Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling"

Transkript

1 Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media Networks, en division av Viacom International Inc. ("VIMN," tillsammans med övriga dotterbolag och filialer i Viacom International Inc. som hänvisas till häri som "Partners"), med tanke på din medverkan i " Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling" ("Tävlingen"), och innehållet lämnas som en del av detta inledda avtal med hjälp av UGC-sidan för insändning av bidrag, som finns på (vår "webbsida"). Läs noga igenom detta avtal eftersom det är en del av de Officiella reglerna som anges på tävlingens webbsida, och representerar ditt juridiskt bindande avtal med oss angående ditt bidrag till tävlingen, och din användning av Bidragsavtal för användargenererat innehåll som tillhandahålls via webbsidan ("Tjänsten"). Om inte separat definierat, definieras begrepp som används i detta avtal i de Officiella reglerna. När du skickar din ansökan via tävlingssidan, innebär detta ditt avtal angående och ditt godkännande av alla dessa villkor och Officiella regler som styr ditt juridiska och avtalsmässiga förhållande med VIMN. Vi har rätt att ändra villkoren i detta avtal när som helst enligt beskrivningen i våra Officiella regler. Om du inte håller med om alla villkor i detta avtal vid något tillfälle, inklusive, utan begränsning, de gånger då vi gör förändringar, ska du inte använda, inte försöka använda, och omedelbart sluta använda tjänsten, för om du gör något av dessa saker godkänner du att vara bunden av alla villkor i detta avtal, inklusive, utan begränsning, alla ändringar vi har gjort. 1. Skicka in innehåll. Vi kommer att använda termen "innehåll" som avser och hänvisar till alla medier och material som du skickar in till tjänsten för att delta i tävlingen och eventuell visning på tävlings webbsida, inklusive, utan begränsning, stillbilder, skrifter, talade uttalanden, musik, ljud, video, videoinspelningar, audiovisuella verk och inspelningar, bilder, porträtt, animerade och/eller rörliga bilder, karikatyrer, likheter, röst eller andra ljud, ljudupptagningar, röster, röstreproduktioner, datorgrafik och visuella effekter, samt medföljande dokumentation, förpackningar eller andra material, materiella eller immateriella, samt till alla härledda verk, översättningar, anpassningar eller variationer av desamma, oberoende av konkret medium, sändningsmedium, format eller form, nu kända eller hädanefter utvecklade eller upptäckta, och oavsett var producerade, på plats, i en studio eller någon annanstans, i svartvitt eller i färg, ensamt eller i kombination med annat arbete, karaktärer, verkliga eller påhittade, i någon del av världen. För att skicka innehåll till tjänsten måste du underteckna, eller på annat sätt ange ditt samtycke till detta avtal, och ladda upp ditt innehåll (sända en kopia av innehållet) via Internet via vår webbsida. Varje gång du laddar upp eller skickar innehåll, kommer du att bekräfta ditt godkännande av, och medgivande till att vara bunden av alla villkor i detta avtal. Instruktioner för att ladda upp ditt innehåll finns på uppladdningssidan på vår webbsida eller i e-postmeddelandet som skickades till dig med detta avtal, såsom tillämpligt. För att ditt innehåll ska komma ifråga för att läggas ut och visas för allmänheten på webbplatsen måste det uppfylla alla specifikationer och krav vad gäller formatering, kompatibilitet, driftegenskaper och spelregler och dessa kan hittas på uppladdningssidan, det e-postmeddelande som åtföljer detta avtal, eller i de officiella reglerna. När du skickar innehåll till tjänsten, kan du också bli ombedd att lämna viss information om dig själv, ditt barn (om tillämpligt) och ditt bidrag. Detta kan innefatta, utan begränsning, sådana saker som en beskrivande titel, en del information om innehåll, längd, din geografiska plats och/eller liknande information. Genom att skicka in ditt innehåll, medger du också och förstår att termen "bidrag" även inkluderar, utan begränsning, och hänvisar till 1

2 all den information som du skickar eller som vi mottar som är relaterad till ditt innehåll och din ansökan. Spara alltid en kopia av det du skickar in för att vi inte ska vara ansvarig för förlorat, skadat, missriktat, oanvändbart eller oläsligt innehåll. Bevis på att du skickat in innehåll utgör inte ett bevis på att vi fått något. 2. Innehållskrav. Du är ensamt ansvarig för din kommunikation och dina inlagor (och konsekvenser) som gjorts under ditt namn, din e-postadress och annan personlig information. Innehållet återspeglar inte VIMN:s åsikter och VIMN representerar eller garantera inte sanningshalten, riktigheten eller tillförlitligheten i något innehåll, och ställer sig inte heller bakom eller stödjer några åsikter som uttrycks i något innehåll, och med undantag för vissa försök vi kan göra för att förhindra otillåtet innehåll (enligt definitionen nedan) från att visas, kanske vi inte filtrerar eller döljer innehåll. Under inga omständigheter ska VIMN ha eller anses ha något ansvar för eller i samband med något av ditt innehåll. Om vi bestämmer, efter eget omdöme, att du inte har mött våra innehållskrav eller om, enligt vår bedömning, du eller något innehåll som du skickar bryter mot detta avtal eller de Officiella reglerna, förbehåller vi oss rätten att när som helst, utan föregående meddelande och utan att begränsa några och alla rättigheter som vi kan ha enligt detta avtal, enligt lag eller rättmätiga krav, till att (a) avslå din ansökan, (b) vägra tillåta dig att skicka in annat innehåll för övervägande (c) ta bort och radera ditt andra innehåll, (d) upphäva din registrering och rätt att använda tjänsten och (e) använda några tekniska, juridiska, operativa eller andra medel som finns för att genomdriva villkoren i detta avtal,inklusive utan begränsning, blockera specifika IPadresser eller inaktivera din registrering och åtkomst med hjälp av din e-postadress. Du förbinder dig att inte skicka eller försöka skicka in, och vi har rätt att avvisa, vägra att ta emot, ta bort eller på annat sätt hantera såsom VIMN finner lämpligt, "obehörig innehåll" vilket definieras som innehåll som är eller skulle kunna tolkas bryta mot något av villkoren i detta avtal, de Officiella reglerna och/eller ytterligare regler eller instruktioner som finns på tävlings webbsida inklusive, utan begränsning: orsaka skada, trakassera någon eller som kan förhindra, förbjuda, hindra, begränsa eller på annat sätt förhindra andra från att använda eller åtnjuta vår tjänst; orsaka obehörig tillgång till tjänsten eller information om andra användare; orsakar ändring, försämring, avbrott, ändring eller ingrepp i användning, egenskaper, funktioner, drift eller underhåll av tjänsten; eller bryta mot några krav, regler, bestämmelser eller villkor som kan vara tillämpliga i samband med tjänsten. VIMN kontrollerar inte innehåll som skickats in och, även om vi kan se över innehåll för att förhindra obehörigt innehåll från att synas och visas på webbplatsen, har vi inte någon skyldighet till dig att granska, utvärdera och övervaka innehåll för detta ändamål. VIMN förbehåller sig rätten att granska allt inskickat innehåll och att avlägsna, ta bort, flytta, redigera eller avvisa, utan att meddela dig, allt innehåll som VIMN anser, efter eget gottfinnande, kränkande, nedsättande, obscent, pornografiskt, i strid med upphovsrätten, varumärken eller andra immateriella rättigheter, vara i strid med detta avtal eller vara oacceptabelt för VIMN, av någon anledning; dock förutsatt att VIMN inte ska ha någon skyldighet eller något ansvar gentemot dig för underlåtenhet att göra detta, eller för att göra detta på något särskilt sätt. Om VIMN får meddelande om anspråk på intrång som uppfyller specifika legala krav, såsom varsel och tecknande krav enligt amerikanska upphovsrättslagen (se Avsnitt 3 nedan), kan VIMN ta bort innehåll i samband med ett sådant påstående. VIMN förbehåller sig rätten att lämna uppgifter till polisen, myndigheter och i enlighet med rättsliga eller lagstadgat tvång, för att skydda sina respektive intressen, tjänsten eller för att uppfylla rättsliga, lagstadgade, revisions- och efterlevnadsskyldigheter. 3. Upphovsrätt; Brott mot innehållskrav; Brott mot avtalet. 2

3 Om du anser att något innehåll bryter mot någon annan parts upphovsrätt, kan du meddela oss genom att använda vår Kallelse och procedur för att anmäla upphovsrättsöverträdelse. Om du tror att något innehåll eller någon annan användares uppförande bryter mot detta avtal eller på annat sätt kränker andras rättigheter, kan du meddela oss på Vi har ingen skyldighet att svara eller svara på alla meddelanden som du skickar till oss, men vi förbehåller oss alltid rätten att vidta eventuella eller inga åtgärder enligt eget gottfinnande. 4. Rättigheter beviljade VIMN. I samband med varje innehåll som du skickar till eller genom tjänsten, beviljar du VIMN okvalificerad, obegränsad, ovillkorlig, oinskränkt, världsomspännande, oåterkallelig, evig och royaltyfri rättighet, licens, auktorisation och tillstånd, i någon form eller format, på eller via alla medier eller medium och tekniker eller enheter nu kända eller hädanefter utvecklade eller upptäckta, helt eller delvis, att vara värd för, cache, lagra, underhålla, använda, reproducera, distribuera, visa, ställa ut, utföra, publicera, sända, överföra, modifiera, skapa härledda verk av, anpassa, omformatera, översätta och på annat sätt utnyttja hela eller delar av innehållet på webbplatsen, tjänsten och andra webbplatser, trådlösa tjänster, kanaler, tjänster (även varumärkta programmeringstjänster) och andra distributionsplattformar, oavsett om nu existerande eller existerande eller utvecklade i framtiden, för VIMN och dess partners och licenstagare, samt på tredje parts webbplatser och plattformar som Facebook och Twitter, (gemensamt "Plattformar"), oavsett syfte (inklusive, utan begränsning, för alla reklamsyften) utan redovisning, anmälan, förtjänst eller annan förpliktelse till dig, och rätten att licensiera och underlicensiera och tillåta andra att utöva någon av de rättigheter som är förenade härunder till VIMN, enligt vårt eget gottfinnande. För att undvika tveksamheter, utan att begränsa allmängiltigheten av de rättigheter som beviljats VIMN, inkluderar dessa rättigheter, utan begränsning, rätten att skapa härledda verk av, distribuera och synkronisera allt eller någon del av ditt innehåll i tidsenlig relation till andra visuella element; webcast, pod cast, återpublicera, återsända, replattform, ansluta, slå samman, leda, och länka till och från hela eller delar av ditt innehåll; att kryptera, koda och avkoda, och komprimera och dekomprimera hela eller delar av ditt innehåll; redigera, blanda, kombinera, slå ihop, förvränga, överlagra, skapa eller lägga till specialeffekter, illusioner och/eller annat material på eller av hela eller delar av ditt innehåll; för att skapa sammansatta, stunt, komiska eller ovanliga fotografier, videor, animationer, filmer och/eller röstreproduktioner från hela eller en del av innehållet; och att plocka ut och/eller extrahera delar av ditt innehåll för att ta emot, lagra, indexera, kategorisera och visa ditt innehåll på eller via plattformar. Genom att skicka in ditt innehåll till tjänsten, utöver de rättigheter, licenser och privilegier som anges ovan, beviljar du också VIMN okvalificerad, obegränsad, ovillkorlig, oinskränkt, världsomspännande, oåterkallelig, evig och royaltyfri rättighet, licens, auktorisation och tillstånd att använda och hänvisa till ditt namn, ditt barns förnamn (i förekommande fall), bild, egenskap eller annan utmärkande identifikation i presentationer, marknadsföringsmaterial, kundlistor och finansiella rapporter, att göra, utföra, utnyttja och exploatera någon och alla de rättigheter som anges häri i samband med marknadsföring, reklam och marknadsföring av tjänsten, innehållets uppladdningssida, de plattformar, och alla produkter, varor, egenskaper, funktioner, kapacitet och/eller tjänster associerade med VIMN och att använda och på annat sätt utnyttja alla idéer, koncept, innehåll, material, uttryck eller uttrycksformer, helt eller delvis, som finns i ditt innehåll, oavsett syfte, utan något tillgodohavande, någon kompensation eller redovisning till dig och/eller ditt barn, för produkter eller tjänster som utvecklats av VIMN, utan någon som helst begränsning eller inskränkning. De rättigheter, licenser och privilegier som anges i detta avtal och som har beviljats VIMN ska börja gälla omedelbart efter inlämnandet av innehåll till eller via tjänsten (via uppladdning och godkännande av dig som förälder eller på något annat sätt som vi gör tillgängliga för dig) och fortsätter därefter ständigt och på obestämd tid, oavsett om du fortsätter eller förblir en registrerad användare eller inte, såvida inte och tills avslutat, helt 3

4 eller delvis, av VIMN med meddelande till dig. Trots föregående, bekräftar och godkänner du att VIMN inte ska krävas eller ha någon skyldighet att vara värd för, indexera, visa, acceptera eller använda något lämnat innehåll (eller utnyttja någon eller alla de särskilda rättigheter och befogenheter som beviljats eller på annat sätt finns tillgängliga) och VIMN kan, efter eget gottfinnande, ta bort eller vägra att vara värd för, indexera, visa, acceptera, använda eller göra något alls med avseende på något innehåll. Då du skickar in ditt innehåll, ska du inte ha någon rätt att förbjuda, begränsa, upphäva eller säga upp någon av de rättigheter som beviljats VIMN. Du har inte rätt till, och du kommer inte att få någon ersättning eller annat belöning för ditt innehåll, förutom medverkan i tävlingen, eller någon användning av ditt innehåll då det väl sänts in till eller via tjänsten. Du förstår och godkänner att varken hela eller delar av ditt innehåll, och inte heller något kommersiellt bruk, annonsering, PR, marknadsföring eller annat material i samband med ditt innehåll, behöver få godkännande före användning. Du friger härmed VIMN från alla anspråk på några rättigheter, bördor, panträtter, fordringar, krav, åtgärder eller rättegångar som du kan ha i samband med ditt innehåll, inklusive, utan begränsning, allt ansvar för all användning eller icke-användning av ditt innehåll, anspråk för förtal, ärekränkning, baktal, intrång i privatlivet, rätten till publicitet, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust. VIMN ska ha rätt att överlåta, överföra, förmedla, licensiera, underlicensiera eller på annat sätt överlåta, lägga ut på underleverantörer, delegera eller engagera en tredje part för att utföra eller dra nytta av hela eller delar av sin eller sina rättigheter och/eller skyldigheter till en eller flera andra parter, utan någon som helst redovisning, rapportering, anmälan eller annan skyldighet eller ansvar gentemot dig, nu eller i framtiden. Du avstår och avsäger dig också för all framtid alla moraliska rättigheter eller droit moral nu eller hädanefter är/blir kända i samband med det innehåll och de rättigheter som VIMN beviljats nedan. VIMN har rätt att licensiera, auktorisera och/eller på annat sätt ingå avtal och arrangemang för att göra eller utföra någon av de aktiviteter, utöva någon av de rättigheter och/eller genomföra någon av de skyldigheter som beviljats eller ålagts enligt detta avtal, helt eller delvis. 5. Ägarskap. Webbplatsen inkluderar, utan begränsning, denna tjänst (inklusive, utan begränsning, eventuell programvara eller andra funktioner som VIMN kan tillhandahålla eller göra tillgängliga för dig för att hjälpa dig vid eventuell nerladdning, uppladdning eller annan process), och alla villkor och bestämmelser som gäller för din användning och ditt barns användning av webbplatsen såsom anges i de officiella reglerna gäller för denna tjänst. VIMN behåller alla rättigheter, befogenhet och intressen av och till tjänsten, inklusive, utan begränsning, alla tillhörande immateriella rättigheter och äganderättigheter befintliga var som helst i världen och du får inte skaffa ägande, äganderättigheter eller andra rättigheter, befogenhet eller intresse av eller till tjänsten. Med undantag för de licenser, auktorisationer, medgivanden och rättigheter som beviljas enligt detta avtal och som beskrivs i detta avtal, så omfattande och breda som de kan verka eller faktiskt vara, får VIMN ingen befogenhet eller äganderätt av eller till något innehåll som du skickar via tjänsten och ingenting i detta avtal medför någon äganderätt till VIMN av ditt innehåll. Även om du genom din inlämning av varje innehåll begär och beordrar VIMN att dra nytta av och utnyttja alla de rättigheter och privilegier som beviljats härunder (inklusive, utan begränsning, rätten att visa och lägga upp innehållet på plattformar), har vi ingen skyldighet att göra något av detta. Du måste äga rättigheterna till varje post av det innehåll som du skickar in och varje del av det innehåll som du skickar in, och rätten att bevilja alla auktoriseringar, tillstånd, godkännanden, medgivanden, rättigheter och licenser som beskrivs i detta avtal. Om du inte exklusivt äger alla dessa rättigheter, måste du ha alla nödvändiga auktoriseringar, tillstånd, godkännanden, medgivanden, rättigheter och licenser från ägaren/ägarna för att ingå detta avtal och utföra och 4

5 uppfylla alla dess skyldigheter. Du representerar, garanterar och står i avtal med VIMN och genom att skicka in innehåll till eller via tjänsten för övervägande i tävlingen, bekräftar du för varje sådan representation, garanti och avtal, att (a) du inte är minderårig och att du har laglig rätt och kapacitet att ingå detta avtal och utföra och följa alla dess bestämmelser och villkor, (b) all information som du lämnar i samband med din användning av tjänsten och varje gång du skickar ett innehåll till eller via tjänsten, är det korrekt, komplett och aktuell, (c) varken innehållet eller din inlämning av något innehåll bryter mot detta avtal, några rättigheter för någon annan part, någon av dina skyldigheter, någon lag eller förordning eller gör intrång på eller förskingrar någon intellektuell egendom, sekretess, offentlighet eller andra rättigheter för någon part, (d) du innehar och kommer att fortsätta att inneha ägande, licens, äganderätt och andra rättigheter som krävs för att ingå, godkänna, bevilja rättigheter och fullgöra dina skyldigheter enligt detta avtal såsom beskrivs, (e) du kommer att följa alla de regler som styr tävlingssidan, och (f) varken du eller någon i din närmaste familj eller de som bor i ditt hushåll har en anställd, aktieägare, tjänsteman, chef, ombud eller företrädare för någon person eller enhet associerad med tävlingen, administrering eller bedömning av tävlingen eller har på något sätt samband med tävlingen, inklusive men inte begränsat till VIMN, MTVN, Viacom International Inc. (ickemajoritetsägare tillåts), deltagande TV-stationer, reklambyråer, företag sponsorer eller någon av deras respektive moderbolag, filialer, dotterbolag, agenter eller representanter. På begäran av VIMN, kommer du att förse VIMN med nödvändig dokumentation, belägg och överlåtelser och det som rimligen krävs för att kontrollera och bestyrka att du uppfyller eventuella eller alla av villkor i detta avtal, inklusive, utan begränsning, ovan nämnda utfästelser, garantier och förbund. Du förstår och samtycker till att inga skuld- eller restbetalningar kommer att uppstå i samband med inlämnande och utnyttjande av innehållet. 6. Ekonomisk ersättning. VIMN och alla Nick.com-enheter förbehåller sig ensam och exklusiv rätt att sälja reklam och på annat sätt utnyttja, dra nytta av och/eller förvärva intäkter från genomförandet av sin verksamhet och sitt värdskap och drift av tjänsten, webbplatsen eller andra plattformar och eventuella och alla åtgärder som vidtagits med avseende på detta, utan redovisning, skyldighet eller ansvar gentemot dig, trots att ditt innehåll kan visas på eller på annat sätt används av eller i samband med tjänsten, webbplatsen eller andra plattformar. 7. Skadeersättning. Dina skadeersättningsskyldigheter enligt detta avtal och de Officiella reglerna inkluderar, utan begränsning, alla anspråk från tredje part som uppkommer av, i samband med eller till följd av ditt innehåll, inlämning av ditt innehåll och/eller på något sätt associerat till detta avtal och/eller tjänsten. 8. Förbehåll och ansvarsbegränsning. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER INDIREKTA OCH DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR DITT INNEHÅLL, FRAMSTÄLLANDEN OCH SKYLDIGHETER ENLIGT DETTA AVTAL OCH FÖR SKADOR PÅ DIN DATOR ELLER FÖRLUST AV DATA PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN. VIMN FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN EVENTUELLA OCH ALLA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER OM TILLGÅNG TILL OCH/ELLER TILLGÄNGLIGHET, RIKTIGHET, ANVÄNDBARHET OCH/ELLER SÄKERHET AV TJÄNSTEN, INNEHÅLL, MATERIAL, PROGRAMVARA, INFORMATION, DATA, PROGRAMVARA, KAPACITET TILLGÄNGLIGGJORD FÖR DIG, RESURSER, HJÄLPMEDEL, PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER OCH GARANTIER FÖR TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT FUNGERA ELLER PRESTERA PÅ NÅGOT SPECIELLT SÄTT. 5

6 WEBBPLATSEN ADMINISTRERAS PÅ SERVRAR I USA AVSEDDA FÖR ANVÄNDARE OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SOM INTE ÄR BEGRÄNSAD ELLER FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER FÖRODNING. VIMN AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ALL ANVÄNDNING SOM INTE SPCIFIKT GODKÄNTS AV DETTA AVTAL ELLER LAGAR SOM KAN GÄLLA FÖR DIG I NÅGON JURISDIKTION ELLER NÅGOT LAND. VIMN FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR FÖR ALLA SKADOR, VARE SIG DIREKTA, FÖLJDSKADOR, SPECIELLA, INDIREKTA, TYPISKA ELLER STRAFFSKADOR, OAVSETT HUR DE UPPKOMMIT ELLER ORSAKATS, VARE SIG FÖRUTSEBARA ELLER EJ, OAVSETT TYP AV ÅTGÄRD ELLER GRUND ELLER KARATÄRISERING AV FORDRAN OCH ÄVEN OM MEDDELADE OM MÖJLIGHETEN AV SKADA. 9. Allmänt. Detta avtal och de Officiella reglerna är hela avtalet mellan dig och oss i samband med tjänsten och tillämpning av detta avtal ersätter alla tidigare eller inkonsekventa avtal. VIMN kan säga upp avtalet med dig och din rätt att använda tjänsten när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter ska du ha rätt att påbjuda utveckling, produktion eller distribution eller utnyttjande av programmering. Vi kan överföra och överlåta detta avtal eller alla eller någon av rättigheterna eller privilegierna i detta avtal till någon enhet eller individ utan restriktioner. Detta avtal ska vara bindande för alla dina efterföljande intressenter och arvingar. Detta avtal får inte ändras eller emenderas, utom då skriftligen undertecknat av båda parter. Dessa villkor ska regleras av lagarna i delstaten New York. Parterna i detta avtal är överens om att underkasta sig jurisdiktion i staten New York. 6

Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll

Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Together For Good Competition Releaseavtal för användargenererat innehåll Du ingår detta releaseavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med Viacom International Media Networks, en

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

TERMS OF USE ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR UBISOFTS TJÄNSTER

TERMS OF USE ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR UBISOFTS TJÄNSTER TERMS OF USE ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR UBISOFTS TJÄNSTER REVIDERAD SENAST: DEN 1 OKTOBER 2012 Innehåll 1. BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA 2. KONTO 3. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA OCH UPPFÖRANDEREGLER 4. TILLGÅNG OCH

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Din integritet är viktig för oss Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C. Vi inser behovet av lämpligt skydd

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Villkor för resenärer

Villkor för resenärer Villkor för resenärer Ladda ner i PDF-format Senast uppdaterad: 10 juni 2016 1. HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. ( Expedia ) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen

Läs mer

Affiliate Avtal 2012-01-12

Affiliate Avtal 2012-01-12 Affiliate Avtal 2012-01-12 ingås mellan Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 Ombud: Karatbars International GmbH kallad vidare "Säljaren" och / född:, bostadsadress:...,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, D-47533 Kleve (i fortsättnignen Medline ) erbjuder sina kunder att använda

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Vår sekretessöverenskommelse Vilken typ av personliga uppgifter som vi samlar in Med vilka vi delar informationen? Val: Tackar Nej/Tackar Ja Noggrannhet och

Läs mer

Hur BitTorrent fungerar

Hur BitTorrent fungerar Hur BitTorrent fungerar dator8.info Introduktion till hur BitTorrent fungerar BitTorrent är ett protokoll som möjliggör snabb nedladdning av stora filer med minst Internet bandbredd. Det kostar inget att

Läs mer

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FÖR mypku Dessa allmänna användarvillkor ( Villkor ) anger de villkor som gäller mellan dig som användare ( Användaren ) och Nutricia Nordica Aktiebolag AB, org. nr. 556242-0348,

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

rätten till mångfaldigande, marknadsföring och spridning för BoD-titlarna i tryckt format,

rätten till mångfaldigande, marknadsföring och spridning för BoD-titlarna i tryckt format, Förlagsavtal mellan Books on Demand GmbH In de Tarpen 42 22848 Norderstedt/TYSKLAND i fortsättningen BoD - och adress - nedan kallad förlag - tecknas följande avtal: 1 Giltighetsområde De i detta förlagsavtal

Läs mer

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Vi respekterar integriteten av varje person som besöker våra webbplatser. Integritetspolicyn och Säkerhetsdeklarationen ("Integritetspolicyn")

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY Svenska Bostadsfonden har policys för hantering av cookies och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Rättsfrågor på webben

Rättsfrågor på webben Rättsfrågor på webben Lathund Rättigheter till bildmaterial och filmat material Rätten till yttrandefrihet (Grundlag) Omfattar hela internet Tryckfrihetslagstiftning (TF) (GL) Upphovsrättslagen Integritetslagstiftningen

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FIFA 15 Detta

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Datum 2015-02-02 Diarienr. /2015

Datum 2015-02-02 Diarienr. /2015 Bilaga 6 Sida 1 (8) Datum 2015-02-02 Diarienr. /2015 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 2) VID SÄKERHETSSKYDDAD UPPHANDLING (SUA). Mellan Polismyndigheten, 202100-0076, Box 429, 401 26 Göteborg nedan kallad Polismyndigheten

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB

Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Version 2014:2 1(5) Allmänna villkor för Advokatfirman Morris AB Följande villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Morris AB ( Morris Law, vi, våra eller oss ) tillhandahåller till våra klienter.

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Bakgrund Ystad Gymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Läs mer

Ramavtal CareerBuilder.se

Ramavtal CareerBuilder.se 1. Parter 1.1 CareerBuilder Nordic AB, org. nr 556665-3159, nedan kallad ( CareerBuilder ) 1.2 Region Skåne, org nr: 232100-0255 nedan kallad ( Kunden ) 2. Bakgrund 2.1 CareerBuilder driver en av Sveriges

Läs mer

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016 Malmö by bike Användningsvillkor Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Malmö by bike Användningsvillkor... 1 1 Inledning... 2 2 Rättigheter vi ger dig... 2 3 Ändringar av Avtalet... 2 4 Användning

Läs mer

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning

Norburg & Scherp ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 3. Rådgivning ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENTER MED HEMVIST I SVERIGE (VERSION 2015:1) 1. Tillämpningsområde och tolkning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller utöver Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

QTA Reader Version 1.13

QTA Reader Version 1.13 QTA Reader Version 1.13 Version 1.0 Innehållsförteckning Licensavtal (End User License Agreement, EULA)... 3 1 Introduktion 6 1.1 Systemkrav QTA Reader... 6 1.2 Manualen i pappersformat... 6 1.3 Mer information...

Läs mer

FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct)

FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct) FÖRHÅLLNINGSREGLER (Code of Conduct) Professionella och senior associerade konsultmedlemmar ska följa förhållningsreglerna Grundval Foodservice Consultants Society International (FSCI) eftersträvar att

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Vanliga frågor om Staples EthicsLink.

Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Introduktion Syftet med detta dokument är att informera Staples medarbetare om företagets hjälptelefon, känd som Staples EthicsLink" (Staples etiklänk), för etik och

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/7

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/7 1/7 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Licensinformation om Kyrkornas Copyrightlicens & Kyrkornas Videolicens för CCLI:s licenstagare i Sverige. med info om sångrapportprogrammet CopyReport

Licensinformation om Kyrkornas Copyrightlicens & Kyrkornas Videolicens för CCLI:s licenstagare i Sverige. med info om sångrapportprogrammet CopyReport uppmuntrar till en anda av lovsång Licensinformation om Kyrkornas Copyrightlicens & Kyrkornas Videolicens för CCLI:s licenstagare i Sverige med info om sångrapportprogrammet CopyReport Hej! Varmt välkommen

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER

PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER 1. Allmänt Detta avtal/produktbeskrivning ( Produktbeskrivningen ) fastställer härmed villkoren och bestämmelserna för de av Ipeer tillhandahållna

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1 ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1.- ALLMÄNT Här föreliggande Allmänna Termer och Villkor för Inköp ska styra varje av Recticel utfärdad Inköpsorder, enligt definition nedan, utom vad gäller inköp

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATPERSONER 1 Allmänt 11 12 13 HiSekai AB, org nr 556979-8613, ( AddTruly ) gör det möjligt för konsumenter att skänka pengar till välgörande ändamål i samband med köp via webben AddTruly

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Allmänt 1.1 Om Advokatbyrån Gulliksson AB Advokatbyrån Gulliksson AB, org. nr 556 733 5319 (Gulliksson) är ett svenskt registrerat aktiebolag som

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer