Modul 6: Infrastruktur för webb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modul 6: Infrastruktur för webb"

Transkript

1 1 Modul 6: Infrastruktur för webb Enkel skalbar hosting för webb siter i Windows Azure, är av typen PaaS. Tjänsten Web sites kommer i fyra lägen: Free, Shared, Basic och Standard. Dessa kan bytas när som helst. Kallas för tier. Tier används för att gruppera webbsiter. Free och Shared är det på delad datorresurs, Basic och Standard dedicerade virtuella maskiner. Alternativen Free och Shared faktureras du per timme för varje instanser av din site. I Basic och Standard faktureras du för varje dedicerad virtuell maskin som används, inte per web site. Always on Endast tillgänglig i Basic/Standard tier. Genererar http request regelbundet - tänkt som heartbeat, för att försäkra sig om att webb site inte starta om app pool. - förhindrar att webb site sätts till unloaded och tvingas till ombyggnad vid nästa förfrågan. I lägena Shared, Basic och Standard, kan skräddarsydd domän användas. För att kunna använda eget domännamn, måste först verifiering av ägandeskapet göras. Detta görs genom att A- och CNAME-post skapas. Dessa poster används av Microsoft för att verifiera ägandeskapet. Autoscale kan användas för horisontell skalning genom att använda metrics och schedule. Denna ger flexibilitet till din applikation och ser till att din applikation har tilldelning av resurser som ligger nära det som krävs. Med funktionen, kan du: - minimera kostnaden för onödiga resurser, när dessa inte längre behövs. - maximera prestanda för din webb site, ökar förfrågningar skapas fler instanser.

2 2 Web Deploy Tillhandahåller ett förenklat paket format som representerar din IIS webb site. Paketet kan innehålla följande: - programkod. - innehåll. - konfiguration i XML. - databas. - modifieringar i registret. - referenser till Assemblies and Globally Assembly Cache (GAC). Modul 7: Spara information i Azure Tjänsten Azure Storage ger möjlighet till lagring av poster, filer och förfrågningar, i en flexibel hanterbar och skalbar lösning. Storage service består av fyra primära typer av lagring, där varje typ är tillgängliga via unika slutpunkter: Blob Table key],[row key]) Queue File Blob

3 3 Storage blobs tillhandahåller ett sätt att lagra filer så dessa kan konsumeras av andra komponenter i din applikation eller från klientenheter. Blobs representera filer och kan skyddas med hjälp av token. Token krävs för att få tillgång till blob. Table Tjänsten Table är av typen NoSQL store, som är baserad på ett mönster för ett dokument. Varje enhet består av delnyckel (partition key) och en radnyckel (row key), som tillsammans formar unik nyckel. Enheterna består av en samling av nyckelpar för egenskaper för dokumentet. File File är en tjänst som publicerar Server Message Block (SMB) 2.1 slutpunkt. Denna slutpunkt kan användas av virtuella maskiner i Azure, på samma sätt som delad enhet. Queue Storage queues är externt hanterade frågor som kan konsumeras av modul(er) i din applikation. Implementerade med ett traditionellt mönster, först in först ut (FIFO). Frågorna kan beräknas och förfrågningar kan förhandsvisas, utan att dessa kommer att tas bort från kön.

4 4 Som standard replikeras alla storage accounts inom sitt egna datacenter och är organiserade i tredubbla kopior. Andra nivåer av replikering, påverkar dessa, inte standardmetoden. Locally Reduntant Storage (LRS) Locally Reduntant Storage (LRS) är standardalternativet. Informationen replikeras till tre olika noder inom samma datacenter. Är det enklaste och billigaste alternativet. När du inte behöver mer avancerad redundans, kan du använda detta alternativ. Om lagring fallerar, finns det möjlighet att återställa, men om hela datacentrat försvinner, kommer även informationen att försvinna. Zone Reduntant Storage (LRS) Zone Reduntant Storage (ZRS), alternativet innebär att lagringen replikeras till tre olika datacenters inom samma region. Möjlighet att replikera över regionsavgränsningarna om det inte finns tillräcklig med lagring inom region. Tänk på att detta kan strida mot eventuella regler som ett företag eller organisation kan lyda under. Medför dock inga extra kostnader. Geo Reduntant Storage (GRS) Geo Reduntant Storage (GRS), innebär att information replikeras till ett annat datacenter i annan region. Det kommer att finnas tre kopior i ditt primära datacenter, men med alternativet kommer tre nya kopior att skapas i det nya datacentrat. Kopieringen sker asynkront, primärt datacenter skickar informationen, sekundärt datacenter skriver informationen. Read Access - Geo Reduntant Storage (GRS) Read Access - Geo Reduntant Storage (GRS), fungerar på samma sätt som GRS. Primära skillnaden är att applikationen får bara läsbar tillgång till informationen

5 5 i det andra datacentrat. Kan vara användbart när du vill distribuera arbetsflödet för din applikation. Huvuddelen i applikationen är konfigurerat mot det primära datacentrat, har möjlighet att läsa och skriva information, medan eventuell rapporteringsdel i din applikation använder sig av information i det sekundära datacentrat. Tillgång till informationen verifieras med delad nyckel: - blobs kan konfigureras för anonym tillgång. - signatur kan generas för att ge tillfällig delad tillgång till lagringsresurs. Storage account får två nycklar som kan återgenereras utan att applikation tappar anslutning mot resurs. Tables tillhandahåller mekanism för informationslagring, av typen NoSQL. Designat för att spara löst strukturerad information i tabeller, som kan delas upp, genom att använda nyckel (partition key). Idealiska kandidaten för lagring i Tables, är information som sällan förändras eller är av typen oföränderlig, som lagras i stor mängd och som behöver snabb åtkomst. Tables har stöd för följande transaktioner: - Create. - Read. - Update. - Delete. Modul 8: Lagra filer och media i Azure Det finns två typer av blobs: - Page blobs - Block blobs Page blobs är en samling av 512-byte stora pages.

6 6 - är optimerade för Random Access och frekventa uppdateringar. - kan användas som lagring av bestående diskar för Virtual Machines (VM) i Azure. - har hög prestanda och pålitlighet. - kan ökas eller minskas i storlek, genom att lägga till eller ta bort pages. Skriva över Modifiering av page blob, kan skriva över en eller flera sidor, förändringar kommer att skrivas direkt. Maxstorlek Maxstorlek för page blob är 1 TB (TerraByte). Block Blobs Består av Block Blobs består av en serie av block. Laddas upp Kan laddas upp parallellt för att snabba upp processen. De olika delarna kommer att sättas ihop när commit görs. Dessa block kan skickas utan någon speciell ordning. Commit är när delarna sätts samman. MD5 hash kan användas för att verifera att varje block har blivit uppladdat. Om inte ett block har blivit uppladdat, kan detta block återsändas. När commit görs, kontrolleras blocklistan, innan själva skrivningen görs. Under själva Under själva uppladdningen betraktas Block blob som uncommited. Kan inte vara större än 200 GB (GigaByte). Tre nivåer av rättigheter för behållare finns tillgängliga:

7 7 - Full public read access - läsa container blobs. - läsa individuella blobs. - kan inte läsa container. - Public read access for blobs only - kan läsa individuella blobs. - No public read access - ingen tillgång till blobs, container eller innehåll. Shared Access Signature (SAS Token) är URI som ger tillgång till skyddad behållare, blob, kö eller tabell för specifik intervall. Utan att använda Ger möjlighet för klientapplikation att få tillgång till resurs, utan att använda nyckel för storage account. Storage Account innehåller både primär och sekundär nyckel, bägge ger administrativa rättigheter till ditt konto och dess resurser. Att använda SAS tillhandahåller ett säkert alternativ och ger rättigheter till att läsa, skriva eller ta bort information, beroende lite på vilka rättigheter du tillåter. Storage Account behöver inte användas. Tillsammans med Skall bara användas tillsammans med skyddad (HTTPS) förfrågan, för att få ett ytterligare skydd för informationen. Stored access policy ger möjlighet till finmaskig kontroll över flera shared access signatures. Livslängd Livsländ för signatur och rättigheter lagras i policy, istället för URL. Slå igenom Egenskaper i policy kan ändras, därefter kommer dessa att slå igenom på de signaturer som är skapade från policy.

8 8 Behållare, kö eller tabell kan ha upp till fem stycken Stored Access Policies. Azure File Storage Azure Files är en tjänst som exponerar SMB-utdelningar, dessa kan delas mellan applikationer. Modul 9: Message queues i Azure Azure Storage Queues tillhandahåller metod för att lagra meddelande. Är en tjänst för att lagra ett stort antal meddelande, dessa meddelande kan nås från vilken plats som helst i världen, med autentiserade koppling antingen via http eller https. Ett meddelande kan ha maxstorlek på 64 kilobyte (KB), kön kan innehålla miljoner meddelande, upp till maxstorleken för ett storage account. Storage account har maxstorlek på 200 TB, för blob, queue, table eller eventuella fildelningar. I Visual Studio 2013, tillhandahåller Server Explorer visning av uppköade meddelande, antingen i emulator eller för ett Azure Storage Account. Emulator kan vara bra att använda sig av vid framtagning och test. Inte förenat med några kostnader. Meddelande som finns i kön är inte statiska. Innehållet kan förändras liksom synbarheten för detta meddelande. Innehållet i meddelanden lagras som en sträng. Komplexa objekt kan sparas i ett kömeddelande genom att serialisera dessa. Service Bus är en hanterad infrastruktur för meddelande. Service Bus består av fyra tjänster för kommunikation. Du kan skapa en eller flera instanser för varje tjänst för att ansluta till din applikation. Tjänsterna involverar:

9 9 - Queues. Agerar som ett skikt mellan komponenter i applikationen och lagrar meddelanden som andra applikationskomponenter kan få. - Topics. Som är mekanism för enkelriktad kommunikation som låter klientapplikation eller enheter prenumerara till ett ämne (topic). Separat applikation eller enheter kan publicera ämne, som sedan konsumeras av klientapplikation. - Relays. Är dubbelriktat proxy för kommunikation med Windows Communication Foundation (WCF) tjänst. Klientapplikation kan bindas direkt till slutpunkt för relay, infrastruktur för funktionen hanterar kommunikationen med rätt slutpunkt för WCF-tjänsten. - Notification Hubs. Hanterad agentbaserat system, för att distribuera meddelande från server applikationer till klientenheter på olika plattformar. Namespace fungerar som logisk gruppering av tjänsteinstanser för Service Bus. När du skapar queue, topic eller relay, ger du in ett namn. Instansnamnet används för att skapa unik identifiering för ditt objekt. Applikationer kan använda detta namn till Service Bus för att använda dess funktioner, mot andra applikationer. Service Bus Queues erbjuder agentbaserad modell för kommunikation. Distribuerade applikationer, kan dela meddelande i ett FIFO (First In First Out) mönster. Service Bus Queue erbjuder agentbaserad modell för kommunikation, liknande Queue service Azure Storage. Genom att använda dessa köer behöver inte applikationsmoduler som är distribuerade, en direkt kommunikation sinsemellan. Dessa moduler kommunicerar istället med denna typ av köer. Detta säkerställer separation mellan funktioner som genererar och funktioner som bearbetar meddelanden. Seperationen ger flexibilitet, någon eller några komponenter som genererar meddelande och en eller komponenter som bearbetar meddelandet. Om det uppstår problem i någon instans, kan återstående instanser fortfarande

10 10 bearbeta meddelanden. Om arbetsbördan för hela applikationen ökas, kan nya instanser startas för att hantera arbetsbördan. För applikationer som körs i molnet är det ett vanligt scenario och kritiskt att designmässigt hantera, vid utveckligen av molnapplikation. Varje meddelandet i Service Queue har ett unikt ID, detta unika ID kan användas av klientapplikation för att räkna ut om ett meddelande bearbetas av flera mottagare. Service Bus queues messages består av ett antal huvuddelar: - Body - Label - Time To Live - Properties - kan vara objekt eller stream. - DataContractSerializer används för att serialize för komplexa objekt. - enkel textbaserad etikett. - samling av egenskaper som kan användas av specifika konsumerare. Service Bus Relay är en mekanism för att ansluta distribuerade applikationer eller molntjänster till en specifik slutpunkt på ett lokalt nätverk.

11 11 Service Bus Notification Hub Hanterad infrastruktur för att skicka meddelande till mobila enheter. Tillhandahåller ett enkelt gränssnitt för plattformen.

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

Kaliber Teknisk förstudie

Kaliber Teknisk förstudie Kaliber Teknisk förstudie Bakgrund och syfte Rapporten beskriver ett nytt system, med arbetsnamn Kaliber, som ska knyta samman olika bibliotekssystem, e-boksleverantörer och innehållsleverantörer för att

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation

Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation Webbtjänster med SOAP, uppbyggnad och implementation David Smedman Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, Åbo, Finland E-post: dsmedman(snabela)abo.fi Abstrakt Denna uppsats kommer att ta

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt DEGREE PROJECT, IN, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2013 En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt UTVECKLING AV ETT VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA PROGRAMMERING DAVID BRINNEN AND RASMUS NORD KTH ROYAL

Läs mer

Webbseminarium BIF-Utbildning för utvecklare Version 1.0.0

Webbseminarium BIF-Utbildning för utvecklare Version 1.0.0 Typ av dokument Webbseminarium Datum 2009-07-02 Sida 1(85) Webbseminarium BIF-Utbildning för utvecklare Version 1.0.0 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Implementering...

Läs mer

ios-säkerhet ios 8.3 eller senare Juni 2015

ios-säkerhet ios 8.3 eller senare Juni 2015 ios-säkerhet ios 8.3 eller senare Juni 2015 Innehåll Sid 4 Sid 5 Sid 9 Sid 17 Sid 25 Sid 29 Introduktion Systemsäkerhet Säker startsekvens Auktorisering av systemprogram Secure Enclave Touch ID Kryptering

Läs mer

Bruksanvisning för Synology NAS

Bruksanvisning för Synology NAS Dokument-ID Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Innehållsförteckning Kapitel 1: Inledning Kapitel 2: Kom igång med Synology DiskStation Manager Installera Synology NAS och DSM... 7 Logga in på DSM... 7 Skrivbord

Läs mer

Utvärdering av protokollet SOAP

Utvärdering av protokollet SOAP Utvärdering av protokollet SOAP Är SOAP framtidens kommunikationsprotokoll i distribuerade datorsystem över Internet? Evaluation of the SOAP protocol Is SOAP the future communication protocol in distributed

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning

FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning FreeAgent GoFlex Home Bruksanvisning Bruksanvisning för FreeAgent GoFlex Home 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wave-logotypen och FreeAgent är varumärken eller registrerade

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Analys av loggar vid intrång i Windows NT

Analys av loggar vid intrång i Windows NT Datavetenskap Andreas Skoglund och Kristin Berg Analys av loggar vid intrång i Windows NT Examensarbete, C-nivå 2002:27 Analys av loggar vid intrång i Windows NT Andreas Skoglund och Kristin Berg 2002

Läs mer

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010

PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 PROJEKTRAPPORT O-RINGEN 2010 Författare: Martin Andersson JTH DD08 Erik Berggren JTH DD08 Henrik Hagstedt JTH DD08 Henrik Johansson JTH DD08 Björn Lindén JTH DD08 Björn Nygren JTH DD08 Tim Olsson JTH DD08

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

Paketera och distribuera dina program

Paketera och distribuera dina program Paketera och distribuera dina program Användarguide, Summer 15 @salesforcedocs Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med ensamrätt. Salesforce, ett är registrerat varumärke tillhörande salesforce.com,

Läs mer

Utveckling av en grask databasapplikation i.net

Utveckling av en grask databasapplikation i.net Datavetenskap Karl Larsaeus och Pär Råstam Utveckling av en grask databasapplikation i.net Examensarbete 2004:25 Utveckling av en grask databasapplikation i.net Karl Larsaeus och Pär Råstam c 2004 Författarna

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer