Diagnostisktprov Utveckla i Azure

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagnostisktprov Utveckla i Azure"

Transkript

1 .easec Diagnostisktprov Utveckla i Azure Mats Johannesson

2 1 o Indikerar ett svar önskas. Flera svar önskas. Maxpoäng: 86 Din poäng: Godkänt: 43 poäng Väl Godkänt: 60 poäng

3 2 1. Vilka fyra alternativ av replikering kan användas, i Azure Storage? (4 poäng) Locally Reduntant Storage (LRS) är standardalternativet. Informationen replikeras till tre olika noder inom samma datacenter. Zone Reduntant Storage (ZRS), alternativet innebär att lagringen replikeras till tre olika datacenters inom samma region. Geo Reduntant Storage (GRS), innebär att information replikeras till ett annat datacenter i annan region. Det kommer att finnas tre kopior i ditt primära datacenter, men med alternativet kommer tre nya kopior att skapas i det nya datacentrat. Read Access - Geo Reduntant Storage (GRS), fungerar på samma sätt som GRS. Primära skillnaden är att applikationen får bara läsbar tillgång till informationen i det andra datacentrat. 2. Vilka fyra primär grupper består Azure Storage av? (4 poäng) Blob, Table, Queue och File 3. Vilken typ av databas är Table Storage? (1 poäng) NoSQL 4. Vilka två filer genereras, när cloud service publiceras? (2 poäng) ServiceConfiguration.Cloud.cscfg [namn_på_projekt].cspkg 5. Vilka typer av användare, hanterar Azure AD Directories? (3 poäng) Användare som är synkroniserade från existerande installation av Active Directory (on-premise), användare som är tillagt manuellt (cloudonly identities) och tredjepartskonto (third-party identities).

4 3 6. Vad innebär CRUD? (4 poäng) Create, Read, Update och Delete. 7. Vad tillhandahåller AD Graph? ( 1 poäng) Azure AD Graph tillhandahåller tillgång till katalogtjänst för din applikation, genom REST API. API:et kan användas för att lagra eller hämta metadata om användare som inte är en del av typisk användareprofil i Active Directory. 8. Vad kan Resource Group användas till? (2 poäng) Azure Resource Group ett sätt att organisera resurser, hantera och modifiera. 9. Vad är xplat-cli? (1 poäng) Verktyg OpenSource, för att hantera Azure. 10. Vad är Service Management API? (2 poäng) Service Management API är ett skikt framför fabric controller. Skiktet har som ansvar att hantera frågor från klienter, vidarbefordrar dessa frågor till fabric controller. 11. I vilket format sparas Resource Group Template i? (1 poäng) Jason

5 4 12. Du gör ett anrop via Server Management API, vilket protokoll används? (1 poäng) https 13. Du vill arbeta med PowerShell för att hantera dina resurser i Azure, vilka två metoder kan du använda för att verifiera dig? (2 poäng) För autentisering mot Azure, kan två primära metoder användas: - Azure Active Directory. - Publish Settings. 14. Var kan Session State läggas? (3 poäng) Internminne, SQL Server, ASP-NET State Server 15. Vad innebär asynkrona metoder? (2 poäng) Tillåter kod som väntar på operation att returnera tråd till ThreadPool. 16. Vilka metoder för lastbalansering kan användas? (2 poäng) Fysisk eller virtuell lastbalansering. 17. Metoden stickiness kan behövas i vilket scenario? (1 poäng) Begäran kommer alltid skickas till samma instans. 18. Vad innehåller ett Storage Account? (4 poäng) Blob, Queue, Table och eventuella fildelnlningar.

6 5 19. Vilken metod skall du använda för att hämta ett meddelande i Azure Storage Queue, men andra processer skall fortfarande kunna se meddelandet? (1 poäng) PeekMessage. 20. I Service Bus finns fyra tjänster, vilka? (4 poäng) Queues, Topics, Relays och Notification Hub. 21. I vilket ordning levereras meddelande i Service Bus Queue? (1 poäng) FIFO (First In First Out) 22. Vad används Service Bus Notification Hub till? (1 poäng) Distribution av meddelande från server applikationer till klientenheter på olika plattformar. 23. Vilka app service plans finns det för website? (4 poäng) Free, Shared, Basic och Standard. 24. Vad används App Service Plan till? (1 poäng) För att logiskt gruppera Web Sites i en och samma prenumeration. 25. I vilken eller vilka App Service Plans kan skräddarsytt domännamn användas? (2 poäng) Basic och Standard.

7 6 26. Vilka tre komponenter består Cloud Service av? (3 poäng) En eller flera virtuella maskiner, konfigurationsfil samt applikation. 27. I Cloud Service har vi två roller, Web Role och Worker Role. Vad hanterar respektive roll? ( 4 poäng) Web Role, är värd för webbapplikation, med publik slutpunkt för http/tcp. Rollen har stöd för IIS7 och ASP.NET. Worker Role, används för att exekvera logiken i din applikation. Inget annat installerat, bearbetar arbetsflöden som inte kräver IIS. 28. Vad kan användas som lagring för Worker Role? (3 poäng) Azure Queue Storage, Server Bus Queue eller relationsdatabas. 29. Vilka två typer av VPN kan konfigureras till virtuell maskin i Azure? (2 poäng) Point-to-Site och Site-to-Site. 30. Vad tillhandahåller VM Agent? (1 poäng) Tillhandahåller anslutningspunkt för Microsoft och dess partner. 31. Du har skapat virtuell maskin i Azure, på denna har du installerat IIS. Du tar reda på publik IP-adress för denna, öppnar webbläsare och försöker ansluta till denna virtuella maskin, men du får ingen anslutning. Vad måste du mer konfigurera? (1 poäng) End-point, som lyssnar på port tcp 80.

8 7 32. Vad innehåller VM Depot? (2 poäng) Avspeglingar och mallar. 33. Du vill tillverka virtuell maskin för allmänna göromål, hur vilken serie skall du välja? (1 poäng) o A-series o D-series o G-series o H-series 34. Web Sites är en lösning av typen? (1 poäng) o PaaS o IaaS o SaaS o DaaS 35. Virtuella maskiner i Azure, är en lösning av typen? (1 poäng) o PaaS o IaaS o SaaS o DaaS 36. Office365 är en lösning av typen? (1 poäng) o PaaS o IaaS o SaaS o DaaS

9 8 37. Vilka två portaler finns tillgängliga, för att sköta dina resurser i Azure? (2 poäng) Preview Portal (Ibiza) och Management Portal. 38. I bilden ovan fattas två komponenter, vilka? ( 2 poäng). App Fabric Controller (överst) och Service Management API. 39. Google, IBM och amerikanska universitet, startade tillsammans ett projekt. Vilket år? (1 poäng) o 1980 o 2007 o 2006 o Vad definierar en molntjänst? (5 poäng) Självbetjäning, nätverksbunden, flexibel, mätbar och samlade resurser. 41. Du har lagrat videofil i Azure Storage, i din kod har du ändrat referenser till denna fil. När du testar din sida, får du detta resultat:

10 9 Del av din kod ser ut så här: </div> <div class="content"> <br /> <p> Beginners Docker<br /><br /> <video autoplay width="480" height="280" controls poster="poster1.jpg"> <source type="video/mp4" src="https://stordevsumj.blob.core.windows.net/vl dit/testwebinar.mp4"> <source type="video/ogg" src="https://stordevsumj.blob.core.windows.net/vl dit/testwebinar.ogv"> <source type="video/webm" src="https://stordevsumj.blob.core.windows.net/vl dit/testwebinar.webm"> Your browser does not support the video tag. </video> <br> </p>

11 10 Via Visual Studio Server Explorer tittar du på egenskaperna för din Blob. Egenskaperna ser ut så här: Vad är det för fel och hur åtgärdar du detta? (2 poäng) Fel på rättigheter, klicka på dropdown-rutan till höger om Public Read Access, ändra till Blob. Ger som resultat:

Modul 6: Infrastruktur för webb

Modul 6: Infrastruktur för webb 1 Modul 6: Infrastruktur för webb Enkel skalbar hosting för webb siter i Windows Azure, är av typen PaaS. Tjänsten Web sites kommer i fyra lägen: Free, Shared, Basic och Standard. Dessa kan bytas när som

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

RF Kalmar SYSTEMDOKUMENTATION IDP HULTSFRED. Beställare: RF Kalmar. Version: 0.5.0 2010-02-11

RF Kalmar SYSTEMDOKUMENTATION IDP HULTSFRED. Beställare: RF Kalmar. Version: 0.5.0 2010-02-11 RF Kalmar SYSTEMDOKUMENTATION IDP HULTSFRED Beställare: RF Kalmar Version: 0.5.0 2010-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DOKUMENTINFORMATION... 4 1.1 DOKUMENTETS SYFTE... 4 1.2 DOKUMENTETS MÅLGRUPP... 4 1.3

Läs mer

Using Microsoft Azure IAAS to host your SharePoint farms

Using Microsoft Azure IAAS to host your SharePoint farms Wictor Wilén Using Microsoft Azure IAAS to host your SharePoint farms IT-Pro Wictor Wilén Director, SharePoint Architect, Author Connecta AB, Sweden Microsoft Certified Architect SharePoint 2010 Microsoft

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Java, PHP & Ruby - Cloud Hosting

Java, PHP & Ruby - Cloud Hosting Java, PHP & Ruby - Cloud Hosting INGEN INLÅSNING Hos oss så blir du varken inlåst tekniskt eller kommersiellt. Vi tror på öppna standarder och öppen källkod för detta ger dig som kund en valfrihet och

Läs mer

MANUAL FÖR CELLIP CELLPHONE STATUS 2013

MANUAL FÖR CELLIP CELLPHONE STATUS 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellip Cellphone status Lync 2013... 2 1. Skapa en trusted applications pool... 2 2. Skapa en trusted Application... 2 3. Skapa en Trusted Application Endpoint...

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Byggserverövervakning

Byggserverövervakning Byggserverövervakning Utveckling av ett system för att synliggöra integrationsproblem Build server monitoring Development of a system visualizing problems with integration Andreas Cider Max Jacobs Fakulteten

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET

Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET Lektionen behandlar kapitlen 3 och 4 i kursboken. Application och Page Framework Med Visual Studio 2005 levereras ett antal inbyggda verktyg bland annat SQL

Läs mer

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Examensarbete 10 poäng C-nivå SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D103/07 Magnus Bilock Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2007 Examinator: Thomas Padron-McCarthy MAIL STORAGE

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Replikering av databaser över Internet

Replikering av databaser över Internet Datavetenskap Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Replikering av databaser över Internet Examensarbete, C-nivå 2003:07 Replikering av databaser över Internet Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Magnus

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter

SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter Malmö högskola Datateknik Teknik och Samhälle SharePoint teknologi en utvärdering av tekniken och dess möjligheter SharePoint Technology - An evaluation of the technique and its possibilities Fernando

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Vad är Zendesk Vår snabb guide för att koppla ihop Zendesk och din webbutik från Nordisk e handel Steg 1 [Skapa konto] Steg 2 [Konfigurera språk] Steg

Läs mer

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se MOBIL TID Mobil närvarohantering Vad är Mobil Tid? Mobil Tid är en administrationsverktyg för att hantera din personals närvaro och tidrapportering. Med hjälp av beröringsfri avläsning säkerställer ni

Läs mer

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt DEGREE PROJECT, IN, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2013 En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt UTVECKLING AV ETT VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA PROGRAMMERING DAVID BRINNEN AND RASMUS NORD KTH ROYAL

Läs mer

ExOpens Forecastpaket 2.3

ExOpens Forecastpaket 2.3 Forecastpaket 2.3 Användare i webb och Excel Administratör Server Ert ekonomisystem Forecast ExOpens Forecastpaket 2.3 Med ExOpens Forecastpaket 2.3 kan du jobba via både Excel och webben. Du kan skapa

Läs mer

Installation och administration. Lokala Säkerhetstjänster 2.0

Installation och administration. Lokala Säkerhetstjänster 2.0 2.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1 Allmänt... 5 1.2 Konventioner... 5 1.3 Referenser... 5 2 PLATTFORM OCH TREDJEPARTSPRODUKTER 6 2.1 Operativsystem... 6 2.2 Java... 6 2.2.1 JCE, Java Cryptography

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015 Volume Licensing Villkor för Onlinetjänster 1 April 2015 Onlinetjänstvillkor för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, april 2015) 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 TIDIGARE VERSIONER... 3 FÖRTYDLIGANDEN

Läs mer

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 Författare: Martin Andersson JTH DD08 Erik Berggren JTH DD08 Henrik Hagstedt JTH DD08 Henrik Johansson JTH DD08 Björn Lindén JTH DD08 Björn Nygren JTH DD08 Tim Olsson JTH DD08

Läs mer