Användaravtal för MyVeritas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användaravtal för MyVeritas"

Transkript

1 Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1) INTYGAR DU ATT DU ÄR 18 ÅR ELLER ÄLDRE OCH HAR MÖJLIGHET OCH BEHÖRIGHET ATT FÖRBINDA DIG SJÄLV OCH/ELLER DITT FÖRETAG, EFTER TILLÄMPLIGHET, ATT FÖLJA VILLKOREN I DETTA AVTAL; SAMT (2) ACCEPTERAR DU FÖR EGEN DEL OCH/ELLER SOM AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR DITT FÖRETAG, EFTER TILLÄMPLIGHET, ATT VARA BUNDEN AV DETTA AVTAL VARJE GÅNG DU ANSLUTER TILL WEBBPLATSEN. OM DU INTE ACCEPTERAR SAMTLIGA VILLKOR I DETTA AVTAL, HAR DU INTE RÄTT ATT ANVÄNDA NÅGRA INTERNETBASERADE PROGRAM. Användaravtal för MyVeritas publicerat 2 oktober Internetbaserade program a. Webbplatsen innehåller internetbaserade program ( Internetbaserade program ) och ägs och drivs av Veritas Technologies LLC för egen del samt för dotterbolag och närstående bolag (gemensamt benämnda Licensgivare ). I den händelse du ansluter till Webbplatsen som auktoriserad representant för ditt företag uppfylls registreringskraven i företagets namn (och inte av dig personligen). Vid varje tillfälle som du ansluter till Webbplatsen förbinder du dig ( Användaren ) att använda Webbplatsen i enlighet med följande villkor. b. Licensgivare ska ägna kommersiellt rimliga ansträngningar åt att tillhandahålla de Internetbaserade program som Användaren väljer, enligt villkoren i detta Avtal. Användarens användning av Internetbaserade program ska: (i) enbart gälla Användaren; eller (ii) enbart gälla Användaren på Användarens företags uppdrag, där Användaren är auktoriserad att använda Webbplatsen för detta företags räkning; eller (iii), där Användaren är auktoriserad mervärdesåterförsäljare eller distributör av Licensgivarens produkter ( Mervärdesåterförsäljare respektive Distributör ), användas på uppdrag från en slutanvändare av Licensgivarens produkter ( Produkter ), där Användaren är auktoriserad att använda Webbplatsen för denna uppdragsgivares räkning. Användaren garanterar Licensgivaren att Användaren; (i) har ingått giltigt avtal med Licensgivaren för Produkterna; eller (ii) agerar på uppdrag av ett företag som har licensierat Produkterna; eller (iii) är anställd av en Mervärdesåterförsäljare eller Distributör, auktoriserad och agerar på uppdrag av en slutanvändare av Produkterna. c. Licensgivaren kan, efter eget gottfinnande, ändra, stoppa eller avbryta ett Internetbaserat program när som helst, inklusive tillgängligheten för en funktion, databas eller typ av innehåll. Licensgivaren kan också tillämpa begränsningar av vissa funktioner och tjänster eller begränsa Användarens tillgång till delar av eller hela webbplatsen, inklusive men inte begränsat till åtkomst till de Internetbaserade programmen, utan föregående meddelande eller juridiskt ansvar. Licensgivaren förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst modifiera Avtalet genom att publicera ett meddelande på webbplatsen, eller meddela Användaren via e-post eller vanligt brev. Om Användaren fortsätter använda ett Internetbaserat program efter ett sådant meddelande innebär det att användaren accepterar Avtalets modifierade villkor. d. Användning av Webbplatsen och Internetbaserade program förutsätter att Användaren skapar ett konto ( Konto ). Användaren måste genomföra registreringsprocessen enligt beskrivning i avsnitt 6 nedan, genom att i registreringsformuläret ge Licensgivaren aktuell, fullständig och korrekt information. Oriktig information från Användaren leder till, utan att det påverkar andra rättsliga åtgärder som står till Licensgivarens förfogande, att Användarens användning av Webbplatsen avbryts omedelbart. Användaren ska också välja ett lösenord och ett användarnamn som används för att ansluta till Webbplatsen. Användaren är införstådd med och godtar att Användaren har och alltid kommer att ha fullständigt ansvar för att Användarens användarnamn, lösenord och kontouppgifter hålls konfidentiella. e. Användaren ansvarar för anskaffning och underhåll av utrustning eller relaterade tjänster som krävs för att ansluta

2 till, komma åt eller på annat sätt använda Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till modem, hårdvara, programvara samt lokala eller nationella telefontjänster. Användaren ansvarar för att säkerställa att denna utrustning eller dessa relaterade tjänster är kompatibla med Webbplatsen. 2. Webbplatsens innehåll a. Webbplatsen och dess innehåll är endast avsedda att användas av slutanvändare av Produkter och anställda hos en Mervärdesåterförsäljare eller Distributör som är auktoriserade och agerar på uppdrag av en slutanvändare. b. Allt innehåll som är tillgängligt via Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till text, grafik, bilder, data, tekniska ritningar och konfigurationer) ( Innehåll ) skyddas av internationell lagstiftning om upphovsrätt samt andra lagar och avtal, och ägs eller kontrolleras av Licensgivaren. Användaren är skyldig att efterleva alla meddelanden, all information och alla begränsningar gällande Innehåll som är tillgängligt via Webbplatsen. c. De varumärken, logotyper och tjänstemärken ( Märken ) som visas på Webbplatsen ägs av Licensgivaren eller andra tredje parter. Användaren har inte tillstånd att använda dessa Märken utan föregående skriftligt tillstånd från Licensgivaren eller annan tredje part, som kan vara ägare till Märket. d. Användaren får inte ändra, publicera, överföra eller delta i överföring eller försäljning av, reproducera, skapa härledda produkter baserade på, distribuera, framföra, visa eller på annat sätt exploatera, utan begränsning, Innehåll eller programvara, helt eller delvis. e. Användaren kan ladda ner eller kopiera Innehållet och andra objekt som visas på Webbplatsen om det är nödvändigt för att använda det Internetbaserade programmet, under förutsättning att Användaren respekterar meddelanden om upphovsrätt och andra meddelanden i detta Innehåll. Kopiering och lagring av Innehåll för annat än internt, icke-kommersiellt bruk är uttryckligen förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Licensgivaren. f. Licensgivaren förbehåller sig rätten att då och då, utan föregående meddelande till Användaren och efter eget gottfinnande, modifiera, uppgradera eller på annat sätt ändra Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till: (i) begränsning av tiden för tillgänglighet; (ii) begränsning av omfattningen hos de Internetbaserade program som tillhandahålls via Webbplatsen; (iii) begränsning av tillåten åtkomst eller användning; eller (iv) begränsning eller upphävande av Användarens rätt att ansluta till eller använda Webbplatsen. 3. Nedladdad programvara a. All nedladdad programvara som är tillgänglig för nedladdning via Webbplatsen är upphovsrättsskyddade verk som ägs av Licensgivaren och/eller dennes leverantörer. Användaren är införstådd med och godtar att nedladdning av programvara, inklusive men inte begränsat till nedladdade uppdateringar av Produkterna omfattas av: (i); det separata, skriftliga licensavtal som har ingåtts med Licensgivaren eller en Mervärdesåterförsäljare gällande Produkterna eller (ii) det licensavtal som medföljer Produkterna. All användning av nedladdad programvara, inklusive men inte begränsat till uppdateringar av Produkter, som strider mot ett gällande licensavtal är uttryckligen förbjuden. I händelse av brott mot det ovanstående förbehåller sig Licensgivaren alla juridiska och övriga rättigheter. b. Veritas-produkter är underkastade exportrestriktioner från USA:s handelsdepartement, enligt Export Administration Regulations (EAR) vilka kan läsas på samt lagar och bestämmelser rörande export och import i andra aktuella jurisdiktioner. Distribution som strider mot USA:s lagstiftning är absolut förbjuden. Användaren accepterar att följa EAR:s krav och alla tillämpliga internationella, nationella, statliga, regionala och lokala lagar och bestämmelser, inklusive tillämpliga restriktioner avseende import och användning. Det är för närvarande förbjudet att exportera eller återexportera Veritas-produkter till Kuba, Nordkorea, Iran, Syrien och Sudan eller något annat land som omfattas av gällande handelsembargo eller handelssanktioner beslutade av USA eller annan stat. Användaren får inte exportera eller återexportera, direkt eller indirekt, någon Veritas-produkt till en person eller juridisk person som förekommer på USA:s handelsdepartements listor Denied Persons, Entity och Unverified, USA:s utrikesdepartements Debarred-lista eller USA:s finansdepartements listor över Specially Designated Nationals, Specially Designated Narcotics Traffickers eller Specially Designated Terrorists. Vidare får Användare inte använda eller tillåta användning av Veritas-produkter i anslutning till kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen, eller missiler, drönare eller uppskjutningsanordningar med kapacitet att avfyra sådana vapen.

3 4. Begränsningar gällande användning av Internetbaserade program a. ANVÄNDAREN ANSVARAR FÖR ALL ANVÄNDNING OCH AKTIVITET PÅ ANVÄNDARENS KONTO, INKLUSIVE TREDJE PARTS ANVÄNDNING AV KONTOT SOM AUKTORISERAS AV ANVÄNDAREN. ANVÄNDAREN SKA ANVÄNDA WEBBPLATSEN I ENLIGHET MED DESS UTFORMNING OCH ENDAST FÖR DET SYFTE/DE SYFTEN SOM ANGES I DETTA AVTAL. ALL BEDRÄGLIG, SKYMFANDE ELLER ANNAN OTILLÅTEN AKTIVITET KAN LEDA TILL UPPSÄGNING AV KONTOT, EFTER LICENSGIVARENS GOTTFINNANDE. ANVÄNDAREN FÅR INTE PUBLICERA ELLER ÖVERFÖRA, ELLER OMBESÖRJA PUBLICERING ELLER ÖVERFÖRING AV, NÅGON KOMMUNIKATION ELLER UPPMANING SOM ÄR UTFORMAD FÖR ELLER AVSEDD ATT GE TILLGÅNG TILL LÖSENORD, KONTON ELLER ANNAN PRIVAT INFORMATION FRÅN ANVÄNDARE PÅ WEBBPLATSEN. 5. Registrering och säkerhet a. Som en del av registreringsprocessen väljer Användaren ett lösenord och ett användarnamn för Kontot ( Användar-ID ). Användaren får inte: (i) välja eller använda en annan persons namn som Användar-ID i syfte att föreställa den personen; eller (ii) välja ett namn som Användar-ID som tillhör en annan person än Användaren, utan behörighet att göra detta. Licensgivaren förbehåller sig rätten att neka registrering av eller annullera ett Användar-ID, efter eget gottfinnande. b. Licensgivaren förbehåller sig rätten att granska Användarens användning av Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till rätten att använda data som gäller Användarens användning av Webbplatsen. c. Användaren ansvarar för att upprätthålla säkerheten för och all användning av Kontot, med eller utan Användarens vetskap och samtycke. Licensgivaren är inte skadeståndsansvarig för förluster som Användaren åsamkas på grund av en tredje parts användning av Kontot. Dock kan Användaren hållas ansvarig för förluster som åsamkas Licensgivaren eller annan part på grund av tredje parts användning av Användarens Konto. Användaren ska omedelbart informera Licensgivaren om all känd eller misstänkt obehörig användning av Kontot, samt kända eller misstänkta säkerhetsöverträdelser på Webbplatsen, inklusive förlust, stöld eller obehörigt avslöjande av Användarens lösenord. Användaren ansvarar för att Användarens lösenord skyddas och hålls konfidentiellt. Användarens lösenord krypteras av säkerhetsskäl. d. Användar-ID (inklusive lösenord) ska behandlas konfidentiellt. Licensgivaren får inte avslöja dessa uppgifter om det inte begärs av en auktoriserad representant för Användarens företag, eller krävs av en legitim domstol. Klargörande: Inget häri hindrar Licensgivaren från att avbryta en enskild Användares tillgång till ett Konto, eller i tillämpliga fall överföra tillgången till det aktuella Kontot till en annan Användare som nomineras av Användarens företag utan att inhämta Användarens samtycke. e. Användaren får inte använda de Internetbaserade programmen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra en Licensgivares server, eller det/de nätverk som är anslutet/anslutna till en Licensgivares server, eller påverka en annan parts användning och utbyte av ett Internetbaserat program. Användaren får inte försöka skaffa sig obehörig tillgång till ett Internetbaserat program, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till en Licensgivares server via hackerangrepp, lösenordsimitation eller på annat sätt. Användaren får inte skaffa sig eller försöka skaffa sig material eller information på något sätt som inte är avsiktligen tillgängligt via Webbplatsen. 6. Skadeersättning a. Användaren förbinder sig härmed att försvara, gottgöra och hålla Licensgivaren skadeslös, liksom dess efterträdare och nya innehavare, dotterbolag och närstående bolag inklusive respektive anställda, tjänstemän och chefer, från och mot samtliga anspråk, stämningar och rättsliga åtgärder som kommer av eller relateras till Användarens användning av Webbplatsen, och Användaren betalar detta försvar (inklusive men inte begränsat till juristarvoden) samt utdömt belopp vid ett negativt domslut (eller en förlikning som Användaren ingår). Ingen förlikning eller kompromiss som Användaren ingår får definiera Licensgivaren som juridiskt ansvarig om inte skriftligt medgivande har inhämtats i förväg från Licensgivaren, och en sådan förlikning eller kompromiss ska inbegripa att Licensgivaren ovillkorligen befrias från allt juridiskt ansvar som kan uppstå utifrån en sådan åtgärd.

4 7. Friskrivningar a. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA LICENSGIVAREN, DESS TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER ELLER LEVERANTÖRER HÅLLAS JURIDISKT ANSVARIGA SOM EN FÖLJD AV ANSPRÅK BASERADE PÅ DETTA AVTAL ELLER ANVÄNDARENS ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANVÄNDNING AV INTERNETBASERADE PROGRAM) FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER FÖRLUST AV ANNAN EKONOMISK FÖRDEL, ÄVEN OM LICENSGIVAREN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT HUR ANSVARSFRÅGAN BEDÖMS I ANSPRÅKET. PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT DETTA ÄR EN RIMLIG RISKFÖRDELNING. b. WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTOM DÄR ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL LÄMNAR LICENSGIVAREN INGA, OCH AVVISAR UTTRYCKLIGEN SAMTLIGA, VILLKOR OCH GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, GÄLLANDE SAMTLIGA ANTYDDA VILLKOR OCH GARANTIER MED AVSEENDE PÅ SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ÄGANDE SAMT FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER RESPEKTIVE FRIHET FRÅN VIRUS. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE LÄMNAR LICENSGIVAREN INGA UTFÄSTELSER, VILLKOR ELLER GARANTIER OM ATT: (i) ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, TILLHANDAHÅLLAS I RÄTT TID, VARA FELFRI ELLER SÄKER; ELLER ATT (ii) LICENSGIVAREN SKA FORTSÄTTA DRIVA WEBBPLATSEN I NUVARANDE FORM ELLER ÖVERHUVUD TAGET. c. ANVÄNDAREN ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODTAR ATT ANVÄNDNINGEN AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL SAMT ALLA DATA, UPPDATERINGAR OCH ALL PROGRAMVARA SOM DISTRIBUERAS PÅ, LADDAS NER ELLER KOMS ÅT FRÅN ELLER VIA DENNA WEBBPLATS, SKER HELT PÅ ANVÄNDARENS EGEN RISK. ANVÄNDAREN ÄR ÄVEN INFÖRSTÅDD MED OCH GODTAR ATT ANVÄNDAREN HAR FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ ANVÄNDARENS FÖRETAG, DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM HÄRRÖR FRÅN NEDLADDNING AV SÅDANT INNEHÅLL, DATA, UPPDATERINGAR OCH/ELLER PROGRAMVARA. 8. Kommunikation mellan Licensgivare och Användare a. Licensgivaren kan då och då, i enlighet med tillämplig lagstiftning, skicka information till Användarens e-postadress om ändringar eller tillägg i Internetbaserade program, eller om produkter eller tjänster som är relaterade till Licensgivaren. Sådan kommunikation omfattas av Licensgivarens sekretesspolicy som kan studeras på Licensgivarens webbplats på b. Användaren är införstådd med och godtar att Licensgivaren kan, vid tillhandahållandet av Internetbaserade program till Användaren och/eller Användarens företag, dela Användarens kontaktinformation med anställda och administratörer i Användarens företag med syfte att hantera Användarens företags konto och/eller rättigheter. 9. Uppsägning a. Endera parten kan när som helst säga upp användning av eller åtkomst till det Internetbaserade programmet och/eller Webbplatsen (beroende på situationen) genom att informera den andra parten på något av de sätt som beskrivs i avsnitt 11 (f)(ii) nedan. Licensgivaren kan också med omedelbar verkan säga upp eller stoppa all åtkomst till Webbplatsen, utan föregående meddelande eller juridiskt ansvar, om Användaren bryter mot något av villkoren i detta Avtal. Vid uppsägning av Användarens Konto upphör omedelbart Användarens rätt att använda Webbplatsen och dess Innehåll. Alla bestämmelser i detta Avtal, som till sin natur ska fortsätta gälla efter uppsägning, fortsätter gälla efter uppsägning, inklusive men inte begränsat till bestämmelser om ägarskap, friskrivningar och begränsningar av juridiskt ansvar. 10. Övrigt a. Om endera parten försummar att utöva någon aspekt av någon rättighet som anges i detta Avtal ska detta inte

5 anses upphäva några andra avtalsstadgade rättigheter. Licensgivaren har inte juridiskt ansvar för försummelse att utföra sina åligganden enligt detta Avtal om denna försummelse har orsaker som befinner sig bortom Licensgivarens rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till mekaniska, elektroniska eller kommunikationsmässiga fel eller skador (inklusive störningar från ledningar). b. Om någon bestämmelse i detta Avtal befinns vara ogiltig och inte verkställbar, ska denna bestämmelse begränsas eller elimineras i minsta möjliga omfattning som krävs så att detta Avtal i övrigt ska gälla med full kraft och effekt och vara verkställbart. Detta Avtal får inte tilldelas, överföras eller underlicensieras av Användaren utan Licensgivarens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. c. Användning av Webbplatsen och detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i delstaten Kalifornien utan hänsyn till lagkonfliktsbestämmelserna därom. Exklusiv domsrätt och plats för åtgärder gällande innehållet i detta Avtal innehas av/är delstaten Kalifornien och USA:s federala domstolar, enär deras jurisdiktion inbegriper platsen för Licensgivarens huvudsakliga verksamhet. d. Detta Avtal är den fullständiga och enda versionen av avtalet mellan parterna gällande innehållet häri och ersätter alla föreslagna eller föregående avtal, muntliga eller skriftliga, samt all annan kommunikation mellan parterna gällande detta innehåll. e. Ingen form av agentur, partnerskap, samriskföretag eller anställning uppstår till följd av detta Avtal, och Användaren har inte någon som helst auktoritet att vara bindande för Licensgivaren i något som helst avseende. f. (i) Webbplatsen kontrolleras, styrs och administreras av Licensgivaren från dess kontor i USA. Användaren får inte använda Webbplatsen för att exportera något Innehåll som strider mot USA:s lagar och regler för export. Om Användaren ansluter till Webbplatsen från en plats utanför USA så ansvarar Användaren för att all lokal lagstiftning följs; (ii) alla meddelanden gällande detta Avtal ska vara skriftliga och anses ha levererats korrekt när mottagandet bekräftas på elektronisk väg, om fax eller e-post används, eller vid mottagandet om rekommenderat brev används. Brev till Licensgivaren ska adresseras: Veritas Technologies LLC, 500 East Middlefield Road, Mountain View, CA 94043, USA. g. Licensgivaren kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser på internet. Licensgivaren kontrollerar inte dessa webbplatser och resurser, och kan därför inte hållas ansvarig för deras tillgänglighet, innehåll eller leverans av tjänster. Anslutning till dessa andra webbplatser och resurser sker på Användarens egen risk, och Licensgivaren tillhandahåller länkarna enbart som en service och tillhandahållandet utgör inte en rekommendation.

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor.

Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. Tack för att du använder Vanderbilts webbplats. Vi vill nedan upplysa dig som användare av Vanderbilts webbplats om våra användarvillkor. 1. Omfattning 2. Tjänster 3. Registrering, lösenord 4. Rätten att

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PĹ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI VILLKOREN

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDSPACE Genom att beställa tjänster från MedSpace har Användaren accepterat dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på MedSpace webbsida och kan erhållas

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET

ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Allmänt ANVÄNDARVILLKOR ANTIQNET Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på AntiqNets webbplats ("Webbplatsen") samt övriga villkor som AntiqNet i vissa

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Din integritet är viktig för oss Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C. Vi inser behovet av lämpligt skydd

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling

Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling Nickelodeon Slime Cup Segerdanstävling - Bidragsavtal för användargenererat innehåll Du inleder detta Bidragsavtal för användargenererat innehåll ("Avtalet") med hänsyn till Viacom International Media

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Juni 2012 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning.

Våra nuvarande leveranskostnader är följande och kan ändras när som helst: Vanlig posttjänst kommer att användas för att leverera din beställning. Regler och villkor DISOLUT / Laktase.se 1. Inledning Ägaren av denna webbplats är DISOLUT vars juridiska adress är Kolkrijst 55, 3828 EK, Hoogland, Nederländerna ("DISOLUT / 'vi' / 'oss' / 'vår'). Registreringsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE. Kameo AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅNTAGARE Kameo AB 1. Vad gör Kameo?... 3 2. Definitioner... 3 3. Villkoren... 3 4. Medlemskap m.m.... 4 5. Låneauktioner... 6 6. Lånet... 8 7. Avgifter... 10 8. Betalningar... 10

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack

Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Allmänna bestämmelser och villkor för användningen av Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, D-47533 Kleve (i fortsättnignen Medline ) erbjuder sina kunder att använda

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

Villkor för resenärer

Villkor för resenärer Villkor för resenärer Ladda ner i PDF-format Senast uppdaterad: 10 juni 2016 1. HomeAway (enligt definitionen nedan) är ett dotterbolag till Expedia, Inc. ( Expedia ) i USA. HomeAway Group (enligt definitionen

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Allmänna Villkor för Bättre Läge

Allmänna Villkor för Bättre Läge Allmänna Villkor för Bättre Läge Gäller Fr.o.m 2016-01-12 1 Inledning 1.1Dessa allmänna villkor gäller då Svenska Stadsnät AB ( SSAB ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Servicevillkor för Norton ConnectSafe

Servicevillkor för Norton ConnectSafe Servicevillkor för Norton ConnectSafe Tjänsten Norton ConnectSafe (hädanefter "Tjänsten") tillhandahålls av Symantec Corporation om användaren befinner sig i Nordamerika; av Symantec Limited om användaren

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SIMCITY-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION

AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION AVTAL AVSEENDE GEMENSAMT SYSTEM FÖR TRAFKANTINFORMATION Mellan Samtrafiken i Sverige AB och Trafikföretaget INNEHÅLL 1 PARTER... 3 2 DEFINITIONER... 3 3 BAKGRUND... 3 4 AVTALETS OMFATTNING... 4 5 FÖRVÄNTNINGAR...

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT

SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT SAP BUSINESSOBJECTS LICENSAVTAL VIKTIGT LÄS NOGGRANT: DETTA ÄR EN JURIDISKT BINDANDE ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH SAP BUSINESSOBJECTS FÖR DEN SAP BUSINESSOBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT SOM MEDFÖLJER LICENSAVTALET,

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Gäller från och med 2011-10-01

Gäller från och med 2011-10-01 1 (7) Gäller från och med 2011-10-01 1 Definitioner Arbetsdag: Avtalat Leveransdag: Beställning: Beställningsbekräftelse: Faktisk Leveransdag: Fastighetsnät: Fel: Hyresavtal: Klarrapport: Mindre anpassning

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP

ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1 ALLMÄNNA TERMER OCH VILLKOR FÖR INKÖP 1.- ALLMÄNT Här föreliggande Allmänna Termer och Villkor för Inköp ska styra varje av Recticel utfärdad Inköpsorder, enligt definition nedan, utom vad gäller inköp

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder

Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder KARIS TELEFON AB 1.1.2004 Leveransvillkor för bredbandstjänster med fast prissättning / hemkunder 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på leveranser av xdsl-bredbandstjänster och Fastighetstjänster

Läs mer

Affiliate Avtal 2012-01-12

Affiliate Avtal 2012-01-12 Affiliate Avtal 2012-01-12 ingås mellan Karatbars International GmbH Königstraße 52 D - 70173 Stuttgart HRB 739615 Ombud: Karatbars International GmbH kallad vidare "Säljaren" och / född:, bostadsadress:...,

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Kund

ALLMÄNNA VILKOR. Kund ALLMÄNNA VILKOR Kund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OCH DEFINTIONER... 3 2. STAFFRECS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 3 3. KUNDENS ÅTAGANDEN OCH SKYLDIGHETER... 4 4. PROVPERIOD... 6 5. PRIS OCH BETALNING...

Läs mer

QTA Reader Version 1.13

QTA Reader Version 1.13 QTA Reader Version 1.13 Version 1.0 Innehållsförteckning Licensavtal (End User License Agreement, EULA)... 3 1 Introduktion 6 1.1 Systemkrav QTA Reader... 6 1.2 Manualen i pappersformat... 6 1.3 Mer information...

Läs mer

ArcSofts licensavtal för slutanvändare

ArcSofts licensavtal för slutanvändare ArcSofts licensavtal för slutanvändare LÄS FÖLJANDE VILLKOR ( Avtalet ) NOGA. PROGRAMVARAN (definieras nedan) SOM TILLHANDAHÅLLS AV ARCSOFT FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED DETTA AVTAL. OM DU INTE GODTAR

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV FRIVILLIGA PRODUKTER TILL RETURPACKS RETURSYSTEM 1. Bakgrund 1.1 Returpack har utarbetat ett system, nedan kallat Retursystemet, för återtagning och återvinning av aluminiumburkar

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR SVENSKA SPEL Gäller fr o m den 27 november 2009 1 Allmänt... 3 2 Prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande av Prenumeration...

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning

Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Avtal och Allmänna villkor för Internet-anslutning Gällande: 2 Mbit Internet 10 Mbit Internet 15-30/10Mbit Internet PappersFaktura 19 kr E-Postfaktura/Autogiro Gratis Personnummer / Organisationsnummer:

Läs mer

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016

Malmö by bike Användningsvillkor. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016 Malmö by bike Användningsvillkor Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Malmö by bike Användningsvillkor... 1 1 Inledning... 2 2 Rättigheter vi ger dig... 2 3 Ändringar av Avtalet... 2 4 Användning

Läs mer

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät.

MOLNTJÄNSTAVTAL. Den punkt eller de punkter där Leverantören ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät. MOLNTJÄNSTAVTAL MALL 1 PARTER # (nedan kallat Kunden ), organisationsnummer #, med adress # och # (nedan kallat Leverantören ), organisationsnummer #, med adress # (gemensamt benämnda Parterna ) har denna

Läs mer

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman

AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman 1 av 5 AVTAL FÖR MEDLEMSKAP I SKOLFEDERATION.SE För Huvudman Part Part Stiftelsen för Internetinfrastruktur Box 7399 103 91 Stockholm Org nr 802405-0190 (i det följande kallad.se ) (i det följande kallad

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG.

VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. VIKTIG INFORMATION TILL INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN: BLÄDDRA NER FÖR ATT LÄSA DET LICENSAVTAL FÖR FIFA 15-EU SOM GÄLLER FÖR DIG. ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA FIFA 15 Detta

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 270/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium

Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Kontrakt för lån av personlig dator på Ystad Gymnasium Bakgrund Ystad Gymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i skolarbetet.

Läs mer

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.

Avtal förlag. Förlagets exemplar. Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996) . (nedan kallad Köparen) (org. nr. -. Avtal förlag Förlagets exemplar Parter Bokrondellen HB (nedan kallad Säljaren) (org. nr. 969698-9996). (nedan kallad Köparen) (org. nr. -.) Parterna har träffat avtal enligt villkoren nedan rörande Köparens

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0428 SV 31.12.2014 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Molntjänster version 2014 Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig

Läs mer

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM

AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM AVTAL OM ANSLUTNING TILL EL-KRETSENS INSAMLINGSSYSTEM 1. BAKGRUND 1.1 Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (med de ändringar som följer av förordningen (2014:1078) om ändring

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare

Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare Apple Store for Education Registreringsformulär för auktoriserade beställare KUNDINFORMATION (Var vänlig kontrollera att alla upplysningar är korrekt ifyllda.) Utbildningsinstitution..... Inköpare namn...

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel

Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel Datum 2014-09-12 Diarienr 2014-1049 1 (17) Allmänna villkor för tjänsteleverantör i Rakel - ANSLUTNING PÅ UPPDRAG AV KUND 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 2. Behörig Kontaktperson och Behörig Beställare...

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas

Regler för retursystem av Dryckesförpackningar av glas Inledning Palpa Lasi Oy:s (nedan Palpa ) verksamhetsområde är mottagning och återvinning av dryckesförpackningar i glas som utnyttjas som material samt utveckling, förvaltning och övervakning av behövliga

Läs mer

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott

Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1998:318) om tillämpning av ett avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott 1 [9381] Det

Läs mer

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND Oktober 2005 Innehåll Introduktion...1 Avsikten med denna policy...1 Ansvar...1 Allmän policy...2 Klassificering av data...2 Accesskontroll...3

Läs mer

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator

Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Wisbygymnasiet 2014-05-23 1 (6) Information om avtal och föreskrifter kring 1-1- dator Den kommunala gymnasieskolan på Gotland erbjuder tillgång till dator-/it-utrustning och programvara i undervisningssyfte.

Läs mer

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR

RAMAVTAL OM UPPDRAG SOM MENTOR Mellan [MENTORNS FIRMA], org.nr [NUMMER], ( Mentorn ), [POSTADRESS], och Nordic Growth Market NGM AB, org.nr 556556-2138, ( NGM ), Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm, (tillsammans Parterna, och var

Läs mer