Servicebeskrivning Basic Hardware Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning Basic Hardware Service"

Transkript

1 Servicebeskrivning Basic Hardware Service Villkorsöversikt Det här avtalet ( avtalet eller servicebeskrivningen ) träffas mellan kunden ( du eller kunden ) och Dell. Genom att köpa dessa tjänster (så som de definieras häri) av Dell åtar sig kunden att följa de allmänna villkor som anges i det här dokumentet. Kunden godkänner att om tjänsterna förnyas, ändras, utökas eller används längre än den inledande avtalsperioden, träder villkoren i den vid tidpunkten gällande servicebeskrivningen i kraft. Servicebeskrivningen finns tillgänglig på Direktkunder och slutanvändare som köper Dell-tjänster direkt från en återförsäljare: Den här tjänsten erbjuds i samband med kundens separat tecknade serviceavtal med Dell eller, om inget sådant avtal finns, med Dells standardkundavtal (CMSA), som kan hämtas från Serviceöversikt Registrerade och certifierade PartnerDirect-partners och -återförsäljare: Den här tjänsten tillhandahålls för återförsäljning av auktoriserade Dell-återförsäljare i samband med Dells försäljningsvillkor för personer eller organisationer som köper i syfte att sälja vidare, som kan hämtas från Dell och/eller din auktoriserade Dell-återförsäljare är glada att kunna erbjuda grundläggande maskinvaruservice ( service eller tjänst ) i enlighet med gällande servicenivå, som beskrivs nedan. Kundens gällande servicenivå identifieras på kundens beställningskvitto, faktura eller kvitto för produkt(erna) som omfattas. Följande servicenivåer är tillgängliga: Retur för reparation inlämningsservice Retur för reparation hämta/lämna-service Service endast av delar Service på plats nästa arbetsdag Service på plats inom 3 arbetsdagar Avancerad ersättningsservice Den här tjänsten erbjuder tekniska supportalternativ (telefon, Internet osv) och reservdelar och servicearbete som krävs för att reparera och/eller byta ut defekta enheter som uppträder under maskinvarugarantin för den eller de av kundens produkter som omfattas ( Kvalificerad reparation ). Produkter som omfattas: Grundläggande maskinvaruservice är tillgänglig vid köp av utvalda standardkonfigurerade datorer av modellen Dell Optiplex, Latitude, Dell Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic, Dell-skrivare och Dell EMC Storage Systems. Varje produkt som omfattas är märkt med ett serienummer ( Service Tag ). Ett separat avtal för grundläggande maskinvaruservice måste tecknas av kunden för varje produkt som omfattas. Det innebär att om till exempel en skrivare köps tillsammans med en bärbar dator, så täcks inte skrivaren av serviceavtalet för den bärbara datorn. Skrivaren och den bärbara datorn har var sitt serviceavtal. Läs den här servicebeskrivningen noggrant och observera att Dell och/eller den auktoriserade Dell-återförsäljaren förbehåller sig rätten att när som helst kunna ändra villkoren i den här servicebeskrivningen. GRUNDLÄGGANDE MASKINVARUSERVICE OMFATTAR 1) TEKNISK SERVICE OCH SUPPORT OCH 2) RESERVDELAR OCH TILLHÖRANDE SERVICEARBETE. 1. TEKNISK SERVICE OCH SUPPORT Alla erbjudanden som avser grundläggande maskinvaruservice, förutom service endast av delar, berättigar till följande tekniska service och support: Supportservice via telefon, som erbjuder felsökning av maskinvara under kontorstid (exklusive helgdagar) i landet i fråga Basic Hardware Service Description v2.1 04/13/2009 Page 1 of 7

2 Teknisk support dygnet runt, alla dagar via Internet-baserad chatt och e-post Reparation och lösning av material- och tillverkningsfel i enlighet med servicenivån som kunden har köpt Obs! Serviceerbjudandena kan variera beroende på region. För produkter som omfattas och som har köpts från auktoriserade Dell-återförsäljare kan kunden kontakta Dell eller den auktoriserade Dell-återförsäljaren för att identifiera vilken servicenivå som gäller för produkter som omfattas. Kontakta Dell för service Lösning av ej brådskande tekniska problem: För problem som inte är brådskande kan du kontakta Dells tekniska support via e-post eller genom att chatta. Båda dessa funktioner är tillgängliga via Teknisk support via telefon: Analytiker för grundläggande maskinvaruservice ( Dell-analytiker ) är tillgängliga via telefon under kontorstid måndag till fredag (exklusive helgdagar) i landet i fråga. Telefonnummer till supporten finns på Innan Dell kontaktas bör följande finnas tillgängligt: Den berörda produktens 1) Service Tag-nummer, 2) Express Service-kod och 3) modellnummer. Normalt finns Service Tag-numret och Express Service-koden på en etikett på den berörda produkten. En beskrivning av problemet och eventuella felsökningssteg som bör utföras före kontakt med den tekniska supporten Ärendenumret om ett sådant redan har tilldelats vid tidigare kontakt med Dells servicepersonal Aktuell version av operativsystemet Fysisk åtkomst till den berörda produkten under felsökningen Kontakta Dell eller den auktoriserade Dell-återförsäljaren via telefon. Under samtalet kommer Dell-analytikern att be om Service Tag-numret och Express Service-koden. Dell-analytikern kommer även att kontrollera servicenivån och giltighetstiden för service av produkten som omfattas. Sedan kommer Dell-analytikern att utföra en rad felsökningssteg för diagnostisera problemet. Kunden ska på begäran identifiera felmeddelanden som har visats och ange när de visades. Kunden bör även vara beredd på att informera Dell-analytikern om vilka steg som redan har utförts i ett försök att lösa problemet innan kunden tog kontakt med Dells tekniska support. Dell-analytikern kan även be kunden att öppna produkthöljet, ta bort maskinvara, manipulera programvara eller utföra andra diagnostikåtgärder. Om kunden inte kan eller vill tillåta fjärrdiagnos kan detta göra att en serviceavgift tillkommer för diagnostikservice på plats. Om kunden inte vill eller kan utföra de inledande telefonbaserade felsökningsstegen med Dell-analytikern, kan kunden uppgradera sin grundläggande maskinvaruservice till Dell ProSupport med diagnos på plats via Dell eller den auktoriserade Dell-åtförsäljaren om tjänsten är tillgänglig. Om problemet visar sig falla utanför gällande maskinvarugaranti kan en avgift utgå för diagnos och åtgärd. Basic Hardware Service Description v2.1 04/13/2009 Page 2 of 7

3 2. RESERVDELAR OCH TILLHÖRANDE SERVICEARBETE Oavsett vilken servicenivå som har köpts är vissa delar tillverkade så att kunden enkelt kan ta bort och byta ut delar. Sådana delar klassificeras som utbytbara av kund (CSR-delar). Om Dell-analytikern under diagnosen bedömer att produkten går att reparera med hjälp av en CSR-del, kommer Dell att skicka CSR-delen direkt till kunden. CSR-delar kan delas in i följande två kategorier: CSR-delar som tillval Dessa delar kan bytas ut av kunden. Beroende på vilken typ av service som har köpts tillsammans med produkten som omfattas kan Dell erbjuda en tekniker på plats för att byta ut delarna. Obligatoriska CSR-delar Detta avser delar som kunden måste byta ut själv. Dell tillhandahåller inget installationsarbete för dessa delar. Om kunden begär att Dell och/eller den auktoriserade Dell-återförsäljaren ska byta ut dessa delar, kommer kunden att debiteras en avgift för denna service. Vilken fraktmetod som används för att leverera CSR-delen beror på vilken servicenivå kunden har köpt. Reservdelar för kunder med service nästa arbetsdag kommer att levereras med en fraktmetod för leverans nästa arbetsdag. Reservdelar för kunder med service inom 3 arbetsdagar kommer att levereras med en frakttjänst för leverans inom tre arbetsdagar. Reservdelar för kunder med returservice för reparation kommer att levereras med landfrakt. När Dell-analytikern väl har fastställt om det är nödvändigt att byta ut en del eller att returnera systemet, informeras kunden om kommande steg. Beroende på vilken servicenivå kunden har köpt, gäller följande alternativ: A. Retur för reparation Det finns tre typer av returservice för reparation: insändningsservice, inlämningsservice och hämta/lämna-service. Alternativen för returservice för reparation varierar beroende på vilken typ av service som har köpts och på kundens geografiska plats. Retur för reparation inlämningsservice Retur för reparation - inlämningsservice inleds med samtalet till Dells tekniska support enligt beskrivningen ovan. Under den telefonbaserade felsökningen kommer Dell-analytikern att diagnostisera om problemet beror på ett maskivarufel. Om så är fallet kommer kunden att uppmanas att lämna in produkten som omfattas till ett av Dell utvalt reparationscenter eller leveransplats (på kundens bekostnad). Service ges under kontorstid i landet i fråga, 5 dagar i veckan, exklusive helgdagar. Kvalificerad reparation kommer att utföras i enlighet med den svarstid som är angiven på kundens beställningskvitto, faktura eller kvitto. När produkten som omfattas har reparerats kommer kunden att kontaktas så att kunden kan ordna hämtning av produkten. Reparationsserviceavtal varierar beroende på landet och orten som är aktuell. Retur för reparation hämta/lämna-service Retur för reparation hämta/lämna-service inleds med samtalet till Dells tekniska support enligt beskrivningen ovan. Om diagnosen visar att det finns ett maskinvarufel i produkten som omfattas, och att felet inte kan lösas genom telefonbaserad felsökning med Dell-analytikern, kommer en Dell-representant att hämta den berörda produkten hos kunden och ta den till ett av Dell utvalt reparationscenter. Den här servicemetoden innefattar arbete och reparation eller byte av delar i systemets huvudenhet, inklusive bildskärm, tangentbord och mus om inte detta har beställts separat. Kvalificerad reparation kommer att utföras i enlighet med den svarstid som är angiven på kundens beställningskvitto, faktura eller kvitto. När produkten som omfattas har reparerats kommer den att returneras till kunden. Reparationsserviceavtal varierar beroende på landet och orten som är aktuell. B. Service endast av delar För kunder som endast har rätt till service av delar kommer Dell att förse kunden med ersättningsdelar i utbyte mot de defekta delarna för att stödja kvalificerad reparation. Dell kan tillhandahålla hela enhetsbyten av sådan tredjepartsmaskinvara i stället för att byta ut enskilda delar. Dell skickar med en förbetald fraktförpackning för varje ersättningsdel så att kunden kan returnera den ursprungliga, defekta delen till Dell. Service endast av delar innefattar inte teknisk support. Basic Hardware Service Description v2.1 04/13/2009 Page 3 of 7

4 C. Service på plats nästa arbetsdag eller inom 3 arbetsdagar Under den telefonbaserade felsökningen kommer Dell-analytikern att bedöma om en tekniker för service på plats måste skickas ut för att stödja kvalificerad reparation. För service på plats nästa arbetsdag anländer en tekniker normalt på platsen nästa arbetsdag. För service på plats inom 3 arbetsdagar anländer en tekniker normalt på platsen inom tre arbetsdagar. Följande särskilda begränsningar och villkor gäller för den här tjänsten: Tekniker är tillgängliga måndag till fredag, exklusive helgdagar, mellan 8.00 och lokal tid. För utsändningar eller samtal som tas emot efter lokal tid tillkommer ytterligare en dag för att få teknikern på plats. Om det när teknikern är på plats hos kunden visar sig att ytterligare delar eller resurser krävs, kan det bli ett tillfälligt avbrott i arbetet. Arbetet återupptas när de delar eller resurser som tillkom finns tillgängliga. Missat servicebesök: Om kunden eller kundens utsedda representant inte finns på plats när teknikern anländer till platsen, kan teknikern inte slutföra nödvändigt servicearbete. Om möjligt kommer teknikern att lämna ett kort som anger att teknikern har varit där. Om detta sker kan kunden debiteras en extraavgift för ett uppföljande servicesamtal. D. Avancerad ersättningsservice Vissa produkter som omfattas kan köpas med avancerade ersättningsservice för att stödja kvalificerad reparation. Om Dellanalytikern bedömer att produkten som omfattas kräver kvalificerad repararation, kan Dell välja att leverera en ersättningsprodukt till kundplatsen. Ersättningsprodukten levereras med landfrakt. I vissa fall, och enligt Dells bedömning, kan en tekniker för service på plats även sändas ut för att ersätta/installera ersättningsprodukten. Vid mottagande av ersättningsprodukten måste kunden returnera den defekta produkten som omfattas till Dell genom att lämna in det defekta systemet till den utvalda fraktfirman inom 3 arbetsdagar. Om kunden inte returnerar den defekta produkten kommer kunden att debiteras en avgift. Programvaruuppdateringar för Dell EqualLogic Grundläggande maskinvarusupport för utvalda Dell EqualLogic-produkter som stöds, inklusive Dell EqualLogic PS-serien, omfattar både uppdateringar för programvaruunderhåll och introduktion av nya funktioner till firmware och viktig programvara såsom SAN HQ, Auto Snapshot Manager och Host Integration Toolkit (under den serviceperiod som anges på fakturan). Korrigeringsfiler och programfelskorrigeringar. Dell kommer regelbundet att släppa korrigeringsfiler och programkorrigeringar för den gällande lagringsprogramvaran för företag i syfte att upprätthålla kompatibilitet med operativsystem och/eller databaser samt eventuella felkorrigeringar, tillfälliga lösningar och/eller korrigeringsfiler som behövs för att uppfylla dokumentationen för gällande lagringsprogramvara för företag. Nya versioner. Nya versioner av den gällande lagringsprogramvaran för företag tillhandahålls vanligtvis av Dell utan extra kostnad för licensinnehavare för den lagringsprogramvara för företag som är installerad på en produkt som stöds och som omfattas av Dells begränsade garanti 1 eller ett årligt service- eller underhållsavtal. Nya versioner består normalt av versioner som innehåller korrigeringsfiler och felkorrigeringar, ändringar som motsvarar en utökning eller ett tillägg till befintliga funktioner samt ändringar som avser omfattande nya funktioner. En lista över priserna för att förnya Dells support för EqualLogic finner du på: Basic Hardware Service Description v2.1 04/13/2009 Page 4 of 7

5 Begränsningar i täckningen av maskinvara: SATA-hårddiskar i systemen PowerEdge, PowerEdge SC och PowerVault har den kortare av antingen en 1-årig begränsad maskinvarugaranti 1 eller längden av den begränsade maskinvarugarantin för det Dell-system som SATAhårddisken levereras med. Batterier till bärbara datorer har den kortare av antingen en 1-årig begränsad maskinvarugaranti 1 eller längden på den begränsade maskinvarugarantin för den Dell-dator som batteriet levereras med. Ditt PERC5- eller PERC 6-batteri kan ge upp till 72 timmars reservströmförsörjning till cacheminnet på styrenheten när det är nytt. Under den 1-åriga begränsade maskinvarugarantin garanterar vi att batteriet kommer att tillhandahålla minst 24 timmar reservström under den 1-åriga perioden för begränsad maskinvarugaranti 1. Projektorlampor omfattas av 90 dagars begränsad maskinvarugaranti 1 Minnen omfattas av en begränsad maskinvarugaranti 1 under produktens livstid. Den begränsade maskinvarugarantin för bildskärmar som köpts oberoende av ett system varar under den tidsperiod som anges på följesedeln. Bildskärmar som köpts med ett system omfattas av den systembegränsade maskinvarugarantin. Handdatorer, hörlurar och kabelmonterade fjärrkontroller levereras med en 1-årig begränsad maskinvarugaranti 1. Annan tilläggsmaskinvara omfattas av den längre av antingen 1 års begränsad maskinvarugaranti 1 för nya delar och 90 dagars begränsad maskinvarugaranti för reparerade delar eller, för både nya och reparerade delar, återstoden av garantin för den Dell-dator som sådana delar är installerade på. Ytterligare begränsningar för täckningen av maskinvara kan gälla. Gå till eller se din faktura, alternativt kontakta Dells tekniska support för mer information. Följande ingår inte i tjänsterna: Hjälp med operativsystemprogramvara eller databaser Ersättning av medier för programvara som inte är Dell-märkt (till exempel Microsoft Office) eller program som Dell inte längre levererar med sina system Hjälp med konfigurering, optimering, installation, flytt eller uppgradering Tillgång till experttekniker Fast-Track-utsändningsservice Global Command Center för verksamhetskritisk övervakning Nödutsändning eller allvarlighetsgrader för problem som har fastställts av kunden Ärendehantering och eskaleringshantering Garanti, reparation eller någon annan typ av service för tredjepartsprodukter eller samarbetsservice med tredjepartsleverantörer/partners Tillbehör, förbrukningsartiklar, kringutrustning eller delar såsom batterier, ramar och överdrag Installationstjänster för obligatoriska enheter som är utbytbara av kunden (CRU-delar) Förebyggande underhåll Service eller reparation av skador eller defekter hos produkten som omfattas som är kosmetiska och som inte påverkar enhetens funktionalitet. Dell reparerar inte slitage på enheten när det gäller ytliga skador som repor och bucklor. Service för utrustning som har skadats på grund av felaktig användning, olyckshändelser, misskötsel av produkten som stöds eller komponenter (till exempel, men inte begränsat till, användning av felaktig spänning eller felaktig säkring, användning av inkompatibla enheter eller tillbehör, felaktig eller otillräcklig ventilation eller att inte följa bruksanvisningarna), ändringar, olämplig fysisk miljö eller operativmiljö, otillräckligt underhåll från kundens sida (eller kundens agent), flytt av produkten som omfattas, borttagning eller ändring av identifieringsetiketter för utrustning eller delar eller fel som har orsakats av en produkt som Dell inte ansvarar för. Reparationer som är nödvändiga på grund av problem med programvara eller på grund av ändringar, justeringar eller reparationer som har genomförts av någon annan än Dell, en återförsäljare eller serviceleverantör som är auktoriserad av Dell eller av kunder som använder CSR-delar. Stöd för skada som har uppstått på grund av naturkatastrofer, till exempel, men inte begränsat till, blixtnedslag, översvämningar, virvelstormar, jordbävningar och orkaner Återställning eller överföring av data Alla aktiviteter eller tjänster som inte uttryckligen beskrivs i den här servicebeskrivningen Kundens ansvar Behörighet att bevilja åtkomst Kunden garanterar att kunden, Dell och, om lämpligt, den auktoriserade Dellåterförsäljaren har åtkomst till och kan använda produkten som omfattas, data på den och alla maskinvaru- och programvarukomponenter som ingår i den i syfte att kunna utföra dessa tjänster. Om kunden inte redan har den Basic Hardware Service Description v2.1 04/13/2009 Page 5 of 7

6 behörigheten är det kundens ansvar att införskaffa den, på kundens bekostnad, innan Dell tillfrågas om att utföra dessa tjänster. Samarbete med Dell-analytiker och tekniker på plats Kunden samtycker till att samarbeta med och följa instruktionerna som ges av Dell-analytikern. Upprätthållande av programvaru- och serviceversioner Kunden måste upprätthålla programvara och produkt(er) som omfattas på den lägsta versionsnivå som anges av Dell eller enligt de inställningar som anges på PowerLink för Dell EMC-lagringslösningar och Dell EqualLogic, eller enligt vad som anges på för de produkter som omfattas. Kunden måste även säkerställa installation av nödvändiga reservdelar, korrigeringsfiler, programuppdateringar eller nya versioner enligt Dells anvisningar för att berörd(a) produkt(er) ska omfattas av den här tjänsten. Tredjepartsgarantier Grundläggande maskinvaruservice kan innebära att Dell behöver åtkomst till maskinvara eller programvara som inte har tillverkats av Dell. Vissa tillverkares garantier kan bli ogiltiga om Dell eller någon annan än den ursprungliga tillverkaren utför arbete på tillverkarnas produkter. Kunden ansvarar för att se till att Dell eller en auktoriserad Dell-återförsäljare inte utför service som påverkar sådana garantier eller, om den gör det, att kunden accepterar effekten av detta. DELL OCH AUKTORISERADE DELL-ÅTERFÖRSÄLJARE ANSVARAR INTE FÖR TREDJEPARTSGARANTIER ELLER FÖR NÅGON INVERKAN SOM DELLS TJÄNSTER KAN HA PÅ SÅDANA GARANTIER. Skyldigheter vid service på plats Vid service på plats måste kunden tillhandahålla kostnadsfri, säker och tillräcklig tillgång till kundens anläggningar och till produkten/produkterna som omfattas. Tillräcklig tillgång innefattar rymligt arbetsområde, strömförsörjning och en telefonlinje för lokala samtal. Teknikern bör även förses med en bildskärm, en mus och ett tangenbord om produkten som omfattas inte innefattar dessa enheter. Retur av defekta delar Om en Dell-analytikern levererar en ersättningsenhet till kunden måste kunden lämna ifrån sig det defekta systemet eller den defekta komponenten i systemet. Undantaget är om kunden har införskaffat Behåll hårddisken -service för det berörda systemet. I så fall kan kunden behålla hårddisken/hårddiskarna i fråga. Om kunden inte uppfyller ansvaret och villkoren i den här servicebeskrivningen (som är tillgänglig på behöver Dell eller auktoriserade Dell-återförsäljare inte tillhandahålla denna service. Kundens skyldighet att säkerhetskopiera data Utför en säkerhetskopiering av alla befintliga data och program på alla de system som berörs innan den här tjänsten börjar gälla. DELL ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAM eller för eventuell tid som systemen inte kan användas, som uppstår i samband med tjänster eller support eller någon handling eller utebliven handling, inklusive försumlighet, som utförts av Dell eller en tredjepartsserviceleverantör. Viktig ytterligare information A. Överlåtelse Dell kan överlåta dessa tjänster och/eller servicebeskrivningen till behöriga tredjepartsleverantörer. B. Ersättning av hel enhet Om analytikern bedömer att komponenten i den defekta produkten som omfattas är en komponent som enkelt kan tas bort och återanslutas (såsom ett tangentbord eller en skärm), eller om analytikern bedömer att hela produkten som omfattas bör bytas ut, förbehåller sig Dell rätten att skicka en hel ersättningsenhet till kunden. Om en Delltekniker levererar en ersättningsenhet till kunden måste kunden lämna ifrån sig det defekta systemet eller den defekta komponenten i systemet. Undantaget är om kunden har införskaffat Behåll hårddisken -service för det berörda systemet. I så fall kan kunden behålla hårddisken/hårddiskarna i fråga. Om kunden inte lämnar ifrån sig den defekta enheten till Dellteknikern enligt kraven beskrivna ovan, eller om den defekta enheten (i den händelse ersättningsenheten inte levererades personligen av en Dell-tekniker) inte returneras inom tio (10) dagar, åtar sig kunden att betala Dell för ersättningsenheten mot faktura. Om kunden inte betalar en sådan faktura inom tio (10) dagar från mottagande av fakturan, kan Dell, utöver eventuella juridiska rättigheter och åtgärder som står Dell till buds, avbryta den här servicebeskrivningen efter avisering. C. Uppsägning Beroende på den returpolicy för produkter och tjänster som gäller för kundens geografiska plats kan kunden, inom det antal dagar som är angivet på kundens kvitto efter mottagande av produkten som omfattas, avsluta den här tjänsten genom att förse Dell med en skriftlig uppsägning. Om kunden säger upp tjänsten inom den här perioden kommer Dell att ge kunden full ersättning, frånräknat kostnaderna för supportanspråk om några sådana har gjorts i enlighet med den här servicebeskrivningen. Om däremot perioden har löpt ut räknat från den tidpunkt då kunden erhöll produkten som omfattas, kan kunden inte säga upp den här tjänsten, med undantag av om sådan lagstiftning tillämpas i staten/landet/provinsen som inte kan modifieras i avtal. Dell kan säga upp den här tjänsten när som helst under serviceperioden om något av följande skäl föreligger: Kunden har inte betalat hela priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren Kunden vägrar att samarbeta med assisterande analytiker eller tekniker på plats Kunden följer inte de villkor som anges i den här servicebeskrivningen Basic Hardware Service Description v2.1 04/13/2009 Page 6 of 7

7 Om Dell säger upp den här tjänsten, kommer Dell att skicka en skriftlig uppsägning till den adress som är angiven på kundens faktura. Uppsägningen ska innehålla orsak och datum för ikraftträdande, vilket inte får vara mindre än tio (10) dagar från det datum som Dell skickar uppsägningen till kunden, om inte lagstiftningen kräver andra uppsägningsvillkor som inte kan modifieras i avtal. OM DELL SÄGER UPP TJÄNSTEN I ENLIGHET MED DEN HÄR PARAGRAFEN HAR KUNDEN INTE RÄTT TILL ÅTERBETALNING AV DE AVGIFTER SOM BETALATS ELLER SOM FÖRFALLIT TILL BETALNING TILL DELL. D. Flytt Den här tjänsten levereras till den plats eller de platser som är angivna på kundens faktura. Den här tjänsten är inte tillgänglig överallt. Dells skyldighet att leverera tjänsterna för produkter som omfattas men som har flyttats är beroende av om denna tjänst är tillgänglig på platsen i fråga. Det kan även tillkomma extra avgifter, en inspektion och en ny certifiering av de flyttade produkterna som omfattas i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Kunden ska utan kostnad förse Dell med tillräcklig och säker tillgång till kundens anläggningar så att Dell kan fullfölja sina skyldigheter. E. Delar i lager Dell har för närvarande delar i lager på olika platser i världen. Vissa delar finns eventuellt inte i lager på den plats som är närmast kundens plats. Om en del som behövs för att reparera produkten som omfattas inte finns tillgänglig på en Dell-anläggning nära kunden och därför måste överföras från en annan anläggning, kan svarstiderna påverkas. F. Supportbegränsningar Dell ansvarar inte för fel eller förseningar som beror på orsaker som Dell inte råder över. Service täcker bara de användningsområden som produkten som omfattas är utformad för. G. Äganderätt till reservdelar Alla Dell-reservdelar som avlägsnas från den produkt som omfattas av avtalet och återlämnas till Dell blir Dells egendom. Kunden måste betala Dell aktuellt återförsäljarpris för alla reservdelar som avlägsnas från systemet och behålls av kunden (utom för hårddiskar som tas bort från system som täcks av tjänsten Behåll hårddisken) om reservdelar erhållits från Dell. Dell använder nya och reparerade delar från olika tillverkare vid garantireparationer. H. Tillvalstjänster Tillvalstjänster (inklusive support vid behov, installation, konsultering, hantering samt professionella support- eller utbildningstjänster) kan vara tillgängliga för köp från Dell och varierar beroende på var kunden befinner sig. Tillvalstjänster kan kräva ett särskilt avtal med Dell. Om inget sådant avtal finns tillhandahålls tillvalstjänster enligt det här avtalet. I. Giltighet och förnyande Kunden erhåller tjänsterna under den period som är angiven på kundfakturan från Dell. Innan serviceavtalet upphör att gälla kan kunden ha rätt att förlänga avtalet, beroende på tillgängliga alternativ som fortfarande gäller och i enlighet med Dells förfaranden vid den aktuella tidpunkten. Dessutom kan Dell välja att föreslå ett förnyande av den här tjänsten genom att skicka kunden en faktura för att förnya tjänsten. Kunden kan välja (där så är tillåtet enligt lag) att förnya tjänsten på detta sätt genom att betala fakturan före förfallodatum. Betalning av förnyelsefakturan utgör kundens godkännande av förlängning av den här tjänsten. Genom att förnya den här tjänsten samtycker kunden till att då aktuella villkor kommer att gälla under den förnyade perioden. Om kunden väljer att inte betala en faktura för förnyande kommer tjänsten att upphöra från och med det datum som är angivet på den ursprungliga fakturan eller på den faktura som kunden senast betalat. J. Överföring av tjänsten Kunden kan, i enlighet med de begränsningar som definieras i den här servicebeskrivningen, överföra den här tjänsten till tredje part som köper hela produkten som omfattas innan tjänstens giltighetstid har löpt ut, förutsatt att kunden är den ursprunglige köparen av produkten som omfattas och denna tjänst, eller att kunden köpte den produkt som omfattas och denna tjänst från den ursprunglige ägaren (eller någon som tjänsten har överförts till) och iakttog de korrekta överföringsprocedurerna. En avgift för överföringen kan tillkomma. Oavsett vad som anges ovan, så kan Service för Dell EqualLogic-produkter inte överföras. Kunder som vill överföra äganderätten för Dell EqualLogic-produkter ska råda den person som övertar äganderätten att kontakta Dell på eqlx customer för att diskutera möjligheterna till att överföra licens, garanti och/eller service för den eller de produkter som stöds. Ytterligare villkor och avgifter kan komma att gälla vid en sådan överföring, och Dell kan, oavsett anledning, efter eget gottfinnande vägra att utföra någon sådan överföring. Observera att om kunden eller någon som tjänsten har överförts till flyttar den produkt som omfattas av avtalet till en geografisk plats där tjänsten inte är tillgänglig till samma pris, är kunden eventuellt inte berättigad till samma supportkategorier på den nya platsen, eller kan åläggas en extra avgift för att behålla dessa. Om kunden väljer att inte betala sådana extra kostnader kan kundens tjänst automatiskt ändras till supportkategorier som går att få till det pris eller ett lägre pris på den nya platsen. Avgiften för tjänsten kan inte återbetalas. PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic och Dell EMC Storage Systems är varumärken som tillhör Dell Inc. 1 För EMEA (Europa, Mellanöstern, Afrika) kommer den begränsade garantin att vara i enlighet med Dells standardvillkor för försäljning tillsammans med lämpligt serviceerbjudande. Basic Hardware Service Description v2.1 04/13/2009 Page 7 of 7

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Inledning Dell tillhandahåller Batteribytesservice för förseglade batterier ( Service ) i enlighet med Servicebeskrivningen

Läs mer

Dell ProSupport Servicebeskrivning

Dell ProSupport Servicebeskrivning Dell ProSupport Servicebeskrivning 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( servicebeskrivning ) gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dell-enhet som anges på kundens faktura över köpet

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger fysisk installation samt

Läs mer

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Den här tjänsten ger installation av en avancerad systemuppgradering för PowerEdge

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning Servicebeskrivning Implementering av Dell EqualLogic-replikering Översikt över tjänsten Den här tjänsten implementerar Dell EqualLogic -disksystemreplikering ( omfattad produkt eller omfattade produkter

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrupgradering av mjukvara på en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärruppdatering av mjukvara på en enskild Dell Compellent

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

Kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika ("EMEA") som köper produkter och tjänster med varumärket Dell från en återförsäljare eller distributör:

Kunder i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) som köper produkter och tjänster med varumärket Dell från en återförsäljare eller distributör: Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Introduktion till tjänsteavtalet Dell är glad över att kunna leverera Dell ProSupport ("tjänsten/tjänsterna") till utvalda servrar, lagringssystem, desktops och notebooks,

Läs mer

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Inledning Dell tillhandahåller tjänsten Dell Compellent SAN Health Check ("tjänsten") enligt denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Servicebeskrivning Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Översikt över tjänsten Den här tjänsten installerar och konfigurerar ytterligare Dell EqualLogic -disksystem,

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna Tjänstebeskrivning Dell Compellent SAN Health Check Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Inledning 'Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) ( tjänst/tjänster ) i enlighet

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

Fabriksgaranti och teknisk support

Fabriksgaranti och teknisk support Behåll för framtida bruk Fabriksgaranti och teknisk support Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) Det här dokumentet inkluderar information om Fabriksgarantin för datorprodukter som köpts i Europa, Mellanöstern

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service")

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad CAR-service) Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service") i. Översikt över CAR-service Den europeiska hämt- och returservicen innebär att du får en supportservice när produkten levererats som

Läs mer

3. GARANTINS OMFATTNING

3. GARANTINS OMFATTNING PACKARD BELL-GARANTI Tack för att du har valt en Packard Bell-produkt! Syftet med det här dokumentet är att tillhandahålla villkor för Packard Bell-garantin. 1. DEFINITIONER Med Packard Bell avses NEC

Läs mer

Dells tjänstebeskrivning

Dells tjänstebeskrivning Dells tjänstebeskrivning Support vid enskild incident Konsumentkunder Översikt av tjänst Dell tillhandahåller support vid enskild incident ( tjänsten ) i enlighet med denna tjänstebeskrivning (eller avtalet

Läs mer

Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk

Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk Servicebeskrivning Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk Översikt över tjänsten Den här tjänsten utför på-platsen-validering av en Dell EqualLogic -SAN-nätverksmiljö ( omfattad produkt

Läs mer

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Servicebeskrivning Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten gäller installation och implementering av upp till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Särskilt för mobiltelefoner Allmänna villkor gäller när Kunden hos sitt försäkringsbolag har anmält en skada på sin mobiltelefon och Försäkringsbolaget i samarbete

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster Tjänstebeskrivning Implementering av Microsoft-kluster Inledning Dell har till nöje att erbjuda implementering av Microsoft-kluster ( tjänsten eller tjänsterna ) i enlighet med denna tjänstebeskrivning

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor 1. Inledning 2. Ansvarsbegränsning 3. Leveransförseningar 4. Produktbeskrivningar & anvisningar 5. Returhantering 6. Garantireparationer 7. Krediteringar 8.

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrimplementering av extra värdar i ett befintligt Dell Compellent SAN Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärrimplementering av två servrar ( Produkten

Läs mer

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Servicebeskrivning Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Introduktion till din tjänst Den här tjänsten ger installation på plats av ett nätverksoperativsystem

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Dell ProSupport Plus. Inledning. Tjänstens omfattning. Din tjänst omfattar följande:

Tjänstebeskrivning. Dell ProSupport Plus. Inledning. Tjänstens omfattning. Din tjänst omfattar följande: Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Plus Inledning Vi på Dell är glada över att kunna erbjuda Dell ProSupport Plus ( Tjänst/Tjänster ) för utvalda servrar, lagringssystem, nätverksenheter och virtualiserade

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter Inledning Dell erbjuder installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter ("tjänsten/tjänsterna")

Läs mer

Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti:

Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti: VELUX Garanti Garantins omfattning VELUX Svenska AB, org. nr. 556221-3305 (nedan VELUX ) lämnar slutkonsumenten 1) följande garanti: VELUX garanti omfattar Garantiperiod VELUX takfönster och installationsprodukter

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR NÄRINGSIDKARE 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en näringsidkare eller annan juridisk

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

ASUS Garanti Informationsformulär

ASUS Garanti Informationsformulär ASUS Garanti Informationsformulär Hr/Fru/Frk: Telefonnummer: Adress: E-postadress: Inköpsdatum: / / (DD/MM/ÅÅ) Säljarens namn: Återförsäljarens telefonnummer: Säljarens adress: Serienummer: Viktigt! Spara

Läs mer

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats)

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Servicebeskrivning Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Introduktion till ditt serviceavtal Den här konsulttjänsten som erbjuds på plats tillhandahåller optimerade

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

EPSON COVERPLUS Villkor

EPSON COVERPLUS Villkor EPSON COVERPLUS Villkor 1. Definitioner Dessa villkor omfattar: Registrering avser proceduren på registreringssidan för EPSON CoverPlus, där du anger det aktiveringsnummer som du köpt (eller som på annat

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

November 2003 Med början den 1:a januari 2004 inför vi nya, och för dig som återförsäljare, förbättrade rutiner för hanteringen av garanti- och reklamationsärenden. Den här broshyren ger dig all information

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av en extra styrenhet i en befintlig Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar installation av en enskild Compellent storage

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

UPPLEVA tv och ljudsystem

UPPLEVA tv och ljudsystem UPPLEVA tv och ljudsystem Vardagslivet ställer höga krav på tv och ljudsystem. UPPLEVA är testad för att uppfylla våra strikta standarder för kvalitet och hållbarhet, samt högsta standard för hemmabruk.

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering)

Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering) Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering) Dell tillhandahåller med nöje maskinvaruanpassning via sin CFI-tjänst. I den här tjänsten

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida.

Försäljningsvillkor för konsumenter direktförsäljning: gäller samtliga konsumentköp direkt av Dell via telefon eller via Dells hemsida. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Köp av produkter direkt av Dell regleras av ett av nedanstående försäljningsvillkor. Var särskilt noggrann med att läsa igenom och acceptera de rätta försäljningsvillkoren, då dessa

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Vanliga frågor kunder

Vanliga frågor kunder Viktiga uppdateringar för underhållsavtal Vanliga frågor kunder Det här dokumentet innehåller svar på vanliga frågor om de kommande förändringarna vad gäller underhållsavtal som beror på vår övergång till

Läs mer

Partners in Care INTERNATIONELLT PARTNERSKAPSSUPPORTAVTAL FÖR GRUNDLÄGGANDE PROGRAMVARA

Partners in Care INTERNATIONELLT PARTNERSKAPSSUPPORTAVTAL FÖR GRUNDLÄGGANDE PROGRAMVARA Welch Allyn, Inc. eller den undertecknande WA-enheten ( WA ) och den undertecknande Kunden godkänner de allmänna villkoren i detta Partnerskapssupportavtal för ( Avtal ) med verkan från ikraftträdandedatumet

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer