Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")"

Transkript

1 Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig får tillgång till supporttjänster som syftar till att ge dig en tryggare användarsituation. Om ett fel uppstår på systemet kan Dell i enlighet med serviceavtalet skicka en servicetekniker till kunden efter att supportförfarandet nedan har gåtts igenom (vilket inbegriper att en problemdiagnos ställs via en webbplats eller per telefon) samt, under hela den period som serviceavtalet* gäller, även tillhandahålla reservdelar samt arrangera byte av dessa. Denna typ av serviceavtal gäller bara för Optiplex-, Precision- och Dimensionsystem. * På fakturan står vilken giltighetstid som gäller för service. När denna giltighetstid har gått ut debiteras utförd service med en viss avgift. Serviceavtalets giltighetstid påverkar inte den ettåriga hårdvarusupport Dell tillhandahåller, och som inte kan förlängas, på förbrukningsartiklar och tillbehör som media, bärväskor, CMOS-batterier och batterier till bärbara datorer. ii. Supportförfarande De fyra supportnivåerna Dells NBD-service inbegriper följande support av standardtyp samt tekniker på plats vid behov: dagars kom igång-hjälp Dell erbjuder 30 dagars telefonsupport utan extra kostnad, där frågor om installationsoptimering och konfigurering samt frågor om allmänt bruk i begränsad omfattning besvaras under de 30 första och viktiga dagarna efter att systemet har levererats. Detta kundstödsprogram gäller kunder som köpt fabriksinstallerade operativsystem och program till stationära/bärbara datorer. 2. Omfattande onlinesupport dygnet runt På Dells webbplats för support tillhandahålls bl.a. felsökningsinformation, diagnosverktyg och nedladdningsbara filer. 3. Teknisk telefonsupport Dell erbjuder alla kunder teknisk hjälp per telefon vid t.ex. felsökning på Dells maskinvara samt operativsystem, programvara och drivrutiner som fabriksinstallerats av Dell. 4. Service på plats nästa arbetsdag omfattar arbete och reparation eller byte av delar i systemet, vilket inkluderar bildskärm, tangentbord och mus, med undantag om de beställts separat. Servicearbete utförs först efter att en diagnos har ställts av Dells tekniska support. iii. Supportförfarande - Mer information om de fyra supportnivåerna I det följande ges närmare information om alla supporttjänster av standardtyp samt teknikerassistans på plats: dagars kom igång-hjälp Dell tillhandahåller teknisk telefonsupport gällande installation och konfiguration de första 30 dagarna efter att systemet har levererats för att du ska få systemet att fungera. Råd ges om följande: (i) Dell-tillverkade produkter (ii) extern kringutrustning som Dell levererat (iii) fabriksinstallerade operativsystem (iv) fabriksinstallerade program Efter 30 dagar från leveransdatum besvaras inga frågor om allmänt bruk eller frågor om hur program används. UNDANTAG I SERVICEAVTALET Följande enheter omfattas inte av serviceavtalet: (i) komponenter som köpts och/eller installerats genom Dells Programvara & Kringutrustning (Software & Peripherals) (OrderReady/ReadyWare) Service på plats nästa arbetsdag 15/07/2004 Sida 1

2 (ii) komponenter som på fabriken specialmonterats åt kunder, med undantag för om support skriftligen begärs Specifik information om programvara och kringutrustning kan fås i dokumentationen som medföljer produkten och i arbets- och servicebeskrivningar för programvaran och kringutrustningen på Dells webbplats Support för programvara och kringutrustning som inte tillverkats av Dell tillhandahålls av respektive tillverkare. 2. Omfattande onlinesupport dygnet runt Dell erbjuder omfattande support utan kostnad på detta inkluderar support per e-post. De flesta frågor kan besvaras med hjälp av Dells diagnosverktyg och informationsbank på Internet. H är ingår t.ex. följande: Stora delar av det referensmaterial som används av Dells tekniker på 12 språk, vilket innefattar diagnosverktyg, felsökningsinformation och vanligt förekommande frågor (FAQ). Information om ditt eget system som erhålls när du anger din systemkod. Drivrutiner, verktyg och möjlighet till registrering om du vill få meddelande om nya uppdateringar. Diskussionsgrupp med andra kunder eller tekniker från Dell. 3. Teknisk telefonsupport Om du får problem med en produkt från Dell och inte kan lösa det med hjälp av vår onlinesupport ska du kontakta Dells tekniska support så att de kan fastställa problemet. Dell kan via telefonsupporten snabbt och effektivt fastställa vilket problem som har uppstått på ett visst system och i samråd med varje enskild kund bestämma vad som är bästa och snabbaste sättet att lösa problemet. Telefonsupport kan erhållas från måndag till fredag under lokal kontorstid, helgdagar undantaget. VILLKOR SOM MÅSTE VARA UPPFYLLDA INNAN KUNDSUPPORT KAN ERBJUDAS Dell tillhandahåller reservdelar och tekniker när det fastslagits att problemet inte kan lösas genom rekommenderad felsökning enligt nedan och Dells representant också anser att ett servicebesök löser problemet. Undantag från regeln medges om kunden har speciella behov eller funktionsnedsättning och gör Dells tekniker uppmärksam på det. INFORMATION SOM KUNDEN SKA HA TILLGÄNGLIG NÄR DELL KONTAKTAS Varje system som Dell levererar har monterats i enlighet med en individuell beställning. Uppgifterna i beställningen är lagrade i Dells servicehanteringssystem. Kunden ska ha service tag-nummer och det felande systemets modellnummer tillgängliga när Dells tekniker kontaktas. De står på en vit etikett på baksidan av systemet. Kunden måste ha det felande systemet på lättillgängligt avstånd när tekniskt kundstöd kontaktas så att diagnosen kan slutföras. Telefonnumret till den tekniska telefonsupporten som kunden ska ringa anges i dokumentationen som medföljer varje system. Det finns även på Dells webbplats FELSÖKNING FELDIAGNOS Dells tekniker har utbildats i att hitta snabbast möjliga lösning på problemet under varje enskilt telefonsamtal. För att kunna göra det ber teknikern om kundens hjälp vid felsökningen så att problemet ska kunna fastställas. Genom diagnosprocessen kan Dells tekniker bestämma på vilken del i systemet som ett eventuellt fel uppstått så att en reservdel sedan kan tillhandahållas. Exempel på vad som kan ingå inom ramen för feldiagnostiseringen är: Service på plats nästa arbetsdag 15/07/2004 Sida 2

3 Utföra diagnostest som är lämpade för det rapporterade problemet. Installera service pack, komponenter, tillägg, uppdateringar och korrigeringsfiler för specifikt angivna fabriksinstallerade operativsystem, maskinvara och BIOS. Installera och standardkonfigurera fabriksinstallerade operativsystem, program och drivrutiner från Dell. Testa ett fabriksinstallerat nätverksgränssnittskort (även för trådlös uppkoppling) med tillverkarens diagnosprogram och genom pingning (tidtagning av signalöverföring) till en annan dator. Testa ett fabriksinstallerat modem genom att ansluta det till en analog telefonlinje (inte en PABXväxel). Dells tekniker bistår dig och ser till att du får riktiga anvisningar för hur du ska gå tillväga. ÖPPNA SYSTEMET En korrekt ställd problemdiagnos kan eventuellt inte erhållas utan att systemet öppnas. Även under normal felsökning kan det bli nödvändigt att öppna systemet så att exempelvis en komponent som är ur läge kan sättas tillbaka på sin plats. Dells tekniker talar om för dig om det är nödvändigt och bist år dig under arbetet. När systemet öppnas går det oftast snabbare att lösa problemet, men det ska alltid ske med vägledning av en tekniker, som ger instruktioner om nödvändiga säkerhetsåtgärder. Som en sista utväg i felsökningen kan det bli nödvändigt att återställa operativsystem, programvara och drivrutiner för maskinvaran samt övriga inställningar till den ursprungliga, förinställda fabrikskonfigurationen. UNDANTAG Dells tekniska support och NBD-service omfattar inte support för följande: Allmänt bruk och frågor om användning av fabriksinstallerad programvara från Dell efter 30 dagar. Konfigurering och fastställande av diagnos för fabriksinstallerat operativsystem eller fabriksinstallerade program från Dell som ska användas med kundinstallerade program och maskinvara. Konfigurering, installering och validering av levererade operativsystem, programvara, drivrutiner eller programfixar som inte är från Dell. Produktuppdateringar, t.ex. Office XP Pro-uppgradering, som köpts av Dell eller annan leverantör. Konfigurering av kommunikationsprogramvara, med undantag av om den behövs för felsökning. All maskinvara och kringutrustning som inte har levererats av Dell, samt installation och kompatibilitetsprövning av densamma med maskinvara från Dell. Tillverkaren av produkten tillhandahåller support. Programvara och kringutrustning från Dell om inte annat särskilt angetts. Uppgraderingar till BIOS och inbyggd programvara på system som inte är från Dell, såvida de inte måste åtgärdas som ett led i problemlösningen. Ogiltiga programvaru- och maskinvarukonfigureringar. Säkerhetskopiering av och återställning av kundens data. Kundprogram och kunddata. Arbete som Dell bedömer vara onödigt. Förbrukningsartiklar och förslitning av artiklar som plastdelar och disketter. Icke-kritiska fel som faller inom ramen för branschreglerade toleransnivåer, t.ex. buller och avvikande pixelstorlek på enskilda LCD-skärmar. Spel och tilläggspaket som ingår när systemet köps (t.ex. utbildningspaket). Förebyggande underhåll. Annan reparation av systemet efter virusinfektion än installation av operativsystemet med Dells fabriksinställningar. Komponenter som specialmonterats åt kunder på fabriken (DellPlus), med undantag för om support skriftligen begärs. 4. Service på plats nästa arbetsdag I enlighet med Dells servicevillkor Service på plats nästa arbetsdag (NBD)* kan en Dell-certifierad tekniker skickas till kunden nästa arbetsdag* efter att felsökning per telefon slutförts och Dells tekniker godkänt och Service på plats nästa arbetsdag 15/07/2004 Sida 3

4 lagt ett serviceärende i Dells servicehanteringssystem före från måndag till fredag** och under förutsättning att reservdelar finns på lager, om det är relevant för ärendet. *Graden av servicetillgänglighet och uppskattad svarstid kan variera med hur avlägset belägen och svårtillgänglig platsen där produkten befinner sig är. **Tiden kan variera i vissa länder. Vid tryckningen av detta dokument måste ärendet i Storbritannien och på Irland loggföras före 16.30, lokal tid, och i Danmark, Finland, Norge och Sverige före 15.30, lokal tid, för att Service på plats nästa arbetsdag ska kunna erhållas. Mer information får du på närmaste Dell-kontor. Uppgifter om serviceärendets status och beräknad ankomsttid (fm/em) är tillgängliga på Service utförs på plats hos kunden från måndag till fredag mellan kl och (16.00 i Finland), utom på nationella helgdagar. LEVERANSFÖRFARANDEN VID SERVICE PÅ PLATS NÄSTA ARBETSDAG Två leveransförfaranden kan tillämpas i samband med Service på plats nästa arbetsdag: Reservdelsbyte som kräver medverkan från en tekniker - Dell skickar en servicetekniker med reservdelen till kunden före kl nästa arbetsdag. Teknikern installerar och testar reservdelen hos kunden. Teknikern kontrollerar tillsammans med kunden att reparationen har lyckats. Reservdelsbyte som utförs av kunden Dell kan välja att skicka en systemkomponent som kunden enkelt kan ersätta den gamla komponenten med. Dells tekniker kommer att fastställa om det är frågan om reservdelar i den här kategorin under diagnosprocessen. Vanligtvis ingår här bildskärmar, möss, tangentbord till stationära datorer, batterier till bärbara datorer, nätadaptrar etc. Reservdelen kan komma att repareras eller renoveras. Utbyteskomponenter väljs med utgångspunkt utifrån de tekniska krav som de ska uppfylla, varvid märke och modell saknar betydelse. iv. Allmän information Kundens data och förlust av data Dell rekommenderar att säkerhetskopiering utförs regelbundet. I de fall när det går att fastställa att fel har uppstått på en hårddisk byts den ut. Data som kunden sparat på den defekta hårddisken går förlorade om hårddisken byts ut. Serviceteknikern kommer endast att konfigurera operativsystemet med de ursprungliga fabriksinställningarna om kunden tillhandahåller den ursprungliga imagen (installationen) eller det installationsmedium på vilket operativsystemet finns. Kunden ska be om assistans från Dells tekniska support vid återinstallering av tilläggsprogram som medföljde installationen från fabriken. D ataförlust: Kunden är alltid ansvarig för att det egna datat lagras säkert samt för säkerhetskopiering och återinstallering av data. Dell ansvarar inte för eventuella program- eller dataförluster. Undantag från villkor för uppkomna skador Utöver vad som anges i Dells allmänna villkor och försäljningsvillkor gäller följande undantag, där Dell- orsakats av: service inte gäller om skadan Användning av komponenter eller programvara som inte tillhandahålls av Dell Flytt eller transport Servicearbete som inte godkänts av Dell Användning som inte skett i enlighet med produktinstruktionerna Felaktigt inställd spänning i systemets strömförsörjning. Onormal eller orimlig användning Olyckshändelse. CompleteCare-försäkring kan fås med framtida köp. Uppsåtlig oaktsamhet Miljömässiga förhållanden Force majeure, eldsvåda, översvämning, våldsdåd eller liknande händelser Placering av systemet Dells Service på plats nästa arbetsdag, vars villkor definieras i detta dokument, kan fås i följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Service på plats nästa arbetsdag 15/07/2004 Sida 4

5 Serviceavtalet är giltigt i det land där systemet köpts. Dell kan uppfylla serviceåtagandet på ny plats under förutsättning att Dell underrättas om att kunden flyttar och att servicetypen generellt tillhandahålls i området till vilket kunden flyttar. Den avtalade servicen kan fås i det nya landet när Dell har underrättats och Dells system uppdaterats. Servicevillkoren kan variera om kunden flyttar till ett av Dells direktländer som inte anges i listan i detta dokument. En lista med alla direktländer finns på Dells webbplats De länder som inte anges i listan är inte Dells direktländer. Om systemet flyttas till eller från ett icke Dell-direktland, är servicen eventuellt inte möjlig att få, eventuellt inte densamma som i serviceavtalet och eventuellt avgiftsbelagd. Det åligger kunden att meddela Dell om datasystem flyttas mellan olika länder. Kunden ska fylla i överföringsformuläret på Dells webbplats ransfer Kundåtaganden Fö r att Dell ska kunna uppfylla sitt kundstödsåtagande ska kunden utan begränsning: Ge Dell fullständig, säker och snabb tillgång till produkterna Om möjligt tillhandahålla en tekniskt kunnig person med kunskap om systemet och det uppkomna felet som närvarar under reparationen och aktivt bistår i felsökningen Se till att systemet står lätt åtkomligt på en tillräckligt stor arbetsyta som uppfyller hälso- och säkerhetskrav Tillhandahålla telekommunikationer som Dell rimligen kan begära för att kunna utföra sina åtaganden och annan testning, diagnosarbete och felåtgärd, på kundens bekostnad Ställa sparade kopior av program och data i säkert förvar i enlighet med den mest krävande datoranvändarpraxis innan en begäran om service framställs till Dell Acceptera att det är kundens uppgift att få egna program att fungera efter att servicen ovan utförts Informera Dell om systemet flyttas Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan begära för att på bästa sätt kunna utföra service Returpolicy Konsumenten kan häva ett köp inom 14 kalenderdagar efter datum för mottagande utan att behöva anföra särskilda skäl och erhålla en utbetalning av erlagt pris. Kunden måste för att kunna hävda denna rätt informera Dell och erhålla ett nummer för returgodkännande. Produkterna ska genast returneras, efter att de på ett tydligt sätt märkts med numret för returgodkännande, i det skick de var när kunden mottog dem, på kundens egen bekostnad och risk. Eventuella lagstadgade konsumenträttigheter påverkas inte av detta avtal. Det sistnämnda gäller inte affärskunder och andra som använder Dells produkter i affärsmässigt syfte. Denna servicebeskrivning omfattas av och utgör tillägg till villkoren i tillämpligt överordnat avtal som slutits mellan kunden och Dell och, om avtal inte har slutits, till Dells allmänna villkor och försäljnings- och servicevillkor (vilket utan begränsningar innefattar Dells begränsade ansvarsskyldighet med undantag som beskrivs i dessa dokument). Dell förbehåller sig rätten att utan föregående varning och förpliktelser göra förbättringar och ändringar i det här dokumentet samt i de produkter och tjänster som beskrivs. Dells allmänna villkor kan läsas på DELL LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ SERVICE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON GARANTI MED AVSEENDE PÅ DEN MASKINVARA, DE PROGRAM SOM ANVÄNDS NÄR SERVICEN UTFÖRS, ANNAN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ RESULTATET AV SERVICEN ELLER RESULTATET AV EVENTUELL REKOMMENDATION SOM DELL LÄMNAR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FÖR DEN LEVERERADE VARAN ELLER SYSTEMET SOM KAN VARA ETT RESULTAT AV ATT NÅGON AV DE REKOMMENDATIONER SOM DELL KAN HA LÄMNAT IMPLEMENTERAS. INGET I DETTA AVTAL ELLER ANNAN SKRIVEN DOKUMENTATION KAN ÄNDRA VILLKOREN I DETTA STYCKE Dell Corporation. Med ensamrätt. Mångfaldigande på något sätt utan skriftligt godkännande från Dell Corporation är strängeligen förbjudet. Dell, Dell-logotypen, Optiplex, Precision och Dimension är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Dell Corporation. Andra varumärken och firmanamn kan finnas i dokumentet för att referera till företag som gör anspråk på respektive varumärke och/eller namn på deras produkter. Dell avsäger sig all äganderätt till varumärken och firmanamn som inte tillhör Dell. Service på plats nästa arbetsdag 15/07/2004 Sida 5

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok My Passport for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport för Mac Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare.

Konsumentköplagen SFS 1990:932. Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen SFS 1990:932 Lagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. Reviderad april 2007 Konsumentköplagen ger dig ett skydd när du som konsument köper en vara

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer