Swedish Radio Supply SDP-avtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedish Radio Supply SDP-avtal"

Transkript

1 Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll Bilaga Ingående räddningstjänster Sida 2 Tillägg till AVTAL 90-Underhåll Sida 3 Specifikation SDP supporttjänster Sida 4 Specifikation produkter och tjänster Detta avtal är utskrivet i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Underskrifter Swedish Radio Supply AB ingår avtal med kunden på de villkor som anges i avtalet. Kunden har erhållit ett exemplar och bekräftar att han tagit del av och godkänt avtalet och avtalsvillkoren. Karlstad Lund För Swedish Radio Supply AB: Johnny Dahlqvist För Kommunförbundet Skåne: Göran Orup Namnförtydligande Namnförtydligande Swedish Radio Supply AB Box 208, KARLSTAD SWEDEN phone fax

2 Tillägg till AVTAL 90-Underhåll Förekommer mot varandra stridande innehåll i villkoren skall detta tillägg äga företräde framför Avtal 90-Underhåll. 1. Swedish Radio Supply (SRS) åtagande Avtalet omfattar avhjälpande och underhåll av funktionshindrande fel på de anläggningar som anges i bilagan Specifikation produkter och tjänster. Felavhjälpning sker på SRS ordinarie arbetstid. Om felavhjälpning eller annan åtgärd på kundens begäran utförs på annan tid än ordinarie arbetstid har SRS rätt till ersättning för detta arbete utöver supportavgiften. Denna ersättning faktureras beställande räddningstjänst. 2. Undantag från SRS åtaganden skador förorsakade av åska och överspänning. skador förorsakade av vatten. skador förorsakade av felaktigt användande och oaktsamhet. fel på teleförbindelser och fastighetsnät. kapacitetsbrist och fel som ligger i Rakelsystemet. 3. Kundens åtaganden Kunden får inte utan att skriftligen underrätta SRS låta annan part utföra reparationer eller ändringar i anläggningen. Sådana reparationer eller ändringar kan medföra ökade supportkostnader. 4. Månadsavgift Avgiften för trygghetsavtalet erläggs kvartalsvis i förskott. 5. Giltighetstid Trygghetsavtalet gäller i 3 år. Avtalet förlängs därefter automatiskt med tolv månader i taget om inte någon av parterna skriftligen sagt upp avtalet senast 3 månader före avtalstidens eller förlängningsperiodens utgång. Tillägg till och ändringar av detta avtal skall för att vara gällande ske skriftligen. Om inte annat avtalats gäller dessa avtalsvillkor i tillämpliga delar även för det tillägg eller den ändring som gjorts. Muntliga utfästelser är gällande endast om de skriftligen bekräftats av båda parter.

3 6. Specifikation SDP Supporttjänster SRS tillhandahåller följande tjänster i SDP: a. Underhåll, felavhjälpning och programändring Vid förändringar av programmering i befintlig grundkodning av Sepuraterminaler skall arbetet vara levererat till avtalad klient inom 32 arbetstimmar efter beställning. b. Beställning av ändringar Beställningen skall vara skriftlig från behörig person via post, fax eller . c. Hårdvara såsom klientdator, programmeringsutrustning, USB-kablage Kringutrustning som krävs för en fungerande klientplats hos beställaren ingår. Om beställaren tillhandahåller egen hårdvara ingår inte detta i avtalet. d. Mjukvara Mjukvara för operativ, viruskydd, drivrutiner ingår. Om beställaren tillhandahåller egen mjukvara ingår inte detta i avtalet. e. Internetaccess för klient Samtliga kostnader för internetförbindelse från beställarens klient till SDP-servern ingår. Om beställaren tillhandahåller egen internetförbindelse ingår inte detta i avtalet. f. Uppgradering av programversion Sepuraterminal uppgraderas enligt MSB ramavtal SB Uppgradering av terminalprogram sker efter skälig avtalad tid. g. Administrera RM Databas SRS åtar sig att utan förbehåll administrera kundens databas. h. Snabb omprogrammering funktion av Sepuraterminaler (SWAP) SRS tillhandahåller hantering med snabb omprogrammering av hos kunden befintlig utbytes terminal med befintlig kodning och profiler. Ny kodfil skall levereras till avtalad klient inom 12 arbetstimmar. i. Databas Beställaren skall kostnadsfritt se till att SRS får tillgång till aktuell databas. SRS skall på beställarens begäran utan förbehåll kostnadsfritt leverera databasen åter. Beställningen skall ske av kunden behörig person. SRS har rätt att nyttja delar eller hela databasen till andra användare utan att fråga beställaren. j. Distribution av nya kodfiler till klienter SRS distribuerar nya kodfiler kostnadsfritt till beställarens klienter inom avtalad tid. Klienterna skall finnas åtkomliga via avtalat nätverk. k. Distribution av ny mjukvara till klienter SRS distribuerar nya kodfiler kostnadsfritt till beställaren. SRS har rätt att ta ut själig ersättning om beställaren vill ha stöd vid uppdatering av klienter och klientprogram lokalt. Mjukvaror levereras till behörig person hos beställaren.

4 l. Avstämning med MSB SRS ansvarar för rapportering till MSB eller av MSB utsedd entreprenör. m. Presentation av nya programversioner till Sepuraterminaler SRS presenterar nya programreleaser till SDP-kunder löpande i takt med nya versioner. Detta sker efter lokal överenskommelse mellan beställaren och SRS. n. Backup SDP-databas säkras med backup varje dygn. SRS ansvarar för denna rutin. o. Säkerhet SDP-server är placerad i skalskyddad och klimatkontrollerad miljö. Server är placerad hos SRS i Karlstad. p. Skydd mot intrång Firewall -skydd för databas/server. Firewall placeras hos SRS i Karlstad. SRS ansvarar för att säkerhet och skydd mot intrång uppfylls. q. Rapporteringslogg av händelsestatus (4 ggr/år) SRS tillhandahåller rapporter från SDP-databas 4 ggr/år efter överenskommelse med beställaren. r. SDP är fritt Karlstad Anslutningen till SDP sker via internetförbindelse till server placerad i Karlstad. s. Arbetskostnad Arbetskostnad för att hantera programmering av Sepuraterminaler enligt programmeringsunderlag, ändringar i befintliga kodfiler samt uppdatering av programvara är kostnadsfritt med reservation för eventuella licenskostnader. t. Prio Avtalskund har prioritet vid ändring- och flyttningsarbete. u. Rapportering SRS skall meddela kunden när felavhjälpning påbörjas och om möjligt ange klartidpunkt samt genast rapportera när ärendet är avhjälpt. Meddelande och avrapportering skall ske till behörig person hos beställaren och på det sätt beställaren anvisar. v. VPN-anslutning för klient (Virtual Private Network) SRS tillhandahåller VPN-anslutning för klient.

5 SDP omfattar inte följande tjänster w. OKP-arbete Samtliga kostnader för OKP-arbete tillkommer. SRS kan tillhandahålla den här tjänsten. x. Kodfil vid första leverans av terminaler Upprättande av nya kodmallar tillkommer. y. Programmering av terminaler Programmering av Sepuraterminaler som inte omfattas av avtalet tillkommer. Utförs normalt av beställaren från en SDP-klientdator. z. Utbildning på Radio Manager och klient All utbildning tillkommer. å. Installation/drifttagning av klient(er) hos kund SRS tillhandahåller antal klientprogramvara enligt SDP-avtal och distribueras på lämpligt sätt till beställaren. Installation av klientmjukvara eller uppgradering ingår ej. ä. Resor, logi och traktamente Samtliga kostnader för resor, logi och traktamente tillkommer. ö. SDA-applikationer All utveckling av SDA (Short Data Application) tillkommer. aa. Gällande moms tillkommer bb. Behörig person hos beställaren Beställaren utser behörig person eller personer inom sin organisation och meddelar detta till SRS. Utsedda personer skall vara dokumenterade hos SRS.

6 Specifikation av produkter och tjänster Avtalsnummer Kund Felanmälan SRS/FC-10:006 Kommunförbundet Skåne (Felanmälan Rakel SDP-avtal) Pos.nr. Benämning hårdvara och tjänster Antal 1 SDP-serveranslutning 1 2 Sepura klientlicenser 6 3 Sepura SRG3500 / STP8xxx / SRH3xxx SDP-klientdator ** 6 5 Telia 3G modem 0 6 Utbildning RM steg personer 7 Utbildning RM steg 2, parametersättning 1 4 personer 8 Radio Manager lite licens 1 ** SDP-klientdator Bärbar dator anpassad för SDP-klient Operativsystem enligt SDP-krav Virusskydd 1 st STP USB-kabel 1 st SRG USB-kabel

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev. 2008-01-21 B

ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev. 2008-01-21 B Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Avtal: Dessa Allmänna Villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom offert, prislista, tjänstebeskrivning,

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal

Bilaga 7 - Mall för avropsavtal 1/24 Bilaga 7 - Mall för avropsavtal Innehållsförteckning 1 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal... 3 2 Definitioner... 3 3 Avropsavtalets omfattning... 3 4 Verktygets standardfunktioner...

Läs mer

För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid.

För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid. Hej! Tack för att Du visat intresse för Spectracard. Nu har vi förenklat för Dig som kund. Samtidigt som Du tecknar avtal för Spectracard, tecknar Du även avtal för hyra av PIN terminal. I hyran ingår

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD

Avtal 1 AVTALSPARTER. Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12. LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD DIARIENR: UE/120024 AVTALSNR: 36/12 Avtal Dnr: UE/120024 Avtalsnr: 36/12 1 AVTALSPARTER LANDSTINGET Landstinget i Värmland 651 82 KARLSTAD Organisationsnr 232100-0156 Hemsida www.liv.se LEVERANTÖR OneMed

Läs mer

BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05

BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05 Sida 1 (5) BILAGA SUPPORT OCH UNDERHÅLL REV. 2014.05 1. DEFINITIONER Definierade termer ska ha den betydelse som anges nedan eller i Vitecs Programprodukter; Allmänna Villkor. 1.1 Med Användarlicens menas

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING Huvuddokument Avtal har denna dag tecknats mellan: (1) Canal Digital : Canal Digital Sverige AB, 115 80 Stockholm; och (2) Företaget : Bolagsnamn: Organisationsnr: Enhet/Verksamhet:

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media 31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media Eniro Sverige AB 120531 1. Tillämplighet Dessa avtalsvillkor ( Villkoren ) gäller för avtal mellan Eniro Sverige AB, org. nr. 556445-1846 ( Eniro ) och kund ( Kund

Läs mer

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal

Mall för Avropsavtal Personalsystem. 2 Avropsavtalets art samt tillämpning av ramavtal Ramavtalsbilaga 8 1/20 1 Kontraktsparter Mellan nedan angivna parter har följande Avropsavtal slutits. Myndighetens namn: [Myndighetens namn] (nedan angiven som Myndighet ) Leverantör med namn och EVRY

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ).

UTHYRNINGSAVTAL. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller tillsammans för Parterna ). UTHYRNINGSAVTAL Mellan (1) ( ) ( Medlemmen ) och (2) Hotel&Resort Norderstrand AB ( Operatören ) har denna dag träffats detta Avtal. (1) och (2) ovan kallas i fortsättningen var för sig för Part eller

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer