Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier"

Transkript

1 Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Inledning Dell tillhandahåller Batteribytesservice för förseglade batterier ( Service ) i enlighet med Servicebeskrivningen ( Servicebeskrivningen ). Din offert, order eller annan ömsesidigt överenskommen form av faktura eller beställningsbekräftelse (enligt vad som är tillämpligt, Beställningsformulär ) innehåller namnet på den eller de tjänster och tillgängliga servicealternativ som du köpt. Om du vill ha mer hjälp eller beställa en kopia av servicekontrakten kontaktar du Dells tekniska support eller en säljare. Serviceöversikt Tjänsten ( servicen eller tjänsten ) erbjuder batteribyte för vissa problem som rör batteriprestanda om batteriets garanti har upphört att gälla eller om batteriets prestandaproblem inte täcks av garantin. Denna service täcker ENDAST Dell-produkter som innehåller primära batterier som inte är utformade att bytas eller underhållas av kunden. Servicen är endast tillgänglig när Dell fastställer att din produkt inte har rätt till service enligt din gällande garanti eller ditt serviceavtal, och servicen kanske inte är tillgänglig i alla situationer, för alla produkter eller på alla platser. Dells tekniska support via telefon kommer att avgöra om batteriet måste bytas och lämna en uppskattning av serviceavgiften. Dell kommer att tillhandahålla arbete i hemmet/på platsen eller Returservice för reparation som den av den här tjänsten. Betalning till Dell måste ske innan servicearbete utförs och måste behandlas via telefon eller genom direktinsättning. Våra servicecenterpartners har inte behörighet att ta emot betalningar. Tjänstens omfattning När kunden har betalat serviceavgiften till Dell ( Batteribytesavgiften ), byter Dell eller våra servicecenterpartners ut det primära batteriet i en Produkt som omfattas, förutsatt att du följer de villkor som anges i detta avtal. Tjänsten gäller endast för batterier i Produkter som omfattas och som innehåller ett batteri som kunden ej kommer åt. Begränsningar av tjänstens omfattning: Dessa innefattar, men är inte begränsade till, följande: skada som uppstår på grund av olycka, felaktig användning, försummelse, underlåtelse att följa anvisningar för korrekt bruk, skötsel eller rengöring av produkten eller missbruk av produkten eller dess komponenter (till exempel, men inte begränsat till, användning av felaktig nätspänning, felaktiga säkringar, ej kompatibla enheter och tillbehör, felaktig eller otillräcklig ventilation, underlåtelse att följa användningsanvisningar eller användning av ej specificerade tillbehör) av alla andra än Dell (eller dess representanter), skador som uppstår till följd av naturkatastrofer, till exempel, men ej begränsat till, blixtnedslag, översvämning, tornado, jordbävning eller orkan, fel på grund av en extern faktor (brand, översvämning, fel eller skiftningar i elektrisk ström eller luftkonditionering), inläsning av programvara, programvarukonfiguration eller eventuella datafiler, eller eventuella relaterade nätverksproblem eller eventuell service som är unik för produktens drift i ett nätverk. Batteribytesservice v [1.0] (9 juli 2012) Sida 1 av 9

2 Kunderna bör följa dessa steg vid batterifel: Kontakta Dells tekniska support: I syfte att avgöra om tjänsten gäller för ditt fel och inleda en servicebegäran måste du kontakta Dells tekniska support. Samtal till Dells tekniska supportlinje kanske inte debiteras enligt lokal taxa. Ytterligare information om priser finns på den landslokala dell.com-webbplatsen. Kontaktinformation för Dells tekniska support finns på dell.com/technical support. På den sidan väljer du ditt land på lämplig meny överst till vänster på sidan och väljer sedan den Dell-försäljningsenhet där du köpt tjänsten (antingen små och medelstora företag eller stora företag och offentliga sektorn). Felsökning: Dells tekniska support diagnostiserar det problem du beskriver. Om Dell fastställer att batteriet är kvalificerat för tjänsten frågar Dells tekniska support om du vill köpa tjänsten. Betalning, avgifter och ytterligare avgifter: Om du godkänner att köpa tjänsten måste du betala Dell via kreditkort eller bankbetalning innan tjänsten utförs. Utöver batteribytesavgiften kan det tillkomma ytterligare avgifter om Dell vid granskning av din produkt fastställer att ej batterirelaterade komponenter har skadats och måste repareras för att batteriet ska kunna bytas eller för att få produkten att fungera. I så fall meddelar Dell dig om detta och tillhandahåller ytterligare information om de nödvändiga reparationerna. Om skadan kan repareras kan Dell erbjuda dig möjligheten att betala för de ytterligare reparationerna och få dem utförda. Om du väljer att inte låta Dell utföra de ytterligare reparationerna skickar Dell tillbaka produkten till dig och utför inte någon reparation. Om skadan inte kan repareras eller om du väljer att inte få de rekommenderade reparationerna utförda, skickar Dell tillbaka din produkt och debiterar dig endast för frakt- och hanteringskostnader till och från Dells reparationsverkstad. Servicenivå Efter fjärrdiagnos och felsökning levereras tjänsten till din plats enligt följande: Reparation på plats. Utsändning av tekniker och/eller garantidelar till kundplatsen för att utföra nödvändig reparation och lösning av problem rörande en produkt som omfattas av denna service. Informera på begäran teknikern om den fullständiga adressen till platsen där din produkt finns. Både utförande av tjänsten och tjänstens svarstider beror på vilken tid på dagen Dell tar emot ditt samtal, vilket servicealternativ du har köpt, tillgänglighet för reservdelar, geografiska begränsningar, väderförhållanden och villkoren i detta avtal. Om du följer de processer som anges i detta avtal och om ditt problem är underställt utsändning enligt detta avtal, skickas en servicetekniker som kommer till din plats för service en dag som ligger inom din huvudsakliga underhållsperiod eller PPM. PPM är måndag till fredag, exklusive ordinarie nationella helgdagar. Om samtalet till Dell tas emot vid en tid på dagen då Dell bedömer att en servicetekniker skickas ut för service efter 17:00, kan det ta ytterligare en arbetsdag innan teknikern kommer till din plats. Vad gäller detta avtal syftar alla referenser till tid på kundens lokala tid. OM DU HAR TJÄNSTEN RETURSERVICE FÖR REPARATION GÄLLER FÖLJANDE AVSNITT FÖR DIN PRODUKT: Returservice för reparation efter Fjärrdiagnosservice. Service nivå Alternativ för Returservice för reparation Ytterligare alternativ (om tillämpligt) Insändningsservice Information Insändningsservice initieras med samtalet till Dells tekniska support enligt beskrivningen ovan. Under diagnosen fastställer Dell-teknikern om problemet kräver att Produkten som omfattas ska skickas till något av de reparationscenter Dell valt ut för kvalificerade ärenden. Typisk cykeltid, inklusive leverans till och från reparationscentret, är 4 till 6 arbetsdagar från det datum då Kunden sänder supportprodukten till Dell. Sida 2 av 9

3 Inlämningsservice Partnerdriven inlämningsservice (CIS) (finns i vissa tillväxtmarknader i Europa, Mellanöstern och Afrika) Hämta/ lämna-service Villkoren för alla alternativ för tjänsten Returservice för reparation anges ovan. Inlämningsservice inleds med samtalet till Dells tekniska support enligt beskrivningen ovan. Under den telefonbaserade felsökningen kommer Dell-teknikern att diagnostisera om problemet beror på ett maskivarufel. Om så är fallet kommer Kunden att uppmanas att lämna in Produkten som omfattas till ett av Dell utvalt reparationscenter eller leveransplats (på Kundens bekostnad). Service ges under kontorstid i landet i fråga, 5 dagar i veckan, exklusive helgdagar. Reparationer av kvalificerade ärenden utförs i enlighet med servicenivån som finns angiven på Kundens Beställningsformulär. När Produkten som omfattas har reparerats kommer Dell-teknikern att kontakta Kunden för att ordna så att Kunden kan hämta den. Avtalad servicenivå kan variera beroende på land och ort. Inlämningsservice initieras genom att ringa till eller ta med sig Produkten som omfattas till ett reparationscenter eller en leveransplats som Dell utsett (på Kundens bekostnad). Service ges under kontorstid i landet i fråga, 5 dagar i veckan, exklusive helgdagar. Reparationer av kvalificerade ärenden utförs i enlighet med servicenivån som finns angiven på Kundens Beställningsformulär. När Produkten som omfattas har reparerats kommer Dell-auktoriserad tjänstleverantör att kontakta Kunden för att ordna så att Kunden kan hämta den. Avtalad servicenivå kan variera beroende på land och ort. Hämta/lämna-service initieras med samtalet till Dells tekniska support enligt beskrivningen ovan. Om ett kvalificerat ärende i Produkten som omfattas diagnostiseras och inte kan lösas med telefonbaserad felsökning med Dell-teknikern, kommer en Dell-representant att hämta den berörda produkten och ta den till ett reparationscenter. Den här servicemetoden innefattar arbete och reparation eller byte av delar i systemets huvudenhet, inklusive bildskärm, tangentbord och mus om inte detta har beställts separat. Reparationer av kvalificerade ärenden utförs i enlighet med tidsramar som finns angivna på Kundens Beställningsformulär. När Produkten som omfattas har reparerats kommer den att returneras till Kunden. Leveransförfarande: Under diagnosen kommer Dell-teknikern att lämna instruktioner för hur produkten ska returneras till det reparationscenter Dell valt ut. Produkten som omfattas måste levereras till den adress som tillhandahålls av Dell-teknikern och tydligt märkas med "Returauktoriseringsnumret". Returauktoriseringsnumret tillhandahålls av Dell-teknikern. För att underlätta reparationen eller bytet bör en kort beskrivning av problemet bifogas. Packa produkten som returneras i den ursprungliga förpackningen. Om den ursprungliga förpackningen saknas kan Dell-teknikern hjälpa till med förpackningsmaterial, men då mot en särskild avgift. Leveransinstruktioner: Kunden bör inte skicka med handböcker, konfidentiell, tillverkarspecifik eller privat information eller löstagbara medier såsom disketter, DVD-skivor, PC-kort osv. Dell ansvarar inte för förlorade eller skadade data, skadade eller borttappade medier eller Kundens konfidentiella eller privata information. Hjälp du måste tillhandahålla. Serviceteknikern måste få fullständig tillgång till produkten och (utan kostnad för Dell) ha utrymme att arbeta, tillgång till elektricitet och en lokal telefonlinje. Om dessa krav inte uppfylls har Dell ingen skyldighet att utföra tjänsten. Om du missar servicebesöket. Om du eller din behöriga representant inte befinner sig på platsen när serviceteknikern anländer kan serviceteknikern tyvärr inte utföra service på din produkt. Serviceteknikern lämnar ett kort för att informera kunden om att han eller hon har varit där. Om detta sker kan du debiteras en extraavgift för ett uppföljande servicesamtal. Sida 3 av 9

4 Servicedelar och Produkter som omfattas. Om telefonteknikern avgör att din produkt behöver en utbytesdel eller -produkt, godkänner du att teknikern på plats fungerar som din serviceagent för att hantera leverans och retur av servicedelar eller -produkter som krävs för att utföra reparationer på plats. Delar och produkter Dell använder nya, begagnade och reparerade delar och produkter från olika tillverkare och delarna och produkterna som används för reparation kan vara nya, begagnade eller reparerade. Alla servicedelar som tas bort från Kundens Produkt som omfattas (enligt definitionen ovan) och eventuella ursprungsprodukter som kunden får en utbytesdel respektive -produkt för övergår i Dells ägo. Kunden måste betala det då aktuella standardpriset hos Dell för eventuella servicedelar som tas bort från Kundens Produkt som omfattas och eventuella ursprungsprodukter som Kunden får en utbytesprodukt för som inte skickas tillbaka till Dell på korrekt sätt. OM DU INTE BETALAR DELL FÖR NÅGON DEL ELLER PRODUKT KAN DELL SÄGA UPP DETTA AVTAL, AVBRYTA GARANTI OCH/ELLER SERVICESUPPORT FÖR ALLA DELL-PRODUKTER SOM DU ÄGER TILLS GÄLLANDE BELOPP HAR BETALATS, OCH/ELLER VIDTA NÅGON ANNAN JURIDISKT TILLÅTEN ÅTGÄRD. Avbrytande av garanti eller service för underlåtelse att på korrekt sätt returnera en del eller produkt påverkar inte giltighetstiden för din garanti eller service, och sådan garanti eller service löper fortfarande ut i enlighet med dess ursprungsvillkor. Garantiskydd Denna Service är begränsad till ett batteribyte under de tolv (12) månaderna efter Batteribytesavgiften ( Perioden för batteribytesservice ) har mottagits av Dell, och denna Service avslutas efter det att Kunden får ett batteribyte i enlighet med bestämmelserna i denna Servicebeskrivning eller när Perioden för batteribytesservice upphör för Produkt som omfattas, bereoende på vilket som händer först. Inget i denna servicebeskrivning påverkar eller inskränker de lagstadgade rättigheter och åtgärder som kunden har rätt till enligt tillämplig konsumentskyddslag. För ytterligare information om garantier och för garantibestämmelser som gäller kunder i USA och Kanda, klicka här: Kundens allmänna ansvar Användartillstånd. Kunden representerar och garanterar att den har erhållit tillstånd för både Kunden och Dell att nå och använda den Produkt som omfattas, data på den och alla maskinvaru- och programvarukomponenter som ingår i den, för syftet att tillhandahålla denna Service. Om kunden inte redan har detta tillstånd är det kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan kunden ber Dell att utföra denna Service. Samarbete med telefonanalytiker och tekniker på plats. Kunden samarbetar med Dells telefonanalytiker och tekniker på plats och följer de instruktioner som ges. Enligt erfarenhet kan de flesta datorproblem och fel lösas via telefon genom ett nära samarbete mellan användaren och analytikern eller teknikern. Skyldigheter vid service på plats. Där tjänsten kräver åtgärder på plats ska kunden, utan kostnad för Dell, ge Dell säker och tillräcklig tillgång till kundens lokaler och de Produkter som omfattas, inklusive tillräckligt arbetsutrymme, el och en lokal telefonlinje. En bildskärm, en mus (eller ett pekdon) och ett tangentbord måste också tillhandahållas (helt utan kostnad för Dell) om datorn inte redan har detta. Upprätthållande av programvaru- och serviceversioner. Kunden underhåller programvara och de Produkter som omfattas på Dell-angivna minimala versionsnivåer eller -konfigurationer enligt vad som anges på PowerLink för Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller enligt vad som anges på för ytterligare Produkter som stöds. Kunden måste även säkerställa installation av nödvändiga reservdelar, korrigeringsfiler, programuppdateringar eller nya versioner enligt Dells anvisningar för att Produkterna som omfattas ska vara berättigade till denna Service. Säkerhetskopiering av data; Borttagning av konfidentiell data. Kunden rekommenderas att utföra en säkerhetskopiering av alla befintliga data och program på alla de datorer som påverkas innan den här tjänsten levereras. Kunden ska regelbundet göra säkerhetskopior av data som sparas på alla datorer som påverkas som en försiktighetsåtgärd för att undvika att data skadas, ändras eller förloras. Kunden är dessutom ansvarig för att avlägsna all konfidentiell, immaterialrättsligt skyddad eller personlig information och alla media som kan avlägsnas såsom SIM-kort, CD-skivor eller PC-kort oavsett om en tekniker ger hjälp på plats eller ej. DELL HAR INTE ANSVAR FÖR: NÅGRA AV DINA KONFIDENTIELLA, ÄGDA ELLER PERSONLIGA UPPGIFTER FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA, PROGRAM ELLER PROGRAMVAROR SKADADE ELLER FÖRLORADE LÖSTAGBARA MEDIER AVGIFTER FÖR DATA- OCH RÖSTTJÄNSTER SOM UPPKOMMIGT SOM ETT RESULTAT UNDERLÅTENHET ATT TA BORT ALLA SIM-KORT OCH ANNAN BORTTAGBAR MEDIA INUTI PRODUKTERNA SOM OMFATTAS OCH SOM RETURNERATS TILL DELL; Sida 4 av 9

5 OM EN DATOR ELLER ETT NÄTVERK BLIR OBRUKBARA NÅGOT AGERANDE ELLER NÅGON FÖRSUMMELSE, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, FRÅN DELL ELLER EN TREDJEPARTSTJÄNSTLEVERANTÖR. Dell har inte ansvar för att återställa eller ominstallera program eller data. Vid retur av en Produkt som omfattas eller del därav, inkluderar Kunden endast den Produkt som omfattas eller del som har begärts av telefonteknikern. Service från tredje part. Dessa tjänster kan kräva att Dell får tillgång till maskinvara eller programvara som inte har tillverkats av Dell. Garantier från vissa tillverkare kan bli ogiltig om Dell eller någon annan än den ursprungliga tillverkaren utför arbete på tillverkarens maskinvara eller programvara. Kunden ansvarar för att se till att Dells möjlighet att utföra tjänsten inte påverkar sådan garantier, eller om den gör det accepterar kunden effekten av detta. Dell ansvarar inte för garantier från tredjepart eller för någon inverkan som tjänsterna kan ha på sådana garantier. Sida 5 av 9

6 Bestämmelser och villkor för Dell-tjänster Denna servicebeskrivning gäller för dig, kunden ( du eller kunden ), och den Dell-enhet som anges på din faktura över köpet av denna tjänst. Tjänsten tillhandahålls enligt det separat undertecknade huvudserviceavtalet mellan kunden och Dell som uttryckligen tillåter försäljning av tjänsten. Om ett sådant avtal saknas gäller att beroende på kundens adress är tjänsten underkastad och styrs av antingen Dells affärsvillkor för försäljning eller avtalet som hänvisas till i nedanstående tabell (enligt vad som gäller Avtalet ). I tabellen nedan visas webbadresser där avtalet finns. Parterna bekräftar att de har läst och godkänner dessa onlinevillkor. Kundens placering Kunder som köper Dell-tjänster direkt från Dell Villkor som gäller ditt köp av Dell-tjänster Kunder som köper Dell-tjänster via en godkänd Dell-återförsäljare USA Kanada Latinamerika och Karibien (engelska) (kanadensisk franska) Lokal landsspecifik webbplats eller (engelska) (kanadensisk franska) Lokal landsspecifik webbplats eller Asien, Stillahavsområdet, Japan Europa, Mellanöstern och Afrika Lokal landsspecifik webbplats eller Lokal landsspecifik webbplats eller Kunder i Frankrike, Tyskland och Storbritannien kan dessutom välja en av adresserna nedan: Frankrike: Tyskland: Storbritannien: Servicebeskrivningarna och andra servicedokument från Dell som du kan få av säljaren ska inte anses utgöra ett avtal mellan dig och Dell, utan bara en beskrivning av innehållet i tjänsten du köper av säljaren, dina åtaganden som mottagare av tjänsten och tjänstens begränsningar. Det leder till att alla referenser till kunden i servicebeskrivningen och i andra Dellservicedokument i det här sammanhanget ska tolkas som en referens till dig, medan alla referenser till Dell ska tolkas som en referens till Dell som leverantör av tjänsten i din säljares ställe. Du har inte en direkt avtalsrelation med Dell när det gäller tjänsten som beskrivs här. Klargörande: Betalningsvillkor och andra avtalsvillkor som till sin natur endast är relevanta för relationen mellan en köpare och säljare direkt gäller inte dig, utan de gäller enligt överenskommet mellan dig och säljaren. Servicebeskrivningarna och andra servicedokument från Dell som du kan få av säljaren ska inte anses utgöra ett avtal mellan dig och Dell, utan bara en beskrivning av innehållet i tjänsten du köper av säljaren, dina åtaganden som mottagare av tjänsten och tjänstens begränsningar. Det leder till att alla referenser till kunden i servicebeskrivningen och i andra Dellservicedokument i det här sammanhanget ska tolkas som en referens till dig, medan alla referenser till Dell ska tolkas som en referens till Dell som leverantör av tjänsten i din säljares ställe. Du har inte en direkt avtalsrelation med Dell när det gäller tjänsten som beskrivs här. Klargörande: Betalningsvillkor och andra avtalsvillkor som till sin natur endast är relevanta för relationen mellan en köpare och säljare direkt gäller inte dig, utan de gäller enligt överenskommet mellan dig och säljaren. * En kund kan öppna sin lokala genom att öppna från en dator som är ansluten till Internet i kundens område eller genom att välja mellan alternativen på Dells webbplats för val av land eller region på Kunden godkänner också att om denna Service förnyas, ändras, utökas eller fortsätter att användas utöver den första perioden lyder den under den då gällande Servicebeskrivningen tillgänglig på Om något villkor i servicebeskrivningen står i strid med något villkor i avtalet är det villkoret i servicebeskrivningen som gäller, men bara när det gäller den specifika motstridigheten och det ska inte tolkas eller anses på så sätt att det ersätter andra villkor i avtalet som inte uttryckligen står i strid med servicebeskrivningen. Sida 6 av 9

7 När du utför en beställning av tjänsterna, får tjänsterna, använder tjänsterna eller tillhörande programvara, eller när du klickar på/markerar knappen eller rutan "Jag godkänner" (I Agree) eller liknande på Dells webbplats i samband med ditt köp, eller när du använder Dell-programvara, samtycker du till att bindas av denna tjänstebeskrivning och de avtal som genom hänvisning omfattas. Om du förbinder dig att följa denna tjänstebeskrivning på ett företags eller någon annan juridisk enhets vägnar, garanterar du att du har behörighet att förpliktiga denna enhet att följa villkoren i denna tjänstebeskrivning. Med "du" eller "kunden" avses i så fall denna enhet. Utöver att ta emot denna servicebeskrivning kan kunder i vissa länder även behöva signera ett beställningsformulär. För kunder som köper direkt från Dell och som befinner sig i en av Europeiska unionens medlemsstater: Om du är konsument kan du ångra ett köp när som helst i enlighet med distansköplagen, utan orsak och få det betalade priset åter minus eventuellt belopp som betalats av Dell för att hämta produkten eller täcka skador på produkten som uppstått i kundens ägo. För att göra detta måste du i så fall informera Dell skriftligen inom sju (7) arbetsdagar från den dag då serviceordern bekräftats eller innan servicen inletts. Detta gäller inte affärskunder och andra som använder Dells produkter i affärsmässigt syfte. Sida 7 av 9

8 Tilläggsvillkor som gäller för support- och garantirelaterad Service 1. Produkter som stöds Denna service finns tillgängliga på produkter som omfattas i vilka ingår vissa Dell OptiPlex, Latitude, Inspiron, Precision, Vostro, Alienware och XPS-system och -pekdatorer som inköpts i standardkonfiguration ( Produkter som omfattas ). Nya Produkter som omfattas läggs till regelbundet, så kontakta din försäljningsrepresentant om du vill ha den senaste listan över vilken Service som är tillgänglig för dina produkter från Dell och andra tillverkare. Varje Produkt som omfattas är märkt med ett serienummer ( Servicenumret"). Ett separat serviceavtal måste tecknas av Kunden för varje Produkt som omfattas. Det innebär att om till exempel en skrivare köps tillsammans med en bärbar dator, så omfattas inte skrivaren av serviceavtalet för den bärbara datorn. Skrivaren och den bärbara datorn måste båda ha ett eget serviceavtal. Ha Servicenumret på den Produkt som omfattas till hands när du kontaktar Dell för denna Service. 2. Supporttjänster A. Begränsad maskinvarugaranti; begränsningar av vilken maskinvara som omfattas Supportrelaterade kan omfatta alternativ för teknisk support (via telefon, Internet osv.) och reservdelar och servicearbete som krävs för att reparera eller byta ut defekta enheter som omfattas av och uppträder under den begränsade garantiperioden för den eller de av Kundens Produkter som omfattas (en Kvalificerad åtgärd ). Dells begränsade maskinvarugaranti finns på eller anslås utanför USA på din regionala Dell.com-webbplats.* Begränsningar av vilken maskinvara som omfattas kan gälla, och det kan finnas tillgängliga serviceerbjudanden som förlänger dessa maskinvarubegränsningar mot en extra avgift. Gå till eller din regionala Dell.com-webbplats för garantiinformation eller kontakta Dells tekniska support för mer information. B. Äganderätt till reservdelar. Alla Dell-reservdelar som avlägsnas från den Produkt som omfattas av avtalet och återlämnas till Dell blir Dells egendom. Kunder måste betala Dell det då gällande detaljhandelspriset för alla servicedelar som tagits bort från Produkterna som omfattas och som behålls av Kunden (förutom hårddiskar från Produkter som omfattas som täcks av servicen "Behåll hårddisken") om Kunden har fått utbytesdelar från Dell. Dell använder nya och reparerade delar från olika tillverkare vid garantireparationer. Detta godkänns uttryckligen av Kunden. 3. Prenumerationsperiod. Denna Servicebeskrivning börjar det datum som anges på Beställningsformuläret och fortsätter under den tidsperiod ("Period") som anges på Beställningsformuläret. I förekommande fall anges pris och Period för det antal system, licenser, installationer, driftsättningar, hanterade slutpunkter eller slutanvändare för vilka Kunden har köpt Service på Kundens Beställningsformulär. Såvida inte Dell och Kunden skriftligen kommit överens om något annat får Service som Kunden köpt under denna Servicebeskrivning endast användas av Kunden internt, och ej säljas vidare eller användas av någon tjänstebyrå. 4. Viktig ytterligare information A. Ändring av tidpunkt. När denna Service har bokats måste eventuella förändringar i schemat ske minst åtta kalenderdagar före inbokat datum. Om Kunden ändrar tidpunkten 7 dagar eller mindre före fastställt datum tas en avgift ut som inte får överstiga 25 % av kostnaden för Servicen. Eventuella ändringar av tidpunkten för Servicen bekräftas av Kunden minst 8 dagar innan den börjar utföras. B. Kommersiellt rimliga gränser för Servicens omfattning. Dell kan vägra att tillhandahålla Servicen om det enligt Dells mening skapar en orimlig risk för Dell eller Dells serviceleverantör eller om någon begärd tjänst ligger utanför ramen för Servicen. Dell ansvarar inte för fel eller försening som beror på orsaker utanför dess kontroll, inklusive Kundens underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt denna Servicebeskrivning. Tjänsten gäller endast för användningsområden som Produkten som omfattas är avsedd för. C. Tillvalstjänster. Tillvalstjänster (inklusive support vid behov, installation, konsultering, hantering samt professionella support- eller utbildningstjänster) kan finnas att köpa från Dell och varierar beroende på var Kunden befinner sig. Tillvalstjänster kan kräva ett särskilt avtal med Dell. Om inget sådant avtal finns tillhandahålls tillvalstjänster enligt denna Servicebeskrivning. D. Överlåtelse. Dell kan överlåta denna tjänst och/eller servicebeskrivningen till behöriga tredjepartsleverantörer. Sida 8 av 9

9 E. Uppsägning. Dell kan säga upp denna Service när som helst under Perioden om något av följande skäl föreligger: Kunden har inte betalat hela priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren. Kunden uppför sig hotfullt eller vägrar att samarbeta med assisterande analytiker eller tekniker på plats. Kunden misslyckas med att efterfölja villkoren som angetts i denna tjänstebeskrivning. Om Dell säger upp tjänsten får kunden en skriftlig bekräftelse på tjänstens upphörande skickat till kundens fakturaadress. Meddelandet kommer att inkludera orsaken till uppsägningen och datum då uppsägningen träder i kraft, vilket inte kommer att vara mindre än tio (10) dagar från det datum då Dell skickar meddelandet om uppsägning till Kunden, såvida inte den lokala lagen kräver andra uppsägningsvillkor som kanske inte får varieras enligt avtal. Om Dell säger upp Servicen i enlighet med den här paragrafen har Kunden inte rätt till återbetalning av de avgifter som betalats eller som förfallit till betalning till Dell. F. Geografiska begränsningar och omlokalisering. Tjänsten erbjuds på den plats eller de platser som anges på kundens faktura. Den här tjänsten är inte tillgänglig överallt. Servicealternativ, inklusive servicenivåer, öppettider för teknisk support och tidsramar för service på plats varierar beroende på geografisk plats, och vissa alternativ kan kanske inte köpas för den plats där Kunden befinner sig. Kontakta din lokala säljare för information. Dells skyldighet att leverera Service till flyttade Produkter som omfattas är föremål för olika faktorer, inklusive men utan begränsningar, lokal tillgänglighet av Service, extra avgifter, inspektioner och omcertifiering av flyttade Produkter som omfattas för Dells då aktuella konsultationsavgifter för tid och material. G. Överlåtelse av tjänst. Kunden kan, i enlighet med de begränsningar som definieras i denna Servicebeskrivning, överföra Servicen till tredje part som köper hela Produkten som omfattas innan Perioden har löpt ut, förutsatt att Kunden är den ursprunglige köparen av Produkten som omfattas och Servicen eller att Kunden köpt Produkten som omfattas och Servicen från den ursprunglige ägaren (eller en tidigare övertagande part) och iakttog de korrekta överföringsprocedurerna som finns på En avgift för överföringen kan tillkomma. Observera att om Kunden eller Kundens övertagande part flyttar Produkten som omfattas till en geografisk plats där Servicen inte är tillgänglig (eller inte är tillgänglig för samma pris) kanske inte Kunden eller Kundens övertagande part har täckning för tjänsten, eller kan åläggas en extra avgift för att behålla samma supportkategorier på den nya platsen. Om Kunden eller Kundens övertagande part väljer att inte betala sådana ytterligare avgifter så kan Servicen automatiskt ändras till en servicekategori som finns tillgänglig till detta pris eller lägre på sådan ny plats utan återbetalning Dell Inc. Med ensamrätt. Andra varumärken och varunamn kan förekomma i detta dokument för att referera till antingen de organisationer som äger varumärkena och varunamnen eller deras produkter. Ett utskrivet exemplar av Dells försäljningsvillkor kan också erhållas på begäran. Sida 9 av 9

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Inledning Dell tillhandahåller tjänsten Dell Compellent SAN Health Check ("tjänsten") enligt denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster Tjänstebeskrivning Implementering av Microsoft-kluster Inledning Dell har till nöje att erbjuda implementering av Microsoft-kluster ( tjänsten eller tjänsterna ) i enlighet med denna tjänstebeskrivning

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter Inledning Dell erbjuder installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter ("tjänsten/tjänsterna")

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Dell Copilot Optimize Reporting

Dell Copilot Optimize Reporting Dell Copilot Optimize Reporting Inledning Dell tillhandahåller Copilot Optimize Reporting ("tjänsten") i enlighet med denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan ömsesidigt

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Inledning 'Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) ( tjänst/tjänster ) i enlighet

Läs mer

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna Tjänstebeskrivning Dell Compellent SAN Health Check Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats

Läs mer

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Tjänstebeskrivning Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Inledning Dell erbjuder installation och implementering av tjänsten för Dell-nätverksswitch ("tjänsten/tjänsterna") i enlighet

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning Servicebeskrivning Implementering av Dell EqualLogic-replikering Översikt över tjänsten Den här tjänsten implementerar Dell EqualLogic -disksystemreplikering ( omfattad produkt eller omfattade produkter

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrupgradering av mjukvara på en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärruppdatering av mjukvara på en enskild Dell Compellent

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Dells normala arbetstider 07:00 till 16:00

Dells normala arbetstider 07:00 till 16:00 Servicebeskrivning Kundinstallation Introduktion till ditt serviceavtal Dell tillhandahåller kundinstallationen ("tjänsten") enligt den här servicebeskrivningen ("servicebeskrivningen"). Din offert, ditt

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation och implementering av ett trådlöst W-Series-nätverk från Dell Networking Inledning Dell erbjuder installation och implementering av Dell Networking W-Series trådlös

Läs mer

Implementering via fjärranslutning av Dell PowerEdge VRTX

Implementering via fjärranslutning av Dell PowerEdge VRTX Tjänstebeskrivning Implementering via fjärranslutning av Dell PowerEdge VRTX Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av en Dell PowerEdge VRTX ( tjänsten/tjänsterna ) i enlighet

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (service där det behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (service där det behövs) Servicebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (service där det behövs) Inledning Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (service där det behövs) ("Tjänst/Tjänster") i enlighet

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Service

Servicebeskrivning Basic Hardware Service Servicebeskrivning Basic Hardware Service Villkorsöversikt Det här avtalet ( avtalet eller servicebeskrivningen ) träffas mellan kunden ( du eller kunden ) och Dell. Genom att köpa dessa tjänster (så som

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Servicebeskrivning Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Översikt över tjänsten Den här tjänsten installerar och konfigurerar ytterligare Dell EqualLogic -disksystem,

Läs mer

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Servicebeskrivning Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten gäller installation och implementering av upp till

Läs mer

Tjänstebeskrivning Bestämmelser och villkor för Copilot Support

Tjänstebeskrivning Bestämmelser och villkor för Copilot Support Tjänstebeskrivning Bestämmelser och villkor för Copilot Support Introduktion till ditt tjänsteavtal Dell tillhandahåller Copilot Support ( tjänsten ) enligt denna tjänstebeskrivning ( tjänstebeskrivningen

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Servicebeskrivning Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Inledning Dell erbjuder installation och implementering av tjänsten för Dell-nätverksswitch ( tjänsten/tjänsterna ) i enlighet

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Bestämmelser och villkor för Copilot Support

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Bestämmelser och villkor för Copilot Support Tjänstebeskrivning Bestämmelser och villkor för Copilot Support Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Dells konfigurationstjänster. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Kundens ansvar

Tjänstebeskrivning. Dells konfigurationstjänster. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Kundens ansvar Tjänstebeskrivning Dells konfigurationstjänster Introduktion till ditt tjänsteavtal Dells konfigurationstjänster (vardera en "Konfigurationstjänst" och tillsammans "Tjänsterna") är en portfölj av tjänster

Läs mer

Dells tjänstebeskrivning

Dells tjänstebeskrivning Dells tjänstebeskrivning Utbildningstjänster Inledning Dell tillhandahåller utbildningstjänster ( tjänsten ) enligt denna tjänstebeskrivning ( tjänstebeskrivning ). Din offert, ditt beställningsformulär

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrimplementering av extra värdar i ett befintligt Dell Compellent SAN Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärrimplementering av två servrar ( Produkten

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Dell ProSupport Plus. Inledning. Tjänstens omfattning. Din tjänst omfattar följande:

Tjänstebeskrivning. Dell ProSupport Plus. Inledning. Tjänstens omfattning. Din tjänst omfattar följande: Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Plus Inledning Vi på Dell är glada över att kunna erbjuda Dell ProSupport Plus ( Tjänst/Tjänster ) för utvalda servrar, lagringssystem, nätverksenheter och virtualiserade

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Servicebeskrivning Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Introduktion till din tjänst Den här tjänsten ger installation på plats av ett nätverksoperativsystem

Läs mer

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats)

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Servicebeskrivning Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Introduktion till ditt serviceavtal Den här konsulttjänsten som erbjuds på plats tillhandahåller optimerade

Läs mer

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor 1. Inledning 2. Ansvarsbegränsning 3. Leveransförseningar 4. Produktbeskrivningar & anvisningar 5. Returhantering 6. Garantireparationer 7. Krediteringar 8.

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service")

Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad CAR-service) Dells europeiska Hämt- och Returservice (nedan kallad "CAR-service") i. Översikt över CAR-service Den europeiska hämt- och returservicen innebär att du får en supportservice när produkten levererats som

Läs mer

Dell ProSupport Servicebeskrivning

Dell ProSupport Servicebeskrivning Dell ProSupport Servicebeskrivning 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( servicebeskrivning ) gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dell-enhet som anges på kundens faktura över köpet

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av en extra styrenhet i en befintlig Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar installation av en enskild Compellent storage

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ASUS Garanti Informationsformulär

ASUS Garanti Informationsformulär ASUS Garanti Informationsformulär Hr/Fru/Frk: Telefonnummer: Adress: E-postadress: Inköpsdatum: / / (DD/MM/ÅÅ) Säljarens namn: Återförsäljarens telefonnummer: Säljarens adress: Serienummer: Viktigt! Spara

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Telefoniprodukter 96-91-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans

Läs mer

Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon

Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon Servicebeskrivning Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon Översikt av tjänst Service i hemmet nästa dag med premiumsupport via telefon är en supporttjänst utöver dina lagstadgade rättigheter

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

Dells tjänstebeskrivning

Dells tjänstebeskrivning Dells tjänstebeskrivning Support vid enskild incident Konsumentkunder Översikt av tjänst Dell tillhandahåller support vid enskild incident ( tjänsten ) i enlighet med denna tjänstebeskrivning (eller avtalet

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Version 1.5 2015-08-10 Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Ektorpsskolan erbjuder dig som elev att låna en personlig dator under den tid du går på skolan. Genom att skriva under det här

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer