Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstebeskrivning. Fjärrkonsulttjänst. Introduktion till ditt tjänsteavtal. Tjänsteavtalets omfattning. Tillgängliga fjärrkonsulttjänster"

Transkript

1 Tjänstebeskrivning Fjärrkonsulttjänst Introduktion till ditt tjänsteavtal Fjärrkonsulttjänst ("RCS") är fjärrkonsulttjänster som erbjuder fjärrassistans med vissa IT-infrastrukturuppgifter ("Tjänst" eller "Tjänster"). Varje RCS-uppgift som omfattas av detta Tjänsteavtal beskrivs mer ingående i avsnittet om tjänstens omfattning nedan. Eftersom Tjänsten tillhandahålls via fjärråtkomst anses alla tjänsteförfrågningar som kräver ett besök på plats ligga utanför denna Tjänstebeskrivning och kan därför medföra ytterligare avgifter. Denna tjänstebeskrivning ( Tjänstebeskrivning ) gäller för kunden ( Du eller Kunden ) och den Dell-enhet som anges på din faktura över köpet av denna tjänst. Tjänsten är underställd och styrs av Kundens separat undertecknade standardavtal med Dell som uttryckligen godkänner försäljningen av fjärrådgivningstjänster eller, om sådant avtal saknas, Dells försäljningsvillkor eller ditt lokala standardkundavtal (CMSA), beroende på var kunden finns, som finns på eller din landsspecifika -webbplats, och härmed införlivas genom hänvisning och finns i tryckt form från Dell på begäran. Parterna bekräftar att de har läst och godkänner dessa onlinevillkor. Genom att beställa dessa tjänster, använda tjänsterna eller tillhörande programvara eller genom att klicka på knappen/markera kryssrutan Jag godkänner på Dells webbplats i samband med köpet eller i ett Dell-program förbinder du dig att följa denna tjänstebeskrivning och de avtal som införlivats häri som referens. Om du förbinder dig att följa denna tjänstebeskrivning på ett företags eller annan juridisk enhets vägnar garanterar du att du har behörighet att förpliktiga denna enhet att följa villkoren i denna tjänstebeskrivning, med Du eller Kunden avses i så fall denna enhet. Tjänsteavtalets omfattning RCS-uppgifter som täcks av denna Tjänstebeskrivning innefattar fjärrassistans med nedanstående ärenden under giltighetsperioden enligt vad som är angivet på Kundens faktura. Tjänster kan inhandlas på timbasis. Om en timbaserad uppgift sträcker sig längre än den angivna tidsperioden kan Kunden bli ansvarig för ytterligare RCS-ärenden för varje ytterligare tidsperiod (eller del därav). Tillgängliga fjärrkonsulttjänster Virtualisering Microsoft Exchange Systemhantering Beskrivning av erbjuden tjänst* Konsultation rörande hypervisor-programvara, inklusive installation, konfigurering och rekommendationer om bästa praxis. och rekommendationer om bästa praxis för lokala miljöer, värdplacerade miljöer, molnmiljöer och hybridmiljöer. Konsultation rörande systemhanteringsprogram, inklusive installation, konfigurering och rekommendationer om bästa praxis. Produktomfattning VMWare vsphere, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 och nyare, Microsoft Office 365 Dell Management insticksprogram för VMware vcenter, Dell OpenManage Essentials och Dell SupportAssist, Microsoft SQL Server 2005 och nyare, Office 365, Microsoft System Center Operations Manager

2 Dataskydd och återställning (DPR) Lagringsteknik Gateway och säkerhet Nätverk Trådlösa nätverk Konsultation rörande Dell-maskinvara som används för dataskydd och rekommendationer om återställning, inklusive miljöutvärdering, installation, konfigurering och rekommendationer om bästa praxis. SAN-relaterad programvaruuppgradering på SAN-anslutna värdar Dell Equallogicreplikeringskonfigurering (innefattar ej nätverkstunnel för iscsikommunikation mellan platser) Dell Equallogic ASM/SNAPkonfigurering Dell Equallogic HIT Kitprogramvaruuppgradering FC- och iscsi-ämnen Andra aktiviteter efter överenskommelse mellan Dell och Kunden Omkonfigurering/ominstallation av switchar Konfigurering av Spanning Tree Konfigurering av IP Sec VPN Konfigurering av nätverksadressöversättning Konfigurering av UTM (Universal Threat Management) Konfigurering av brandvägg Konfigurering av säkerhet och policy PowerConnect-styrenhet, switch eller installation, konfigurering eller ominstallation av trådlösa åtkomstpunkter Konfigurering av IP Sec VPN Konfigurering av nätverksadressöversättning Konfigurering av brandvägg Konfigurering av säkerhet Vidarebefordran av åtkomstpunkt Konfigurering av mobilitet Backup Exec, CommVault Simpana, Dell-förvaring inklusive:, Dell Compellent, Dell Equallogic PS Series Array, tillägg av disksystemshöljen (DAE), Dell PV NAS/MD SAN-lösningar och datorer B-switchar, Brocade-switchar, Cisco Catalyst och Nexus, nätverkskort för Dell PowerEdge-servare och FCoE HBAs/ konvergerade tillgång och enligt Dells beslut. PowerConnect W-styrenheter och -åtkomstpunkter, Aruba Network-styrenheter och - åtkomstpunkter, trådlösa tillgång och enligt Dells beslut

3 Nätverk för åtkomstfördelning Huvudlager-/ MPLS-nätverk SAN-nätverk (Storage Area Network) Installation, omkonfigurering och ominstallation av switchar Konfigurering av POE och VOIP Konfigurering av nätverksövervakning Konfigurering av Spanning Tree Konfigurering av routning Konfigurering av nätverk och AAA-hanteringssäkerhet Installation, omkonfigurering och ominstallation av switchar Konfigurering av nätverksövervakning Konfigurering av Spanning Tree Konfigurering av routning Konfigurering av nätverk och AAA-hanteringssäkerhet Konfigurering av MPLS Konfigurering av IPv6 Omkonfigurering och ominstallation av switchar Konfigurering av nätverksövervakning Konfigurering av iscsi-switchar Konfigurering av Fiber Channel-switchar Konfigurering av Fibre Channel Over Ethernet (FCoE) B-switchar, Brocade-switchar, Cisco Catalyst och Nexus, nätverkskort för Dell PowerEdgeservare och FCoE HBAs/ konvergerade nätverkskort och ytterligare nätverksprodukter som stöds efter tillgång och enligt Dells beslut. B-switchar, Brocade-switchar, Cisco Catalyst och Nexus, nätverkskort för Dell PowerEdge-servare och FCoE HBAs/ konvergerade tillgång och enligt Dells beslut. B-switchar, Brocade-switchar, Cisco Catalyst och Nexus, nätverkskort för Dell PowerEdge-servare och FCoE HBAs/ konvergerade tillgång och enligt Dells beslut. * Andra uppgifter kan levereras enligt denna Tjänstebeskrivning och styrs av villkoren häri. Så här kontaktar du Dell för att boka Tjänsten En Dell-representant kontaktar normalt Kunden inom en arbetsdag från fakturadatumet för att schemalägga Tjänsten, som förutsätter minst tre arbetsdagars ledtid innan tjänsten inleds enligt en ömsesidig överenskommelse baserad på tillgängliga resurser. Tjänsten slutförs under arbetstid ( lokal tid hos kunden) måndag till fredag, exklusive helgdagar, såvida inte något annat har överenskommits med projektledaren. När den bokade Tjänsten inleds måste alla värdar vara konfigurerade.

4 Tjänsten omfattar ej: Åtgärder eller tjänster på plats. Avancerad support för programvara som inte stöds. Konsultation för maskin- eller programvara som inte kan tillhandahållas via fjärråtkomst. Anpassade skript. Omkompilerade kärnor. Fel-/åtgärdsaktiviteter som omfattas av garanti och hanteras via separata tjänsteavtal. Tillhandahållande av ytterligare maskinvaru- eller programvarulicenser. Produkter där tillverkaren ej längre tillhandahåller support eller uppdateringar för programvaran. Andra aktiviteter än de som anges i denna tjänstebeskrivning. Kundens ansvar Konfigurering/programvara/datasäkerhetskopiering. Det är Kundens ansvar att säkerhetskopiera alla befintliga data, programvaror och program på produkter som stöds innan Dell utför några Tjänster. DELL ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA OCH PROGRAM ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SYSTEM ELLER NÄTVERK. Inställningar och krav på nätverkssäkerhet. Det är Kundens ansvar att tillhandahålla det som krävs, alla parametrar och all information, för att Dell ska kunna tillhandahålla hjälp med konfigurering och implementering av alla säkerhetsinställningar för dessa enheter. Dell implementerar endast inställningarna efter Kundens anvisningar och godkännande. DELL KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR LUCKOR I SÄKERHETEN, STÖLD AV DATA ELLER ATT SYSTEM, PROGRAM ELLER NÄTVERK UPPHÖR ATT FUNGERA. Kontrollera att den önskade konfigurationen uppfyller leverantörens minimisystemkrav för maskinvaruoch programvarukonfiguration (servicepack/kernel,bios etc.). Kunden måste hålla det ordernummer som Dell tillhandahåller i samband med dessa Tjänster konfidentiellt. Dell ansvarar inte för obehörig användning av Kundens avtal eller ordernummer. Kunden framhåller och garanterar att de har erhållit tillstånd för både Kunden och Dell att få åtkomst till och använda alla maskinvaru- och programvarukomponenter, inklusive lagrade data, i syfte att få dessa Tjänster utförda. Om Kunden inte redan har detta tillstånd är det Kundens ansvar att erhålla detta och betala för det innan kunden ber Dell att utföra dessa Tjänster. Kunden måste tillhandahålla och ha giltiga licenser för alla maskinvaru- och programvarukomponenter, uppgraderingar och uppdateringar. Kunden måste avsätta tillräckligt med tid för att slutföra tjänsten i sin helhet. I allmänhet kräver dessa Tjänster inte att systemet måste vara stillastående, men det kan dock krävas att de tillhandahålls under underhållsperioder. För aktiviteter som kräver EMC-programvara måste kundens plats-id registreras på EMC Powerlinkwebbplatsen. Kunden tar fullt ansvar för alla fysiska installationer av maskinvara och ändringar som behöver utföras för att denna Tjänst ska kunna tillhandahållas via fjärråtkomst. Kunden måste ha ett giltigt avtal för maskinvarusupport (t.ex. ett "ProSupport for Your Enterprise"-avtal) för alla berörda system. Erbjuda en tillgänglig anslutning som kan arbeta med Dell under en Internetbaserad session med en anslutningshastighet på minst 1 Mbit/s. Kunna utföra nödvändig fysisk installation av maskinvara eller andra aktiviteter på plats för att denna Tjänst ska kunna tillhandahållas via fjärråtkomst. Dell kan inte hållas ansvarigt för maskinvaru- eller programvarufel som kan uppstå i samband fjärrkonsulttjänsterna. Kunden ansvarar för att upprätthålla lämpligt tjänsteavtal med Dell eller annan leverantör för hjälp med sådana fel/korrigeringar. OBS! Om Kunden inte uppfyller ansvaren och villkoren i den här Tjänstebeskrivningen behöver Dell inte tillhandahålla denna Tjänst.

5 Viktig tilläggsinformation Timbaserad konsultation. Dell kommer att göra sitt bästa för att försöka svara på frågor i det berörda ärendet så snart som möjligt och efter bästa förmåga. Om det under arbetet finns obesvarade frågor eller om något befinns gå utanför den tilldelade konsultens ansvarsområde, kan Dell utse en annan konsult som kan tillhandahålla mer hjälp. I sådana situationer kan tidsaspekten tas med i beräkningen och justeras efter behov för att Kunden ska få rådgivning i rimlig omfattning. Supportbegränsningar. Dell ansvarar inte för fel eller förseningar som orsakas av händelser bortom Dells kontroll. Tjänsten gäller endast för användningsområden som produkten som omfattas är avsedd för. Giltighetstid. Kunden erbjuds Tjänster under den tid som är angiven på Kundens faktura eller användning av berättigade ärenden, beroende på vilket inträffar först. Uppsägning. Dell kan säga upp den här Tjänsten när som helst under tjänsteperioden om något av följande skäl föreligger: Kunden har inte betalat hela priset för den här Tjänsten i enlighet med fakturavillkoren; Kunden tillhandahåller felaktig information till Dell eller dess agenter; Kunden vägrar att samarbeta med, eller hotar på något sätt teknikern som ska hjälpa till; Kunden missbrukar upprepade gånger tjänsten för problem som ej omfattas av denna tjänst; Kunden bryter mot, eller följer inte de villkor som anges i detta Tjänsteavtal. Om Dell säger upp denna Tjänst, kommer Dell att skicka en skriftlig uppsägning till den adress som vi har i våra register. Uppsägningen ska innehålla orsak och datum för ikraftträdande, vilket inte ska vara mindre än trettio (30) dagar från det datum som Dell skickar uppsägningen till Kunden, om inte lagstiftningen kräver andra uppsägningsvillkor som inte kan modifieras i avtal. Kunden är berättigad till en delvis återbetalning av eventuella outnyttjade supportavgifter som Kunden har betalat. Dell fastställer efter eget godtycke eventuell återbetalning baserat på hur lång tid som har passerat och/eller baserat på det antal supportärenden som hanterats. Kunden kan inte säga upp den här Tjänsten förutom i det fall lagstiftning i berörd stat/land/provins anger något annat som inte kan modifieras i avtal. Endast för kunder i Brasilien: Om Kunden utan orsak säger upp den här Tjänsten före sista giltighetsdatum måste Kunden som straff betala Dell 50 % av beloppet som Kunden skulle ha betalat till Dell vid tjänsteavtalets slut utöver redan betalningsskyldigt belopp. Ej överförbar. Tjänsterna är inte överförbara. Kunden kan inte använda Tjänsterna i anknytning till ett servicebolag eller något annat distributions- eller delningsupplägg, för tredje parts räkning eller för maskinvara eller programvara som inte ägs direkt av Kunden. Godkännande/reservation av fjärråtkomst. Genom att köpa och acceptera Tjänsterna godkänner Kunden att Dell och/eller Dells utsedda representanter kan få fjärråtkomst till de berörda systemen. Dell förbehåller sig rätten att neka att utföra tjänsten om Dell bedömer att uppgiften inte går att utföra genom fjärråtkomst.

6 Parternas ansvar. INGEN AV PARTERNA KOMMER ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR FÖLJDSKADOR, INDIREKTA SKADOR, STRAFFSKADOR ELLER SPECIALSKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL ELLER TJÄNSTER, PRODUKTER ELLER PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS AV DELL. INGEN AV PARTERNA SKA HA ANSVAR FÖR FÖLJANDE, OAVSETT OM DET SKER DIREKT ELLER INDIREKT: (A) FÖRLUST AV INTÄKT, VINST ELLER BESPARINGAR, (B) FÖRLORAD ELLER KORRUPT INFORMATION ELLER PROGRAMVARA, FÖRLORAD ANVÄNDNING AV SYSTEM ELLER NÄTVERK ELLER ÅTERSTÄLLNING AV SÅDANA, (C) FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER, (D) AVBROTT ELLER STILLESTÅNDSTID I VERKSAMHETEN, (E) FÖRLUST AV GOODWILL ELLER ANSEENDE ELLER, (F) TJÄNSTER, PRODUKTER ELLER PROGRAMVARA SOM INTE ÄR TILLGÄNGLIG FÖR ANVÄNDNING, ALTERNATIVT ANSKAFFANDE AV TJÄNSTER, PRODUKTER ELLER PROGRAMVARA SOM ERSÄTTNING. a) Dell totalansvar för samtliga anspråk som uppstår ur eller som sker i samband med denna Tjänst (inklusive all programvara som tillhandahålls under detta avtal) under något avtalsår, får inte överstiga det totalbelopp som Kunden betalat under det avtalsår som föregår denna Tjänstebeskrivning. b) De föregående begränsningarna, undantagen och friskrivningarna ska gälla, oavsett om skadeståndskravet för sådana skador baseras på avtal, garanti, strikt ansvar, försumlighet, otillåten handling eller annat, för något krav. I den mån som det enligt tillämplig lagstiftning är förbjudet med begränsning häri, godkänner parterna att sådan begränsning ändras automatiskt, men endast i sådan utsträckning att begränsningen enligt lag blir tillåten i så stor utsträckning som möjligt. Partnerna godkänner att begränsningarna på de häri angivna ansvarsområdena är överenskomna riskspridningar som till viss del utgör ersättning för Dells försäljning av produkter, programvara och tjänster till Kunden, och sådana begränsningar ska gälla oaktat underlåtenhet att uppfylla det viktigaste syftet med eventuella begränsade åtgärder och även om en part har underrättats om möjligheten till sådana skyldigheter. Ytterligare villkor. Varje RCS-händelse styrs av tillhörande Tjänstebeskrivning och har de begränsningar (enligt respektive avsnitt i varje Tjänstebeskrivning under rubriker som avser "Tjänsteöversikt", "Följande ingår inte i Tjänsten" och "Kundens ansvar") och översikten över stegen (enligt respektive avsnitt om "Viktiga tjänstesteg" i varje Tjänstebeskrivning) och andra villkor angivna i varje enskild Tjänstebeskrivning. Equallogic, PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Force 10, OptiPlex, Precision, Latitude är varumärken som tillhör Dell, Inc. Cisco Catalyst och Cisco Nexus är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. Brocade är ett registrerat varumärke som tillhör Brocade Communication Systems, Inc. Juniper är ett registrerat varumärke som tillhör Juniper Networks, Inc. Aruba är ett registrerat varumärke som tillhör Aruba Networks, Inc. VMware är ett registrerat varumärke som tillhör VMware, Inc. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Red Hat är ett registrerat varumärke som tillhör Red Hat, Inc. Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds. Novell, NetWare och SUSE är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. IBM och AIX är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation. Sun and Solaris är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. Backup Exec och Norton AntiVirus är varumärken som tillhör Symantec Corporation. CommVault Galaxy är ett varumärke som tillhör CommVault Systems, Inc. EMC, CLARiiON och Navisphere är registrerade varumärken som tillhör EMC, Corp.

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning

Dell IT Advisory Services Tjänstebeskrivning Dell Tjänstebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL DITT TJÄNSTEAVTAL : Detta är ett servicepaket som syftar till att minska avbrottstiden och hjälpa till att optimera din IT miljö med hjälp av funktioner för

Läs mer

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om.

Konfigurationstiden är fyra timmar som delas upp i segment på två timmar vid tillfällen som Dell och kunden kommer överens om. Servicebeskrivning Fjärrimplementering av en Dell KACE Introduktion till ditt serviceavtal Den här tjänsten fjärrimplementerar en enskild Dell KACE ur K-serien ("omfattad produkt" eller "omfattade produkter")

Läs mer

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare

Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare Servicebeskrivning Dell ProSupport för slutanvändare 1. ÖVERSIKT: VILLKOR Denna servicebeskrivning ( Servicebeskrivning ) upprättas mellan kunden ( du eller kund ) och den Dell-enhet som anges på kundens

Läs mer

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning

Tjänster för avancerad nätverksövervakning från Dell Servicebeskrivning från Dell Servicebeskrivning 1. INTRODUKTION TILL SERVICEAVTALET Avancerad nätverksövervakning: Avbrott eller prestandaproblem i nätverket kan ha betydande ekonomisk inverkan på den dagliga verksamheten.

Läs mer

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare

Sevicebeskrivning ProSupport för slutanvändare Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare (de Produkter som stöds som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet

Läs mer

Servicebeskrivning ProSupport för IT

Servicebeskrivning ProSupport för IT Tjänsteöversikt Dell erbjuder ( Tjänsten eller Tjänsterna ) för utvalda server-, lagrings- och datorsystem samt skrivare ( Produkterna som det definieras nedan) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivning

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Servicebeskrivning Fjärrimplementering av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Inledning Dell kan tillhandahålla implementering via fjärranslutning av Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice

ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice ServicePac-avtal för IBMs Uppgradering av garantiservice, IBMs Underhållsservice, IBMs Uppgradering av underhållsservice och Programvarusupportservice OBSERVERA: LÄS NOGGRANT IGENOM FÖLJANDE VILLKOR, ENLIGT

Läs mer

Servicebeskrivning: ImageDirect

Servicebeskrivning: ImageDirect Dells tjänstertjänster Servicebeskrivning: ImageDirect Översikt: allmänna villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise

SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise SWEDEN Villkor för Norton Virus Protection Promise FÖLJANDE VILLKOR ( VILLKOREN ) UTGÖR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN SYMANTEC CORPORATION OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG ( SYMANTEC ) OCH DIG OCH REGLERAR

Läs mer

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN.

PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. PRENUMERANTAVTAL Comodo LivePCSupport DETTA AVTAL INNEHÅLLER EN BINDANDE SKILJEDOMSKLAUSUL. LÄS AVTALET NOGGRANT INNAN GODKÄNNA VILLKOREN. VIKTIGT-LÄS VILLKOREN NOGA INNAN DE ANSÖKER OM, GODTAR, ANVÄNDER,

Läs mer

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs)

Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Dells tjänster Tjänstbeskrivning: Tjänsten Keep Your Hard Drive at Point of Need (Behåll din hårddisk där den behövs) Ö versikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller ""tjänstbeskrivning")

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280

Din manual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3944280 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY MOBILE SECURITY 9. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY MOBILE

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

HP Hardware Support Onsite Service

HP Hardware Support Onsite Service HP Hardware Support Onsite Service HP Care Pack Services Teknisk information Översikt Med HP Hardware Support Onsite Service får du support av hög kvalitet för de hårdvaruprodukter som omfattas av avtalet,

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS

ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS ENDAST DE TJÄNSTBESKRIVNINGAR/SCHEMAN FÖR SERVICENIVÅAVTAL NEDAN SOM MOTSVARAR TJÄNSTER INKÖPTA UNDER AVTALET OMFATTAS SCHEMA 1 DEFINITIONER OCH ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER TJÄNSTER 1. Symantecs tjänster 1.1.

Läs mer