OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual."

Transkript

1 1 LB-M-EX

2 LB-M-EX Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar att ni läser igenom denna manual innan ni börjar använda Lockbee för att på ett enkelt sätt komma igång och nyttja tjänsten på bästa möjliga vis. OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. Innehållsförteckning Användarmanual för Lockbee Backup Exchange Komma igång Konfigurera Lockbee modulen Lägga till e-postanvändare att ta backup för Exkludera kataloger från backup Ta bort användare från backup-konfigurationen Säkerhetskopiering av Exchange-brevlådor Så presenteras Exchangemodulens resultat efter en backup Återskapande av brevlådeinnehåll Bilaga 1 - Inställningar För Exchange Bilaga 2 - Inställningar för Exchange

3 LB-M-EX Komma igång 1.1. Konfigurera Lockbee Exchangemodulen Välj Verktyg och klicka på Konfigurera Exchangemodulen, så får du fram följande dialog: Ange en användare som E-postadministratör, och ange även Lösenord. OBS! Kontot som du anger måste vara konfigurerat enligt anvisningarna i bilaga 1 respektive bilaga 2. I fältet för Dagar att kopiera anger man hur gamla mail/poster som ska tas med vid backup. Om detta sätts till t.ex. 14 kommer vid varje backup-tillfälle de poster som tillkommit de senaste 14 dagarna tas med. Om värdet sätts till 0 kommer istället alla poster tas backup på vid varje backup-tillfälle, vilket naturligtvis tar mer utrymme och tid Om Ignorera återställda kataloger är ikryssat kommer de kataloger som skapas när man återställer en backup inte göras backup på. Dessa kataloger döps enligt modellen LOCKBEERESTORE_. 3

4 LB-M-EX Lägga till e-postanvändare att ta backup för Högerklicka på Exchange på localhost, välj Lägg till användare, så får man upp följande dialog: Markera en eller flera användare och klicka på Add. Som synes försvinner de valda användarna från den här dialogen, och har lagts till i backup-konfigurationen. När du är nöjd klickar du på Close. 4

5 LB-M-EX Här ser man resultatet: OBS! Om du använder Exchange 2007, glöm inte att ge e-postadministratören fullständiga rättigheter på de tillagda brevlådorna (enligt punkt 4 i bilaga 1). 5

6 LB-M-EX I denna användares Inbox finns det ett , vilket man ser på Antal poster: 1 : För att inte belasta Exchange-servern onödigt mycket beräknas inte ackumulerad Filstorlek och Senast ändrad för posterna i katalogen Exkludera vissa kataloger från backup Om du vill låta bli att ta backup på vissa kataloger, t.ex. Borttagen e-post eller Skräppost högerklicka på katalogen du vill exkludera, och välj Exkludera med underkataloger. Som namnet antyder kommer katalogen och alla dess underkataloger exkluderas. Man ser att en katalog ignoreras/exkluderas genom att texten blir grå. För att inkludera katalogen igen högerklicka och välj Inkludera med underkataloger. 6

7 LB-M-EX Ta bort användare från backup-konfigurationen Högerklicka på den användare du vill sluta göra backup för, välj Ta bort användare. klicka Yes/Ja för att bekräfta, eller No/Nej för att avbryta borttagandet. 7

8 LB-M-EX Säkerhetskopiering av Exchange-brevlådor När Lockbees administrationskonto har fullständiga mailrättigheter, modulen är konfigurerad och brevlådorna är valda sker säkerhetskopieringen precis som vanligt i Lockbee Så presenteras Exchangemodulens resultat efter en backup Resultatet för Ignorerade poster: är skrivet i formatet a+b+c, där: a) Antalet kataloger som börjar med LOCKBEERESTORE_ och ignorerats pga. att Ignorera återställda kataloger är valt i konfigurationsdialogen b) Antalet kataloger som aktivt valts bort genom Exkludera med underkataloger c) Meddelanden som har fallit utanför åldersstrecket i Dagar att kopiera i konfigurationsdialogen 8

9 LB-M-EX Återskapande av brevlådeinnehåll Klicka på Säkerhetskopior och navigera sedan till den användare vars brevlådeinnehåll du vill återskapa. Du kan välja att återskapa allt, eller, om du navigerar nedåt i användarens baskatalog, välja en enskild underkatalog. När du har valt vilken katalog du vill återskapa, klicka på Återskapa katalog 1. Då återskapas katalogen i användarens brevlåda,i en underkatalog döpt enligt mallen LOCKBEERESTORE_år-månad-dagtimme:minut:sekund där datumet är när återskapandet skedde. Man behöver alltså inte välja vart katalogen ska återskapas. När återskapningen är färdig ser du dialogruta i stil med följande: 1 Notera att om du markerar Antal poster (ej underkataloger): och klickar på Återskapa fil får det samma effekt som om du klickat på Återskapa katalog på den omslutande katalogen. 9

10 Inställningsanvisningar för Microsoft Exchange En bilaga till Användarmanuel för modulen - Lockbee Backup Exchange

11 Lockbee Backup Exchange inställningar för MS Exchange 2007 Det finns fyra steg/inställningar i Exchange 2007 som måste göras för att använda Lockbee Exchangemodul: 1. Konfigurera autentiseringsmetod Autentiseringsmetoderna för WebDAV och Outlook Web Access (owa) måste vara Basic Authentication. Följ instruktionerna nedan. OBS! Man måste ställa in autentiseringsmetoderna i Exchange Management Console, inte i Server Manager för IIS. 2. Konfigurera SSL-inställningar SSL-inställningarna för de virtuella katalogerna /Exchange och /owa måste sättas till att inte kräva SSL. 3. Förordna eller skapa en användare (t.ex. thelockbeeadmin ) som har läs- och skrivrättigheter i mail store. 4. Ge användaren FullAccess-rättigheter (Ge access till samtliga mailbox:ar som skall säkerhetskopieras) Innehållsförteckning Lockbee Backup Exchange inställningar för MS Exchange ) Konfigurera autentisering, i Exchange Management Console ) Konfigurera SSL-inställningar (Internet Information Services (IIS) Manager <Servernamn> Webbplatser) 7 3) Förordna eller skapa en användare (t.ex. thelockbeeadmin ) som har läs- och skrivrättigheter i mail store:n ) FullAccess-rättigheter till samtliga mailbox:ar som ska göras backup på ) För Windows Small Business Server: Bind SBS Web Applications port 80 till localhost (Internet Information Services (IIS) Manager <Servernamn> Webbplatser)

12 1) Konfigurera autentisering, i Exchange Management Console På Exchange 2007 Mailbox Server, virtuella katalogen Exchange (EMC Server Configuration Mailbox, fliken WebDAV Exchange) 3

13 Autentiseringsmetoden ska vara enbart: Basic Authentication (Grundläggande autentisering) Dvs. Integrated Authentication (Integrerad Windows-autentisering) och andra autentiseringsmedoder ska inte vara ikryssade: 4

14 På Exchange 2007 Client Access Server, virtuella katalogen owa (EMC Server Configuration Client Access, fliken Outlook Web Access owa) Autentiseringsmetoden ska vara enbart: Basic Authentication (Grundläggande autentisering) Dvs. Integrated Authentication (Integrerad Windows-autentisering) och andra autentiseringsmedoder ska inte vara ikryssade: 5

15 Efter att man ändrat inställningarna behöver IIS startas om. Enklast är att köra iisreset /noforce i en kommandotolk/dos-fönster som körs som administratör. OBS! Om värdmaskinen får problem att starta om går det bra att utföra kommandot ytterligare en gång. 6

16 2) Konfigurera SSL-inställningar (Internet Information Services (IIS) Manager <Servernamn> Webbplatser) Leta rätt på 1 de virtuella katalogerna Exchange och owa, och för båda, under SSL-inställningar: Klicka ur Kräv SSL Starta sedan om webbplatsen, såsom i punkt 1. (Enklast är att köra iisreset /noforce i en kommandotolk/dos-fönster som körs som administratör.) 1 Om du kör Small Business Server 2008 finns de under SBS Web Applications. 7

17 3) Förordna eller skapa en användare (t.ex. thelockbeeadmin ) som har läs- och skrivrättigheter i mail store:n OBS! Vissa av kommande ändringarna innebär en Active Directory-uppdatering vilket kan ta tid för systemet att uppdatera.när du väljer användare att ge rättigheter, tänk på att inbyggda konton och grupper som bl.a. Administrator och Administrators som default explicit nekas rättigheter att läsa och skriva andra användares brevlådor. Därför rekommenderar vi att man skapar en användare enkom för att användas för Lockbee Backup Exchange Att ge användaren rättigheter i mail store görs lättast genom Exchange Management Shell, som administratör, köra: Get-MailboxDatabase Add-ADPermission -user thelockbeeadmin -AccessRights GenericAll Byt ut thelockbeeadmin till namnet på en existerande användare. 8

18 4) FullAccess-rättigheter till samtliga mailbox:ar som ska göras backup på För att kunna göra backup på en mailbox måste Lockbee-användaren ha fullständiga Exchange-rättigheter. Rättigheter ges enklast med ett av följande kommandon (det första ger rättigheterna till alla mailboxar på servern, medan det andra ger det för en specifik användares mailbox). Starta Exchange Management Shell (inte Console) som administratör och kör ett av följande kommandon: Get-Mailbox Add-MailboxPermission -User "thelockbeeadmin" -AccessRights FullAccess Get-Mailbox -Identity theuserofamailbox Add-MailboxPermission -User "thelockbeeadmin" - AccessRights FullAccess OBS! Detta måste göras varje gång en ny användare får en mailbox som skall säkerhetskopieras. 9

19 5) För Windows Small Business Server: Bind SBS Web Applications port 80 till localhost (Internet Information Services (IIS) Manager <Servernamn> Webbplatser) I vänstra kolumnen, under Webbplatser, markera SBS Web Applications: I högra kolumnen, under Åtgärder Redigera webbplats, klicka på Bindningar : 10

20 Markera raden med typ http och port 80, och klicka på Redigera (Om det inte finns en rad med både http och 80, klicka istället på Lägg till ): Under värdnamn, ange localhost. IP-adress kan lämnas på Alla ej tilldelade, och port ska vara 80 : Klicka på OK, sedan på Stäng. Efteråt ser det ut så här (notera Bläddra i localhost on *:80 (http) till höger): 11

21 Lockbee Exchangemodul, inställningar för Exchange 2003 Det finns fyra steg/inställningar i Exchange 2003 som måste göras för att använda Lockbee Exchangemodul: 1. Konfigurera autentiseringsmetod Autentiseringsmetoden för den virtuella /Exchange-katalogen måste vara Basic Authentication. OBS! Man måste ställa in autentiseringsmetoderna i Exchange System Manager, inte i Internet Information Services (IIS) Manager 2. Konfigurera SSL-inställningar SSL-inställningarna för den virtuella katalogen /Exchange måste sättas till att inte kräva SSL. 3. Verifiera WebDAV. 4. Förordna en användare (t.ex. thelockbeeadmin ) som har läs- och skrivrättigheter i mail store:n Innehållsförteckning Lockbee Exchangemodul, inställningar för Exchange ) Konfigurera autentisering, i Exchange System Manager (<Organization Name> Servers <Server Name> Protocols HTTP Exchange Virtual Server ) ) Konfigurera SSL-inställningar (typiskt: Internet Information Services (IIS) Manager <Server Name> Web Sites Default Web Site) ) Verifiera (Exchanges egna) WebDAV (typiskt: Internet Information Services (IIS) Manager <Server Name> Web Service Extensions) ) Förordna en användare (t.ex. thelockbeeadmin ) som har läs- och skrivrättigheter i mail store:n... Error! Bookmark not defined. 1

22 1) Konfigurera autentisering, i Exchange System Manager (<Organization Name> Servers <Server Name> Protocols HTTP Exchange Virtual Server ) Högerklicka på Exchange, klicka på Properties, välj fliken Access, klicka på Authentication, se till att enbart kryssrutan vid Basic Authentication (password is sent in clear text) är förbockad: 2

23 Efter att man ändrat inställningarna behöver IIS startas om, enklast genom att köra iisreset /noforce i en kommandotolk/dos-fönster som körs som administratör. Kom ihåg att kryssa ur Run this program with restricted access : 3

24 Ibland kan kommandot behöva köras två gånger. 4

25 2) Konfigurera SSL-inställningar (typiskt: Internet Information Services (IIS) Manager <Server Name> Web Sites Default Web Site) Högerklicka på Exchange, välj Properties, välj sedan fliken Directory Security, klicka på Edit i Secure Communications -rutan, se till att kryssrutan Require secure channel (SSL) inte är förbockad: Starta sedan om webbplatsen enligt steg 1. 5

26 3) Verifiera (Exchanges egna) WebDAV (typiskt: Internet Information Services (IIS) Manager <Server Name> Web Service Extensions) Kontrollera att Microsoft Exchange Server har status Allowed. Om inte, markera den och klicka på Allow : 6

27 4) Förordna eller skapa en användare (t.ex. thelockbeeadmin ) som har läs- och skrivrättigheter i mail store:n Vissa av ändringarna innebär en Active Directory-uppdatering, och det kan ta ett tag innan en sådan slår igenom. När du väljer användare att ge rättigheter, tänk på att inbyggda konton och grupper som bl.a. Administrator och Administrators som default explicit nekas rättigheter att läsa och skriva andra användares brevlådor. Därför rekommenderar vi att man skapar en användare enkom för att användas för Exchange-backup i Lockbee. När du valt eller skapat lämplig användare, fortsätt enligt nedan: I Active Directory Users and Computers: Hitta din utvalda användare och addera användaren till gruppen Exchange Domain Servers : 7

28 I Exchange System Manager: <Organization Name> Servers <Server Name> First Storage Group: Högerklicka på Mailbox Store, välj Properties, välj fliken Security, lägg till användaren med fullständiga rättigheter: 8

29 Eventuellt måste man också lägga till användaren med fullständiga rättigheter direkt i katalogen i Explorer (Utforskaren), typiskt katalogen C:\Program Files\Exchsrvr\MDBDATA Högerklicka på MBDATA (om det är där du har mail store:n), välj Properties, välj fliken Security, lägg till användaren med fullständiga rättigheter: 9

30 10

31 11

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll ANVÄNDARMANUAL Innehåll 1. Installering Lockbee Exchangemodul... 3 2. Inställningar för ditt Impersonated konto med MS Exchange Server (2007 & 2010) Steg 1... 4 3. Att ansluta till Exchange... 7 3.1 Starta

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort

Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Världens ledande programvara för utskrifter av etiketter, streckkoder, RFID och kort Komma igång med BarTender Application Suite Översikt, installation och grundläggande användning (Svensk version) Rev.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar

Säkerhetskopiering Mina dokument Raid är en enkel och automatisk säkerhetskopiering med flera hårddiskar Säkerhetskopiering 4 Den dag man står där med en kraschad eller stulen hårddisk, ångrar man att man inte tagit en säkerhetskopia. På hårddisken finns oersättligt material som bilder och texter, e-post,

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer