Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon"

Transkript

1 BILAGA 3. Förslag till komponenter för avtal och ersättningsmodell Nationell samverkan Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på Telefon Bilaga X Funktionen nationell samverkan Mellan Inera och Kund

2 Innehåll Bilaga X Nationell Samverkan Inledning Bakgrund Allmänt Referenser Funktionens syfte och ändamål Nationell Samverkan Allmänt Samtalsstyrning Bemanning Kvalitetsmål och mått Uppföljning och rapportering Ersättning och fakturering åtaganden Allmänt Anslutning Servicenivåer för Tjänsten Definitioner Tillgänglighet Tjänsten Servicenivåer support... 6 Sid 1/6

3 Bilaga X Nationell Samverkan 1. INLEDNING Detta dokument utgör Bilaga X Funktionen nationell samverkan, till det Tjänsteavtal som upprättats mellan Inera och Kunden. 2. BAKGRUND 2.1. Allmänt Inera AB ägs av Sveriges landsting och regioner och har uppdraget koordinera det gemensamma e-hälsoarbetet. Det innebär Inera samordnar, utvecklar och inför gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfare Vårdguiden på Telefon levererar stödfunktioner och system till Kunden för bedriva sjukvårdsrådgivning på telefon. Nationell samverkan är en överenskommelse mellan landsting och regioner med syfte besvara sjukvårdsrådgivningssamtal från andra landsting och regioner. Genom Avtalet avser parterna reglera Ineras tillhandahållande av och Kundens nyttjande av Tjänsten Referenser Här listas de hemsidor och dokument som refereras till för ytterligare information. Hemsida /avtal Beskrivning Information kring tjänster och funktioner som tillhandahålls av Inera. Information kring avtal för ehälsotjänster samt tillhörande rutiner. Information kring Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg. 3. FUNKTIONENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1177 Vårdguiden på Telefon Nationell Samverkan är en funktion, som innebär samtal till 1177 Vårdguiden på telefon styrs från lokal/regional kö till en nationell kö, och besvaras av ledig telefonsjuksköterska i annat landsting än det samtalet härrör från. Sid 2/6

4 Genom funktionen möjliggörs kortare svarstider, ökad tillgänglighet, tillgång till specialistkompetens utanför det egna ladstinget och ökad flexibilitet vid bemanning. 4. NATIONELL SAMVERKAN 4.1. Allmänt Funktionen består av följande artiklar: Samtalsstyrning av inkommande samtal, från lokal kö till nationell kö. Bemanningsmodell och riktlinjer för bemanningsplanering och vissa arbetsrutiner Kvalitetsmål och mått Uppföljning och rapportering Ersättning och fakturering 4.2. Samtalsstyrning Samtalsstyrning Samtal styrs från lokal kö till en nationell kö, när samtal överskrider en väntetid av X min Bemanning Kunden förbinder sig till hålla en lägsta bemanning (Grundbemanning), alla dagar i året. Kunden äger rätt teckna överenskommelse med annan kund för uppfylla sitt åtagande Kvalitetsmål och mått Samtalsbesvarande sker enligt de kvalitetskrav, servicenivåer och mått som följer av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon Uppföljning och rapportering 4.6. Ersättning och fakturering Sid 3/6

5 Kund som besvarar samtal ur nationell kö erhåller ersättning för besvarade samtal. Kund vars samtal dirigeras till nationell kö ska utge ersättning för dirigerade samtal. Ersättning för besvarade och dirigerade samtal ur nationell kö utgår enligt uppgifterna nedan. Avräkning görs X gånger per år, och krediteras respektive debiteras Kunden genom faktura. För samtal påbörjade mellan 08:00 och 17:00 vardagar, utgår ersättning med ett schablonbelopp om XX kr per samtal. För samtal påbörjade mellan 17:00 och 08:00 samt helger, utgår ersättning med ett schablonbelopp om XX kr per samtal. 5. ÅTAGANDEN 5.1. Allmänt Inera åtar sig dirigera telefonsamtal överskridande en väntetid om X minuter vardagar 08:00-17:00, samt en väntetid om X minuter övriga tider, till en nationell kö, besvaras av lediga telefonsjuksköterskor. föra statistik över antal dirigerade samtal till nationell kö, och rapportera utfall löpande under avtalstiden. debitera eller kreditera Kund efter kundens användande av funktionen (besvarade samtal, respektive diregerade samtal som besvarats av annan kund deltagare i Nationell Samverkan). meddela Kunden vid var tidpunkt gällande Regelverk och Riktlinjer för sjukvårdsrådgivning på telefon och Riktlinjer för Nationell Samverkan Kunden åtar sig meddela Inera det regelverk och riktlinjer som gäller för kundens sjukvårdsrådgivning på telefon. besvara telefonsamtal ur nationell kö, inom ramen för Nationell Samverkan. uppfylla de kvalitetsnivåer som meddelas för tjänsten. Sid 4/6

6 delta i utvärderingar av funktionen, genom bidra med underlag och information. informera egen personal och utförare av sjukvårdsrådgivning per telefon, om Nationell Samverkan. begära från respektive tillåta annan kund åtkomst till journaldokumentation genom NPÖ, där det är nödvändigt för besvarande av sjukvårdsrådgivningssamtal. följa vid var tidpunkt gällande Regelverk och Riktlinjer för sjukvårdsrådgivning på telefon som Inera eller dess anvisade part meddelat. hålla längsta godkända bemanning (Grundbemanning) under sitt deltagande i Nationell Samverkan 6. ANSLUTNING Anslutning till Funktionen/Tjänsten ska ske i enlighet med Ineras vid var tid gällande rutiner för anslutningsprocess. Gällande rutiner vid Avtalets undertecknande finns tillgängliga på /avtal. 7. SERVICENIVÅER FÖR FUNKTIONEN/TJÄNSTEN 7.1. Definitioner Tillgänglighet ska mätas med hjälp av följande mätvärden och definitioner. Begrepp Definition Avbrottstid Avbrottstid är den tid då det föreligger ett fel eller avbrott. Beräkningen av Avbrottstiden inkluderar inte följande: Avbrott till följd av force majeure. Planerade avbrott. Annat avbrott som beror på omständigheter, vilka Inera inte svarar för. Total tid Den aktuella mätperioden som utgörs av kalendermånad. Sid 5/6

7 Begrepp Tillgänglighet Definition Tillgängligheten beräknas enligt följande formel: Tillgänglighet (i procent) = 100 (Avbrottstid/Total tid) * Tillgänglighet Funktionen/Tjänsten Inera har som mål upprätthålla en tillgänglighet på 99,95 procent (%) dygnet runt alla dagar i veckan för Funktionen/Tjänsten. För särskilda artiklar i Funktionen/Tjänsten kan annan tillgänglighet gälla, vilket ska framgå av denna Bilaga X. Nationell Samverkan. Kunden äger dock inte rätt göra gällande några påföljder gentemot Inera om inte nämnda tillgänglighet nås. Inera ska vid utförande av service och underhåll av Funktionen/Tjänsten i möjligaste mån undvika störningar eller avbrott i IT-driften och i synnerhet undvika störningar eller avbrott under kontorstid. Inera ska meddela Kunden inom skälig tid före planerat driftstopp i Tjänsten Servicenivåer support Inera ska tillhandahålla första linjens support gentemot Kunden. Kontaktuppgifter Ineras support: Tel: E-post: Självbetjäningsportal: Inera ska ha beredskap för allvarliga incidenter dygnet runt. Övriga incidenter ska hanteras under kontorstid. Samtliga incidenter anmäls till Ineras support enligt vid var tid gällande instruktioner på Ineras hemsida. För klassificering av incidenter hänvisas till vid var tid gällande rutiner för samverkansformer och samverkansprocesser. Support för invånaren tillhandahålls av Nationell Kundservice. Sid 6/6

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst)

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Journal via nätet (Enskilds direktåtkomst) Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser...

Läs mer

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Referenser... 2 2. Applikationsbeskrivning... 2 3. Servicenivåer

Läs mer

Tidbokning. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Tidbokning. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Tidbokning Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. DEFINITIONER... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 2 6. ANSLUTNING TILL INERAS TEKNISKA

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten

Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Allmän bakgrund... 2 2.2 Definitioner...

Läs mer

Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Journal via nätet - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll... 2 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 2 5.1 Journal via

Läs mer

Rådgivningsstödet webb. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Rådgivningsstödet webb. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Rådgivningsstödet webb Beskrivning och tjänstespecifika Innehåll... 2 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. Termer och begrepp... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 2 6. ANSLUTNING TILL

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

Hjälpmedelstjänsten. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Hjälpmedelstjänsten. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Hjälpmedelstjänsten - Beskrivning och tjänstespecifika Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 3 6. ANSLUTNING TILL INERAS

Läs mer

1177 Vårdguiden e-tjänster. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

1177 Vårdguiden e-tjänster. Beskrivning och tjänstespecifika villkor 1177 Vårdguiden e-tjänster Beskrivning och Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. Termer och begrepp... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 2 5.1 Allmänt... 2 5.2 Webbaserad personalingång...

Läs mer

Säkerhetstjänster Spärr,Samtycke,Logg. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Säkerhetstjänster Spärr,Samtycke,Logg. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Säkerhetstjänster Spärr,Samtycke,Logg Beskrivning och Innehåll Säkerhetstjänster - Spärr,Samtycke,Logg - Beskrivning och... 2 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP...

Läs mer

Stöd och behandling. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Stöd och behandling. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Stöd och behandling Beskrivning och tjänstespecifika Innehåll... 2 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 4 5.1 Tjänstens syfte och

Läs mer

Plattform för öppna data. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Plattform för öppna data. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Plform för öppna data Beskrivning och tjänstespecifika Plform för öppna data - Beskrivning och tjänstespecifika Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2

Läs mer

Video- och distansmöte - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Video- och distansmöte - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Video- och distansmöte - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Tjänstebeskrivning... 3 3.1 Tjänstens syfte och ändamål... 3 3.2 Infrastrukturtjänst (gatekeeper)...

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av tjänsten Video- och distansmöte

Avtal om Kundens användning av tjänsten Video- och distansmöte Avtal om Kundens användning av tjänsten Video- och distansmöte Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Videooch distansmöte Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Nationell Patientöversikt. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Nationell Patientöversikt. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Nationell Patientöversikt - Beskrivning och tjänstespecifika Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 3.1 Tjänstens syfte och ändamål... 2 3.2 Anslutning till Nationella tjänsteplformen...

Läs mer

Identifieringstjänst SITHS. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Identifieringstjänst SITHS. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Identifieringstjänst SITHS - Beskrivning och tjänstespecifika Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 3 5.1 Övergripande

Läs mer

Intygstjänster. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Intygstjänster. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Intygstjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 3 5.1 Övergripande beskrivning

Läs mer

Nitha IT-stöd för händelseanalys. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Nitha IT-stöd för händelseanalys. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Nitha IT-stöd för händelseanalys Beskrivning och Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 4 5.1 Inledning... 4 5.2 Syfte och

Läs mer

1177 Vårdguiden på telefon - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

1177 Vårdguiden på telefon - Beskrivning och tjänstespecifika villkor 1177 Vårdguiden på telefon - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. TJÄNSTENS SYFTE OCH MÅL... 2 4. Behandling av personuppgifter... 2 5. 1177 VÅRDGUIDEN

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Referenser... 2 2. Applikationsbeskrivning... 2

Läs mer

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på telefon Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon

Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på telefon Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon Avtal om Kundens användning av 1177 Vårdguiden på telefon Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon Mellan Inera och Kund Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER...

Läs mer

Avtal om Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon. Bilaga 1 - Specifikation av Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon

Avtal om Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon. Bilaga 1 - Specifikation av Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon Avtal om Samverkan avseende 1177 Vårdguiden på telefon Vårdguiden på telefon Avtal om Samverkan avseende 1177 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. AVTALETS PARTER... 3 3. BAKGRUND... 3 4. SYFTE... 3 5. SAMVERKANSPARTERNAS

Läs mer

Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Tjänstebeskrivning... 3 3.1 Tjänstens syfte och ändamål... 3 3.2 Vårdgivare... 3 3.3 Invånare... 3 3.4 Uppföljning

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

Pascal - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Pascal - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Pascal - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 3.1 Tjänstens syfte och ändamål... 2 4. Åtaganden... 3 4.1 Kundens åtaganden...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Svevac Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Svevac

Avtal om Kundens användning av Svevac Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Svevac Avtal om Kundens användning av Svevac Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Svevac Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser... 3 2.2 Definitioner... 4 3. Tjänstebeskrivning... 6 3.1 Syftet

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

Elektronisk remiss. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Elektronisk remiss. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Elektronisk remiss Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. termer och begrepp... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 3 6. ANSLUTNING TILL

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Identifieringstjänst SITHS

Avtal om Kundens användning av Identifieringstjänst SITHS Avtal om Kundens användning av Identifieringstjänst SITHS Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser... 3 2.2 SITHS regelverk...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av E-identitet för offentlig sektor

Avtal om Kundens användning av E-identitet för offentlig sektor Avtal om Kundens användning av E-identitet för offentlig sektor Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser... 3 2.2 Efos regelverk...

Läs mer

Avtal 1 om Agentens. användning av Ineras Tjänster

Avtal 1 om Agentens. användning av Ineras Tjänster Avtal 1 om Agentens användning av Ineras Tjänster Bilaga 1 - Reglering av Agentens användning av Ineras Tjänster Mellan Inera och Agent Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. REFERENSER OCH DEFINITIONER...

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (6) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga C Servicenivåer 2 (6) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Innehåll. 1. Inledning Servicenivåer Ansvarsbegränsning Force Majeure... 5

Innehåll. 1. Inledning Servicenivåer Ansvarsbegränsning Force Majeure... 5 Reglering av skada Innehåll 1. Inledning... 3 2. Servicenivåer... 3 3. Ansvarsbegränsning... 4 4. Force Majeure... 5 2 1. Inledning 1.1 Detta dokument, Reglering av skada ( Reglering av skada ), utgör

Läs mer

Avtal om användning av tjänsten Eira Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Eira

Avtal om användning av tjänsten Eira Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Eira Avtal om användning av tjänsten Eira Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.2 Definitioner... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1 Tjänstens syfte och ändamål... 4 4. Distribution

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (8) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 4 2.4 Rapporter

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten 5 2.4 Rapporter

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 10 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 10 Innehåll

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplattformen

Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplattformen Villkor för anslutning till Nationella tjänsteplformen Villkor för Anslutning till Nationella tjänsteplformen Innehåll 1. Inledning... 3 2. Referenser och definitioner... 3 2.1 Referenser... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA)

Bilaga 9. Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) 1 (7) Bilaga 9 Överenskommelse om tjänstenivåer (SLA) Innehåll 2 (7) Överenskommelse om tjänstenivå 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 1.2 Ansvarsfrihet 3 1.3 Ändring av tjänstenivåer 2 Servicenivåer 2.1

Läs mer

SERVICENIVÅER V

SERVICENIVÅER V SERVICENIVÅER V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. SERVICENIVÅER FÖR FÖRBINDELSER 1 2. PLANERAT UNDERHÅLL 2 3. TILLGÄNGLIGHET OCH FELAVHJÄLPNING 3 4. VITEN 4 Servicenivåer ii 1. SERVICENIVÅER FÖR FÖRBINDELSER

Läs mer

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1

Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 Anslutningsavtal avseende anslutning till nationell patientöversikt (NPÖ) version 1.1 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. NPÖ 4 3. Definitioner 5 4. Avtalstolkning 6 5. Anslutning 6 6. Förändringar under avtalsperioden

Läs mer

eklient - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

eklient - Beskrivning och tjänstespecifika villkor eklient - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 3 5.1 Övergripande beskrivning

Läs mer

Arbetsplatstjänsten / SUA

Arbetsplatstjänsten / SUA 1 (9) SLA 2018-03-01 Service Level Agreement Stockholms universitet Arbetsplatstjänsten / SUA 2018-03-01 Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: 2 (9) Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (7) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga J Rapporteringsrutiner 2 (7) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Modellavtal 2. Personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

Modellavtal 2. Personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2, riktar sig till vårdgivare som ansluts indirekt via annan direktansluten vårdgivare till nationell IT-tjänst där Inera

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Samverkansformer... 3 2.1. Strategisk nivå... 3 2.2. Operativ nivå... 3 3. Samverkansprocesser... 3 3.1. Incidenthantering... 3 3.1.1.

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal 1. Parter 1. Du ( Kunden ) som användare av tjänsten, nedan benämnd Personuppgiftsansvarige ; och 2. Rule Communication Nordic AB, org. Nr 556740-1293, med adress Kammakargatan

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll 2 (7) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 Administration och kontroll 4 2.1 Medverkan 4 2.2 Kvalitetsansvarig 4 2.3 Meddelande vid planerade arbeten

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Infrastrukturen för Svensk e-legitimation. Bilaga 4 Rapporteringsrutiner. för Utfärdare av Svensk e-legitimation

Anslutningsavtal. inom Infrastrukturen för Svensk e-legitimation. Bilaga 4 Rapporteringsrutiner. för Utfärdare av Svensk e-legitimation 1 (5) Anslutningsavtal för Utfärdare av Svensk e-legitimation inom Infrastrukturen för Svensk e-legitimation Bilaga 4 Rapporteringsrutiner 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till

Läs mer

Serviceavtal för Radioterminaler

Serviceavtal för Radioterminaler Sid. 1 (6) Serviceavtal för Radioterminaler BILAGA 4 - Avtalsförslag DNR: Sid. 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Dokument i avtalet, tolkningsordning... 3 2 Parter... 3 3 Leveransens innehåll och omfattning...

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Nationell hjälpmedelsdatabastjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Nationell hjälpmedelsdatabastjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Nationell Innehåll 1. Inledning... 3 2. Tjänstebeskrivning... 3 2.1 Tjänstens funktionella krav... 3 2.2 Tjänstens icke-funktionella krav... 4 2.3

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

SERVICENIVÅER V

SERVICENIVÅER V SERVICENIVÅER V 3.0 2019-03-15 Innehåll 1. SERVICENIVÅER 1 1.1 Servicenivå 1 1.1.1 SN 0 99.5% 1 1.1.2 SN 1 99.7% 1 1.1.3 SN 2 99.9% 2 1.2 2 2. PLANERAT UNDERHÅLL 3 2.1 Servicefönster 3 2.2 Optokabel i

Läs mer

Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträde Anm: Anbudsgivare ska inte underteckna och återsända denna mall tillsammans med anbudet. Personuppgiftsbiträdesavtal Detta avtal ingås mellan XXX med org.nr. xxxxxxxxx (nedan benämnt Lärosätet) och YYY

Läs mer

SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) Sida 1 av 5 SLA (Service Level Agreement) Gäller från och med 2014-10-14. Allmänt SLA:t (Service Level Agreement) beskriver reglering av ersättning vid störningar och fel för Stay Secures tjänster. Störningar

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt Personuppgiftslagen (1998:204) Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 1 riktar sig till de vårdgivare som avser att direkt

Läs mer

Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi

Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi Anslutningsavtal för medlemskap i Sambi Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 92073 [ ] 120 07 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [. ] (i det följande Federationsoperatör ) (i det följande

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Avtalet avser leverans av molntjänsten Keysourcingtool, som är en digital marknadsplats för aktörer inom konsultinköp.

Avtalet avser leverans av molntjänsten Keysourcingtool, som är en digital marknadsplats för aktörer inom konsultinköp. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Keysourcingtool FÖR LEVERANTÖR AV konsulter Avtalet avser leverans av molntjänsten Keysourcingtool, som är en digital marknadsplats för aktörer inom konsultinköp. 1. DEFINITIONER

Läs mer

Tjänsteavtal etjänstekort

Tjänsteavtal etjänstekort 1 (8) Tjänsteavtal etjänstekort Organisation utan eget utgivningskontor men med egen etjänstekortsansvarig Avtal mellan SLLeT och [Organisation] Datum: [Datum] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport

Läs mer

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E

M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E 2013-08-28 0 (5) AVTAL M E L L A N P E R S O N U P P G I F T S A N S V A R I G O C H P E R S O N U P P G I F T S B I T R Ä D E För personuppgifter som är relaterade till Höganäs kommun FÖRVALTNING 1 (5)

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Med Servicetid anses den tid under vilken PromikBook garanterar att påbörja och avhjälpa driftavbrott.

Med Servicetid anses den tid under vilken PromikBook garanterar att påbörja och avhjälpa driftavbrott. Användarvillkor Dokumentversion: 201805 Senast ändrad: Maj 2018 1. Parter 1.1 med organisationsnummer 556217-5157, adress Gullbergs Strandgata 36D, 411 04 Göteborg, hädanefter under benämning PromikBook

Läs mer

Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Kortversion av slutrapport

Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Kortversion av slutrapport Nationell samverkan 1177 vårdguiden på telefon Kortversion av slutrapport Projektet Nationell samverkan 1177 Vårdguiden på telefon genomförs av Invånartjänster, Stockholms läns landsting, på uppdrag av

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Begreppet Användare avser en registrerad användare av systemet och finns kopplad till ett eller flera Företag.

Begreppet Användare avser en registrerad användare av systemet och finns kopplad till ett eller flera Företag. Användarvillkor företag Dokumentversion: 201804 Senast ändrad: April 2018 Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook. Avtalet gäller mellan PromikBook och

Läs mer

SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement) SLA (Service Level Agreement) Mellan KUND och Leverantör x Avseende drift av KUND.SE LIGHTS IN LINE AB Tegnérgatan 37 111 61 STOCKHOLM info@lightsinline.se Sida 2 1. Bakgrund SLA (service level agreement),

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga C. Servicenivåer Producent, UC. Version: 1.

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga C. Servicenivåer Producent, UC. Version: 1. Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga C Servicenivåer Producent, UC Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Terminologi 1 1.2

Läs mer

Info om avtalshantering för Vårdhändelser. Nationellt möte Vårdhändelser 28 oktober 2014

Info om avtalshantering för Vårdhändelser. Nationellt möte Vårdhändelser 28 oktober 2014 Info om avtalshantering för Vårdhändelser Nationellt möte Vårdhändelser 28 oktober 2014 Info om avtal Tjänst, personuppgiftsbehandling Generellt - Bakgrund och pågående arbete Vårdhändelser Vårdhändelser

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Sedan 2008 har arbetet med gemensamma, såväl regionala som nationella, ehälsotjänster pågått. Kommunförbundet Skåne i

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Hantering av personuppgifter i Skyddat Webbaserat informationssystem (WIS)

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Hantering av personuppgifter i Skyddat Webbaserat informationssystem (WIS) 1 (6) Hantering av personuppgifter i Skyddat Webbaserat informationssystem (WIS) Detta personuppgiftsbiträdesavtal reglerar Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör

RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör FMV-2807-14 1(6) RAMAVTAL Hyra av mobila toaletter med service och tillbehör Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarets materielverk org. nr 202100-0340 115 80 Stockholm (lokalt

Läs mer

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande

(7) FÖRSLAG version 1.4. Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr , (licenstagaren) har denna dag träffats följande 2011-11-25 2 (7) Mellan x kommun (kommunen) och Y bolaget AB, org nr 000000 0000, (licenstagaren) har denna dag träffats följande Förutsättningar GEODATAAVTAL Avtalsbeteckning xxxxx/xxxx Kommunen har det

Läs mer

Tjänsteavtal etjänstekort

Tjänsteavtal etjänstekort 1 (8) Tjänsteavtal etjänstekort Organisation utan eget utgivningskontor och utan egen etjänstekortsansvarig Avtal mellan SLLeT och [Organisation] Datum: [Datum] Modell Anvisning Dokumentation Blankett

Läs mer

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun

Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Söderköpings kommun BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2015-01-12 TSN 2015-18 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Avtal avseende överlämnande av särskild kollektivtrafik i Kommuner som så önskar kan enligt

Läs mer

Tillitsgranskningsavtal

Tillitsgranskningsavtal Tillitsgranskningsavtal Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 92073 120 07 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande IIS ) (i det följande Sökanden ) 1 Inledning Sambi (Samverkan för behörighet

Läs mer

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (5) Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation Bilaga A Ersättning och fakturering 2 (5) 1. Bakgrund och syfte 1.1 Detta dokument är en bilaga till huvudtexten i Regelverk för identitetsfederationer

Läs mer

Tillitsgranskningsavtal

Tillitsgranskningsavtal Tillitsgranskningsavtal Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 92073 120 07 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande Tillitsgranskningstjänsten ) (i det följande Sökanden ) 1 Inledning

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Personuppgiftsbiträdesavtal Uthyrare AB med org.nr XXXXXX-XXXX, Adress, 123 45 X-stad, och motpartens namn, org.nr. XXXXXX-XXXX, Adress, 123 45 X-stad har denna dag träffat följande [Titel/dokumentnamn]

Läs mer

Tegehalls revisionsbyrå och dataskyddsförordningen

Tegehalls revisionsbyrå och dataskyddsförordningen Tegehalls revisionsbyrå och dataskyddsförordningen Vi har ett nytt och mer stärkt personuppgiftsskydd i och med att personuppgiftslagen (PUL) ersätts med dataskyddsförordningen (GDPR), ett EU-direktiv.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 1 (9) Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne gällande år 2015 kommentarer till föreslagna ändringar Inledning Nedan följer ett förtydligande till beslutade

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn 1(5) BILAGA 2 UTKAST AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG

Läs mer

Fortnox Finans Integritetspolicy

Fortnox Finans Integritetspolicy Fortnox Finans Integritetspolicy För oss på Fortnox Finans är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information

Läs mer

Sambiombudsavtal. 1 Inledning

Sambiombudsavtal. 1 Inledning Sambiombudsavtal Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur [ ] Box 92073 [ ] 120 07 Stockholm [ ] Org nr 802405-0190 [ ] (i det följande Federationsoperatör ) (i det följande Sambiombud ) 1 Inledning

Läs mer

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag

Bilaga 4g. Servicenivåer. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Förfrågningsunderlag SID 1 (15) Bilaga 4g Servicenivåer Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer