Tjänstbeskrivning. Fjärrådgivningstjänst. Beskrivning av tjänstavtalet. Omfattningen av tjänstavtalet. Tillgängliga fjärrådgivningstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstbeskrivning. Fjärrådgivningstjänst. Beskrivning av tjänstavtalet. Omfattningen av tjänstavtalet. Tillgängliga fjärrådgivningstjänster"

Transkript

1 Tjänstbeskrivning Fjärrådgivningstjänst Beskrivning av tjänstavtalet Fjärrådgivningstjänster, Remote Advisory Services, ( RAS ) omfattar fjärrådgivning med vissa uppdrag gällande den IT-relaterade infrastrukturen ( Tjänst eller Tjänster ). Samtliga RAS-uppdrag som täcks av detta tjänstavtal beskrivs mer utförligt i avsnittet Gränser för Tjänstens omfattning nedan. Eftersom Tjänsten levereras på distans faller alla tjänstförfrågningar som kräver ett besök på plats utanför denna Tjänstbeskrivning och kan komma att innebära ytterligare kostnader. Denna Tjänstbeskrivning ( Tjänstbeskrivning ) är en överenskommelse mellan dig, Kunden, ( dig eller Kunden ) och den Dell-enhet som anges på fakturan vid köpet av denna Tjänst. Denna Tjänst regleras av Kundens huvudtjänstavtal med Dell, som undertecknats separat, där försäljningen av RAS godkänns uttryckligen eller, om ett sådant avtal saknas, av Dells kommersiella försäljningsvillkor eller ditt lokala huvudtjänstavtal för Kund, beroende på Kundens plats, vilka finns tillgängliga på eller på din lokala landspecifika webbplats på och hänvisas till häri och finns tillgängliga i papperskopia från Dell vid förfrågan. Parterna bekräftar att de har läst och godkänt sådana onlinevillkor. Genom att du gör en beställning av Tjänsterna, använder Tjänsterna eller tillhörande programvara eller genom att du klickar på/markerar knappen eller rutan Jag godkänner på webbplatsen Dell.com i samband med ditt köp, eller i gränssnittet i programvara från Dell, godkänner du att du är bunden till denna Tjänstbeskrivning och till de avtal som hänvisas till häri. Om du ingår avtal om denna Tjänstbeskrivning som ombud för ett företag eller annan juridisk person som du representerar och har behörighet att binda till denna Tjänstbeskrivning, syftar Dig eller Kunden på en denna enhet. Omfattningen av tjänstavtalet RAS-uppdrag som omfattas av denna Tjänstbeskrivning innefattar fjärrådgivning inom följande ämnen under den period som fastslås på Kundens faktura. Tjänster kan köpas på timbasis eller årsbasis. Om ett timbaserat uppdrag överskrider den angivna tidsperioden kan Kunden bli ansvarig för ytterligare RAS-ärenden för varje extra tidsperiod (eller för delar av den). Tillgängliga fjärrådgivningstjänster Virtualisering Microsoft Exchange Systemhantering Beskrivning av tjänsterbjudande* Konsultation om ämnen relaterade till programvara, däribland installation, bästa arbetssätt. Konsultation om relaterade ämnen, däribland installation, konfiguration och rekommendationer om bästa arbetssätt. Fjärrkonsultation om ämnen relaterade till systemhanteringsprogram, däribland installation, konfiguration och rekommendationer om bästa arbetssätt. Produktomfattning VMWare ESX 3.x och senare, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 och senare Altiris (Dell Management Console, Dell Client Manager, Dell Deployment Solution), Dell OpenManage, Dell Proactive Systems Management, Microsoft SQL Server 2005 eller senare, Microsoft Small Business Server 2003 eller senare

2 Säkerhetskopiering, återställning och arkivering ( BURA ) Lagringsteknik Gateway och säkerhetsnätverk Trådlöst nätverk Konsultation om ämnen relaterade till Dellmaskinvara som används för säkerhetskopiering, återställning och arkivering, däribland installation, konfiguration och rekommendationer om bästa arbetssätt. Fjärrådgivning om konfiguration eller rekommendationer om bästa arbetssätt för ett enstaka system i Dell EMC Clariion-serien, system i Dell Equallogic PS-serien, DAE-tillägg (Disk Array Enclosure), uppgraderingar av FCinbyggd programvara, FC-fabric-utbyggnad, uppgraderingar av värdbaserad SANprogramvara, anslutning av värd till Dell EMC SAN, Navisphere Express till Navisphere Manager på AX-serien SAN, installation av Microsoft serverklustring, installation av Dell EMC Navisphere Quality of Service Manager (NQM) och implementering av Dell EMC Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Omkonfiguration/ominstallation av switch Spanning tree-konfiguration IP Sec VPN-konfiguration Konfiguration av nätverksadressöversättning Konfiguration av Universal Threat Management (UTM) Konfiguration av brandvägg Konfiguration av säkerhet och princip Installation, konfiguration och ominstallation av styrenhet, switch eller trådlös åtkomstpunkt i PowerConnect-serien IP Sec VPN-konfiguration Konfiguration av nätverksadressöversättning Konfiguration av brandvägg Konfiguration av säkerhet Vidarebefordran av åtkomstpunkt Backup Exec, CommVault Simpana Se avsnittet Lagringsteknik under Gränser för Tjänstens omfattning PowerConnect - J-gatewayer, Juniper-nätverksgatewayer, Dell PowerEdge-servrars NIC och FCoE HBA/Converged Network Adapters, andra nätverksprodukter stöds enligt tillgång och överenskommelse med Dell. PowerConnect W-styrenheter och åtkomstpunkter, styrenheter och åtkomstpunkter från Aruba Network, trådlösa nätverksadaptrar, andra överenskommelse med Dell

3 Mobilitetskonfiguration Åtkomstdistributionsnätverk omfattar fjärrådgivning för Installation, omkonfiguration och ominstallation av switch POE- och VOIP-konfiguration Konfiguration av nätverksövervakning Spanning tree-konfiguration Routningskonfiguration Säkerhetskonfiguration för hantering av nätverk och AAA PowerConnect-switchar (fristående och bladserver), PowerConnect-switchar CBS 3xxx, PowerConnect B- switchar, PowerConnect J- switchar, Brocade-switchar, Juniper-switchar, Cisco Catalyst och Nexus, Dell PowerEdgeservrars NIC och FCoE HBA/Converged Network Adapters, andra överenskommelse med Dell Kärnnivå/MLPS-nätverk Allmän rådgivning gällande installation, Installation, omkonfiguration och ominstallation av switch Konfiguration av nätverksövervakning Spanning tree-konfiguration Routningskonfiguration Säkerhetskonfiguration för hantering av nätverk och AAA MPLS-konfiguration IPv6-konfiguration PowerConnect B-routrar, PowerConnect J-routrar, Brocade-routrar, Juniperroutrar, Dell PowerEdge-servrars NIC och FCoE HBAs/Converged Network Adapters, andra överenskommelse med Dell. Obs! Alla aktuella Dell PowerConnect-produkter stöds vid köptillfället. Dell PowerConnect eller produkter från Cisco, Brocade och Juniper som avvecklas stöds enligt Dells gottfinnande.

4 SAN-nätverk (Storage Area Network) Omkonfiguration, ominstallation av switch Konfiguration av nätverksövervakning Konfiguration av iscsi-switch Konfiguration av Fiber Channel Switch Konfiguration av Fiber Channel over Ethernet PowerConnect-switchar (fristående och bladserver), PowerConnect B-switchar, PowerConnect J-switchar, Brocade-switchar, Juniperswitchar, Cisco Catalyst och Nexus, Dell PowerEdge-servrars NIC, FC HBA och FCoE HBA/Converged Network Adapters, andra överenskommelse med Dell * Andra uppdrag kan utföras enligt den här Tjänstbeskrivningen och styrs av villkoren häri. Mer information om rådgivningstjänster på distans finns här: Kontakta Dell och schemalägga Tjänst En Dell-representant kontaktar vanligtvis Kunden inom en arbetsdag från faktureringsdatum för att schemalägga Tjänsten, där minst tre arbetsdagar reserveras innan Tjänsten påbörjas, beroende på ömsesidig överenskommelse om resurstillgänglighet. Den här Tjänsten genomförs under arbetstid (08:00 21:00 lokal tid hos Kunden), måndag till fredag, exklusive helgdagar, såvida inte andra överenskommelser har gjorts med projektledaren. Alla värdar måste vara konfigurerade vid tidpunkten för den schemalagda Tjänsten. Tjänsten omfattar inte: Aktiviteter eller tjänster på plats hos Kunden. Avancerad support för programvara som vi inte ger support för. Rådgivning om maskinvara eller programvara som inte kan ges på distans. Anpassade skript. Omkompilerade kernel. Korrigerande aktiviteter inom garantin som hanteras via separata tjänstkontrakt. Tillhandahållande av ytterligare maskinvara eller programvarulicenser. Produkter där leverantören har slutat tillhandahålla support och uppdateringar för programvaran. Alla andra aktiviteter än de som specifikt nämns i den här Tjänstbeskrivningen. Kundansvar Konfiguration/programvara/säkerhetskopiering av data. Det är Kundens ansvar att säkerhetskopiera alla befintliga data, programvaror och program på produkter med support innan Dell utför några Tjänster. DELL HAR INGET ANSVAR FÖR FÖRLUST AV ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA, PROGRAM ELLER FÖRLORAD SYSTEM- ELLER NÄTVERKSANVÄNDNING.

5 Inställningar och krav för nätverkssäkerhet. Det är Kundens ansvar att tillhandahålla nödvändiga krav, parametrar och information för att Dell ska kunna ge lämplig rådgivning gällande konfiguration och implementering av alla säkerhetsinställningar på de här enheterna. Dell implementerar endast inställningar efter Kundens anvisningar och godkännande. DELL HAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA SÄKERHETSBRISTER, DATASTÖLDER ELLER FÖRLORAD SYSTEM-, PROGRAM- ELLER NÄTVERKSANVÄNDNING. Säkerställa att den önskade konfigurationen uppfyller de minsta systemkraven för maskinvaru- och programvarukonfiguration (service pack/kernel, BIOS, o.s.v.). Kunder måste se till att ordernumret som fås av Dell för de här Tjänsterna hålls konfidentiellt. Dell har inget ansvar för oauktoriserad användning av en Kunds kontrakt eller ordernummer. Kunden uppger och garanterar att de har tillstånd för både Kunden och Dell att få åtkomst till och använda alla maskin- och programvarukomponenter, även lagrade data, för att tillhandahålla dessa Tjänster. Om Kunden inte redan har inhämtat tillstånd är det Kundens ansvar att göra det, på Kundens bekostnad, innan Kunden ber Dell utföra Tjänsterna. Kunden måste tillhandahålla och ha giltiga licenser för alla maskin- och programvarukomponenter. Kunden måste anslå tillräckligt med tid så att hela Tjänsten kan slutföras. I allmänhet krävs inga systemavbrott för de här Tjänsterna, men leverans kanske måste ske under planerade underhållstider. Kundens plats-id måste vara registrerat på webbplatsen EMC Powerlink för alla aktiviteter som kräver EMC-programvara. Kunden har ansvar för alla fysiska maskinvaruinstallationer eller -ändringar som är nödvändiga för fjärrleveransen av den här Tjänsten. Kunden måste ha ett giltigt avtal för maskinvarusupport (till exempel ProSupport for Your Enterprise ) på alla system som påverkas. Tillhandahålla en kontaktpunkt med kapacitet och tillgänglighet för att arbeta med Dell via en Internetbaserad session med en anslutningshastighet på 1 Mbit/s eller snabbare. Installera maskinvara fysiskt eller utför andra aktiviteter på plats hos Kunden som är nödvändiga för fjärrleverans av den här Tjänsten. Dell har inget ansvar för maskin- eller programvarufel som kan uppstå under Fjärrådgivningstjänster. Kunden har ansvar för att upprätthålla lämpligt tjänstavtal med Dell eller annan leverantör för sådan åtgärdshjälp. OBS! Om Kunden inte uppfyller ansvaret och villkoren som beskrivs i den här Tjänstbeskrivningen har Dell ingen förpliktelse att tillhandahålla Tjänsten. Gränser för Tjänstens omfattning Lagringsteknik. Rådgivning tillhandahålls som hjälp för ett av alternativen som anges nedan. ETT av följande alternativ ingår i den här Tjänsten: Flare-uppgradering på en enskild Dell EMC AX-serien (kräver R22 flare eller högre); Fjärrådgivning för Flare-uppgradering på en enskild Dell EMC CX- eller CX3-serien Lägga till en enskild Dell EMC DAE till en Dell EMC eller EMC CX-3- eller CX-4 serien (kräver R16 flare eller högre); Uppgradering av inbyggd programvara på upp till 2 Dell EMC Fibre Channel-switchar (kräver R16-flare eller högre); Lägga till upp till 2 Dell EMC Fibre Channel-switchar till befintlig Fabric (omfattar inte uppgradering av inbyggd programvara); Uppgradering av SAN-relaterad programvara på upp till 2 VMware ESX-programvaru-, Microsoft Windows OS-, Red Hat Linux OS-, Novell NetWare - eller SUSE Linux-värdar; Uppgradering av SAN-relaterad programvara på en enskild IBM AIX -, HP-UX- eller Sun Solaris -värd; Ansluta en värd till en Dell EMC CX3- eller CX-4-serie; Uppgradering av Navisphere Express till Navisphere på Dell EMC AX-serien; Installation av Microsoft Server-kluster på upp till fyra noder;

6 Dell EMC NQM-installation (kräver R24-flare eller högre); Dell EMC LDAP-implementering (kräver R24-flare eller högre); Dell Equallogic FW-uppgradering; Dell Equallogic SAN HQ-installation; SAN-relaterad programvaruuppdatering på SAN-anslutna värdar.dell Equallogicreplikeringskonfiguration (omfattar inte nätverkstunnel för iscsi-kommunikation mellan platser); Dell Equallogic ASM/SNAP-konfiguration; Programvaruuppdatering för Dell Equallogic Host Integration Tool Kit (HIT Kit); eller Andra aktiviteter enligt vad Dell och Kunden kommer överens om. RAS-uppdrag som gäller SAN-nätverk är endast tillgängliga för Dell EMC SAN med support: CX-3 och CX-4. Viktig tilläggsinformation Timvis ämnesrådgivning. Dell tillhandahåller efter bästa förmåga svar på frågor som gäller det avsedda ämnesområdet inom rimlig tid efter Dell-representantens bästa förmåga. Under hela åtagande gäller att om en fråga förblir obesvarad eller fastställs ligga utanför den utsedda konsultens område, kan Dell utse en annan konsult som kanske kan tillhandahålla ytterligare assistans. Under sådana förhållanden ska tiden tas i beaktande och justeras efter behov så att Kunden får en rimlig mängd rådgivning. Begränsningar för support. Dell har inget ansvar för eventuella fel eller försämringar i prestanda som beror på orsaker som ligger utanför Dells kontroll. Tjänsten gäller endast för sådan användning som produkten med support är avsedd för. Spionprogram/virusåtgärder. Kunden bekräftar att installation, ändring eller borttagning av vissa spionprogram och virusprogram kan försämra prestanda för vissa program. Dessutom kan installation, ändring eller borttagning av sådana program begränsas av vissa programvarulicenser. Det är Kundens ansvar att undersöka sådana licenser och att effekten på sådana licenser eller systemprestanda är acceptabla för Kunden. Dell gör sitt bästa vad gäller borttagning av virus/spionprogramvara, men lämnar inga garantier om att det lyckas under alla omständigheter. Kunden bekräftar även att dessa Tjänster inte kan garantera att ytterligare spionprogramvara och virus inte återkommer eller dyker upp på en Kunds system sedan Tjänsterna har genomförts. Tidsperiod. Kunden får Tjänsterna under den tidsperiod som anges på Kundens faktura eller använder den eller de berättigade incidenterna, vilket som än kommer först. Annullering. Dell kan avbyta den här Tjänsten när som helst under tidsperioden för Tjänsten av någon av följande orsaker: Kunden betalar inte det totala priser för Tjänsten enligt fakturavillkoren; Kunden gör en felaktig framställning för Dell eller dess ombud; Kunden vägrar att samarbeta med eller hotar på något sätt den rådgivande teknikern; Kunden missbrukar flera gånger den här Tjänsten för frågor som ligger utanför Tjänstens omfattning; eller Kunden bryter mot eller uppfyller inte alla villkor som anges i den här Tjänstbeskrivningen. Om Dell avbryter den här Tjänsten skickar Dell ett skriftligt meddelande om annullering till Kunden på den adress som registrerats hos oss. I det här meddelandet anges orsaken till annulleringen och från vilket datum den gäller, vilket är minst trettio (30) dagar från det datum då Dell skickar annulleringsmeddelande till Kunden, såvida inte lokala lagar kräver andra annulleringsvillkor som inte kan ändras genom avtal. Kunden är berättigad till en delvis återbetalning av eventuella outnyttjade supportavgifter som Kunden har betalat. Eventuella återbetalningar fastställs av Dell utifrån förfluten tid och/eller antalet supportincidenter, enligt Dells gottfinnande. Kunden kan inte avbryta den här Tjänsten förutom enligt vad som beskrivs av tillämplig lokal lag som inte kan kringgås genom avtal. För Kunder i Brasilien: Om Kunden avbryter den här Tjänsten före tidsperiodens slut utan någon giltig orsak måste Kunden betala Dell 50 procent av det värde som Kunden skulle vara skyldig Dell vid de avtalade tjänsternas slut som straff, förutom de belopp som Kunden redan är betalningsskyldig för.

7 Ej överlåtelsebar. Tjänsterna kan inte överlåtas. Kunden får inte använda Tjänsterna i anslutning till en tjänstebyrå eller någon annan distributions- eller delningslösning, i tredje parts ställe eller i fråga om någon maskinvara eller programvara som inte ägs direkt av Kunden. Auktorisering/reservering för fjärråtkomst. Genom att köpa och acceptera Tjänsterna samtycker Kunden till att Dell och/eller dess utsedda representanter ska ges fjärråtkomst till de aktuella systemen. Dell förbehåller sig rätten att vägra utföra Tjänsten om Dell bedömer att uppdraget inte kan utföras på distans. Parternas ansvar. INGEN AV PARTERNA KAN HÅLLAS ANSVARIG FÖR OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPKOMMER VID ELLER I ANSLUTNING TILL DET HÄR AVTALET ELLER DE TJÄNSTER, PRODUKTER ELLER PROGRAMVAROR SOM TILLHANDAHÅLLS AV DELL. INGEN PART SKA HÅLLAS ANSVARIG FÖR FÖLJANDE, OAVSETT DIREKT ELLER INDIREKT: (A) FÖRLORAD INTÄKT, INKOMST, VINST ELLER BESPARING, (B) FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA ELLER PROGRAMVAROR, FÖRLORAD SYSTEM- ELLER NÄTVERKSANVÄNDNING, ELLER ÅTERSTÄLLNINGEN AV SÅDAN, (C) FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER, (D) AFFÄRSAVBROTT ELLER DRIFTSTOPP, (E) FÖRLORAD GOODWILL ELLER SKADAT RYKTE, ELLER (F) TJÄNSTER, PRODUKTER ELLER PROGRAMVARA SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄDNING ELLER ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, -PRODUKTER ELLER -PROGRAMVARA. a) Dells totala ansvar för något och alla anspråk som uppkommer vid eller i anslutning till den här Tjänsten (inklusive eventuell programvara som tillhandahålls härunder) under något avtalsår ska inte överstiga det totala beloppet som betalats av Kunden under föregående avtalsår för den här Tjänstbeskrivningen. b) Ovannämnda begränsningar, undantag och ansvarsfriskrivningar ska gälla, oavsett om anspråk på sådana skador bygger på avtal, garanti, strikt ansvar, oaktsamhet, åtalbar handling eller annat, för alla skadeståndsanspråk. I den mån tillämplig lag förbjuder någon begränsning häri samtycker parterna till att sådan begränsning automatiskt ändras, men endast i den omfattning att begränsningen i största möjliga utsträckning blir möjlig under sådan lag. Parterna samtycker till att ansvarsbegränsningarna som beskrivs häri är överenskommen riskfördelning som till en del utgörs av beaktande av Dells försäljning av Produkter, programvara och Tjänster till Kunden, och sådana begränsningar gäller oavsett om syftet med någon begränsad gottgörelse misslyckas och även om en part har underrättats om möjligheten till sådant ansvar. Ytterligare villkor. Varje RAS-händelse styrs av tillhörande Tjänstbeskrivning och omfattas därför av begränsningar (som beskrivs i respektive avsnitt av varje Tjänstbeskrivning som Tjänstöversikt, Ingår inte i den här Tjänsten och Kundens ansvar ) och stegöversikt (som beskrivs i respektive avsnitt Viktiga tjänststeg i varje Tjänstbeskrivning) och andra villkor som beskrivs i de enskilda Tjänstbeskrivningarna. PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OptiPlex, Precision, Latitude är varumärken som tillhör Dell, Inc. Cisco Catalyst och Cisco Nexus är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. Brocade är ett registrerat varumärke som tillhör Brocade Communication Systems, Inc. Juniper är ett registrerat varumärke som tillhör Juniper Networks, Inc. Aruba är ett registrerat varumärke som tillhör Aruba Networks, Inc. VMware är ett registrerat varumärke som tillhör VMware, Inc. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Red Hat är ett registrerat varumärke som tillhör Red Hat, Inc. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds. Novell, NetWare och SUSE är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. IBM och AIX är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Sun och Solaris är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. Backup Exec och Norton AntiVirus är varumärken som tillhör Symantec Corporation. CommVault Galaxy är ett varumärke som tillhör CommVault Systems, Inc. EMC, CLARiiON och Navisphere är registrerade varumärken som tillhör EMC, Corp.

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster

Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst Introduktion till ditt tjänsteavtal Fjärrkonsulttjänst ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter ("Tjänst" eller

Läs mer

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk

Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell PowerVault DL-enhet för säkerhetskopiering till disk Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten tillhandahåller fjärrkonfigurering av en Dell

Läs mer

Dell Tjänstebeskrivning

Dell Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder Inledning Dell har till nöje att erbjuda Support för enkel incident vid utgången garanti Kommersiella kunder

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL DITT TJÄNSTEAVTAL : Detta är ett servicepaket som syftar till att minska avbrottstiden och hjälpa till att optimera din IT miljö med hjälp av funktioner för

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur

Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur Översikt: tjänst Information om erbjudandet Fjärrövervakning av infrastruktur I den här tjänsten ingår Dells tjänster för fjärrövervakning av infrastrukturer (RIM-tjänsten, "tjänsten" eller "tjänsterna")

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea

Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret. Nicklas Pettersson Atea Säkerhetskopiering och tillgänglighet en del av det dynamiska datacentret Nicklas Pettersson Atea Detta pass presenterar hur Atea, med teknik från Symantec, hjälpt några av sina kunder inom privat och

Läs mer

Symantec Multi-tier Protection Small Business Edition

Symantec Multi-tier Protection Small Business Edition Pålitligt skydd mot skadliga program och e-postburna hot Översikt Symantec Multi-tier Protection Small Business är en enkel, lättanvänd och kostnadseffektiv lösning som utformats för att skydda affärstillgångar

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011

PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 PLAY4FREE AVTAL FÖR DIGITALA TJÄNSTER Senast uppdaterat: 14 oktober 2011 1. Avtalets omfång. Detta avtal gäller ditt köp av Play4free Funds, kontanter, mynt eller någon av våra andra virtuella valutor

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 7 SNABBSTART www.novell.com Snabbstart Novell GroupWise 7 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Villkor för distributionserbjudande för Office 365

Villkor för distributionserbjudande för Office 365 Villkor för distributionserbjudande för Office 365 I det här dokumentet beskrivs distributionserbjudandet för Office 365 ( Erbjudandet ), inklusive kvalificeringskrav och skyldigheter för både Microsoft

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.4 - (150604) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A.

Läs mer

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem

Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem Upprättad: 2015-06-09 Reviderad: 2015-06-18 Bilaga 1 till avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 1. Beskrivning av IT-stöd Kapitel 1 beskriver de IT-stöd som Borås Stad har beslutat ska användas

Läs mer

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna.

Plattform as a Service, leverantör tillhandahåller plattformen, jag tillhandahåller applikation och ansvarar för denna. Modul 1: Molntjänst Publikt moln Privat moln Hybrid moln IaaS PaaS SaaS DaaS DaaS SLA Infrastructure as a Service, leverantör tillhandahåller infrastrukturen, jag tillhandahåller virtuella maskiner eller

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation.

Omnis Data Bridge. Raining Data Corporation, and its licensors 2005. All rights reserved. Portions Copyright Microsoft Corporation. Omnis Data Bridge The software this document describes is furnished under a license agreement. The software may be used or copied only in accordance with the terms of the agreement. Names of persons, corporations,

Läs mer

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet

Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Fallstudie av kund Försäkringsbolag distribuerar UCS och sänker kostnaderna och skapar snabbhet och flexibilitet Hannover förändrar datacenterhanteringen SAMMANFATTNING HANNOVER LIFE RE AMERICA Finansiella

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

[KONSULTPROFIL PER WIBERG]

[KONSULTPROFIL PER WIBERG] Per Wiberg ROLLER Teknisk expert Strategisk rådgivare Teknisk projektledare Instruktör KOMPETENS Exchange & Lync Server Active Directory/ADFS Windows Server Office 365/Windows Intune System Center Data

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning

Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Programvaruuppdatering, säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft

Läs mer

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten.

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010

Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 Frågor & Svar Licensförsörjning 2010 1 (7) 1. Svarsdatum2011-01-04 09:44:40 Fråga: Är avsikten att teckna ramavtal med max 7 st leverantörer eller endast en (1)? Svar: Enligt punkt 4.1 i Ansökningsinbjudan

Läs mer

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600

Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Dell Precision Workstation T3600/T5600/ T7600 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Dell Precision

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll

Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Kursplaner för Administartör IT-System Innehåll Hårdvara och operativsystem (15 Yhp)... 2 Advanced Enterprise System Administration (25 yhp)... 2 Advanced Linux Security (25 yhp)... 2 CCNA (35 yhp)...

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay

Kreditkortshantering online med Mamut Pro. WorldPay Kreditkortshantering online med Mamut Pro WorldPay 2000 Mamut ASA. All rights reserved. Produced in Norway by Mamut Press. Mamut and GBA are registered trademarks of Mamut ASA. The MS Windows trademark

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer