Tjänstebeskrivning SSG Entre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstebeskrivning SSG Entre"

Transkript

1 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning (bilaga 1 till licensavtal SSG Entre) Beteckning Datum 3.0 Utgåva/Version Tjänstebeskrivning SSG Entre Innehållsförteckning 1 Inledning SSG Entre Övergripande beskrivning Servicenivåer SSG Entre Standard och SSG Entre Extra SSG Entre Basic Pris och leverans Prissättning Fakturering av serviceavgift Licens- och ägandeförhållanden Tjänster Konsulttjänster Utbildningar Debitering av tjänster Leverans av tjänsten Tillgänglighet och support Tillgänglighet - definition Öppettider och bemannad support Rutiner Samverkan Beställningar Administration av användare Registrering av ny användare Problemhantering... 7 Köpmangatan 1, SE Sundsvall, Sweden. PHONE REG NO WEB

2 2 (7) 1 Inledning Detta dokument beskriver tjänsten SSG Entre. Syftet är dels att klargöra åtagandet mellan kunden och SSG, dels att beskriva tjänstens ingående delar och servicenivåer samt hur tjänsten kan köpas. Förändringar i detta dokument förankras löpande mellan SSG och företagets kunder. 2 SSG Entre 2.1 Övergripande beskrivning SSG tillhandahåller på industrins uppdrag en säkerhetsutbildning för entreprenörer. Syftet är att öka kunskap om säkerheten och därigenom minska antalet tillbud och olycksfall i samband med entreprenadarbeten. Konceptet ska även bidra till att effektivisera utbildningsprocessen. SSG Entre är ett koncept för att säkerställa att entreprenörer, som utför arbeten i industrin, uppfyller de krav på grundläggande säkerhetsutbildning, som regleras i lagar, förordningar och industrins regler. SSG Entre innefattas av industrins säkerhetsutbildningar och tillhörande systemstöd för att administrera utbildningarna. SSG Entre Grundutbildning genomförs av eleven via internet. Godkänt certifieringstest intygar att eleven uppfyller de industrigemensamma kraven. Information om lokala säkerhetsregler för respektive anläggning stöds av konceptet och kan kopplas till tillträdeskraven. Konceptet innebär att anslutna anläggningar ställer krav (enligt SSG 2200) på att entreprenörer har den kompetens som krävs, genom en eller flera godkända utbildningar. 2.2 Servicenivåer SSG Entre innehåller funktioner som säkerställer att entreprenörer har rätt kompetens inom säkerhetsområdet. Dessa funktioner är alltid desamma för entreprenadföretagen. Däremot har SSG definierat, prissatt och delat in tjänsten i tre servicenivåer utifrån den upphandlande industrins behov SSG Entre Standard och SSG Entre Extra SSG Entre Standard och SSG Entre Extra är de servicenivåerna som ger tillgång till samtliga funktioner vilka listas nedan: Kravdokument SSG 2200 Registrering av företag Vägledning vid införandet Webbtjänst Administrationsverktyg SSG Entre webbutbildningar Drift av en eller flera lokala säkerhetsutbildningar på SSGs server Utrymme på SSGs publika webbsida

3 3 (7) Hantering av personuppgifter Support Kravdokument SSG 2200 Industrianläggningen har tillgång till kravdokumentet SSG 2200 och kan hänvisa till det i samband med upphandling av entreprenader. Registrering av företag Registrering av såväl industri- som entreprenadföretag görs via SSG administrerar anmälan och tilldelar angiven kontaktperson personliga inloggningsuppgifter. Vägledning vid införandet I samband med införande erbjuder SSG vägledning av SSG Entre. Vägledningen sker på distans, oftast i form av ett webbmöte om inte annat är överenskommet. Webbtjänst SSG Access Del av tjänsten blir tillgänglig för kunden genom anläggningsspecifik inloggning. SSG Access ger möjlighet att på ett enkelt sätt genomföra tillträdeskontroll. Administrationsverktyg Det upphandlande företaget får tillgång till ett administrationsverktyg och kan därmed få en överblick över alla entreprenadföretag och entreprenörernas utbildningsstatus. Det finns även möjlighet att ställa in tillträdeskrav på en tidsbegränsad entreprenad. Verktyget hanterar även påminnelser via E-post för utbildningar som behöver förnyas. SSG Entre webbutbildningar En säkerhetsutbildning, som täcker industrins grundläggande krav från lagar och förordningar, finns tillgänglig och benämns SSG Entre Grundutbildning. Utbildningen finns tillgänglig på svenska, engelska, tyska, polska, finska, norska, tjeckiska och italienska. För anställda hos entreprenadföretag blir den tillgänglig efter registrering i SSG Entre och en avgift tas då ut för respektive entreprenör. Utskrift och distribution av Accesskort Då entreprenören är registrerad och får tillgång till utbildningen krävs att kontaktpersonen på entreprenadföretaget sparar ett godkänt fotografi på entreprenören och som kan tryckas på Accesskortet. Distribution av Acceskortet sker normalt inom en vecka efter det att personuppgifter och godkänt foto finns lagrat hos SSG. Om ett Accesskort har förkommit eller förstörts finns det möjlighet att beställa ersättningspass. Produktion av lokal utbildning och service av denna på SSGs server SSG producerar lokal utbildning utifrån material från kravställande anläggning. Utbildningsproduktionen debiteras genom löpande timtaxa. SSG åtar sig att lägga upp utbildningen/utbildningarna på sin server för att den/de ska kunna fungera ihop med den generella SSG Entre Grundutbildning.

4 4 (7) Utrymme på SSGs publika webbsida Varje industrianläggning ges utrymme på SSGs publika webbsida, där information till entreprenadföretagen kan förmedlas. Hantering av personuppgifter Personnummer används för att knyta registrerade uppgifter till rätt person, liksom för att möjliggöra en säker identifiering av de entreprenörer som kommer till en anläggning för att utföra ett arbete. Personnummer för icke svensk medborgare motsvaras av id-nr som finns registrerat i giltig id-handling. I syfte att uppfylla krav enligt Personuppgiftslagen har SSG utsett ett personuppgiftsombud. SSGs användarvillkor finns i sin helhet på under Om SSG/Användarvillkor. Support Support kring SSG Entre går att få antingen per telefon ( ) eller via e-post För support per telefon gäller kontorstid vardagar kl SSG Entre Basic Servicenivån SSG Entre Basic ger tillgång till samtliga administrativa funktioner enligt ovan, förutom produktion och service av lokal utbildning. 2.3 Pris och leverans Prissättning Prissättningen består av en årlig serviceavgift. I serviceavgiften för SSG Entre Basic ingår service av tjänsten samt support. I serviceavgiften för SSG Entre Standard och SSG Entre Extra ingår dessutom ett servicepaket med fem timmar för revidering av respektive lokal utbildning. SSG ansvarar för att tjänsten är tillgänglig och fungerar tillfredsställande för kunden. Kunden debiteras inte för felsökning och åtgärdande av fel, där problemen visar sig vara relaterade till SSG eller någon av SSGs leverantörer. Entreprenadföretagen betalar för varje anställd som genomgår utbildningen Fakturering av serviceavgift Serviceavgiften är en årlig avgift som faktureras vid avtalstecknande. Kunden har då tillgång till SSG Entre i ett år framåt. Avgift för kursdeltagare faktureras månadsvis i efterskott per tilldelad utbildning. Avgiftsunderlag för abonnemanget baseras på årligen uppdaterad prislista, se Licens- och ägandeförhållanden Kunden köper tjänsten via abonnemang. Kunden har rätt att erhålla en kopia på lokal utbildning i det fall kunden väljer att bryta avtalet.

5 5 (7) 2.4 Tjänster Nedan följer några exempel på tjänster, som SSG utför på uppdrag av kunden: Konsulttjänster Produktion av lokala utbildningar SSG åtar sig att producera lokala utbildningar i anslutning till SSG Entre Grundutbildning. Omfattningen av åtagandet görs upp i varje enskilt fall. Översättning av lokala utbildningar SSG kan erbjuda översättning av material i lokala utbildningar till önskade språk samt produktion och administration av materialet Utbildningar Vid behov kan utbildning i hur systemet används hållas av SSG Debitering av tjänster Alla aktiviteter, som utförs på uppdrag 1 av ansvarig beställare hos kunden, är normalt aktiviteter som debiteras. Kunden ska alltid vid beställning ange namn på vem som är beställare och i förekommande fall även ärendenummer. Nedan följer exempel på aktiviteter som debiteras: Konsulttjänster: Faktureras löpande efter SSGs ordinarie prislista. Utbildning: Faktureras enligt överenskommelse. Övriga aktiviteter, som utförs på uppdrag av kunden och som inte nämns ovan, faktureras löpande enligt SSGs ordinarie prislista. Om någon aktivitet kräver externa insatser, kommer dessa kostnader att vidarefaktureras efter samråd med kunden. 2.5 Leverans av tjänsten För att kunna genomföra den interaktiva utbildningen krävs följande hjälpmedel och programvaror: Standard-PC med Win 7/Windows 8/Windows XP/Vista. Macintosh med Mac os x 10.5/10.6 Webbläsare; Nyare versioner av Microsoft Internet Explorer, Firefox eller Safari. Webbläsare med Flash plugin (9 eller högre). Ljudkort med hörlurar/högtalare för att lyssna på speakertext. Bredbandsanslutning till internet, minst 0,5 Mbit/s, helst snabbare. Anslutning för utbildningar med video, bör vara minst 1 Mbit/s Tillåta pop-up -fönster 1 Se punkt 4.2 Beställningar

6 6 (7) 3 Tillgänglighet och support 3.1 Tillgänglighet - definition SSG Entre anses vara tillgänglig då tjänsten kan nås från internet. Skulle det vara felaktigheter i kundens internetuppkoppling kan SSG Entre ändå definieras som tillgänglig. Om ett stopp av tjänsten inträffar utför SSG insatser, så långt som detta anses vara rimligt, för att åtgärda problemet, oavsett tidpunkten för stoppet. 3.2 Öppettider och bemannad support Öppettider Tjänsten är öppen och kan användas dygnet runt, förutom vid planerade servicetider. Bemannad support I tjänsten ingår bemannad support på vardagar under kontorstid. Öppettid Dagar Nivå dagar om året Tjänsten öppen Vardagar 2 Bemannad support 4 Rutiner 4.1 Samverkan SSG upprätthåller kontinuerlig kontakt med kundens kontaktperson och berörda underleverantörer. Som underlag för styrning och utveckling av tjänsten driver SSG en referensgrupp. Syftet är att säkerställa tillgång till en tjänst som är i överensstämmelse med behov och önskemål inom industrin. Referensgruppen består av representanter från deltagande branscher. Vid planerade driftavbrott eller större driftstörningar kontaktas kundens kontaktperson för avlämnande av åtgärdsplan och åtgärdstider. 4.2 Beställningar Beställning av konsulttjänster och utbildning görs av behörig beställare hos kunden. Beställningen skall ske via e-post till överenskommen adress. Tidplanen för utförandet meddelas beställaren snarast. Beställningar faktureras löpande eller enligt överenskommelse. 2 Svensk almanacka tillämpas. Trettondagsafton, skärtorsdag, 30 april, fredag efter Kristi himmelfärdsdag, midsommarafton, fredag före alla helgons dag, julafton och nyårsafton betraktas som helgdagar.

7 7 (7) 4.3 Administration av användare Registrering av ny användare Efter registrering av företaget får den angivna kontaktpersonen inloggningsuppgifter för tillgång till systemfunktioner för att kunna registrera ytterligare uppgifter om företaget och dess anställda. Därefter skickas personliga inloggningsuppgifter till var och en av de anställda som registreras. Om e- postadress anges skickas inloggningsuppgifterna direkt till användaren, i annat fall till registrerad kontaktperson på företaget Problemhantering Vid problem med tjänsten kontaktas SSGs supportfunktion, som vid behov vidarebefordrar ärendet till kund- eller produktansvarig.

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638

Bilaga 1. Upphandling TeleTal. Kravspecifikation. Dnr 09-2638 Upphandling TeleTal Kravspecifikation Dnr 09-2638 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bakgrund...4 2.1 Tjänsten Teletal idag...4 2.2 Målgrupp...5 3 Allmänna krav på Tjänsten...5 3.1 Generellt...5

Läs mer

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (16) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerat underhåll

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Allmänna vilkor. Allmänt

Allmänna vilkor. Allmänt Allmänna vilkor Allmänt Genom beställning av ett abonnemang på Colleague Online, nedan kallat webbtjänster förvärvar kunden (nedan kallat Kontoinnehavaren ) endast rätten att nyttja webbtjänsten i enlighet

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll samt transmissionstjänster - C 2 (21) Innehåll 1 Administration och kontroll 3 1.1 Medverkan 3 1.2 Kvalitetsansvarig 3 1.2.1 Ansvarig säljare 3 1.2.2

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Personligt Hälsokonto

Personligt Hälsokonto INTERNT Personligt Hälsokonto BILAGA 1 - KRAVSPECIFIKATION Maj 2010 Apotekens Service AB Datum: 2011-09-29 Version: Författare: Helena Lahti Senast ändrad: Dokumentnamn: Bilaga 1 - Personligt Fastställd

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll

Bilaga 5. Administration och kontroll. Bilaga 5 till F:203. Administration och kontroll Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (18) Innehåll 1 Allmänt 4 2 Administration och kontroll 5 2.1 Medverkan 5 2.2 Kvalitetsansvarig 5 2.3 Meddelande vid planerat underhåll

Läs mer

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media 31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media Eniro Sverige AB 120531 1. Tillämplighet Dessa avtalsvillkor ( Villkoren ) gäller för avtal mellan Eniro Sverige AB, org. nr. 556445-1846 ( Eniro ) och kund ( Kund

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång

Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Uppdaterad 2001-03-09 Kom igång IdrottOnline Klubb Kom igång Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF.

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande Allmänna villkor Dessa allmänna villkor utgör bilaga till avtal om tillhandahållande av tjänst träffat mellan AB NAME ISP, org nr 556589-1230, (nedan NAME ISP ) och kund. Villkoren omfattar samtliga nu

Läs mer

Allmänna villkor för användande av Knivbrev

Allmänna villkor för användande av Knivbrev Allmänna villkor för användande av Knivbrev Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller mellan Knivbrev AB, org. nr. 556922-1947 ( Knivbrev AB ) och Användare av Tjänsten. 1. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN 1.1. Knivbrev

Läs mer

Bilaga 4 Service och tillgänglighet

Bilaga 4 Service och tillgänglighet samt transmission -C 2 (29) Innehåll 1 4 2 Definitioner 4 2.1 Avbrottstid 4 2.2 Drifttid 4 2.3 Fel 4 2.4 Leveransobjekt 5 2.5 Serviceobjekt 5 2.6 Servicefönster 5 2.7 Servicetid 5 2.8 Åtgärdstid 5 3 TDCs

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren.

Utgåva 11. 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. 1 DEFINIERADE BEGREPP 1.1 Nedanstående begrepp skall ha den nedan definierade innebörden då de används med versal begynnelsebokstav i de Allmänna villkoren. Allmänna villkor Cellips vid varje tillfälle

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Hemtjänsten i Danderyd

Hemtjänsten i Danderyd Förfrågningsunderlag 2010-02-09 Upphandlingsansvarig Upphandling Danderyds kommun Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig Hemtjänsten SN 2009/0088 Sista anbudsdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (25) Dnr: 2014:114 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt

Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Leverans Beställningar av varor gjorda före kl. 12.00 skickas från oss påföljande arbetsdag (gäller ej tidningar och FAR-kalendern). Varorna skickas med

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015)

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Domäner och företag som ägs av EMS Design www.emsdesign.se www.sverigehemsidor.se www.kopa-hemsida.se

Läs mer