Norton AntiVirus Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norton AntiVirus Användarhandbok"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den produkt som beskrivs i detta dokument distribueras under licens som begränsar dess användning, kopiering, distribution och dekompilering/baklängeskonstruktion. Detta dokument eller delar av det får inte reproduceras i någon form för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Symantec Corporation och dess eventuella licensgivare. DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SYMANTEC CORPORATION AVSÄGER SIG ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR, UTFÄSTELSER OCH GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM KURANS, ÄNDAMÅLSENLIGHET OCH GARANTIER FÖR ATT INGA INTRÅNG GJORTS I UTOMSTÅENDE PARTERS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. SYMANTEC CORPORATION KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED TILLHANDAHÅLLANDET ELLER ANVÄNDNINGEN AV DENNA DOKUMENTATION. INFORMATIONEN I DENNA DOKUMENTATION KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara i enlighet med FAR och med begränsade rättigheter i enlighet med punkt FAR om begränsade rättigheter för kommersiell programvara och DFARS om rättigheter för kommersiell programvara eller dokumentationen till kommersiell programvara oavsett sammanhang och eventuella senare regler. Användning, ändringar, reproduktion, visning eller offentliggörande av den licenserade programvaran eller dokumentationen av U.S. Government får endast ske i överensstämmelse med villkoren i detta avtal. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA 95014, USA Tryckt i Irland

3 Innehåll Kapitel 1 Kapitel 2 Aktivering Innan du börjar... 5 Aktivera Norton AntiVirus... 5 Om du inte kan aktivera produkten... 6 Komma igång Starta Norton AntiVirus... 7 Utforska huvudfönstret... 7 Visa status för skyddskategorier... 9 Om säkerhetsstatusindikatorn Mer information Supportlösningar för EMEA Register

4 4 Innehåll

5 Aktivering 1 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Innan du börjar 1 Aktivera Norton AntiVirus 1 Om du inte kan aktivera produkten Innan du börjar w Innan du börjar, avsluta alla öppna program och filer och kontrollera att du är ansluten till Internet. Under aktiveringen kan det visas Microsoft-meddelanden. Följ Microsofts anvisningar på skärmen innan du fortsätter aktivera Norton AntiVirus. Aktivera Norton AntiVirus w Norton AntiVirus är redan installerat på datorn, men du har inte konfigurerat det. Om du inte aktiverar produkten inom den angivna tidsperioden slutar produkten att fungera. Du måste vara uppkopplad till Internet för att kunna aktivera produkten. Gå in på Symantecs webbplats om du har problem med aktiveringen. Gå till följande webbadress: Så här aktiverar du Norton AntiVirus 1 Gör något av följande: 1 Om Norton AntiVirus-panelen öppnas automatiskt på skrivbordet kontrollerar du alternativen och klickar sedan på Nästa. 1 Öppna Start-menyn > Program > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus. 2 Läs igenom licensavtalet och klicka på Jag accepterar licensavtalet. Om du inte accepterar licensavtalet går det inte att fortsätta aktiveringen.

6 6 Aktivering Om du inte kan aktivera produkten 3 Kontrollera alternativen i panelen Norton AntiVirus och klicka på Nästa. 4 Gör något av följande om panelen Norton Account-konto öppnas: 1 Om du har ett Norton Account-konto loggar du in på det. 1 Om du vill skapa ett nytt Norton Account-konto fyller du i avsnittet Skapa ett Norton Account-konto. 5 Klicka på Nästa. 6 Granska prenumerationsinformationen i Norton AntiVirus-panelen. 7 Klicka på Slutför. Om du inte kan aktivera produkten Om du inte kan ansluta till Symantecs servrar för att aktivera produkten kontrollerar du först om det finns programvara för barnsäkerhet, antingen installerad på datorn eller via Internetleverantören, som kan blockera anslutningen. Anslutningen kan vara blockerad om du använder programvara för barnsäkerhet. Konfigurera barnsäkerhetsfunktionerna så att de inte blockerar aktiveringen om du tror att det är det som gör att du inte kan ansluta. Om du vill ändra konfigurationen måste du logga in i barnsäkerhetsprogrammet som administratör eller logga in på Internet via Internetleverantören som administratör.

7 Komma igång 2 Kapitlet innehåller följande avsnitt: 1 Starta Norton AntiVirus 1 Utforska huvudfönstret 1 Visa status för skyddskategorier 1 Om säkerhetsstatusindikatorn 1 Mer information Starta Norton AntiVirus Se Svara på indikatorer om säkerhetsstatus på sidan 10. Norton AntiVirus är avsett att skydda den dator som programmet är installerat på. Du behöver inte öppna programmet för att skyddet ska aktiveras. Om Norton AntiVirus upptäcker en situation som kräver din uppmärksamhet visas ett fönster där du får hjälp att åtgärda situationen. Du kan när som helst starta Norton AntiVirus för att justera inställningar, granska skyddsnivån eller göra förebyggande underhåll. Alla programfunktioner går att komma åt från huvudfönstret. Så här startar du Norton AntiVirus 4 Gör något av följande: 1 Dubbelklicka på Norton AntiVirus-ikonen i Windows meddelandefält. 1 Öppna Start-menyn > Program > Norton AntiVirus > Norton AntiVirus. Utforska huvudfönstret När du startar Norton AntiVirus öppnas huvudfönstret. Huvudfönstret ger åtkomst till alla funktioner, alternativ, hjälp och support för Norton AntiVirus.

8 8 Komma igång Utforska huvudfönstret Så här utforskar du huvudfönstret Se Starta Norton AntiVirus på sidan 7. 1 Starta Norton AntiVirus. 2 Överst i huvudfönstret klickar du på den länk som du vill titta närmare på. Dina alternativ är: Ge feedback Här kan du ge feedback om Norton-produkten och hur den fungerar. Norton Account Här hanterar du all information om Norton-produkten från ett och samma ställe. Hjälp och support Härifrån har du tillgång till Nortons supportwebbplats, Symantec Help Center och informationen i rutan Om Norton AntiVirus.

9 Komma igång Visa status för skyddskategorier 9 3 Klicka på önskat alternativ till vänster i huvudfönstret. Dina alternativ är: Säkerhetsstatus Här visas datorns säkerhetsstatus. Nätverkskarta Här konfigurerar och visar du funktionerna för kartan över nätverkssäkerhet. Kör LiveUpdate Med hjälp av det här alternativet söker du efter de senaste produktuppdateringarna. Virussök nu Med hjälp av denna funktion kan du omedelbart söka igenom datorn efter hot. Visa historik Här kan du detaljgranska de senaste produktaktiviteterna. Alternativ Här ställer du in alternativen för Norton Protection Center och Norton AntiVirus. Prenumeration Här kan du förnya eller återställa prenumerationen på Norton AntiVirus. 4 Mitt i fönstret klickar du på det alternativfält som du vill utforska. Dina alternativ är: Uppgifter och virussökningar Här kör du produktspecifika uppgifter. Inställningar Här visar och anpassar du produktspecifika alternativ. Rapporter och statistik Här kan du granska aktivitetsloggen och virusencyklopedin. Visa status för skyddskategorier Se Starta Norton AntiVirus på sidan 7. Norton Protection Center ingår i Norton AntiVirus När du använder datorn övervakar Norton Protection Center hur väl datorn och aktiviteterna skyddas mot hot, risker och skada. Innan du startar en aktivitet kan du använda Norton Protection Center och kontrollera att det är riskfritt att fortsätta. Så här visar du skyddskategoriernas status 1 Klicka på fliken Hem i huvudfönstret.

10 10 Komma igång Om säkerhetsstatusindikatorn Om skyddskategorierna 2 I fönstret Norton Protection Center kontrollerar du status för respektive post i var och en av skyddskategorierna. 3 Du kan välja att göra något av följande: 1 Visa mer information om säkerhetsstatus genom att klicka på objektet. 1 Du kan också reparera statusen för ett objekt som påverkar systemets totalskick genom att klicka på objektet och sedan på Reparera. 1 Du ignorerar statusen för ett objekt som påverkar systemets totalskick genom att klicka på objektet och sedan på Ignorera. 1 Om du vill övervaka ett säkerhetsobjekt som har ignorerats klickar du på objektet och sedan på Övervaka. Beroende på vilka program som finns installerade i Norton Protection Center kan skyddskategorierna omfatta följande: Datorn Här visas produktspecifik status för skyddskategorierna. Internet Visar skyddsstatusen för virussökning av utgående och inkommande e-post. Identitet Visar skyddsstatus för eventuella Internettransaktioner. Om säkerhetsstatusindikatorn På fliken Norton Protection Center sammanfattas det aktuella skyddet för olika aktiviteter, till exempel e-post och webbanvändning. En allmän skyddsnivå beräknas utifrån de säkerhetsprogram som finns installerade på datorn. En säkerhetsstatusindikator visas till vänster i huvudfönster. Statusnivåerna är följande: Säker Ingen åtgärd krävs från din sida. OBS! Vissa frågor kräver din uppmärksamhet, men datorn är inte utsatt för någon risk. Hotad Några problem hotar informationen på datorn eller datorns förmåga att fungera som den ska. Svara på indikatorer om säkerhetsstatus När en statusindikator visar en status som kräver din uppmärksamhet kan du vidta åtgärder för att förbättra din skyddsstatus.

11 Komma igång Mer information 11 Så här reagerar du på statusindikatorer i huvudfönstret 4 Klicka på Reparera nu i huvudfönstret. Mer information Öppna hjälpen Produktdokumentationen hjälper dig att använda Norton AntiVirus. Informationen finns på datorn och på Symantecs webbplats. Du når hjälpfunktionen från alla platser i Symantec-produkten. Hjälpen innehåller länkar till information som hjälper dig att utföra specifika uppgifter. Den elektroniska hjälpen innehåller en guide till alla produktfunktioner och uppgifter som du kan utföra. Så här öppnar du hjälpen 1 Klicka på Hjälp & support överst i huvudfönstret. 2 Klicka på Hjälp i fönstret Hjälp och support. 3 Klicka på en flik i vänster ruta i Hjälp-fönstret. Dina alternativ är: Innehåll Visar hjälpavsnitt efter ämne Index Visar alla nyckelord för hjälpavsnitten i alfabetisk ordning Sök Öppnar en sökruta där du kan skriva ett ord eller en fras Du kan skriva ut hjälpavsnitten. Så här skriver du ut ett hjälpavsnitt 1 Klicka på fliken Innehåll i hjälpfönstret. 2 Markera avsnittet som ska skrivas ut i innehållsförteckningen och klicka på Skriv ut. 3 Ange om du bara vill skriva ut det markerade avsnittet eller om du vill skriva ut avsnittet samt alla underavsnitt. 4 Klicka på OK.

12 12 Komma igång Mer information

13 Supportlösningar för EMEA Om support Snabbsupport Om du har Norton 360, Norton Internet Security eller Norton AntiVirus kan du få support från produkten när du har installerat den. Gå till avsnittet "Snabbsupport" om du vill ha mer information. För alla andra produkter har vi två supportalternativ för att hjälpa dig att hitta ett svar på frågan eller problemet. Information om varje alternativ finns i respektive avsnitt. 1 Självhjälp 1 Kontakta support En kommentar om andra versioner av Symantec-programvara: Förinstallerad (OEM) programvara Om du har en giltig prenumeration av en Norton-produkt som var förinstallerad på datorn kanske datortillverkaren kan bistå med supportrelaterade frågor. I de flesta fall kan datortillverkaren hjälpa dig att ominstallera Norton-produkten. Kontakta Symantec-supporten om du har frågor angående din prenumeration eller produktaktivering. Programvara som har laddats ner från en Internetleverantör (ISP) Om du har laddat ner din Norton-produkt från Internetleverantören (ISP) vänder du dig till Internetleverantören med frågor om produktaktivering, prenumeration och betalning. Symantec-supporten kanske inte kan hjälpa dig med frågor som gäller prenumeration, betalning och produktaktivering. Den här funktionen finns för Norton 360, Norton Internet Security och Norton AntiVirus. Du kan använda alternativen Självhjälp och Kontakta support om produkten inte är installerad. Med snabbsupport kan du få support från produkten och verktyg som automatiskt diagnostiserar och löser vanliga frågor. Du kan även söka efter lösningar eller enkelt få tillgång till support via telefon, samt avgiftsfri support via chatt eller e-post. Klicka på "Support" i produktens gränssnitt om du vill få snabbsupport.

14 14 Supportlösningar för EMEA Om support Självhjälp Kontakta support Supportpolicy Symantecs webbplats innehåller svar på de flesta kundfrågorna. På vår webbplats kan du göra följande: 1 Få hjälp med din prenumeration, nedladdning och produktaktivering eller andra frågor som inte är av teknisk art. 1 Sök i vår kunskapsbas för att få hjälp med tekniska frågor, t ex installations-, konfigurations- eller felsökningsfel för Symantec-produkten. Få information om de senaste virushoten och borttagningsverktygen Symantecs webbplats för support finns på: Utöver självhjälpsalternativen kan du även kontakta en supportrepresentant via chatt, e-post eller telefon. En översikt över tre olika supporterbjudanden visas nedan. Chatt chatt i realtid med en supportrepresentant. För mer komplicerade tekniska frågor kan chattalternativet erbjuda möjligheten att, om du går med på det, låta supportrepresentanten fjärransluta till din dator och lösa problemet åt dig. Chattsupporten är gratis, med undantag för virus- och spionprogramtjänsten. E-post skicka din fråga på vår webbplats och få svar via e-post. E-postsupporten har en långsammare svarstid i förhållande till chatten eller telefonen. E-postsupporten är gratis. Telefon tala med en supportrepresentant i realtid. Det kostar ingenting för frågor som gäller installation eller vanliga tekniska problem med en aktuell version av en Norton-produkt. För andra problem, eller om du använder en äldre version, är telefonsupporten avgiftsbelagd. Support för frågor som inte gäller tekniska problem är gratis. Observera att supporterbjudandena kan variera beroende på språk eller produkt. Du kontaktar en supportrepresentant genom att besöka Symantecs webbplats för support: 1 Gå till: 1 Alternativet för Internetsupport visas först, åtföljt av kontaktalternativen där du kan välja vilken typ av support du vill ha. När Symantec meddelar att en produkt inte längre kommer att marknadsföras eller säljas upphör all telefonsupport sex månader efter meddelandet om upphörande. Teknisk information om dessa produkter kan fortfarande finnas tillgänglig på supportwebbplatsen på följande adress: Symantec förbehåller sig rätten att ändra supportpolicyer när som helst utan föregående meddelande. Du kan läsa den senaste versionen av supportpolicyn på:

15 Register A aktiveringsproblem 6 alternativ 9 D datorn 10 F felsökning aktivering 6 H hjälpen öppna 11 skriva ut 11 huvudfönster alternativ 7 funktioner 7 ge feedback 8 hjälp 7 hjälp och support 8 inställningar 9 kör LiveUpdate 9 nätverkskarta 9 Norton Account 8 prenumeration 9 rapporter och statistik 9 säkerhetsstatus 9 Support 7 uppgifter och virussökningar 9 virussök nu 9 visa historik 9 I identitet 10 installation från en nedladdad fil 5 problem 5 Internet 10 N Norton AntiVirus huvudfönster 8 ikon på skrivbordet 7 starta 7 Norton Protection Center i aktivitetsfältet i Windows 10 skyddskategorier 9 statusindikator 10 statusnivåer 10 O OBS! 10 S statusindikatorer 10 Media Center 10

16 foo

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C

JAWS for Windows. Snabbstart guide. Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C JAWS for Windows Snabbstart guide Freedom Scientific, Inc. 440541-001 Rev. C Publicerad av Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04 Network Scanner Tool R3.1 Användarguide Version 3.0.04 Copyright 2000-2004 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee-logotypen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer