Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service")"

Transkript

1 Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service") i. Översikt över CAR-service Den europeiska hämt- och returservicen innebär att du får en supportservice när produkten levererats som syftar till att ge dig en tryggare användarsituation. Om ett fel uppstår på kundens system kan Dell i enlighet med CAR-serviceavtalet hämta, reparera och returnera systemet efter att supportförfarandet nedan har gåtts igenom (vilket inbegriper att en problemdiagnos ställs via en webbplats eller per telefon) under hela den period som serviceavtalet* gäller. Denna typ av serviceavtal gäller bara Inspiron samt Latitude- och Dimension-system som sålts i speciellt värdepaket. * På fakturan står vilken giltighetstid som gäller för service. När denna giltighetstid har gått ut debiteras utförd service med en viss avgift. Serviceavtalets giltighetstid påverkar inte den ettåriga hårdvarusupport Dell tillhandahåller, och som inte kan förlängas, på förbrukningsartiklar och tillbehör som media, bärväskor, CMOS-batterier och batterier till bärbara datorer. ii. Supportförfarande De fyra supportnivåerna Dells CAR-service inbegriper följande supporttjänster av standardtyp samt hämt-, reparations- och returservice vid behov: dagars kom igång-hjälp Dell erbjuder 30 dagars telefonsupport utan extra kostnad, där frågor om installationsoptimering och konfigurering samt frågor om allmänt bruk i begränsad omfattning besvaras under de 30 första och viktiga dagarna efter att systemet har levererats. Det här programmet gäller kunder som köpt fabriksinstallerade operativsystem och program till stationära och bärbara datorer. 2. Omfattande onlinesupport dygnet runt På Dells webbplats för support tillhandahålls bl.a. felsökningsinformation, diagnosverktyg och nedladdningsbara filer. 3. Teknisk telefonsupport Dell erbjuder alla kunder teknisk hjälp per telefon vid t.ex. felsökning på Dells maskinvara.. 4. Europeisk Hämt- och Returservice omfattar arbete och reparation eller byte av delar i systemet, vilket inkluderar bildskärm, tangentbord och mus, med undantag om de beställts separat. Servicearbete utförs inom 6 arbetsdagar och först efter att en diagnos godkänts av Dells tekniska support. iii. Supportförfarande - Mer information om de fyra supportnivåerna I det följande ges närmare information om alla supporttjänster av standardtyp samt Hämt- och Returservice: dagars kom igång-hjälp Dell tillhandahåller teknisk telefonsupport gällande installation och konfiguration de första 30 dagarna efter att systemet har levererats för att du ska få systemet att fungera. Råd ges om följande: (i) Dell-tillverkade produkter (ii) extern kringutrustning som Dell levererat (iii) fabriksinstallerade operativsystem (iv) fabriksinstallerade program Efter 30 dagar från leveransdatum besvaras inga frågor om allmänt bruk eller frågor om hur program används. UNDANTAG I SERVICEAVTALET Följande enheter omfattas inte av serviceavtalet: (i) komponenter som köpts och/eller installerats genom Dells Programvara & Kringutrustning (Software & Peripherals) (ReadyWare) Hämt- och returservice 26/11/2004 Sida 1

2 (ii) komponenter som på fabriken specialmonterats åt kunder, såvida detta inte har kommits överens i ett speciellt avtal med Dell. Specifik information om programvara och kringutrustning kan fås i dokumentationen som medföljer produkten och i arbets- och servicebeskrivningar för programvaran och kringutrustningen på Dells webbplats 2. Omfattande onlinesupport dygnet runt Dell erbjuder omfattande support utan kostnad på detta inkluderar support per e-post. De flesta frågor kan besvaras med hjälp av Dells diagnosverktyg och informationsbank på Internet. Här ingår t.ex. följande: Stora delar av det referensmaterial som används av Dells tekniker på 12 språk, vilket innefattar diagnosverktyg, felsökningsinformation och vanligt förekommande frågor (FAQ). Information om ditt eget system som erhålls när du anger din systemkod. Drivrutiner, verktyg och möjlighet till registrering om du vill få meddelande om nya uppdateringar. Diskussionsgrupp med andra kunder eller tekniker från Dell. 3. Teknisk telefonsupport Om du får problem med en produkt från Dell och inte kan lösa det med hjälp av vår onlinesupport ska du kontakta Dells tekniska support så att de kan fastställa problemet. Dell kan via telefonsupporten snabbt och effektivt fastställa vilket problem som har uppstått på ett visst system och i samråd med varje enskild kund bestämma vad som är bästa och snabbaste sättet att lösa problemet. Telefonsupport kan erhållas från måndag till fredag under lokal kontorstid, helgdagar undantaget. VILLKOR SOM MÅSTE VARA UPPFYLLDA INNAN KUNDSUPPORT KAN ERBJUDAS Dell tillhandahåller hämt- och returservice när det fastslagits att problemet inte kan lösas genom rekommenderad felsökning enligt nedan och Dells representant också anser att ett servicebesök löser problemet. Undantag från regeln medges om kunden har speciella behov eller funktionsnedsättning och gör Dells tekniker uppmärksam på detta. INFORMATION SOM KUNDEN SKA HA TILLGÄNGLIG NÄR DELL KONTAKTAS Varje system som Dell levererar har monterats i enlighet med en individuell beställning. Uppgifterna i beställningen är lagrade i Dells servicehanteringssystem. Kunden ska ha service tag-nummer och det felande systemets modellnummer tillgängliga när Dells tekniker kontaktas. De står på en vit etikett på baksidan av systemet. Kunden måste ha det felande systemet på lättillgängligt avstånd när den tekniska supporten kontaktas så att diagnosen kan slutföras. Telefonnumret till den tekniska telefonsupporten som kunden ska ringa anges i dokumentationen som medföljer varje system. Det finns även på Dells webbplats FELSÖKNING FELDIAGNOS Dells tekniker har utbildats i att hitta snabbast möjliga lösning på problemet under varje enskilt telefonsamtal. För att kunna göra det ber teknikern om kundens hjälp vid felsökningen så att problemet ska kunna fastställas. Genom diagnosprocessen kan Dells tekniker bestämma på vilken del i systemet som ett eventuellt fel uppstått så att en reservdel sedan kan tillhandahållas. Exempel på vad som kan ingå inom ramen för hårdvaru feldiagnostiseringen är: Utföra diagnostest som är lämpade för det rapporterade problemet. Hämt- och returservice 26/11/2004 Sida 2

3 Installera service pack, komponenter, tillägg, uppdateringar och korrigeringsfiler för specifikt angivna fabriksinstallerade operativsystem, maskinvara och BIOS. Installera och standardkonfigurera operativsystem, program och drivrutiner som fabriksinstallerats av Dell. Testa ett fabriksinstallerat nätverkkort (även trådlöst) med tillverkarens diagnosprogram och genom pingning (tidtagning av signalöverföring) till en annan dator. Testa ett fabriksinstallerat modem genom att ansluta det till en analog telefonlinje (inte en PABXväxel). Dells tekniker bistår dig och ser till att du får riktiga anvisningar för hur du ska gå tillväga. ÖPPNA SYSTEMET En korrekt ställd problemdiagnos kan eventuellt inte erhållas utan att systemet öppnas. Även under normal felsökning kan det bli nödvändigt att öppna systemet så att exempelvis en komponent som är ur läge kan sättas tillbaka på sin plats. Dells tekniker talar om för dig om det är nödvändigt och bistår dig under arbetet. När systemet öppnas går det oftast snabbare att lösa problemet, men det ska alltid ske med vägledning av en tekniker, som ger instruktioner om nödvändiga säkerhetsåtgärder. Som en sista utväg i felsökningen kan det bli nödvändigt att återställa det ursprungliga operativsystemet, programvara och maskindrivrutiner och inställningar till den förinställda fabrikskonfigurationen. UNDANTAG Dells tekniska support och Hämt- och Returservice omfattar inte support för följande: Allmänt bruk och frågor om användning av fabriksinstallerad programvara från Dell efter 30 dagar. Konfigurering och fastställande av diagnos för fabriksinstallerat operativsystem eller fabriksinstallerade program från Dell som ska användas med kundinstallerade program och maskinvara. Konfigurering, installering och validering av levererade operativsystem, programvara, drivrutiner eller programfixar som inte är från Dell. Produktuppdateringar, t.ex. Office XP Pro-uppgradering, som köpts av Dell eller annan leverantör. Konfigurering av kommunikationsprogramvara, med undantag av om den behövs för felsökning. All maskinvara och kringutrustning som inte har levererats av Dell, samt installation och kompatibilitetsprövning av densamma med maskinvara från Dell. Tillverkaren av produkten tillhandahåller support. Programvara och kringutrustning från Dell om inte annat särskilt angivits. Uppgraderingar till BIOS och inbyggd programvara på system som inte är från Dell, såvida de inte måste åtgärdas som ett led i problemlösningen. Ogiltiga programvaru- och maskinvarukonfigureringar. Säkerhetskopiering av och återställning av kundens data. Kundprogram och kunddata. Arbete som Dell bedömer vara onödigt. Förbrukningsartiklar och förslitning av artiklar som plastdelar och disketter. Icke-kritiska fel som faller inom ramen för branschreglerade toleransnivåer, t.ex. buller och avvikande pixelstorlek på enskilda LCD-skärmar. Spel och tilläggspaket som ingår när systemet köps (t.ex. utbildningspaket). Förebyggande underhåll. Annan reparation av systemet efter virusinfektion än installation av operativsystemet med Dells fabriksinställningar. Komponenter som specialmonterats åt kunder på fabriken (DellPlus), såvida detta inte har kommits överens i ett speciellt avtal med Dell. 4. Europeisk Hämt- och returservice: I enlighet med Dells europeiska Hämt- och Returservice (CAR)* är vårt mål att systemet hämtas, repareras och returneras kundens system inom sex arbetsdagar efter att felsökning per telefon slutförts och Dells tekniker godkänt och lagt ett serviceärende i Dells servicehanteringssystem. Detta under förutsättning att reservdelar finns på lager om detta är relevant för ärendet. Om ärendet loggförs före mellan måndag och fredag**, hämtas enheten normalt nästa arbetsdag*. Hämt- och returservice 26/11/2004 Sida 3

4 *Graden av servicetillgänglighet och uppskattad svarstid kan variera med hur avlägset belägen och svårtillgänglig platsen där produkten befinner sig är. **Tiden kan variera i vissa länder. Vid tryckningen av detta dokument måste ärendet i Storbritannien och på Irland loggföras före 16.30, lokal tid, och i Danmark, Finland, Norge och Sverige före 15.30, lokal tid, för att enheten ska kunna hämtas nästa arbetsdag. Mer information får du på närmaste Dell-kontor. Uppgifter om servicesamtalets status och beräknad ankomsttid (fm/em) är tillgängliga på LEVERANSFÖRFARANDEN VID CAR-SERVICE Två leveransförfaranden kan tillämpas i samband med Hämt- och returservice: Reservdelsbyte som kräver en teknikers medverkan Dell sörjer för att enheten hämtas i enlighet med villkoren i beskrivningen av denna service. Kunden ansvarar för att lösenordsspärrar som begränsar åtkomst till operativsystem och BIOS avaktiveras. Cd:n med operativsystemet och licensnumret till operativsystemet ska medfölja systemet så att operativsystemet vid behov kan ominstalleras. Dell kontaktar kunden om reparationen fördröjs. Enheten returneras till kunden när reparationen slutförts. Reservdelsbyte som utförs av kunden Dell kan välja att skicka en systemkomponent som kunden enkelt kan ersätta den gamla komponenten med. Dells tekniker kommer att fastställa om det är frågan om reservdelar i den här kategorin under diagnosprocessen. Vanligtvis ingår här bildskärmar, möss, tangentbord till stationära datorer, batterier till bärbara datorer, nätadaptrar etc. Reservdelen kan komma att repareras eller renoveras. Utbyteskomponenter väljs med utgångspunkt uitfrån de tekniska krav som de ska uppfylla, varvid märke och modell saknar betydelse. iv. Allmän information Kundens data och förlust av data Dell rekommenderar att säkerhetskopiering utförs regelbundet. I de fall när det går att fastställa att fel har uppstått på en hårddisk byts den ut. Data som kunden sparat på den defekta hårddisken går förlorade om hårddisken byts ut. Serviceteknikern kommer endast att konfigurera operativsystemet med de ursprungliga fabriksinställningarna om kunden tillhandahåller den ursprungliga imagen (installationen) eller det installationsmedium på vilket operativsystemet finns. Kunden ska be om assistans från Dells tekniska support vid återinstallering av tilläggsprogram som medföljde installationen från fabriken. Dataförlust: Kunden är alltid ansvarig för att det egna datat lagras säkert samt för säkerhetskopiering och återinstallering av data. Dell ansvarar inte för eventuella program- eller dataförluster. Undantag från villkor för uppkomna skador Utöver vad som anges i Dells allmänna villkor och försäljningsvillkor gäller följande undantag, där Dellservice inte gäller om skadan orsakats av: Användning av komponenter eller programvara som inte tillhandahålls av Dell Flytt eller transport Servicearbete som inte godkänts av Dell Användning som inte skett i enlighet med produktinstruktionerna Felaktigt inställd spänning i systemets strömförsörjning. Onormal eller orimlig användning Olyckshändelse. CompleteCare-försäkring kan fås med framtida köp Uppsåtlig oaktsamhet Miljömässiga förhållanden Force majeure, eldsvåda, översvämning, våldsdåd eller liknande händelser Placering av systemet Dells europeiska Hämt- och returservice, vars villkor definieras i detta dokument, kan fås i följande länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Hämt- och returservice 26/11/2004 Sida 4

5 Serviceavtalet är giltigt i det land där systemet köpts. Dell kan uppfylla serviceåtagandet på ny plats under förutsättning att Dell underrättas om att kunden flyttar och att servicetypen generellt tillhandahålls i området till vilket kunden flyttar. Den avtalade servicen kan fås i det nya landet när Dell har underrättats och Dells system har uppdaterats. Servicevillkoren kan variera om kunden flyttar till ett av Dells direktländer som inte anges i listan i detta dokument. En lista med alla direktländer finns på Dells webbplats De länder som inte anges i listan är inte Dells direktländer. Om systemet flyttas till eller från ett icke Dell-direktland, är servicen eventuellt inte möjlig att få, eventuellt inte densamma som i serviceavtalet och eventuellt avgiftsbelagd. Det åligger kunden att meddela Dell om datasystem flyttas mellan olika länder. Kunden ska fylla i överföringsformuläret på Dells webbplats Kundåtaganden För att Dell ska kunna uppfylla sitt supportåtagande ska kunden utan begränsning: Ge Dell fullständig, säker och snabb tillgång till produkterna Om möjligt tillhandahålla en tekniskt kunnig person med kunskap om systemet och det uppkomna felet som närvarar under felsökningen. Se till att systemet står lätt åtkomligt på en tillräckligt stor arbetsyta som uppfyller hälso- och säkerhetskrav Tillhandahålla telekommunikationer som Dell rimligen kan begära för att kunna utföra sina åtaganden och annan testning, diagnosarbete och felåtgärd, på kundens bekostnad Säkert förvara sparade kopior av program och data i enlighet med bästa datorpraxis innan en begäran om service framställs till Dell Acceptera att det är kundens uppgift att få egna program att fungera efter att servicen ovan utförts Informera Dell om systemet flyttas Vidta andra åtgärder som Dell rimligen kan begära för att på bästa sätt kunna utföra service Returpolicy Konsumenten kan häva ett köp inom 14 kalenderdagar efter datum för mottagande utan att behöva anföra särskilda skäl och erhålla en utbetalning av erlagt pris. Kunden måste för att kunna hävda denna rätt informera Dell och erhålla ett nummer för returgodkännande. Produkterna ska genast returneras, efter att de på ett tydligt sätt märkts med numret för returgodkännande, i det skick de var när kunden mottog dem, på kundens egen bekostnad och risk. Eventuella lagstadgade konsumenträttigheter påverkas inte av detta avtal. Det sistnämnda gäller inte affärskunder och andra som använder Dells produkter i affärsmässigt syfte. Denna servicebeskrivning omfattas av och utgör tillägg till villkoren i tillämpligt överordnat avtal som slutits mellan kunden och Dell och, om avtal inte har slutits, till Dells allmänna villkor och försäljnings- och servicevillkor (vilket utan begränsningar innefattar Dells begränsade ansvarsskyldighet med undantag som beskrivs i dessa dokument). Dell förbehåller sig rätten att utan föregående varning och förpliktelser göra förbättringar och ändringar i det här dokumentet samt i de produkter och tjänster som beskrivs. Dells allmänna villkor kan läsas på DELL LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ SERVICE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON GARANTI MED AVSEENDE PÅ DEN MASKINVARA, DE PROGRAM SOM ANVÄNDS NÄR SERVICEN UTFÖRS, ANNAN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ RESULTATET AV SERVICEN ELLER RESULTATET AV EVENTUELL REKOMMENDATION SOM DELL LÄMNAR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM PRESTANDA, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FÖR DEN LEVERERADE VARAN ELLER SYSTEMET SOM KAN VARA ETT RESULTAT AV ATT NÅGON AV DE REKOMMENDATIONER SOM DELL KAN HA LÄMNAT IMPLEMENTERAS. INGET I DETTA AVTAL ELLER ANNAN SKRIVEN DOKUMENTATION KAN ÄNDRA VILLKOREN I DETTA STYCKE Dell Corporation. Med ensamrätt. Mångfaldigande på något sätt utan skriftligt godkännande från Dell Corporation är strängeligen förbjudet. Dell, Dell-logotypen, Inspiron, Latitude och Dimension är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Dell Corporation. Andra varumärken och firmanamn kan finnas i dokumentet för att referera till företag som gör anspråk på respektive varumärkeoch/eller namn på deras produkter. Dell avsäger sig all äganderätt till varumärken och firmanamn som inte tillhör Dell. Hämt- och returservice 26/11/2004 Sida 5

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

iii. Detaljerad information om huvudkomponenterna i Business Support-service Följande beskriver varje servicekomponent i detalj:

iii. Detaljerad information om huvudkomponenterna i Business Support-service Följande beskriver varje servicekomponent i detalj: Beskrivning av Dells Business Support-service i. Översikt över Business Support-service Dells Business Support-klientservice kombinerar snabba svarstider och problemlösning med avancerad teknisk hjälp

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon

Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon Servicebeskrivning Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon Översikt av tjänst Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon är en supporttjänst utöver dina lagstadgade rättigheter

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

3. GARANTINS OMFATTNING

3. GARANTINS OMFATTNING PACKARD BELL-GARANTI Tack för att du har valt en Packard Bell-produkt! Syftet med det här dokumentet är att tillhandahålla villkor för Packard Bell-garantin. 1. DEFINITIONER Med Packard Bell avses NEC

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300

Din manual HP DVD WRITER DVD300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DVD WRITER DVD300 instruktionsbok

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

ASUS Garanti Informationsformulär

ASUS Garanti Informationsformulär ASUS Garanti Informationsformulär Hr/Fru/Frk: Telefonnummer: Adress: E-postadress: Inköpsdatum: / / (DD/MM/ÅÅ) Säljarens namn: Återförsäljarens telefonnummer: Säljarens adress: Serienummer: Viktigt! Spara

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat Teknisk support Vår målsättning är att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen genom att tillhandahålla ett omfattande paket med eservice-alternativ, som kompletteras med telefonsupport. Med

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor

hp Technical Phone Support serviceavtal (avtalet) villkor hp Technical Phone Support serviceavtal ("avtalet") villkor Tack för att du har köpt ett HP Technical Phone Support Service-serviceavtal. Servicebeskrivningar med mer detaljerad information kan erhållas

Läs mer

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V

E-post: kundeservice@brobizz.dk Telefon: +45 70 20 70 49 Vanlig post: Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V HANDELSVILLKOR ALLMÄN INFORMATION Bakom denna hemsida ("Hemsidan") står BroBizz A/S, CVR-nr 31854822, Vester Søgade 10, 1601 Köpenhamn V, e-post: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Om du har problem

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Hardware Support Offsite Return Services

Hardware Support Offsite Return Services Datablad Hardware Support Offsite Return Services Care Pack Tjänstens fördelar Flexibla leveransalternativ Tillförlitligt kostnadseffektivt alternativ till support på plats för produkter som används i

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide

U3000/U3100 Mini. (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide U3000/U3100 Mini (För Eee PC på Linux Operativsystem) Snabbguide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:09:17 PM SW3656 Första Utgåvan Januari 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS BRUKSANVISNING NI-707526 SUOMI HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS Tack för att du köpt den här ICIDU Homeplug-adaptern. Med den här 200 Mbps-adaptern kan du snabbt

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare PCI Card. PCI-kortet Trust 100MB Speedshare kopplar upp din dator till en LAN- eller/och bredbandsuppkoppling mot Internet. 2 Säkerhet Var

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Telefoniprodukter 96-91-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows på din Mac 4 Steg 4:

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer