Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning Tjänsten Proactive Maintenance"

Transkript

1 Översikt av tjänst Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura ("Dell"). Genom att köpa dessa tjänster (så som de definieras häri) av Dell åtar sig kunden att följa de allmänna villkor som anges i det här dokumentet. Dell är glada att kunna tillhandahålla denna servicebeskrivning tillsammans med det gällande signerade serviceavtal kunden har med Dell som tydligt föreskriver köp och tillhandahållande av denna tjänst, eller, om sådant avtal ej finnes, Dells standardkundavtal som finns att läsa på och som i sin helhet införlivas häri som referens. Kundens användning av programvaran i anslutning till tjänsten ska ske i enlighet med de villkor som medföljer programvaran. "Programvaran" omfattar programvara som installeras lokalt på kundens system och programvara som kunden når via fjärråtkomst via Internet eller på annat sätt (inklusive men inte begränsat till webbplatser, Internetportaler och molnbaserade programvarutjänster). Om sådana villkor ej finns ska kundens användning av programvaran ske i enlighet med Dells licensavtal för tjänster och Dells policy för godtagbar användning ( AUP Acceptable Use Policy ) som kan läsas på Med Dell-tjänsten Proactive Maintenance erbjuds kunderna en underhållsgenomgång (tjänsten eller tjänsterna) av de produkter som stöds enligt vad som anges i den här servicebeskrivningen. Syftet med genomgången är att bibehålla prestanda och minska risken för framtida problem på grund av inkompatibla versioner av maskinvara, programvara, BIOS och firmware. Tjänsten består av tre faser: kontroll, analys och leverans. Den här tjänsten kan fjärrlevereras. Produkter som stöds Dell EMC-disksystem (se avsnitt 1) Dell PowerEdge -servrar (se avsnitt 2) Dell PowerVault -lagring (se avsnitt 2) Dell PS-disksystem och anslutna iscsi SAN-enheter (se avsnitt 3) Beskrivning av erbjuden tjänst* Gäller för SAN- eller DAS-disksystemmiljöer (Storage Area Network eller Direct Attach Storage) som består av ett enda Dell EMC-disksystem och upp till 23 värdar (servrar) i ABU och EMEA; 10 värdar i APJ. I tjänsten ingår följande: Analys av loggfilerna från SAN- eller DAS-miljön och tillhörande komponenter, t.ex. Dell-värdar, switchar som stöds av Dell, HBA-kort och Dell EMC-disksystemhöljen (DAE) Uppgradering och/eller uppdatering av komponenterna till disksystemprogrammet Identifiering av problem som kan påverka disksystemets funktion, varefter kontakt tas med Dell Expert Center för att anmäla de identifierade problemen Gäller för vissa Dell PowerEdge - eller PowerEdge SC -servrar. I tjänsten ingår följande: Uppgradering och/eller uppdatering av BIOS, firmware och drivrutiner Identifiering av problem som kan påverka serverns funktion, varefter Dell Expert Center kontaktas för att åtgärda de problem som identifieras. Gäller för vissa externa, enskilda Dell PowerVault -enheter för säkerhetskopiering till band, PowerVault NXxxx-seriens nätverksanslutna lagringsenheter (NAS) eller PowerVault-enheter för direktansluten lagring (DAS). I tjänsten ingår följande: Uppgradering och/eller uppdatering av BIOS, firmware och drivrutiner Identifiering av problem som kan påverka serverns funktion, varefter Dell Expert Center kontaktas för att åtgärda de problem som identifieras. Gäller för SAN-nätverk (Storage Area Network) som utgörs av ett Dell PS-disksystem med upp till 23 fysiska värdar (servrar) och upp till 4 virtuella maskiner per fysisk värdgrupp i en replikerad miljö. Denna tjänst begränsas till programpaket från Dell, rekommenderade switchar, servrar med godkända initierare och alla modeller av Dells PS-disksystem. * I tjänsten ingår följande: Lagring Analys av diagnostik och arkiverade SAN HQ-filer från PS-disksystemet som omfattar återutsändning över nätverket, diskfel på programvarubaserade diskar, samt firmware-version. En analys av det utrymme som utnyttjas kommer också att inkluderas för att man ska kunna avgöra om tillräckligt med ledigt utrymme Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 1 av 12

2 finns att tillgå. Snapshot-allokering och granskning av schema Server Var och en av de fysiska och virtuella servrarna kommer att få initierare, värdbussadapter (HBA, bios och drivrutin) eller nätverkskort (drivrutin) kontrollerad för att säkerställa att godkända versioner är installerade och korrekt konfigurerade. DSM-konfigurering och/eller MPIO-inställningar Switch Analys av switch-konfigurationerna för iscsi SAN-nätverket baserat på Dells rekommendationer för bästa praxis. SAN Vad gäller rekommenderade uppgraderingar, korrigeringsfiler och/eller uppdateringar av programvara på disksystem, servrar och switchar, kommer relaterade komponenter att identifieras och kunden kommer att kunna få vägledning om hur nämnda uppgraderingar kan driftsättas. Identifiering av problem som kan påverka SAN-nätverkets funktion och föranleda ett samtal till Dell Expert Center för Dell-produkter som omfattas av ett separat underhållsavtal för åtgärd av identifierade problem. När det gäller produkter som inte är från Dell kommer kunden att få rådet att kontakta tillämplig leverantör. Med hjälp av kunden kommer en logisk, schematisk teckning över den miljö som omfattas av denna tjänst att skapas och tillhandahållas som en del av denna tjänst. Om replikering aktiveras (kräver Proactive Maintenance (proaktivt underhåll på alla disksystem i gruppen på en primär plats och alla disksystem i gruppen på målplatsen). Replikeringsallokering och schemaläggning Granskning av WAN-bandbredd och fördröjning * För problem som inte omfattas av den här tjänsten måste kunden själv ta kontakt med Dells supporttjänst. Supportförfaranden Kunden kan kontakta Dell Expert Center per telefon (se för att boka tid för tjänsten. Tjänsterna kan levereras dygnet runt, alla dagar i veckan beroende på vad som är möjligt för både kunden och Dell. Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 2 av 12

3 Tjänstens omfattning och viktigaste moment Avsnitt 1: SAN-underhåll Dell EMC-disksystem. Tillhandahållande av tjänsten Proactive Maintenance för Dell EMC-disksystem omfattar men är inte nödvändigtvis begränsat till följande: 1. Kontroll. Följande information samlas in för genomgång: Händelseloggar för lagringsprocessorer Konfigurationsloggar för lagringsprocessorer Konfigurations- och händelseloggar för switchar Värdinformation som rör disksystem: NOS- och Service Pack-versioner HBA-drivrutinsversion HBA-firmware (kan kräva verktyg eller driftstopp) Versioner av failover-program (överflyttning till annan enhet vid problem) och information om sökvägsstatus Navisphere Agent /CLI-versioner 2. Analys. Gå igenom följande loggar och identifiera nuvarande eller potentiella problem i miljön som kan påverka funktionen och tillförlitligheten: Händelseloggar för lagringsprocessorer disksystemsrelaterade händelser som kan påverka DPEoch DAE-enheterna. Konfigurationsloggar för lagringsprocessorer potentiella problem, disksystemsbaserade programvaruversioner och värdanslutningsstatus sett från disksystemet. Konfigurations- och händelseloggar för switchar genomgång port för port för att hitta felräknare som skulle kunna indikera fel eller potentiella fel på enheter utanför värden eller DPE-enheten (exemplen innefattar, men är inte begränsade till, kablar och intern switch-relaterad maskinvara). Värdinformation som rör disksystem analys av programvaruversioner för disksystem, sökvägsstatus, händelseloggar (händelserna innefattar, men är inte begränsade till, HBA-drivrutin, failover-program, enhetstimeout av disksystemsbaserade logiska enhetsnummer (LUN) eller läsning/skrivning av disksystemsbaserade logiska enhetsnummer. Meddela kunden angående vilka steg som krävs för leverans av tjänsten, som innefattar, men inte är begränsad till, förberedelse, tid som krävs för att utföra tjänsterna och potentiella problem 3. Leverans av tjänst Uppgradering eller uppdatering av programvara och firmware för disksystem efter behov, inklusive: Navisphere Manager Navisphere Agent Kod/flare-kod för disksystemsbas HBA-drivrutin HBA-firmware Om kunden har inhandlat och implementerat följande programvara, kommer den också att uppdateras: Access Logix MirrorView /A och MirrorView/S, Navisphere Analyzer PowerPath/ATF Replication Manager SE CLARiiON Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 3 av 12

4 SANCopy SANCopy /E för AX100, AX150 och CX300 SnapView Visual SAN MirrorView CE Om problem uppdagas som påverkar funktionen och tillförlitligheten hos disksystemet, så kontakta Dells lagringssupport för att hitta en lösning åt kunden. Ytterligare avgifter kan tillkomma om de inte täcks av kundens befintliga supportavtal. 4. Avslutning av projekt Kontrollera följande: Att disksystemet fungerar efter omstart Att logiska enhetsnummer/virtuella diskar är synliga för tillämpliga värdar Att e-posten fungerar Dokumentera det arbete som utförts vid det aktuella tillfället Få bekräftelse på kundens godkännande Tjänsten omfattar ej: 1. Flera disksystem (varje disksystem kräver ett eget serviceavtal). 2. Aktiviteter som rör maskinvara eller programvara annan än den som finns angiven i den här servicebeskrivningen. Dessa omfattar, men är inte begränsade till, följande: Bandenheter och programvara för säkerhetskopiering Maskinvara som inte är från Dell och programvara eller disklagringssystem som inte täcks av något serviceavtal Annan NAS-maskinvara än Dell PowerVault Program som Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle och program för inre avdelningar Värdnätverksoperativsystem (NOS) och uppdateringar, korrigeringsfiler eller Service Pack. Prestandajustering. Avinstallation eller ominstallation av produkter eller program 3. Utformningsändringar eller konsulttjänster (t.ex. hur man bäst använder förbättringar som tillkommit i nya programvaruversioner) 4. Omkonfiguration av kundens maskinvara eller programvara 5. Avancerad support för programvara som inte stöds 6. Tillhandahållande av ytterligare maskinvaru- eller programvarulicenser 7. Andra aktiviteter än de som är angivna i den här servicebeskrivningen Kundens ansvar 1. Efter behov göra lämpliga systemunderhållsfönster tillgängliga för Dell (eller behöriga representanter) och notera följande: Kunden ska stödja alla åtgärder som behövs för att via fjärråtkomst hämta in alla data som behövs för att stödja analysfasen i proceduren. Vid begäran om ytterligare maskinvara/programvara kommer kontrollfasen inte att påbörjas förrän det har bekräftats att maskinvaran/programvaran finns på den plats där tjänsten ska levereras. Tillhandahållandet av tjänsten kan flyttas fram, men inte bortom det datum då avtalsperioden går ut. Under tjänstens leveransfas kan uppgraderingen av programvaran medföra att det inte går att ansluta till tillhörande värdar. Efter uppgradering av programvara kan det hända att värden måste startas om och kontrolleras för att verifiera att den fungerar korrekt. 2. För aktiviteter som kräver EMC-programvara måste kundens plats-id registreras på EMC Powerlinkwebbplatsen. Det kan ta upp till fyra arbetsdagar att slutföra registreringen. Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 4 av 12

5 3. Kontrollera att nätverksoperativsystemet på varje Dell EMC-värd är konfigurerad till den nivå för Service Pack eller korrigeringsfiler som krävs enligt instruktionerna i det verksamhetsåtagande som tillhandahålls. 4. Den önskade konfigurationen måste uppfylla leverantörens minimisystemkrav för maskinvaru- och programvarukonfiguration (Service Pack/kernel, BIOS osv.). 5. Undvika att göra ändringar i systemet mellan tjänstens kontrollfas och tjänstens leveransfas. 6. Kontrollera att eventuell maskinvara eller programvara från tredje part är kompatibel med uppgraderingar som har utförts i Dell EMC-disksystemmiljön. Köp om nödvändigt till ytterligare tjänster och/eller maskinvara/programvara från aktuella tredje parter eller Dell för att vara säker på att de kan samverka i lagringslösningen. 7. Kunden måste stödja de aktiviteter som rör fjärrdatainsamling under kontrollfasen samt körning av insamlingsverktyg. 8. Erbjuda en hanteringsstation för att underlätta leverans av tjänsten. Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 5 av 12

6 Avsnitt 2: Underhåll av PowerEdge- och PowerVault-servrar Tjänstens omfattning och viktigaste moment Underhåll av PowerEdge- och PowerVault-servrar. Leverans av tjänsten Proactive Maintenance för servrar och lagringsenheter omfattar, men är inte nödvändigtvis begränsad till, följande: 1. Kontroll. Information om följande samlas in för genomgång: Systemets firmware, även kallad ESM-firmware (Embedded Systems Management) DRAC-firmware (Dell Remote Access Controller) ERA-firmware (Embedded Remote Access) Broadcom- och Intel NIC-drivrutiner Firmware och drivrutin för PERC-styrenhet (PowerEdge Expandable RAID Controller) Firmware och drivrutin för CERC-styrenhet (Cost-Effective RAID Controller) Drivrutiner för IDE-styrenhet Firmware för BMC-styrenhet (Baseboard Management Controller) Firmware för SCSI-bakplan Firmware för SAS-bakplan 2. Kontroll/Analys Gå igenom den insamlade informationen och göra följande: Fastställa aktuella versioner av BIOS, firmware och drivrutiner som körs på servrarna och lagringsenheterna Vidta nödvändiga åtgärder om servermaskinvaran inte fungerar som den ska Informera kunden om vilka steg som krävs för leverans av tjänsten, som innefattar, men inte är begränsat till, förberedelse, tid som krävs för att utföra tjänsterna, potentiella problem och möjligheten att ytterligare tjänster och avgifter kan tillkomma för att korrigera sådana problem. 3. Leverans av tjänst Uppgradera eller uppdatera BIOS för server eller lagringsenhet, firmware och/eller drivrutiner. Om problem påträffas som påverkar funktionen och tillförlitligheten hos lagrings- eller servermaskinvaran, kommer Dell att arbeta tillsammans med kunden för att åtgärda problemet. 4. Avslutning av projekt Kontrollera att all server- och lagringsmaskinvara är uppdaterad till Dells senast kända korrekta status. Kontrollera att system som uppdaterades fungerar som de gjorde innan tjänsten levererades. Tillhandahåll dokumentation som beskriver arbetet som har utförts under det här åtagandet. Få bekräftelse på kundens godkännande. Tjänsten omfattar ej Aktiviteter som inte omfattas av de tjänster som beskrivs i den här servicebeskrivningen, inklusive, men inte begränsat till, följande: Ytterligare maskinvara Uppdateringar av operativsystem (t.ex. Service Pack-uppdateringar, säkerhetsuppdateringar) Underhåll av servrar (ej listade av Dell som godkända servrar) som saknar serviceavtal. Underhåll av maskinvara som inte har godkänts av Dell-tekniker. Kundens ansvar 1. Efter behov göra lämpliga systemunderhållsfönster tillgängliga för Dell (eller behöriga representanter) och notera följande: Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 6 av 12

7 Kunden ska stödja alla åtgärder som behövs för att via fjärråtkomst hämta in alla data som behövs för att stödja analysfasen i proceduren. Vid begäran om ytterligare maskinvara/programvara kommer kontrollfasen inte att påbörjas förrän det har bekräftats att maskinvaran/programvaran finns på den plats där tjänsten ska levereras. Tillåta teknikern att ansluta en bärbar dator till det interna nätverket med lämplig administrationsbehörighet Tillhandahållandet av tjänsten kan flyttas fram, men inte bortom det datum då avtalsperioden går ut. Under tjänstens leveransfas kan uppgraderingen av programvaran medföra att det inte går att ansluta till tillhörande värdar. Efter uppgradering av programvara kan det hända att värden måste startas om och kontrolleras för att verifiera att den fungerar korrekt. 2. Kontrollera att den önskade konfigurationen uppfyller leverantörens minimisystemkrav för maskinvaru- och programvarukonfiguration (t.ex. Service Pack/kernel och BIOS). 3. Undvik att göra ändringar i systemet mellan tjänstens kontrollfas och tjänstens leveransfas. Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 7 av 12

8 Tjänstens omfattning och viktigaste moment Avsnitt 3: Dell EqualLogic SAN-underhåll Dell PS-disksystem. Om en kund har fler än ett disksystem i en grupp som tillhandahåller en enda lagringstjänst, kan inte proaktivt underhåll tillhandahållas för den gruppen om inte kunden har köpt proaktivt underhåll för varje disksystem i gruppen. Tillhandahållande av tjänsten proaktivt underhåll för Dell PSdisksystem omfattar, men är inte nödvändigtvis begränsad till, följande: Tillhandahållande av tjänsten Proactive Maintenance för Dell PS-disksystem omfattar, men är inte nödvändigtvis begränsad till, följande: 1. Kontroll. Följande information samlas in av kunden för genomgång: Diagnostik från alla medlemmar SANHQ-arkiv och genererade rapporter Kör det tillhandahållna analysverktyget för Dell PS-disksystemet för att hämta konfigurationen Switch-konfigurationer, firmware-ändringar och punktuppställd information. Om replikering är aktiverad behövs samma information för den andra platsen. Serverkonfigureringar omfattar även: Initiator-versioner Drivrutinsversioner för nätverkskort. Drivrutinsversioner för värdbussadaptrar (HBA) BIOS-versioner för värdbussadaptrar Konfiguration för virtuella servernätverk (VMware-, Hyper-V- eller Xen-baserade servrar) Snapshot- eller Smart Copy-schemaläggning och allokering av ledigt utrymme DSM-konfigurering om sådan är driftsatt ASM/ME- eller ASM/VE-konfigurering Granskning av ledigt utrymme i disksystemet Om replikering är aktiverad: Replikeringsscheman, inklusive RTO- och RPO-krav för de företagsapplikationer som känner av att olika regler kan gälla för varje applikation eller användargrupp. Failback-förfaranden WAN-granskning 2. Analys. Gå igenom följande loggar och identifiera nuvarande eller potentiella problem i miljön som kan påverka funktionen och tillförlitligheten: Diagnostik för PS-disksystem Händelser relaterade till disksystemen som kan påverka SANnätverkets tillförlitlighet. Granskning av SANHQ-arkiv för att upptäcka prestandaflaskhalsar, tillstånd med hög fördröjning på grund av volymfel eller fel på nätverkspaket. Analysera resultatet från det tillhandahållna analysverktyget för Dell PS-disksystem för att upptäcka eventuella problem som kan förebyggas. Konfigurations- och händelseloggar för switchar genomgång port för port för att hitta felräknare eller felaktiga konfigurationer som skulle kunna indikera fel eller potentiella fel på enheter utanför värden eller DPE-enheten (exemplen innefattar, men är inte begränsade till, kablar och intern switch-relaterad maskinvara). Säkerställ att VLAN-nätverk som konfigurerats för iscsi inte är standard-vlan. Sök efter möjliga loopar och Spanning Tree-instanser som är korrekt konfigurerade för miljön. Värdinformation relaterad till disklagringssystem Analys av programrevideringar, sökvägsstatus, händelseloggar. Dessa händelser omfattar, men är inte begränsade till, Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 8 av 12

9 initierare, värdbussadaptrar (HBA) eller drivrutiner för nätverkskort och höga antal återutsändningar som kräver åtgärd. Granska Snapshot eller Smart Copy-scheman för att avgöra om de lever upp till behoven hos kundernas verksamheter. Säkerställ att rätt undantag ingår i DSM-konfigurationen. Granska konfigureringen av ASM/ME- eller ASM/VE-konfigurationen Säkerställ att ledigt utrymme finns att tillgå Om replikering är aktiverad: Granskning av replikeringsscheman och allokerat diskutrymme för "snabb failback" om sådan har konfigurerats som en del av strategin att återvända till den primära platsen efter en olycka. Validera Failover- och Failback-förfaranden Identifiera om det krävs att man öppnar mottagarfönstret på det fjärranslutna disksystemet En granskning av siffrorna för WAN-prestanda och fördröjning som tillhandahålls av WANleverantören 3. Leverans av tjänst Dokumentera SAN-konfigureringen så som den hittas Om kunden har implementerat följande programvara kommer denna också att uppdateras och rekommendationer kommer att ges: SANHQ Host Integration Tools (verktyg för integrering av värdar), inklusive DSM, ASM/ME och ASM/VE Dokumentera de steg som krävs för att korrigera avvikelserna Dokumentera vilka problem som bör korrigeras genom att kontakta Dell Support Center Dokumentera vilka problem som bör korrigeras genom att kontakta andra tillverkares Support Center Meddela kunden om de steg de behöver ta för att implementera de föreslagna ändringarna Om problem uppdagas som påverkar funktionen och tillförlitligheten hos Dell PS-disksystemet, Dell PowerConnect-switchen eller Dell PowerEdge-servern, så kontakta Dells support för att hitta en lösning åt kunden. Ytterligare avgifter kan tillkomma om de inte täcks av kundens befintliga supportavtal. Om kunden begär att Dell utför de rekommenderade ändringarna via fjärråtkomst, så ta hand om dem omedelbart om systemet är tillgängligt, eller kontakta projektledaren för att planera in åtgärden. 4. Avslutning av projekt Kontrollera följande: Validera att alla rekommenderade åtgärder har vidtagits (kan kräva åtgärd vid ett senare tillfälle än den första kontakten) Granska SANHQ-arkivet efter att tjänsten har tillhandahållits för att bekräfta att erforderliga korrigerande åtgärder har slutförts. Dokumentera det arbete som utförts vid det aktuella tillfället Erhåll kundens godkännande och signera med en bekräftelse om att nämnda tjänster har tillhandahållits. Tjänsten omfattar ej: 1. Flera disksystem (varje disksystem kräver ett eget serviceavtal). 2. Disksystem eller enheter som inte omfattas av aktuellt ProSupport-avtal. 3. Aktiviteter som rör maskinvara eller programvara annan än den som finns angiven i den här servicebeskrivningen. Dessa innefattar, men är inte begränsade till, följande: Bandenheter och programvara för säkerhetskopiering Maskinvara som inte är från Dell och programvara eller disklagringssystem som inte täcks av något serviceavtal. Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 9 av 12

10 Annan NAS-maskinvara än Dell PowerVault Program som Visual SRM, Exchange, SQL, Oracle och program för inre avdelningar Värdnätverksoperativsystem (NOS) och uppdateringar, korrigeringsfiler eller Service Pack. Prestandajustering för applikationer. Avinstallation eller ominstallation av produkter eller program Konfigurering av replikering Switchar, routrar och WAN-optimeringsenheter utanför den Dell EqualLogic-baserade iscsi SANmiljön. 1. Utformningsändringar eller konsulttjänster (t.ex. hur man bäst använder förbättringar som tillkommit i nya programvaruversioner) 2. Omkonfiguration av kundens maskinvara eller programvara 3. Avancerad support för programvara som inte stöds 4. Tillhandahållande av ytterligare maskinvaru- eller programvarulicenser 5. Andra aktiviteter än de som är angivna i den här servicebeskrivningen Kundens ansvar 1. Att i god tid tillhandahålla erforderlig information om system, switchar och disksystem. Kunden ska stödja alla åtgärder som behövs för att via fjärråtkomst hämta in alla data som behövs för att stödja analysfasen i proceduren. Detta omfattar, men är inte begränsat till, alla identifierade servrar som är anslutna till SANnätverket för denna Proactive Maintenance-tjänst (Proaktivt underhåll) Lagringsgruppen och dess associerade medlemmar för denna Proactive Maintenance-tjänst (Proaktivt underhåll) Alla iscsi SAN-switchar som ansluter identifierade servrar till medlemmar i lagringsgruppen 2. Kundens plats-id måste registreras på EqualLogic-webbplatsen som finns på för alla åtgärder som kräver programvara för PS-disksystem. Det kan ta upp till två arbetsdagar att slutföra registreringen. 3. Kontrollera att eventuell maskinvara eller programvara från tredje part är kompatibel med uppgraderingar som har utförts i Dell EqualLogic-disksystemmiljön. Köp om nödvändigt till ytterligare tjänster och/eller maskinvara/programvara från aktuella tredje parter eller Dell för att vara säker på att de kan samverka i lagringslösningen. 4. Kunden måste stödja de aktiviteter som rör fjärrdatainsamling under kontrollfasen samt körning av insamlingsverktyg och manuell hämtning av information för disksystem, switchar och servrar. Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 10 av 12

11 Viktig ytterligare information och information om kundens ansvar gäller samtliga kunder Ytterligare skyldigheter från kundens sida 1. Kunden måste hålla det ordernummer som Dell tillhandahåller i samband med dessa tjänster konfidentiellt. Dell ansvarar inte för obehörig användning av kundens avtal eller ordernummer. 2. Kunden måste tillhandahålla och ha giltiga licenser för alla maskinvaru- och programvarukomponenter, uppgraderingar och uppdateringar. 3. Se till att det inte finns något olöst supportärende vad gäller maskinvarukomponenterna innan Dell levererar den här tjänsten. 4. Kunden måste ha ett giltigt avtal för maskinvarusupport (t.ex. ett "ProSupport for Your Enterprise"-avtal) för alla berörda system. 5. Tillhandahålla minst en kontaktperson för tekniska frågor och som har systemadministrationsbehörighet och nödvändig system-/informationsåtkomst. Säkerhetskopiering av programvara/data Det är kundens ansvar att säkerhetskopiera alla befintliga data, programvaror och program på produkter som stöds innan Dell utför några tjänster. DELL ANSVARAR INTE FÖR FÖRLUST ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA ELLER PROGRAM, ELLER EVENTUELL TID SOM SYSTEM ELLER NÄTVERK EJ KAN ANVÄNDAS, som uppstår i samband med tjänster eller support eller någon handling eller utebliven handling, inklusive försumlighet, som utförts av Dell eller tredje parts serviceleverantör. Uppsägning. Dell kan säga upp den här tjänsten när som helst under serviceperioden om något av följande skäl föreligger: Kunden har inte betalat hela priset för den här tjänsten i enlighet med fakturavillkoren; kunden tillhandahåller felaktig information till Dell eller dess agenter; kunden vägrar att samarbeta med, eller hotar på något sätt teknikern som ska hjälpa till; kunden missbrukar upprepade gånger tjänsten för problem som ej omfattas av denna tjänst; kunden bryter mot, eller följer inte de villkor som anges i detta serviceavtal. Om Dell säger upp denna tjänst, kommer Dell att skicka en skriftlig uppsägning till den adress som vi har i våra register. Uppsägningen ska innehålla orsak och datum för ikraftträdande, vilket inte ska vara mindre än trettio (30) dagar från det datum som Dell skickar uppsägningen till kunden, om inte lagstiftningen kräver andra uppsägningsvillkor som inte kan modifieras i avtal. Dell fastställer efter eget godtycke eventuell återbetalning baserat på hur lång tid som har passerat och/eller baserat på det antal supportärenden som hanterats. Giltighetstid Tjänsten gäller fram till utgången av den avtalsperiod som anges på kundens faktura, eller fram tills dess att kunden utnyttjat de tjänster denne är berättigad till, beroende på vilket som kommer först. Ej överförbar. Tjänsterna är inte överförbara. Kunden kan inte använda tjänsterna i anknytning till ett servicebolag eller något annat distributions- eller delningsupplägg, för tredje parts räkning eller för maskinvara eller programvara som inte ägs direkt av kunden. Konfidentiell information. Kunden medger och godkänner att (1) Dell får tillgång till information (inklusive personlig information) som finns i kundens IT-miljö i samband med utförandet av tjänsterna, och att kunden även kan bli tvungen att tillhandahålla information (inklusive personlig information) till Dell per telefon eller på annat sätt; (2) kunden enligt lag och andra förordningar är skyldig att uppge den här informationen till Dell och (3) att Dell kommer att ha åtkomst till kundens IT-miljö från USA eller annan plats. Eventuell personlig information som kunden uppger eller som Dell får tillgång till i samband med tillhandahållandet av tjänsten, ska Dell hantera i enlighet med Dells sekretesspolicy, som kan läsas på Behörighet att upprätthålla och få åtkomst till kunddata och -resurser via fjärrteknik. Genom att köpa tjänsterna godkänner kunden att Dell kommer att få åtkomst till, ansluta till och hantera enheter via fjärrteknik (utom i de fall då detta är förbjudet enlig lag), inklusive lagring av kundens ID- och lösenordsuppgifter. Dell förbehåller sig rätten att neka att utföra tjänsten om Dell bedömer att uppgiften Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 11 av 12

12 inte går att utföra genom fjärråtkomst. Kunden framhåller och garanterar att de har erhållit tillstånd för både kunden och Dell att få åtkomst till och använda alla maskinvaru- och programvarukomponenter, inklusive lagrade data, i syfte att få dessa tjänster utförda. Om kunden inte redan har detta tillstånd är det kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan kunden ber Dell att utföra dessa tjänster. * Kontakta din säljkontakt hos Dell om du vill ha aktuell information om switchar, servrar och initierare som stöds. Microsoft och SQL är varumärken som tillhör Microsoft Corporation Oracle är ett varumärke som tillhör Oracle Corporation Broadcom är ett varumärke som tillhör Broadcom Corporation Intel är ett varumärke som tillhör Intel Corporation EMC, CLARiiON, Navisphere, VisualSRM, Access Logix, MirrorView, PowerPath, SAN Copy, SnapView och VisualSAN är varumärken som tillhör EMC Corporation. Proaktivt underhåll v 2.0, Sidan 12 av 12

Servicebeskrivning Proactive Maintenance

Servicebeskrivning Proactive Maintenance Översikt över tjänster Dell är glada att kunna erbjuda proaktivt underhåll med tjänsten Service i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ). ger Dell-kunder en årlig hälsokontroll ( tjänsten

Läs mer

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service

HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service HP Services Teknisk information HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Service omfattar installation

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy

HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service för HP 3PAR Remote Copy utförs implementering

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport

Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport Dell Services Tjänstebeskrivning: Enterprise Guldsupport FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions, ELLER SEPARAT

Läs mer

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support

Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support Dell Services Tjänstebeskrivning: Platinum Plus Enterprise-support FÖLJANDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS I ENLIGHET MED DELLS RAMAVTAL FÖR SERVICE SOM FINNS PÅ http://www.euro.dell.com/service-descriptions,

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering

HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering Teknisk information HP:s implementeringstjänst för firmwareuppdatering HP Services Tjänstens fördelar Firmwareuppdateringar tillhandahålls på ett sätt som orsakar minsta möjliga avbrott i IT-miljön. Tjänsten

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk

Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Servicebeskrivning Fjärrkonfiguration av en Dell KACE K1000, Service Desk Introduktion till ditt serviceavtal I den här tjänsten ingår fjärrkonfiguration av en enskild Dell KACE ur K1000-serien för att

Läs mer

Fjärrådgivningstjänst (Remote Advisory Service)

Fjärrådgivningstjänst (Remote Advisory Service) Tjänstebeskrivning Fjärrådgivningstjänst (Remote Advisory Service) Introduktion till ditt tjänsteavtal Remote Advisory Services (RAS) är fjärrådgivningstjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa ITinfrastrukturuppgifter

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering)

Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering) Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering) Dell tillhandahåller med nöje maskinvaruanpassning via sin CFI-tjänst. I den här tjänsten

Läs mer

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Clustring och migrering av cluster från FibreChannel till iscsi

Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Clustring och migrering av cluster från FibreChannel till iscsi Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Clustring och migrering av cluster från FibreChannel till iscsi Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 16 maj 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst (Remote Consulting Service) Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst (Remote Consulting Service) Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst (Remote Consulting Service) Introduktion till ditt tjänsteavtal Remote Consulting Services ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 Installationsguide för SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SNABBSTART 16 mars 2007 www.novell.com Välkommen till SUSE Linux Enterprise Desktop Läs följande

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet

Läs mer

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server?

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Att välja operativsystem kan vara svårt. Det kan vara svårt att förstå vilka konsekvenser

Läs mer

Tjänstbeskrivning. Fjärrådgivningstjänst. Beskrivning av tjänstavtalet. Omfattningen av tjänstavtalet. Tillgängliga fjärrådgivningstjänster

Tjänstbeskrivning. Fjärrådgivningstjänst. Beskrivning av tjänstavtalet. Omfattningen av tjänstavtalet. Tillgängliga fjärrådgivningstjänster Tjänstbeskrivning Fjärrådgivningstjänst Beskrivning av tjänstavtalet Fjärrådgivningstjänster, Remote Advisory Services, ( RAS ) omfattar fjärrådgivning med vissa uppdrag gällande den IT-relaterade infrastrukturen

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst Introduktion till ditt tjänsteavtal Fjärrkonsulttjänst ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter ("Tjänst" eller

Läs mer

HP teknisk programvarusupport

HP teknisk programvarusupport HP teknisk programvarusupport HP Technology Services avtalstjänster Teknisk information HP teknisk programvarusupport erbjuder omfattande fjärrsupporttjänster för HP:s programvaruprodukter och utvalda

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER

PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER 1. Allmänt Detta avtal/produktbeskrivning ( Produktbeskrivningen ) fastställer härmed villkoren och bestämmelserna för de av Ipeer tillhandahållna

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster

Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-09-02 Dnr: 13-6315 Nätsäkerhetsavdelningen Erika Hersaeus 08-678 56 34 Erika.Hersaeus@pts.se Avbrott och störningar i elektroniska kommunikationsnät och tjänster.

Läs mer

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879

Din manual MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816879 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE VIRUSSCAN PLUS 2008. Du hittar svar på alla dina frågor i MCAFEE VIRUSSCAN PLUS

Läs mer

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server

Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Uppgradering av en Dell PowerEdge -server Den här tjänsten ger installation av en avancerad systemuppgradering för PowerEdge

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara

Då offererade produkter från andra varumärken än de efterfrågade inte är föremål för utvärdering/konkurrensutsättning så ska dessa inte heller vara Fråga/Svar 1 Fråga: I anbudsinbjudan skriver ni att ni har för avsikt att teckna avtal med (3) leverantörer. Kan ni förtydliga er gällande detta? Ska en leverantör leverera alla tillverkare eller ska en

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

BRÅDSKANDE Säkerhetsmeddelande Philips ultraljudssystem modell AFFINITI 70

BRÅDSKANDE Säkerhetsmeddelande Philips ultraljudssystem modell AFFINITI 70 sidan 1 av 6 Bästa kund, Ett problem har upptäckts i Philips Ultrasound AFFINITI 70-ultraljudssystemet som kan utgöra en risk för patienter eller användare. Det här säkerhetsmeddelandet är avsett att informera

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Beskrivning av hur du ansluter en E-terminal från Beijer Electronics till HC900 via Ethernet så att denna kan visa och manipulera data i HC900.

Beskrivning av hur du ansluter en E-terminal från Beijer Electronics till HC900 via Ethernet så att denna kan visa och manipulera data i HC900. Noterat i labbet om: Anslut en Beijer Electronics E-terminal till HC900 via Ethernet NIL00019 2002/09/03 Vad är Noterat i labbet om? Noterat i labbet om är en samling dokument som skall ses som hjälpmedel

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Info till IT - dioevidence Nationell uppföljning inom sociala områden

Info till IT - dioevidence Nationell uppföljning inom sociala områden Info till IT - dioevidence Nationell uppföljning inom sociala områden Paketering 1 Ingående komponenter (filer): 1)En programfil dioevidence.exe 2) En textfil settings.txt 3) En Ikonfil för genvägen på

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6)

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 1(6) LEDNINGSÄGARMODUL Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 2(6) 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Vår sekretessöverenskommelse Vilken typ av personliga uppgifter som vi samlar in Med vilka vi delar informationen? Val: Tackar Nej/Tackar Ja Noggrannhet och

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET

SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET SÄKERHETSLÖSNINGAR TJÄNSTEFIERAD SÄKERHET Tjänstefiering av säkerhet är ett kostnadseffektivt alternativ med lägre risk för dig som strävar efter att din kärnverksamhet ska kunna bedrivas utan driftstörningar.

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant HP Services Teknisk information Genom HP Installation and Startup Service för Matrix Operating Environment för ProLiant

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift

ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift ISY Case Schakt Trafikanordning Markuppla telse, Trafikfo reskrift ISY Case är ett standardsystem för hantering av verksamhetsspecifika behov hos en kommun. Systemet finns idag tillgängligt för verksamheterna

Läs mer

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Gällande: 2 Mbit Internet 10 Mbit Internet 15-30/10Mbit Internet PappersFaktura 19 kr E-Postfaktura/Autogiro Gratis Personnummer / Organisationsnummer:

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation

Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Artikelnr 817-7995-10 Oktober 2004, Version B Skicka kommentarer om dokumentet till: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-12-16 Dnr: 14-11014 20 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Telenor Sverige AB Säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning

Läs mer

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND Oktober 2005 Innehåll Introduktion...1 Avsikten med denna policy...1 Ansvar...1 Allmän policy...2 Klassificering av data...2 Accesskontroll...3

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX. Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX Webbaserat passersystem för dig som jobbar med annat ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Välbekant och bättre än någonsin Cortana4 Windows Hello6 Göra flera saker samtidigt

Välbekant och bättre än någonsin Cortana4 Windows Hello6 Göra flera saker samtidigt Huvudfunktioner Välbekant och bättre än någonsin Home Pro Education Anpassningsbar Start-meny Windows Defender & Windows-brandväggen X 1 X Snabb start med Hiberboot och InstantGo 2 X X TPM-stöd 3 Batterisparfunktion

Läs mer

Kravspecifikation avseende Tunna klienter

Kravspecifikation avseende Tunna klienter Sida1 av 10 Kravspecifikation avseende Tunna klienter Sida2 av 10 1 KRAVSPECIFIKATION... 4 1.1 KRAVSPECIFIKATION... 4 1.1.1 Specifika krav för typkonfiguration A... 4 1.1.1.1 Flash-minne... 4 1.1.1.2 Primärminne...

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.31 Revidering A Oktober 2013 Juridisk Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, Kalifornien

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

FIBER. Installationshandbok. Rev. 2016.02

FIBER. Installationshandbok. Rev. 2016.02 FIBER Installationshandbok Rev. 2016.02 Bekräftelse Hej Vi vill meddela dig att din Fiberanslutning är klar för användning! Beställda tjänster är nu inkopplade och är klara att användas. Är detta fel så

Läs mer

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter

Användarhandbok. Linksys PLEK500. Powerline-nätverksadapter Användarhandbok Linksys PLEK500 Powerline-nätverksadapter Innehåll Översikt............... 3 Funktioner.................... 3 Så här fungerar Powerline-nätverk........... 4 Exempel på en installation 4

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

ZACI är den programvara som är navet i kommunikationen när det gäller kortbetalningar.

ZACI är den programvara som är navet i kommunikationen när det gäller kortbetalningar. Installation ZACI ZACI är den programvara som är navet i kommunikationen när det gäller kortbetalningar. All kommunikation med betalkortsterminalen går via Zaci. Den sköter kommunikation mellan Oscar och

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.2

Innehåll. Förändringar i v5.2 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärendevyn... 3 Utrustningar... 3 Inventering... 3 Metering... 3 E-post... 3 IT Service Management... 3 SNMP... 4 Connections... 4

Läs mer

Produktinformation för Sun Enterprise 420R

Produktinformation för Sun Enterprise 420R Produktinformation för Sun Enterprise 420R Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 USA 650 960-1300 Fax 650 969-9131 Artikelnummer: 806-1706-10 Januari 2000, utgåva A Skicka

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

Anbudsbegäran server och lagringsutrustning

Anbudsbegäran server och lagringsutrustning Dokumentansvarig Ronny Holmström-Wall ANBUDSBEGÄRAN 1(5) Datum Dokumentets id 2015-11-05 Ag-it12-2015 Mottagare Öppen anbudsbegäran Anbudsbegäran server och lagringsutrustning Ålands Gymnasium begär anbud

Läs mer