1 (7) Sida. Beteckning Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access"

Transkript

1 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access

2 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3 IT kommunikation... 4 Tekniska specifikationer... 5 Entrepass... 5 SSG Webservice... 6 Pris och leverans... 6 Prissättning... 6 Fakturering av anslutnings- och serviceavgift... 6 Licensförhållanden... 6 Tjänster... 6 Utbildning... 6 Debitering av tjänster... 7 Tillgänglighet och support... 7 Tillgänglighet - definition... 7 Bemannad support... 7 Rutiner... 7 Administration av användare... 7 Registrering av ny användare... 7 Problemhantering... 7

3 3 (7) Sida Inledning Syfte Detta dokument beskriver tjänsten SSG Access. Syftet är att klargöra åtagandet mellan kunden och SSG och att beskriva tjänstens ingående delar och hur tjänsten kan köpas. Tjänstebeskrivning - ett levande dokument Tjänstebeskrivningen är ett levande dokument. SSG ansvarar för att tjänstebeskrivningen uppdateras med de förändringar som sker i tjänsten. Exempel på förändringar kan vara nya funktioner eller ändring av servicenivåer. Det är viktigt att förändringar löpande förankras mellan SSG och företagets kunder. SSG Access Övergripande beskrivning Entrepass som utfärdas är sedan utfärdade med tekniker som möjliggör att de kan användas i olika typer av inpasseringssystem. Detta skapar möjligheter för en smidig inpasseringskontroll och uppföljning av att de personer som ska in på en anläggning uppfyller angivna tillträdeskrav, t ex SSG Entre. Genom att koppla inpasseringssystem med SSGs webbservice får ni aktuell information från SSGs kompetensdatabas. Fr o m är Entrepassen försedda med fotografi på innehavaren. I och med denna förändring tas även streckkoden bort på Entrepasset. Kommunikationen mellan Entrepasset och SSG Webservice ger följande möjligheter; Streckkodsläsare (för Entre-pass utfärdade före 2013), magnetläsare eller läsare för kontaktlösa kort kopplad till SSG Webservice, ger svar om inpassering är godkänd eller ej godkänd utifrån ställda tillträdeskrav. Lösning enligt bilden nedan som visar att delar av databasen kan lagras lokalt (med avgränsningsregler). När Entrepasset avläses kan olika system kontaktas med frågor, t ex ett besökssystem som också ger signal om passering är tillåten eller inte. SSG Access finns tillgänglig i två nivåer. På den första nivån, som ger möjlighet att kommunicera med SSG kompetensdatabas via ett webgränssnitt och få resultatet presenterat på en bildskärm utgår ingen kostnad. Det möjliggör t ex för en portvakt att göra smidiga manuella kontroller av inpasserande entreprenörer. På den andra nivån kan webservicen integreras med era egna system, t ex ett inpasseringssystem. Det möjliggör att Entrepasset kan användas som ett inpasseringskort, där inträdeskrav dels avgörs av era egna inställningar dels av uppfyllda krav gällande SSG Entre. För priser läs mer under Prissättning nedan.

4 4 (7) Sida SSG tillhandahåller Entrepass samt kommunikationsmöjlighet via SSG Webservice. För den fysiska installationen hänvisar vi till era normala samarbetspartners på området. IT kommunikation Om SSG Access ska användas och integreras mot t ex ett inpasseringssystem kan IT kommunikation sättas upp på två olika sätt: 1. Direkt kommunikation mot SSG. Innebär att så fort ett Entrepass visas i en kortläsare så ställs en fråga via SSG webbservice över internet till SSG. Ingen lokal Entre databas behövs således. Kommunikationen sker momentant över internet så för att tjänsten ska fungera krävs åtkomst till SSG. 2. Nedladdning av data från SSG på lokal server Data kan laddas ned via SSG webbservice på lokal server. Här krävs en diskussion med SSG för att identifiera hur relevant del av databasen kan laddas ned till den lokala servern. För detta alternativ tillkommer en avtalsbilaga gällande hantering av personuppgifter.

5 5 (7) Sida Tekniska specifikationer Entrepass Mifare Mifare ISO/IEC MIFARE Classic 1K erbjuder 1024 bytes av datalagring, uppdelad i 16 sektorer, där varje sektor är skyddad av två olika nycklar, kallade A och B. Dessa kan programmeras för åtgärder som att läsa, skriva, öka värdet- block, etc.) Kortet jobbar på frekvensen 13,56 MHz. På kortet finns ett kort- ID (enligt Mifare) som är lagrat i SSGs databas. Det kan via tjänster som kan utvecklas tillsammans med SSG utgöra identifiering av entreprenörer för ett passagesystem. EM4102 EM4102 (Proxy) En beröringsfri EM4102 (tidigare kallat H4102) är en CMOSintegrerad krets för användning i elektroniska RF-transpondrar. Kortet jobbar på frekvensen 125kHz. På kortet finns ett kort- ID, UID (se nedan), som är lagrat i SSGs databas. Det kan via tjänster som kan utvecklas tillsammans med SSG utgöra identifiering av entreprenörer för ett passagesystem. Det finns olika sätt att tolka kortets nummer och det beror på fabrikat och typ av läsare. Exempel på olika tolkningar av samma kort beroende på hur läsaren är konfigurerad. System Nummer EM Axema RCO Bewator Solid I SSGs databas finns tolkningar av de decimala kortnumren RCO, Bewator, Solid och Axema. Magnetremsa High Coercivity (HiCo) 2750oe, Kortnumret som är tryckt på kortets framsida är inprogrammerat på spår 2 på magnetremsan som finns placerad på baksidan längst upp.

6 6 (7) Sida Streckkod Streckkoden på baksidan är kodad med Code128. Gäller på kort utfärdade före SSG Webservice Adressen till SSG Webservice är service.ssg.se/entre/passage.asmx Lösenord för inloggning mm erhålles av SSG vid tecknande av avtal. Mer information finns i separat dokument Specifikation för tillträdeskontroll via Web service Pris och leverans Prissättning Prissättningen består för den upphandlande industrin av två huvudkomponenter. En anslutningsavgift då kunden registreras i tjänsten samt en serviceavgift som faktureras årligen. I serviceavgiften ingår drift av tjänsten samt support. SSG ansvarar för att tjänsten är tillgänglig och fungerar tillfredsställande för kunden. Kunden debiteras inte för felsökning och åtgärdande av fel, där problemen visar sig vara relaterade till SSG Webservice eller SSG Entrepass. Fakturering av anslutnings- och serviceavgift Anslutningsavgiften är en engångsavgift som faktureras i samband med att kunden börjar använda tjänsten. I samband med detta faktureras också den första årliga serviceavgiften. Kunden har då tillgång till SSG Access i ett år framåt. Om tjänsten inte sagts upp senast 30 dagar före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med ett år varvid serviceavgiften faktureras på nytt. Avgiftsunderlag för abonnemanget baseras på årligen uppdaterad prislista, se Licensförhållanden Kunden köper tjänsten via abonnemang. Avtal skrivs för tjänsten och i förekommande fall krävs ett separat avtal gällande hantering av personuppgifter. Tjänster Nedan följer några exempel på tjänster, som SSG utför på uppdrag av kunden: Utbildning Vid behov kan utbildning i hur systemet används hållas av SSG.

7 7 (7) Sida Debitering av tjänster Alla aktiviteter, som utförs på uppdrag 1 av ansvarig beställare hos kunden, är normalt aktiviteter som debiteras. Kunden ska alltid vid beställning ange namn på vem som är beställare och i förekommande fall även ärendenummer. Nedan följer exempel på aktiviteter som debiteras: Utbildning: Faktureras enligt överenskommelse. Övriga aktiviteter, som utförs på uppdrag av kunden och som inte nämns ovan, faktureras löpande enligt SSGs ordinarie prislista. Om någon aktivitet kräver externa insatser, kommer dessa kostnader att vidarefaktureras efter samråd med kunden. Tillgänglighet och support Tillgänglighet - definition SSG Access anses vara tillgänglig då tjänsten kan nås från internet. Skulle det vara felaktigheter i kundens internetuppkoppling kan SSG Access ändå definieras som tillgänglig. Om ett stopp av tjänsten inträffar utför SSG insatser, så långt som detta anses vara rimligt, för att åtgärda problemet, oavsett tidpunkten för stoppet. Bemannad support I tjänsten ingår bemannad support på vardagar under kontorstid. Öppettid Dagar Nivå Vardagar 2 Bemannad support Rutiner Administration av användare Registrering av ny användare Efter registrering av företaget får den angivna kontaktpersonen inloggningsuppgifter för tillgång till tjänsten. Problemhantering Vid problem med tjänsten kontaktas SSGs supportfunktion, som vid behov vidarebefordrar ärendet till kund- eller produktansvarig. 1 Se punkt 4.1 Beställningar 2 Svensk almanacka tillämpas. Trettondagsafton, skärtorsdag, 30 april, fredag efter Kristi himmelfärdsdag, midsommarafton, fredag före alla helgons dag, julafton och nyårsafton betraktas som helgdagar.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

BRP Systems. Systembeskrivning. BRP Systems. Sida 1 av (27)

BRP Systems. Systembeskrivning. BRP Systems. Sida 1 av (27) Systembeskrivning Sida 1 av (27) ... 1 Systembeskrivning... 1 Installationstyper... 4 Klient / Server... 4 Terminal Server... 6 ASP... 9 BRPs åtkomst till installationens servrar och klienter... 12 Säkerhet

Läs mer

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015

Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler Gäller från 1 februari 2015 Uppföranderegler för avtal om abonnemang för tv, telefoni och bredband Om uppförandereglerna: Uppförandereglerna tillämpas när operatör som har avtal med Telekområdgivarna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0

Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0 Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 2 (13) Innehåll Inledning...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster

Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Allmänna villkor/bestämmelser Internettjänster Domänhantering Webbhotell E-post Hosting Backup online 1. Allmänt Dessa allmänna bestämmelser och villkor reglerar de tjänster som levereras av AllTele Allmänna

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer