POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE"

Transkript

1 POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten) för försäljning i Sverige via webbplatsen och via mobiltelefon. 1.2 Villkoren vid beställningstillfället Villkoren gäller i den version som föreligger vid beställningstillfället, men kan komma att ändras. 1.3 Accepterade villkor För att kunna genomföra ett köp av tjänsten måste du först acceptera dessa villkor. När du accepterar villkoren förbinder du dig att följa de regler som framgår av dessa särskilda villkor för tjänsten. 1.4 Registering Vissa delar av tjänsten kräver att du registrerar dig som användare på och att du loggar in dig med användarid och lösenord. Villkor för registrering och inloggning regleras separat. 2. Tjänstens omfattning 2.1 Utformning, tryck och distribution Tjänsten innebär att du kan beställa och utforma vykort elektroniskt via eller via mobiltelefon, för att sedan få dem tryckta och distribuerade till adressaten i fysisk form 2.2 Du kan välja bland de standardmotiv som finns för tjänsten på eller använda egna motiv som du själv laddar upp på webbplatsen 2.3 Godkänna korrektur Innan beställningen av vykort avslutas ska du godkänna det korrektur som visas på din bildskärm 2.4 Adresser i Elektronisk adrssbok Tjänsten innebär också möjlighet att spara adresser i en elektronisk adressbok som du kan använda när du skickar elektroniska vykort enligt ovan. I adressboken registrerar du adresserna manuellt eller läser in dem via en fil. För att kunna använda adressboken måste du vara registrerad som användare på Inga andra användare kan se dina adresser. 2.5 Mobiltelefon Du kan välja motiv som du tar med din mobiltelefonkamera eller andra motiv som du har i mobiltelefonen. 2.6 Operatörer Du måste använda en mobiltelefon som är ansluten till en svensk mobiltelefonoperatör.

2 3. Användarens ansvar 3.1 Ansvar för materialets innehåll Som användare av tjänsten ansvarar du för att materialets innehåll och utformning (text och bild): inte gör intrång i upphovsrätt, rätt till varumärke eller i andra immateriella rättigheter. Om du använder andra bilder än de som finns som standardmotiv för tjänsten, måste du vara säker på att du har rätt att använda motivet. Exempelvis är det inte tillåtet att använda vilken bild som helst i marknadsföringssyfte och det är inte alltid tillåtet att ändra eller skriva text på det motiv du valt. inte strider mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja, såsom marknadsföringslagen och god marknadsföringssed, lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar och personuppgiftslagen. inte riskerar att väcka förargelse. inte innehåller inslag av pornografi, våld eller hets mot folkgrupp. inte medför skada eller annan olägenhet för Posten eller tredje man.

3 3.2 Ej enligt villkoren stoppas Posten förbehåller sig rätten att inte producera och distribuera vykort vars innehåll och/eller utformning strider mot dessa tjänstevillkor. Ett sådant beslut innebär inte att du har rätt att få den erlagda avgiften återbetalad. 3.3 Förbindelse Genom att acceptera villkoren för tjänsten förbinder du dig att hålla Postens skadelös för alla kostnader och all övrig skada som ditt utnyttjande av tjänsten i strid med dessa villkor har åsamkats Posten eller tredje man. 4. Information om behandlingen av personuppgifter 4.1 Personuppgifter Posten ansvarar för den behandling av personuppgifter om dig som användare av tjänsten. Du har enligt lag rätt att få information om de personuppgifter som registrerats om dig själv och få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade. Kontakta i sådana fall Posten under adress Posten AB, Juridik, Personuppgiftsombudet, STOCKHOLM. 4.2 Lagring av uppgifter Posten kommer att behandla personuppgifter om dig för administration av tjänsten. Bl.a. kommer den använda mobiltelefonens identitet att lagras samt i vissa fall uppgifter om ditt abonnemang. Det finns av praktiska skäl ingen möjlighet att använda tjänsten utan att tillåta att Posten registrerar sådana uppgifter. 4.3 Ansvar för texter Posten tar inget som helst ansvar för hur texterna på vykorten utformas. Tänk på att det finns regler i personuppgiftslagen som innebär att man inte får kränka någon annans personliga integritet. 5. Immateriella rättigheter 5.1 Postens egendom Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende tjänsten är Postens egendom, alternativt egendom som tillhör rättighetsinnehavare som Posten representerar, och får inte utnyttjas av dig utöver vad som uttryckligen medges av Posten. 5.2 Egna motiv Om du väljer ett eget motiv för annat än enstaka utskick för privat bruk, är det av stor vikt att du bara använder foton/bilder som du är säker på att du har rätt att använda för det syfte som du har tänkt dig. Tänk på att det finns regler om hur man får använda bilder och text i reklammaterial. 6. Beställning, distribution och priser 6.1 Beställning Beställning av vykort sker enligt de anvisningar som finns i anslutning till beställningsfunktionen på alternativt under rubriken Information/Om tjänsten i mobiltelefonen. 6.2 Bindande köpeavtal Bindande köpeavtal uppkommer först när Posten bekräftat beställningen via e-post alternativt SMS.

4 6.3 Information om priser och leveranstider Information om priser och leveranstider publiceras på alternativt under rubriken Information/Pris/leveranstid i mobiltelefonen och är vid var tid gällande. 7. Postens åtaganden och ansvar 7.1 Distribution Posten åtar sig att producera och distribuera vykortet i enlighet med din beställning, postlagen, villkor för 1:a klassbrev inrikes respektive utrikes och Postens allmänna villkor (PAV) samt i övrigt i enlighet med de villkor som från tid till annan anges på 7.3 Leveranstider. Inrikes Kort som beställs vardagar* före 12:00 delas normalt ut nästa vardag*. Kort som beställs efter 12:00 eller under helg* delas normalt ut efter två vardagar*. 7.4 Leveranstider. Utrikes Korten skickas som 1:a-klassbrev. Leveranstiden varierar mellan olika länder, se sök leveranstid. För kort som beställs efter 12:00 vardagar* och under helg* räknas leveranstiden från nästa vardag*. *Jul-, nyårsafton och midsommarafton räknas som helg 7.5 Postens ansvar för produktion och distribution Postens ansvar för produktion och distribution inom ramen för tjänsten är alltid begränsad till den ersättning som du erlagt till Posten för sådan produktion och distribution. 7.6 Tystnadsplikt Postens personal och underleverantörer har tystnadsplikt. 7.7 Rätt adress Posten kontrollerar inte att angiven adress är riktig. 8. Betalningsvillkor 8.1 Betalningsformer Betalning kan ske genom kortbetalning eller direktbetalning, företag kan även betala mot faktura. 8.2 Fakturering Vid betalning mot faktura skall betalning ske inom tio (10) dagar från fakturans datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen med diskonto +24 % samt i förekommande fall lagstadgad påminnelseavgift. 8.3 Mobila Vykort Betalning för tjänsten erläggs automatiskt via telefonabonnemanget eller mobiltelefonens kontantkort.

5 9 Ångerrätt och retur 9.1 Inom ramen för tjänsten har du inte möjlighet att ångra ditt köp. Detta beror dels på att tjänsten börjar utföras redan i och med att du skickar in din beställning, dels på att den producerade varan på grund av sin beskaffenhet inte kan säljas till annan kund eller användas av Posten. När du skickar in din beställning samtycker du till att tjänsten börjar fullgöras och att du inte har möjlighet att åberopa din ångerrätt enligt lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. 10. Reklamation och Kundservice 10.1 Kontakt För reklamationer och synpunkter, kontakta Posten Kundtjänst via telefon: privat , företag Kundservice Kundservice svarar på alla frågor kring tjänsten. Beställningarna lagras hos Posten ca. en vecka efter produktion för eventuell efterkontroll. 11 Tvist 11.1 Prövning Tvist med anledning av köp inom ramen för tjänsten och/eller med anledning av dessa villkor prövas av svensk allmän domstol eller av Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Avtalsvillkor för Snabber

Avtalsvillkor för Snabber Avtalsvillkor för Snabber 1. Allmänt Snabber.se är ett publiceringsverktyg ("Verktyget") som drivs av Snabber AB, organisationsnummer 556738-9779 ("Snabber"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen.

Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Försäljningsvillkor Giltiga per 2011-11-01 Som konsument som handlar hos Wx3 telecom AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Tillämplighet Wx3 telecom AB:s allmänna

Läs mer

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online ALLMÄNT ALLMÄNNA KÖPVILLKOR Följande allmänna köpvillkor ( Köpvillkor ) gäller vid beställning av produkter via www.kappahl.com genom KappAhl

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ITB Media AB Allmänna villkor

ITB Media AB Allmänna villkor ITB Media AB Allmänna villkor 1. Allmänt Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan IT Bolaget Media i Skåne AB, org. nr. 556084-7674 ("ITB Media") å ena sidan, och användare

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ:

Köpvillkor. 4. Betalningsvillkor Du kan välja mellan följande betalningsalternativ: 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av kosttillskott. Vi följer våra produkter noggrant från råvara till färdig produkt

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Leverans Beställningar av varor gjorda före kl. 12.00 skickas från oss påföljande arbetsdag (gäller ej tidningar och FAR-kalendern). Varorna skickas med

Läs mer