Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst."

Transkript

1 Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst.

2 Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna med molnet men få vet hur de skall gå tillväga för att komma dit och hur det påverkar företagets affärsmodeller. Donator har tagit fram ett partnerprogram som innehåller ett antal steg där vi lär känna din produkt och lotsar dig genom processen att konvertera din programvara till en molntjänst och hittar en lämplig debiteringsmodell. Vi hjälper dig att utnyttja molnets alla fördelar och ta steget från produkt till molntjänst. Välkommen in i vårt partnerprogram. IT som tjänst Trenden i programvarubranschen är tydlig, man går ifrån det traditionella produkt-tänket till att erbjuda sina applikationer som tjänst. Kunden vill betala för funktion och utnyttjande och slippa dyra investeringar i licenser. Detta kallas populärt för Molntjänster eller SaaS (Software as a Service). Kunden hyr drift och licenser av applikationen och betalar en fast kostnad per månad samt en kostnad för utnyttjande av funktion, t.ex. per transaktion. Molnet Inte bara web Många lever med bilden att det bara är rena Web-baserade system som går att köra i molnet. Publika moln som t.ex Azure är mycket riktigt anpassade för webbdrift men 1

3 Donator erbjuder även driftmiljöer som stödjer både 32 och 64 bitars Windows-applikationer och driftas i något som vi kallar WorkOnline, fjärrskrivbord via Citrix. Vad driver utvecklingen? För slutkunden finns det tydliga fördelar med molntjänster: 2 Inga investeringar i licenser och drift. Betala endast för det som används Möjlighet att testa innan köp Öka och minska utnyttjande efter behov Högre tillgänglighet Snabbare införande av ny funktionalitet Fördelar för programutvecklare Mer långsiktig relation med kunder Möjlighet till vertikalisering och spetskompetens Löpande månadsintäkter som ger långsiktig trygghet Möjlighet att attrahera större kunder Långsiktigt bolagsvärde ökar Förenklad försäljning Vi ser idag på marknaden att kunder i större grad vill testa och utvärdera produkter/tjänster innan de köper. Genom att ha en demomiljö igång i molnet kan du med några enkla knapptryckningar skapa konton och låta dina kunder testa produkten. Vi har verktyg som stödjer dig i att

4 skapa användare/databaser m.m. När kunden i nästa steg förhoppningsvis investerar i din produkt, vill de alltid börja använda systemet omgående. Detta möjliggör du enkelt via en moln-baserad drift. Din driftmiljö är redan på plats och det handlar om att konfigurera en instans för din kund och detta kan ske mer eller mindre automatiskt. När din kund valt ditt system, anser vi att detta är början på din affär istället för målet som det varit med den klassiska debiteringsmodellen. Hur då? Det handlar om att använda en tjänstebaserad debiteringsmodell. Affärsprocesser och debiteringsmodeller I den klassiska debiteringsmodellen för programvara tas en grundkostnad ut för systemet, oftast baserad på antal användare. Sedan tar man en underhållsavgift per år på x antal procent av kostnaden. Denna modell är svår att få gehör för i en molnbaserad distribution. Vi ser mer och mer att modellen för debitering måste vara mer knuten till den kundnytta som säljs. En kund är alltid villig att betala för tjänster och funktioner som gör deras vardag effektiv. I den tjänstebaserade modellen baserar man debiteringen på en månadskostnad som är lägre samt en kostnad för utnyttjande av funktion till exempel per transaktion. Detta ger trygghet för kunden samtidigt som ni får betalt för den kundnytta som säljs. Hantering av licensnycklar och administration minskar avsevärt. 3

5 Exempel Klassiska modellen System X som hanterar leveranser för ett företag. Bolaget ökar leveranserna men detta kräver inte fler användare för systemet sköter allt effektivt. Klassisk debiteringsmodell Licenskostnad 10 användare Årskostnad 20% Intäkter Intäkter år 1, leveranser Intäkter år 2: leveranser Intäkter år 3: leveranser kr kr kr kr kr Exempel Tjänstemodellen System X som hanterar leveranser för ett företag. Bolaget ökar leveranserna men detta kräver inte fler användare för systemet sköter allt effektivt. Tjänstebaserad debiteringsmodell Licenskostnad 10 användare/mån Kostnad per leverans/transaktion Intäkter Intäkter år 1, leveranser Intäkter år 2: leveranser Intäkter år 3: leveranser 250 kr 50 öre kr kr kr 4

6 Fördelarna med att gå över till en tjänstebaserad modell är närheten till kunden, de löpande intäkterna och möjligheten att ta del av kundens expansion. Risker & utmaningar Det finns givetvis även risker som måste beaktas när det gäller molntjänster och byte av debiteringsmodell, t.ex. Att lösningen inte lever upp till de regler marknaden kräver enligt lagar och förordningar vad gäller lagring och behandling av information. Kommunikationsproblem som stör samarbetet mellan slutkunder, program- och driftleverantörer. Externa myndighetskrav som plötsligt påverkar tjänsten. Minskad likviditet i övergångsfas vid byte av affärsmodell. Med Donator som din driftpartner arbetar vi tillsammans för att möta dessa utmaningar. Hur kommer vi dit? Donator har tagit fram ett partnerprogram som innehåller de nödvändiga steg som krävs för att på bästa sätt gå från produkt till tjänst. Genom att delta i partnerprogrammet får du stöd av våra specialister genom hela processen att konvertera din programvara till en molntjänst med en tjänstebaserad debiteringsmodell. 5

7 Programmet Steg för steg Steg 1: Strategiskt partneravtal Det första vi gör är att teckna vett partneravtal. Att vi börjar med detta är främst för er del. Avtalet innebär att sekretess för information och kod binds för vår organisation. Vi kan därigenom ha en öppenhet om vårt sätt att arbeta och vi kommer fortare till ett resultat. Detta partneravtal innefattar stegen fram till driftsättning. Vid driftsättning kompletteras detta avtal med ett affärsavtal där debiteringar och prismodeller hanteras. Steg 2: Produktgenomgång Ingen är mer expert på er produkt än ni själva. Vi behöver tillsammans gå igenom er produkt på flera nivåer för att hitta den optimala modellen. Vi rekommenderar 2 3 dagars workshop ihop med våra affärsutvecklare/tekniker/ systemutvecklare för att tillsammans se vilka delar som passar i vilket moln, baserat på funktionalitet, lagkrav och marknader ni vill bearbeta. Denna produktgenomgång ger er och oss en klar bild på vad er produkt kan och hur den på bästa sätt kan fungera i en molnmiljö. Vi lägger en stor del av arbetet på att se vilka integrationsmöjligheter som finns och hur ni bästa kan använda dessa i en större skala. Steg 3: Affärsmodellen Nästa steg i vår process är att utifrån produktgenomgången skapa affärsmodellen som behövs för att på ett effektivt sätt ta betalt. En del i detta brukar vara att se nyttan som 6

8 är produktens värde och paketera detta på ett effektivt sätt som blir tydlig för kunden. I denna del av processen utvärderar vi möjligheterna till hur automatiserat vi kan skapa nya kundmiljöer/utvärderingsmiljöer och vilken nivå av integration som skall tillåtas. Denna del av processen brukar ta 1 dag. Vi har efter detta grunden för att testa er produkt i en moln-miljö. Steg 4: Utveckling och anpassning Oftast är det delar i systemet/produkten som måste justeras för att fungera effektivt i molnet. Våra utvecklare finns där och stödjer er i denna process. Vi brukar normalt sett inte förändra i er kod utan endast hjälpa era utvecklare att komma vidare i er produkt. Vi erbjuder även stödsystem i form av källkodsarkiv och ärendehanteringssystem för utvecklare. Då vi har verktyg för att räkna transaktioner, administration av användare med mera sker ofta en integration även mot vår plattform i detta steg. Mer om vår plattform Donator Studio finns i separat dokumentation. Vi skapar tillsammans en testmiljö där vi publicerar produkten och testkör funktionalitet med de olika förändringarna så att vi även praktiskt ser att det fungerar. Då vi har tillgång till de flesta serverapplikationer utvärderar vi även den tekniska plattformen i detta steg. Steg 5: Test och utvärdering När utvecklingen kommit till stadiet RC (Release Candidate) kör vi ett eller flera testscenario. Detta resulterar ofta 7

9 i att små justeringar görs. Testen av system och affärsmodell ger dig som partner de verktyg du behöver för att påbörja förändringen av debiteringsmodell och distributionssätt av din applikation. Vi har oberoende konsulter som kan komma in och testa systemet för att säkerställa funktionaliteten. Testprotokoll tas fram där tekniska, funktionella och debiteringstekniska funktioner testas och eventuella fel upptäcks och åtgärdas. Steg 6: Driftsättning Driftsättning är den viktigaste fasen i vårt arbete. Er första kund sätter vi upp tillsammans och driftsätter en installation. Detta för att få med er kundinfo och att de förändringar och debiteringssätt som valts fungerar. I samband med driftsättning tecknas ett affärsavtal mellan er och oss. Där klargör vi de affärsmässiga förhållanden som vi skall arbeta efter. En stor del i detta är support gentemot er och hantering av support för era slutkunder. Vi har ett supportsystem där vi kan stödja er som partner med en portal för ärendehantering. Portalen är skiktad vilket gör att vi kan få driftmeddelanden gällande teknik och infrastruktur medan ni hanterar ärenden som är specifika för ert system. Gå med i Donators Partnerprogram välkommen in i gemenskapen! 8

10 Varför Donator som driftpartner? Vår primära uppgift som din driftpartner är att göra det vi är experter på, dvs att se till att IT-driften fungerar oavsett om det är placerad i ett privat eller publikt moln. Följande områden är centrala för Donator: - Övervakning och jour - Säkerhet och authenticering - Kapacitetsplanering och rapportering Donator AB Ekonomivägen Askim

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Cloudstrategins roll och betydelse

Cloudstrategins roll och betydelse 1(7) Cloudstrategins roll och betydelse Bertil Danared och Jan Hallgren Många organisationer har idag börjat att anamma vad cloudtjänster (eller molntjänster på svenska) kan erbjuda, även om de har kommit

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5

Vad är NAVsmart?... 2. Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3. Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4. Ekonomistyrning... 5 Produktblad för NAVsmart Innehåll Vad är NAVsmart?... 2 Hur är NAVsmart uppbyggt?... 3 Vilka typer av företag passar NAVsmart för?... 4 Ekonomistyrning... 5 Tidrapportering och projekt... 6 Integration

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion till SveaWebPay INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion till SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att smidigt komma igång med betalningar via SveaWebPay. Ett ytterligare syfte med dokumentet är att ge en god bild över vilka

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing

OKTOBER 2005. Sju steg. för rätt outsourcing. Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing OKTOBER 2005 Sju steg för rätt outsourcing Bilagan ges ut i samarbete med Telecomputing computersweden.se 2 En besvärlig skilsmässa Ofta handlar det om att man inte kommunicerar på rätt sätt. Eller att

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR.

DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. DIN VÄG TILL MOLNET BÖRJAR HÄR. MOLNET: FRÅGAN ÄR INTE OM, UTAN NÄR? OCH I VILKEN UTSTRÄCKNING? INNEHÅLL 03 Varför molnet? 04 Varför Microsofts molntjänster? 05 Kundperspektiv: Kostnadseffektivitet, flexibilitet

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer