Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner"

Transkript

1 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst för elektroniska utskick till respektive regions medlemmar. Det är en nyhetsbrevtjänst som kansliet använder för att månadsvis skicka ut nyhetsbrev till alla medlemmar i förbundet som har en registrerad mailadress. Regionerna ges alltså möjlighet att en gång per kalendermånad kostnadsfritt använda tjänsten, förutsatt att riktlinjerna följs. Hur regionerna kan använda tjänsten Regionerna kan välja att vid varje kalendermånad, efter kontakt och godkännande av ansvarig på kansliet, göra ett elektroniskt utskick via tjänsten. Vid utrymme (tjänstens avtal har en maxgräns för antal mail- utskick per kalendermånad) kan fler utskick under samma kalendermånad godkännas. Regionernas utskick via tjänsten kan vara: Nyhetsbrev Inbjudan till aktivitet/er Informationsutskick Regionerna producerar själv sitt utskick (textinnehåll och layout) men det är ansvarig på kansliet som ansvarar för att skicka ut det till medlemmarna. Utskicken kan schemaläggas för att automatiskt utskick, om detta väljs så ska ansvarig på kansliet informeras om detta. Det finns en mall för nyhetsbrev färdigt för varje region på tjänsten som regionen fritt får använda och utforma efter önskemål (dock utifrån förbundets grafiska profil). Om bilder används i utskicket/nyhetsbrevet måste SCUF/regionen ha fulla rättigheter till dessa. För vidare information om detta, ladda ner Kommunikationsguiden på hemsidan (scuf.se/regioner) Kansliet ansvarar inte för att varje medlems mailuppgifter är uppdaterade/rätt angivna av medlemmen själv. Däremot strävar kansliet efter att få in korrekta mailuppgifter från alla medlemmar i förbundet och uppdaterar kontinuerligt vårt medlemsregister. Kansliet kommer följa en handlingsplan över hanteringen av kontaktuppgifter i förbundets medlemsregister samt prenumerationslistor i tjänsten. Om regionen vid någon aktivitet eller liknande samlar in mailadresser för prenumeration på nyhetsbrev är det viktigt att regionen förtydligar att nyhetsbreven endast är för förbundets medlemmar. Om någon inte är medlem men vill ha nyhetsbrev så ska hen informeras om och uppmuntras till ett SCUF- medlemskap innan hen får utskick av nyhetsbrev. Vid alla ärenden gällande tjänsten kontaktas Emelie Baiden på kansliet: Tel:

2 Inloggningsuppgifter I dagsläget finns det inte möjlighet för varje region att få sina egna inloggningsuppgifter till tjänsten. Inloggningsuppgifterna kommer att delas med kansliet. En förutsättning för att varje region ska få använda tjänsten är att dessa uppgifter hanteras diskret. Kansliet kommer endast ge ut inloggningsuppgifterna till den person som utses som ansvarig person inom varje region. Sedan är det upp till regionen att internt förmedla inloggningsuppgifterna med ansvar. Bilaga 1 Användarvillkor Get a Newsletter Scandinavia AB Allmänt Get a Newsletter (webbtjänst på webbadressen nedan kallad Tjänsten, är en tjänst för utskick av nyhetsbrev via e- post. Tjänsten ägs av Get a Newsletter Scandinavia AB (organisationsnummer ), nedan kallat Företaget. Dessa villkor ska ses som ett avtal mellan Företaget och dig som användare (nedan kallad Kund) på Tjänsten. Företaget äger rätt att ändra dessa villkor, Tjänstens avgifter och/eller Tjänstens omfattning. Vid ändringar skall Kunden meddelas genom e- post eller som en nyhet på Tjänstens alternativt Företagets hemsida. Företaget förbehåller sig rätten att neka tillgång till tjänst. Nyttjande Vid registrering skall Kunden lämna fullständiga och korrekta uppgifter och hålla Företaget underrättad vid eventuella ändringar av sådana uppgifter. Kundens konto får endast användas av den som står som ägare på kontot och är själv ansvarig för att inloggningsuppgifter, filer och liknande används på ett säkert sätt. Utan Företagets tillåtelse äger kunden ej rätt att hyra ut eller på annat sätt ge tredje man tillgång till Tjänsten. Kunden ansvarar för att det material som skickas eller publiceras med hjälp av Tjänsten ej strider mot svensk lag, annan tillämplig lag eller upplevas stötande samt för annat handlande som medför olägenheter för Företaget. I Kundens konto ingår ett visst antal mail. I de fall kontot ej nyttjats maximalt under innevarande kalendermånad kan ej överföras till kommande månader. Under inga omständigheter får Kunden, eller underlätta för någon annan, försöka ta sig in i programkoden, kopiera strukturen eller på något annat sätt kopiera eller sabotera någon del av Tjänsten. Allt material (texter, bilder m.m.) inom Tjänsten är skyddat enligt upphovsrättslagen. 2

3 Kunden ger Företaget rätt att behålla registreringsdata och innehåll, och avslöja detta om Företaget är skyldig att göra det enligt lag eller om det är nödvändigt, efter Företagets omdöme, för att upprätthålla lag, dessa villkor eller för att skydda Företagets intressen. Kunduppgifter kommer inte användas på annat sätt än att ge Kunden tillgång till Tjänsten och andra tjänster tillgängliga av Företaget eller tredje part godkänd av Företaget. Kundens register som finns sparade på Tjänsten är konfidentiella och används enbart av kunden. I vissa fall kan dock Företaget använda sig av uppgifterna för att kontrollera att villkoren för Tjänsten efterföljs. Under inga omständigheter kommer Företaget att sälja eller på något annat sätt ge tredje part tillgång till kundens register. Oönskad e- post Tjänsten får ej användas till att skicka ut oönskad e- post eller s.k. spam. Inga utskick får under några omständigheter göras till mottagare som ej har godkänt sin prenumeration. Mottagare av e- post ska enkelt kunna meddela att de ej önskar få fler e- postmeddelanden. Partnerskap I Tjänsten ingår möjligheten att genom att annonsera, länka och tipsa få andra att registrera sig på Tjänsten mot ersättning. All insamling av data som ligger till grund för ersättning sköts av Företaget eller tredje part anlitad av Företaget. Om Företaget anser att Kund inte genererar tillräckligt med kvalitativ trafik äger Företaget rätt att godtyckligt stänga av Kunden från möjligheten att få ersättning. Företaget äger rätt att ej utbetala ersättning om trafiken anses vara skapad på ett otillbörligt sätt eller om produkt/tjänst avbeställts av den tipsade kunden. Den trafik som genereras måste ske genom en aktiv handling av besökaren som är väl medveten om att han klickar på en annons. Ersättning utbetalas endast för besökare från Sverige. Ersättningens storlek framgår på Tjänstens webbplats och kan, när som helst, komma att ändras utan godkännande av Kund, dock görs inga ändringar utan att informera Kund på Tjänstens webbplats. Ersättning utbetalas maximalt en gång per månad och endast om ersättningen överstiger 500 SEK och Kund begärt utbetalning. Skulle ersättning ej utbetalas förs den över till nästkommande månad. Utbetalning görs endast till företag registrerade i Sverige och privatpersoner folkbokförda i Sverige. Eventuella skatter och avgifter betalas av Kund 3

4 alternativt dras från ersättningen då detta anses lämpligt av Företaget. Utbetalning sker till konto angivet i Kunds inställningar på Tjänstens webbsida. Om inget konto finns angivet hålls betalningen inne. Vid eventuella återköp eller liknande av Tjänsten som Kund erhållit ersättning för skall denna betalas tillbaka. Vid eventuella avbrott eller felaktigt fungerande tjänst lämnas ingen ersättning till Kund. Företaget tar ej något ansvar för direkta eller indirekta kostnader, förluster eller annan skada som uppkommit på grund av användandet av Tjänsten. Företaget använder sig bland annat av cookies/kakor (en textfil som läggs på besökaren dator) för att spåra försäljningar. Alla cookies/kakor kommer att vara aktiva i minst 30 dagar. Skulle någon del i detta avtal brytas kommer eventuell intjänad ersättning ej att utbetalas. Företagets ansvar All användning av Tjänsten sker på egen risk, Företaget tar inget ansvar för den respons Kunden får på sina utskick. Företaget kan inte garantera att Tjänsten är helt fri från störningar och fel eller att alla utskick kommer fram till mottagaren. Vid eventuell skada som fel i tjänsten, fel i bruksanvisning eller hjälptext, avbrott i Tjänsten eller Force majeure medför kan Företaget ej hållas ansvarig eller betalningsskyldiga. Företaget betalar maximalt tillbaka erlagd avgift för innevarande avtalsperiod, detta endast när Företaget kan hållas direkt ansvarig för skadan. Företaget äger rätt att stänga ned tjänsten för uppdatering och/eller av säkerhetsskäl. Avtalstid, uppsägning och avgifter Avtalsperioden är 12 månader från beställning. Efter utgång av avtalsperiod förlängs avtalsperioden automatiskt med samma tid. Uppsägning av avtalet kan göras av Kunden oberoende av avtalstiden, dock måste betalning erläggas för påbörjad avtalsperiod. Med påbörjad avtalsperiod menas att kunden utnyttjat tjänsten inom aktuell period. Om Företaget bryter sin del av avtalet äger Kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Företaget har rätt att stänga av och säga upp Kundens konto om det misstänks att Kunden på något sätt bryter mot detta avtal. Skulle Kundens abonnemang avslutas sparas Kundens filer, inställningar, och e- postadresser 30 dagar efter avslutande. Avgifter för tjänsten betalas årsvis i förskott. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt lag. Företaget äger rätt att stänga av 4

5 Kundens konto eller inaktivera funktioner vid utebliven betalning. Aktuella priser och avgifter framgår av aktuell prislista som finns tillgänglig på Tjänstens webbplats. Dessa villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag och svensk domstol. Bilaga 2 Avtal Underskrift nedan bekräftar att undertecknad har tagit del av ovanstående information och godkänner det ansvar som följer med att använda tjänsten. Alla undantag från riktlinjerna görs efter dialog och godkännande av kansliet. Region: Undertecknad som ansvarar för regionens användning av tjänsten: Underskrift: Namnförtydligande: Datum, ort 5

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

Allmänna vilkor. Allmänt

Allmänna vilkor. Allmänt Allmänna vilkor Allmänt Genom beställning av ett abonnemang på Colleague Online, nedan kallat webbtjänster förvärvar kunden (nedan kallat Kontoinnehavaren ) endast rätten att nyttja webbtjänsten i enlighet

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

ITB Media AB Allmänna villkor

ITB Media AB Allmänna villkor ITB Media AB Allmänna villkor 1. Allmänt Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan IT Bolaget Media i Skåne AB, org. nr. 556084-7674 ("ITB Media") å ena sidan, och användare

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Avtalsvillkor för Snabber

Avtalsvillkor för Snabber Avtalsvillkor för Snabber 1. Allmänt Snabber.se är ett publiceringsverktyg ("Verktyget") som drivs av Snabber AB, organisationsnummer 556738-9779 ("Snabber"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer