrivning kan kunden överlåta denna tjänst till en tredje part som köper kundens samtliga produkter som omfattas av serviceavtalet innan tjänstens giltighetstid har löpt ut. Detta förutsätter att kunden är den ursprunglige ägaren till produkterna och denna tjänst, eller att kunden har köpt produkterna och denna tjänst från den ursprunglige ägaren (eller någon tjänsten har överförts till) och alla överföringsrutiner som beskrivs här och på har uppfyllts (inklusive de villkor för flytt som anges ovan). Eventuellt tillkommer avgifter för överföringen Dell Inc. Alla rättigheter förbehålles. Återgivning i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden. Dell, Dell-logon, PowerEdge, PowerVault och PowerConnect är varumärken eller registrerade varumärken som innehas av Dell Inc. Microsoft är ett varumärke som innehas av Microsoft Corporation. Övriga namn och varumärken tillhör respektive rättighetshavare. Enterprise Silversupport v 2.2 Sid 7 av 7

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

3. GARANTINS OMFATTNING

3. GARANTINS OMFATTNING PACKARD BELL-GARANTI Tack för att du har valt en Packard Bell-produkt! Syftet med det här dokumentet är att tillhandahålla villkor för Packard Bell-garantin. 1. DEFINITIONER Med Packard Bell avses NEC

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300

Din manual HP DVD WRITER DVD300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DVD WRITER DVD300 instruktionsbok

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service")

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad CAR-service) Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service") i. Översikt över CAR-service Den europeiska hämt- och returservicen innebär att du får en supportservice när produkten levererats som

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Service

Servicebeskrivning Basic Hardware Service Servicebeskrivning Basic Hardware Service Villkorsöversikt Det här avtalet ( avtalet eller servicebeskrivningen ) träffas mellan kunden ( du eller kunden ) och Dell. Genom att köpa dessa tjänster (så som

Läs mer

HP teknisk programvarusupport

HP teknisk programvarusupport HP teknisk programvarusupport HP Technology Services avtalstjänster Teknisk information HP teknisk programvarusupport erbjuder omfattande fjärrsupporttjänster för HP:s programvaruprodukter och utvalda

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna Tjänstebeskrivning Dell Compellent SAN Health Check Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrupgradering av mjukvara på en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärruppdatering av mjukvara på en enskild Dell Compellent

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Dell ProSupport Servicebeskrivning

Dell ProSupport Servicebeskrivning Dell ProSupport Servicebeskrivning 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( servicebeskrivning ) gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dell-enhet som anges på kundens faktura över köpet

Läs mer

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering Teknisk information HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering HP Services Tjänstens fördelar Firmwareuppdateringar tillhandahålls på ett sätt som orsakar minsta möjliga avbrott i IT-miljön. Tjänsten

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Tjänstens fördelar Ökad driftstid i IT-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Tjänstens fördelar Ökad driftstid i IT-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består av heltäckande hårdvaruoch programvaruservice som hjälper dig att öka tillgängligheten hos din IT-infrastruktur. HP:s tekniker samarbetar med

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Support och Programvaruunderhåll

Support och Programvaruunderhåll Support och Programvaruunderhåll Copyright 2005 - Xware AB. Alla rättigheter reserverade. xtrade är ett registrerat varumärke som ägs av Xware AB. Symphonia is a trademark of Orion Systems New Zealand

Läs mer

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Inledning Dell tillhandahåller Batteribytesservice för förseglade batterier ( Service ) i enlighet med Servicebeskrivningen

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Version 1.5 2015-08-10 Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Ektorpsskolan erbjuder dig som elev att låna en personlig dator under den tid du går på skolan. Genom att skriva under det här

Läs mer

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor 1. Inledning 2. Ansvarsbegränsning 3. Leveransförseningar 4. Produktbeskrivningar & anvisningar 5. Returhantering 6. Garantireparationer 7. Krediteringar 8.

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6

ATIVA Development AB. ATIVA-Mätdon. Produktinformation. Sidan 1 av 6 ATIVA-Mätdon Produktinformation Sidan 1 av 6 Allmänt om ATIVA-Mätdon ATIVA-Mätdon är ett register för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance

Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance Översikt av tjänst Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura ("Dell"). Genom

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat Servicebok

Luftbehandlingsaggregat Servicebok 2068951-SV 10-05-10V.A001 Innehåll 1 Garantivillkor... 1 1.1 Garantitid... 1 1.2 Garantiinnehåll... 1 1.3 Allmänna Garantibegränsningar... 1 1.4 Garantibegränsningar... 1 1.5 Servicevillkor under Garantitiden...

Läs mer

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Services Teknisk information Genom HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Inledning 'Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) ( tjänst/tjänster ) i enlighet

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Serviceorganisation. Support och Service från Mediel AB

Serviceorganisation. Support och Service från Mediel AB Serviceorganisation Support och Service från Mediel AB Leverans av utrustning är inledningen till ett långvarigt samarbete. Vår Support och Service har till syfte att säkerställa utrustningens ekonomiska

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Serviceavtal, SLA och vad som är avtalat för PCarbetsplats. Kort om serviceavtal för arbetsplatstjänsten PC-arbetsplats

Serviceavtal, SLA och vad som är avtalat för PCarbetsplats. Kort om serviceavtal för arbetsplatstjänsten PC-arbetsplats Serviceavtal, SLA och vad som är avtalat för PCarbetsplats Kort om serviceavtal för arbetsplatstjänsten PC-arbetsplats Vad är ett serviceavtal, SLA? Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs

Läs mer

UPPLEVA tv och ljudsystem

UPPLEVA tv och ljudsystem UPPLEVA tv och ljudsystem Vardagslivet ställer höga krav på tv och ljudsystem. UPPLEVA är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Inledning Dell tillhandahåller tjänsten Dell Compellent SAN Health Check ("tjänsten") enligt denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m.

Vid avrop kan krav komma att ställas som är relaterade till arbetsmiljö till exempel ljud, ljus, ergonomi, strålning m.m. 1 Kravkatalog Följande lista av krav kan avropande kund komma att tillämpa vid avrop vid förnyad konkurrensutsättning utöver de krav som tillämpas i denna upphandling. Tillämpningen kan ske både som obligatoriska

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor

hp Technical Phone Support serviceavtal (avtalet) villkor hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor Tack för att du har köpt ett HP Technical Phone Support Service-serviceavtal. Servicebeskrivningar med mer detaljerad information kan erhållas

Läs mer

Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon

Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon Servicebeskrivning Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon Översikt av tjänst Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon är en supporttjänst utöver dina lagstadgade rättigheter

Läs mer