Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Bestämmelser och villkor för Copilot Support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Bestämmelser och villkor för Copilot Support"

Transkript

1 Tjänstebeskrivning Bestämmelser och villkor för Copilot Support Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats på din faktura för inköpet av denna tjänst. Denna tjänst är föremål för och styrs av Kundens separat undertecknade huvudsakliga tjänsteavtal med Dell som uttryckligen auktoriserar försäljningen av denna tjänst (enligt vad som definieras nedan) eller, om det inte finns något sådant avtal, Dells försäljningsvillkor som gäller kommersiella kunder, som finns tillgängliga på webbplatsen eller din lokala, landsspecifika webbplats som härmed inkluderas med hänvisning och som finns tillgängligt som pappersexemplar från Dell på begäran. Parterna bekräftar att de har läst och samtycker till att bindas av sådana onlinebestämmelser. Detta avtal beskriver de stödprodukter som tillhandahålls av Compellent som produktstöd (Product Support) för maskinvara och/eller programvara från Dell Compellent. 1.0 OMFATTNING FÖR STÖD De stödprodukter som beskrivs i detta dokument utgör bestämmelserna för ett giltigt Copilot Product Support-tillval från Compellent. Varje stödfall kommer att inkludera bestämmelserna för det Product Support-tillval som gäller. 2.0 DEFINITIONER 1. Copilot Support Center innebär fjärrstöd per telefon via Compellents Copilotstödgruppen. 2. Utbyte av RMA-reservdelar enligt standardgarantin för maskinvara under fem (5) år från inköpsdatum. När det gäller reservdelsutbyte får den nya delen en garantiperiod som motsvarar datum för den del som byts ut. 3. Utrustning innebär artiklar som tillverkats, sålts eller licensierats av Compellent inklusive programvara eller inbyggd programvara som är associerad med sådan utrustning. 4. Period med rätt till stöd innebär de angivna tiderna med stödtäckning som gäller i enlighet med det definerade Product Support-programmet. 5. Licensierad programvara eller (programvara) innebär Dell Compellentprogramvaruprodukter som har licensierats för användning med Dell Compellentprodukter. 6. Nästa arbetsdag innebär nästa arbetsdag med en tidsgräns som är 17:00 lokal tid. 1 CoPilot Support Terms and Conditions 02/2011

2 7. Utbyte på platsen innebär att service på platsen finns tillgänglig för att avlägsna och byta ut komponenter som inte längre fungerar och/eller en förlängning av diagnostik och felsökning. Det garanterar inte och innebär inte tillgång till den specifika utrustning som ska bytas ut. 8. Produktstöd (Product Support) innebär olika typer av definierade slutprodukter som finns tillgängliga för inköp för kontrakt som förlängs med mer än 12 månader. 9. Programvarugarantin gäller 90 dagar från inköpsdatum. 10. Stödfall innebär loggad begäran om hjälp med antingen maskinvaru- och/eller programvarusystem. 3.0 Stöd för maskinvara och programvara Produktstöd (Product Support) inkluderar Copilot Support Center, utbyte på platsen, uppdateringar av programvaran och uppdateringar av programvarudokumentation. Inköpet av årlig Product Support, som inkluderar stöd för både maskinvara och programvara, ersätter och förbättrar den täckning som finns i Default Hardware Warranty (standardgarantin för maskinvara). Stödnivåer i Copilot 24x7 med prioritetsstöd på platsen: 24x7x365 tillgång till Copilot Support Center, 24x7 prioriterad responstid för tekniker på platsen (4, 8 eller 24 timmar), 24x7 prioritetsleverans av delar med reservdelar som förvaras på lokalt lager. 24x7 med stöd av typ Nästa arbetsdag på platsen: 24x7x365 tillgång till Copilot Support Center, 24x7xNästa arbetsdag responstid för tekniker på platsen, reservdelar som levereras nästa arbetsdag. 24x7 med endast stöd från Copilot Support Center: 24x7x365 tillgång till Copilot Support Center, ingen responstid för tekniker på platsen, inga reservdelar som lagras på lokalt lager, och delar stöds som endast garanti med marktransport. 24x7 med endast stöd från Copilot Support Center och stöd för påskyndad transport av delar: 24x7x365 tillgång till Copilot Support Center, ingen responstid för tekniker på platsen, inga reservdelar som lagras på lokalt lager, och delar stöds som endast garanti med iltransport. 9x5 med stöd av typ Nästa arbetsdag på platsen: Mån-fre, 9x5 timmar för Copilot Support Center, 9x5xNästa arbetsdag responstid för tekniker på platsen, reservdelar levereras nästa arbetsdag. 2 CoPilot Support Terms and Conditions 02/2011

3 4.0 PERIOD OCH UPPHÖRANDE 1. Product Support ska träda i kraft på leveransdatum och förbli aktiv tills stödkontraktet förfaller och inte förnyas. 2. Product Support-systemkontrakt inköps i årsinkrement som inte kan vara mindre än 12 månader, uppgraderingsbeställningar och fakturor finns tillgängliga och kan ha samma datum som systemkontraktet. 3. Om det inte förnyas, kommer Compellent att skicka ett meddelande till Affärspartner och/eller Kunden om att kontraktet har förfallit. 4. Compellent kommer att debitera en omcertifieringsavgift för att återuppta Product Support vars giltighet har upphört eller som varit avbrutet i mer än 60 dagar. Avgiften för återupptagande kommer att vara baserad på ett procentvärde av de då nuvarande årliga stödavgifterna. 5.0 PRODUCT SUPPORT (PRODUKTSTÖD) 1. Compellent kommer att upprätthålla 24x7-tillgång till Copilot Support Center under den Period med rätt till stöd som gäller åtgärdande aktiviteter på grund av att Utrustningen inte fungerar, eller aktiviteter som gäller verksamhetens användning av Utrustningen. 2. Begäran om stöd dokumenteras och hanteras inom Copilots fallhanteringssystem för att säkerställa tidsenlig lösning för incidenter. 3. Copilot-fall tilldelas en allvarlighetsgrad baserat på hur kritiskt det rapporterade problemet är som rapporteras, vilket ger Copilot-resurser möjlighet att fokusera på de mest kritiska frågorna och att aggressivt arbeta på dem tills de har lösts på tillfredsställande sätt. Copilot Support-ingenjörer använder de många resurser som de har till sitt förfogande för att lösa kundproblem så snabbt som möjligt, inklusive eskalering till ledning, involvering av Compellents tekniska resurser osv. Copilot Support övervakar besökets fortskridande för att säkerställa att lämplig åtgärd vidtas. I en verksamhetskritisk situation kommer Copilot att göra varje försök att återställa Storage Center till fullt funktionsduglig status. Copilot Support-ledningen finns tillgänglig dygnet runt för att möjliggöra eskalering och bistå efter vad som behövs. 4. Compellent kommer att tillhandahålla Utbyte på platsen inom riktlinjerna för den Period med rätt till stöd för aktivitet som gäller utrustning som inte längre fungerar, eller en aktivitet som av Compellent bedöms vara nödvändig för att återställa utrustning till ett tillfredsställande skick. Responstid för Utbyte på platsen bestäms enligt plats (Platszon) för den installerade maskinvaran. Platszon bestäms av avståndet mellan fältserviceplatsen och installationsplatsen och överenskommes ömsesidigt före det datum då Product Support-perioden börjar. a) Zon 1 - inom 121 km från en Compellent-serviceplats och inkluderar ett standardrespons på fyra (4) timmar på platsen. b) Zon 2 - mellan 122 och 242 km från en Compellent-serviceplats och inkluderar ett standardrespons som är åtta (8) timmar på platsen. c) Zon 3 - mer än 243 km från en Compellent-serviceplats. Responstid på platsen överenskommes ömsesidigt mellan Compellent och Kunden. Prisjusteringar gäller för längre reseavstånd och -tider. 3 CoPilot Support Terms and Conditions 02/2011

4 5. Delar kommer att vara nya eller likvärdiga för att klara passning, form och function. Alla utbytta delar blir Compellents egendom. Compellent förbehåller sig rätten att använda omtillverkade och/eller renoverade delar och att använda delar från olika tillverkare. 6. Efter eget gottfinnande, och utan ytterligare debitering för Kunden, kan Compellent göra förbättringar för förhöjd drift och/eller tillförlitlighet för Dell Compellent-produkter. 7. Compellent kommer att stödja en version av Licensierad programvara under en period på upp till tjugofyra (24) månader efter utgivningen av en senare Version, vilket inte får överskrida två (2) tidigare större versionsutgivningar. 8. Copilot Product Support är begränsat till att stödja systemkonfigurationer som godkänns av Compellent. Godkända konfigurationer bestäms vid tidpunkten för den ursprungliga installationen av Dell Compellent-produkten eller efterföljande installationer av Dell Compellent-produkter. 9. SSD-utbyte (Solid State Drive) på platsen täcks endast via Nästa arbetsdag. 6.0 KUNDENS ANSVAR 1. Kunden samtycker till att upprätthålla miljöförhållanden vid drift i enlighet med tillverkarnas specifikationer. a. HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning (uppvärmning, ventilation och luftkonditionering) b. Växelström 2. Kunden ska omedelbart infomera Compellent om utrustning som slutar fungera. 3. Kunden kommer att ge Compellent Service Operations åtminstone sextio (60) dagars skriftlig varning om den har för avsikt att flytta eller avlägsna Utrustning från Kundens ägor. 4. Om det fastställs att produktens funktionsavbrott är resultatet av Kundens felanvändning/missbruk av Dell Compellent-produkter (maskinvara eller programvara) eller på annat sätt inte relaterat till Dell Compellent-produkter, kan det krävas att Kunden återbetalar Compellent vid de då aktuella, gällande taxorna för standardtid och -material för stöd som tillhandahålls av Compellent. Ytterligare kundansvar A. Befogenhet att bevilja åtkomst. Kund representerar och garanterar att den har erhållit tillstånd för både Kunden och Dell att nå och använda den Produkt som stöds, data på den och alla maskinvaru- och programvarukomponenter som ingår i den, för syftet att tillhandahålla dessa Tjänster. Om Kunden inte redan har det tillståndet är det Kundens ansvar att erhålla det, på Kundens bekostnad, innan Kunden instruerar Dell att utföra dessa Tjänster. B. Samarbeta med telefonanalytiker och tekniker på platsen. Kund samtycker till att samarbeta med och följa anvisningarna som ges av Dells telefonanalytiker och dess tekniker på platsen. Erfarenhet visar att flertal systemproblem och -fel kan korrigeras per telefon som resultat av nära samarbete mellan användaren och analytikern eller teknikern. C. Förpliktelser på platsen. Där Tjänster kräver utförande på platsen måste Kunden tillhandahålla fri, säker och tillräcklig åtkomst till Kundens anläggningar och den eller de Produkter som stöds. Tillräcklig åtkomst omfattar fullt tillräckligt 4 CoPilot Support Terms and Conditions 02/2011

5 arbetsutrymme, elektricitet och en lokal telefonlinje. En monitor eller bildskärm, en mus (eller ett pekdon), och tangentbord måste också tillhandahållas (utan kostnad för Dell), om systemet inte redan inkluderar dessa artiklar. D. Upprätthålla programvaruversioner och versioner som underhålls. Kunden måste upprätthålla programvara och en eller flera Produkter som stöds på Dell-angivna minimala versionsnivåer eller -konfigurationer enligt vad som anges på PowerLink för Dell EMC Storage eller EqualLogic, eller enligt vad som anges på för ytterligare Produkter som stöds. Kunden måste också försäkra sig om installation av åtgärdande reservdelar, korrigeringar, programuppdateringar eller efterföljande versioner enligt vad som instrueras av Dell för att hålla den eller de Produkter som stöds berättigade till denna Tjänst. E. Säkerhetskopiering av data. Utför en säkerhetskopiering av alla befintliga data och program på alla system som påverkas före leveransen av denna Tjänst av Dell. DELL KOMMER INTE ATT HA NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER ÅTERHÄMTNING AV DATA ELLER PROGRAM eller förlust av användning av ett eller flera system som uppstår från denna Tjänst eller relaterade stödaktiviteter eller någon handling eller något utelämnande, inklusive försummelse, av Dell eller en tredjeparts tjänstleverantör. F. Tredjepartsgarantier. Dessa Tjänster kan kräva att Dell använder sig av maskinvara eller programvara som inte tillverkas av Dell. Vissa tillverkargarantier kan ogiltigförklaras om Dell eller någon annan än tillverkaren arbetar på maskinvaran eller programvaran. Det är Kundens ansvar att se till att Dells utförande av Tjänster inte kommer att påverka sådana garantier eller, om det gör det, att effekten kommer att vara acceptabel för kunden. Dell tar inte ansvar för tredjepartsgarantier eller för någon inverkan som Dells tjänster kan ha på de garantierna. Viktig ytterligare information A. Kommersiellt rimliga gränser för omfattningen av tjänsterna. Dell kan vägra att tillhandahålla Tjänster om, i dess åsikt, tillhandahållandet av Tjänster skapar en orimlig risk för Dell eller Dells tjänsteleverantörer eller är utöver Tjänsternas omfattning. Dell är inte ansvarigt för något misslyckande eller någon fördröjning i utförande på grund av någon orsak som ligger utanför dess kontroll. Tjänsten gäller bara för användningsområden som Produkten som stöds utformades för. B. Tillvalstjänster. Tillvalstjänster (inklusive stöd vid behovstillfälle, installation, konsultation, hanterade, och professionella, stöd- eller utbildningstjänster) kan finnas tillgängliga för inköp från Dell och kommer att variera enligt Kundens plats. Tillvalstjänster kan kräva ett separat avtal med Dell. Om det inte finns något sådant avtal tillhandahålls tillvalstjänster i enlighet med detta Avtal. C. Ombokning. När denna tjänst har bokats måste eventuella förändringar i schemat ske minst åtta kalenderdagar före inbokat datum. Om kunden bokar om denna tjänst inom sju dagar eller mindre före inbokat datum, tillkommer en ombokningsavgift som inte överskrider 25 % av kundpriset för tjänsterna. Kunden samtycker till att alla ombokningar av tjänsten kommer att bekräftas minst åtta dagar före början av tjänsten D. Tilldelande av uppgifter. Dell kan tilldela kvalificerade tredjeparts tjänsteleverantörer denna Tjänst och/eller Tjänstebeskrivning. E. Uppsägning. Dell kan säga upp denna Tjänst när som helst under Tjänsteperioden av någon av följande orsaker: Kunden underlåter att betala det totala priset för denna Tjänst i enlighet med fakturabestämmelser; Kunden vägrar att samarbeta med assisterande analytiker eller tekniker på platsen; eller Kunden underlåter att följa alla de bestämmelser och villkor som beskrivs i denna Tjänstebeskrivning. Om Dell säger upp denna Tjänst kommer Dell att skicka kunden skriftligt meddelande om uppsägning till den adress som anges på Kundens faktura. Meddelandet kommer att inkludera orsaken till uppsägningen och datum då uppsägningen träder i kraft, vilket inte kommer att vara mindre än tio (10) dagar från det datum då Dell skickar meddelandet om uppsägning till Kunden, såvida inte den lokala lagen kräver andra uppsägningsvillkor som kanske inte får varieras enligt avtal. Om Dell säger upp denna tjänst i enlighet med denna paragraf ska kunden inte vara berättigad till någon återbetalning av avgifter som betalats eller som förfallit till betalning till Dell. 5 CoPilot Support Terms and Conditions 02/2011

6 F. Geografiska begränsningar och förflyttning. Denna Tjänst kommer att levereras till den eller de platser som anges på Kundens faktura. Denna Tjänst finns inte tillgänglig på alla platser. Tjänstealternativ, inklusive tjänstenivåer, öppettider för tekniskt stöd och tider till respons på platsen kommer att variera enligt geografi och vissa alternativ kanske inte finns tillgängliga för inköp på Kundens plats. Dells förpliktelse att tillhandahålla Tjänster för Produkter som stöds som flyttats är föremål för tillgång till lokala tjänster och kan vara föremål för ytterligare avgifter, och för inspektion och omcertifiering av Produkter som stöds som flyttats till Dells då aktuella konsultationsavgifter för tid och materiel. Kunden kommer att ge Dell tillräcklig och säker åtkomst till Kundens anläggningar utan kostnad för Dell så att Dell kan uppfylla Dells förpliktelser. G. Överlåtelse av tjänst. Med förbehåll för de begränsningar som framförs i denna Tjänstebeskrivning, kan Kunden överlåta denna Tjänst till en tredje part som köper Kundens hela Produkt som stöds före utgången av den då innevarande tjänstekontraktperioden, under förutsättning att Kunden är den ursprungliga inköparen av Produkt som stöds och denna Tjänst, eller Kunden köpte Produkt som stöds och denna Tjänst från dess ursprungliga ägare (eller en tidigare mottagare). Överlåtelse av Tjänst kräver som minst ett 12-månaderskontrakt för att kunna utföra överlåtelsen. Om det finns mindre än 12 månader kvar på kontraktet måste mottagaren utöka kontraktet med den kredit som tillämpats för resterande period av servicekontraktet. Ytterligare överlåtelse och avgifter för omcertifiering av maskinvara kan gälla, och maskinvaruartiklar kan prissättas som utanför garantin. Programvarulicenser är inte kvalificerade för överlåtelse. Observera att om Kunden eller Kundens mottagare flyttar den Produkt som stöds till en geografisk plats där denna Tjänst inte finns tillgänglig (eller inte finns tillgänglig till samma pris) som Kunden betalade för denna Tjänst, kanske Kunden inte har täckning eller kan ådra sig ytterligare kostnad för att upprätthålla samma kategorier med stödtäckning på den nya platsen. Om Kunden väljer att inte betala för sådana ytterligare avgifter kan Kundens Tjänst automatiskt ändras till kategorier med stöd som finns tillgängliga till sådant pris eller ett lägre pris på sådan ny plats utan tillgänglig återbetalning. För mer information om något av våra tjänsteerbjudanden, kontakta din Dell-representant eller gå till eller Tillgång varierar enligt land. För mer information ska kunder och Dell-kanalpartners kontakta din säljrepresentant. Dell, logotypen för Dell och Compellent är varumärken som tillhör Dell Inc Med ensamrätt. Varumärken och varunamn kan i detta dokument användas som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på märkena och namnen eller deras produkter. Specifikationerna är korrekta vid publiceringsdatum men är föremål för tillgänglighet eller ändring utan varning när som helst. Dell och dess närstående bolag kan inte vara ansvariga för fel eller utelämnanden i typografi eller fotografi. Dells försäljningsbestämmelser och -villkor finns tillgängliga på och på begäran. 6 CoPilot Support Terms and Conditions 02/2011

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna

Omfattning för Compellent Health Check-tjänsterna Tjänstebeskrivning Dell Compellent SAN Health Check Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") och den Dell-enhet som identifierats

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Inledning Dell tillhandahåller tjänsten Dell Compellent SAN Health Check ("tjänsten") enligt denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning

Tjänstebeskrivning. Tjänsteöversikt. Omfattning för Copilot Optimize-tjänster. Co ilot Optimize CAA-1000. Omfattning Tjänstebeskrivning C ilt Optimize CAA-1000 Tjänsteöversikt Denna Tjänstebeskrivning ("Tjänstebeskrivningen") ingås mellan dig, kunden, ("dig" eller "Kunden") ch den Dell-enhet sm identifierats på din faktura

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrupgradering av mjukvara på en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärruppdatering av mjukvara på en enskild Dell Compellent

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Dell Copilot Optimize Reporting

Dell Copilot Optimize Reporting Dell Copilot Optimize Reporting Inledning Dell tillhandahåller Copilot Optimize Reporting ("tjänsten") i enlighet med denna tjänstebeskrivning ("tjänstebeskrivning"). Din offert, order eller annan ömsesidigt

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services

HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services HP Next Day Hardware Support HP Care Pack Services Med HP Hardware Support Onsite får du support av hög kvalitet för dina hårdvaruprodukter från HP och Compaq, både på distans och på plats hos dig. Du

Läs mer

Tjänsten Dell Compellent Copilot Optimize Beskrivning

Tjänsten Dell Compellent Copilot Optimize Beskrivning Tjänsten Dell Compellent Copilot Optimize Beskrivning Översikt av tjänst Den här beskrivningen av tjänsten ("Tjänstebeskrivning") ingås mellan dig som kund ("du" eller "Kund") och den Dell-enhet som återfinns

Läs mer

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier

Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Servicebeskrivning Batteribytesservice utom garanti (BRS) för förseglade batterier Inledning Dell tillhandahåller Batteribytesservice för förseglade batterier ( Service ) i enlighet med Servicebeskrivningen

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet

Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Servicebeskrivning: Maskinvaruservice för konsument i hemmet Ditt system. För detta Avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor (CPU),

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrimplementering av extra värdar i ett befintligt Dell Compellent SAN Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärrimplementering av två servrar ( Produkten

Läs mer

Tjänstebeskrivning Bestämmelser och villkor för Copilot Support

Tjänstebeskrivning Bestämmelser och villkor för Copilot Support Tjänstebeskrivning Bestämmelser och villkor för Copilot Support Introduktion till ditt tjänsteavtal Dell tillhandahåller Copilot Support ( tjänsten ) enligt denna tjänstebeskrivning ( tjänstebeskrivningen

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av en extra styrenhet i en befintlig Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar installation av en enskild Compellent storage

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter Inledning Dell erbjuder installation av extra Dell Networking W-Series trådlösa åtkomstpunkter ("tjänsten/tjänsterna")

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning

Servicebeskrivning. Implementering av Dell EqualLogic-replikering. Översikt över tjänsten. Tjänstens omfattning Servicebeskrivning Implementering av Dell EqualLogic-replikering Översikt över tjänsten Den här tjänsten implementerar Dell EqualLogic -disksystemreplikering ( omfattad produkt eller omfattade produkter

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Basicsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/services-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö

Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Servicebeskrivning Installation och implementering av upp till 2 diskhöljen i ny Compellent-miljö Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten gäller installation och implementering av upp till

Läs mer

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel:

Betyder att systemet är tillgängligt för sitt avsedda bruk vid alla avtalade mätpunkter. Tillgängligheten beräknas med följande formel: 1 Definitioner Benämning Avtalad drifttid Tillgänglighet Definition Den tid under vilken de avtalade servicenivåerna mäts. Den avtalade drifttiden för systemet är 24/7/365 (dygnet runt, 7 dagar i veckan,

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster

Tjänstebeskrivning. Implementering av Microsoft-kluster Tjänstebeskrivning Implementering av Microsoft-kluster Inledning Dell har till nöje att erbjuda implementering av Microsoft-kluster ( tjänsten eller tjänsterna ) i enlighet med denna tjänstebeskrivning

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs)

Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Tjänstebeskrivning Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) Inledning 'Dell tillhandahåller Dell ProSupport Point of Need Service (tjänst där den behövs) ( tjänst/tjänster ) i enlighet

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien

Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Servicebeskrivning Installation av ett nätverksoperativsystem på en Dell PowerEdge-server i M-serien Introduktion till din tjänst Den här tjänsten ger installation på plats av ett nätverksoperativsystem

Läs mer

Brostugan - Kanot Cafe AB

Brostugan - Kanot Cafe AB Brostugan - Kanot Cafe AB 1 Parter Båtägare (fylls i av båtägaren) Namn:... Pers. nr:... Gatuadress:... Postnr o adress:... Telefon:... E-mail:... Nedan benämnd Båtplatsinnehavaren Finns flera ägare till

Läs mer

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp

Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Servicebeskrivning Installation av ytterligare ett Dell EqualLogic-disksystem i en befintlig grupp Översikt över tjänsten Den här tjänsten installerar och konfigurerar ytterligare Dell EqualLogic -disksystem,

Läs mer

HP teknisk programvarusupport

HP teknisk programvarusupport HP teknisk programvarusupport HP Technology Services avtalstjänster Teknisk information HP teknisk programvarusupport erbjuder omfattande fjärrsupporttjänster för HP:s programvaruprodukter och utvalda

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP Care Pack Services HP Hardware Support Offsite med returservice erbjuder tjänster av hög kvalitet och omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon samt

Läs mer

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT

POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT POCKET PCS INTERNATIONELL FABRIKSGARANTI OCH TEKNISK SUPPORT Allmänna villkor UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN SÄGS I DENNA FABRIKSGARANTI LÄMNAR HP INGA ANDRA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell

Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Servicebeskrivning Installation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet från Dell Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger fysisk installation samt

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning

utbyte mot ett åtagande att utföra en automatisk månatlig beställning GLOBAL Itworks VILLKOR : kundlojalitet Uppdaterat i April 2013 1. Lojal Kundens beställning kommer att undertecknas av dig kunden först, och det fungerar! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch

Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Tjänstebeskrivning Installation och implementering av Dell-nätverksswitch Inledning Dell erbjuder installation och implementering av tjänsten för Dell-nätverksswitch ("tjänsten/tjänsterna") i enlighet

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Partners in Care AVTAL OM PREVENTIV SUPPORT

Partners in Care AVTAL OM PREVENTIV SUPPORT Welch Allyn, Inc. eller den undertecknande Welch Allyn-enheten ( WA ) och den undertecknande Kunden godkänner de allmänna villkoren i detta Avtal om preventiv support ( Avtal ) med verkan från ikraftträdandedatumet

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Partners in Care INTERNATIONELLT PARTNERSKAPSSUPPORTAVTAL FÖR GRUNDLÄGGANDE PROGRAMVARA

Partners in Care INTERNATIONELLT PARTNERSKAPSSUPPORTAVTAL FÖR GRUNDLÄGGANDE PROGRAMVARA Welch Allyn, Inc. eller den undertecknande WA-enheten ( WA ) och den undertecknande Kunden godkänner de allmänna villkoren i detta Partnerskapssupportavtal för ( Avtal ) med verkan från ikraftträdandedatumet

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och Halmstads stadsnät AB, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet

Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och Halmstads stadsnät AB, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet Kontrakt mellan Beställaren, nedan kallad Kunden och, nedan kallad Leverantören gällande fiberanslutning av fastighet Anslutningsavgift Basavgift 4 800 kr 125 kr/månad 10 år Serviceorganisation/Felanmälan:

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Beskrivning av tjänsten Fjärrimplementering av en Dell Compellent Storage Array Introduktion till ditt tjänsteavtal Denna tjänst omfattar fjärrimplementering en enskild Dell Compellent lagringsarray-miljö

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Silversupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

Dell ProSupport Servicebeskrivning

Dell ProSupport Servicebeskrivning Dell ProSupport Servicebeskrivning 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( servicebeskrivning ) gäller för kunden ( du eller kunden ) och den Dell-enhet som anges på kundens faktura över köpet

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna.

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna. Användarvillkor - Företag Demando Recruitment AB, (org. nr 559029 6686) nedan benämnt Demando, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar ( Tjänsten ). I det följande anges de villkor som gäller

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst Introduktion till ditt tjänsteavtal Fjärrkonsulttjänst ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter ("Tjänst" eller

Läs mer

Dells tjänstebeskrivning

Dells tjänstebeskrivning Dells tjänstebeskrivning Utbildningstjänster Inledning Dell tillhandahåller utbildningstjänster ( tjänsten ) enligt denna tjänstebeskrivning ( tjänstebeskrivning ). Din offert, ditt beställningsformulär

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk

Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk Servicebeskrivning Validering av ett grundläggande Dell EqualLogic SAN-nätverk Översikt över tjänsten Den här tjänsten utför på-platsen-validering av en Dell EqualLogic -SAN-nätverksmiljö ( omfattad produkt

Läs mer

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats)

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Servicebeskrivning Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien (10 dagar på plats) Introduktion till ditt serviceavtal Den här konsulttjänsten som erbjuds på plats tillhandahåller optimerade

Läs mer

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner

Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats. Tjänstöversikt. Tabell 1. Tjänstefunktioner Datablad HP returtjänst och hårdvarusupport för konsumenter, på annan plats HP Care Pack-tjänster Fördelar med tjänsten Flexibla fraktalternativ Tillförlitligt och prisvärt alternativ till support på plats

Läs mer

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Den här tjänsten ger installation av en avancerad systemuppgradering för PowerEdge

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing!

Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing! Teckna ett serviceavtal Trygga din investering och maximera din besparing! För att säkerställa att din värmepump arbetar optimalt år efter år och levererar den maximala energibesparingen, krävs det regelbunden

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer