Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats)"

Transkript

1 Servicebeskrivning Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Introduktion till ditt serviceavtal Den här konsulttjänsten som erbjuds på plats tillhandahåller optimerade driftsättningar av operativsystem för klienter och integrerar provisioneringsprocessen med KACE-enheter. Den här tjänsten baseras på bästa branschpraxis och planeringsmetoder för att konfigurera driftsättningsenheter i Dell KACE K2000-serien för optimerad driftsättning. Den här konfigurationstjänsten utförs på ungefär åttio (80) timmar som delas upp i segment under två arbetsveckor enligt ömsesidig överenskommelse mellan Dell och kunden. En Dell-representant kommer att kontakta kunden för att planera in denna tjänst, som förutsätter minst tio (10) arbetsdagars ledtid innan tjänsten inleds enligt en ömsesidig överenskommelse baserad på tillgängliga resurser. Tjänsten utförs under normal lokal kontorstid där kunden befinner sig, mellan måndag till fredag mellan Delar av detta åtagande kan utföras utanför kundens plats eller efter arbetstid på kundens plats eller via fjärråtkomst. Hänsyn tas till normal och rimlig restid på måndag morgon och fredag eftermiddag. Tjänster som utförs utanför Dells ordinarie kontorstid måste specificeras på kundens faktura. Inga aktiviteter utförs under lokala, nationella och/eller riksomfattande helger såvida inte kunden gör andra överenskommelser med försäljningsteamet och Dells projektkoordinator. Denna servicebeskrivning gäller för kunden och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura för köpet av denna tjänst. Den här tjänsten tillhandahålls i samband med det separata standardavtal som kunden undertecknat med Dell och som uttryckligen tillåter försäljningen av denna tjänst (så som definieras häri) eller, om sådant avtal ej finns, Dells försäljningsvillkor för kommersiella kunder ( avtalet i tillämpliga fall), som finns på och som här införlivas i sin helhet som referens. Båda parter bekräftar att de har läst dessa onlinevillkor och godkänner dessa. En utskriven kopia av Dells försäljningsvillkor kan också erhållas på begäran. [FÖLJANDE INFORMATION KRÄVS ENDAST FÖR EMEA]: För att undanröja eventuella tveksamheter åsidosätts inga garanti- och ansvarsregler i avtalet av påståendena eller villkoren i denna servicebeskrivning, oavsett prioritetsordningen som beskrivs i avtalet. Hitta försäljningsvillkoren. Kunder som är baserade i USA hittar de kommersiella försäljningsvillkoren på Kunder med säte utanför USA hittar sina försäljnings- och tjänstevillkor på sin lokala eller genom att navigera till sina landsspecifika tjänstevillkor på På den webbplatsen väljer du land och språk på rullgardinsmenyn för det försäljningssegment hos Dell som du köpte tjänsten från (antingen mindre och medelstora företag 1 Konsulttjänster för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

2 eller storföretag och offentlig sektor). Om du vill ha hjälp med att hitta dina försäljningsvillkor kan du kontakta Dells tekniska support eller din säljrepresentant. Hitta serviceavtalen. Servicebeskrivningarna finns online på På den webbplatsen väljer du land och språk på rullgardinsmenyn för det försäljningssegment hos Dell som du köpte tjänsten från (antingen mindre och medelstora företag eller större företag och offentlig sektor). Utifrån ditt val omdirigeras du till en webbsida med en lista över de serviceavtal som finns tillgängliga i varje land. Kontrollera beskrivningen av artikelversionen eller SKU på din faktura eller beställning för att bekräfta vilket servicekontrakt du har köpt. Om du behöver hjälp att hitta ett servicekontrakt kan du kontakta Dells tekniska support eller din säljrepresentant. Genom att beställa dessa tjänster, använda tjänsterna eller tillhörande programvara eller genom att klicka på knappen/markera kryssrutan Jag godkänner på Dells webbplats i samband med köpet eller i ett Dell-program förbinder du dig att följa denna servicebeskrivning och de avtal som införlivats häri som referens. Om du förbinder dig att följa denna servicebeskrivning å ett företags eller annan juridisk enhets vägnar garanterar du att du har behörighet att binda sådan enhet till denna servicebeskrivning. I sådant fall avser du eller kunden denna enhet. Utöver denna servicebeskrivning kan kunder i vissa länder även behöva signera ett köpeavtal. Serviceavtalets omfattning Artikelversioner för service Se Bilaga A. Inledning Dell tillhandahåller konsulttjänster på plats för att konfigurera och aktivera kundens K2000-miljö för optimerad driftsättning. Optimerad driftsättning ger tekniker större möjlighet till multitasking, kortare driftsättningstider, automatiserad och effektiv datamigrering mellan två datorer och en metod för att utnyttja så lite av nätverksinfrastrukturen som möjligt. Det här erbjudandet omfattar inte rackmontering och anslutning av KACE-enheten i kundens nätverk. De största delarna i det här åtagandet är som följer: Ämnesexpertgranskning av det aktuella funktionsläget Installation och konfiguration av miljön för optimerad driftsättning Test i kundens miljö (CET) Pilottest Fasbeskrivning Ämnesexpertgranskning av det aktuella funktionsläget Dell granskar de metoder som används för närvarande inom avbildshantering och datamigrering och utfärdar rekommendationer för hur dessa processer kan ändras och förbättras med Dells KACE-driftssättningssystem 2 Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

3 Installation och konfiguration av miljön för optimerad driftsättning Skapa ett (1) skriptbaserat installationsprogram för standardoperativsystem som: körs via nätverket, utför migrering av användarstatus till en USB-hårddisk/över en crossoverkabel/via USMT-hårdlänksteknik, installerar maskinvarudrivrutiner för upp till fyra (4) maskinvarumodeller, kopplar datorn till en enskild Active Directory-domän och byter namn på datorn Aktivera automatiserad driftsättning av en allmän och standardiserad enskild (1) Windowsoperativsystemsavbild för klientmigreringar utanför nätverket enligt beskrivningen ovan Kunden är ansvarig för att skapa och testa den avbild som ska driftsättas. icke-sysprepavbilder stöds inte Test i kundens miljö (CET) Pilottest Som en del av det här åtagandet utför Dell ett test i kundens miljö. Syftet med det här testet är att välja en (1) dator som utgör ett relativt exempel på driftsättningsmiljön och att utföra ett test med den utarbetade driftsättningsprocessen. Testresultaten används för att rekommendera förbättringar eller programfelskorrigeringar för den automatiserade processen. I den efterföljande fasen körs pilottestet. Under pilottestet ökas antalet utvalda datorer som driftsätts i syfte att testa andra miljövariabler (som kan inkludera program som inte är standard, operativsystemsinställningar som inte hanterats, utföra hanteringsfunktioner, nätverksstarter osv.) innan produktionsprocessen tas i drift. Pilottestet bör utföras med tre (3) datorer som kan representera datorbeståndet. Urvalet bör bestå av olika maskinvaror, programvaror, företagsfunktioner osv. Pilottestet utförs inte med mer än tre (3) datorer på grund av åtagandets korta varaktighet. Leveranser Följande viktiga funktioner möjliggörs tack vare en optimerad driftsättning: Utvecklad och testad process för avbildsbygge offline och migrering av användarstatus med enheter i K2000-serien En automatiserad process för att hantera uppgiftssekvensen för driftsättning av ett enda (1) Windows-operativsystem, migrering av användarstatus och domänanslutning till en (1) domän Konfigurationer för ny datordriftsättning, en direktmigrering av operativsystemet eller ersättning av datorer genom avbildsprovisionering eller datamigrering. Körning av ett (1) test i kundens miljö och pilottest med upp till tre (3) slutanvändare av den konfigurerade lösningen i befintligt skick En uppgift efter drivrutinsinstallationen på upp till fyra (4) definierade maskinvarumodeller Dokumentation i form av ett flödesdiagram av den konfigurerade lösningen i befintligt skick 3 Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

4 Driftsättningsenheten i KACE 2000-serien Installationshjälp Dell utför en initial konfiguration och installation av en KACE-enhet i 2000-serien. Den initiala konfigurationen gäller en virtuell eller fysisk enhet Produktöversikt/statuskontroll Dell tillhandahåller kundens ämnesexperter med en översikt över användargränssnittet i KACEenheterna och dessa allmänna inställningar: Systemmenyn Medieöverföring Avbildsöversikt Drivrutinshantering Uppgifter före/efter installation Migrering av användarstatus Återställningskonsol Dell utvärderar den nuvarande nätverkskonfigurationen för KACE 2000-serien Dell granskar kundens befintliga metoder inom avbildshantering och datamigrering. Dell utfärdar rekommendationer för hur uppgifter för avbildshanteringen och uppgifter efter avbildsmigreringen kan ändras och förbättras med KACE-enheten i 2000-serien och ger support under åtagandet baserat på bästa praxis. Schema/tidsplan/milstolpar Det här projektet beräknas ta två (2) veckor med fokus på installation och konfiguration av kundens process för optimerad driftsättning. I följande bild visas projektplanen för installation och konfiguration av processen för optimerad driftsättning av KACE. 4 Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

5 Tjänster som inte ingår Både Dell och kunden godkänner att följande aktiviteter inte omfattas av den här servicebeskrivningen: Andra tjänster eller aktiviteter än de som specifikt anges i denna servicebeskrivning. Dells utbildnings- och certifieringstjänster Anslutning av flera domäner Domänanslutningar över en extern VPN-anslutning Programhantering under eller efter driftsättningsprocessen Integrering med ett annat ESD-system än K1000 En process som fungerar med aktiverade BIOS-lösenord Endast programinställningar som kan migreras med inbyggd startklar funktionalitet migreras Konfigurering av fjärrenheter för driftsättning Konfigurering av operativsystemen Mac eller Redhat för driftsättning Dell är inte ansvarigt för programfel eller konflikter mellan kundens program Kundens ansvar i samband med tjänsten Kunden samtycker rent generellt till att samarbeta med Dell under implementeringen av dessa tjänster och godkänner i synnerhet följande ansvar: Enligt projektplanen och innan Dells åtagande påbörjas ska kunden skriftligen utse en enskild kontaktperson för att säkerställa att alla uppgifter slutförs inom den angivna tidsramen. All kommunikation om tjänsten skickas till kontaktpersonen ( kundkontakten ). Om en kundkontakt inte utses kan det leda till att projekttiden förlängs och/eller att schemat fördröjs Kunden utser kontaktpersoner som har erfarenhet av de företagskomponenter som berörs av tjänsten ( tekniska kontakter ). Dell kan begära att möten bokas med de tekniska kontakterna Kundkontakten ska ha fullmakt att företräda kunden i alla aspekter av tjänsten, inklusive att göra lämpliga personer uppmärksammade på problem inom kundens organisation och lösa motstridiga krav Kundkontakten skickar all eventuell kommunikation mellan kunden och Dell, inklusive alla omfattningsrelaterade frågor eller önskemål, via tillämplig projektledare hos Dell Kundkontakten ger snabb åtkomst till kontaktpersonerna för teknik och verksamhet samt bistår med information som omfattas av tjänsten Huvudkundkontakten närvarar vid kundmöten och leveranspresentationer Kundkontakten kommer att erhålla och tillhandahålla krav, information, data, beslut och godkännanden för projektet inom en (1) arbetsdag efter det att det har begärts, såvida inte parterna skriftligen överenskommit om någon annan svarstid, och kunden samtycker till att kunden är ansvarig för eventuella konsekvenser för tidsplanen och kostnaderna Kunden kan ansvara för att ta fram eller tillhandahålla dokumentation, material och hjälp till Dell när så behövs. Dell kan inte hållas ansvarigt för eventuella förseningar i arbetet till följd av att kunden inte tillhandahåller dokumentation, material eller hjälp i rimlig tid Kunden säkerställer att den personal som ska utföra tjänsten har lämplig och säker åtkomst till projektplatsen, en säker arbetsmiljö, ett passande kontorsutrymme och parkeringsplats vid behov Kunden informerar Dell om alla åtkomstregler och säkerhetsåtgärder och ger åtkomst till all maskinvara och alla anläggningar som behövs Kunden ansvarar för att tillhandahålla all maskinvara, programvara, Internet och elanslutningar för att tjänsterna ska kunna slutföras. Anläggningen och elanslutningarna måste uppfylla Dells krav för de produkter och tjänster som inköpts Kunden förbinder sig att delta i en kundtillfredsställelseundersökning Om kunden inte uppfyller de skyldigheter som anges i denna servicebeskrivning kan Dell anpassa tidsplanen eller kostnaderna med omnämnande till kunden om att åtgärda sådana förseningar eller sådan underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna 5 Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

6 Dell kan inte hållas ansvarigt för förlust eller återställning av data eller program eller för att system upphör att fungera på grund av tjänster eller support eller någon annan handling eller utebliven handling, inklusive försumlighet, som utförts av Dell Innan Dells åtagande påbörjas måste följande aktiviteter utföras: o KACE-enheten måste monteras i rack och anslutas till kundens nätverk o Kundens ämnesexperter ska vara utsedda och tillgängliga för arbete med Dells tekniker det datum då åtagandet startar o Kundens ämnesexperter har läst handböckerna om administration och genomgått den guidade visningen av KACE-enheterna o Kunden ska ha börjat prenumerera på korrigeringsfiler för operativsystemet och slutfört hämtningen av dessa o Kunden ska ha testat PXE- och DHCP-konfiguration o Kunden ska ha skaffat operativsystemsmedia och produktnycklar Antaganden I arbetet med att ta fram tjänsterna som beskrivs i denna servicebeskrivning har Dell gjort följande antaganden: I denna servicebeskrivning inkluderas resa till en plats inom Sveriges gränser enligt beskrivningen häri. Eventuella ytterligare resor till andra platser anses ligga utanför ramen för servicebeskrivningen och för dessa krävs godkännande från kunden genom den ändringshanteringsprocess som beskrivs häri Dell är inte ansvarigt för att lösa kompatibilitetsproblem eller andra problem som inte kan lösas av tillverkaren eller för konfigurering av maskinvara eller programvara som avviker från de inställningar som stöds av tillverkaren. Dell ansvarar inte för försenade projekt- eller serviceleveranser som orsakas på grund av problem på kundens anläggning eller problem med kundens personal För att kunna slutföra övergången inom den överenskomna tidsplanen måste Dell få nödvändig information från kunden och få tillgång till nödvändiga resurser, personal och lokaler hos kunden inom rimlig tid Varje tidsskala eller planering som presenteras i denna servicebeskrivning förutsätter att kunden tillhandahåller all nödvändig information och fullgör sina övriga skyldigheter som beskrivs häri inom rimlig tid Kundens nätverksinfrastruktur ska vara stabil och densamma på samtliga av kundens platser 6 Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

7 Villkor för tjänsten 1 Produkter som omfattas Den här tjänsten konfigureras på valda Dell PowerEdge -enheter samt virtuella maskiner för enheter i Dell KACE 2000-serien, som köps i en standardkonfiguration. Tjänstens uppgiftssekvens kan köras på maskinvara med stöd för Windows, både från Dell och andra leverantörer, som omfattas av tjänsten. Nya produkter som stöds läggs till regelbundet, så kontakta din Dell-säljare om du vill ha den senaste listan över vilka tjänster som är tillgängliga för dina Dell-produkter. Varje produkt som omfattas är märkt med ett serienummer (en Service Tag ). Kunden måste köpa ett separat serviceavtal för varje produkt som omfattas. Det innebär att om till exempel en skrivare köps tillsammans med en bärbar dator, så omfattas inte skrivaren av serviceavtalet för den bärbara datorn. Skrivaren och den bärbara datorn måste båda ha ett eget serviceavtal. Ha Service Tag-numret på den produkt som omfattas till hands när du kontaktar Dell för denna tjänst. 2 Prenumerationsperiod A Detta avtal börjar gälla det datum du gör din beställning och är giltigt under hela prenumerationsperioden. Prenumerationsperi oden börjar gälla från inköpsdatumet och är i kraft under den period som anges i beställningsformuläret. För vart och ett av det antal system, licenser, installationer, driftsättningar, hanterade slutpunkter och slutanvändare som kunden har köpt en eller flera tjänster för (enligt definitionen nedan) anges prenumerationskostnad eller pris, samt tillämplig prenumerationsperiod på kundens beställningsformulär eller annan överenskommen typ av faktura, beställningsbekräftelse eller inköpsbeställning (sammantaget benämnt beställningsformulär ). Tjänster som köps enligt detta avtal får endast användas i kundens egen verksamhet och får inte säljas vidare eller användas i någon servicebolagsverksamhet. 3 Kundens ansvar A Behörighet att bevilja åtkomst. Kunden garanterar att både kunden och Dell har rätt att nyttja produkten som omfattas, alla data som lagras på den samt all maskinvara och programvara som ingår i produkten för att tjänsterna ska kunna tillhandahållas. Om kunden inte redan har detta tillstånd är det kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan kunden begär att Dell utför dessa tjänster. B Samarbete med telefonanalytiker och tekniker på plats. Kunden samtycker till att samarbeta med Dells telefonanalytiker och tekniker på plats och att följa de instruktioner som ges. Enligt erfarenhet kan de flesta datorproblem och fel lösas via telefon på det här sättet. C Ansvar på plats hos kund. Om service på plats krävs måste kunden tillhandahålla kostnadsfri, säker och tillräcklig åtkomst till kundens anläggningar och till produkten/produkterna som omfattas. Tillräcklig åtkomst innefattar tillräcklig arbetsyta, elektricitet och fast telefonuppkoppling. Kunden måste också tillhandahålla (utan kostnad för Dell) en bildskärm, en mus (eller ett pekdon) och ett tangentbord om systemet inte redan har detta. D Upprätthållande av programvaru- och serviceversioner. Kunden måste upprätthålla program och produkter som omfattas på den lägsta versionsnivå som anges av Dell eller enligt de inställningar som anges på PowerLink för Dell EMC-lagringslösningar eller EqualLogic, eller enligt vad som anges på för ytterligare produkter som omfattas. Kunden måste även säkerställa installation av nödvändiga reservdelar, korrigeringsfiler, programuppdateringar eller nya versioner enligt Dells anvisningar för att berörd(a) produkt(er) ska omfattas av den här tjänsten. E Säkerhetskopiering av data. Kunden ska utföra en säkerhetskopiering av alla befintliga 7 Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

8 data och program på alla de system som berörs innan den här Dell-tjänsten nyttjas. DELL HAR INGEN ANSVARSSKYLDIGHET FÖR FÖRLUST ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAM, eller att system upphör att fungera på grund av denna tjänst eller relaterade supportaktiviteter, eller på grund av någon handling, inklusive försummelse, som utförts eller inte utförts av Dell eller en tredjepartsleverantör av tjänster. F Garantier från tredje part. Dessa tjänster kan kräva att Dell får tillgång till maskinvara eller programvara som inte har tillverkats av Dell. Garantier från vissa tillverkare kan bli ogiltiga om Dell eller någon annan än den ursprungliga tillverkaren utför arbete på tillverkarens maskinvara eller programvara. Kunden ansvarar för att se till att Dells service inte påverkar sådan garanti och, om den gör det, så accepterar kunden effekten av detta. DELL ANSVARAR INTE FÖR GARANTIER FRÅN TREDJEPART ELLER FÖR NÅGON INVERKAN SOM DELLS TJÄNSTER KAN HA PÅ SÅDAN GARANTI. 4 Viktig ytterligare information. A ÄNDRING AV TIDPUNKT. NÄR TIDPUNKTEN FÖR UTFÖRANDET AV TJÄNSTEN HAR FASTSTÄLLTS MÅSTE EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV TIDPUNKTEN ANMÄLAS MINST ÅTTA (8) KALENDERDAGAR FÖRE FASTSTÄLLT DATUM. OM KUNDEN ÄNDRAR TIDPUNKTEN SJU (7) DAGAR ELLER MINDRE FÖRE FASTSTÄLLT DATUM TAS EN AVGIFT UT SOM INTE FÅR ÖVERSTIGA 25 % AV DET BELOPP KUNDEN BETALAR FÖR TJÄNSTEN. KUNDEN SAMTYCKER TILL ATT EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV TIDPUNKTEN FÖR TJÄNSTEN MEDDELAS MINST ÅTTA (8) DAGAR INNAN TJÄNSTEN BÖRJAR UTFÖRAS. B Betalning för maskinvara som köpts med tjänster för installation och driftsättning. Om man inte skriftligen kommit överens om något annat ska betalningen för maskinvaran inte under några omständigheter vara knuten till resultat eller leverans av installations- eller driftsättningstjänster som köpts med sådan maskinvara. C Ekonomiskt försvarbara gränser för tjänstens omfattning. Dell kan vägra att tillhandahålla tjänsten om man anser att det innebär en oacceptabel risk för Dell eller Dells serviceleverantör att utföra tjänsten, eller om man anser att åtgärden ligger utanför tjänstens ramar. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar som orsakas av händelser utanför Dells kontroll. Tjänsten gäller endast för användningsområden som den produkt som omfattas är avsedd för. D Tillvalstjänster. Tillvalstjänster (inklusive support vid behov, installation, konsultering, hantering samt professionella support- eller utbildningstjänster) kan vara tillgängliga för köp från Dell och varierar beroende på var kunden befinner sig. Tillvalstjänster kan kräva ett särskilt avtal med Dell E Uppsägning. Dell kan när som helst under tjänsteperioden säga upp tjänsten av samtliga nedanstående skäl: Kunden har inte betalat hela priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren Kunden vägrar att samarbeta med assisterande analytiker eller tekniker på plats Kunden misslyckas med att följa villkoren som angetts i denna servicebeskrivning. Om Dell säger upp denna tjänst kommer Dell att skicka en skriftlig uppsägning till den adress som står angiven på kundens faktura. Uppsägningen ska innefatta orsaken till uppsägningen och det datum från vilket uppsägningen är giltig, vilket ska vara högst tio (10) dagar från det datum då Dell skickar uppsägelsen till kunden, såvida inte andra uppsägningsregler gäller enligt lokal lagstiftning. OM DELL SÄGER UPP DENNA TJÄNST I ENLIGHET MED DENNA PARAGRAF SKA KUNDEN INTE VARA BERÄTTIGAD TILL NÅGON ÅTERBETALNING AV AVGIFTER SOM BETALATS ELLER SOM FÖRFALLIT TILL BETALNING TILL DELL. F Geografiska begränsningar och omlokalisering. Dell ska leverera den här tjänsten till den eller de platser som är angivna på kundens faktura. Den här tjänsten är inte tillgänglig överallt. 8 Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

9 Servicealternativ, inklusive servicenivåer, öppettider för teknisk support och svarstider för service på plats varierar beroende på geografisk plats, och vissa alternativ kan kanske inte köpas för den plats där kunden befinner sig. Dells skyldighet att leverera tjänsterna för produkter som omfattas men som har flyttats är beroende av om denna tjänst är tillgänglig på platsen i fråga. Det kan även tillkomma extra avgifter, en inspektion och en ny certifiering av de flyttade produkterna som omfattas i enlighet med Dells aktuella tariffer för arbetstid och material. Kunden ska utan kostnad förse Dell med tillräcklig och säker åtkomst till kundens anläggningar så att Dell kan fullfölja sina åtaganden. 5 Överföring av tjänsten. Kunden får inte överlåta den här tjänsten 6 [ENDAST EMEA] Datasekretess. I det här avsnittet ska termerna personuppgiftsansvarig, personuppgift sbehandlare, personuppgifter och behandling definieras som i EU-direktivet 95/46/EG om skydd av enskilda individer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ( direktivet ), vilket kan komma att ändras eller ersättas. 7 I de fall då kunden och Dell är personuppgiftsansvariga för eventuella personuppgifter som behandlas genom eller i samband med detta avtal ska varje part efterleva de villkor och skyldigheter som de genom direktivet åläggs i den utsträckning som krävs i lagstiftningen för varje part. Som personuppgiftsansvarig bekräftar kunden att den har alla behörigheter som krävs för lagenlig behandling, innan personuppgifter överlämnas till Dell. 8 I fall då Dell behandlar personuppgifter å kundens räkning eller i samband med den här servicebeskrivningen ska Dell säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att skydda sådana uppgifter. Dell ska med rimliga insatser hjälpa kunden, som personuppgiftsansvarig, att uppfylla dess skyldigheter att svara på krav på åtkomst till kundens register som ställs av enskilda personer som personuppgifterna gäller, med förbehåll för att kunden betalar Dell en rimlig summa för den tid det tagit Dells personal att göra detta. 9 Kunden ger Dell behörighet att samla in, använda, lagra och överföra personuppgifter som kunden förser Dell med i syfte för att utföra åtagandet enligt denna servicebeskrivning och för andra eventuella syften som beskrivs, i enlighet med servicebeskrivningen. 10 Dell kan, på normalt tillvägagångssätt, göra globala överföringar av personuppgifter inom dess företagssystem, till andra enheter, agenter eller underleverantörer i samma koncern, eller till andra relevanta affärspartners som kan ha tillfällig åtkomst till personuppgifter. Vid sådana överföringar ska Dell säkerställa lämpligt skydd av personuppgifter som överförs i enlighet med eller i samband med detta avtal. 11 Dell kan inte hållas ansvarigt för eventuella anspråk från kunden eller eventuella dataärenden till följd av en åtgärd som vidtagits eller inte vidtagits av Dell på grund av att sådan åtgärd vidtagits eller inte vidtagits i enlighet med kundens anvisningar till Dell. [ENDAST EMEA] Anställning. Kunden samtycker till och garanterar att inga personer (exempelvis anställda hos kunden eller en tidigare tjänsteleverantör) tidigare varit helt eller till största delen upptagna med att utföra en motsvarande tjänst å kundens räkning före Dells tillhandahållande av tjänsterna. Kunden säkerställer att inga personer överförs till Dell och att inga personer ska anses vara anställda av Dell enligt tillämplig lagstiftning (som fallet kan vara). Kunden samtycker till att de priser och avgifter samt andra villkor som avtalats med avseende på tjänsterna utesluter alla aktiviteter och kostnader som påverkar eventuella anställningsöverföringar och kunden förbinder sig härmed att helt och hållet gottgöra och hålla Dell skadeslöst för eventuella anspråk på Dell, inklusive men inte begränsat till anspråk från kundens överförda anställda eller anställda hos tredjepart, samt eventuella kostnader eller avgifter, rimliga advokatkostnader eller andra ekonomiska anspråk mot Dell som kommer från eller uppstår i samband med sådana anställda 9 Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

10 Om du vill ha mer information om någon av våra tjänster kan du kontakta den som ansvarar för ditt Dell-konto eller gå till Tillgängligheten kan variera mellan olika länder. Om du vill ha mer information kontaktar du din säljrepresentant hos Dell Dell Inc. Med ensamrätt. Varumärken som används i den här texten: Dell, DELL-logotypen, Dell Precision, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, EqualLogic, KACE och Vostro är varumärken som tillhör Dell Inc. Microsoft och Windows är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna. Informationen stämmer vid publiceringsdatumet, men beror på tillgänglighet och kan när som helst ändras utan föregående meddelande. Dell och dess samarbetspartners kan inte hållas ansvariga för felaktigheter eller information som saknas i text eller bild. Dells försäljningsvillkor gäller. Dessa kan fås på begäran eller läsas på 10 Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

11 Bilaga A Artikelversioner för service Artikelversioner för USA och Kanada SKU Beskrivning Partner Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE (10 dagar) ICS LA SKU SKU Beskrivning Partner BZ SKU SKU Beskrivning Partner Artikelversioner för EMEA (Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Norge, Slovakien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien) SKU Beskrivning Partner Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE (10 dagar) ICS Artikelversioner för APJ (Australien, Hongkong, Kina, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore och Thailand) SKU Beskrivning Partner Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE (10 dagar) ICS 11 Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

12 Bilaga B Undantag för Dells kontorstid Land Jungfruöarna, Saint Lucia, Saint Vincent, St. Kitts, Trinidad, resterande delar av det engelskspråkiga Karibien Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Dominikanska republiken, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Surinam, Turks- och Caicosöarna Australien, Bermuda, Haiti, Hong Kong, Japan, Kina, Korea, Malaysia, Nederländska Antillerna, Nya Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand Dells kontorstid till till till Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay till Bolivia, Chile till Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE v1.1 3 april 2012

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning Servicebeskrivning Implementering av Dell EqualLogic-replikering Översikt över tjänsten Den här tjänsten implementerar Dell EqualLogic -disksystemreplikering ( omfattad produkt eller omfattade produkter

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Servicebeskrivning Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten gäller installation och implementering av upp till

Läs mer

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Servicebeskrivning Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Introduktion till din tjänst Den här tjänsten ger installation på plats av ett nätverksoperativsystem

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrupgradering av mjukvara på en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärruppdatering av mjukvara på en enskild Dell Compellent

Läs mer

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Servicebeskrivning Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Översikt över tjänsten Den här tjänsten installerar och konfigurerar ytterligare Dell EqualLogic -disksystem,

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrimplementering av extra värdar i ett befintligt Dell Compellent SAN Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärrimplementering av två servrar ( Produkten

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Den här tjänsten ger installation av en avancerad systemuppgradering för PowerEdge

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av en extra styrenhet i en befintlig Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar installation av en enskild Compellent storage

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger fysisk installation samt

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster Tjänstebeskrivning Implementering av Microsoft-kluster Inledning Dell har till nöje att erbjuda implementering av Microsoft-kluster ( tjänsten eller tjänsterna ) i enlighet med denna tjänstebeskrivning

Läs mer

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats)

Konsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Servicebeskrivning Knsulttjänsten Lite för implementering av KACE 2000-serien (2 dagar på plats) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår implementering ch knsultatin

Läs mer

Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk

Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk Servicebeskrivning Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk Översikt över tjänsten Den här tjänsten utför på-platsen-validering av en Dell EqualLogic -SAN-nätverksmiljö ( omfattad produkt

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter Inledning Dell erbjuder installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter ("tjänsten/tjänsterna")

Läs mer

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Inledning Dell tillhandahåller tjänsten Dell Compellent SAN Health Check ("tjänsten") enligt denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna Tjänstebeskrivning Dell Compellent SAN Health Check Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats

Läs mer

Dells normala arbetstider 07:00 till 16:00

Dells normala arbetstider 07:00 till 16:00 Servicebeskrivning Kundinstallation Introduktion till ditt serviceavtal Dell tillhandahåller kundinstallationen ("tjänsten") enligt den här servicebeskrivningen ("servicebeskrivningen"). Din offert, ditt

Läs mer

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Tjänstebeskrivning Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Inledning Dell erbjuder installation och implementering av tjänsten för Dell-nätverksswitch ("tjänsten/tjänsterna") i enlighet

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Inledning Dell tillhandahåller Batteribytesservice för förseglade batterier ( Service ) i enlighet med Servicebeskrivningen

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Konsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 och 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkomst)

Konsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 och 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkomst) Servicebeskrivning Knsulttjänst för implementering av KACE-serierna 1000 ch 2000 (5 dagar på plats eller via fjärråtkmst) Intrduktin till ditt serviceavtal I den här rådgivande tjänsten ( tjänsten ) ingår

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Inledning 'Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) ( tjänst/tjänster ) i enlighet

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrimplementering av en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärrimplementering en enskild Dell Compellent lagringsarray-miljö

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe Volymlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe Volymlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 juli 30, 2013 Innehåll Value Incentive Plan programsammanfattning... 3 Programinnehåll... 3 Omedelbar åtkomst till Adobe-produkter...

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten.

Läs mer

Dells tjänstebeskrivning

Dells tjänstebeskrivning Dells tjänstebeskrivning Utbildningstjänster Inledning Dell tillhandahåller utbildningstjänster ( tjänsten ) enligt denna tjänstebeskrivning ( tjänstebeskrivning ). Din offert, ditt beställningsformulär

Läs mer

Dell Copilot Optimize Reporting

Dell Copilot Optimize Reporting Dell Copilot Optimize Reporting Inledning Dell tillhandahåller Copilot Optimize Reporting ("tjänsten") i enlighet med denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan ömsesidigt

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer