Flexi Exchange Connector. Copyright Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved."

Transkript

1 Flexi Exchange Connector Copyright Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

2

3 1 Översikt Vad gör Flexi Exchange Connector? Vilka serverkonfigurationer stöds av Flexi Exchange Connector? Hur fungerar Flexi Exchange Connector? Hur kan användaren styra sin hänvisning via MS Outlook? Installation Konfiguration Microsoft Exchange Konfiguration Microsoft Exchange Konfiguration Flexi Exchange Connector Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

4 1 Översikt 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector? Flexi Exchange Connector gör det möjligt för användaren att styra sina hänvisningar i Flexi Presentity via kalenderfunktionen i Microsoft Outlook. Kommunikationen mellan Flexi Exchange Connector och Microsoft Exchange är av typen envägskommunikation vilket innebär att ingen data skickas till Microsoft Exchange vilket gör installationen säker och enkel i företagets nätverk. Ingen installation krävs heller på Exchangeservern utan endast konfiguration. 1.2 Vilka serverkonfigurationer stöds av Flexi Exchange Connector? I dagsläget fungerar Flexi Exchange Connector mot Microsoft Exchange 2007, Windows Small Business Server 2008, Microsoft Exchange 2010 SP1 samt mot Office 365. Stöd finns för följande Microsoft Exchange konfigurationer: 1. En Microsoft Exchange server mot en Flexi Presentity Server. 2. En Microsoft Exchange server med flera Exchangedomäner mot en Flexi Presentity Server. 3. Flera Microsoft Exchange servrar med olika domäner mot en Flexi Presentity Server. 4. Flera Microsoft Exchange servrar med samma domän, frontend/backend mot en Flexi Presentity Server. 5. En Microsoft Exchange domän mot flera Flexi Presentity Servrar. 1.3 Hur fungerar Flexi Exchange Connector? När användaren uppdaterar sin kalender i Microsoft Outlook skickas en transaktion till Flexi Exchange Connector som i sin tur kontaktar Flexi Diversion Manager som då styr om användarens telefon till Flexi Talsvar, d.v.s användarens telefon blir hänvisad. För att kalenderhändelsen ska aktivera en hänvisning i Flexi systemet krävs det att användaren har valt att visa sin kalenderpost som Upptagen i Microsoft Outlook. Väljer användaren istället att visa sin kalenderpost som ledig kommer telefonen inte att hänvisas. Denna funktion ger användaren möjlighet att själv styra om telefonen ska hänvisas när kalenderposten blir aktiv. 2 Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved

5 När telefonen blir hänvisad visas det för användaren i alla gränssnitt mot Flexi Presentity. I Presentity Web visas även en symbol som förklarar att hänvisningen aktiverats via Flexi Exchange Connector. För att användaren ska kunna använda Flexi Exchange Connector krävs det först och främst en systemlicens i Flexi Presentity men även en inställning på användaren i Flexi AdmiTal Web. I och med att funktionen går att ställa på användarnivå behöver inte samtliga användare i systemet använda funktionen utan endast de som behöver eller vill. 1.4 Hur kan användaren styra sin hänvisning via Microsoft Outlook? Genom att skapa en kalenderpost i Microsoft Outlook skapas automatiskt en hänvisning i Flexi Presentity om användaren valt att sätta sin kalenderpost som Upptagen. För att kunna styra hänvisningsorsak krävs också att ett triggerord finns inskrivet i ämnesraden i kalenderposten. Finns inget triggerord i ämnesraden kommer hänvisning ske ändå men med talsvarsbeskedet återkommer. Hittar systemet flera triggerord i ämnesraden kommer det första påträffade ordet att användas. Vilka triggerord som ska finnas i systemet hittar du som administratör i AdmiTal Web under Hänvisningskoder. Du kan som användare skapa, radera, flytta kalenderposter och även ändra tider på befintlig kalenderpost och aktuell hänvisning ändras då omgående i Flexi Presentity. OBS! Används cachelagrat läge på Microsoft Outlook klienten dröjer det ett tag innan hänvisningen aktiveras då Exchangeservern endast uppdateras med ny information med jämna mellanrum. Du kan som användare även styra om dina kollegors telefoner ska bli hänvisade. Du gör det genom en mötesinbjudan i Microsoft Outlook. Det krävs dock att den inbjudna personen accepterar mötet för att telefonen ska bli hänvisad. Ändrar mötesinbjudaren tiden på mötet måste den inbjudna tacka ja till den nya tiden för att få sin telefon hänvisad med den nya tiden då den gamla försvinner. När en framtida kalenderpost sätts kommer hänvisningen först synas i Flexi när kalenderposten blir aktiv, d.v.s. visning av framtida hänvisningar i Flexi Presentity via kalenderkoppling stöds ej i nuvarande version. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 3

6 2 Installation Installation av Flexi Exchange Connector sker automatiskt i samband med installationen av Flexi Presentity. Licens måste dock finnas i systemet för att funktionen ska kunna användas. Väljer man att uppgradera ett befintligt system med Flexi Exchange Connector funktionalitet gör man det enklast genom att beställa licensen och sedan starta Flexi License Setup som du hittar i Windows startmeny och som sedan hämtar hem den nya licensen. Flexi Exchange Connector går som en NT-tjänst och hittas i Services på din Windows server. 2.1 Konfiguration Microsoft Exchange 2007 För att Flexi Exchange Connector ska kunna kommunicera med Microsoft Exchange krävs det att en användare skapas i Active Directory samt att en mailbox skapas för den användaren i Exchange Management Console. Flexi Exchange Connector användaren måste också tilldelas rättigheter och dessa ställer du in via Microsoft Exchange Management Shell. Först måste användaren tilldelas rättigheter till funktionen Impersonate i Microsoft Exchange Server, d.v.s. användaren blir tilldelad rättighet att kunna utge sig vara någon annan användare för att kunna hämta kalenderpostinformation och föra den vidare till Flexi Exchange Connector via Web Services. Finns det flera Active Directories i domänen måste kommandot köras i varje AD. I nedanstående kommandorad skapas rättigheterna på användaren flexiexchangeconnect Get-ExchangeServer where {$_.IsClientAccessServer -eq $TRUE} ForEach-Object { Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity flexiexchangeconnect select-object).identity -extendedright ms-exch-epi- Impersonation } Sedan måste användaren tilldelas rättigheter att få använda funktionen Impersonate på samtliga användare i Microsoft Exchange. Finns det flera Exchangeservrar i domänen måste kommandot köras på samtliga Exchangeservrar. 4 Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved

7 I nedanstående kommandorad skapas rättigheterna på användaren flexiexchangeconnect Get-MailboxDatabase ForEach-Object { Add-ADPermission -Identity $_.DistinguishedName -User flexiexchangeconnect -ExtendedRights ms-exch-epi- May-Impersonate } 2.2 Konfiguration Microsoft Exchange 2010 New-ManagementRoleAssignment Name:impersonationAssignmentName Role:ApplicationImpers onation User:serviceAccount -User = domän användare -Name = FlexiConnector 2.3 Konfiguration Office 365 Logga in på Office 365 som administratör och skapa en ny användare(user) https://portal.microsoftonline.com/admin/default.aspx Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 5

8 Skapar en ny användare och döper den till Datatal Exchange, DTConnector enligt ovan Välj att den inte skall ha några Admin rättigheter, och vart den finns. 6 Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved

9 Bocka bara i Exchange Online för denna användare. Klicka på create/skapa Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 7

10 VIKTIGT, spara lösenordet temporärt i en textfil, vi måste logga in med användaren en gång. När du sparat undan lösenordet och e-postadressen, klicka på Finish Logga ut Admin och logga in med DTConnector kontot 8 Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved

11 Du kommer få byta lösenordet till ett permanent lösenord, det kommer att behöva skrivas in i Flexi. Logga ut Logga åter igen in med Admin kontot Klicka på Outlook-länken Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 9

12 På Outlook fliken som Administratör välj Options -> See All Options Välj Manage -> My Organization 10 Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved

13 Välj sedan Roles&Aduiting och New Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 11

14 Fyll i enligt nedan och klicka på spara/save Nu är konfigurationen färdig i Office Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved

15 Logga in i Admital Web på Flexi Presentity servern. Du måste logga in med Sysop konto Välj sedan System -> Kalenderkoppling -> Servrar -> Ny Fyll i kontot DTconnector s login enligt ovan, glöm inte att bocka i AutoDiscover. Tryck spara. Gå sedan till System -> Kalenderkoppling -> Regler -> Ny Välj Värdmaskin: Office365 Regel: <Din domän på Office365> Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 13

16 Prioritet: 1 Spara Gå till Användare -> Redigera användare, lägg till dess epost och kontrollera att Kalenderkoppling är ibockad Kontrollera att anslutningen mot Office 365 fungerar korrekt, gå till System -> Kalenderkoppling -> Aktiva anslutningar Står det något i Vattenmärke och Prenumerations ID betyder det att den fått kontakt och loggat in korrekt mot Office 365, nu är den redo för användning. 14 Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved

17 3 Konfiguration Flexi Exchange Connector Konfiguration av Flexi Exchange Connector sker endast i administratörsgränssnittet Flexi AdmiTal Web. För att hitta inställningarna under System måste du vara inloggad med Sysop kontot. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 15

18 Värdnamn: Ange här värdnamnet på Exchangeservern dit Flexi Exchange Connector ska ansluta. Användarnamn: Ange här användarnamnet på Flexi Exchange Connector användaren som du skapat i Microsoft Exchange. Lösenord: Ange här lösenordet till Flexi Exchange Connector användaren som du skapat i Microsoft Exchange. Domän: Ange här namnet på Exchangedomänen där Flexi Exchange Connector användaren finns upplagd. SSL Säker anslutning: Markera för kryssrutan om du önskar använda krypterad anslutning mellan ditt Flexi system och din Exchangeserver. Observera att Microsoft Small Business Server endast har stöd för SSL och måste ha denna ruta markerad för att fungera mot Flexi. AutoDiscover: Används framför allt i större Exchangemiljöer med flera Exchangeservar. Används t.ex. för att förenkla flytt av användare mellan olika Exchangeservrar genom centralisering av användarprofiler i Active Directory. Lokal web service adress: Ange här den web service adress som Exchange ska ansluta till Flexi på. Denna uppgift behövs endast fyllas i om t.ex. Flexi servern står bakom en brandvägg eller i ett annat nätverk där den lokala adressen inte är tillgänglig för Exchangeservern. Lokal web service SSL: Markera för kryssrutan om du önskar använda krypterad anslutning mellan Exchangeservern och ditt Flexisystem när du angett en lokal web service adress. 16 Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved

19 Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 17

20 Värdmaskin: Välj här vilken Exchangeserver som regeln ska associeras med. Regel: Ange här en regel som selekterar ut i vilken Exchangeserver en viss e-postadress finns. I ovanstående exempel ansluter Flexi Exchange Connector mot mail1.flexi.se om en e- postadress slutar på support.flexi.se. E-postadresser som t.ex. slutar på kundtjanst.flexi.se använder mail2.flexi.se istället. Om prioriteten varit i omvänd ordning hade Flexi Exchange Connector anslutit till mail2.flexi.se även för e- postadresser som slutat på support.flexi.se. Prioritet: Högre nummer innebär högre prio. Om två eller flera regler matchar en e-postadress väljs den med högst prio. 18 Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll ANVÄNDARMANUAL Innehåll 1. Installering Lockbee Exchangemodul... 3 2. Inställningar för ditt Impersonated konto med MS Exchange Server (2007 & 2010) Steg 1... 4 3. Att ansluta till Exchange... 7 3.1 Starta

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören.

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Fraktjakts oscommerce Fraktmodul Instruktionsmanual Välkommen Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Den här manualen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Fraktjakt Magento Manual v0.7 2014-06-25. Instruktionsmanual för Fraktjakts Magento extension

Fraktjakt Magento Manual v0.7 2014-06-25. Instruktionsmanual för Fraktjakts Magento extension Instruktionsmanual för Fraktjakts Magento extension 1 Välkommen Fraktjakt erbjuder färdiga fraktmoduler till flera olika e-handelssystem. Fraktmodulerna förenklar vardagen för webbutiksadministratören

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Så synkar du alla Google-kalendrar

Så synkar du alla Google-kalendrar Så synkar du alla Google-kalendrar STEG FÖR STEG Google calendar-användare som har mer än en kalender stöter snabbt på patrull när de försöker synka till iprylen. Vi visar tricket som löser problemet.

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda

FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda OPEN TEXT FirstClass Nyheter Brevregler Hemsida Blogg Kalender Ställa in Använda Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf FirstClass 9.1 Ny inloggningsruta Ange dina kontouppgifter och tryck på ENTER tangenten

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Vad är Zendesk Vår snabb guide för att koppla ihop Zendesk och din webbutik från Nordisk e handel Steg 1 [Skapa konto] Steg 2 [Konfigurera språk] Steg

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer