Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster..."

Transkript

1 1

2 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.) Tjänster Skikt (Layers) Klient Applikation Applikation - exempel Plattform Plattform - exempel Infrastruktur Information Server Molntyper Privata moln Privata moln (forts.) Leverantörer Vilka tjänster finns? Vilka tjänster finns från Microsoft? Office Office 365 (forts.) Windows Azure plattform Definition Azure Operativsystem för datacenters Komponenter Tjänster som finns att tillgå Google Apps Google Apps (forts.) Amazon... 38

3 3 Fler? Säkerhet Risker Risker (forts.) Kryptering Kryptering (forts.) Frågeställning Repetitionsfrågor... 47

4 Molntjänster 4

5 5 Vad är detta? Cirkeln sluts Cirkeln sluts, organisationen lägger ansvaret för funktionen hos en leverantör. Beroende på typ av molntjänst, ansvarar leverantören för hela lösningen eller bara delar av denna. Servicebyrå Servicebyrå, kallade vi detta för. Skillnaden från tidigare är att klienterna är mycket kraftfullare och kan variera. Allt ifrån de traditionella till olika typer av mobila enheter. Fördelar Många fördelar, en del nackdelar. Stora fördelen är att företaget eller organisationen får en samlad bild för kostnaderna, vad det gäller IT. Nackdelar är att det krävs förbindelse mot Internet för att funktion skall fungera.

6 6 Cirkeln sluts Ansvaret För lade företagen ansvaret, för informationshantering, på servicebyrå. Utbytt Servicebyrå utbytt mot Microsoft, Google etc. Funnits länge Tjänsterna har, i alla fall från Microsoft, funnits länge. Hosted Hosted tjänster såsom Hosted Exchange, Hosted AD etc.

7 7 The Cloud Några av de stora aktörerna inom molntekniken: - Google - Salesforce - Microsoft - Amazon - Rackspace Stort antal andra aktörer på olika nivåer. Börjar bli populärt med andra typer av plattformar för molntjänsterna.

8 8 The Cloud (forts.) Projekt Projekt som startade 2007 av Google, IBM och olika universitet i USA. Outnyttjade Amazon hade något år innan insett att de hade väldigt mycket outnyttjade resurser i sina datacenters. Lanserade 2006 lanserade företaget Amazon Web Service. Som bygger på plattform som Amazon tog fram för att stödja funktioner för sina olika webbtjänster. Nyttjade 2008 nyttjade projekt inom EU molntekniken.

9 9 Definition av molntjänster Självbetjäning Självbetjäning, kunden kan själv efter behov börja använda och/eller anpassa molntjänsten. Det kan vara i form av tjänst eller kapacitet, utan att det krävs interaktion med leverantör av tjänsten. Nätverksbunden Tillgången till molntjänsterna är nätverksbunden, lokalt eller Internet. Förutsätter hög anpassning till standarder. Olika typer av terminaler kan användas, mobiltelefoner, plattor, stationär och bärbara datorer och handdatorer. Flexibel Kapacitet är flexibel. Kapaciteten kan snabbt skalas både uppåt och nedåt, oftast automatiskt. Skulle kunna vara en webbsajt som behöver extra kapacitet vissa dagar på året eller vid viss tidpunkt på dygnet.

10 10 Mätbar För molntjänster, är kapaciteten mätbar, på olika nivåer. Vilken eller vilka nivåer beror på typ av tjänst. Typiskt mäts kapaciteten på lagring, bearbetning, bandbredd eller antalet konto. Rapporter om graden av kapacitetsnyttjande levereras på ett transparent sätt.

11 11 Definition av molntjänster (forts.) Samlade resurser Teknisk plattform, för leverantören av molntjänst, är utformad på ett sätt som ger det möjligt att betjäna flera kunder samtidigt, i samlade resurser. Plattformen är oftast i form av specialanpassade servrar, som bygger på Intel eller AMD-teknik. Blir dock vanligare med datacenters som bygger på ARM-baserad hårdvara. De flesta leverantörer har byggt upp datacenters på olika platser på jordklotet, på så sätt kunna distribuera last över flera platser. Även för att på enkelt sätt kunna hantera eventuella återställningar.

12 12 Tjänster Precis som alla standard inom IT-området, så blir dessa fort inaktuella och nya tjänster och funktioner laseras hela tiden. T ex förkortningen DaaS, kan stå för både Data-as-a-Service, Databas-as-a- Service och Disk-as-a-Service. Stor skillnad mellan tjänsterna, t ex Data-as-a-Service, är tjänst som tillhandahåller information av olika typer. Leverantören är specialist på att samla in, kombinera och förädla informationen. Databas-as-a-Service är tjänst som levererar databashantering. Disk-as-a- Service levererar möjlighet att lagra information på disk.

13 Skikt (Layers) 13

14 14 Klient Består Består av hårdvara (eller mjukvara), som klient använder sig av. Behöver Behöver, i vissa fall, molntjänsterna för att fungera.

15 15 Applikation Via molnet Applikation som körs via molnet. Inte installerat Inte installerat på klientdatorn. Nätverksbaserad Nätverksbaserad åtkomst till kommersiella program. Centralt hanterade Centralt hanterade, t ex över webben. Flera som Flera som är anslutna till själva appliktionen.

16 16 Sköts Uppdateringar sköts centralt. SaaS Software as a Service.

17 17 Applikation - exempel Salesforce.com Office365 Google Gmail

18 18 Plattform Själva Levererar själva plattformen, där tjänsten körs. Underliggande Tar hand om underliggande strukturen. PaaS Platform as an Service.

19 19 Plattform - exempel Google Apps Engine Microsoft Azure Force.com

20 20 Infrastruktur Virtualiserad Levererar infrastrukturen, oftast virtualiserad, som en tjänst. Fakturerar De som tillhandahåller infrastruktur, fakturerar kostnaden för att nyttja. IaaS Infrastracture as a Service.

21 21 Information Lagra Levererar möjlighet att lagra information. Både Både för slutanvändare och applikationer. DaaS Data as a Service.

22 22 Server Designat Hårdvara eller mjukvara, speciellt designat för molntekniken. Speciellt Körs under speciellt designade operativsystem. I Azure används speciell variant av Microsoft Hyper-V, utbyggnad variant av Microsofts virtualiseringsteknik. Men virtualisering kan även ske med andra tjänster.

23 Molntyper 23

24 24 Privata moln Resurser Är en modell som använder sig av resurser som är dedicerade för ditt företag. Karaktärsdrag Delar många av de karaktärsdrag, som de andra molnteknikerna har. Fungerar på samma sätt som den publika tjänsten, alla fördelar som finns med tekniken, kan företaget eller organisationen nyttja för sitt eget privata nätverk. De traditionella leverantörerna av virtualisering har funktioner för privata moln.

25 25 Privata moln (forts.) Virtualiering Virtualisering är en viktig komponent. Utgör själva grunden för det privata molnet. Verkningsdrag Högre verkningsgrad för resurserna. Resurserna kan även distribueras mellan olika delar i organisationen.

26 26 Leverantörer Datorkraft Amazon, Microsoft, Google, JitScale, Salesforce m fl. Lagring Amazon S3, Windows Azure, Dropbox m fl. Plattform Cloud.com, VMware vcloud, OpenStack.org m fl. Lagringsteknik Microsoft SQL Azure, Gluster, OneNet, m fl.

27 Vilka tjänster finns? 27

28 28 Vilka tjänster finns från Microsoft? Office 365 SharePoint OnLine Microsoft Exchange Lync OnLine Windows Azure

29 29 Office 365 Office 2013 Professional Plus Är Office 2013 Professional Plus, som har flyttat in i molnet. Alla fyra Nyttjar alla fyra produkterna, Officepaketet, Microsoft Exchange Online, Microsoft Sharepoint Online och Lynx Online. Webbläsarna Office 365 fungerar med de senaste webbläsarna. Kostnaden Enligt IDG, ligger kostnaden på sex dollar per användare och månad (upp till 25 anställda), större företag runt två dollar per användare och månad.

30 30 Office 365 (forts.) Garanterar Microsoft garanterar 99,9%, driftsäkerhet. Nya funktioner Nya funktioner kommer att komma, för molnanvändare.

31 Windows Azure plattform 31

32 32 Definition Azure PaaS Är ett exempel på PaaS, Platform as a Service. Tillhandahåller Tillhandahåller: datorkraft i form av virtuella maskiner, lagring och fabric. Operativsystem Ett operativsystem för Datacenters.

33 33 Operativsystem för datacenters Behandlar Behandlar datacenter som maskin. Hanterar Hanterar resurstilldelning, skapa och monitorering. Livscykel Hanterar även livscykel för applikationer. Virtualisering Virtualisering av lagring, datorkraft och nätverk. Microsoft säger att detta är ett operativsystem för molnet!

34 34 Komponenter Microsoft använder sig av befintliga komponenter, dessa har modifieras för att kunna fungera i en molntjänst.

35 35 Tjänster som finns att tillgå Microsoft definierar de olika funktionerna som finns att tillgå i tjänster. Det finns tjänster för infrastruktur, plattform, mjukvara och applikationer. Windows Azure levererar funktioner för PaaS.

36 36 Google Apps Innehåller Innehåller E-post, kalender, Google Document (kalkylark,dokumenthantering och presentation) Google Grupper, Google Site och Google Video. Kostnad Kostnad 40 euro per användare och år. Åtkomst Åtkomst även för mobiler.

37 37 Google Apps (forts.) Förhöjd Förhöjd säkerhet. Arkivering Valfri E-post arkivering, upp till 10 år. Höjd nivå Höjd nivå på HTTPS.

38 38 Amazon Datorkraft Webbtjänst som tillhandahåller datorkraft. Mallfiler Arbetar med mallfiler, för att enkelt skapa servrar. Säkerheten Konfigurera säkerheten. Privata moln Tillhandahåller privat moln. Resursutnyttjande Betalar för resursutnyttjande per timme.

39 39 Fler? Flesta De flesta har tjänster för molnet. Konsultföretag Även konsultföretag, migrerings- och säkerhetsarbete.

40 Säkerhet 40

41 41 Risker Kontrollerar Användare och administratörers accessrättigheter, vem kontrollerar tillgången? Tillgång Informationskontroll, hur kan ägaren kontrollera tillgång till informationen? Informationen Plats för informationen, var finns den? Företaget eller organisation kan lyda under regelverk, för att kunna uppfylla dessa regelverk är det viktigt att ha kontroll var informationen lagras.

42 42 Risker (forts.) Separation Separation av informationen, informationen finns i delad miljö, hur separeras den? Återställning Återställning av informationen, vad händer vid eventuell katastrof? Loggas Hur loggas tillgången till informationen? Långsiktighet Långsiktighet.

43 43 Kryptering Grundläggande Den grundläggande tekniken för att skydda informationen. Isolerar Isolerar informationen, i delad miljö. Kontroll Grundläggande kontroll av informationen. Hög nivå Hög nivå av efterlevnad.

44 Kryptering (forts.) 44

45 45 Frågeställning Juridik Vilken juridik gäller? Äger Vem äger informationen? Ligger bakom Vem ligger bakom företaget? Ägandebyte Vad händer vid ägandebyte? Konkurs Vad händer om leverantören går i konkurs? Raderas

46 När eventuellt kontrakt upphör, är säkerställs att informationen raderas? 46

47 47 Repetitionsfrågor 1) Vilka fördelar finns det med molntjänster? 2) Molnet, startade som ett projekt, av vilka? 3) Definiera molntjänst?

48 48 4) Vilka skikt talar vi om, när det gäller molntjänster? 5) Nämn några exempel på PaaS? 6) Vad är Infrastructure as a Service? 7) Vilka molntyper finns det? 8) Vad finns det för risker med molntekniken?

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Cloud based operating systems

Cloud based operating systems TDTS09 Cloud based operating systems "computation may someday be organized as a public utility" John McCarthy - 1960 Daniel Nilsson danni701@student.liu.se Oskar Solsjö oskpa039@student.liu.se 2011-02-23

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

CLOUD COMPUTING. Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet

CLOUD COMPUTING. Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet CLOUD COMPUTING Författare: Anna Karlsson (annka673), Emelie Oskarsson (emeos081), Klass: IT1 (Civilingenjör Informationsteknologi, årskurs 1) Skola: Linköpings Universitet Ort: Linköping Bild på titelsida;

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport

SUNET Strategigrupp för teknikområdet. Rapport SUNET Strategigrupp för teknikområdet Rapport SUNET teknikstrategigrupp Hösten 2011 Förord SUNET:s styrelse har beslutat att ett strategiarbete för SUNET:s framtida utvecklingsmöjligheter skall genomföras.

Läs mer

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie

Minnesisolering för virtuella maskiner en hypervisorstudie 1.Introduktion 1.1 Inledning Den senaste trenden inom IT-världen är cloud computing (molntjänster). Molntjänster har uppnått stor popularitet både hos IT-chefer och ekonomichefer inom stora företag. Molntjänster

Läs mer

RADAR ADVISORY Radar Advisory

RADAR ADVISORY Radar Advisory RADAR ADVISORY OFFICE365 Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

Orosmoln över tjänsteavtal

Orosmoln över tjänsteavtal s UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Orosmoln över tjänsteavtal En avtalsanalys inom molntjänster Datum: 2012-01-19 Kandidatuppsats HT 2011 Författare: Anna-Karin Andersen

Läs mer

Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER

Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER Frågor att beakta inom infrastruktur vid anskaffning och användning av molntjänster RIKTLINJER Powered by Dataföreningen Version 1.0-2011-03-14 Det här dokumentet är licensierat under Creative Commons

Läs mer

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus?

Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Vad är vad uppe bland molnen stratus, cumulus eller nimbus? Förvirringen ökar kring vad Cloud Computing egentligen är HÖG TID ATT KATEGORISERA Stratus betyder dimmoln och nimbus betyder ovädersmoln kanske

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Affärssystem i molnet

Affärssystem i molnet Institutionen för informatik Affärssystem i molnet För- och nackdelar för mikroföretag Kandidatuppsats 15 hp, kurs SYSK02 i Informationssystem Framlagd Maj 2015 Författare: Olle Braconier Joakim Jönsson

Läs mer

Frukostmöte om Molnet

Frukostmöte om Molnet Frukostmöte om Molnet 2010-04-19 Predrag Mitrovic, MyNethouse Sven-Håkan Olsson, Definitivus DF_Cloud_Frukost_2010-04-19_v2.ppt 1 Dataföreningen Kompetens / Predrag Mitrovic / Sven-Håkan Olsson Agenda

Läs mer

Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL. Kandidatuppsats i Informatik. Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10

Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL. Kandidatuppsats i Informatik. Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10 Cloud Services ETT FÖRSLAG PÅ HUR DE KAN ANVÄNDAS INOM E-HANDEL Kandidatuppsats i Informatik Erik Skoglund Ginwah Auyeung VT 2011:KANI10 Svensk titel: Cloud Services - ett förslag på hur de kan användas

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Vad alla småföretag bör veta om molnlagring

Vad alla småföretag bör veta om molnlagring Vad alla småföretag bör veta om molnlagring Sammanfattning Allt fler chefer på små och mellanstora företag (SMF) funderar på allvar på sin strategi kring skydd och lagring. De vet att deras företag är

Läs mer

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga

Tjänstekatalog. Vad gör sunet? Maria Häll föreståndare Sunet SUNET. Sunet erbjuder även sina användare användarvänliga Tjänstekatalog Vad gör sunet? Sunet (Swedish University Computer Network) har funnits sedan början av 1980-talet. Från att inledningsvis ha varit ett forsknings- och utvecklingsprojekt har Sunet utvecklats

Läs mer

Datalagring. Allt mer data kan sparas till lägre pris. Lagra online Läs mer på sid 8. Skapa ett säkert skyddsnät Läs mer på sid 4.

Datalagring. Allt mer data kan sparas till lägre pris. Lagra online Läs mer på sid 8. Skapa ett säkert skyddsnät Läs mer på sid 4. annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons December 2008 Datalagring Lagra online Läs mer på sid 8 Skapa ett säkert skyddsnät Läs mer på sid 4 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I GÖTEBORGS-POSTEN

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

EXAMENSARBETE. Säkerhetsrisker vid användning av molntjänster. Oscar Sundström 2014. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Säkerhetsrisker vid användning av molntjänster. Oscar Sundström 2014. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Säkerhetsrisker vid användning av molntjänster Oscar Sundström 2014 Filosofie kandidatexamen Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Förord Denna uppsats är ett

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012

INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT. IT Management. Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 INSTITUTIONEN FÖR TILLÄMPAD IT IT Management Arkitekturdesign TIA005 VT 2012 Planering av tjänsteorienterad arkitektur En studie som behandlar vad företag skall tänkta på gällande den egna förmågan att

Läs mer

Molntjänster och förtroende

Molntjänster och förtroende . Molntjänster och förtroende En kvalitativ studie av hur förtroendet kan ökas för molntjänster Cloud services and trust A qualitative study on how to increase trust in cloud services Patrik Murman Christopher

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

40 sätt att nyttja molnet, från 24sevenoffice till Vmware, sid 36 39

40 sätt att nyttja molnet, från 24sevenoffice till Vmware, sid 36 39 upphandling av molntjänster Case 1 CASE 2 Tabell Krönika tips McDonald s väljer molnmejl från Microsoft, sid 34 För Burboo stod valet mellan Amazon och Rackspace, sid 35 40 sätt att nyttja molnet, från

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer