ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör"

Transkript

1 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör Växjöbostäder AB Vidingehem AB

2 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO), leverans av KO till ca 8500 lägenheter. Det ska vara ett öppet nät där man levererar internet, ip-telefoni och TV. KO får inte själv vara tjänsteleverantör i nätet. Det ska särskilt noteras att Växjöbostäder och Vidingehem har upphandlat Comhem som leverantör av kabel-tv och deras grundutbud ingår i hyresgästernas hyra. Avtalet med Comhem löper i vart fall till Omfattning Växjöbostäders- och Vidingehems samtliga lägenheter, dock ej studentbostäder på campusområdet samt de flesta särskilda boenden. Upphandlingsform Upphandlingen sker som tjänstekoncession. I det följande anges vissa så kallade skall-krav som anbudsgivare ska uppfylla. Förutsättningar Bolagen fastighetsnätet och en del lägenheter även spridningsnät. Det passiva fastighetsnätet kommer även fortsättningsvis ägas av bolagen. Detta innebär att genom denna upphandling kommer nyttjanderätten till nätet att upplåtas. När det gäller den aktiva utrustningen kommer denna att vara KO:s ansvar och egendom. Utrymme och el för den aktiva utrustningen kommer att tillhandahållas av boalgen utan kostnad för KO. Nuvarande nät består av fiber till fastigheten och kabelsystem för bredbandet består av olika typ av kategorier i fastigheten till lägenheterna. Anbudet är inte delbart utan måste omfatta såväl Vidingehem AB som Växjöbostäder AB. Inte heller får olika prisnivåer anges utan anbudet är som en enhet, dock kommer separata avtal att tecknas med respektive bostadsbolag. Tillkommande eller avgående fastigheter med hyresgäster/abonnenter skall regleras enligt samma villkor som denna upphandling. Det ska särskilt framhållas att Växjö kommunfullmäktige har gett bostadsbolagen i uppdrag att pröva försäljning av lägenheter. Vidare pågår vissa ombildningar till bostadsrätter. Om således beståndet minskar så har KO inte rätt till ersättning om nya fastighetsägaren väljer annan leverantör än den KO som har antagits. Vid nybyggnation eller förvärv av nya fastigheter ska KO kunna leverera även till dessa nya fastigheter, om så är tekniskt möjligt.

3 3 Kravspecifikation på leverans 1. Leverans av KO i öppetnät med flera olika leverantörer både gällande internet, TV (se ovan angående leverantör av kabel-tv) och telefoni skall ske senast den 1 januari KO skall inte vara tjänsteleverantör i nätet. 3. Kunden ska kunna välja internettjänst till minst 100 Mbit/s upp och nedströms hastighet. 4. KO skall kunna leverera omsorgstjänster till kommunen enligt nuvarande design. 5. Vid behov av uppgradering av nät skall KO informera bostadsbolagen som beslutar ifall det ska göras eller inte. Eventuella uppgraderingar av nät bekostas av bostadsbolagen. 6. Den aktiva utrustningen i nätet skall klara att samtidigt distribuera Internetaccess, datakommunikationstjänster med krav på hög säkerhet för bank eller myndighetskontakter, IP-telefoni, samt IP-baserade TV- och Videotjänster med höga kapacitetskrav. 7. Pris per månad skall lämnas för nätavgiften per hushåll/lägenhet. 8. Prislista från tjänsteleverantörerna skall bifogas. 9. Hyresgästen ska kunna välja på minst tre olika tjänsteleverantörer. 10. Priset för tjänsteleverantörerna skall behandlas lika, ingen får bli förfördelad. Vidare får inte KO diskriminera på grund av nationalitet när de ingår avtal med tjänsteleverantörer eller andra. 11. En kund som kopplar upp sig för första gången skall hanteras automatiskt av nätet. Central utrustning för utdelning av IP-adresser, registrering etc. skall finnas. 12. Portal skall finnas på svenska och engelska. Länk kommer att finnas från bolagens hemsida till portalen. 13. Support, drift och övervakning av IT-infrastukturen skall omfatta både det aktiva och passiva nätet. Felsökning skall göras av KO även för lägenhetsswitch och spridningsnät. Vid skadegörelse av hyresgäst skall KO fakturera hyresgäst. 14. Tillgängligheten i nätet för slutkund skall vara minst 99,6% per kalenerdermånad med undantag för planerad service. Avstämnings möten skall hållas där statistiken redovisas. Vid lägre tillgänglighet måste åtgärd redovisas på avstämningsmötet. 15. Drift och övervakning av IT-infrastukturen skall vara 24 h x 7d, 365d/år. 16. KO skall ansvara för felanmälan och felavhjälpning av IT-infrastukturen. Åtagandet innebär att felanmälan skall kunna tas emot dygnet runt alla dagar och att KO skall redovisa hur sin organisation för felanmälan och felavhjälpande, med angivande av personalens kompetens. 17. Redovisning skall ske hur KO agerar för att inte bostadsbolagen drabbas av att hyresgäster/abonnenter blir missnöjda med supportfunktion/drift. 18. KO skall redovisa vilken kompetens personalen har som bemannar kundsupporten. 19. Kundsupport skall finnas tillgängligt måndag fredag minst 7 timmar per vardag och svarstiderna får ej överstiga 8 minuter. Support skall kunna ske både på svenska och engelska. 20. Redovisning skall göras för hur det löpande samarbetet drivs mellan KO och bostadsboalgen under avtalstiden.

4 4 Avtalstid Avtalstiden är och tillsvidare dock längst till , Uppsägningstiden är från bostadsbolagens sida nio (9) månader. Avtal Bindande avtal avseende denna upphandling sluts genom att Växjöbostäder och Vidingehem och leverantören skriver under särskilt upprättat kontrakt. Avtalet skall innefatta klausul som reglerar vite om leverantören brister i någon avtalad funktion, helt eller delvis, eller på annat sätt inte uppfyller avtalets villkor. Tillkommande eller avgående fastigheter med hyresgäster/abonnenter skall regleras enligt samma villkor som denna upphandling, se vidare ovan under förutsättningar. Om KO inte har installerat och funktionsverifierat den aktiva utrustning som behövs för att leverera Internettjänsten till ovan till slutanvändarna senast och dröjsmålet inte är hänförligt till förhållande som bostadbolagen ansvarar för förpliktar sig KO att till bostadsbolagen erlägga vite om 2 basbelopp per påbörjad vecka som dröjsmålet varar. Pris Fast pris för hyresgästerna avseende nätavgiften under hela avtalsperioden. Anbudsprövning Prövning av anbudsgivare Anbudet skall innehålla följande uppgifter om Anbudsgivare: Registreringsbevis ej äldre än 6 månader Skatteverkets blankett 4820 Anbudsgivaren skall ange 2 referenser Vid bedömning av anbudsgivarens kreditvärdighet använder sig Växjöbostäder AB och Vidingehem AB av UC Affärs- och kreditupplysnings bedömning. Vid anbudsöppningstillfället skall anbudsgivaren ha minst nivå 3 enligt UC Affärs- och kreditupplysnings bedömning. Alternativt skall anbudsgivaren med anbudet inge intyg på likvärdig bedömning från annat kreditinstitut/företag. Anbudsgivaren kan även uppfylla detta kreditvärdighetskrav genom att det i anbudet försäkras att vederbörliga garantier lämnas av anbudsgivarens moderbolag eller annan vid tecknande av kontrakt med anbudsgivaren. Avsaknad av begärda uppgifter innebär att anbudet kan förkastas om komplettering på begäran inte sker. Anbudsgivare ska även intyga att omständighet som anges i 10 kap 1 och 2 LOU inte föreligger.

5 5 Värderingsgrunder vid prövning av anbud Vid val av KO kommer särskilt att bedömas pris mot kund/hyresgäst, hastighet uppströms och nedströms överstigande 100 Mbit och antal tjänsteleverantörer i nätet. Vid likvärdig anbud kommer diskussion med anbudsgivarna att inledas. Meddelande om beslut vid prövning av anbud Beslut förväntas kunna fattas före Beställaren kommer snarast möjligt att skriftligen underrätta anbudsgivare vars anbud har antagits. Anbudsgivare vars anbud inte har antagits underrättas snarast möjligt skriftligen om detta. Lämnande av anbud Anbudet skall vara skriftligt på svenska och undertecknat i två original. Anbud skall senast lämnas till Växjöbostäder AB, Norra Esplanaden 21, VÄXJÖ. Kuvertet skall vara förslutet och märkt med texten Anbud kommunikationsoperatör. För att underlätta upphandlingsarbetet skall anbudsgivaren fylla i bilaga 1 Upphandlingsbilaga avseende ställda krav. Anbudet skall vara giltigt t.o.m Beställarens ombud För Växjöbostäder AB Mikael Virdelo, tel. 0470/ E-post: För Vidingehem AB Henrik Vernersson, tel. 0470/ E-post: Bilaga: 1 Upphandlingsbilaga

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer

Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Anbudsförfrågan Arbetsplattformar för mätstationer Innehållsförteckning Anbudsförfrågan... 3 1 Allmän information... 3 1.1 Om SMHI... 3 1.2 Om denna upphandling... 3 1.3 Dokumentation... 4 2 Administrativa

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen

Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen Avtalsvillkor gällande: Källastigen, Kärrstigen, Eldstigen, Skogsstigen, Mosstigen och Hedstigen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avtal gällande stadsnätsanslutning Bilaga 1 Priser Bilaga 2 Anslutning till Stadsnätet

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer