ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE."

Transkript

1 Senaste revision ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress och den tjänst som där tillhandahålls ("Tjänsten"). 1.2 Genom att registrera sig som användare ("Användare") av Tjänsten eller använda sig av Tjänsten, markerar Användaren att han/hon har läst, förstått och accepterat nedan angivna användarvillkor ("Användarvillkor"). 1.3 Användaren av Tjänsten måste vara minst 18 år. Om du är under 18 år krävs målsmans samtycke. Genom att registrera sig som Användare förutsätter Sport3x att erforderligt samtycke finns. 1.4 Användaren intygar att de uppgifter som Användaren lämnar till Sport3x är korrekta och aktuella. Användaren ansvarar vidare för att vid behov uppdatera dessa uppgifter. 2. TJÄNSTEN. 2.1 Tjänsten utgör en webbtjänst där Användaren sparar, visar och delar med sig samt skapar produkter av sina egna bilder. Bilderna sparas i originalupplösning men komprimeras och appliceras med vattenstämpel.bilden återskapas till full upplösning utan vattenstämpel vid köp.bilder kommer att vara synliga för alla på nätet, oavsett om de är registrerade användare av Tjänsten eller inte.vem som helst kan även länka till bilderna i de format som syns på På kan registrerade användare titta på andras bilder, kommentera och skriva inlägg i ( Forum ) spara i favoriter, dela, gilla m.m. Icke-registrerade användare kan titta på publika bilder men inte kommentera eller ladda upp bilder. 2.3 Tjänsten har ytterligare 2 nivåer som registrerad Användare: a) Användaren kan registrera sig som fotograf och därmed få tillgång till samtliga arbetsverktyg, vad gäller uppladdning av bilder så som filerun darkroom m. m. (se separat avtal) b) Användaren kan registrera sig som bloggare och därmed få tillgång till samtliga arbetsverktyg, som Sport3x kan erbjuda under bloggsite Word Press (se separat avtal) 3. ERSÄTTNING FÖR TJÄNSTEN. 3.1 Fritt medlemskap Sport3x tar ej ut någon avgift för användningen av Tjänsten, 3.2 Tjänsten omfattar inte själva upplåtelsen av telenät, utrustning, programvaror eller liknande som krävs för att Användaren ska kunna använda Tjänsten. Användaren är själv ansvarig för samtliga kostnader, avgifter och övriga utgifter som uppkommer vid Användarens utnyttjande av Tjänsten. I synnerhet för kostnader från Användarens telefonoperatör, för månatliga abonnemangskostnader, avgifter för dataöverföring eller annan ytterligare kostnad från operatör i samband med Användarens utnyttjande av Tjänsten. 4. BEHANDLING AV INFORMATION OCH PERSONUPPGIFTER. 4.1 Användaren accepterar Sport3x Integritetspolicy samt samtycker härmed att Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Integritetspolycin, personuppgiftslagen och enligt nedan. 4.2 Sport3x värnar om Användarens personliga integritet och har höga säkerhetskrav för att förhindra intrång från obehöriga. I samband med registrering och användande av Tjänsten kan Användaren bli ombedd att lämna oss vissa uppgifter om Användaren själv, såsom t ex namn, användarnamn, e-postadress, alternativ e-postadress, telefonnummer, postadress m m. Information om namn, telefonnummer eller andra e-postadresser är privat och konfidentiell. Sport3x kommer inte att lämna ut sådan information till obehöriga. Sport3x kan dock komma att lämna ut Användarens e-postadress till samarbetspartners i syfte att uppfylla en på användarens begäran initierad produktbeställning. Uppgifter kan även komma att lämnas ut till myndighet vid misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag. 4.3 Användarens personliga uppgifter, såsom t ex användarnamn, e-postadress, namn, telefonnummer, adress m.m. kommer Sport3x att använda för att ge Användaren support vid Användarens användning av Tjänsten, för att skapa en mer relevant och intressant Tjänst samt för att marknadsföra Tjänsten.

2 4.4 Sport3x kommer att behandla de uppgifter som Användaren lämnar om Användaren samt information om hur Användaren använder Tjänsten. Sådan behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål: a) för tillhandahållande och administration av Tjänsten; b) för kvalitetsarbete, analys och utveckling av Tjänsten; c) för marknadsföring av Tjänsten; d) för att publicera statistik om Tjänsten; och e) för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut. 4.5 Det finns en juridisk person som är personuppgiftsansvarig för Tjänsten enligt personuppgiftslagen. Användaren har rätt att årligen, på skriftlig begäran till Sport3x få information om vilka personuppgifter om Användaren som Sport3x behandlar. Användaren har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Användaren kan vidare skriftligen på samma sätt när som helst anmäla att Användaren inte vill mottaga direktreklam. 5. SÄKERHET. 5.1 Lösenord är hemlig information. Användaren ansvarar för att lösenord förvaras och används på ett betryggande sätt så att obehörig ej kan få tillgång till uppgifterna. Användaren skall omedelbart till Sport3x via e-post till anmäla om det kan misstänkas att obehörig känner till lösenord som behövs för utnyttjande av Tjänsten. Användaren är skyldig att omedelbart ändra lösenordet om det kommer bort eller om Användaren får reda på att andra känner till inloggningsinformationen. Användaren är ansvarig för varje obehörigt användande som orsakats av obehörigs agerande i händelse av missbruk. 6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. 6.1 Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till Sport3x varumärken eller annat material som Användaren kan komma att få del av inom ramen för Tjänsten ("Material") tillkommer Sport3x eller samarbetspartners. Användaren får inte helt eller delvis ändra, kopiera, vidarebefordra, sälja, låna ut eller på annat sätt förfoga över sådant Material, med undantag för om Användaren uttryckligen fått tillåtelse till detta från Sport3x eller Sport3x samarbetspartners. 6.2 Sport3x förbehåller sig rätten (men ska inte ha någon skyldighet) att helt eller delvis förhandsgranska, undersöka, märka, filtrera, ändra, hindra eller avlägsna Material från Tjänsten. I anslutning till Tjänsten kan Sport3x tillhandahålla verktyg som filtrerar bort uppenbart olämpligt material. 6.3 Vid användning av Sport3x programvara gäller de särskilda villkor som Sport3x kan komma att meddela eller tillhandahålla Användaren i samband med användandet av aktuell programvara. Om sådana särskilda villkor saknas gäller att Användaren vid användande avtjänsten ges en icke-exklusiv och ej överlåtbar rätt att för privat bruk och inom ramen för dessa Användarvillkor använda Sport3x programvara och Material. Detta avser bland annat, men inte enbart, texter, programvara, källkod för HTML, JavaochFlash,foton, videofilmer, grafiskt material, musikstycken och ljudfiler. 6.4 Användaren får inte demontera, dekompilera eller bakåtkompilera någon programvara eller annat av Sport3x eller annan upphovsrättsskyddat material som innefattas i Tjänsten, förutom och enbart i den omfattning som uttryckligen tillåts enligt lag. 6.5 Användaren har vidare inte rätt att duplicera, vidarebefordra, marknadsföra, publicera, offentligt visa eller offentligt framföra eller på något sätt exploatera Material i näringsverksamhet eller annars på ett kommersiellt sätt. Sport3x förbehåller sig alla övriga rättigheter till programvaran och övrigt av Sport3x eller av annan skyddat Material. 7. ANVÄNDARENS MATERIAL. 7.1 Tjänsten medger att Användaren laddar upp eget material till Tjänsten, såsom bilder, texter m m. Användaren behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter som Användaren redan innehar i det material Användaren skickar in, lägger upp eller visar på eller genom Tjänsten. 7.2 Genom att skicka in, lägga upp eller visa material angivet som Publika bilder beviljar Användaren Sport3x en global, royaltyfri och icke-exklusiv licens att under avtalstiden mångfaldiga, anpassa, ändra, översätta, publicera, offentligt framföra, offentligt visa och distribuera det material Användaren skickar in, lägger upp eller visar på eller genom Tjänsten i syfte att Sport3x ska visa, distribuera och marknadsföra Tjänsten. De rättigheter Sport3x förvärvar enligt denna punkt 7.2 har Sport3x rätt att vidare-upplåta till tredje man. [Sport3x förklaring till bestämmelsen: Denna licens behövs bl a för att Sport3x ska kunna beskära Användarens material för att tillverka en avatar (profilbild), för att skapa tumnaglar eller annan avbildning av Användarens material som behövs för att Tjänsten skall fungera samt kunna rotera, redigera eller påannat sätt märka bilder på Användarens initiativ. Licensen behövs också för att Sport3x ska kunna visa tumnaglar av publika Användarbilder i samarbete med andra aktörer som en del av en kommersiell kampanj, såsom exponering av publika geotaggade bilder på karttjänster eller liknande.]

3 7.3 Genom att skicka in, lägga upp eller visa material såsom bilder eller text m.m beviljar Användaren Sport3x en global, royaltyfri och icke-exklusiv licens att under avtalstiden mångfaldiga, anpassa, ändra, översätta, publicera, offentligt framföra, offentligt visa, vidareupplåta och distribuera det material Användaren skickar in, lägger upp eller visar på eller genom Tjänsten i syfte att Sport3x ska visa och tillhandahålla Tjänsten för Användaren och Användarens utvalda användare för tillgång till Användarens material. 7.4 Användaren förstår att Sport3x kan komma att, under utförandet av de tekniska åtgärder som krävs för att tillhandahålla Tjänsten till Sport3x användare, överföra eller distribuera Användarens material över olika publika nätverk och i olika media; och göra sådana ändringar i Användarens material som krävs för att anpassa materialet till de tekniska krav som hänför sig till anslutna nätverk, anordningar, tjänster eller media. Användaren accepterar att denna licens ska tillåta Sport3x att vidta dessa åtgärder. 7.5 Användaren bekräftar och garanterar att Användaren har alla nödvändiga rättigheter och behörigheter för att kunna bevilja ovan nämnda licens. 8. REGLER VID ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN. 8.1 Sport3x varken kontrollerar eller tar del av innehållet i det material, inklusive filer, bilder och texter som Användaren skickar, mottager eller lagrar på Sport3x server vid användandet av Tjänsten för andra ändamål än de som är utryckta i lag eller om misstanke finns om användning i strid med dessa Användarvillkor. Detta innebär att Sport3x inte kan kontrollera eller påtar sig något ansvar för om Användaren skulle erhålla information som är olagligt eller omoraliskt inom ramen för Tjänsten. Sport3x kan inte heller upptäcka och påtar sig heller inget ansvar för eventuella skadliga filer, såsom virus, trojaner eller andra applikationer som kan orsaka skada för Användaren eller tredje man inom ramen för Tjänsten. 8.2 Användaren ansvarar för allt innehåll som Användaren översänder eller laddar upp till Tjänsten eller skapar med hjälp av Tjänsten. 8.3 Det är inte tillåtet för Användaren eller andra användare att: a) använda eller publicera annans personuppgifter utan samtycke från denna; b) vidareupplåta eller på annat sätt vidareförsälja Tjänsten eller annars använda dem på icke avsett sätt; c) göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster utan tillåtelse av Sport3x; d) sprida eller ladda upp information som kan komma att göra intrång i upphovsrätt eller annan immaterialrätt eller som skäligen kan antas komma att orsaka Sport3x eller Sport3x samarbetspartners eller tredje man skada; e) använda några program eller applikationer som förändrar den fysiska eller logiska strukturen i Tjänsten; f) sprida, distribuera eller publicera information eller lämna uppgift som innebär förtal, förolämpning, uppvigling, hets mot folkgrupp, olaga våldsskildring eller barnpornografi; g) sprida, distribuera eller publicera text, bild, information eller lämna uppgift som innehåller oanständigt, skymfande, obscent, ovårdat eller kränkande språk eller erbjudande om eller uppmaning till sexuella tjänster; eller h) sprida information som kan anses kränkande, stötande eller annars står i strid med gällande lag, förordning eller myndighetsbeslut. 8.4 Det är inte tillåtet för Användaren eller andra användare att genomföra massutskick av oönskade meddelanden (spam). Det är inte heller tillåtet att skicka meddelanden eller filer som innehåller virus, trojaner eller andra skadliga funktioner. 9. AVTALSTID. 9.1 Användarvillkoren gäller tills vidare och kan sägas upp till upphörande av Användaren när som helst enligt punkten 10.1, och av Sport3x med trettio (30) dagars varsel. 9.2 Sport3x förbehåller sig också rätten att spärra ett användarkonto och/eller säga upp Användarvillkoren om Användaren inte har använt Tjänsten inom en tidsperiod om sex (6) månader eller mer. 9.3 Om Sport3x stänger av Användarens tillgång till Användarens användarkonto, bekräftar och accepterar Användaren att Användaren kan vara förhindrad från att få tillgång till Tjänsten, Användarens kontouppgifter eller några filer eller annat material som ligger på Användarens användarkonto. 10. AVSLUTANDE AV TJÄNSTEN M. M Användaren kan när som helst avsluta Tjänsten genom att skicka ett till och uppge att Användaren önskar avsluta Tjänsten Sport3x äger rätt att med omedelbar verkan dels stänga av Tjänsten, dels helt eller delvis säga upp dessa Användarvillkor om: a) Användaren bryter mot dessa Användarvillkor; b) detta krävs till följd av lag, föreskrift, direktiv eller förordning; eller c) Användarens användning av Tjänsten skadar eller hotar funktionaliteten av Tjänsten och/eller på annat sätt skadar Sport3x Sport3x förbehåller sig rätten att radera alla texter, bilder eller annat material från Sport3x databas eller webbsida. Material som kan uppfattas som rasistiska eller kränkande kommer raderas snarast efter att Sport3x erhållit vetskap om dem. Information som Sport3x bedömer såsom olämplig eller i strid mot förbud och åtaganden i dessa Användarvillkor har Sport3x rätt att omedelbart avlägsna. Användaren har inte rätt att rikta anspråk gentemot Sport3x i anledning av sådan avlägsning av information, avstängning eller hävning.

4 10.4 Användaren erhåller meddelande via e-post om att Tjänsten har upphört. 11. ANSVARSBEGRÄNSNING Sport3x strävan är att tillhandahålla Tjänsten med så bra innehåll och kvalitet som är möjligt och skäligt. Sport3x ger dock inga garantier beträffande Tjänstens innehåll eller kvalitet Under förutsättning att Sport3x inte agerat uppsåtligt eller med grov vårdslöshet, ansvarar Sport3x inte för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Användaren på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser inom ramen för Tjänsten, (b) konsekvenser som kan drabba Användare om en annan användare - medvetet eller omedvetet - skaffar sig tillgång till någons dataresurser och stör eller försvårar informationsöverföring; eller (c) vilka åtgärder tredje man företar med Användarens material, oavsett hur denne beretts tillgång till Användarens material Sport3x ansvar gentemot Användaren i anledning av Användarvillkoren som är begränsat till skador som orsakats genom uppsåtligt agerande eller genom grov vårdslöshet från Sport3x sida Användaren är skyldig att hålla Sport3x skadeslös från varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot Sport3x som en följd av Användarens användande av Tjänsten. 12. LÄNKAR. Användaren, Sport3x eller tredje man kan skapa länkar från material angivet som Publika bilder till andra webbplatser eller källor. Sport3x har ingen kontroll eller möjlighet att påverka sådana webbplatser eller källor och är inte ansvarig eller har några förpliktelser för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller källor. Om Sport3x finner att en länk till en extern webbplats går till olagligt eller olämpligt material förbehåller sig Sport3x rätten att ta bort sådan länk. 13. FORCE MAJEURE. Sport3x är befriad från skadestånd och andra påföljder för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Användarvillkor om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Sport3x kontroll och som förhindrar eller väsentligen försvårar fullgörandet därav. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärder eller underlåtenhet, konflikt på arbetsmarknaden, åsknedslag, eldsvåda, fel eller försening i operatörs nät och därmed jämställda omständigheter. 14. FÖRÄNDRINGAR I TJÄNSTEN OCH ANVÄNDARVILLKOREN. Sport3x utvecklar fortlöpande Tjänsten och förbehåller sig därför rätten att ändra utförandet av Tjänsten. De förändringar av Tjänsten som kan komma att ske är bland annat rutiner för identifiering, driftmetoder och tekniska funktioner. Vidare förbehåller sig Sport3x rätten att ändra Användarvillkoren. Vid ändringar i Användarvillkoren kommer Sport3x att informera om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan de träder ikraft. Meddelandet kommer att göras genom att Sport3x informerar om förändringen på sin site. Om Användaren därefter fortsätter att nyttja Tjänsten efter mottagandet av informationen om modifiering anses Användaren ha accepterat de nya villkoren. Skulle Användaren inte godkänna förändringarna i Användarvillkoren har Användaren rätt och skyldighet att efter meddelande till Sport3x omedelbart vid ändringarnas ikraftträdande upphöra att använda Tjänsten. Sport3x äger dock alltid rätt att omedelbart och utan föregående information vidta ändringar och åtgärder som föranleds av lag, myndighetsanvisning eller beslut. 15. ÖVERLÅTELSE AV ANVÄNVANDARVILLKOREN. Medlemskapet i Tjänsten är personligt. Användaren äger ej utan skriftligt samtycke överlåta sina rättigheter eller skyldigheter under dessa Användarvillkor till annan. Sport3x äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag som övertar verksamheten eller Tjänsten. Vidare äger Sport3x rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter. 16. MEDDELANDE Kommunikation mellan parterna sker enligt följande: a) Sport3x e-post: b) Användare e-post: enligt senast till Sport3x meddelade uppgifter; eller c) Användare telefon: enligt senast till Sport3x meddelade uppgifter Användaren accepterar att Sport3x kan tillhandahålla Användaren meddelanden via e-post, vanlig post eller anslag på Tjänsten. 17. BESTÄMMELSES OGILTIGHET. Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga utan i sådant fall ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Användarvillkoren, skälig jämkning av Användarvillkoren ske.

5 18. RÄTT SOM KONSUMENT. Inget i Användarvillkoren ska påverka de lagstadgade rättigheter som Användaren alltid har rätt till som konsument och som Användaren inte kan ändra eller efterge genom avtal. 19. TILLÄMPLIG LAG. På dessa Användarvillkor ska svensk lag vara tillämplig utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska ska äga tillämpning. 20. TVIST. Tvist med anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras av svensk allmän domstol.

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund

Bilaga 1. Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö. 1. Bakgrund v1.5 maj 2015 Bilaga 1 Allmänna villkor för IA-företagens informationssystem om arbetsmiljö 1. Bakgrund Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag org. nr. 516401-8615

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, D-47533 Kleve (i fortsättnignen Medline ) erbjuder sina kunder att använda

Läs mer

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13

Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13 Allmänna villkor Allmänna villkor för att använda på Parship.se - version 2014-06-13 Personer som ännu inte har fyllt 18 år får inte använda sig av denna tjänst. Denna tjänst får inte heller användas i

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY Svenska Bostadsfonden har policys för hantering av cookies och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill

Läs mer

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser

AGENTAVTL 150728 Inledning 1. Upplåtelse 2. Nya produkter 3. Agentens behörighet 4. Försäljningsinsatser AGENTAVTL 150728 Inledning Detta avtal skall gälla mellan Faraday Zone AB nedan kallat Leverantören, med adress Saffransgatan 7 424 42 Angered och den till agent sökande som godkänt detta agentavtal med

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Gällande: 2 Mbit Internet 10 Mbit Internet 15-30/10Mbit Internet PappersFaktura 19 kr E-Postfaktura/Autogiro Gratis Personnummer / Organisationsnummer:

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015

INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015 INSTABOX ALLMÄNNA VILLKOR Gäller fr.o.m. 22 oktober 2015 1 TILLÄMPLIGHET 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) är tillämpliga då Instabox AB, 556831-5393, Sandelsgatan 27, 115 34 Stockholm

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto

Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto Allmänna Kundvillkor för spel via Internet samt Spelkonto 2012-11-27 Uppdaterade 2014-02-12 1 ALLMÄNT 4 1.1 GENERELLT 4 1.2 VILLKORENS GILTIGHET OCH ÄNDRING AV VILLKOR 4 1.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER 4

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil.

Kunden i dessa villkor innebär dig som användare och medlem i Mekonomen dela bil. , Allmänna Villkor Gäller from 2016-03-18 och tills vidare Nedan följer de allmänna villkor under vilka Avtal träffats mellan Mekonomen Nya Affärer AB, organisationsnummer 556821-5981, nedan kallad och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Bilaga 1 Specifikation Tilläggstjänster SOS Alarm och Räddningstjänsten Dals Ed har överenskommit om följande Tilläggstjänster enligt punkt 2.3 i Samarbetsavtal 82537SOS Tilläggstjänst (tjänstekod) Fullinformation

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER 1 Allmänt 11 12 13 HiSekai AB, org nr 556979-8613, ( AddTruly ) gör det möjligt för konsumenter att skänka pengar till välgörande ändamål i samband med köp via webben AddTruly

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

Villkor för resenärer

Villkor för resenärer Villkor för resenärer Ladda ner i PDF-format Senast uppdaterad: 10 juni 2016 1. HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. ( Expedia ) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06

Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 Allmänna Villkor M2M G-Tre GSM kort 2010-12-06 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom G-Tre Säkerhetsteknik Koncernen tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet

Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet försäkringsvillkor Inkomstförsäkring för medlemmar i Farmaciförbundet gäller från 1 januari 2013 ett samarbete mellan farmaciförbundet och bliwa Innehåll Definitioner 2 1. Gemensamma bestämmelser 3 1.1

Läs mer

Ramavtal CareerBuilder.se

Ramavtal CareerBuilder.se 1. Parter 1.1 CareerBuilder Nordic AB, org. nr 556665-3159, nedan kallad ( CareerBuilder ) 1.2 Region Skåne, org nr: 232100-0255 nedan kallad ( Kunden ) 2. Bakgrund 2.1 CareerBuilder driver en av Sveriges

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Anslutningsavtal. inom identitetsfederationen för offentlig sektor. för leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom identitetsfederationen för offentlig sektor. för leverantör av eid-tjänst 1 (8) Anslutningsavtal för leverantör av eid-tjänst inom identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (8) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

Gratis abonnemang som varar 3 månader förlängs automatiskt vid slutet av 3 månaders-perioden om inte abonnemanget sägs upp enligt punkt 1.7.

Gratis abonnemang som varar 3 månader förlängs automatiskt vid slutet av 3 månaders-perioden om inte abonnemanget sägs upp enligt punkt 1.7. Affärsvillkor för One.com v.09 Följande villkor börjar gälla hos One.com 2015-09-01. 1. Abonnemang Med ett Webbhotellabonnemang hos One.com får man möjlighet att använda One.com's mailserver. Samtliga

Läs mer

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar.

Kontakta Visma Spcs för information kring licenser vad gäller till exempel flera arbetsställen, koncerner, hosting och/eller ASP-lösningar. Licens- och servicevillkor - standardavtal för Visma Spcs produkter Visma Spcs AB (556252-9155) 2012-09-20 Detta är ett avtal mellan licensinnehavaren, i avtalet benämnd kunden, och Visma Spcs. Tillägg

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Din integritet är viktig för oss Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C. Vi inser behovet av lämpligt skydd

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam.

Webbtjänsten administreras och underhålls av Folksam Skadeförsäkring Ab och tjänsterna erbjuds av Folksam. 1 (5) Folksams Kundportal för privatkunder Avtalsvillkor 16.9.2014 1 Allmänt Folksam Skadeförsäkring Ab:s (senare Folksam eller Tjänsteleverantör) webbtjänst för privatkunder (Kundportal) är en elektronisk

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation

för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 1 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Regelverk för identitetsfederationer för Svensk e-legitimation 2 (26) Ref.nr: ELN-0500-v1.1 Huvudtext Innehåll 1. Bakgrund och syfte 3 2. Definitioner 4 3. Regelverket

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

EasyParks Integritetspolicy

EasyParks Integritetspolicy EasyParks Integritetspolicy Gäller från och med 1 juni 2016 1 Om EasyParks Integritetspolicy När du använder EasyPark AB:s ( EasyPark ) tjänster anförtror du EasyPark dina personuppgifter. I denna integritetspolicy

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel Datum 2014-09-12 Diarienr 2014-1049 1 (17) Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel - ANSLUTNING PÅ UPPDRAG AV KUND 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 2. Behörig Kontaktperson och Behörig Beställare...

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier

Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2015-12-09) Göteborgs Stad Kommunikation Gemensamt för staden Riktlinje för Göteborgs Stad i sociala medier - Policy/riktlinjer/regler N010G00446 Version: 1 Gällande

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter

PM 18.01 2001-10-03. Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter PM 18.01 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2001-10-03 Tillämpning av PUL inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Bakgrund PuL, personuppgiftslagen, trädde i kraft hösten 1998. Övergångsvis,

Läs mer

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15

Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 Bilaga 3 sida 1 (9) Bilaga 3 till kundval hemtjänst Kontraktsförlaga Kundval hemtjänst och ej biståndsbedömda servicetjänster Version 2013-05-15 2011-[ ] Bilaga 3 sida 2 (9) Innehållsförteckning A Allmänna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:5 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2008-04-01 1(10) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer:

Företagsnamn:.. ( EDI-användaren ) Adress:... Organisationsnummer: SvK1000, v3.3, 2014-03-26 AVTAL 2015/1169 EDI-avtal för el- och naturgasmarknaden PARTER Affärsverket svenska kraftnät ( Svenska kraftnät ) Box 1200 172 24 Sundbyberg Organisationsnummer: 202100-4284 Företagsnamn:..

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering

LULIJO 07. Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering LULIJO 07 Allmänna villkor 2007 06 27 Webb utveckling, digital fotografering 1 ALLMÄNT OCH DEFINITIONER 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan den som har åtagit

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Affiliate Avtal 2012-01-12

Affiliate Avtal 2012-01-12 Affiliate Avtal 2012-01-12 ingås mellan Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 Ombud: Karatbars International GmbH kallad vidare "Säljaren" och / född:, bostadsadress:...,

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Sociala medier och säkerhet

Sociala medier och säkerhet Sociala medier och säkerhet Vem bryr sig? FREDRIK ANDERSSON 2013-10-24 @awaze Gränslös Snowden-effekten Digitaljournal.com De uppenbara Skadliga applikationer Phishing nätfiske av uppgifter Clickjacking

Läs mer